عکس جنجالی سید احمد خمینی با سران فتنه

سید احمد خمینی تصویری از خود در کنار سران فتنه منتشر کرد.

عکس جنجالی سید احمد خمینی با سران فتنه

سید احمد خمینی تصویری از خود در کنار سران فتنه منتشر کرد و نوشت:

(در شهر نشانه اى زِ تبليغ تو نيست
اى عشق! ستاد انتخاباتت كو؟
پى نوشت:ما به آن سيد واين مير ارادت داريم…
ساليانى نه چندان دور)


سید احمد خمینی - سران فتنه - موسوی - خاتمی
 

منبع: صفحه شخصی سید احمد خمینی


ستاره
Logo