احکام پوشش مردان و زنان در اسلام

احکام پوشش زنان و مردان در اسلام کمک می کند که لباس پوشیدن زنان و مردان قواعد معینی داشته باشد. مثلا پوشیدن لباس زنانه توسط مردان جایز نیست.
پوشش مردان و زنان

ستاره | سرویس مذهبی – لباس آقایان و خانم ها در جامعه اسلامی باید طبق اصول و موازین اسلامی باشد. به همین دلیل احکامی وجود در مورد لباس آقایان و خانم ها وجود دارد که به انتخاب لباس مناسب کمک می کند.

 

پوشیدن لباس ابریشم

لباس ابریشم اگر از ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام است، ولی برای زن اشکال ندارد.

 

خریدن و پوشیدن کراوات برای داماد

آیات عظام خمینی، خامنه ای، مکارم شیرازی و نوری همدانی: اگر باعث ترویج فرهنگ غرب شود جایز نیست.

آیات عظام تبریزی ، سیستانی و فاضل لنکرانی: برای مسلمان بهتر است، از لباسی که باعث تشبه به غیر مسلمانان شود اجتناب کند.

آیات عظام بهجت و صافی گلپایگانی: بنابر احتیاط استفاده نکنند.

آیت الله وحید خراسانی: آنچه که باعث تشبه به غیرمسلمان شود جایز نیست.

 

لباس آقایان و خانم ها حکم پوشیدن شلوار لی برای مردان احکام پوشش مردان

 

لباس آستین کوتاه

همه مراجع (به جز بهجت، صافی گلپایگانی و نوری همدانی): پوشیدن پیراهن آستین کوتاه توسط مردان در مقابل زن نامحرم، اگر باعث مفسده نشود اشکال ندارد.

آیات عظام بهجت و صافی گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب، باید لباس آستین دار برتن کند.

آیت الله نوری همدانی: اگر مخالف عفت عمومی نباشد و در نظر افراد متشرع منکر محسوب نشود، اشکال ندارد.

 

لباس زنانه توسط مردان و بالعکس

آیات عظام خمینی و بهجت: بنابر احتیاط واجب، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف جایز نیست.

آیات عظام تبریزی، خامنه ای، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی و وحید خراسانی: بنابر احتیاط واجب، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف در صورتی که آن را پوشش خود قرار دهد جایز نیست.

آیت الله سیستانی: بنابر احتیاط واجب، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف اگر او را به صورت جنس مخالف در بیاورد، جایز نیست.

آیت الله مکارم: پوشیدن لباس جنس مخالف، اگر مفسده خاصی بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد.

آیت الله نوری همدانی: بنابر احتیاط واجب، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف جایز نیست؛ مگر آن که انگیز عقلایی و مصلحت مهم تری در بین باشد.

آيات عظام امام، بهجت و فاضل: پوشيدن لباس زنانه به وسيله مردان و بر عكس، براى بازى در تئاتر و سينما بنابر احتياط واجب جايز نيست.

آيات عظام خامنهاى، صافى، مكارم و وحيد: پوشيدن لباس جنس مخالف، هنگام بازيگرى و بيان خصوصيات يك شخص حقيقى [اگر باعث فساد نشود ]اشكال ندارد.

آيهاللّه نورى: پوشيدن لباس جنس مخالف، تنها در موقع ضرورت؛ يعنى، زمانى كه مصلحت اهم و انگيزه عقلايى در كار باشد، جايز مىشود و اگر پوشيدن لباس جنس مخالف در بازى تئاتر و سينما، تا اين حد از ضرورت و مصلحت رسيده، ارتكاب به آن اشكال ندارد.

 

لباس مشترک زن و مرد

همه مراجع: تشخیص آن به نظر عرف است؛ مانند شلوارها و برخی اقسام بلوز و کفش های مشترک

 

تعریف لباس شهرت

همه مراجع (به جز سیستانی و مکارم شیرازی): لباس شهرت، لباسی است که پوشیدن آن برای شخص، به جهت جنس پارچه یا رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودنش و مانند آن، معمول نبوده و خلاف شأن او به حساب آید؛ به طوری که اگر آن را در برابر مردم بپوشد، توجه آنان را به خود جلب کرده و انگشت نما می شود.

آیت الله سیستانی: لباسی است که مؤمن را به صورتی زشت و نامناسب درآورد.

آیت الله مکارم شیرازی: لباس شهرت، لباسی است که جنبه ریا کاری دارد و شخص می خواهد به وسیله آن مثلا به زهد و ترک دنیا مشهور شود، خواه از جهت پارچه یا رنگ آن باشد و یا دوخت آن؛ اما اگر واقعا قصدش ساده پوشیدن است و جنبه ریا کاری ندارد، نه تنها جایزاست؛ بلکه عملی است شایسته.

 

احکام پوشش مردان و زنان در اسلام لباس اقایان و خانم ها لباس شهرت چیست

 

حکم پوشیدن لباس شهرت

آِیات عظام خمینی، خامنه ای، فاضل لنکرانی و نوری همدانی: پوشیدن لباسی که موجب شهرت و انگشت نما شود، بنابر احتیاط واجب حرام است.

آیات عظام بهجت، صافی گلپایگانی و وحیدخراسانی: پوشیدن لباسی که موجب شهرت و انگشت نما شود، حرام است.

آیات عظام تبریزی و سیستانی: پوشیدن آن حرام نیست؛ مگر آن که موجب هتک حرمت و خواری شود.

آیت الله مکارم شیرازی: پوشیدن لباسی که جنبه ریا کاری دارد و شخص می خواهد به وسیله آن مثلا به زهد و ترک دنیا مشهور شود، بنابر احتیاط واجب حرام است خواه از جهت پارچه یا رنگ آن باشد و دوخت آن اما اگر واقعا قصدش ساده پوشیدن است و جنبه ریا کاری ندارد، نه تنها جایز نیست بلکه عملی است شایسته.

 

فروش لباس زنانه

همه مراجع: فروش لباس زیر زنانه به وسیله مردان اگر ترس افتادن به گناه و یا مفسده اجتماعی به دنبال داشته باشد، جایز نیست.

 

پوشیدن جوراب نازک

همه مراجع: اگر ظاهر پا در آن پیدا باشد، پوشیدن آن جایز نیست.

 

لباس های تنگ

همه مراجع: پوشیدن مانتوهایی که برجستگی های بدن (مانند سینه و باسن) را نمایان می کند، اگر باعث تهییج شهوت باشد، جایز نیست.

 

پوشش نزد محارم

همه مراجع: دختران می توانند با لباس آستین حلقه ای، در برابر پدر و یا برادرشان ظاهر شوند اگر باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.

 

پوشیدن لباس زير زنانه توسط مردان و بالعکس

آيات عظام امام، بهجت و فاضل: در حرمت پوشيدن لباس جنس مخالف، بين لباس زير و غير آن تفاوتى در حكم نمىكند.

آيات عظام تبريزى، خامنهاى، صافى و وحيد خراسانی: اگر آن را زى و پوشش خود قرار دهد، بنابر احتياط واجب پوشيدن آن جايز نيست.

آيهاللّه سيستانى: اگر او را به صورت جنس مخالف در بياورد، بنابر احتياط واجب پوشيدن آن جايز نيست.

آيهاللّه مكارم شیرازی: اگر مفسده خاصى بر آن مترتب نشود، پوشيدن آن اشكال ندارد.

آيهاللّه نورى همدانی: اگر از پوشيدن آن انگيزه عقلايى دارد و مصلحت مهمترى در بين است، اشكال ندارد.


ستاره
Logo