استخاره آنلاین
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۲
کد خبر: ۱۱۴۱۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
مبطلات روزه چیست؟ مواردی در احکام شرعی وجود دارد که اگر روزه به وسیله آن ها باطل شود باید کفاره روزه بدهیم. دانستن مبطلات روزه برای همه روزه داران واجب است.

ستاره | سرویس مذهبی - موارد متعددی به عنوان مبطلات روزه ذکر شده است که دانستن آن برای افراد روزه دار بسیار ضروری است. در ادامه با بررسی کامل مواردی که باعث باطل شدن روزه فرد روزه دار می‌گردد همراه ما باشید.

 

مبطلات روزه چیست؟

۹ مورد وجود دارد که می‌توان به عنوان مبطلات روزه از آن‌ها نام برد:

١. خوردن و آشاميدن

٢. جماع

٣. استمناء

۴. دروغ بستن به خدا و پيغمبر (ص) و جانشينان پيغمبر و معصومين (ع)

۵. رساندن غبار به حلق

۶. فرو بردن تمام سر در آب

٧. باقی ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح

٨. اماله کردن با چيزهای روان

٩. قی کردن

 

مبطلات روزه - خوردن و آشاميدن

 • اگر روزه‌دار عمداً چيزی بخورد يا بياشامد، روزه او باطل می‌شود؛ چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد، مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاک و شيره درخت؛ و چه کم باشد يا زياد.
 • اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد و چنانچه عمدا لقمه را فرود برد روزه‌اش باطل است و کفاره روزه بر او واجب می‌شود.
 • اگر روزه‌دار سهواً چيزی بخورد يا بياشامد، روزه‌اش باطل نمی‌شود.
 • احتياط واجب آن است که روزه‌دار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می‌رود خودداری کند. استفاده از آمپول بی حسی در اعمال دندانپزشکی در ماه رمضان روزه را باطل نمی‌کند.
 • اگر روزه‌دار چيزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه‌اش باطل می‌شود.
 • کسی که می‌خواهد روزه بگيرد، لازم نيست پيش از اذان دندان‌هايش را خلال کند؛ ولی اگر بداند غذايی که لای دندان مانده در روز فرو می‌رود، بايد خلال کند و چنانچه خلال نکند و چيزی از آن فرو رود، روزه‌اش باطل می‌شود.

خوردن و آشامیدن یکی از مبطلات روزه

مبطلات روزه - جماع

 • نزديکی کردن با همسر در ماه رمضان باعث ابطال روزه می شود؛ حتی اگر فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بيرون نيايد.
 • اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بيرون نيايد، روزه باطل نمی‌شود.
 • اگر فراموش کند که روزه است و نزديکی نمايد، يا او را به نزديکی مجبور نمايند، روزه او باطل نمی‌شود، ولی چنانچه در هنگام نزديکی يادش بيايد، يا ديگر مجبور نباشد، بايد فوراً از حال نزديکی خارج شود و اگر خارج نشود، روزه او باطل است.

 

مبطلات روزه - استمناء

 • اگر روزه‌دار استمناء کند، يعنی با خود کاری کند که منی از او بيرون آيد، روزه‌ اش باطل می‌شود.
 • اگر بی‌اختيار منی از او بيرون آيد، روزه‌اش باطل نيست.

 

مبطلات روزه - دروغ بستن به خدا و پيغمبر (ص)

 • اگر روزه‌دار به گفتن يا به نوشتن يا به اشاره و مانند اينها به خدا و پيغمبر و جانشينان آن حضرت (ع) عمداً نسبت دروغ بدهد، روزه او باطل است.
رساندن غبار به حلق یکی از مبطلات روزه

مبطلات روزه - رساندن غبار به حلق

 • رساندن غبار يا دود غليظ به حلق بنابر اظهر روزه را باطل می‌کند؛ چه غبار چيزی که خوردن آن حلال است مثل آرد، يا غبار چيزی که خوردن آن حرام باشد.

 

همچنین بخوانید: حکم سیگار کشیدن روزه دار از نظر مراجع تقلید

 

مبطلات روزه - فرو بردن سر در آب

 • اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه بقيه بدن از آب بيرون باشد، بنابر اقوی روزه‌اش باطل می‌شود، ولی اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقداری از سر بيرون باشد، روزه باطل نمی‌شود.
 • اگر نصف سر را يک دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد بنا بر اظهر روزه‌اش باطل نمی‌شود.
 • فرو بردن سر در آب مضاف، بنابر احوط روزه را باطل می‌کند.
 • اگر روزه‌دار بی‌اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد، يا فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد، روزه او باطل نمی‌شود.
 • اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد، يا ديگری به زور سر او را در آب فرو برد؛ چنانچه در زير آب يادش بيايد که روزه است، يا آن شخص دست خود را بردارد، بايد فوراً سر را بيرون آورد و چنانچه بيرون نياورد، روزه‌اش باطل می‌شود.

 

فرو بردن سر در آب یکی از مبطلات روزه

 

بیشتر بخوانید: باطل کردن عمدی روزه در ماه رمضان چه حکمی دارد؟

 

مبطلات روزه - باقی ماندن بر جنابت، حيض و نفاس تا اذان صبح

 • اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، روزه‌اش باطل می‌شود. و کسی که وظيفه او تيمم است اگر عمداً تيمم ننمايد، روزه‌اش باطل است.
 • اگر در روزه واجبی که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معين است، تا اذان صبح غسل نکند و تيمّم هم ننمايد، ولی از روی عمد نباشد، مثل آن که ديگری به اجبار نگذارد غسل و تيمم کند و ناچار شود، روزه‌اش صحيح است؛ ولی در صورت فراموش کردن، روزه ماه رمضان باطل است.
 • کسی که جنب است و می‌خواهد روزه واجبی بگيرد که وقت آن معين است، مثل روزه رمضان، اگر عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، بايد با تيمم روزه بگيرد و روزه او بنا بر اظهر صحيح است.
 • کسی که در شب ماه رمضان يا روزه واجب معين ديگری، برای هيچ کدام از غسل و تيمم وقت ندارد، نبايد خود را جنب کند، و همچنين است بنا بر اظهر اگر فقط برای تيمم وقت دارد، و اگر معصيت کرد و خود را جنب نمود، روزه‌اش با تيمم بنا بر اظهر صحيح است.
 • کسی که در شب ماه رمضان يا روزه واجب معين، جنب است و می‌داند که اگر بخوابد تا صبح بيدار نمی‌شود، در صورتی که در نخوابيدن عسر و حرج برای او نباشد، نبايد بخوابد، مگر بعد از غسل؛ و چنانچه بخوابد و تا صبح بيدار نشود، روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.


برای درک بهتر موضوع مقالات زیر را دنبال کنید:

 

مبطلات روزه - اماله کردن

 • اماله کردن با چيز مايع، اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، بنابر اظهر روزه را باطل می‌کند. شیاف اگر جامد باشد حکم اماله کردن نداشته و روزه را باطل نمی‌کند. برای اطلاعات بیشتر به حکم شیاف زدن برای روزه دار رجوع شود.

 

مبطلات روزه - قی کردن

 • هرگاه روزه‌دار عمداً قی (استفراغ) کند، اگرچه به ‌واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه‌اش باطل می‌شود، ولی اگر سهواً يا بی‌اختيار قی کند اشکال ندارد، ولی نبايد آن را عمداً فرو ببرد.
 • اگر روزه‌دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنانچه برای او ضرر و مشقت نداشته باشد، بايد خودداری نمايد.

 

آنچه برای روزه‌دار مکروه است

 • دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد
 • انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن و حمام رفتن که باعث ضعف می‌شود
 • دارو در بینی ریختن، اگر نداند که به حلق می رسد، و اگر بداند به حلق می رسد جایز نیست
 • بو کردن گیاه‌های معطّر
 • نشستن زن در آب
 • استعمال شیاف
 • تر کردن لباسی که در بدن است
 • کشیدن دندان و هر کاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید
 • مسواک کردن با چوب تر
 • بی‌جهت آب یا چیزی روان در دهان کردن
 • تحریک شهوت بدون قصد بیرون آمدن منی حتی با بوسیدن همسر

اطلاع از مکروهات روزه در ماه رمضان امری ضروری برای هر فرد روزه دار است.

نظر شما در رابطه با مبطلات روزه چیست؟ آیا از این موارد که باعث باطل شدن روزه می‌شوند آگاه بودید؟ در صورت داشتن هر گونه در ارتباط با مبطلات روزه می توانید آن را در قسمت نظرات با ما به اشتراک گذارید.

 

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
طبا
۱۰ ماه پیش
ایاچسیدن مزه شوری یاشیرینی غذاوبعدبیرون بریزدودهان رابشوردروزه راباطل میکند
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
طبا
۱۰ ماه پیش
ایاچسیدن مزه شوری یاشیرینی غذاوبعدبیرون بریزدودهان رابشوردروزه راباطل میکند