غزل شماره 134 حافظ: بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد

غزل شماره ۱۳۴ حافظ در زمان درگیری با مخالفان و از دست دادن حمایت شاه شجاع و همزمان با مرگ فرزند او سروده شده است که خبر از دلتنگی حافظ می‌دهد. بلبل نماد عاشق دلسوخته است و تمام تلاش خود را برای به دست آوردن گل کرده اما در نهایت باد غیرت دل بلبل را پریشان می‌کند. این حکایت مشابه از دست دادن روشنی چشم و میوه دل حافظ است.
فال حافظ - بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
ستاره | سرویس فرهنگ و هنر
 
بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد
 
طوطی ای را به خیال شکری دل خوش بود
ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد
 
قرة العین من آن میوه دل یادش باد
که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد
 
ساروان بار من افتاد خدا را مددی
که امید کرمم همره این محمل کرد
 
روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار
چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد
 
آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ
در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد
 
نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ
چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد
 
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰
 

تعبیر فال حافظ شما

عشقی را یا کاری را که در پیش گرفته‌ بودی و با هزار زحمت مشغول به ثمر رساندنش بودی، دچار مشکل شده است و با این شکست ناامیدی تمام وجودت را فراگرفته است. یأس و ناامیدی آفت زندگی انسان است و هرکسی را از ادامه راه باز می‌دارد. بهتر است قوی باشی و دیگر راه‌ها را نیز امتحان کنی. با صبر و بردباری می‌توانی بر همه مشکلاتت غلبه کنی. از مشورت و کمک اهل فن غافل مشو که به تنهایی نمی‌توانی مشکت را حل کنی.
 
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰
 
شاهد فال:
 
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰
 

غزل شماره ۱۳۴ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

معنی و تفسیر غزل شماره ۱۳۴ حافظ

بیت اول

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

بلبلی رنج بسیاری کشید تا توانست گلی بدست آورد، اما طوفان حسادت با فروکردن صد خار در دلش، او را پریشان و آشفته نمود.
✦✦✦✦
بیت دوم

طوطیی را به خیال شکری دل خوش بود
ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد

یک طوطی با تصور بدست آوردن شکر، شادمان و خوشحال بود که ناگهان سیل نیستی، نقش و خیال آرزوی او را باطل ساخت.
✦✦✦✦
بیت سوم

قرة العین من آن میوه دل یادش باد
که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد

نور چشم من و ثمره دلم که یادش همیشه با من است، چه آسان از دست رفت و مرد و مرا دچار مشکل اندوه جدایی کرد.
✦✦✦✦
بیت چهارم

ساروان بار من افتاد خدا را مددی
که امید کرمم همره این محمل کرد‌

 
ای قافله‌سالار، بار من بر زمین افتاده، به خاطر خدا کمکی به من کن، زیرا که امید به لطف و بخشش باعث شد که همراه با این کاروان بیایم.
✦✦✦✦
بیت پنجم

روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار
چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد

چهره گردآلود و چشم نمناک مرا حقیر و کوچک مپندار، چراکه آسمان نیلگون، از این کاهگل، خانه شادی و طرب ساخته است.
✦✦✦✦
بیت ششم

آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ
در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد

فریاد و ناله دارم از چشم زخم ماه آسمان که با حسادت خود، ماهرخ کمان ابروی مرا در گور جای داد.
✦✦✦✦
بیت هفتم

نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ
چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد‌

 
ای حافظ، با فرصت دادن به حریف، مهره رخ او را در بازی نزدی و امکان پیروزی از دستت رفت. چکار می‌توانم بکنم؟ بازی روزگار باعث غفلت من شد
 نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور