تعبیر خواب نقاشی و نقاشی کشیدن

با تعبیر خواب نقاشی، تعبیر خواب نقاشی کردن، تعبیر خواب نقاشی رنگ و روغن، تعبیر خواب نقاشی خانه از دیدگاه معبرین قدیم و جدید همراه ما باشید.
تعبیر خواب نقاشی
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر دیدن نقاشی و نقاشی کشیدن بسته به نوع تصویر متفاوت است. به طور مثال و بنا به گفته معبرین امروزی دیدن نقاشی تصاویر و چهره‌ها نماد خواسته‌ای برای خلاق بودن است و یا کشیدن نقاشی یک خانه بیانگر پنهان کردن چیزی از دیگران است. با تعبیر خواب نقاشی و نقاشی کردن همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب تابلو نقاشی - تعبیر خواب کشیدن تابلو نقاشی - تعبیر خواب طراحی - تعبیر خواب مداد رنگی - تعبیر خواب نقاشی چهره

 

تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا نقاشی کردن در خواب را نمادی از تصاویر زیر می‌داند:

تابلو نقاشی: نا خود آگاه دائما منظره‌ای از چیزها را حس می‌کند یا آن‌ها را از تجربه ما بیرون می‌کشد و در هم می‌آمیزد. مناظری که در ضمیر خودآگاه ما فراموش شده‌اند. رویاها ممکن است این امر را به صورت یک نقاشی نشان دهد. احساسات و ادراکات ظریف و نامحسوس، دیدگاه ما نسبت به چیزی.

هر صورتی از آثار هنری: خود بیانگری، بیان احساسات یا شهود فرد، شرایط درونی فرد، خلاقیت.

تبلیغات در ستاره

نقاشی یا رنگ زدن دیوارهای ساختمان: ایجاد تغییر در شیوه زندگی یا حسی که درباره خود داریم، بیان احساسات، تاثیری که بر دیگران بر جای می‌گذاریم، از چه رنگی برای نقاشی استفاده می‌کنیم، مثلا از رنگ‌های بسیار تیره که به سیاهی میزند، سرپوش گذاشتن.

 

تعبیر خواب نقاشی به روایت معبرین کهن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن نقاشی‌گری در خواب چهار وجه بود.

 1. آرایش دنیا
 2. کار باطل
 3. فریب
 4. دروغ

جابر مغربی می‌گوید: اگر دید صورت آدمی یا چیز دیگر می‌کشید، دلیل که بدمذهب است. در دیدنِ نقاش در خواب خیری نیست.


محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشی کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد.

ابراهیم کرمانی گوید: سوداگری و صورتگری در خواب، دلیل باطل بود. اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشی می‌کرد، دلیل که در کسب خود، خداوند حیله بود.

 

تعبیر خواب نقاشی کردن (معبرین غربی)

تعبیر گری می‌گوید: اگر کسی در خواب دید که صورت حیوانی را که حرام گوشت است نقاشی می‌کند، آدمی است که به خدا و پیامبرانش قسم دروغ می‌بندد. اگر کسی خانه‌اش را در خواب رنگ می‌کرد، به دنیا و زرق و برق آن دلبستگی دارد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • نقاشی: از امری احساس رضایت خواهید نمود.

 • نقاشی کردن: شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت.

 • دیدن یک نقاش: شما برنامه‌های جسورانه ای خواهید ریخت.

 

تعبیر خواب نقاشی خانه

معبرین جدید گویند: کشیدن نقاشی یک خانه بیانگر این است که چیزی برای پنهان کردن دارید یا شاید باید مراقب سلامتی‌تان باشید. اگر شخص دیگری نقاشی خانه را می‌کشد، شما ممکن است نسبت به صداقت آن شخص دچار تردید شوید.

 

تعبیر خواب نقاشی رنگ روغن

معبرین جدید گویند: این گونه خواب‌ها به عنوان نماد ثروت و اعتبار، نقاشی‌های رنگ روغن در رویاها خواسته‌ای برای رسیدن به موفقیت مادی و تائید موفقیت‌های فردی است.

 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
Yotaab.com
aramgroup.ir


84 نظر
 1. سلام امشب خواب دیدم یه مداد دستم بود دورش پلاستیکی بود بعد از این که یخورده باهاش نوشتم گذاشتمش پشت یه پرده تو سبد چوبی بعدش ولی رفتم دیدمش برداشتم دیدم پوست پلاستیکی دورش داره کنده میشه میاد پایین و خود چوبش ظریف و نازک تر بود من اینو دیدم ترسیدم گذاشتمش سرجاش گفتم دوباره بر میدارم انگار منتظر بودم درست بشه بعد رفتم تو جمع فامیل جدید اونا می گفتن می خندیدن من آروم لبخند میزدم و حواسم بود مدادم کجاست

  • سلام! خوابتان یعنی اثری موقتی در موقعیتی می گذارید. ممکنست حاکی از رابطه ای باشد که طولانی نخواهد شد. گویای ارتباط با کسی یا با ذهن خودآگاهتان است. تعبیر دیگر: به خطا در قضاوت یا اشتباهی که کرده اید، اشاره دارد. علامتی از رحم و بدن فیزیکی است. نمایانگر چیزهایی است که نگه می دارید (حامل شان هستید). احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. بیانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم هایی که گرفته اید، خوشحالید. بخاطر کارهای خوبی که برای دیگران انجامیده اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد.

 2. سلام خواب دیدم که معلممون بهمون گفت نقاشی بکشی من شانسی با مداد یک نقاشی سیاه قلم کشیدم که خیلی زیبا شد معلم وقتی دیدش اونو به همه نشون داد یک درخت خشک کشده بودم کاج بود و یک تصویری که دقیق یادم نبود چی بود اما یا یک شامپانزه با قد بلند یا یک گوریل!! یکی ازینا بود ولی بیشتر به گوریل میخورد رنگ ریزی نکرده بودم و سیاه و سفید بود قسمت هایی ازش سفید خالی و قسمت هایی ازش سیاه سیاه ولی با این وجودم خیلی قشنگ بود و من میخواستم اینو به عنوان اخرین یادگاری قاپش کنم

  • سلام! خوابتان یعنی به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تعبیر دیگر: مربوط به مسائل اختیار و جستجوی تأیید است. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید در معرض آزمون قرار می گیرید. اگر معلم، بدرفتار است، یعنی ممکنست فشار زیادی برای موفق شدن روی خود بیاورید. نشانگر خلاقیت و نیاز به بیان خود است. این نقاشی، علامتی از ادراک های درونی تان است. اثری موقتی در موقعیتی می گذارید. ممکنست حاکی از رابطه ای باشد که طولانی نخواهد شد.

 3. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم صاحب یک رستوران ام ودارم حلوا میپزم، دنبال یک صدا رفتم پشت رستوران دیدم شخصی تا آشنا داره واسم برق وصل می‌کنه بهش حلوا دادم و اونم نقاشی چهره مو کشید موهامو سبز کشیده بود به مامانم نشون دادم گفت کاش واسش مداد رنگی بخریم تا کاملترش کنه.
  من خودم خانم هستم و شخص توی خواب آقا بودند.
  ممنون میشم راهنماییم بفرمایید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی تمایل دارید به شیوه ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست تان داشته باشند یا وابسته تان باشند. تعبیر دیگر: حاکی از جنبه ی پرورش یافته و بالغ شماست. می خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت تان را ابراز کنید. حس می کنید زیر بار فشار تصمیم ها و انتخاب هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید. علامتی از گنجایش، امکانات و احتمالات است. گویای تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره ای از نبود تجربه در وظیفه ای است؛ یعنی، درباره ی انجام عملی، تجربه ی کافی ندارید.

 4. سلام ممنون میشم تعبیر این خواب و برام بگید.(من خیلی خیلی سال پیش نقاشی میکردم رنگ و روغن حرفه ای) دیشب خواب دیدم حالم گرفته و بد بود و داشتم روی یه تابلو بزرگ نقاشی میکشیدم و برای اولین بار بدون داشتن طرح از ذهن خودم میکشیدم آسمون داشت دریا داشت کویر داشت و…. یه دفعه آسمون و یه جوری کردم و به مامانم گفتم آسمون و کُشتَم ولی نقاشی بی نظیری شد

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. علامتی از گنجایش، امکانات و احتمالات است. نشانگر خلاقیت و نیاز به بیان خود است. این نقاشی، علامتی از ادراک های درونی تان است. حاکی از موضوعی است که ذهن تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی تان چگونه با آن کنار آیید. گویای مسأله های حل نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید.

 5. سلام. من خواب دیدم دختر عمویم که قبلا عاشقش بودم و ازدواج کرده مهمانش چند روزی خانه اش رفت و آمد داشتم و همسرش خیلی کوتاه حضور میداشت و میرفت و تمام مدت دخترعمویم نقاشیهای دختر خردسال خود را نشان میداد که حتی من بخاطر ترسیم دایره پرسیدم از خط کش مخصوص استفاده میکند و غیره.. ممنون میشم از پاسختون

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. حاکی از بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خوابتان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود. گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 6. سلام من امشب خواب دیدم دختر خالم برام یه جعبه مداد رنگی اورد منم مداد سبز روشن رابرداشتم واز سرمداد شروع کردم به خوردن و نصف مداد را خوردم.خواب من تعبیری داره؟؟؟؟

  • سلام! خوابتان حاکی از تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره ای از نبود تجربه در وظیفه ای است؛ یعنی، درباره ی انجام عملی، تجربه ی کافی ندارید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. اجازه نمی دهید خلاقیت تان مهیج شود. در نحوه ی ابراز خود، بشدت کنترل می شوید. می نمایاند چیزها را مرتب می کنید و با احتیاط درباره ی آنها فکر می کنید.

 7. دیدم چندین روح عین یه نور سفید(مثل تسبیح بهم وصل بودن این نورها و هر دونه ای نشان روح یک نفر بود) از تابلوهام بیرون اومدن و رفتن به آسمون و من نگران بودم که این نشانه مردن چندین نفر هست. اولش جلوشون رو گرفتم عین طناب می کشیدمشون که نرن و نمیرن و این نورها نرن به آسمون ولی از دستم در رفتن و رفتن به آسمون. تابلوهایی که کشیده بودم هم تابلو چند انسان بود و شبیه کشیش و بودایی و اینا بود. روحانیون ادیان دیگه رو کشیده بودم به صورت نیم رخ.

  • در ادامه: حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. حاکی از چراغانی، وضوح، درک شفاف و بینش است. موقعیت یا مسأله ای گنگ و نامعلوم را روشن می کند. حقیقت موقعیتی یا پاسخ یک مسأله ای را یافته اید.

 8. سلام خواب دیدم کلی تابلو بزرگ نقاشی و اثرهای مختلف هنری که خودم قبلا کشیده بودم رو با یه ایینه گذاشتم رو طاقچه تا همه بیان نگاهش کنن.و شلوغم بود و همه بودن تا اینکه بعد از تحسین کردن همه یهو دیدم چندین روح عین یه نور سفید(مثل تسبیح بهم وصل بودن این نورها و هر دونه ای نشان روح یک نفر بود) از تابلوهام بیرون اومدن و رفتن به آسمون و من نگران بودم که این نشانه مردن چندین نفر هست. اولش جلوشون رو گرفتم عین طناب می کشیدمشون که نرن و نمیرن و این نورها نرن به آسمون ولی از دستم در رفتن و رفتن به آسمون. تابلوهایی که کشیده بودم هم تابلو چند انسان بود و شبیه کشیش و بودایی و اینا بود. روحانیون ادیان دیگه رو کشیده بودم به صورت نیم رخ.

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، حاکی از انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. نماد کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. علامتی از گنجایش، امکانات و احتمالات است. نمایانگر چیزیست که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. یعنی حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. ممکنست شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالت های فکری و رفتاری دمده تان را ترک و رها کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «رفتن به آسمون» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

    • مخاطب گرامی! به دلیل محدود بودن فضای پاسخگویی، از شما خواسته شده است که متن خوابتان را از آن عبارت داخل گیومه به بعد، کپی کنید و در پیغامی دیگر، ارسال کنید تا برایتان ادامه ی تعبیر خواب، انجام شود! و منظور این نبوده است که دقیقا عین عبارت رو دوباره ارسال کنید.

 9. سلام وقت بخیر.
  دیشب خواب دیدم داشتم یه نقاشی ازطبیعت روی یه کاغذ میکشیدم فقط چنتاکوه کشیده بودم ولی بعد از چند دقیقه به برگه ای که توی دستم بود نگاه کردم دیدم نقاشی من کامل شده وخیلی خوب رنگ امیزی شده بود سبزه های زیاد و یک جوی آب هم توی نقاشیم بود.بعدیه قسمت از نقاشیم بد رنگ شده بود پاکش کردم و درستش کردم.ممنون میشم اگه خوابم راتعبیر کنید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی لازمست برخی اشتباه هایی که کرده اید را پاک کنید. علامتی از گنجایش، امکانات و احتمالات است. نشانگر خلاقیت و نیاز به بیان خود است. این نقاشی، علامتی از ادراک های درونی تان است.

 10. سلام خواب دیدم تو مغازه کسی که قبلا باهاش دوست بودم ‘پسر’ هستم و دارم ی تابلویی رو روی دیوار رنگ میزنم خواهرش و ی دختر دیگه هم کنارش بودن ومن شغلم این کار بود ، این آقا یهو میاد گردنمو از پشت میگیره و یجوری بهم حمله کرد که چرا رفتم اونجا منم گریه کردم و گفتم شغل منه نمیدونستم ک تویی بعد ولم کرد

  • سلام! خوابتان به رابطه ی آزادتر، رابطه ای که کمتر محدودست، اشاره دارد. نیازست هیجان، آزادی و زنده دلی جوانی را دوباره باز پس گیرید؛ حسی که در رابطه ی فعلی تان وجود ندارد! نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. نشانگر خلاقیت و نیاز به بیان خود است. این نقاشی، علامتی از ادراک های درونی تان است. شخصیت تان زیر سؤال می رود. حس می کنید استرس دارید، آسیب پذیر و بی یاورید. ممکنست با تغییرات سختی در زندگی تان روبرو باشید. همچنین نمایانگر راهی را برایتان فراهم می کند که با موقعیت هایی روبرو شوید که در زندگی تان ازشان دوری می کنید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور