وضو گرفتن قبل از وقت نماز چه زمانی صحیح است؟

وضو گرفتن قبل از وقت نماز اگر به نیت همان نماز گرفته شود صحیح نیست. وضو گرفتن قبل از وقت نماز در صورتی صحیح است که به نیت آن وضو توجه شود.
وضو گرفتن قبل از وقت نماز

ستاره | سرویس مذهبی – اگر فرد به نیت با وضو بودن تا زمان اقامه نماز، وضو گرفته ‌است، وضو و نمازش صحیح است. با این حال، برخی از فقها، چنین وضویی را کافی ندانسته و می‌گویند به مقداری که یقین دارد نماز را این گونه خوانده است، باید قضا نماید.

 

وضو گرفتن قبل از وقت نماز وضو گرفتن قبل از اذان

 

حکم وضو گرفتن قبل از وقت نماز

سوال: اگر چند ساعت قبل از وقت نماز به نیت همان نماز وضو گرفته شود آیا نماز صحیح است؟ آیا نیازی به قضای نمازهای گذشته می باشد؟

همه مراجع:

  • با یك وضو تا زمانى كه یكى از مبطلات وضو پیش نیامده باشد مىتوان نماز خواند.
  • اگر وقت نماز نزدیك باشد و به قصد آمادگى براى نماز وضو بگیرد، اشكال ندارد و نیز مىتواند پیش از وقت، به قصد داشتن طهارت وضو بگیرد و با آن نماز نیز بخواند.

امام خمینی:

  • اگر وقت نماز نزدیک است، می‌‌تواند به‌ عنوان آمادگی براى نماز وضو بگیرد، ولی اگر مدت زیادی به وقت نماز مانده است، می‌‌تواند به نیت قربت یا طهارت وضو بگیرد و در هر دو صورت می‌‌تواند با آن وضو نماز واجب یا مستحب را بخواند.

آیت الله خامنه‌ای:

  • در هر صورت اگر وضو به نیت وظیفه‌ای بوده که بر عهده شما است محکوم به صحت است.

منظور از نزدیک اول وقت نماز ملاک صدق عرفى است و اگر در آن وقت براى نماز وضو گرفته شود، اشکال ندارد.

بعد از آن که وضو به‌ طور صحیح محقق شد، تا زمانى که باطل نشده است، انجام هر عمل مشروط به طهارت، با آن جایز است.

آیت الله سیستانی:

  • اشکال ندارد.

وضو هر وقت بگیرد چه قبل از وقت نماز نزدیک به آن، یا با فاصله، و چه بعد از دخول وقت اگر به قصد قربت باشد صحیح است، و نیت وجوب و استحباب لازم نیست بلکه اگر اشتباهاً نیت وجوب کند و بعد معلوم شود واجب نبوده وضو صحیح است.

کسی که یقین دارد وقت داخل شده، اگر نیت وضوی واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوی او صحیح است.

مستحب است کسی که وضو دارد برای هر نماز دوباره وضو بگیرد، و بعضی از فقهاء فرموده‌اند: مستحب است انسان برای نماز میت و زیارات اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم‏ السلام و برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و مس حاشیه قرآن و برای خوابیدن وضو بگیرد. ولی مستحب بودن وضو در این موارد ثابت نیست. بلی اگر به احتمال مستحب بودنش وضو بگیرد وضویش صحیح است و هر کاری که باید با وضو انجام داد می‌تواند بجا آورد، مثلاً می‌تواند با آن وضو نماز بخواند.

آیت الله مکارم شیرازی:

  • نسبت به گذشته اشکال ندارد ولی نسبت به آینده این کار را نکند.

اگر وضو را به نیت نماز واجب بگیرد تنها در صورتى صحیح است كه وقت نماز نزدیك باشد. (مثلا 10 تا 15 دقیقه قبل از اذان) اما در هر زمانى مى‌تواند وضو را به نیت طهارت بگیرد و با آن نماز بخواند.

آیت الله نوری همدانی:

  • باید مقدار اقلی که یقین به بطلان آن دارد را قضا کند.

آیت الله مهدی هادوی تهرانی:

  • تمام این وضوها و نمازها صحیح است زیرا در حقیقت شما به نیت با وضو بودن تا زمان اقامه نماز وضو گرفته‌اید و چنین وضویی قطعاً صحیح است.

آیت الله شبیری زنجانی

  • انسان مى‌تواند قبل از وقت نماز، به قصد نماز یا با طهارت بودن وضو بگیرد و با همان وضو نماز بخواند.

 

وضو گرفتن قبل از وقت نماز حکم وضو گرفتن قبل از اذان

 

اگر قبل از اذان وضو بگیریم

فرد به دو گونه می تواند نیت وضو  را قبل از داخل شدن وقت نماز داشته باشد.

الف) به نیت مطلق وضو بگیرد، یعنی نیت كند كه برای استحباب و طهارت وضو بگیرد. با این وضو می تواند حتی نمازهایی را كه بعدا وقتشان می شود را بخواند. هر چند فاصله زیادی تا اذان باقی باشد.

ب) به نیت نماز خاص وضو بگیرد. مثلا هنوز اذان مغرب نشده و شخص به نیت نماز مغرب می خواهد وضو بگیرد، در این فرض برخی از فقها می فرمایند نباید زمان زیادی تا نماز مغرب فاصله شود. حال نظرات مراجع را با توجه به این توضیح بخوانید.

 

وضو گرفتن قبل از وقت نماز اگر قبل از اذان وضو بگیریم

 

آیات عظام بهجت و نوری همدانی:

اگر پیش از وقت نماز به قصد این که با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل کند صحیح است.

آیت الله فاضل لنکرانی:

اگر پیش از وقت نماز به قصد این که با طهارت باشد و نیز اگر به قصد قربت وضو بگیرد یا غسل کند صحیح است.

آیت الله تبریزی:

اگر پیش از وقت نماز به قصد این که با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل کند صحیح است، و نزدیک وقت نماز هم اگر به قصد مهیّا بودن برای نماز وضو بگیرد اشکال ندارد و لکن نیت واجب نکند.

آیت الله زنجانی:

اگر انسان به قصد این که با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل کند، صحیح است؛ اگر چه پیش از وقت نماز باشد.

آیت الله سیستانی:

وضو هر وقت بگیرد؛ چه قبل از وقت نماز، نزدیک به آن یا با فاصله و چه بعد از دخول وقت، اگر به قصد قربت باشد صحیح است و نیت وجوب و استحباب لازم نیست بلکه اگر اشتباهاً نیت وجوب کند و بعد معلوم شود واجب بوده، وضو صحیح است.

آیت الله مکارم شیرازی:

مستحب است انسان برای این که با طهارت باشد وضو بگیرد خواه نزدیک وقت نماز باشد یا نه؛ و با آن وضو، می‌تواند نماز بخواند.

 


ستاره
Logo