غزل شماره 106 حافظ: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

غزل شماره ۱۰۶ حافظ در زمان بیماری شاه شجاع سروده شده و از لحاظ انتخاب وزن و ردیف و تنوع مضامین متداول در احوالپرسی بیمار، بسیار چشمگیر است. حافظ دعا می‌کند که دوست از طبیب بی‌نیاز باشد و گزندی به او نرسد. در ادامه می‌گوید که اگر او سالم باشد همه جهان نیز سلامت خواهد بود. در انتهای غزل شفای او را شعر شکرین حافظ می‌داند.
فال حافظ - تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
ستاره | سرویس فرهنگ و هنر
 
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وجود نازکت آزرده گزند مباد
 
سلامت همه آفاق در سلامت توست
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
 
جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
 
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
 
در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
 
هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
بر آتش تو به جز جان او سپند مباد
 
شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد
 

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

تعبیر فال حافظ شما

چرا این همه نعمت و سلامتی را که خداوند به تو عطا فرموده است شکرگزاری نمی‌کنی؟ ظاهری خشن داری ولی در دلت چیزی جز مهربانی و عطوفت وجود ندارد. رقیب و حریفی در زندگی نداری؛ حال روحی اطرافیانت با حرف‌های خوب تو و مشاهده سلامتی‌ات بهبود می‌یابد؛ پس عزیزانت را دریاب. از طعنه و سخن تیز دیگران هراسی نداشته باش. حاجت تو به زودی برآورده خواهد شد.
 

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

شاهد فال:
 
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰
 

غزل شماره ۱۰۶ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

معنی و تفسیر غزل شماره ۱۰۶ حافظ

بیت اول

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وجود نازکت آزرده گزند مباد

امیدوارم یا دعا می‌کنم که تن تو به نوازش و تیمار طبیبان نیازمند نباشد و پیکر ضعیف و ظریفت، مورد رنج، آسیب و گزند نگردد.
✦✦✦✦
بیت دوم

سلامت همه آفاق در سلامت توست
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

سلامت تمامی کرانه‌های این دنیا به تندرستی تو بستگی دارد، امیدوارم که به هیچ علت و دلیلی، وجودت دچار درد و بیماری نشود.
✦✦✦✦
بیت سوم

جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد

زیبایی ظاهر و باطن در پناه تندرستی توست، امید دارم که هرگز ظاهرت افسرده و درونت غمزده نباشد.
✦✦✦✦
بیت چهارم

در این چمن چو درآید خزان به یغمایی
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد

هنگامی که باد خزان برای تاراج به این چمنزار می‌آید، کاش که راه او به سوی قامت بلند همچون سرو تو نیفتد. یعنی امیدوارم تحت شرایط سخت تو همواره شاداب باشی.
✦✦✦✦
بیت پنجم

در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد

آرزو می‌کنم در آن مجلس که زیبایی تو به جلوه در می‌آید. بدبین و بدپسند، فرصت بدگویی نیابند. یعنی در محفل‌ها کسی به جمال تو با چشم بد نگاه نکند و در مورد آن فکر بد نکند.
✦✦✦✦
بیت ششم

هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
بر آتش تو به جز جان او سپند مباد

هرکسی که چهره مثل ماه تو را با چشم بدپسند ببیند، کاش در آتش سوزان خشم تو چون اسپند بسوزد. اسفند موقع سوختن از فرط داغی به بالا و پایین می‌پرد. اشاره به این عقیده مردمان دارد که بعضی با چشم بد نگاه کرده و چشم زخم می‌زنند و دود کردن اسفند مانع چشم زدن آنها می‌شود.
✦✦✦✦
بیت هفتم

شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد

از سخنان شیرین و شکرین حافظ شفای درد خود را بطلب، امیدوارم که به درمان توسط گلاب و قند نیازی پیدا نکنی
 نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور