غزل شماره 388 حافظ: بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

غزل شماره ۳۸۸ حافظ توصیف فصل بهار را با توصیه به خوشباشی در هم آمیخته است. حافظ می‌گوید اکنون که بهار است، موسم طرب و شادی رسیده؛ پس همت داشته باش. غم‌ها را رها کن که این روز‌ها وقت خوشحالی است نه عزلت‌نشینی. باد صبا از راه رسیده و غنچه در طرفداری از او جامه چاک کرده است؛ شاعر برای شکفتن غنچه حسن تعلیل بکار برده است.
فال حافظ - بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن
ستاره | سرویس فرهنگ و هنر
 
بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن
به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن
 
رسید باد صبا غنچه در هواداری
ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن
 
طریق صدق بیاموز از آب صافی دل
به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن
 
ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر
شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن
 
عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد
به عینه دل و دین می‌برد به وجه حسن
 
صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار
برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن
 
حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو
به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن
 
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰
 

تعبیر فال حافظ شما

پیش از این طعم شکست را چشیده‌ای، شکست مقدمه پیروزی است و به زودی فرصتی در اختیار تو قرار می‌گیرد تا به سوی موفقیت گام برداری. همچون همیشه با اراده‌ای قوی و محکم به راهت ادامه بده. زندگی ادامه دارد و دوستانت نیز صاحب ذوق هستند؛ دست از غم بردار و به شادی بپرداز، الان وقت پایکوبی است نه گوشه‌نشینی. طریق راستی و درستی را پیشه کن. آزاده باش و حرف دلت را بزن. آنطور که می‌خواهی باش. طالعت بسیار مبارک است. خبر خوشی به تو می‌دهند که تمام حزن‌ها و غم‌ها یادت می‌رود.
 
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰
 
شاهد فال:
 
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰
 

غزل شماره ۳۸۸ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

معنی و تفسیر غزل شماره ۳۸۸ حافظ

بیت اول

بهار و گل طرب‌انگیز گشت و توبه‌شکن
به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن

بهار و گل شادی‌افزا شد و توبه‌ای را که مستان برای ننوشیدن باده کرده بودند، شکست. تو هم به شادکامی چهره گل غم را از دل ریشه برکن.
✦✦✦✦
بیت دوم

رسید باد صبا غنچه در هواداری
ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن

نسیم بهاری وزید و غنچه به هواخواهی و شوق واله و از خودبی‌خود گشت و جامه بر خود چاک زد و شکفت.
✦✦✦✦
بیت سوم

طریق صدق بیاموز از آب صافی دل
به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن

از آب پاکدل روشن راستی و صفا را فراگیر و از سرو چمن به حقیقت آزادگی و وارستگی را بجوی که با تهیدستی آزاده است و همیشه سبز و خرم باشد.
✦✦✦✦
بیت چهارم

ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر
شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن

از هنرنمایی و شیرینکاری نسیم صبا بر روی گلبن، زلف افشان گل را ببین و چین و شکن موی سنبل را بر رخسار یاسمن تماشا کن.
✦✦✦✦
بیت پنجم

عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد
به عینه دل و دین می‌برد به وجه حسن

غنچه عروس‌وار از سراپرده با اختر مسعود و بخت نیک به در آمد و آشکارا دل و دین ما را با چهره زیبا به طریقی نیکو می‌رباید.
✦✦✦✦
بیت ششم

صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار
برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن

آوای بلبل واله و آشفته و خروش هزار آوا برای رسیدن به وصال گل از اندوه‌سرای زمستانی برخاست.
✦✦✦✦
بیت هفتم

حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو
به قول حافظ و فتوای پیر صاحب فن

بنا به توصیه حافظ و رأی فقیهانه پیررندان، از مصاحبت خوبرویان و پیاله شراب سخن بگو.

منبع: دیوان حافظ به کوشش خلیل خطیب رهبر.
 نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور