نمازهای ماه رجب کدامند؟ (نمازهای مستحبی روز و شب های ماه رجب)

نمازهای ماه رجب، نمازهای مستحبی هستند که در وقت‌های مختلفی در ماه رجب خوانده می‌شوند و هر کدام فضایلی دارند. همچنین سی نماز برای ۳۰ شب ماه رجب نیز نقل شده است.

فضیلت استغفار در ماه رجب

ستاره | سرویس مذهبی – درباره فضیلت ماه رجب در احادیث و روایات معتبر سخن بسیاری آمده و در روایات ائمه معصومین اعمال و نمازهای مستحبی پر فضیلتی برای این ماه نقل شده است. در این مطلب طریقه خواندن نمازهای ماه رجب که در روایاتی از پیامبر و ائمه آمده است ذکر می‌گردد.

نماز ماه رجب نماز شبهای ماه رجب

 

نمازهای مستحبی ماه رجب در روایات

۱) نماز در هر شب ماه رجب

در هر شب ماه رجب، دو ركعت؛ بعد از حمد سه مرتبه سوره توحید خوانده شود و چون سلام دهد دستها را بلند كند و بگوید: 
«لا اله الا الله وحده لا شریك له، له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی كلّ شیء قدیر و الیه المصیر و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم صلّ علی محمد النّبیّ الامّیّ و آله»

و دستها را به صورت خود بكشد.

از حضرت رسول اكرم (ص) روایت شده است كه كسی كه این عمل را به جا آورد، حق تعالی دعای او را مستجاب گرداند و ثواب شصت حج و شصت عمره به او عطا فرماید.

*منبع: مفاتیح الجنان، ص ۲۸۶.

 

۲) نماز اولین شب جمعه ماه رجب

در اعمال شب لیله الرغائب (شب آرزوها) در اولین شب جمعه ماه رجب آمده است: روز پنج شنبه را روزه بگیرد و بین نماز مغرب و عشاء دوازده ركعت نماز دو ركعتی به ترتیب زیر بخواند:

 • در هر ركعت بعد از حمد سه مرتبه سوره قدر و سیزده مرتبه سوره اخلاص.
 • بعد از نمازها بگوید: «اللهمّ صلّ علی محمّد النّبیّ الامّیّ و آله».
 • پس سجده كند و هفتاد مرتبه بگوید: «سبّوح قدّوس ربّ الملائكه و الرّوح». سپس از سجده برخیزد و بگوید: «ربّ اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم انّك انت العلیّ العظیم».
 • بار دیگر به سجده رود و هفتاد مرتبه بگوید: «سبّوح قدّوس ربّ الملائكه و الروح». و در انتها نیازمندی‌های خویش را از خداوند طلب نماید.

*منبع: بحار الانوار، ج ۹۸، ص ۳۹۶.

 

۳) نماز روز جمعه ماه رجب

از رسول اكرم (ص) روایت شده است: كسی كه چهار ركعت نماز بخواند مابین ظهر و عصر جمعه ماه رجب، در هر ركعت سوره حمد یك مرتبه و آیه الكرسی هفت مرتبه و سوره توحید پنج مرتبه و بعد از نماز ده مرتبه بگوید: «استغفرالله الذی لا اله الّا هو و اسأله التّوبه».

ثوابی که برای نماز روز جمعه ماه رجب ذکر شده به این شرح است: بنویسد خدای تعالی برای او هر روز تا بمیرد هزار حسنه و عطا می‌فرماید خدا به او به اندازه هر آیه كه قرائت كرده شهری در بهشت از یاقوت سرخ و به هر حرفی قصری در بهشت از درّ سفید، و تزویج می‌فرماید خدای تعالی به او حور العین، و راضی می‌شود از او به رضایی كه سختی و غضبی بعد از او نباشد و نوشته می‌شود از عبادت كنندگان و ختم عمرش به سعادت و مغفرت است.

*منبع: اقبال، ص ۲۳۸، مفاتیح الجنان، ص ۲۸۶.

 

۴) نماز روز اول ماه رجب

از اعمال روز اول ماه رجب نماز حضرت سلمان است كه رسول خدا صلّی الله علیه و آله به او فرمود این نماز را بخوان. این نماز ده ركعت است كه به صورت پنج نماز دو ركعتی به شرح زیر خوانده می‌شود:

 • در هر ركعت بعد از حمد، سه بار سوره اخلاص و سه بار سوره كافرون خوانده شود.
 • بعد از هر دو ركعت دستها را بلند كند و این دعا را بخواند:
  «لا اله الّا الله وحده لا شریك له، له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی كلّ شیء قدیر».
 • سپس بگوید: «اللهمّ لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما منعت و لا ینفع ذا الجدّ منك الجدّ». پس دستها را به روی خود بكشد.

*منبع: مفاتیح الجنان، ص ۲۹۳، المراقبات، ص ۴۶.

سید روایت كرده است كه هر كس در ماه رجب یك روز را روزه بدارد و چهار ركعت نماز گزارد در ركعت اول صد مرتبه آیه الكرسی و در ركعت دوم دویست مرتبه سوره توحید، نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند یا دیده شود برای او.

*منبع: مفاتیح الجنان، ص ۲۸۵.

 

۵) نماز یک شبی در ماه رجب

از رسول اكرم سلام الله علیها روایت شده كه فرمودند: «هر كس در یك شب از ماه رجب دو ركعت نماز، و در این دو ركعت صد مرتبه سوره توحید را بخواند، ثواب آن مثل این است كه صد سال روزه گرفته است در راه خدا، و عطا كند خدا به او صد قصر در بهشت در هر قصری در جوار یكی از پیامبران ـ علیهم السّلام ـ ». 

*منبع: مفاتیح الجنان، ص ۲۸۷.

 

سی نماز شب های ماه رجب به نقل از مفاتیح الجنان

نمازهای ماه رجب شامل سی نماز است که هر کدام برای یکی از شب های ماه رجب نقل شده است. سی نماز ماه رجب علاوه بر نمازهایی است که در روایات آمده است.

 • نماز شب اول ماه رجب: بیست رکعت نماز که هر دو رکعت به یک سلام ختم می شود و در هر رکعت، بعد از سوره حمد یک مرتبه توحید خوانده می شود.
 • نماز شب دوم ماه رجب: ده رکعت نماز خوانده شود و در هر رکعت بعد از حمد یک بار سوره کافرون را خوانده شود.
 • نماز شب سوم ماه رجب: ده رکعت نماز بجا آورد، در هر رکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره نصر را بخواند
 • نماز شب چهارم ماه رجب: صد رکعت نماز بخواند و در رکعت اول بعد از حمد سوره فلق و در رکعت دوم حمد و سوره ناس را بخواند.
 • نماز شب پنجم ماه رجب: شش رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد 25 بار توحید را بخواند.
 • نماز شب ششم ماه رجب: دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد، هفت بار آیة الکرسی را بخواند
 • نماز شب هفتم ماه رجب: چهار رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد توحید و سوره فلق و سوره ناس هر یک را سه بار بخواند و بعد از نماز ده مرتبه صلوات و ده مرتبه تسبیحات اربعه را بگوید
 • نماز شب هشتم ماه رجب: بیست نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از سوره های توحید و ناس و فلق و کافرون را سه بار بخواند
 • نماز شب نهم ماه رجب: دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار سوره تکاثر را بخواند.
 • نماز شب دهم ماه رجب: بعد از نماز مغرب دوازده رکعت نماز بجا آورد، در هر رکعت یک حمد و سه توحید

 

نماز ماه رجب نمازهای ماه رجب

 

 • نماز شب یازدهم ماه رجب: دوازده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد، دوازده بار آیة الکرسی بخواند
 • نماز شب دوازدهم ماه رجب: دو رکعت نماز کند و بعد از حمد، ده بار آیه شریفه «آمن الرسول…» را که در آخر سوره بقره است؛ را تا آخر بخواند
 • نماز شب سیزدهم ماه رجب: دو رکعت نماز کند و در رکعت اول بعد از حمد، سوره عادیات و در رکعت دوم بعد از حمد سوره تکاثر را بخواند.
 • نماز شب چهاردم ماه رجب: سی رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد آیه آخر سوره کهف را بخواند
 • نماز شب پانزدهم ماه رجب: سی رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید را بخواند
 • نماز شب شانزدهم ماه رجب: سی رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد ده بار توحید را بخواند
 • نماز شب هفدهم ماه رجب: مانند شب شانزدهم
 • نماز شب هجدهم ماه رجب: دو رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از توحید و فلق و ناس را ده بار بخواند.
 • نماز شب نوزدهم ماه رجب: چهار رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از آیة الکرسی و توحید را پانزده مرتبه بخواند

 

نماز ماه رجب نماز هر شب ماه رجب

 

 • نماز شب بیستم ماه رجب: دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره قدر را بخواند
 • نماز شب بیست و یکم ماه رجب: شش رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد سوره کوثر و توحید را ده مرتبه بخواند.
 • نماز شب بیست و دوم ماه رجب: هشت رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه سوره کافرون را بخواند و چون از نماز فارغ شد ، ده بار صلوات بفرستد و ده بار استغفار کند.
 • نماز شب بیست و سوم ماه رجب: دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار سوره ضحی را بخواند.
 • نماز شب بیست و چهارم ماه رجب: چهل رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد یک بار آیه آمن الرسول (آخر سوره بقره) و یک بار توحید بخواند.
 • نماز شب بیست و پنجم ماه رجب: بیست رکعت نماز در بین نماز مغرب و عشا بجا بیاورد و در هر رکعت یکبار آیه آمن الرسول و یکبار توحید را بخواند.
 • نماز شب بیست و ششم ماه رجب: دوازده رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد چهل بار سوره توحید را بخواند.
 • نماز شب بیست و هفتم ماه رجب: در زادالمعاد از امام محمدتقی (ع) روایت شده که فرمود: در شب بیست و هفتم این ماه چون نماز عشا را خواندی، بخواب و هر وقت از شب را که بیدار شدی، دوازده رکعت نماز بجا بیاور و در هر رکعت بعد از حمد یک سوره کوچک بخوان و یک سوره یس و چون فارغ شدی سوره حمد و فلق و ناس و کافرون و قدر و آیة الکرسی، هر یک را هفت بار بخوان. بعد بگو:
  «الحمد لله الذی لم یتَّخِذ صاحِبَتاً و لا ولداً و لم یَکُن لهُ شریکٌ فی المُلکِ و لم یکن لهُ ولیۀٌ مِنَ الذُّلِّ و کَبِّرهُ تکبیراً اللهم انّی اسئلکَ بِمَعاقِدِ عِزّکَ عَلی ارکانِ عرشِکَ و منتهی الرحمةِ مِن کتابکِ و باسمِکَ الاعظم ِالاعظم ِالاعظم ِو ذِکرکَ الاعلیَ الاعلیَ الاعلیَ و بکلماتِکَ التّامّاتِ اَن تُصِلیَّ علی مُحمَّدٍ و آلِهِ و اَن تَفعَلَ بی ما انت اَهلُهُ»
 • نماز شب بیست و هشتم ماه رجب: دوازده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد ده بار استغفار کند.
 • نماز شب بیست و نهم ماه رجب: مانند شب بیست و هشتم
 • نماز شب سی ام ماه رجب: ده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد، ده بار توحید بخواند.

 

همراهان گرامی ستاره؛ شما می‌توانید غیر از نمازهای ماه رجب، با ثواب روزه در ماه رجب نیز در ستاره بیشتر آشنا شوید. همچنین اعمال ایام البیض ماه رجب یعنی روزهای ۱۳ تا ۱۵ این ماه پر برکت را که در کشور ما مراسم معنوی اعتکاف برگزار می‌شود بیشتر بشناسید. التماس دعا.


ستاره
Logo