گزارش تصویری تشییع پیکر بیت‌الله عباس‌پور در کرج

مراسم تشییع پیکر بیت‌الله عباس‌پور قهرمان پرورش‌اندام جهان امروز در ماهدشت کرج برگزار شد. آلبوم تصاویر تشییع پیکر بیت اله عباس‌پور در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

تشییع پیکر بیت اله عباسپور، بیت الله عباسپور
مرحوم عباس‌پور از قهرمانان با اخلاق ورزش پرورش‌اندام بود که روز سه شنبه در تاریخ 3 شهریور به دلیل ابتلا به یک نوع بیماری نادر به نام واسکولیت و پس از ماه‌ها دست و پنجه نرم کردن با این بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد.
گزارش تصویری تشییع پیکر بیت‌الله عباس‌پور در شبکه‌های اجتماعی

<!–

–>

https://setare.com/#carousel89, https://setare.com/#thumbs89 , https://setare.com/#carousel_desc89 { overflow: hidden; } https://setare.com/#carousel-wrapper89 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid https://setare.com/#839494 } https://setare.com/#carousel-wrapper289 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid https://setare.com/#839494 } https://setare.com/#carousel89 span, https://setare.com/#carousel89 img, https://setare.com/#thumbs89 a, https://setare.com/#thumbs89 img { display: block; float: left; } https://setare.com/#carousel_desc89 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } https://setare.com/#carousel89 span, https://setare.com/#carousel89 a, https://setare.com/#thumbs89 span, https://setare.com/#thumbs89 a { position: relative; display: block; height: 100%; } https://setare.com/#carousel89 img, https://setare.com/#thumbs89 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } https://setare.com/#carousel89 span { width: 554px; height: 313px; } https://setare.com/#carousel_desc89 span { width: 554px; height: auto; } https://setare.com/#thumbs-wrapper89 { padding: 20px 40px; position: relative; } https://setare.com/#thumbs89 a { border: 2px solid https://setare.com/#899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } https://setare.com/#thumbs89 a:hover, https://setare.com/#thumbs89 a.selected { border-color: https://setare.com/#566; } .fluid_container_album imghttps://setare.com/#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } $(function() { $(‘https://setare.com/#carousel89’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘https://setare.com/#carousel_desc89’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘https://setare.com/#thumbs89’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘https://setare.com/#prev’, next: ‘https://setare.com/#next’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘https://setare.com/#thumbs89 a’).click(function() { $(‘https://setare.com/#carousel89’).trigger(‘slideTo’, ‘https://setare.com/#’ + this.href.split(‘https://setare.com/#’).pop() ); /* $(‘https://setare.com/#carousel_desc89’).trigger(‘slideTo’, ‘https://setare.com/#’ + this.href.split(‘https://setare.com/#’).pop() ); */ $(‘https://setare.com/#thumbs89 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); });

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo