غزل شماره ۳۸۸ حافظ: بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

غزل شماره ۳۸۸ حافظ توصیف فصل بهار را با توصیه به خوشباشی در هم آمیخته است. حافظ می‌گوید اکنون که بهار است، موسم طرب و شادی رسیده؛ پس همت داشته باش. غم‌ها را رها کن که این روز‌ها وقت خوشحالی است نه عزلت‌نشینی. باد صبا از راه رسیده و غنچه در طرفداری از او جامه چاک کرده است؛ شاعر برای شکفتن غنچه حسن تعلیل بکار برده است.
غزل شماره ۳۸۸ حافظ

تعبیر و تفسیر این غزل در فال حافظ شما

پیش از این طعم شکست را چشیده‌ای، شکست مقدمه پیروزی است و به زودی فرصتی در اختیار تو قرار می‌گیرد تا به سوی موفقیت گام برداری. همچون همیشه با اراده‌ای قوی و محکم به راهت ادامه بده. زندگی ادامه دارد و دوستانت نیز صاحب ذوق هستند؛ دست از غم بردار و به شادی بپرداز، الان وقت پایکوبی است نه گوشه‌نشینی. طریق راستی و درستی را پیشه کن. آزاده باش و حرف دلت را بزن. آنطور که می‌خواهی باش. طالعت بسیار مبارک است. خبر خوشی به تو می‌دهند که تمام حزن‌ها و غم‌ها یادت می‌رود.

 

 

 

غزل شماره ۳۸۸ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

 

متن غزل شماره ۳۸۸ حافظ

بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن
به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن
رسید باد صبا غنچه در هواداری
ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن
طریق صدق بیاموز از آب صافی دل
به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن
ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر
شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن
عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد
به عینه دل و دین می‌برد به وجه حسن
صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار
برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن
حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو
به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن

 

معنی و تفسیر غزل شماره ۳۸۸ حافظ

بیت اول

بهار و گل طرب‌انگیز گشت و توبه‌شکن
به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن

بهار و گل شادی‌افزا شد و توبه‌ای را که مستان برای ننوشیدن باده کرده بودند، شکست. تو هم به شادکامی چهره گل غم را از دل ریشه برکن.

خرید آنلاین دیوان حافظ
خرید آنلاین دیوان حافظ
این کتاب دیوانی است کامل و جامع با تفأل و معنی لغات کلیدی و ابیات مشکل و ترجمه ی ابیات به زبان انگلیسی همراه با مقدمه ای خواندنی از زندگینامه و عرفان و سبک و سیاق خواجه ی شیراز...
168.000 تومان 210.000 تومان


 

✦✦✦✦

 

بیت دوم

رسید باد صبا غنچه در هواداری
ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن

نسیم بهاری وزید و غنچه به هواخواهی و شوق واله و از خودبی‌خود گشت و جامه بر خود چاک زد و شکفت.

 

✦✦✦✦

 

بیت سوم

طریق صدق بیاموز از آب صافی دل
به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن

از آب پاکدل روشن راستی و صفا را فراگیر و از سرو چمن به حقیقت آزادگی و وارستگی را بجوی که با تهیدستی آزاده است و همیشه سبز و خرم باشد.

 

✦✦✦✦

 

بیت چهارم

ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر
شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن

از هنرنمایی و شیرینکاری نسیم صبا بر روی گلبن، زلف افشان گل را ببین و چین و شکن موی سنبل را بر رخسار یاسمن تماشا کن.

 

✦✦✦✦

 

بیت پنجم

عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد
به عینه دل و دین می‌برد به وجه حسن

غنچه عروس‌وار از سراپرده با اختر مسعود و بخت نیک به در آمد و آشکارا دل و دین ما را با چهره زیبا به طریقی نیکو می‌رباید.

 

✦✦✦✦

 

بیت ششم

صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار
برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن

آوای بلبل واله و آشفته و خروش هزار آوا برای رسیدن به وصال گل از اندوه‌سرای زمستانی برخاست.

 

✦✦✦✦

 

بیت هفتم

حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو
به قول حافظ و فتوای پیر صاحب فن

بنا به توصیه حافظ و رأی فقیهانه پیررندان، از مصاحبت خوبرویان و پیاله شراب سخن بگو.


منبع: دیوان حافظ به کوشش خلیل خطیب رهبر.


ستاره
Logo