غزل شماره ۳۱۱ حافظ: عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام

غزل شماره ۳۱۱ حافظ بیانگر عشق واقعی است. عشقی که شاعر در بیت اول به آن اشاره دارد و مقصود وی طلب سوز و گداز عاشقانه است. حافظ می‌گوید خودش از خدا خواسته که با غم عشق او را به دولت برساند. به عاشقی، رندی و نظربازی خود افتخار می‌کند و آنها را هنرهایی برای خود می‌داند. شمع که خوش از غم عشق یار می‌سوزد، همدرد حافظ است.
غزل شماره ۳۱۱ حافظ

تعبیر و تفسیر این غزل در فال حافظ شما

عاشق بودن موهبتی از جانب خدا و هنری گرانبهاست که از هرکسی برنمی‌آید و این هنر در وجود تو به ودیعه گذاشته شده است. اگر بتوانی از عزم و اراده خود استفاده کنی، شک نداشته باش که موفق خواهی شد. در راه عشق و محبت، صداقت بیشتری داشته باش و ریاکاری، شک و دودلی را از خود دور کن. کمرویی و شرم بیش از اندازه، تو را از رسیدن به مقصود دور می کند. هیچ موفقیتی بدون تلاش و پافشاری میسر نمی‌گردد؛ زمام امور را در دستت بگیر و به جایی برو که می‌دانی از آن طریق مقصودت حاصل می‌شود.

 

 

 

غزل شماره ۳۱۱ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

 

متن غزل شماره ۳۱۱ حافظ

عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام
وز خدا دولت این غم به دعا خواسته‌ام
عاشق و رند و نظربازم و می‌گویم فاش
تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام
شرمم از خرقه آلوده خود می‌آید
که بر او وصله به صد شعبده پیراسته‌ام
خوش بسوز از غمش ای شمع که اینک من نیز
هم بدین کار کمربسته و برخاسته‌ام
با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار
در غم افزوده‌ام آنچ از دل و جان کاسته‌ام
همچو حافظ به خرابات روم جامه قبا
بو که در بر کشد آن دلبر نوخاسته‌ام

 

معنی و تفسیر غزل شماره ۳۱۱ حافظ

بیت اول

عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام
وز خدا دولت این غم به دعا خواسته‌ام

عاشق روی نوجوانی خوش‌رفتار و نورسیده هستم و از خداوند اقبال حاصل از غم این عشق را تمنا کرده‌ام.

خرید آنلاین دیوان حافظ
خرید آنلاین دیوان حافظ
این کتاب دیوانی است کامل و جامع با تفأل و معنی لغات کلیدی و ابیات مشکل و ترجمه ی ابیات به زبان انگلیسی همراه با مقدمه ای خواندنی از زندگینامه و عرفان و سبک و سیاق خواجه ی شیراز...
168.000 تومان 210.000 تومان


 

✦✦✦✦

 

بیت دوم

عاشق و رند و نظربازم و می‌گویم فاش
تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام

آشکارا می‌گویم که من عاشق، وارسته و جمال‌پرست هستم تا بدانی که وجود من با چه هنر‌هایی زینت داده شده است.

 

✦✦✦✦

 

بیت سوم

شرمم از خرقه آلوده خود می‌آید
که بر او وصله به صد شعبده پیراسته‌ام

از جامه زهد خود که به شراب و گناه آلوده شده و بر آن با صد نیرنگ وصله زده‌ام شرمسارم.

 

✦✦✦✦

 

بیت چهارم

خوش بسوز از غمش‌ ای شمع که اینک من نیز
هم بدین کار کمربسته و برخاسته‌ام‌

ای شمع، از غم او بسوز و بگداز که اکنون من نیز به همین منظور آماده و بر پای بلند شده‌ام.

 

✦✦✦✦

 

بیت پنجم

با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار
در غم افزوده‌ام آنچ از دل و جان کاسته‌ام

با این همه کارکُشتگی، عنان اختیار از دست من به در رفت و هرقدر که دل و جان را فرسوده و از دست داده‌ام به اندوهم اضافه شده است.

 

✦✦✦✦

 

بیت ششم

همچو حافظ به خرابات روم جامه قبا
بو که در بر کشد آن دلبر نوخاسته‌ام

مانند حافظ با پیراهنی که از گریبان چاک داده‌ام به سوی خرابات می‌روم، شاید که آن محبوب نوجوان مرا در آغوش بگیرد.

منبع: شرح جلالی بر حافظ با تصرف و تلخیص.


ستاره
Logo