اوقات شرعی هرمزگان

اوقات شرعی شهرستان های جاسک، ابوموسی، بندرلنگه، قشم، میناب، بندرعباس و کیش از استان هرمزگان، اوقات شرعی هرمزگان

اوقات شرعی امروز

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی هرمزگان امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی هرمزگان به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های جاسک، ابوموسی، بندرلنگه، قشم، میناب، بندرعباس و کیش از استان هرمزگان

 

اوقات شرعی جاسک

اذان صبح به افق جاسک
۰۴:۵۳:۳۸
 
طلوع افتاب به افق جاسک
۰۶:۱۵:۲۸
 
اذان ظهر به افق جاسک
۱۱:۳۳:۰۶
 
غروب آفتاب به افق جاسک
۱۶:۴۹:۲۸
 
اذان مغرب به افق جاسک

۱۷:۰۶:۲۲

 

اوقات شرعی ابوموسی

اذان صبح به افق ابوموسی
۰۵:۰۴:۵۵
 
طلوع افتاب به افق ابوموسی
۰۶:۲۶:۵۵
 
اذان ظهر به افق ابوموسی
۱۱:۴۴:۰۴
 
غروب آفتاب به افق ابوموسی
۱۶:۵۹:۵۷
 
اذان مغرب به افق ابوموسی

۱۷:۱۶:۵۳

 

اوقات شرعی بندر لنگه

اذان صبح به افق بندر لنگه
۰۵:۰۶:۲۹
 
طلوع افتاب به افق بندر لنگه
۰۶:۲۸:۵۹
 
اذان ظهر به افق بندر لنگه
۱۱:۴۴:۴۰
 
غروب آفتاب به افق بندر لنگه
۱۶:۵۹:۰۵
 
اذان مغرب به افق بندر لنگه

۱۷:۱۶:۰۸

 

اوقات شرعی قشم

اذان صبح به افق قشم
۰۵:۰۱:۲۸
 
طلوع افتاب به افق قشم
۰۶:۲۴:۱۵
 
اذان ظهر به افق قشم
۱۱:۳۹:۰۶
 
غروب آفتاب به افق قشم
۱۶:۵۲:۴۱
 
اذان مغرب به افق قشم

۱۷:۰۹:۴۹

 

اوقات شرعی میناب

اذان صبح به افق میناب
۰۴:۵۸:۲۹
 
طلوع افتاب به افق میناب
۰۶:۲۱:۲۴
 
اذان ظهر به افق میناب
۱۱:۳۵:۵۲
 
غروب آفتاب به افق میناب
۱۶:۴۹:۰۳
 
اذان مغرب به افق میناب

۱۷:۰۶:۱۳

 

اوقات شرعی بندر عباس

اذان صبح به افق بندر عباس
۰۵:۰۱:۵۰
 
طلوع افتاب به افق بندر عباس
۰۶:۲۴:۴۷
 
اذان ظهر به افق بندر عباس
۱۱:۳۹:۰۹
 
غروب آفتاب به افق بندر عباس
۱۶:۵۲:۱۴
 
اذان مغرب به افق بندر عباس

۱۷:۰۹:۲۴

 

اوقات شرعی کیش

اذان صبح به افق کیش
۰۵:۱۱:۲۱
 
طلوع افتاب به افق کیش
۰۶:۳۳:۴۰
 
اذان ظهر به افق کیش
۱۱:۴۹:۵۲
 
غروب آفتاب به افق کیش
۱۷:۰۴:۴۸
 
اذان مغرب به افق کیش

۱۷:۲۱:۴۹


ستاره
Logo