مرجع کامل تعبیر خواب
بورس فارابی
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۰
کد خبر: ۱۰۵۱۷
تعداد نظرات: ۷۹ نظر
با تعبیر خواب مهمان، تعبیر خواب مهمانی، تعبیر خواب مهمانی رفتن، تعبیر خواب مهمان (ناخوانده) سرزده و تعبیر خواب پذیرایی و غذا دادن به مهمان همراه ما باشید.
تعبیر خواب مهمان و مهمانی - مهمان سرزده چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، دیدن مهمانی و ضیافت در خواب می‌تواند اشاره به تصاویر زیر در زندگی واقعی فرد رویابین داشته باشد:
 
مهمانی: ارتباطات اجتماعی، احساس شناخته شدن یا دیده شدن و انتخاب شدن، احساسات مربوط به طبقه اجتماعی، جایگاه یا موقعیت فرد در جامعه، فرصت تجاری یا فرصت‌های دیگر، احساسات مربوط به خوردن و نوشیدن، غریزه تحت تاثیر قرار دادن دیگران و یا تحت تاثیر قرار گرفتن.
 
با دیدن مهمان در خواب شادی ای دوطرفه ایجاد می‌گردد. هم ما از دیدن مهمان شاد می‌شویم و هم او از دیدن ما. بنابراین نوعی بهره دوجانبه است. مهمان و مهمانی دادن در خواب تعابیر مختلفی دارد که بایستی همه جوانب و محوریت خواب در نظر گرفته شود. چگونگی رفتار با مهمان و برخورد آن تأثیر بسزایی در تعبیر خواب داشته و معبرین بایستی با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر شخص به تفسیر خواب بپردازند.

تعبیر خواب مهمان چیست؟

برايت مى‌گويد:
 • اگر خواب ببينيد مهمانى به خانه‌ى شما آمده است، نشانه‌ى آن است كه بايد مراقب كارهايتان باشيد.
 • اگر خواب ببينيد خودتان مهمان هستيد، نشانه‌ى آن است كه دچار ضرر مالى مى‌شويد.
 
ابن سیرین می‌گوید: 
 • تعبیر خواب مهمان کردن، جمع شدن برای چیزی می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی گروهی را مهمان کرده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کاری می‌شوی که به خاطر آن نمی‌توانی به کارهای دیگر رسیدگی کنی.
 • اگر ببینی تو را برای مهمانی به باغی پر از میوه برده‌اند در جنگ با دشمنان دین شهید می‌شوی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.
 • اگر خواب ببینید به منزل شما مهمان آشنا آمده و صحبت‌های آنان مهربانانه و دوستانه است، دوستان زیادی خواهید داشت. اگر مهمانان شما غریبه بودند، و صحبت‌های آنان مهربانانه بود، در کاری با دیگران به توافق خواهید رسید.
 • اگر رفتار مهمانان با شما به صورت اغراق آمیزی با خوش و بش و شادمانی همراه بود، دشمنانی دارید که بر علیه شما رفتار سویی در سر می‌پرورانند.
 • اگر خواب ببینید در مهمانی، دیگران با شما دعوا کردند، از رفتار و اعمال شما در بیداری تمجید خواهد شد و شما را به نیکویی یاد خواهند کرد.

کارل یونگ:
 • دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش‌ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید.
 • خواب دیدن اینکه شما مهمان هستید، بیانگر یک فرآیند یا مساله در زندگی‌تان است که موقتی است. این را در نظر بگیرید که از شما به عنوان یک مهمان پذیرایی می‌شده است (به شما خوشامد گفته می‌شده است)
 
 

تعبیر خواب مهمان داشتن

کارل یونگ: خواب دیدن اینکه شما یک مهمان چند روزه دارید بیانگر ماهیت وفق پذیر شماست. شما تمایل دارید که نیاز‌های دیگران را قبل از نیاز‌های خودتان تغذیه کنید.
 

