غزل شماره ۴۲۶ حافظ: از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه

غزل شماره ۴۲۶ حافظ غزلی ملمع و متشکل از مصراع‌های فارسی و عربی در هر بیت بوده که تحت تأثیر غزل سنایی سروده شده است. شاعر شخصاً برای دوست نامه می‌نویسد که سوز و گدازی از زبان عاشق است. حافظ این نامه را از شدت اندوه قلب و با خون دل خویش نوشته و در آن به معشوق می‌گوید دنیا به سبب دوری از تو برایم مثل قیامت ترسناک شده است.
غزل شماره ۴۲۶ حافظ

تعبیر و تفسیر این غزل در فال حافظ شما

گمشده‌ای داری که به دنبال پیدا کردن آن هستی ولی موانعی بر سر راه تو وجود دارند. از دوری دوستی رنج می‌بری. بهتر است که صبر کنی و دست از طلب و کوشش برنداری. راه‌های دیگر را آزمایش کن. با آدم‌های باتجربه و دانا مشورت کن. کمی به تفکر و تعمق بپرداز تا کمبودهای خود را بشناسی و در رفع آن‌ها بکوشی.

 

 

 

غزل شماره ۴۲۶ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

 

متن غزل شماره ۴۲۶ حافظ

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه
انی رایت دهرا من هجرک القیامه
دارم من از فراقش در دیده صد علامت
لیست دموع عینی هذا لنا العلامه
هر چند کآزمودم از وی نبود سودم
من جرب المجرب حلت به الندامه
پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا
فی بعدها عذاب فی قربها السلامه
گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم
و الله ما راینا حبا بلا ملامه
حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین
حتی یذوق منه کاسا من الکرامه

 

خرید آنلاین دیوان حافظ
خرید آنلاین دیوان حافظ
این کتاب دیوانی است کامل و جامع با تفأل و معنی لغات کلیدی و ابیات مشکل و ترجمه ی ابیات به زبان انگلیسی همراه با مقدمه ای خواندنی از زندگینامه و عرفان و سبک و سیاق خواجه ی شیراز...
168.000 تومان 210.000 تومان


 

معنی و تفسیر غزل شماره ۴۲۶ حافظ

بیت اول

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه
انی رایت دهرا من هجرک القیامه

نامه‌ای با خون دلم برای دوست نوشتم: من دنیا و روزگار را در دوری تو مانند روز قیامت سخت و طولانی دیدم.

 

✦✦✦✦

 

بیت دوم

دارم من از فراقش در دیده صد علامت
لیست دموع عینی هذا لنا العلامه

از دوری او نشانه‌های زیادی در چشم دارم. آیا این اشک‌های چشمم برای ما نشانه نیستند؟

 

✦✦✦✦

 

بیت سوم

هر چند کآزمودم از وی نبود سودم
من جرب المجرب حلت به الندامه

اگرچه بسیار تجربه کردم از جانب او فایده‌ای به من نرسید. کسی که آزموده را بیازماید پشیمانی عایدش می‌شود.

 

✦✦✦✦

 

بیت چهارم

پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا
فی بعد‌ها عذاب فی قربها السلامه

از یک پزشک کیفیت حال و وضع یار را پرسیدم، گفت: در دوری او رنج و شکنجه و در نزدیکی‌اش ایمنی و خوشی است.

 

✦✦✦✦

 

بیت پنجم

گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم
و الله ما راینا حبا بلا ملامه

گفتم اگر دور محبوب بگردم یعنی به یار مشغول شوم، مورد سرزنش او واقع می‌شوم. به خدا سوگند که ما عاشقی را بدون سرزنش ندیدیم.

 

✦✦✦✦

 

بیت ششم

حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین
حتی یذوق منه کاسا من الکرامه

حافظ در ازای دادن جان عزیز خویش خواستار یک پیمانه شراب شده است، تا از آن جام، شرابی از کرامت عشق بچشد.

 

منبع: شرح جلالی بر حافظ با تصرف و تلخیص.


ستاره
Logo