اوقات شرعی یزد

اوقات شرعی شهرستان های بافق، یزد، میبد و اردکان از استان یزد، اوقات شرعی یزد

اوقات شرعی امروز

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی یزد امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی یزد به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های بافق، یزد، میبد و اردکان از استان یزد

 

اوقات شرعی بافق

اذان صبح به افق بافق
۰۵:۱۱:۲۳
 
طلوع افتاب به افق بافق
۰۶:۳۸:۱۵
 
اذان ظهر به افق بافق
۱۱:۴۲:۳۱
 
غروب آفتاب به افق بافق
۱۶:۴۵:۲۹
 
اذان مغرب به افق بافق

۱۷:۰۳:۳۴

 

اوقات شرعی یزد

اذان صبح به افق یزد
۰۵:۱۵:۵۹
 
طلوع افتاب به افق یزد
۰۶:۴۳:۰۵
 
اذان ظهر به افق یزد
۱۱:۴۶:۴۵
 
غروب آفتاب به افق یزد
۱۶:۴۹:۰۸
 
اذان مغرب به افق یزد

۱۷:۰۷:۱۶

 

اوقات شرعی میبد

اذان صبح به افق میبد
۰۵:۱۷:۴۲
 
طلوع افتاب به افق میبد
۰۶:۴۵:۰۶
 
اذان ظهر به افق میبد
۱۱:۴۸:۰۴
 
غروب آفتاب به افق میبد
۱۶:۴۹:۴۵
 
اذان مغرب به افق میبد

۱۷:۰۷:۵۸

 

اوقات شرعی اردکان

اذان صبح به افق اردکان
۰۵:۱۸:۰۱
 
طلوع افتاب به افق اردکان
۰۶:۴۵:۳۱
 
اذان ظهر به افق اردکان
۱۱:۴۸:۱۴
 
غروب آفتاب به افق اردکان
۱۶:۴۹:۳۹
 
اذان مغرب به افق اردکان

۱۷:۰۷:۵۳


ستاره
Logo