نیلوفر خوش‌خلق همسر امین حیایی در آغوش اسب + عکس

نیلوفر خوش‌خلق زاده ۱۳۵۱ بازیگر ایرانی و همسر امین حیایی است.عکس نیلوفر خوش‌خلق در آغوش یک اسب توسط نیلوفر خوش‌خلق منتشر شد.

ستاره
Logo