حکم ورود زن حائض به حرم امامان

ورود زن حائض به حرم امامان حرام است. حرم امامان محدوده ای است که ضریح امام در آن قرار دارد ولی ورود زن به رواقهایی که مسجد نیست اشکال ندارد.
ورود زن حائض به حرم امامان

ستاره | سرویس مذهبی – از دیدگاه همه فقها ورود حائض به صحن های حرم امامان اشکالی ندارد به جز صحن هایی که مسجد محسوب می شود و چون مسجد است کسی با عذر شرعی نمی تواند وارد آن شود.

 

حکم ورود حائض به حرم امامان (ع)

عبور از حرم مطهر امام معصوم براى زن حائض اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتیاط واجب نباید در آنجا توقف كند.

 

ورود زن حائض به حرم امامان حکم رفتن حائض به حرم

 

آیت اللّه بهجت: جایز نیست زن حائض به حرم امام معصوم وارد شود (هر چند از یك در وارد و از در دیگر خارج شود).

آیت الله صافى: احتیاط واجب آن است كه زن حائض به حرم امام معصوم وارد نشود (هر چند از یك در وارد و از در دیگر خارج شود).

آیت الله وحید: توقف در حرم امام معصوم براى زن حائض جایز نیست و احتیاط واجب آن است كه از یك در وارد و از در دیگر خارج شود.

آیت الله مکارم شیرازی: احتیاط واجب آن است كه در حرم امامان توقّف نكند، ولى رفتن به رواق‌هاى اطراف ضریح مطهّر امامان مانعى ندارد، امّا وارد حرم (محوطه اطراف ضریح) نشود.

آیات عظام خمینی، تبریزی، سیستانی، سبحانی، خامنه‌ای و اراکی: احتیاط واجب این است که زن حائض (مانند شخص جنب) در حرم امامان (ع) توقف نکند.

آیت الله گلپایگانی: احتیاط واجب نرفتن در حرم ائمه (ع) است، اگر چه از یک در وارد و از در دیگر خارج شود.

آیت الله خوئی: توقف در رواق حرم مطهر امامان برای جنب و حائض مانعی ندارد و حدود حرم معلوم و معروف است اگر چه احوط عدم توقف حائض است در رواق.

آیت الله شبیری زنجانی: رفتن به حرم امامان حرام است اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود و مراد از حرم امامان (ع) محوطه ای است که ضریح مقدس و قبر مطهر در آن قرار دارد نه تمام رواق ها یا صحن  ها.

آیت الله فاضل لنکرانی: ورود جنب و حائض به تمام رواق های امامان معصوم جایز نیست و فرقی بین دور و نزدیک آن نیست.

آیت الله نوری همدانی: بنابر احتیاط واجب حرم امامان (ع) ملحق به مساجد است (یعنی) بنابر احتیاط واجب در آنجا توقف نکند بلکه بنابر احتیاط در رواق ها هم توقف نکند.

 

ورود زن حائض به حرم امامان حکم ورود زن حائض به مسجد

 

منظور از حرم امامان دقیقا کجاست؟

مقصود از حرم امام (ع) كه توقف زن حائض در آنجا ممنوع است، همان محدودهاى است كه ضریح امام (ع) در آنجا قرار دارد. بنابراین حیاط، صحن و خانههاى اطراف حرم را شامل نمىشود.

آیت الله خامنه ای: مراد از حرم همان زیر گنبد مبارک و جایى است که به آن حرم و مشهد شریف گفته مى‏شود، ولى ساختمان‏هاى ملحق به آن و شبستان‌ ها حکم حرم را ندارند و ورود جنب و حائض به آن‌جاها اشکال ندارد، مگر جاهایى که عنوان مسجد را داشته باشد.

 

ورود حائض به رواقهاى حرم

همه مراجع (به جز بهجت): زن حائض مىتواند بدون آن كه داخل حرم شود، به رواقهاى اطراف  ضریح مطهر امام معصوم (ع) (در صورتى كه رواقهاى حرم، مسجد نباشد) برود ولى احتیاط مستحب (بهتر) آن است كه در آنجا نیز توقف نكند.

آیت الله بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی: زن حائض مى تواند به رواق هاى اطراف ضریح مطهّر امام رضا (ع) داخل شود، هرچند قبر مطهر را ببیند و به ضریح نزدیک باشد ولى نباید وارد حرم نشود.

آیت الله سیستانی: نشستن در صحن ها و رواق ها اشکال ندارد ولی در رواقی که ضریح در آن قرار دارد به احتیاط واجب نمی تواند در آنجا بنشیند و می تواند از یک در داخل شود و از در دیگری خارج شود.

آیت الله صافی گلپایگانی: داخل شدن در رواق ها مانعی ندارد.

آیت الله گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب وارد رواق ها هم نشود.

آیت الله تبریزی: چنانچه آن قسمت از رواق به حرم ملحق شده بنابر احتیاط حکم حرم را دارد و مکث حائض و جنب در آن خلاف احتیاط می باشد.

 

ورود زن حائض به حرم امامان حکم ورود زن حائض به حرم

 

ورود حائض به حرم امامزادگان

ورود زن حائض به داخل حرم امامزادگان مانند حرم حضرت معصومه (س) جایز است.

آیت الله مكارم شیرازی: زیارت امام‌زادگان مانعى ندارد ولى نباید وارد بخش‌هایى شود كه مسجد است.

 

ورود حائض به حسینیه ها و گلزار شهدا

آیت الله مکارم شیرازی: حضور زنان حائض و جُنب در حسینیه ها به هنگام عزادارى و رفتن به گلزار شهداء و قرائت فاتحه برای آنان و شرکت در جلسات قرآن اشکالى ندارد ولى آیات سجده را نخوانند.

 


ستاره
Logo