غزل شماره ۱۰۴ حافظ: جمالت آفتاب هر نظر باد

غزل شماره ۱۰۴ حافظ از تراوشات ذوقی ایام شباب شاعر است که با زبان ساده و بدون نکات ایهامی و عرفانی سروده شده است. این غزل همچون بسیاری از غزلیات عاشقانه درباره وصف زیبایی معشوق و دعای خیر برای رسیدنش به مراتب عالی است. حافظ همچنین از او بوسه‌ای طلبیده، اشتیاقش را برآمده از جان می‌داند و از یار می‌خواهد در حالش نظر کند.

غزل شماره ۱۰۴ حافظ

تعبیر و تفسیر این غزل در فال حافظ شما

بخت و اقبال تو با پیشرفت و سعادت گره خورده است. کارها بر وفق مرادت بوده و روز به روز پیشرفت خواهی کرد. در جستجوی چیزی هستی که در اطراف توست و آن را پیدا نمی‌کنی. کمی بیشتر دقت کن. هرکسی خواست که به تو آسیبی برساند خودش دچار بلا و گرفتاری می‌شود. هر لحظه مقامت و زندگی‌ات بهتر از لحظه پیش می‌شود؛ در این حال از یاد خدا غافل نشو.

 

 

 

غزل شماره ۱۰۴ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

 

متن غزل شماره ۱۰۴ حافظ

جمالت آفتاب هر نظر باد
ز خوبی روی خوبت خوبتر باد
همای زلف شاهین شهپرت را
دل شاهان عالم زیر پر باد
کسی کو بسته زلفت نباشد
چو زلفت درهم و زیر و زبر باد
دلی کو عاشق رویت نباشد
همیشه غرقه در خون جگر باد
بتا چون غمزه‌ات ناوک فشاند
دل مجروح من پیشش سپر باد
چو لعل شکرینت بوسه بخشد
مذاق جان من ز او پرشکر باد
مرا از توست هر دم تازه عشقی
تو را هر ساعتی حسنی دگر باد
به جان مشتاق روی توست حافظ
تو را در حال مشتاقان نظر باد

 

معنی و تفسیر غزل شماره ۱۰۴ حافظ

بیت اول

جمالت آفتاب هر نظر باد
ز خوبی روی خوبت خوبتر باد

امیدوارم که چهره زیبایت همچون آفتاب روشنی‌بخش هر دیده شود و چهره خوب تو از فرط زیبایی، زیباتر شود.

 

✦✦✦✦

 

بیت دوم

همای زلف شاهین شهپرت را
دل شاهان عالم زیر پر باد

گیسوی تو همچون شهپر شاهین است؛ دل پادشاهان عالم زیر سایه گیسوی تو باد. شاهین شاه پرندگان است و شهپر یا شاه‌پر مهم‌ترین پَر شاهین که بدون آن نمی‌تواند پرواز کند.

 

✦✦✦✦

 

بیت سوم

کسی کو بسته زلفت نباشد
چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

هرکسی که اسیر و شیفته موی تو نباشد، الهی که همچون زلفت، حالش آشفته و پریشان و در هم بشود.

 

✦✦✦✦

 

بیت چهارم

دلی کو عاشق رویت نباشد
همیشه غرقه در خون جگر باد

آن دل که عاشق چهره زیبای تو نباشد، امیدوارم که همیشه در خون جگر غرق باشد. خلاصه همه کائنات باید محو جمال یار باشند وگرنه خوشی نخواهند دید.

 

✦✦✦✦

 

بیت پنجم

بتا، چون غمزه‌ات ناوک فشاند
دل مجروح من پیشش سپر باد‌

ای معشوق من، آنگاه که کرشمه تو تیر عشق بر دل‌های مشتاقان می‌افکند، کاش که دل خسته و زخمی من سپر آن تیر باشد.

 

✦✦✦✦

 

بیت ششم

چو لعل شکرینت بوسه بخشد
مذاق جان من زو پرشکر باد

در آن زمانی که لب قرمز شیرین تو بوسه‌ای به من می‌بخشد، کام جان من از آن شیرین و گوارا شود.

 

✦✦✦✦

 

بیت هفتم

مرا از توست هر دم تازه عشقی
تو را هر ساعتی حسنی دگر باد

من هر لحظه به واسطه تو عشق تازه‌ای می‌یابم یا زیبایی‌های تو هرلحظه فزونی می‌یابد؛ پس تو را هر ساعت، زیبایی تازه‌ای باد.

 

✦✦✦✦

 

بیت هشتم

به جان مشتاق روی توست حافظ
تو را در حال مشتاقان نظر باد

حافظ از جان و دل مشتاق و علاقه‌مند دیدار روی تو است، تو هم به حال مشتاقان خودت نظری بیفکن.

منبع: شرح دکتر خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی‌علیشاه.


ستاره
Logo