نمایان بودن موهای مصنوعی در نماز و مقابل نامحرم

طبق نظر برخی مراجع تقلید نمایان بودن موهای مصنوعی در نماز اشکالی ندارد اما نمایان بودن موهای مصنوعی مقابل نامحرم اگر زینت باشد اشکال دارد.

نمایان بودن موهای مصنوعی

ستاره | سرویس مذهبی – برخی از خانم ها برای زیبایی بیشتر و یا به دلایل پزشکی از موهای مصنوعی و کلاه گیس استفاده می کنند. آیا نمایان بودن موهای مصنوعی در برابر نامحرم و یا در زمان خواندن نماز ایرادی دارد؟ مجموعه استفتائات مراجع تقلید درباره نمایان بودن موهای مصنوعی به شرح زیر است؛

 

حکم نمایان بودن موهای مصنوعی

سوال: حکم نمایان بودن موهای مصنوعی در نماز و در برابر افراد نامحرم چیست؟

 

نمایان بودن موهای مصنوعی استفاده از کلاه گیس

 

آیت الله بهجت:

  • پوشاندن موهای مصنوعی برای زن در نماز واجب نیست و از نامحرم اگر مصداق زینت باشد واجب است.

آیت الله تبریزی:

  • پوشاندن زینت،‌ بر زن در نماز لازم نیست اگر چه ظاهر باشد ولی بدن باید مستور باشد. اما پوشاندن زینت از نامحرم لازم است.

آیت الله خامنه ای:

  • اگر موهای مصنوعی عرفا موهای او محسوب می شود پوشاندن آن در نماز لازم است. پوشاندن موهای مصنوعی از نامحرم نیز لازم است.

آیت الله سیستانی:

  • پوشاندن موهای مصنوعی در نماز لازم نیست ولی از نامحرم باید بپوشاند.

آیت الله صافی گلپایگانی:

  • پوشاندن موهای مصنوعی در حال نماز و از نامحرم واجب نیست مگر آن که موجب تحریک شهوت نامحرم شود که در این صورت پوشاندن آن از نامحرم واجب است ولی برای نماز مضر نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی:

  • برای زنان در حال نماز، پوشانیدن موهای مصنوعی و زینت صورت (مانند سرمه چشم) لازم نیست اما واجب است از نامحرم بپوشاند.

مکارم شیرازی:

  • برای زنان پوشاندن موهای مصنوعی لازم است.

آیت الله نوری همدانی:

  • اگر پوست بدن پوشیده باشد در صورتی که نامحرم در بین نباشد، پوشاندن آنها در حال نماز واجب نیست، و اگر نا محرم ببیند، احتیاط واجب آن است که آنها را بپوشاند.

 

نمایان بودن موهای مصنوعی حجاب زنان در نماز

 

نمایان بودن موهای مصنوعی از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

سوال: حجاب از نظر اسلام چیست؟ و چه نوع پوششی برای زن حجاب است؟ آیا موهای مصنوعی، که بعضی از زن‌ها بر سر می‌گذارند، حجاب موهای طبیعی محسوب می‌شود؟

جواب: حجاب شرعی در مورد زنان پوشیدن تمام بدن به جز صورت و دست ها تا مچ می باشد، امّا بعضی از انواع پوشش که زینت ظاهری محسوب می‌شود، مثل موهای مصنوعی کافی نیست. و همچنین لباس‌هایی که لباس زینت محسوب می‌شود، کافی نیست.

 

بنر-هومکا-ستاره

نمایان بودن موهای مصنوعی از دیدگاه آیت الله سیستانی

سوال: بر سر گذاشتن موهای مصنوعی به نیت خوشگل تر شدن و مورد توجه بانوان قرار گرفتن در مجالس ویژه خانم ها جهت پیدا شدن خواستگار، جایز است؟ و آیا چنان کاری عیب پوشی به حساب می آید؟

پاسخ: اگر تنها به نیت آرایش باشد و نه فریبکاری و عیب پوشی از چشم خواستگاران، چنان کاری اشکال ندارد

سوال: آیا بیرون گذاشتن قسمتی از روسری از زیر چادر برای زنان اشکال دارد؟

پاسخ: مانعی ندارد ولی موهایش را باید بپوشاند.

سوال: به نظر شما اگر در کشور بیگانه ای ورود خانم ها به دبستان و دانشگاهها منوط به برداشتن حجاب باشد آیا می توان از روی روسری موهای مصنوعی پوشید؟

پاسخ: استفاده از روسری برای حجاب کافی است.

سوال: آیا زن می تواند موهای مصنوعی خود را (چه پوستیک و چه چسبیده) به نامحرم نشان دهد؟

پاسخ: اگر زینت باشد باید پوشانده شود.

سوال: آیا دیدن موهای زن کافر حرام است؟

پاسخ: بدون شهوت اشکال ندارد.

 

نمایان بودن موهای مصنوعی استفاده از کلاه گیس به جای روسری

 

نمایان بودن موهای مصنوعی از دیدگاه آیت الله خامنه ای

سوال: حکم استفاده از موهای مصنوعی توسط خانم ها و نمایش دادن آن به نامحرم چیست؟

پاسخ: اصل استفاده از موهای مصنوعی اگر مانع وضو نباشد و مفسده نداشته باشد اشکال ندارد اما بنا بر احتیاط واجب باید از نگاه نامحرم پوشانده شود.

سوال: خانم ‌هایی که موی بلند دارند و موی خود را در زیر روسری یا چادر در پشت سرشان می بندند به ‌گونه‌ای ‌که یک برآمدگی زیر روسری یا چادر ایجاد م ‌شود، این مسئله شرعاً چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر این وضع به‌ گونه ای باشد که جلب توجه نامحرم کند یا خانم انگشت‌نما شود و شکل و شمایل خاصی پیدا کند حرام است اما اگر در آن حد نباشد اشکالی ندارد.


ستاره
Logo