رحم اجاره ای از نظر فقهی و قانونی چه حکمی دارد؟

رحم اجاره ای از نظر اکثر مراجع تقلید اشکالی ندارد به شرطی که یک سری از اصول رعایت شود. رحم اجاره ای از نظر قانونی نیز شرایط خاصی دارد.
رحم اجاره ای

ستاره | سرویس مذهبی – هرگاه اسپرم زوج با تخمك زوجه تلقیح شود اما پرورش جنین در رحم اجاره اى قرار گیرد، فرزند یاد شده از آن زوج و زوجه است.

 

بچه دار شدن از طریق رحم اجاره ای

آیت الله خامنه ای:

 • این کار فى نفسه اشکال ندارد ولى باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود. به هر حال در صورتى که با این روش کودکى به دنیا بیاید ملحق به شوهر زنى که صاحب رحم است نمى‌شود بلکه ملحق به صاحب نطفه و به زنى است که صاحب تخمک است.

 

رحم اجاره ای از نظر قانون رحم اجاره ای از نظر فقهی

 

آیت الله سیستانی:

 • این کار فی نفسه اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:

 • هرگاه نطفه زن و شوهرى را در خارج از رحم با هم ترکیب کنند و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، این امر ذاتاً جایز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.

آیت الله صافی گلپایگانی:

 • چنانچه ملازم با حرام از قبیل لمس و نظر نباشد فی نفسه مانعی ندارد.

آیت الله سبحانی:

 • هرگاه اسپرم زوج با تخمك زوجه تلقیح شود اما پرورش جنین در رحم اجاره اى قرار گیرد، فرزند یاد شده از آن زوج و زوجه است كه از اسپرم و تخمك آنها متولد شده است ولى نسبت به صاحب رحم اجاره اى احتیاط شود یعنى این فرزند احتیاطاً نمى تواند با صاحب رحم و فرزندان او ازدواج كند.
 • در صورتى كه صاحب رحم اجاره اى شوهر نداشته باشد صاحب اسپرم وى را در مدت نگهدارى جنین عقد موقت كند و فرزند صاحب اسپرم و تخمك مى باشد و نسبت به صاحب رحم باید احتیاط كرد.

 

رحم اجاره ای بررسی حقوقی رحم اجاره ای

 

بارداری از اسپرم غیر همسر

آیت الله خامنه ای:

 • تلقیح زن از طریق نطفه مرد اجنبى فى نفسه اشکال ندارد، ولى باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود، به هر حال در صورتى که با این روش کودکى به دنیا بیاید ملحق به شوهر آن زن نمى‌‌شود، بلکه ملحق به صاحب نطفه و به زنى است که صاحب رحم و تخمک است.

آیت الله سیستانی:

 • با این روش جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی:

 • تنها راه برای استفاده از نطفه مرد بیگانه این است که مرد موقّتا همسر خود را طلاق دهد و آن زن پس از عدّه به عقد موقّت مرد مورد نظر درآید (هر چند اصلا همدیگر را نبینند) سپس نطفه آن مرد را برداشته و در زمان عقد با تخمک زن ترکیب کنند و پس از بخشش باقیمانده مدت عقد موقّت و تجدید عقد دایم با شوهر سابق، نطفه ترکیب شده را در رحم او بکارند. فرزندی که متولّد می‌شود بر آن مرد و زن محرم است، ولی تنها از آن زن و صاحب نطفه ارث می‌برد.

آیت الله صافی گلپایگانی:

 • به طور کلی عمل تلقیح اگر مستلزم نظر یا لمس حرام باشد تکلیفاً حرام است و به نظر اینجانب جواز تلقیح اجنبی به همسر اگر چه به وسیله خود همسر باشد محل اشکال است و در فرضی که انجام شود، فرزند تعلق به مرد صاحب اسپرم دارد و اگر دختر باشد به شوهر شما محرم است؛ چون ربیبه او است و نسبت به خود شما چه پسر باشد یا دختر حکم فرزند را دارد و به شما محرم است.

 

لقاح آزمایشگاهی

آیت الله خامنه ای:

 • لقاح آزمایشگاهی در صورتی که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعی باشد، فی‏نفسه اشکال ندارد ولی واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.
 • کودکی که از این طریق متولد می‏شود ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستند.

آیت الله مکارم شیرازی:

 • تلقیح اسپرم و تخمک زن و شوهر شرعى در خارج از بدن و جایگزینى آن در رحم همان زن ذاتاً اشکالى ندارد. ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در صورت ضرورت جایز مى باشد. (منظور از ضرورت این است که مثلاً اگر این کار انجام نشود زندگى زناشویى آن مرد و زن مختل، و یا زن گرفتار بیمارى مى شود). در هر حال فرزند مذکور حلال زاده است.

آیت الله صافی گلپایگانی:

 • چنانچه ملازم با حرام از قبیل لمس و نظر نباشد فی نفسه مانعی ندارد.

آیت الله سبحانی:

 • هرگاه زنى كه اسپرم شوهر با تخمك او تلقیح شده، زن شرعى او باشد و در این صورت تخمك تلقیح شده را در رحم زن اول قرار دهند اشكال ندارد و فرزندى كه متولد مى شود براى زن صاحب رحم محرم خواهد بود چون فرزند شوهرش است و اما اگر آن زن زوجه شرعى نباشد چنین تلقیحى جایز نیست.

 

رحم اجاره ای رحم اجاره از از نظر قانون

 

اجاره دادن رحم

آیت الله خامنه ای:

 • اجاره دادن یا اجاره کردن رحم زن براى تلقیح نطفه مرد اجنبى فى ‏نفسه اشكال ندارد ولى واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.
 • استفاده از تخمك زن اجنبى با وجود تخمك ضعیف زوجه براى بارورى فى نفسه منعى ندارد.

 

رحم اجاره‌ای از نظر قانون

از آنجا که پیدا کردن بانوی مایل به اجاره دادن رحم که مقبول باشد، کار دشواری است، وقتی چنین زنی پیدا شد، دیگر زوجین سعی در پریدن از مراحل مختلف اداری و قانونی می کنند و دوست دارند هر چه زودتر دست به کار شوند و به فرزندشان برسند. اما نباید فراموش کرد که در چنین فعالیت های حساس و سرنوشت سازی، وجود قرارداد قانونی و محضری از نان شب واجب تر است.

قراردادی برای تشخیص اشخاصی که از نظر ژنتیکی با بچه ارتباط دارند، تعیین پدر و مادر قانونی طفل، تعیین تعهدات طرفین و شروطی که مورد توافق قرار گرفته است، دستیابی به قصد مشترک طرفین، برطرف نمودن شبهه زنا در مورد مادر جانشین و مشخص شدن نسب طفل متولد از مادر جانشین، تعهدات و تکالیف طرفین و شرایط ضمن عقد قرارداد و… که باید به شکلِ کامل تنظیم شده و به امضا و تایید طرفین و مراجع ذیصلاح برسد.


ستاره
Logo