غزل شماره 396 حافظ: صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

غزل شماره ۳۹۶ حافظ را می‌توان حاصل افکار دوران شباب حافظ دانست یعنی آن را با مطالعه غزل‌های شعرای با سابقه‌تر از خود سروده است. شعر در صبحگاهان سروده شده و بجز بیت آخر در بقیه ابیات مخاطب ساقی است. حافظ از او می‌خواهد شراب بدهد چراکه باید دَم زندگی را غنیمت شمرد. طرفداران تفاسیر عرفانی باده را کنایه از معرفت می‌دانند.
فال حافظ - صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
ستاره | سرویس فرهنگ و هنر
 
صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
 
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
 
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن
 
روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
 
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
با ما به جام باده صافی خطاب کن
 
کار صواب باده پرستیست حافظا
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن
 
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰
 

تعبیر فال حافظ شما

مال و ثروت همچون خورشیدی که از شرق طلوع می‌کند، به سرعت از غرب غروب می‌کند، پس هرگز در زندگی به آن تکیه نکن و مغرور مشو. به یاد بیاور روزی را که بایستی همه اموال و دارایی‌هایت را رها کنی و از این دنیا بروی، بنابراین کارهای شایسته انجام بده، به نیایش خدا بپرداز و دلت را صاف کن که خدا با توست.
 
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰
 
شاهد فال:
 
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

غزل شماره ۳۹۶ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

معنی و تفسیر غزل شماره ۳۹۶ حافظ

بیت اول

صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
دور فلک درنگ ندارد شتاب کن‌

 
ای ساقی، هنگام صبح است پیمانه‌ای از شراب سرشار کن. سپهر لحظه‌ای از گردش باز نمی‌ایستد، عجله کن.
✦✦✦✦
بیت دوم

زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
ما را ز جام باده گلگون خراب کن

قبل از آنکه این دنیای رو به نابودی، ویران شود، ما را با قدحی از شراب گل‌رنگ از پای درآور.
✦✦✦✦
بیت سوم

خورشید می‌ ز مشرق ساغر طلوع کرد
گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن

آفتاب باده از مشرق پیاله سر بر زد. اگر خواستار سر و سامان دادن به عیش و نوش هستی، از خواب بپرهیز.
✦✦✦✦
بیت چهارم

روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن

آن روزی که روزگار از خاک پیکر ما کوزه‌ها بسازد، یادت باشد که کوزه ساخته شده از خاک کاسه سر ما را از شراب پر کنی.
✦✦✦✦
بیت پنجم

ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
با ما به جام باده صافی خطاب کن

ما اهل پرهیزکاری و توبه و گزافه‌پردازی نیستیم، با ما درباره پیمانه‌ای از شراب زلال سخن گفته و معامله کن.
✦✦✦✦
بیت ششم

کار صواب باده پرستیست حافظا
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن‌

 

ای حافظ، کار درست می‌خوارگی است. از جا برخیز و اراده استوار خود را به کار درست بگمار.

منبع: شرح جلالی بر حافظ با تصرف و تلخیص.

 نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور