تعبیر خواب نقره و هدیه گرفتن آن

با تعبیر خواب نقره، تعبیر خواب معدن نقره، تعبیر خواب انگشتر نقره، تعبیر خواب هدیه گرفتن نقره، تعبیر خواب اعضای بدن نقره و... همراه ما باشید.
تعبیر خواب نقره

ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب نقره لازم به ذکر است که برخی از معبرین اسلامی نقره را زحمت و رنج و برخی دیگر به شرط آنکه بیننده خواب در وقت ازدواج باشد متأهل شدن می‌دانند. دلیل این اختلاف‌ تعابیر به خاطر طبع و سرشت متفاوت انسان‌ها با یکدیگر است که معبرین همواره بایستی برای تفسیر خواب به آن دقت کنند.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
 

تعبیر خواب گردنبند نقره - تعبیر انگشتر نقره - تعبیر خواب هدیه گرفتن نقره - تعبیر خواب گردنبند نقره هدیه گرفتن - تعبیر خواب دستبند نقره - تعبیر خواب گردنبند نقره با نگین فیروزه

 

تونی کریسپ نویسنده کتاب فرهنگ تفسیر رویا در کتاب خود، نقره را نمادی از خاطرات قدیمی، ارزشمند، غم انگیز و یا شهودی می‌داند.

 

تعبیر خواب نقره

ابن سیرین می‌گوید: بسیاری از مردم وقتی که در خوابشان نقره می‌بینند، در بیداری نیز نقره به دست می‌آورند و تعبیرش برای بسیاری دیگر این است که در بیداری دچار زحمت می‌شوند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:


 • تعبیر خواب نقره سالم، خبری راست و درست می‌باشد، ولی تعبیر نقره شکسته، خبر دروغ است.

 • اگر در خواب ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، تعبیرش این است که چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.

 • اگر ببینی نقره‌های بی‌اندازه‌ای به دست آورده‌ای گنج پیدا می‌کنی.

 • اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.

 • اگر ببینی طلا یا نقره می‌گدازی و ذوب می‌کنی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از مغازه نقره می‌خری در شهر خودت با زنی ازدواج می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای نقره عبارت‌اند از:

 1. زن

 2. فرزند

 3. مال

 4. معاش و معیشت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می‌کنید.

 • اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می‌شوید.

 • اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می‌گردد.

 • اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می‌کند و او خیر شما را می‌خواهد.

 • اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می‌شوید و اگر ببینید دگمه‌های لباس شما از نقره است، همسرتان دختری می‌آورد که به او شباهت دارد.

 

تعبیر خواب معدن نقره

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب معدن نقره ببینی، تعبیرش این است که با دختری بزرگ و با مقام و منزلت ازدواج می‌کنی، ولی اندوهگین و ناراحت خواهی شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی معدن نقره پیدا کرده‌ای با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نقره از معدن به دست آورده‌ای به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب دیدن اعضای بدن به صورت نقره

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو از نقره یا طلا می‌باشد، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد مال و اموال تو زیاد می‌شود.

تبلیغات در ستاره


 

تعبیر خواب نقره به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • نقره: تحت آزار قرار گرفتن

 • ظروف نقره: آسایش

 • دریافت کردن آن: به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد

 • فروختن آن: یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشست

 • خریدن: تحولات بزرگ

 • پول نقره: دوره پر باری نزدیک است

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن نقره در خواب، نشانه آن است که بیش از حد به پول و ثروت وابسته می‌شوید.

 • پیدا کردن سکه نقره در خواب، نشانه آن است که برای آرامش فکری و راحتی خود، اطرافیان را نادیده می‌گیرید.

 • اگر در خواب مشاهده کنید که یک سکه‌ی نقره‌ای پیدا می‌کنید، به این معنا است که برای رسیدن به هدف خود دست به هر کاری می‌زنید.

اچ میلر می‌گوید: دیدن نقره در خواب، به معنای کسب ثروت است.

 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان


20 نظر
 1. سلام روز بخیر

  من دیشب خواب دیدم یه جعبه النگو و گوشواره نقره دارم
  داخل خونه مادر بزرگم بودم
  النگو شو بستم به دستم و گوشواره شو هم به گوشم بستم که انگار گوشوارهه ک تو گوشم بود گم شد
  میشه تعبیر کنید
  مرسی

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی احساس ارزش و گنجایش داشتن می کنید. لازمست گنجایش های ذخیره کرده تان را آزاد کنید و دست از پنهان کردنشان بردارید! بیان کننده ی موقعیت و حس ارزشمندی و ارزش شخصی شماست. علامتی از دانش، هویت و هر ویژگیی است که در زندگی تان گرانبهاست. بر اهمیت غنای روحی-روانی تأکید می کند. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیازتان در این مورد تأکید می کند که می خواهید به دیگران برسید. نشانه ای است که لازمست دوستی های قدیمی تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد، گوش کنید یا توجه کنید. بویژه دیدن یا انداختن گوشواره ی مروارید، یعنی نصیحتی خردمندانه به شما داده می شود که باید دنبال کنید. تعبیر دیگر: گوشواره ی مروارید ممکنست خاطره ی کسی در زندگی تان باشد که گوشواره ی مروارید می انداخته است.

 2. سلام وقت شما بخیر

  من مجردم خواب دیدم خالم که سالهاس فوت کرده تو خواب به من یه دستبند نازک نقره داد با اینکه خیلی زیبا بود تو دلم گفتم کاش از اون طلاها میداد یهو خالم یه گردنبند سینه ریز طلابهم داد عالی بود من دستبند نقره رو گذاشتم این گردنبند را برداشتم احساس میکردم تو خواب که هدیه گرفتن چنین گردنبندی می تونه خوش یمن باشه برای ازدواجم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان گویای موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید. نمایانگر تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد. به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیازتان در این مورد تأکید می کند که می خواهید به دیگران برسید. نشانه ای است که لازمست دوستی های قدیمی تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید. نیاز به تأیید و ایجاد یک سلسله ویژگی های مشابه را در خودتان دارید.

 3. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم دارم با مادر بزرگم میرم نقره فروشی مادر بزرگم يه انگشتر تقریبا بزرگ نقره داره که نگین دار هست انداختم دستم تو دستم خیلی زیبا دیده ميشد اما میریم اونو بفروشيم چون ميگه مادر بزرگم من ميخوام با پولش واسه خودم پیراهن بخرم اما وقتی قیمت انگشتر رو من میشنوم نميذارم بفروشه ميگم انگشتر رو کلا بده به من انگاری به اجبار ازش میگیرم و ميگم من واست پیراهن میخرم از جایی که انگار راه خونه رو بلد نيستم يه پسر بچه راه خونه رو نشون ميده میبرم بره خونه مادربزرگم بعدش کم کم انگار خورشید غروب کرده منم با مامانم میرم انگشتر رو بفروشم

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد. از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. نمادی از ماه، شهود و جنبه‌های زنانه‌ی روان‌تان است. گویای آرامش و خودباوری دستکم گرفته‌شده است. نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت‌تان باشد، گویای تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان‌هایتان، مسئولیت‌هایتان یا باورهایتان وفادارید. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. گویای زمانی است که انرژی‌تان را خوب استفاده می‌کنید. از تجربه‌ها و درس‌های گذشته‌تان بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از روشن کردن موقعیتی است.

 4. خواب دیدم تو یه مکان سکه های نقره هخامنش روی زمین پیدا میکنم .بعضی از سکها نسبت ب بعضی دیگر مقداری بزرگتر بودن وانهارا در جیبم میگذاشتم سکها خیلی براق بودن

  • اول سلام! خواب‌تان یعنی با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: گویای تغییر است. گویای معنویت، شهود، ارزش و حس ارزشمندی‌اند که درباره‌ی خود دارید. مهارت یا استعداد نهانی را آشکار کرده‌اید. نمادی از ارزش‌تان و چیزیست که باید به جهان پیشنهاد دهید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از چیزی یا کسی باشد که ارزش یا گنج شماست. گویای گنجایش شماست که هنوز رها نشده است.

 5. سلام، من خواب دیدم گردنبند نقره ای ک تو واقعیت گردنمه دادم به پسری ک عاشقشم اونم انداخت گردنش و خوشحال شد، وقتی گردنبند رو انداخت گردنش زنجیره خیلی بزرگتر و کلفت‌تر شد، منم دیدم زنجیر بزرگ شد گفتم باید عوضش کنم، ک اون گفت خودم برات یه زنجیر خوشگل میگیرم، اگر تعبیرش رو لطف کنید بگید ممنون میشم

  • سلام! خواب‌تان نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. گویای بخشندگی‌تان نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید. بیانگر تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل‌تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد. خودتان یا دیگری را بالا می‌بینید. ممکنست تمایل داشته باشید که در موقعیت یا رابطه‌ای، تسلط یابید و چیره باشید.

 6. سلام و خسته نباشید

  من دیشب خواب دیدم ،عمه ام زنجیر نقره ای رو از جایی که شبیه به بازارچه بود برداشتند و پولش رو حساب نکردن و از من خواستن که از کارت پدرم مبلغ رو پرداخت کنم (زنجیر هم ساده و نقره ای بود )که طلا نبودو تو همین خواب انگار قرار بود به عروسی بریم ومن امتحان داشتم . یکی از خانم های فامیل که در واقعیت چند هفته دیگه قراره عروس بشن ،به همراه خانواده پدرش در خوابم حضور داشتن و داشتن برای پوشیدن لباس های عروسی اماده میشدن.میشه لطف کنید تعبیرش رو بگین .با تشکر

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. بیانگر تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل‌تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید!

 7. سلام من ۱۹ ساله هستم

  خاب دیدم ک با پدر و مادرم و یکی از دخترای اشنا میریم بازار ب ی مغازه بدل فروشی رسیدیم من دنبال ی انگشتر میگشتم

  همونمدل رو پیدا کردم ، رنگ نقره ای و الماس روش بود و براق

  اولش فکر کردم بدله.ولی وقتی فروشنده پولش رو حساب کرد گفت نقره است و خیلی ظریف کاری شده

  نیم ساعتی تو اون مغازه منتظر موندم تا انگشتر مورد علاقم پیدا شد

  میشه بگین تعبییر خریدن انگشتر نقره چیه

  • سلام! خواب‌تان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. گویای خوشی‌های کوتاه‌مدت است. نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت‌تان باشد، بیانگر تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان‌هایتان، مسئولیت‌هایتان یا باورهایتان وفادارید. ممکنست به دنبال شفافیت درباره‌ی موضوعی باشید که در ذهن‌تان تیره و تار بوده است. تعبیر دیگر: بیانگر غرور، تکبر و طبیعت سرکش و تغییرناپذیرتان باشد. ممکنست خودتان را از دیگران جدا بدانید (حس کنید که یک سر و گردن بالاترید).

 8. درود بر شما من دیشب خواب دیدم رفتم مغازه نقرع فروشی یک پلاک بزرگ نگین دار با یک جفت گوشواره و یک جفت النگو برداشتم ولی تا خواستم پولشو بدم پلیس به زور وادار کرد همه مغازه هارو ببندن و من با تموم اون نقره ها از مغازه بیرون اومدمو هی میگفتم پولشونو فردا میارم.البته اینم بگم من باردار هستم

  • درود! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. نمادی از ماه، شهود و جنبه‌های زنانه‌ی روان‌تان است. بیانگر آرامش و خودباوری دستکم گرفته‌شده است. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می‌دهد، گوش کنید یا توجه کنید. به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیازتان در این مورد تأکید می‌کند که می‌خواهید به دیگران برسید. نشانه‌ای است که لازمست دوستی‌های قدیمی‌تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید. لازمست به عملکرد سرسری‌تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف‌هایتان دچار شکست شده‌اید.

 9. من خواب دیدم برای زنی که بچه دار نمیشه انگشتر نقره خریدم و بهش هدیه کردم و خیلی خوشحال شد

  • بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه برای کسی هدیه می‌خرید، یعنی به دنبال مقبولیت هستید. انگشتر، نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت‌تان باشد، بیانگر تعهدتان به رابطه یا یک تلاش جدید است. شما به آرمان‌هایتان، مسئولیت‌هایتان یا باورهایتان وفادارید. اینکه هدیه می‌دهید، بیانگر بخشندگی‌تان نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید.

 10. سلام من دخترم توی خواب دو ظرف نقره زیبا دیدم

  تعبیرش رو لطف میکنید؟

  • از لحاظ تعبیر خواب سنتی: یعنی دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می‌کند و او خیر شما را می‌خواهد. از لحاظ روانشناسی: دیدن ظرف در خوابتان بیانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. نمادی از ماه، شهود و جنبه های زنانه روان شما است. بیانگر آرامش و اعتماد به نفس دست کم گرفته شده است.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور