تعبیر خواب میمون و دیدن آن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب میمون، تعبیر خواب میمون در قفس، تعبیر خواب میمون های زیاد، تعبیر خواب غذا دادن به میمون، تعبیر خواب درگیری با میمون و ... همراه ما باشید.

تعبیر خواب میمون - دیدن میمون در خواب

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن میمون در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:
 
میمون: حماقت و مسخرگی، سبک سری، از روی هوی و هوس عمل کردن، افکار بیهوده و بی معنی یا ابراز عواطف سبک سرانه و بیهوده – یا ابراز بی اختیاری غریزی که کنترلشان دشوار است، حرص و طمع و خودمحوری، رفتار جلف، بی منطقی به معنای احمقانه بودن، تقلید و تمسخر دیگر مردمان یا گروه‌ها هر چند که خود سخص پیرو همان گروه باشد، در کشمکش بودن برای هشیاری
 
میمون‌های بزرگ (شامپانزه، گوریل، اورانگوتان): تمایلات بی اختیار و نابخردانه خود محور، مانند قاپیدن خوراک و ابراز تمایلات جسمانی بدون در نظر گرفتن دیگران، موذیگری، تقلید، خرد شهودی یا غریزی درباره روابط، تعاملات اجتماعی و زندگی، نابخردی یا ابلهی و یا احساس حماقت.
 

تعبیر خواب میمون

دیدن میمون در خواب نشانه ای از حضور دشمنی چابک و فریبکار در نزدیکی بیننده خواب است. مکر، حیله و دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند بخصوص با بیننده خواب. دیدن میمون در محیط پیرامون در خواب هشداری مبنی بر وجود کسی است که با شما دشمنی و خصومت داشته و سعی بر عداوت دارد.
 
مطیعی تهرانی: میمون ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این میمون ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می‌آید.
 
ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر خواب میمون، دشمنی فریبنده و ملعون می‌باشد.
 • اگر ببینی سوار میمون رام و فرمانبرداری شده‌ای بر دشمن غلبه پیدا می‌کنی و او را شکست می‌دهی.
کارل یونگ می‌گوید:

دیدن میمون در خواب نمادی از فریب، بینش و شهود است. افرادی که اطراف شما هستند به دنبال نفع خودشان هستند. به تعبیری دیگر میمون‌ها بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و بعد موذی شخصیت شما هستند.

دیدن میمونی که از درخت آویزان است یا تاب بازی می‌کند بیانگر این است که شما حس می‌کنید در یک مساله گیر کرده‌اید.

 
جابر مغربی می‌گوید:
 • تعبیر خواب میمون ماده، زن مفسد و جادوگر می‌باشد.
 • اگر ببینی میمون سوار اسب شده است مرد یهودیی با زنت فساد می‌کند.
 • اگر ببینی میمون با تو حرف می‌زند، زن با تو به گستاخی حرف می‌زند.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت میمون را خورده‌ای دچار رنج و عیب و ناخوشی می‌شوی.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن میمون در خواب، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می‌کنند.
 • دیدن میمون مرده در خواب، نشانه آن است که سر سخت‌ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد.
 • اگر دختری خواب میمون ببیند، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.

تعبیر خواب میمون های زیاد

 • اگر در خواب تعداد زیادی میمون را ببینید، مشکلاتی در آینده نزدیک گریبانتان را خواهد گرفت. این خواب وضعیتی را در زندگی شما نشان می‌دهد که در واقعیت اصلا اینگونه نیست.
  به تعبیری دیگر این خواب فردی را نشان می‌دهد که قصد فر یب شما را دارد. شاید آن شخص در تلاش برای انتقام گرفتن از شما باشد.
 • همچنین این خواب نشان دهنده وقت گذراندن در معیشت کسانی است که به شما شبیه هستند و زندگی را جدی نمی‌گیرند.
 
تعبیر خواب میمون - تعبیر خواب میمون سیاه - تعبیر خواب میمون های زیاد
← تعبیر خواب میمون →

تعبیر خواب میمون در قفس

دیدن میمون در قفس نشانه کنجکاوی بیش از حد شماست. این خصوصیت اخلاقی می‌تواند شما را در وضعیت بحرانی قرار داده و منجر به اتفاقی ناخوشایند گردد. سرک کشیدن و فضولی کردن در کار دیگران به هیچ وجه پسندیده نیست و این رفتار شما در نهایت شما را در وضعیتی نامطلوب و پریشان‌کننده قرار می‌دهد.

تعبیر خواب درگیری با میمون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • چنان چه دیدید میمونی را با ریسمان یا زنجیر بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید و می‌برید بر دشمنی که دارید پیروز می‌شوید. اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.
 • اگر در خواب دیدید که به دنبال میمونی می‌دوید و می‌خواهید او را بگیرید و میمون از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می‌جهد و شما را با خود می‌کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می‌دارد.
 • اگر میمونی به دنبال شما می‌دوید و شما از مقابلش می‌گریختید به قدر دوری و نزدیکی میمون مورد تهدید یک بیماری هستید.
 • اگر دیدید میمون شما را گاز گرفت بیمار می‌شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی میمون را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.
 
جابر نیز می‌گوید:
 • کشتن میمون در خواب به این معنی است که گرفتار بیماری و عیب و نقصی می‌شوی، ولی زود بهبود پیدا خواهی کرد.
 • اگر ببینی میمون تو را گاز گرفته است یا بیمار می‌شوی یا اینکه زنت به تو فحش و ناسزا می‌گوید.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با میمون جنگ و دعوا کرده‌ای و بر تو پیروز شده است طوری بیمار خواهی شد که بهبود پیدا نمی‌کنی یا بدن تو دچار عیبی می‌شود که اصلاح نخواهد شد.
 
کارل یونگ می‌گوید:
اگر در خواب ببینید که یک میمون به شما حمله می‌کند بیانگر کشمکش بین بعد بازیگوش و جدی شماست. شاید شما خیلی عملتان را به تعویق می‌اندازید (امروز فردا می‌کنید). تعبیر دیگر این است که شما تلاش می‌کنید تمایلات حیوانی خود را حفظ کنید (حواستان بهش باشد)
 

تعبیر خواب هدیه گرفتن و هدیه دادن میمون

منوچهر مطیعی تهرانی: چنان چه میمونی در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد. اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می‌کند و اگر میمونی هدیه دادید شما با کسی که میمون را گرفته دشمنی می‌کنید.
 
ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببینی کسی به تو میمونی بخشیده است، تعبیرش این است که کسی دشمنی خودش را به تو نشان می‌دهد.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب بوزینه

تعبیر خواب غذا دادن به میمون

مطیعی تهرانی: با میمون هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.
آنلی بیتون: اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد.
کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه به یک میمون غذا می‌دهید به این معنی است که توسط کسی به شما خیانت می‌شود که فکر می‌کردید حواسش به منافع شما هست.
 
از اینکه با تعبیر خواب میمون همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. چنانچه نظر و پیشنهادی در رابطه با تعبیر خواب میمون و تفسیر دیدن این حیوان در خواب دارید در انتهای همین مطلب با دیگران به اشتراک گذارید.

منابع:
تعبیرستان
کتاب بانک جامع تعبیر خواب140 Comments
 1. سلام .من دیشب خواب دیدم ک .ما تو ماشین بودیم و داشتیم رد می‌شدیم از یه جاده ای .ک دیدیم کنار جاده سه تا میمون هست ک یکیش بزرگ بود و دوتاش کوچیک .یه مرد کنار میمون ها بود ک آتیش درست کرده بود و میمون کوچیکه رو آتیش زد .اون دوتا میمون دیگه هم خیلی ترسیده بودن .منم تو ماشین خیلی ترسیدم و از خواب پریدم .ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • سلام! خوابتان به حس جهتگیری تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف هایتان را دنبال می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از سفر زندگی تان است. علامتی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: حاکی از نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه ی موذی شخصیت تان می باشد. می تواند علامتی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی ترسید و تحت کنترل تان است یا در یک منطقه در دست تان است، علامتی از آتش درونی تان و تحول درونی تان است. چیزی قدیمی می گذرد و چیزی جدید وارد زندگی تان می شود. افکارتان و دیدگاه هایتان تغییر می کنند.

 2. سلام خسته نباشید
  اگر مادری تو خواب ببینه دخترش شبیه میمون شده، تعبیرش چیه؟
  ممنونم

 3. سلام خسته نباشید، اول ی تشکر بابت سایت خوبتون که به زودی به نظرات ما پاسخ میدید ممنونم، شب گذشته خواب دیدم تو حیات خونه مادربزرگم هستم، مادربزرگم ی میمون کوچیک که تو قفس بود به من داد البته میمون رو از قفس دراورد و به من داد ، میمون اول با پاهاش گردن منو گاز گرفت ولی ی مدت که گذشت خیلی باهم خوب شدیم و من دوسش داشتم، ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید

  • سلام؛ ممنون؛ لطف دارید! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نمایانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. علامتی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: نمایانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه ی موذی شخصیت تان می باشد. نمایانگر آسیب پذیری تان درباره ی مسأله ای یا احساسات حل نشده است. ممکنست، گرفتار مسأله یا مانعی شوید.

 4. سلام…من یه خواب عجیب دیدم که یه میمون به ابعاد خیلی کوچیک کنار قلبم تو قفسه ی قلبم وجود داره و میخوام برم عمل کنم که اونو از اونجا دربیاره و خودمم ترسی از این موضوع ندارم و حتی توی خواب اون تصور باز کردن قسمت قفسه قلب رو هم دیدم

  • سلام! خواب‌تان گویای حس بی‌اهمیت بودن، بی‌یاوری و بی‌ارزشی است. شاید گویای این باشد که شما یا کسی در زندگی‌تان، نهاد متکبری دارد و نیازست درس عبرت بگیرد. علامتی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: گویای نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.

 5. سلام وقتتون بخير. من ساعت ٣ شب يه خواب عجيب ديدم كه ذهنمو مشغول كرده ممنون ميشم تعبيرشو بفرماييد.

  خواب ديدم با مادرم تو خونه قديممون نشستيم و يه ظرف غذا كه داخلش چند تكه گوشت بود اونوره يهو يه بچه ميمون كوچيك اومد داخل شرو كرد به خوردن گوشتا كه من به مادرم گفتم ولش كن بزار بخوره. بعد يه بچه ميمون ديگه از پشت پنجره نگاه ميكرد من بهش اشاره كردم توام بيا كه اومد پشت در و من ديدم بدنش زخمه درو باز نكردم ولي به مادرم گفتم غذا رو بده به اينم بدم بيرون. يهو بچه ميمونه خ گرسنن بود مادرم بغلش كرد و از داخل يه زنبيل يه چيز شبيه كيسه شير ميمون ماده دراورد گفت اين چيه انگار كيسه شير مادرشه و شروع كرد به بچه ميمون اول شير داد مثل شيشه شير با اون كيسه يكم و بقيش موند. من بردم بقيشو به بچه ميمون دوم بدم كه فرار كرد و در حال فرار يه گربه اومد و اونو برد. بعد يهو ديدم پدر و مادر ميمون اول دنبال بچشون ميگردن و من صداش كردم كه باهام حرف زد و من گفتم بچتون اينجاست. كاملا معلوم بود پدر و مادر ميمون هستن يك نر و يك ماده كه اومدن پشت در و داخل نيومدن از همون پشت در كه در باز بود بچشونو نگاه ميكردن كه شير ميخوره. پرسيدم اسمش چيه و با كمال تعجب با خنده ميمون مادر گفت مسعود كه اسم خودمه و من و مادرم تعجب كرديم. سپس اونا بچشونو گرفتن و بردند كه من نگاه ميكردم به رفتنشون كه يك سوسك افتاد پشت كمرم داخل لباسم كه من با ترس اونو كه پشتمو گاز گرفت له كردم و از خواب پريدم.

  خيلي ذهنمو درگير كرده ممنون ميشم تعبيرشو بفرماييد.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی تان باشد. نشانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. علامتی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: نمایانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه ی موذی شخصیت تان می باشد. نمایانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: نمایانگر پتانسیل تان برای نهایت شخصی است که می توانید باشید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اسم خودمه و من» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

 6. خواب دیدم در توالت نشستم و بچه میمون از من خارج میشد

  • اول سلام! خواب‌تان علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. علامتی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: نمایانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.

 7. خوای دیدم تو یه اتوبوس مسافری میخواست میمونی رو با چاقو بکشه من ناراحت شدم و جلوشو گرفتم بعد دیدم مادرِ میمون اومد و مثل آدم حرف میزد و بچشو داد تو بغل من گفت خواهش میکنم ازش نگهداری کن من مریضم نمیتونم نگهدارمش میترسم از من مریضی بگیره و کلی غصه دا‌ت بچشم تو بغل من بی قراری میکرد تا اینکه بالاخره مادرش رفت

 8. سلام خواب دیدم مهمانی گیرمون اومده تعدادزیادی میمون باخوددرخانه امان اورده منم به هرطرف میرم میمونادنبالم میان وباماشین خودبیرون میرم نگاه پشت سرم میکنم تاتمامی میمون هابه دنبالم پشت سرم میان بعدیواش یواش تعدادیشون جامیمونن

  • سلام! خواب‌تان گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: گویای نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید.

 9. سلام، من خواب دیدم انگار با یه عده ای تو یه فضای باز حالا مثل جنگل بودم درست یادم نیست و شک دارم اونا دقیقا کی بودن انگار که خانوادم بودن. بعد یهو 3تا میمون اومدن و دست 3تا از اونایی که با من بودن و گرفتن و باهاشون شادی میکردن. و من با تهجب داشتم نگاه میکردم و در کل حس خوبی توی خوابم نداشتم بهشون

  • سلام! خواب‌تان گویای مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: گویای نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. گویای زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.

 10. سلام خواب دیدم یه میمون نخودی رنگ تقریبا بزرگ به خونه ما اومده و من میدونستم اون موذی هستش، بعد مادربزرگم گفت نکشش شاید شیطان باشه گناه داره!!!

  بعد من پسر خاله کوچیکم رو بغل داشتم و داشتم از پله ها بالا میرفتم، یه دفعه دیدم چشمهاش تغییر کرد و من داشتم اونو از پله ها پرت میکردم که به حالت عادی برگشت و خوشبختانه گرفتمش ولی مادرش چنان جیغی سرم کشید که از خواب پریدم!

  قبلش هم دیده بودم دارم خرده شیشه هارو از دستم در میارم، درد نداشت ولی خسته بودم از این کار!

  • سلام! خواب‌تان بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد؛ یعنی، عقلانی عمل کنید و بی‌مشورت به کاری مبادرت نورزید! نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. بیانگر دوست یا عضو خانواده است که به کمک‌تان نیاز دارد. ادامه‌ی خواب‌تان از «قبلش هم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

1 2 3 7

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور