مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷
کد خبر: ۱۰۵۳۱
تعداد نظرات: ۶۹ نظر
با تعبیر خواب میمون، تعبیر خواب میمون در قفس، تعبیر خواب میمون های زیاد، تعبیر خواب غذا دادن به میمون، تعبیر خواب درگیری با میمون و ... همراه ما باشید.

تعبیر خواب میمون - دیدن میمون در خواب

 
ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن میمون در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:
 
میمون: حماقت و مسخرگی، سبک سری، از روی هوی و هوس عمل کردن، افکار بیهوده و بی معنی یا ابراز عواطف سبک سرانه و بیهوده – یا ابراز بی اختیاری غریزی که کنترلشان دشوار است، حرص و طمع و خودمحوری، رفتار جلف، بی منطقی به معنای احمقانه بودن، تقلید و تمسخر دیگر مردمان یا گروه‌ها هر چند که خود سخص پیرو همان گروه باشد، در کشمکش بودن برای هشیاری
 
میمون‌های بزرگ (شامپانزه، گوریل، اورانگوتان): تمایلات بی اختیار و نابخردانه خود محور، مانند قاپیدن خوراک و ابراز تمایلات جسمانی بدون در نظر گرفتن دیگران، موذیگری، تقلید، خرد شهودی یا غریزی درباره روابط، تعاملات اجتماعی و زندگی، نابخردی یا ابلهی و یا احساس حماقت.
 

تعبیر خواب میمون

دیدن میمون در خواب نشانه ای از حضور دشمنی چابک و فریبکار در نزدیکی بیننده خواب است. مکر، حیله و دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند بخصوص با بیننده خواب. دیدن میمون در محیط پیرامون در خواب هشداری مبنی بر وجود کسی است که با شما دشمنی و خصومت داشته و سعی بر عداوت دارد.
 
مطیعی تهرانی: میمون ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این میمون ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می‌آید.
 
ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر خواب میمون، دشمنی فریبنده و ملعون می‌باشد.
 • اگر ببینی سوار میمون رام و فرمانبرداری شده‌ای بر دشمن غلبه پیدا می‌کنی و او را شکست می‌دهی.
کارل یونگ می‌گوید:

دیدن میمون در خواب نمادی از فریب، بینش و شهود است. افرادی که اطراف شما هستند به دنبال نفع خودشان هستند. به تعبیری دیگر میمون‌ها بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و بعد موذی شخصیت شما هستند.

دیدن میمونی که از درخت آویزان است یا تاب بازی می‌کند بیانگر این است که شما حس می‌کنید در یک مساله گیر کرده‌اید.

 
جابر مغربی می‌گوید:
 • تعبیر خواب میمون ماده، زن مفسد و جادوگر می‌باشد.
 • اگر ببینی میمون سوار اسب شده است مرد یهودیی با زنت فساد می‌کند.
 • اگر ببینی میمون با تو حرف می‌زند، زن با تو به گستاخی حرف می‌زند.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت میمون را خورده‌ای دچار رنج و عیب و ناخوشی می‌شوی.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن میمون در خواب، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می‌کنند.
 • دیدن میمون مرده در خواب، نشانه آن است که سر سخت‌ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد.
 • اگر دختری خواب میمون ببیند، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.
 

تعبیر خواب میمون های زیاد

 • اگر در خواب تعداد زیادی میمون را ببینید، مشکلاتی در آینده نزدیک گریبانتان را خواهد گرفت. این خواب وضعیتی را در زندگی شما نشان می‌دهد که در واقعیت اصلا اینگونه نیست.
  به تعبیری دیگر این خواب فردی را نشان می‌دهد که قصد فر یب شما را دارد. شاید آن شخص در تلاش برای انتقام گرفتن از شما باشد.
 • همچنین این خواب نشان دهنده وقت گذراندن در معیشت کسانی است که به شما شبیه هستند و زندگی را جدی نمی‌گیرند.
 
تعبیر خواب میمون - تعبیر خواب میمون سیاه - تعبیر خواب میمون های زیاد
← تعبیر خواب میمون →
 
 

تعبیر خواب میمون در قفس

دیدن میمون در قفس نشانه کنجکاوی بیش از حد شماست. این خصوصیت اخلاقی می‌تواند شما را در وضعیت بحرانی قرار داده و منجر به اتفاقی ناخوشایند گردد. سرک کشیدن و فضولی کردن در کار دیگران به هیچ وجه پسندیده نیست و این رفتار شما در نهایت شما را در وضعیتی نامطلوب و پریشان‌کننده قرار می‌دهد.

 

تعبیر خواب درگیری با میمون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • چنان چه دیدید میمونی را با ریسمان یا زنجیر بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید و می‌برید بر دشمنی که دارید پیروز می‌شوید. اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.
 • اگر در خواب دیدید که به دنبال میمونی می‌دوید و می‌خواهید او را بگیرید و میمون از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می‌جهد و شما را با خود می‌کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می‌دارد.
 • اگر میمونی به دنبال شما می‌دوید و شما از مقابلش می‌گریختید به قدر دوری و نزدیکی میمون مورد تهدید یک بیماری هستید.
 • اگر دیدید میمون شما را گاز گرفت بیمار می‌شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی میمون را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.
 
جابر نیز می‌گوید:
 • کشتن میمون در خواب به این معنی است که گرفتار بیماری و عیب و نقصی می‌شوی، ولی زود بهبود پیدا خواهی کرد.
 • اگر ببینی میمون تو را گاز گرفته است یا بیمار می‌شوی یا اینکه زنت به تو فحش و ناسزا می‌گوید.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با میمون جنگ و دعوا کرده‌ای و بر تو پیروز شده است طوری بیمار خواهی شد که بهبود پیدا نمی‌کنی یا بدن تو دچار عیبی می‌شود که اصلاح نخواهد شد.
 
کارل یونگ می‌گوید:
اگر در خواب ببینید که یک میمون به شما حمله می‌کند بیانگر کشمکش بین بعد بازیگوش و جدی شماست. شاید شما خیلی عملتان را به تعویق می‌اندازید (امروز فردا می‌کنید). تعبیر دیگر این است که شما تلاش می‌کنید تمایلات حیوانی خود را حفظ کنید (حواستان بهش باشد)
 

تعبیر خواب هدیه گرفتن و هدیه دادن میمون

منوچهر مطیعی تهرانی: چنان چه میمونی در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد. اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می‌کند و اگر میمونی هدیه دادید شما با کسی که میمون را گرفته دشمنی می‌کنید.
 
ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببینی کسی به تو میمونی بخشیده است، تعبیرش این است که کسی دشمنی خودش را به تو نشان می‌دهد.
 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب بوزینه

 

تعبیر خواب غذا دادن به میمون

مطیعی تهرانی: با میمون هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.
آنلی بیتون: اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد.
کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه به یک میمون غذا می‌دهید به این معنی است که توسط کسی به شما خیانت می‌شود که فکر می‌کردید حواسش به منافع شما هست.
 
از اینکه با تعبیر خواب میمون همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. چنانچه نظر و پیشنهادی در رابطه با تعبیر خواب میمون و تفسیر دیدن این حیوان در خواب دارید در انتهای همین مطلب با دیگران به اشتراک گذارید.

منابع:
تعبیرستان
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶۹
در انتظار بررسی: ۰
ماری
۱ ماه پیش
خوای دیدم تو یه اتوبوس مسافری میخواست میمونی رو با چاقو بکشه من ناراحت شدم و جلوشو گرفتم بعد دیدم مادرِ میمون اومد و مثل آدم حرف میزد و بچشو داد تو بغل من گفت خواهش میکنم ازش نگهداری کن من مریضم نمیتونم نگهدارمش میترسم از من مریضی بگیره و کلی غصه دا‌ت بچشم تو بغل من بی قراری میکرد تا اینکه بالاخره مادرش رفت
اول سلام! خواب‌تان را لطفا بازنویسی کنید و پیش از ارسال، از املا و انشای صحیح آن خاطرجمع شوید!
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که در خانه مادربزرگم مانده ایم و من در حیاط منتظر گربه هستم تا بهش غذا بدم بعد یک دفعه میمونی کوچک و قهوه ای دیدم که از دیوار وارد حیاط میشه کم کم به ایوان رسید منم هی به بقیه می گفتم نگاه کنید یه میمون داره میاد. اولش خیلی کم ترسیدم ولی بعد تصمیم گرفتم و گفتم حالا تا گربه نیومده به جای گربه به میمون غذا بدم بعد فکر کنم میمون هم حرف میزد ولی یادم نمیاد. بهش گفتم بیا بهت غذا بدم بعد از پنجره وارد خونه شد و من ظرف میوه رو دیدم که موز توشه پس از موز بهش دادم و خورد بعد دیگه نخور و به سمت پنجره رفت که بره اولش نمی رفت من سعی می کردم که یکاری کنم از پنجره بره بیرون که بعدش که رفت کمی هم از اینکه رفت ناراحت شدم. میشه تعبیرش رو بگید؟
سلام! خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. گویای دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. گویای خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: گویای نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. گویای دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: گویای پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. نمادی از رحم و بدن فیزیکی است. گویای چیزهایی است که نگه می‌دارید (حامل‌شان هستید). اگر سبد پر باشد، گویای فراوانی و پرباری و باروری است.
شری
۱ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم انگار با یه عده ای تو یه فضای باز حالا مثل جنگل بودم درست یادم نیست و شک دارم اونا دقیقا کی بودن انگار که خانوادم بودن. بعد یهو 3تا میمون اومدن و دست 3تا از اونایی که با من بودن و گرفتن و باهاشون شادی میکردن. و من با تهجب داشتم نگاه میکردم و در کل حس خوبی توی خوابم نداشتم بهشون
سلام! خواب‌تان گویای مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: گویای نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. گویای زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.
Flor
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم مهمانی گیرمون اومده تعدادزیادی میمون باخوددرخانه امان اورده منم به هرطرف میرم میمونادنبالم میان وباماشین خودبیرون میرم نگاه پشت سرم میکنم تاتمامی میمون هابه دنبالم پشت سرم میان بعدیواش یواش تعدادیشون جامیمونن
سلام! خواب‌تان گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: گویای نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید.
هانی
۲ ماه پیش
قبل دیدن خواب میمون خواب دیدم که دارم خرده شیشه هارو از دستم در میارم که درد نداشت ولی از انجام این کار خسته شده بودم و زخم به خوبی درون دستم دیده میشد ولی خونی وجود نداشت.
بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید. از نظر احساسی، احساس خالی بودن و استرس می‌کنید. بازتابی ازین است که واقعا در حالت بیداری‌تان چه احساسی دارید. گویای ناامیدی و تغییرهای منفی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: می‌تواند نمادی از جنبه‌ای از زندگی‌تان باشد که تکه‌تکه شده است. رابطه یا موقعیتی که ناگهانی پایان یافته است.
هانی
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم یه میمون نخودی رنگ تقریبا بزرگ به خونه ما اومده و من میدونستم اون موذی هستش، بعد مادربزرگم گفت نکشش شاید شیطان باشه گناه داره!!!
بعد من پسر خاله کوچیکم رو بغل داشتم و داشتم از پله ها بالا میرفتم، یه دفعه دیدم چشمهاش تغییر کرد و من داشتم اونو از پله ها پرت میکردم که به حالت عادی برگشت و خوشبختانه گرفتمش ولی مادرش چنان جیغی سرم کشید که از خواب پریدم!

قبلش هم دیده بودم دارم خرده شیشه هارو از دستم در میارم، درد نداشت ولی خسته بودم از این کار!
سلام! خواب‌تان بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد؛ یعنی، عقلانی عمل کنید و بی‌مشورت به کاری مبادرت نورزید! نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. بیانگر دوست یا عضو خانواده است که به کمک‌تان نیاز دارد. ادامه‌ی خواب‌تان از «قبلش هم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
Fatemeh
۳ ماه پیش
سلام، خواب دیدم که توی یه بازار خیلی شلوغ یه میمون خیلی بزرگ حمله میکنه و سر چندتا میمون دیگه رو از جا میکنه و مردم ترسیدن ، منم به مغازه ای پناه میبرم که یه میمون بزرگ ولی لاغر میاد تو که خیلی منطقی و باهوش بود و می‌نشینیم با هم صحبت میکنیم و حتی واسه من و کسی که همراهمه ترانه میخونه
سلام! خواب‌تان بیانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: بیانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. تعبیر دیگر: به معنای فرصت‌ها و گزینه‌هاست. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. تعبیر دیگر: گویای کشمکش میان جنبه‌ی بازیگوش و جدی شماست. شاید خیلی عمل‌تان را به تعویق می‌اندازید (امروز-فردا می‌کنید). تعبیر دیگر: ممکنست می‌کوشید تمایل‌های جانوریتان را حفظ کنید (حواس‌تان بهشان باشد).
Fatemeh
۳ ماه پیش
خیلی ممنونم از پاسخگوییتون ، اگه میشد که ساده تر بیان شه خیلی خوب میشد ، با تشکر
خواهش می‌کنم! به طور کلی، مراقب اشخاص پیرامون‌تان باشید که ممکن است نقش بازی کنند! در واقع، در مورد تصمیم‌گیری‌هایتان با مشورت با اشخاص باتجربه و البته معتمد، عمل کنید!
محمد جواد سیدی
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید . من تو خواب دیدم یک میمون سفید دم در خونه ما اومده و من تا دیدمش جیق کشیدم و بعد بادستم اونو خفه کردم بعد کله اون کنده شد ممنون میشم زود بگید با سپاس فراوان
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. بیانگر حس تجاوز و خشونت است. ممکنست بکوشید جلوی چیزی را بگیرید تا گفته نشود، رها نشود. شاید بیانگر دستاوردهایتان، تصویرتان از خودتان و درک جهان باشد. ممکنست استعاره‌ای باشد که یعنی مافوق موقعیتی هستید یا لازمست بر آن مسلط شوید، از آن پیشی بگیرید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام من خواب ديده ام شوهرم با مقدار پولي كه داشتيم سه بچه ميمون خريده است و من وقتي انهارا ديده ام خيلي عصباني شده ام ولي شوهرم بچه ميمون هارو به بغل منو مادر وبرادرم ميفرسته كه يهو اون ميمون ها روي ما إدرار ميكننن من با عصبانيت بيشتري از خواب بيدار شدم
سلام! خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
ساناز
۳ ماه پیش
من دو شب پیاپی خواب میمونی دیدم که ادرار میکند جوری دیکه ای از خواب یادم نیست .میشه لطفا نمیتونن بفرمائید. چون دوشب پیاپی بوده نگرانم
اول سلام! خواب‌تان گویای احساساتی است که رد کرده‌اید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
مسکا
۴ ماه پیش
من خواب دیدم در باغچه خوابگاه هستم ناگهان متوجه یک بچه میمون میشوم که در باغچه است فکر میکنم گشنه است میترسم که بالای من حمله نکند من میترسم فریاد میزنم برای کمک یکبار بطرف من جمپ میزند اما از من رد میشود میرود به آغوش پدر و مادر خود که بیرون محوطه خوابگاه ایستاده هستند و بعد متوجه میمون دیگر میشوم که به رنگ قهوی مایل به سیاه است اون هم گرسنه به نظر میرسد فکر میکنم میخواهد به من حمله کند من میترسم و نگهبان خوابگاه که پیشروی من بیرون محوطه خوابگاه ایستاده است صدا میزنم اما به من توجه نمی کند در همین سر و صدا بیدار میشوم یادم نیست که میمون به نزدیک میشود یا نی شاید هم میخواهد نزدیک شود و من فریاد میزنم
سلام؛ خواب‌تان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. گویای خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید.
بدون نام
۴ ماه پیش
درود
من خواب دیدم که سه تا میمون یعنی میمون پدر و مادر و بچه کوچیک شون اومده بودن توی حیاط خانه ما و ورودی درب حیاط ایستاده بودن.
هر کاری میکردم نمیرفتند و البته قصدشان فقط بازی بود. هی بیرونشان میکردم اما می آمدند داخل حیاط طوریکه اعصابم خرد میشد.
تعبیرش چیه؟ سپاس
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با چند نفر یه جا گیر افتادیم که اگه دوتا میمون خیلی قوی بکشیم میریم بیرون .اولی که اومد یکی کشتش.میمونه یه جور ربات بود حرکات بعدی مارو تحلیل و تجزیه میکرد ولی اون یکی کشت.میمونی که بعد از اون قرار بود بیاد قوی تر بود. واسه همین ما قایم شدیم بعدش من رفتم ببینم از کدوم ور میاد که منو دید و بهمون حمله کرد.بعد من یه سنگ بزرگ رو پرت کردم بهش بعد یه صندلیو ورداشتمو پایه سو کوبیدم تو سرش .که خونشم زرد رنگ بود. بعدش از بین اون گروه یه دختر پسر باهم دوست شدن .منم نزدیک یه دختر بودم ولی فک نکنم باهم دوست سده باشیم .تعبیرش چیه
سلام؛ خواب‌تان یعنی حس می‌کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی‌تان گیر افتاده‌اید و ممکنست حس کنید که گیر شغل‌تان، رابطه‌تان یا در کل، گیر زندگی‌تان هستید. تعبیر دیگر: بیانگر چیزیست که از تأییدش دوری می‌کنید یا آنچه انکارش می‌کنید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید.
شقایق
۴ ماه پیش
سلام و ممنون از سایت خوبتون
من خواب دیدم تو حال خونمون نشسته بودم که چنتا میمون قهوه ای روشن بزرگ که بهم حمله میکردن باهاشون درگیر شدم وشکستشون دادم ینی اونا جلوم بودن و داشتن با دستاشون هی منو میزدن بعد منم با دستام زدم انداختمشون زمین اونام افتادن دیگ پانشدن و بعد یهو از خواب پریدم میشه لطف کنین تعبیرشو بگین ممنون
خواب‌تان هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! گویای کشمکش میان جنبه‌ی بازیگوش و جدی شماست. شاید خیلی عمل‌تان را به تعویق می‌اندازید (امروز-فردا می‌کنید). تعبیر دیگر: ممکنست می‌کوشید تمایل‌های جانوریتان را حفظ کنید (حواس‌تان بهشان باشد). نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
شقایق
۴ ماه پیش
سلام واقعا ممنونم از تعبیر درستتون اخه من کنکوری ام چندوقته انقد سرم به گوشی و اینا گرمه که وقت نمیکنم درس بخونم و هی فردا فردا میکنم
موفق باشید!
شیرین
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یه میمون بزرگ رو یه صندلی سلطنتی نشسته و به نظر مهم میاد و من رفتم سنش باهاش معاشقه کردم وقتی رفتم بغلش انگار تبدیل به یه مرد خیلی خوشتیپ شد.میشه تعبیر کنید مرسی
خواب‌تان ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
محمد
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که مدرسم دیر شده که یک میمون خیلی غشنگ داره خودش رو به درو دیوار میزنه منم دیدم که پنجره خانه ای باز است در ان خانه رو زدم اون اومد در خوانه ناگهان میمون بزرگ شد ومثل یک ادم شد وشروع کرد به مسخره کردن من وخندیدن به من جنسیت میمون مشخص نبود مرسی که برای نوشته ی من رو خواندید
خواب‌تان یعنی مانع‌های سر راه هدف‌هایتان، اجتناب‌ناپذیرند. به این مانع‌ها اجازه ندهید که دلسردتان کنند! نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. از خودباوری و عزت نفس پایین می‌رنجید. شاید خیلی نگران این هستید که مردم درباره‌تان چه می‌گویند. لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است. خواب‌تان را لطفا مکرر ارسال نکنید!
فرشید
۵ ماه پیش
سلام من خوابی دیدم که دوست دارم تعبیر شده.
ساعتی که این خواب رو دیدم بین ساعت 9صبح تا 12ظهر بود,خونه آیی بزرگ بود که داخلش بودیم همراه خانواده تعدادی از فامیلامون و دوستان نزدیک گروه گروه اومدن تو اون خونه.
که همراه یکی از اینا که دوستان بودن یک میمون مادر بهمراه دوتا بچه میمون که همشون اتفاقا خیلی کوچولو بودن که بعدش خانومی که دارم باهاش در خانه آیی مستغل زندگی میکنم بعنوان ی دوست ،گربه پشمالویی به اون مهمونی آورد که اتفاقات با اون گربه خیلی جور شدم و کلی باهاش بازی کردم،
بعدش مهمونی مثل ی تولد خیلی بزرگ برگزار کردیم که آخرشم شام دادیم ،ولی متاسفانه آخرتی غذا بود که بحث مرده پیش اومد انگار خیرات بود
از اینکه وقت گذاشتید و مطالعه کردید پیشاپیش ممنونتونم
خواب‌تان نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. نمادی از روحیه‌ی مستقل، جنسیت زنانه، آفرینشگری و قدرت است. همچنین بیانگر بدشانسی است. می‌تواند بیانگر این باشد که کسی به شما خیانت می‌کند یا می‌فریبدتان. ممکنست استعاره‌ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد.
Ali nadali
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید،بنده خواب دیدم ابتدا یه قفس بزرگ پر از میمون قهوه ای هست و من به طور ناخواسته در قفس رو باز مسکنم و صد ها میمون وارد خونه می شوند از در دیوار بالا میرند وشیطونی میکنند تعبیرش چیه؟
خواب‌تان یعنی به انتخاب‌ها و تصمیم‌هایی که می‌گیرید، شک دارید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
Hora
۵ ماه پیش
سلام من ساعت ٧ پا ٨ بعد از ظهر خواب ديدم كه يك ميكون خيلى مهربون چند سال تو يكى از خونه هاى ما بوده و من نميدونستم و فهميدم چند سال تنها بوده دلم واسش ميسوخت خيلى همش ميخواست يه چيزى بهم بگه من نميفهميدم دوست پسرم كه چند روزه جدا شديم اونجا بود و من همش حواسم پيشه كارا و گوشيه اون بود . بعد تصميم گرفتم هميشه كنار خودم نگرش دارم رفتم خونه كه برش دارم مامانم اينا گفتن داديمش به كسى من خيلى ناراحت شدم و عزاب وجدان گرفتم بعد دوباره خوابهاى زيادى ديدم كه تيكه تيكه يادمه سوار مترو شدم و دوستم حالش بد ميشد تو مترو خيلى گنگه واسم بقيش
خواب‌تان یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. همچنین نمادی از سفر زندگی شماست؛ یعنی، در زندگی‌تان در مسیر درست هستید و در مسیر درست پیش می‌روید. تعبیر دیگر: عموما، بی‌آنکه نیاز باشد، همیشه نگرانید حتی برای موقعیت‌هایی که عموما در آخر درست می‌شوند.
امیر
۵ ماه پیش
با سلام ب شما دوست عریز.من خواب دیدم یه جای گاراژ مانند دارم با عده ای آدم فوتبال بازی میکنم و رونالدو هم یار من بود اون دلش نمیومد گل بزنه همش پاس گل میداد من گل میزدم بعد یهو میمونای زرد کوچولو ریختن اونجا و توپ دزدیدن بعد توپ بازیمون تبدیل شده بود ب توپ والیبال و زرد بود خواستم برم بگیرم ازشون ولی چندتاشون اومدن با سنگ بزننم من برگشتم ب گاراژ و داشتم خودمو مجهز میکردم با چاقو تا برم سراغشون که بیدار شدم.همه میمونا دور توپ جمع شده بودن و توپ نگاه میکردن.تعبیرش چیه عزیز؟خواهش میکنم تعبیر کنین واسم حس خوبی ندارم نسبت ب این قضیه
خواب‌تان بیانگر یک دوره‌ی عدم فعالیت و تنبلی در زندگی‌تان است. حس می‌کنید در کسب هدف‌هایتان، جهت یا راهنمایی ندارید. بیانگر ماهیت رقابتی شماست. تعبیر دیگر: همکاری یا حمایت کافی در زمینه‌ای از زندگی‌تان دریافت نمی‌کنید. با چالش‌های بسیاری که تقاضا می‌شوند، روبرو هستید. بیانگر باورها و درک‌تان از اوست. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به شخصی مشهور، او را به خواب‌تان آورده باشد.
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام. خواب دیدم یک میمون و یک خرگوش در جعبه مقوایی بسته در خانه است. من بعد از مدت زیادی میام خونه و بهشون غذا میدم. تعبیر این خواب چیست؟
ممنون میشم تعبیر کنید
خواب دیدن جعبه‌ی مقوایی، بیانگر ماهیت غریزی و انگیزه‌های مخرب است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید جنبه‌هایی از خودتان را حفظ و حمایت کنید. جعبه ممکنست نمادی از محدودیت‌هایتان باشد. میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. اینکه به میمون غذا می‌دهید، یعنی توسط کسی به شما خیانت می‌شود که تصور می‌کردید حواسش به منفعت‌هایتان است. خرگوش، بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است.
جعفری
۵ ماه پیش
من پسری هستم که در حال حاضر سگ دارم و مادرم مخالف سگ هست و چند وقتی هستی خانه سوا گرفتم و اونجا هستم دیشب خواب دیدم میمون کوچک قهوه ای رنگی بغلم داشتم رفتم خانه پیش مادرم دیدم یک سگ کوچک پشمالو کرم قهوه ای رنگ پیش مادرم هست به من گفت ربتم تو اتاق پدرم گفت این چیه قاسم میکنی گفتم هیچی نگو یه میمون میخوام مامان نبینه بعد به مادرم گفتم چیشد سگ آوردی تو که از سگ بدت میومد مادرم کفت چیه مشکلت این سگ هست
میشه بگین چیه تعبیر این خواب؟؟؟؟؟؟
خواب دیدن میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. اینکه با مادرتان صحبت می‌کنید، بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. سگ، نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب‌تان، قادرتان می‌سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست بیانگر کسی در زندگی‌تان باشد که این ویژگی‌ها را دارد. تعبیر دیگر: بیانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین سگ‌ها ممکنست نمادی از خواهر، برادر، بچه‌ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می‌کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند.
روزگار
۵ ماه پیش
سلام ساعت ۶صبح بودخوابیدم خواب دیدم یه بچه میمونی تواتاقم بوددوروزبودکه غذانخورده بودبهش غذادادم خورد باهام حرف می زدحتی بهش می گفتم برو دسشویی راحت می رفت دسشویی مث آدما بهم می گفت برام بالشت وپتوبیاربخوابم.هرکاری می گفتم بهش انجام میدادلطفاتعبیرش چی میتونه باشه
خواب دیدن اینکه در اتاق خواب هستید، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. بیانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است. دیدن میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. اینکه به میمون غذا می‌دهید، یعنی توسط کسی به شما خیانت می‌شود که تصور می‌کردید حواسش به منفعت‌هایتان است. اینکه می‌تواند حرف بزند، بیانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: بیانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید.
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم، مردی ک باهاش در ارتباطم من و سه تا از خواهرام رو برد تو یه خونه ای ک قدیمی بود وخیییلی هم شلوغ بود ، در حیاطشون خیلی بزرگ بود، من گفتم ایی دیگه چه خونه اییه خیلی کهنه و کثیفه، دوستم (همون مردی ک باهش در ارتباطم)گفت جا گیر نمیومده، توالتاشم تعدادش بالا بود ولی کثیف بود، یه قالیچه کوچیک کهنه هم‌کنار هر سنگ توالتی پهن بود واسه نماز، من گفتم مگه میشه همچین چیزی
بعدش خواهرم گفت بریم ماهی بگیریم واسه دوستم ماهی درست کنیم خوشحال شه واسه نهار، رفتیم بیرون، یه مغازه پر از ماهی بود، ولی هر مدل ماهی میداد کیلو دویست هزار ، نخریدیم، اومدیم بیرون، من رفتم‌توالت، دقیقا مث توالتای همون خونه بود،یه میمون طلایی بزرگ هم بود ، به ما گفت بیاین کار دارم باهاتون، ما خواستیم فرارکنیم یه در باز نشد، در بعدی باز شد،یهو شب شد،خیلی ترسیدیم، ک چطور سر ظهربود الان یهو شب شده پولای من افتاد یه بسته چک پول پنجاهی ک یه طرفش سفیدبود و یه طرف چک پول، من برگشتم همشو برداشتم، خواهرم گفت نمیخواد خطرناکه مییمونه، گفتم برمیدارم، برداشتم پولام و فرار کردم، میمونه گفت ضرر کردین ک رفتین،داشتیم تو مسیر میومدیم خونه ک خواستم زنگ بزنم واسه دوستم ک نگران نشه، نمیشد هر چ زنگ میزدم ، خواستم با گوشی خواهرم زنگ بزنم ک رسیدیم دم در ، یه مرد هم نگهبان بود، گفت این وقت شب شما کی هسین،من هم با عصبانیت داد باهاش حرف زدم، کلید در گذاشت تو دهنش ک بده من با تندی باهاش حرف زدم ک مگه دستت شکسته ک با دهنت کلید میدی، با دستش کلید داد ک یه دسته کلید هم دنبالش بود، در باز کردیم، دوستم اومد و ناراحت بود،من هم خییییییلی مظلوم نگاش میکردم و وقت توضیح دادن نبود، مردی ک باهاش هستم گفت اگه این چشما رو نداشتی بلد بودم چکارت کنم،
محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن خانه‌ی قدیمی، بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. توالت، یعنی. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. اینکه شب می‌شود، بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. دیدن پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. اینکه عصبانی می‌شوید، نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید.
زیبا
۶ ماه پیش
سلام دیدن خواب اینکه داری از یک خرس فرار میکنی در جنگل توسط راهنمایی های میمونی سیاه نجات پیدا می‌کنی بیانگر چیست
خواب دیدن اینکه در جنگل هستید، بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. اینکه توسط خرسی دنبال می‌شوید یا مورد حمله قرار می‌گیرید، بیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل‌نشده‌ی شماست. احساس می‌کنید گیر کرده‌اید. شاید در موقعیتی تهدیدکننده، مانع گیج‌کننده یا رابطه‌ای کنترل‌کننده هستید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
فاطمه
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم نیمه شب بود و و اتاقم تاریک بود من نیمه نشسته رو رختخوابم بودم که یهو یه میمون کوچولو که انگار از کسی یا چیزی فرار کرده اومد تو رختخوابم خواست فرار کنه که نگهش داشتم اون اول سعی داشت تا بازم فرار کنه مادرپزرگم هم بهم گف ولش کن بره این چیه بش گفتم چقد نازه بزار بمونه دیگه چیزی نگفت، میمون هم که یکم انگار اروم شده رو گوشیم نشسته بود اول که خواستم گوشیمو از زیرش بکشم دستمو یه گاز کوچولو گرفت فک کرد میخوام بهش اسیب برسونم تا اینکه بهش اشاره میکردم که کاریش ندارم و سعی میکردم گوشیمو ببرم وقتی دید گوشیمو میخوام خودش با دستاش گوشیو بم داد برام لبخند زد
ممنونم..
خواب دیدن اینکه نیمه‌شب است، بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. اینکه در اتاق خواب هستید، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. بیانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است. میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. موبایل، یعنی پذیرای اطلاعات نو هستید. بیانگر تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: بیانگر عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید.
Mahana
۶ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم مادرم دوتا بچه میمون به مناسبت تولدم بهم هدیه داده و خب من توانایی نگهداریشونو نداشتم و سعی داشتم که اونارو بفروشم.
ممنون میشم راهنمایی کنید
خواب دیدن اینکه هدیه دریافت می‌کنید، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
سارا
۶ ماه پیش
سلام . من خواب دیدم میمون های زیادی به شهر حمله کردن و همه جا رو خراب کردن و به آدمها حمله کردند من و خانواده ام هم فرا میکنیم . و موفق شدیم از دستشون فرار کنیم
خواب دیدن میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. اینکه میمون‌ها حمله می‌کنند، بیانگر کشمکش میان جنبه‌ی بازیگوش و جدی شماست. شاید خیلی عمل‌تان را به تعویق می‌اندازید (امروز-فردا می‌کنید). تعبیر دیگر: ممکنست می‌کوشید تمایل‌های جانوریتان را حفظ کنید (حواس‌تان بهشان باشد). اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.
بدون نام
۶ ماه پیش
خیلی ممنون
من در خواب دیدم که در کلاسمان میمون است و دو تا از بچه ها با او بازی می کنند و در میان کلاس راه میرود
خواب دیدن اینکه در کلاس درس هستید، یعنی یک درس زندگی مهم می‌آموزید. تعبیر دیگر: نمادی از رشد شخصی است. چیزی را درباره‌ی خودتان می‌آموزید. میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. لطفا پیام‌هایتان را مکرر ارسال نکنید!
محمد
۶ ماه پیش
سلام روز بخیر
ممنون از زحماتتون
خواب دیدم راه میروم و میمونی قهوه ای با پاهایش روی گردنم حلقه شده بنحوی که شکم و باسنش روی دهانم است و جلوی نفسم را گرفته
بزور او را از صورتم جدا کردم اما دهان و گلویم چرک سفید و سفت و چرک گلو گذاشت که مدفوع یا ترشح حیوان نبود و چرک دهان و گلو بود که سفت هم بود و ان را کندم و حالت طبیعی شد.
مممون میشم راهنماییم کنید.
خواب دیدن میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. دیدن چرک، یعنی باید جنبه‌ای از احساس‌تان را بیان کنید. ممکنست از برخی تعصب‌ها، نگرش‌ها یا احساسات منفی دیگری که در تلاش برای رها شدن هستند، سرپناه داشته باشید. این احساسات را باید تصدیق کنید و با آنها کنار بیایید!
فاطمه
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم نو یه جنگل هستم و یک جنگی صورت گرفته و همه جا هرج و مرج هست و من به همراه چند نفر در جنگل هستیم که ناگهان نگاهم به زنی زیبا رو و مردی بسیار زیبا رو میافتد که با هم در حال راه رفتن هستن من به زن نگاه میکنم و از نگاهم زن ترسیده و تبدیل به میمون شده و سپس ناپدید میشود به دنبال او فوری مرد هم تبدیل به میمون شده و ناپدید میشود در آخر نیمدانم چطور ولی آن زن انسان نما رو دستگیر میشود و ما به دنبال مرد انسان نما هستیم که میبینم کسی میخواهد اورا بگیرد ولی همین که به او دست میزند آخوند تبدیل به میمون میخواهد بشود که من محکم دست اورا کشیده و اورا از میمون شدن نجات میدهم ولی همین فرصت میشود که مرد انسان نما سوار اسب میشود و فرار میکند و......
ادامه زیاد در ذهن ندارم
تعبیر این خواب چیست
با تشکر
بخش‌های مهم خواب‌تان: اینکه در جنگل هستید یا در جنگل راه می‌روید، بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی بیداری‌تان تجربه کنید. جنگ، یعنی خیلی کار می‌کنید. نیاز دارید به خودتان استراحت دهید. بین عقل و دل‌تان مدام کشمکش است. تعبیر دیگر: بیانگر تمایلات جنسی است. ممکنست بیش از حد تحریک شوید یا می‌کوشید امیال غریزی‌تان را سرکوب کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اختلال و هرج‌ومرج در زندگی بیداری‌تان است. کشمکش درونی یا عاطفی را تجربه می‌کنید که از درون متلاشی‌تان می‌کند. تعبیر دیگر: هم خیلی تهاجمی هستید هم به حد کافی مدعی نیستید. شاید لازمست آماده شوید به جنگی در جایی از زندگی‌تان خاتمه دهید و کنارش گذارید. میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
فریباfms
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم دوتامیمون ازکف دوتاپاهام خارج شد،توخونه قدیمی پدرم بودیم تو واون خواب هم پدرم پیشم بود و وقتی میمونها خارج شدند داشت حیاط رومیشست منم پیشش قایم شدم ومیمونها نگاهم میکردن ولبخند داشتند
خواب دیدن خانه‌ی پدریتان یا خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید، بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. اینکه قایم می‌شوید، یعنی رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است. لبخند، یعنی بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم‌هایی که گرفته‌اید، خوشحالید. بخاطر چیزهای خوبی که برای دیگران انجامیده‌اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد.
زهرا
۷ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم با کسی که صحبت نمیکنیم یعنی قعر هستیم دوتا بچه دوقلو که شبیه میمون هستن به ما دادن و رفتن
خواب‌تان ناقص است؛ اما: خواب دیدن شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. نوزاد، بیانگر پروژه‌ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. اینکه دوتا هستند، بیانگر تعادل یا تقارن در زندگی‌تان است. نمادی از آرامش است. اینکه زشت هستند، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که شما را منزجر می‌سازد یا شما را دفع می‌کند (پس می‌زنید). اینها ممکنست احساساتی باشند که رد یا سرکوب کرده‌اید.
رویا
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که توی یک جنگل هستم و همینطور که در بین علفها حرکت میکردم یهمیمون کوچولوی سیاه که اتفاقا لباسم تنش بود:/ اومد کنار من و من هم بغلش کردم و روی پام نشوندمش...
خواب دیدن اینکه در جنگل هستید یا در جنگل راه می‌روید، بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی بیداری‌تان تجربه کنید. میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. اینکه او را بغل می‌کنید، نمادی از ماهیت مراقب و عشق‌ورزنده‌ی شماست. نیاز به عاطفه‌ی شدیدتر دارید یا نیاز دارید عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان‌تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. بیانگر تمایل و کشش قلبی‌تان بسوی شخصی خاص است.
امیر
۸ ماه پیش
سلام. خواب دیدم چند تا میمون باهوش دارم که برام کار میکنن. حتی از آدما بهتر. بعد وقت غذاشون شده و من دارم براشون غذا میارم.تعبیرش چی میتونه باشه؟
سلام؛ دیدن میمون در خوابتان نمادی از فریب، بینش و شهود است. افرادی که اطراف شما هستند به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر این است که میمون ها بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و بعد موذی شخصیت شما هستند. اینکه میمون که از درخت آویزان است یا تاب بازی می کند بیانگر این است که شما حس می کنید در یک مساله گیر کرده اید. اینکه به یک میمون غذا می دهید به این معنی است که توسط کسی به شما خیانت می شود که فکر می کردید حواسش به منافع شما هست. می بایست مراقب دوستان و اطرافیانتان باشید که در گرگی در پوست میش نباشند!
مهراب
۸ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم دوتامیمون روی تیربرق هستن دارن بازی میکنن بعدمن به طرفشون دست تکون میدادم اوناهم دست تکون میدادن تعبیرش چیه
دیدن میمون در خوابتان نمادی از فریب، بینش و شهود است. افرادی که اطراف شما هستند به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر این است که میمون ها بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و بعد موذی شخصیت شما هستند. دیدن تیر چراغ برق، بیانگر این است که نوری نیاز است تا موقعیتی تاریک را روشن کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما از مرحله افسردگی بیرون می آیید. می بایست مراقب خود باشید! اینکه شما برای آنها دست تکان می دهید، یعنی تلاش می کنید که شناخت یا توجهشان را به دست آورید. شاید یک جنبه ی خاصی ازین فرد هست که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید. خواب ممکن است بیانگر نیاز شما به توسعه ی روابط دوستی عمیق تر و نزدیک تر باشد
maya
۱۱ ماه پیش
سلام...
وقتتون بخیر.من یه گربه دارم که خیلی دوست داشتنیه.توی خواب دیدم که روی یکی از درختای بلند خونمون نشسته اما من صورتشو نتونستم ببینم.ازروی درخت روی دیوار پرید و شروع به دویدن کرد.منم دنبالش رفتم تا اینکه روی دروازه خونمون حرکتش متوقف شد.وقتی برگشت سمتم فهمیدم اون اصلا گربه من نیست.اندامش مثل گربه ها بود ولی صورت میمون ها رو داشت.و خیلی زشت و ترسناک بود.خصوصا چشماش که دقیقا به من زل زده بود.خوشحال میشم نظرتون رو درمورد خوابم بدونم.باتشکر...
اگر در خواب دیدید که به دنبال میمونی می‌دوید و می‌خواهید او را بگیرید و میمون از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می‌جهد و شما را با خود می‌کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می‌دارد. در روابطتان با دوستان واطرافیانتان دقت کنید
هادی
۱ سال پیش
من تو خواب دیدم هزاران ملخ .سنجاق.زنبور.تو حیاط خونه بود ک همینطوری هی بیشتر میشدن..ک مجبور شدم فرار کنم برم تو کوچه ک اونجا هم پر بود.یادمه میمون هم بود ک ب زور تونستم سوار ماشین بشمو فرار کنم..میمونا میخواستم بیرن تو ماشین اونارو کنار زدم سوار شدم.....سنجاقک ها رنگارنگ بودن
با سلام میمون در خواب نمادی از افکار بیهوده و بی معنی ویا ابراز عواطف بیهوده و یا غرایزی که کنترل آنها دشوار است می باشد
بدون نام
۱ سال پیش
سلام.دیشب خواب دیدم که خانه ی مادربزرگم بودم و یک لشکر بزرگ از میمون ها به خانه حمله کرده اند و می خواهند وارد خانه شوند و ما جلوی در ها می ایستیم و با دست زور میزنیم که وارد نشوند.تفسیرش چیست؟
این خواب از شما میخواهد تا با منطق و به طور عقلانی نسبت به موضوعات مهم در زندگی برخورد کنید. و از تقلید و الگوگیری در اهداف و باورهای خود اجتناب کنید. این تقلیدها مانع حرکت شما هستند.
صابرین
۱ سال پیش
دیشب خواب دیدم که از خونه ی عموم بوی بدی خارج میشود بعد دایی عمویم که فوت کرده است به خانه داخل شد و یک میمونی مرده ازش خارج کرده تفسرش چی هست؟؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. همچنین این خواب از شما میخواهد تا با این قسمت از توانایی و مهارت های خود به انجام کارها بپردازید و در این مورد چشمتان به دیگران نباشد.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام ببخشید من خواب دیدیم یه میمون سیاه و کوچیک خریدیم بعد منم خیلی دوستش داشتم و همش او نا بغل میکردم
میمون در خواب اشاره به رفتار های تقلیدی اشاره دارد که در حالت مثبت می توانند شیوه ی یادگیری مهارت های جدید باشند. این خواب از شما می خواهد تا این غریزه ی درونی را شناخته و از این قدرت روانی برای گسترش مهارت های خود استفاده کنید.
بدون نام
۱ سال پیش
من يه دختر ٢٠ ساله هستم و متاهلم-خواب ديدم يه ميمون قهوه اي بهم هديه دادن خيلي دوسش داشتم بامزه بود من و بغل كرد و سيب ميخورد-خواستم ببينم تعبيرش چيه؟؟
میمون در خواب اشاره به رفتار های تقلیدی اشاره دارد که در حالت مثبت می توانند شیوه ی یادگیری مهارت های جدید باشند. این خواب از شما می خواهد تا این غریزه ی درونی را شناخته و از این قدرت روانی برای گسترش مهارت های خود استفاده کنید.
هادی
۱ سال پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم یه میمون از پنجره خونه اومد تو و داخل خونه با یه دوچرخه کوچیک جلو من دوچرخه سواری می کرد و میخندید. به نظرتون تعبیرش چیه؟
این خواب از شما میخواهد تا در رسیدن به وسایلی که برای تحقق اهداف تان در سر دارید، از دیگران و نزدیکان تان بیاموزید.
شیوا
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم یه میمون میاد پای راستمو میگیره بعد هی پامو بوس میکنه، فامیلامونم نشسته ولی هرچی میخواستم بهشون بگم اینو از من دورکنین نمیتونستم،اونا هم فقط میخندیدن، بعد یه دفعه پای راست یه لرزش شدیدی گرفت از خواب پریدم، تعبیرش چی میتونه باشه؟
این خواب از شما میخواهد تا با منطق و به طور عقلانی نسبت به موضوعات مهم در زندگی برخورد کنید. و از تقلید و الگوگیری در اهداف و باورهای خود اجتناب کنید. این تقلیدها مانع حرکت شما هستند.
ساحل
۱ سال پیش
با سلام. من 14 سالمه. دیشب خواب میدیدم که با بابام خونه ی یکی از دوستاش بودیم. ساک وسایلم رو تو حیاط خونشون گذاشته بودم. دو تا میمون تو حیاط بود.میخواستم از ساکم وسایل بردارم ولی نمیذاشت. یه تیکه چوب پرت کردم که رفت دنبالش تا خواستم ساک و بردارم دوباره اومد و ساک و کشید و اون میمون دیگه هم ساک و میکشید. اونا میتونستن حرف بزنن. همش فکر میکردم الان دستم و گاز میگیره ولی اونا فقط ساک و میکشیدن.

آیا این تعبیری داره...،؟
این خواب از شما میخواهد تا به قدرت درونی خود و ظرفیت ها و استعدادهای خود آگاه شوید. و برای این کار لازم است دست از بازی گوشی بردارید.
بدون نام
۱ سال پیش
خواب دیدم توی باغی هستم و میمون کوچک و سیاهی به پشته من میپرد
در وضعیت جدیدی قرار خواهید گرفت که نیازمند یادگیری مهارت یا آموزش خاصی را هستید. این خواب از شما میخواهد که از سعی کنید از دیگران بیاموزید اما میانه رو باشید. نه زیاده روی کنید و نه کم کاری.
مانا
۱ سال پیش
خواب دیدم یه میمون کوچیک حمله میکنه به دست چپم و صاحبش اونو از دستم برمیداره ولی گاز گرفته بود دستموکمی قرمز شده بود
حیوانات در خواب اشاره به غرایز مختلف درون شخصیت انسان دارند و میمون به میل انسان برای تقلید و دسته ای از یادگیری ها که بر اساس کپی یا تقلید شکل می گیرند اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا میتوانید این غریزه را کنترل کنید و اعتدال را به کار ببندید تا مشکل ساز نشود.
pejman
۱ سال پیش
ادامه پیام قبلی
جا داره بگم که خالم اینکارو بالذت انجام میداد
ممنون
عرفان
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید من توی خواب چند تا حیوون رو دیدم ازجمله میمون و اردک و.. که خیلی لاغر بودن و توی باغچه من داشتم به اونا گاها غذا میدادم.
حتی یادمه به میمونه یه حبه قند انداختم خورد
تعبیرش چیه؟
ممنون
Ali
۱ سال پیش
خواب دیدم توی مدرسه ی سه چهار سال پیشمم بعد دارم درس میخونم بعد از اتمام درس با یکی از آدمای اون دورانم که نه رفیقم بود نه دشمنم رفتیم به دکه مدرسه ولی کسی تو دکه نبود اون چیزی ور داشت رفت و وقتی من رفتم اونجا همچی بهم ریخته بود ولی یه بسکوییت ور داشتم و اومدم بیرون و رفتم خونه وقتی رسیدم میمونی نری رو دیدم که اومد پیشم و باهام صحبت کرد وگفت خونه ام رو انگار تمیز کرده و همه چیزو گذاشته سر جای خودش و بعد منم دوتا دونه از اون بسکوییت و با دست خودم بهش دادم تا خورد و بعد از خواب بیدار شدم تشکر از وبسایت خوبتون
star
۱ سال پیش
خواب دیدم میمونی کوچک سوار بر گردن من هست و مرا گاز میگیرد اورا پرت کردم و کشتم
...
۱ سال پیش
خواب دیدم شامپانزه های سیاه زیادی اطرافم رو گرفتن و از برخوردشون به من احساس نا خوشایندی دارم تعبیرش چیه ؟
بدون نام
۱ سال پیش
خواب یک بچه میمونو دیدم ک داره تو خواب داشت همینطور بزرگ میشد.تعبیرش چیه؟
این خواب اشاره به مهارت ها و تجربیاتی دارد که در این بازه ی زمانی فرصت پرداختن و یادگیری آن ها فراهم شده است و مسئولیت پذیری برای تحقق یافتن و به ثمر رسیدن این مهارت ها به شما کمک می کند تا به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری بپردازید.
سروش گوهریان
۱ سال پیش
خواب دیدم ی میمون فرار میکنه و چند تا بچه میمون میگرنش زنده زنده گازش میگیرن میخورنش
تعبیرش چیه
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید توجه به نگاه و واکنش دیگران، سلامت و آرامش روانی شما را مختل کند. مخصوصا در مورد انسان هایی که از مهارت یا استعداد های شما به نفع خود استفاده می کنند.
بدون نام
۱ سال پیش
دیدم یک میمون بینیم شوسته
میمون در خواب اشاره به رفتار های تقلیدی اشاره دارد که در حالت مثبت می توانند شیوه ی یادگیری مهارت های جدید باشند. این خواب از شما می خواهد تا این غریزه ی درونی را شناخته و از این قدرت روانی برای گسترش مهارت های خود استفاده کنید.
آتنا
۱ سال پیش
سلام.من خواب دیدم که خانواده مسافرت رفته بودن و من تو خونه تنها بودم که ناگهان یه میمون پشت پنجره ی اتاقم بود ، من خیلی ترسیده بودم وقتی خواستم از اتاق بیرون بیام دیدم تو اتاقمه اون حرکاتش مثل آدما بود و تا منو دید باهام سلام کرد منم گفتمش که ازش میترسم و بره بیرون . وقتی بیرون میرفت کم کم شبیه یه آدم میشد موقع رفتن ازش پرسیدم اسمت چی بود؟و اون گفت رضوان . این خواب چه تعبیری داره؟
میمون در خواب می تواند به غریزه ی تقلید اشاره داشته باشد. این غریزه در حالت معمولی یک اهرم برای یادگیری و تکامل می باشد اما در حالت افراط می تواند مشکل آفرین شود. این خواب از شما می خواهد تا غرایز مرتبط با میمون را در درون خود شناخته و اجازه ندهید که این عدم شناخت و کنترل، آرامش روانی شما را مختل کند.
زهراک
۱ سال پیش
سلام.من خواب دیدم میمونی در خانه دارم و میخواهم ازش نگهداری کنم.میمون خیلی بزرگ نبود انگار بچه میمون بود.چندباری هم خرابکاری کرد..مثلا رفت داخل دستشویی و کثیف کاری میکرد.تعبیرش چیست؟
حیوانات در خواب اشاره به غرایز مختلف درون شخصیت انسان دارند و میمون به میل انسان برای تقلید و دسته ای از یادگیری ها که بر اساس کپی یا تقلید شکل می گیرند اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا این غریزه ی درونی را شناخته و به رشد و پرورش آن بپردازید.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم بچه میمونی شیر سینه مرا میخورد
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار انسان هستند. میمون می تواند با مفهوم تقلید مرتبط باشد. شما هم اکنون در حال یادگیری و تقویت مهارت هایی هستید یا ممکن است علاقه مند به یادگیری باشید. این خواب از شما می خواهد تا به جست و جوی تجربیات و مسیر های یادگیری مشابه بگردید و از این طریق مهارت مورد نظر خود را بیاموزید.
مهدی
۱ سال پیش
تو خواب دیدم یه بجه میمون هی با من بازی میکنه هی من ازش فرار میکنم این بچه میمونه خیلی خشگل بود ولی من ازش فرار میکردمبه نظرتون یعنی چی
حیواناتی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل بخشی از غرایز اولیه ی ما هستند. انسان موجودی است که می تواند غرایز خود را شناخته و با کنترل غرایز، در جهت مثبت از آن ها بهره بگیرد. از طرفی عدم شناخت غرایز و از دست دادن کنترل آن ها می تواند به ضرر انسان تمام شود. میمون در رویا به بخشی از غرایز شما اشاره دارد که در زندگی بیداری از مواجه شدن با آن ها احساس ترس و نگرانی دارید. ممکن است در برخی موارد از پیروی یا تقلید دچار ترس شده باشید یا احساس کنید که می تواند به ضرر شما تمام شود. این رویا از شما می خواهد تا تقلید های مثبت در زندگی را شناخته و در صورت نیاز برای به دست آوردن یک مهارت یا آموختن موضوعی جدید، از شیوه ی تقلید استفاده کنید.
زهرا
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم یک میمون کوچک دردستشویی ما آتش روشن کرده به مامانم گفتم که بره بندازتش بیرون.تعبیرش چی میتونه باشه
این رویا از شما می خواهد تا مهارت رها شدن از تنگناهای فکری و روانی را در خود تقویت کرده و غرایز درونی خود را بشناسید. دستشویی در رویا به معنای لزوم رها شدن از زوائد فکری می باشد و این رویا نشان می دهد که شما همچنان برای رهایی از افکار زائد خود یا مشکلاتی که ممکن است در این زمینه برای شما به وجود آید به دیگران متکی هستید. مادر در رویای شما سمبل بخشی از افکار و شخصیت شماست که باید ویژگی های آن را در خود تقویت کرده و توجه بیشتری را به آن قسمت معطوف کنید. با دیدن این رویا از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، در کدام جنبه های زندگی نیاز به خوداتکایی بیشتری دارید؟ چگونه می توانید در زمینه های مرتبط با مهارت های خودتان، به خوداتکایی بیشتری برسید؟
حسین
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم یه دوست قدیمی میمون شده ودیدم خیلی نارحته و افسرده اس
میمون نشانه افکار بیهوده و بی معنی است.
بدون نام
۲ سال پیش
دیدم میمون های زیاد برنخل ها نشسته اند
منصوره
۲ سال پیش
سلام منم دقیقا همین خوابو دیدم خواب دیدم یه عالمه میمون روی شاخه های یه درخت نشست که پشتشون به منه بعد سروصدای خیلی زیادی مثل ویز ویز صدای زنبور داشتن
میمون در خواب دشمنی فریبکار و ملعون است (تعبیر ابن سیرین)
...
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم دارم به میمون غذا میدم و بعد فرار کردم و اون میمون همین طوری دنبالم امد لدفن تعبیرشو بگین
مری
۲ سال پیش
سلام.من خواب دیدم میمونی قهوه ای رنگ از پنجره خانه مان که خیلی خم کم باز بود امد داخل و من جیغ کشیدمو پدرم ترسید و رفت به سمت میمون و میمون دوباره از همون جا رفت بیرون.میشه بگین تعبیرش چیه؟
ملیحه
۲ سال پیش
اگجر در خواب ببینیم از میمون فرار میکنیم به شاخچه های درخت بند میشوم و میمون مرا تعقیب میکند تعبیرش چیست
بابک
۲ سال پیش
من هم مدام همین خواب را میبینم شاید صد بار ، و با پرش از روی شاخه ها از دستا یک میمون ۳ متری فرار میکنم
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶۹
در انتظار بررسی: ۰
ماری
۱ ماه پیش
خوای دیدم تو یه اتوبوس مسافری میخواست میمونی رو با چاقو بکشه من ناراحت شدم و جلوشو گرفتم بعد دیدم مادرِ میمون اومد و مثل آدم حرف میزد و بچشو داد تو بغل من گفت خواهش میکنم ازش نگهداری کن من مریضم نمیتونم نگهدارمش میترسم از من مریضی بگیره و کلی غصه دا‌ت بچشم تو بغل من بی قراری میکرد تا اینکه بالاخره مادرش رفت
اول سلام! خواب‌تان را لطفا بازنویسی کنید و پیش از ارسال، از املا و انشای صحیح آن خاطرجمع شوید!
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که در خانه مادربزرگم مانده ایم و من در حیاط منتظر گربه هستم تا بهش غذا بدم بعد یک دفعه میمونی کوچک و قهوه ای دیدم که از دیوار وارد حیاط میشه کم کم به ایوان رسید منم هی به بقیه می گفتم نگاه کنید یه میمون داره میاد. اولش خیلی کم ترسیدم ولی بعد تصمیم گرفتم و گفتم حالا تا گربه نیومده به جای گربه به میمون غذا بدم بعد فکر کنم میمون هم حرف میزد ولی یادم نمیاد. بهش گفتم بیا بهت غذا بدم بعد از پنجره وارد خونه شد و من ظرف میوه رو دیدم که موز توشه پس از موز بهش دادم و خورد بعد دیگه نخور و به سمت پنجره رفت که بره اولش نمی رفت من سعی می کردم که یکاری کنم از پنجره بره بیرون که بعدش که رفت کمی هم از اینکه رفت ناراحت شدم. میشه تعبیرش رو بگید؟
سلام! خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. گویای دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. گویای خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: گویای نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. گویای دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: گویای پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. نمادی از رحم و بدن فیزیکی است. گویای چیزهایی است که نگه می‌دارید (حامل‌شان هستید). اگر سبد پر باشد، گویای فراوانی و پرباری و باروری است.
شری
۱ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم انگار با یه عده ای تو یه فضای باز حالا مثل جنگل بودم درست یادم نیست و شک دارم اونا دقیقا کی بودن انگار که خانوادم بودن. بعد یهو 3تا میمون اومدن و دست 3تا از اونایی که با من بودن و گرفتن و باهاشون شادی میکردن. و من با تهجب داشتم نگاه میکردم و در کل حس خوبی توی خوابم نداشتم بهشون
سلام! خواب‌تان گویای مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: گویای نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. گویای زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.
Flor
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم مهمانی گیرمون اومده تعدادزیادی میمون باخوددرخانه امان اورده منم به هرطرف میرم میمونادنبالم میان وباماشین خودبیرون میرم نگاه پشت سرم میکنم تاتمامی میمون هابه دنبالم پشت سرم میان بعدیواش یواش تعدادیشون جامیمونن
سلام! خواب‌تان گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: گویای نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید.
هانی
۲ ماه پیش
قبل دیدن خواب میمون خواب دیدم که دارم خرده شیشه هارو از دستم در میارم که درد نداشت ولی از انجام این کار خسته شده بودم و زخم به خوبی درون دستم دیده میشد ولی خونی وجود نداشت.
بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید. از نظر احساسی، احساس خالی بودن و استرس می‌کنید. بازتابی ازین است که واقعا در حالت بیداری‌تان چه احساسی دارید. گویای ناامیدی و تغییرهای منفی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: می‌تواند نمادی از جنبه‌ای از زندگی‌تان باشد که تکه‌تکه شده است. رابطه یا موقعیتی که ناگهانی پایان یافته است.
هانی
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم یه میمون نخودی رنگ تقریبا بزرگ به خونه ما اومده و من میدونستم اون موذی هستش، بعد مادربزرگم گفت نکشش شاید شیطان باشه گناه داره!!!
بعد من پسر خاله کوچیکم رو بغل داشتم و داشتم از پله ها بالا میرفتم، یه دفعه دیدم چشمهاش تغییر کرد و من داشتم اونو از پله ها پرت میکردم که به حالت عادی برگشت و خوشبختانه گرفتمش ولی مادرش چنان جیغی سرم کشید که از خواب پریدم!

قبلش هم دیده بودم دارم خرده شیشه هارو از دستم در میارم، درد نداشت ولی خسته بودم از این کار!
سلام! خواب‌تان بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد؛ یعنی، عقلانی عمل کنید و بی‌مشورت به کاری مبادرت نورزید! نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. بیانگر دوست یا عضو خانواده است که به کمک‌تان نیاز دارد. ادامه‌ی خواب‌تان از «قبلش هم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
Fatemeh
۳ ماه پیش
سلام، خواب دیدم که توی یه بازار خیلی شلوغ یه میمون خیلی بزرگ حمله میکنه و سر چندتا میمون دیگه رو از جا میکنه و مردم ترسیدن ، منم به مغازه ای پناه میبرم که یه میمون بزرگ ولی لاغر میاد تو که خیلی منطقی و باهوش بود و می‌نشینیم با هم صحبت میکنیم و حتی واسه من و کسی که همراهمه ترانه میخونه
سلام! خواب‌تان بیانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: بیانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. تعبیر دیگر: به معنای فرصت‌ها و گزینه‌هاست. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. تعبیر دیگر: گویای کشمکش میان جنبه‌ی بازیگوش و جدی شماست. شاید خیلی عمل‌تان را به تعویق می‌اندازید (امروز-فردا می‌کنید). تعبیر دیگر: ممکنست می‌کوشید تمایل‌های جانوریتان را حفظ کنید (حواس‌تان بهشان باشد).
Fatemeh
۳ ماه پیش
خیلی ممنونم از پاسخگوییتون ، اگه میشد که ساده تر بیان شه خیلی خوب میشد ، با تشکر
خواهش می‌کنم! به طور کلی، مراقب اشخاص پیرامون‌تان باشید که ممکن است نقش بازی کنند! در واقع، در مورد تصمیم‌گیری‌هایتان با مشورت با اشخاص باتجربه و البته معتمد، عمل کنید!
محمد جواد سیدی
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید . من تو خواب دیدم یک میمون سفید دم در خونه ما اومده و من تا دیدمش جیق کشیدم و بعد بادستم اونو خفه کردم بعد کله اون کنده شد ممنون میشم زود بگید با سپاس فراوان
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. بیانگر حس تجاوز و خشونت است. ممکنست بکوشید جلوی چیزی را بگیرید تا گفته نشود، رها نشود. شاید بیانگر دستاوردهایتان، تصویرتان از خودتان و درک جهان باشد. ممکنست استعاره‌ای باشد که یعنی مافوق موقعیتی هستید یا لازمست بر آن مسلط شوید، از آن پیشی بگیرید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام من خواب ديده ام شوهرم با مقدار پولي كه داشتيم سه بچه ميمون خريده است و من وقتي انهارا ديده ام خيلي عصباني شده ام ولي شوهرم بچه ميمون هارو به بغل منو مادر وبرادرم ميفرسته كه يهو اون ميمون ها روي ما إدرار ميكننن من با عصبانيت بيشتري از خواب بيدار شدم
سلام! خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
ساناز
۳ ماه پیش
من دو شب پیاپی خواب میمونی دیدم که ادرار میکند جوری دیکه ای از خواب یادم نیست .میشه لطفا نمیتونن بفرمائید. چون دوشب پیاپی بوده نگرانم
اول سلام! خواب‌تان گویای احساساتی است که رد کرده‌اید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
مسکا
۴ ماه پیش
من خواب دیدم در باغچه خوابگاه هستم ناگهان متوجه یک بچه میمون میشوم که در باغچه است فکر میکنم گشنه است میترسم که بالای من حمله نکند من میترسم فریاد میزنم برای کمک یکبار بطرف من جمپ میزند اما از من رد میشود میرود به آغوش پدر و مادر خود که بیرون محوطه خوابگاه ایستاده هستند و بعد متوجه میمون دیگر میشوم که به رنگ قهوی مایل به سیاه است اون هم گرسنه به نظر میرسد فکر میکنم میخواهد به من حمله کند من میترسم و نگهبان خوابگاه که پیشروی من بیرون محوطه خوابگاه ایستاده است صدا میزنم اما به من توجه نمی کند در همین سر و صدا بیدار میشوم یادم نیست که میمون به نزدیک میشود یا نی شاید هم میخواهد نزدیک شود و من فریاد میزنم
سلام؛ خواب‌تان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. گویای خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید.
بدون نام
۴ ماه پیش
درود
من خواب دیدم که سه تا میمون یعنی میمون پدر و مادر و بچه کوچیک شون اومده بودن توی حیاط خانه ما و ورودی درب حیاط ایستاده بودن.
هر کاری میکردم نمیرفتند و البته قصدشان فقط بازی بود. هی بیرونشان میکردم اما می آمدند داخل حیاط طوریکه اعصابم خرد میشد.
تعبیرش چیه؟ سپاس
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با چند نفر یه جا گیر افتادیم که اگه دوتا میمون خیلی قوی بکشیم میریم بیرون .اولی که اومد یکی کشتش.میمونه یه جور ربات بود حرکات بعدی مارو تحلیل و تجزیه میکرد ولی اون یکی کشت.میمونی که بعد از اون قرار بود بیاد قوی تر بود. واسه همین ما قایم شدیم بعدش من رفتم ببینم از کدوم ور میاد که منو دید و بهمون حمله کرد.بعد من یه سنگ بزرگ رو پرت کردم بهش بعد یه صندلیو ورداشتمو پایه سو کوبیدم تو سرش .که خونشم زرد رنگ بود. بعدش از بین اون گروه یه دختر پسر باهم دوست شدن .منم نزدیک یه دختر بودم ولی فک نکنم باهم دوست سده باشیم .تعبیرش چیه
سلام؛ خواب‌تان یعنی حس می‌کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی‌تان گیر افتاده‌اید و ممکنست حس کنید که گیر شغل‌تان، رابطه‌تان یا در کل، گیر زندگی‌تان هستید. تعبیر دیگر: بیانگر چیزیست که از تأییدش دوری می‌کنید یا آنچه انکارش می‌کنید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید.
شقایق
۴ ماه پیش
سلام و ممنون از سایت خوبتون
من خواب دیدم تو حال خونمون نشسته بودم که چنتا میمون قهوه ای روشن بزرگ که بهم حمله میکردن باهاشون درگیر شدم وشکستشون دادم ینی اونا جلوم بودن و داشتن با دستاشون هی منو میزدن بعد منم با دستام زدم انداختمشون زمین اونام افتادن دیگ پانشدن و بعد یهو از خواب پریدم میشه لطف کنین تعبیرشو بگین ممنون
خواب‌تان هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! گویای کشمکش میان جنبه‌ی بازیگوش و جدی شماست. شاید خیلی عمل‌تان را به تعویق می‌اندازید (امروز-فردا می‌کنید). تعبیر دیگر: ممکنست می‌کوشید تمایل‌های جانوریتان را حفظ کنید (حواس‌تان بهشان باشد). نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
شقایق
۴ ماه پیش
سلام واقعا ممنونم از تعبیر درستتون اخه من کنکوری ام چندوقته انقد سرم به گوشی و اینا گرمه که وقت نمیکنم درس بخونم و هی فردا فردا میکنم
موفق باشید!
شیرین
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یه میمون بزرگ رو یه صندلی سلطنتی نشسته و به نظر مهم میاد و من رفتم سنش باهاش معاشقه کردم وقتی رفتم بغلش انگار تبدیل به یه مرد خیلی خوشتیپ شد.میشه تعبیر کنید مرسی
خواب‌تان ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
محمد
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که مدرسم دیر شده که یک میمون خیلی غشنگ داره خودش رو به درو دیوار میزنه منم دیدم که پنجره خانه ای باز است در ان خانه رو زدم اون اومد در خوانه ناگهان میمون بزرگ شد ومثل یک ادم شد وشروع کرد به مسخره کردن من وخندیدن به من جنسیت میمون مشخص نبود مرسی که برای نوشته ی من رو خواندید
خواب‌تان یعنی مانع‌های سر راه هدف‌هایتان، اجتناب‌ناپذیرند. به این مانع‌ها اجازه ندهید که دلسردتان کنند! نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. از خودباوری و عزت نفس پایین می‌رنجید. شاید خیلی نگران این هستید که مردم درباره‌تان چه می‌گویند. لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است. خواب‌تان را لطفا مکرر ارسال نکنید!
فرشید
۵ ماه پیش
سلام من خوابی دیدم که دوست دارم تعبیر شده.
ساعتی که این خواب رو دیدم بین ساعت 9صبح تا 12ظهر بود,خونه آیی بزرگ بود که داخلش بودیم همراه خانواده تعدادی از فامیلامون و دوستان نزدیک گروه گروه اومدن تو اون خونه.
که همراه یکی از اینا که دوستان بودن یک میمون مادر بهمراه دوتا بچه میمون که همشون اتفاقا خیلی کوچولو بودن که بعدش خانومی که دارم باهاش در خانه آیی مستغل زندگی میکنم بعنوان ی دوست ،گربه پشمالویی به اون مهمونی آورد که اتفاقات با اون گربه خیلی جور شدم و کلی باهاش بازی کردم،
بعدش مهمونی مثل ی تولد خیلی بزرگ برگزار کردیم که آخرشم شام دادیم ،ولی متاسفانه آخرتی غذا بود که بحث مرده پیش اومد انگار خیرات بود
از اینکه وقت گذاشتید و مطالعه کردید پیشاپیش ممنونتونم
خواب‌تان نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. نمادی از روحیه‌ی مستقل، جنسیت زنانه، آفرینشگری و قدرت است. همچنین بیانگر بدشانسی است. می‌تواند بیانگر این باشد که کسی به شما خیانت می‌کند یا می‌فریبدتان. ممکنست استعاره‌ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد.
Ali nadali
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید،بنده خواب دیدم ابتدا یه قفس بزرگ پر از میمون قهوه ای هست و من به طور ناخواسته در قفس رو باز مسکنم و صد ها میمون وارد خونه می شوند از در دیوار بالا میرند وشیطونی میکنند تعبیرش چیه؟
خواب‌تان یعنی به انتخاب‌ها و تصمیم‌هایی که می‌گیرید، شک دارید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد.
Hora
۵ ماه پیش
سلام من ساعت ٧ پا ٨ بعد از ظهر خواب ديدم كه يك ميكون خيلى مهربون چند سال تو يكى از خونه هاى ما بوده و من نميدونستم و فهميدم چند سال تنها بوده دلم واسش ميسوخت خيلى همش ميخواست يه چيزى بهم بگه من نميفهميدم دوست پسرم كه چند روزه جدا شديم اونجا بود و من همش حواسم پيشه كارا و گوشيه اون بود . بعد تصميم گرفتم هميشه كنار خودم نگرش دارم رفتم خونه كه برش دارم مامانم اينا گفتن داديمش به كسى من خيلى ناراحت شدم و عزاب وجدان گرفتم بعد دوباره خوابهاى زيادى ديدم كه تيكه تيكه يادمه سوار مترو شدم و دوستم حالش بد ميشد تو مترو خيلى گنگه واسم بقيش
خواب‌تان یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. همچنین نمادی از سفر زندگی شماست؛ یعنی، در زندگی‌تان در مسیر درست هستید و در مسیر درست پیش می‌روید. تعبیر دیگر: عموما، بی‌آنکه نیاز باشد، همیشه نگرانید حتی برای موقعیت‌هایی که عموما در آخر درست می‌شوند.
امیر
۵ ماه پیش
با سلام ب شما دوست عریز.من خواب دیدم یه جای گاراژ مانند دارم با عده ای آدم فوتبال بازی میکنم و رونالدو هم یار من بود اون دلش نمیومد گل بزنه همش پاس گل میداد من گل میزدم بعد یهو میمونای زرد کوچولو ریختن اونجا و توپ دزدیدن بعد توپ بازیمون تبدیل شده بود ب توپ والیبال و زرد بود خواستم برم بگیرم ازشون ولی چندتاشون اومدن با سنگ بزننم من برگشتم ب گاراژ و داشتم خودمو مجهز میکردم با چاقو تا برم سراغشون که بیدار شدم.همه میمونا دور توپ جمع شده بودن و توپ نگاه میکردن.تعبیرش چیه عزیز؟خواهش میکنم تعبیر کنین واسم حس خوبی ندارم نسبت ب این قضیه
خواب‌تان بیانگر یک دوره‌ی عدم فعالیت و تنبلی در زندگی‌تان است. حس می‌کنید در کسب هدف‌هایتان، جهت یا راهنمایی ندارید. بیانگر ماهیت رقابتی شماست. تعبیر دیگر: همکاری یا حمایت کافی در زمینه‌ای از زندگی‌تان دریافت نمی‌کنید. با چالش‌های بسیاری که تقاضا می‌شوند، روبرو هستید. بیانگر باورها و درک‌تان از اوست. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به شخصی مشهور، او را به خواب‌تان آورده باشد.
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام. خواب دیدم یک میمون و یک خرگوش در جعبه مقوایی بسته در خانه است. من بعد از مدت زیادی میام خونه و بهشون غذا میدم. تعبیر این خواب چیست؟
ممنون میشم تعبیر کنید
خواب دیدن جعبه‌ی مقوایی، بیانگر ماهیت غریزی و انگیزه‌های مخرب است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید جنبه‌هایی از خودتان را حفظ و حمایت کنید. جعبه ممکنست نمادی از محدودیت‌هایتان باشد. میمون، نمادی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون‌تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه‌ی موذی شخصیت‌تان می‌باشد. اینکه به میمون غذا می‌دهید، یعنی توسط کسی به شما خیانت می‌شود که تصور می‌کردید حواسش به منفعت‌هایتان است. خرگوش، بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است.
جعفری
۵ ماه پیش
من پسری هستم که در حال حاضر سگ دارم و مادرم مخالف سگ هست و چند وقتی هستی خانه سوا گرفتم و اونجا هستم دیشب خواب دیدم میمون کوچک قهوه ای رنگی بغلم داشتم رفتم خانه پیش مادرم دیدم یک سگ کوچک پشمالو کرم قهوه ای رنگ پیش مادرم هست به من گفت ربتم تو اتاق پدرم گفت این چیه قاسم میکنی گفتم هیچی نگو یه میمون میخوام مامان نبینه بعد به مادرم گفتم چیشد سگ آوردی تو که از سگ بدت میومد مادرم کفت چیه مشکلت این سگ هست
میشه بگین چیه تعبیر این خواب؟؟؟؟؟؟