تعبیر خواب مهمانی رفتن

 • اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی مشغول است، درگفتگویی به رفع اختلافات مردم می‌پردازد. اگر ببیند او را در باغی به مهمانی بردند و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود. اگر کسی ببیند که در ضیافتی با شکوه شرکت دارد، تعبیرش این است که دوستان با محبتی دارد که در صدد لطف و ابراز محبت به او هستند.
 • اگر ببینید کسانی که در آن ضیافت هستند همگی لباس‌های شاد و رنگی بر تن کرده‌اند و در ظروف گرانبها غذا می‌خورند، نشانه این است که در هر راهی که قدم بر می‌دارید، نیکی و خیر و منفعتی برایتان وجود خواهد داشت و دوستان شما نیز انسان‌های خوب و با محبتی هستند.
 • اگر ببینید در ضیافتی حضور دارید که همه در آن به قهقهه مشغول هستند و رقص و پایکوبی می‌کنند، تعبیرش رسیدن مصیبت به کسی است که آن ضیافت را ترتیب داده است و اگر ببینید که دیگران در آن ضیافت، افرادی نا آشنا هستند و روی میزها خالی از ظروف زیبا و غذا است، موردی نا خوشایند مانند سوء تفاهم یا نا امیدی، در بیداری پیش خواهد آمد.
 • کارل یونگ: خواب دیدن اینکه شما در مهمانی هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. اگر مهمانی بد باشد پس بیانگر این است که شما از مهارت‌های اجتماعی تان مطمئن نیستید. اگر خواب ببینید که در جشن تولدتان هستید، بیانگر این است که قدر زندگی‌ای که دارید را می‌دانید.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب رقصیدن - دیدن رقص در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مهمان ناخوانده

 • کارل یونگ: اگر شما خواب یک مهمان ناخوانده را ببینید، بیانگر این است که به این درک می‌رسید که در یک جایی از زندگی تان از شما سو استفاده می‌شود.
 • مهمان سر زده به دوست یا خواستگار تعبیر می‌شود و کاری پیش خواهد آمد که موجب می‌شود از زندگی و کار روزمره خود، کمی عقب بمانید.
 • اینکه رفتار مهمان سر زده با بیننده خواب چگونه باشد، در تعبیر خواب بسیار مؤثر است. اگر مهمان سرزده، مرتب به بوسیدن و فشار دادن شما در آغوش خود پرداخت، از جانب شخصی که انتظار آن را ندارید، با شما رفتاری خواهد شد که باعث آزردگی شما از او شده و سعی خواهید کرد که از او دور شوید.
 • اگر مهمان سرزده، کاملاً آرام و با متانت با شما برخورد کرد، دوستی‌های جدیدی در زندگی شما برقرار خواهد شد که پایدار و طولانی مدت خواهد بود.
 • اگر مهمان ناخوانده با شما دعوا کرد و یا با شما به فحاشی و زد و خورد پرداخت، دیگران در بیداری به تعریف و تمجید از شما خواهند پرداخت و به شما لطف و محبت و یاری خواهند رسانید.

تعبیر خواب پذیرایی کردن و غذا دادن به مهمان

 • اگر به مهمان خود غذا می‌دهید، بسته به نوع غذایی که می‌دهید به دیگران خیر و برکت خواهید رساند.
 • اگر خواب ببینید از مهمانان خود با غذاهای خوب و شیرینی و میوه پذیرایی می‌کنید، از جانب شما به دیگران محبت و خیر و نیکویی خواهد رسید.
 • اگر به مهمان خود نان بدهید، روزی پاک و تمیز و برکت به آنان خواهد رسید.
 • اگر غذای چرب و پر روغنی به آنان بدهید، موجب خواهید شد تا دیگران به ثروت و مال فراوان برسند.
 • پذیرایی با غذاهای گوارا و نوشیدنی‌های شیرین نشانه رسیدن خبرهای خوب و شاد کامی و نوشیدنی‌های تلخ یا غذاهای شور نشانه خبرهای بد و رسیدن اختلافات با کسانی است که در خواب دیده‌اید.
 • اگر غذای چرب تناول کنید به ثروت می‌رسید. غذای شیرین خوردن به تعبیر پایداری در دوستی و حل مشکلات است. نان زیاد نشانه برکت و شربت نوشیدن، نشانه شاد کامی است. غذاهای شور یا تلخ و نوشیدنی‌های بد طعم نشانه اختلافات و بروز ناراحتی بین کسانی است که خواب دیده‌اید به نزد آنان به مهمانی رفته‌اید.
 

تعبیر خواب برنامه ریزی برای مهمانی

کارل یونگ: خواب دیدن اینکه یک مهمانی را برنامه ریزی می‌کنید بیانگر این است که شما خیلی روشمند هستید و نیاز دارید که کمی بی اختیار رفتار کنید. زمان آن رسیده که کمی آسان گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به سادگی، بازتابی از سطح استرس شما در مورد برنامه ریزی یک مهمانی واقعی باشد (نگران برنامه ریزی یک مهمانی واقعی هستید)

تعبیر خواب مهمانی مردانه

کارل یونگ: اگر شما مرد هستید و خواب میبینید که یک مهمانی کاملا مردانه است بیانگر این است که شما توانایی هاتان را قبول ندارید و زیر سوال می‌برید. شما می‌ترسید که از پس انتظارات دیگران بر نیایید و به پایشان نرسید و مورد چشم پوشی قرار گیرید. یا شاید شما تمایل دارید که کنار بکشید و ایستادگی نکنید.

تعبیر خواب دورهمی

کارل یونگ: دیدن دورهمی در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید جنبه‌های مختلف شخصیتی‌تان را ادغام کنید. شاید شما آرزو می‌کنید که خصوصیات دیگران را درون خودتان ایجاد کنید. اینکه چقدر خوب این افراد را می‌شناسید را در نظر گیرید، نکات مهمی در خود دارد. خواب ممکن است جناسی از جمع آوری کردن یا چیزی را کنار هم آوردن باشد، یعنی شواهد، اطلاعات یا چیزی را گرد هم آورید.
 
 
منابع:
Yotaab.com
Pendarno.ir
خواب و رویا
تعبیرستان
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۷۹
در انتظار بررسی: ۰
امیرحسین
۸ ساعت پیش
سلام
من نوجوونم و خواب دیدم که توی اتاقمم و بعد مامان بزرگم میان خونه مون بعد همین جور مهمون میاد خونمون از اقوام نزدیک گرفته تا افرادی که من اونا رو نمیشناختم همین جور که مهمونا میومدن احساس کردم که بابام یا مامانم شاید از مکه یا کربلا اومدن که این مهمونا هم میان خونمون ماهم فقط شیرینی تعارف میکریدم
سلام! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویای زیاده‌روی، هوسرانی و لذت‌های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده‌اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از عشق‌تان یا شخصی خاص در زندگی‌تان است. گویای پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد.
ساناز
۲ روز پیش
سلام من یک دخترمجردم دریک دفتربیمه کارمیکنم که همسایه من یک پسرمجرداست وبرایم کرکره مغازه راهمیشه میبنددیعنی نمایندم بهش گفته این همیشه بستنی بهم میگ مواظب خودت باش دیروزم بهم گفت فداتشم ولی من رونمیدم گفتم مرسی ممنون خواب دیدم که مارفتیم خونه این پسره خواهرش ومادرشم هستن رفته بودیم خونشون یه دختردیگ باخانوادش اومدخونشون پرسیدم ازخواهرش کیه گفت دوست دخترشه ولی نمیخوادش نمیدونم پسره اصلابهش توجه نمیکردولی ماچیزی پرسیدنی میومدپیش مامینشست حرف میزدتعبیرش چیه مارفتیم خونشون مهمون؟.ممنون میشم بگین
سلام! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
مهناز
۷ روز پیش
سلام عیدتان مبارک.چند روز قبل خواب دیدم که سرزده چند نفر به خونه ما مهمان آمدند و من برای ناهار خودمان مرغ درست کرده بودم که جلوی اونا گذاشتم و اوناا هم برای من یه ظرف شیشه ای کادو آوردند که من خوشم نیومده بود لز کردنشون.تعبیر خوابم چیه؟ممنون میشم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی به این درک می‌رسید که در جایی از زندگی‌تان از شما سوءاستفاده می‌شود. غنای روحی و روشنگری در جایی از زندگی‌تان ندارید. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. گویای ایده، مفاهیم و نگرش است.
لاله
۱۱ روز پیش
من خاب دیدم مهمان های زیادی خانه ما امدند نمیدانم دلیل امدنشان چ بود ولی همه را میشناختم در اشپز خانه و ... مشغول بودم ک یکی از زنای فامیل من را صدا میزند و از اوضاع و احوالم و ... میپرسد (مثل پرس و جویی برای خاستگار) من مشغول غذا اماده کردن شدم ۲ تا از پسرای فامیل هم امدن در حد ۲۵ ساله بعد دوباره رفتن و مقداری میوه و خوراکی حخریدن و اوردن تو اشپز خونه و یکی از اون پسرا ی جورایی واسه جلب توجه بازوی من رو گرفت واسه ی ثانیه
بعد ی خانمه امد ک انگار خیلی وضع مالی خوبی نداشت ازم میوه خواست منم از میوه های یخچال چند مدل بهش دادم و ی پلاستیک پر ازم تشکر کرد و رفت
و غذایی ک داشتم برای مهمان ها میریختم توظدف ک بذارن سر سفره برنج سالاد نان قرمه و ... بود
مهمانی هم در شب بود
ممنون
ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. گویای رشد، وفور و دستاورد مالی است. تعبیر دیگر: بیانگر موقعیت یا رابطه‌ای است که پیش از موعد مقرر به پایان رسیده است. ابراز پشیمانی می‌کنید.
نرگس
۱۴ روز پیش
سلام،نمارو روزتون قبول باشه
من خواب دیدم خالم بیشتر فامیلارو مهمونی خونشون دعوت کرده بود که وقتی ما رفتیم دیدم یه خونه ی فوق العاده بزرگ داره که از پارکینگ خونشون رفتیم تو که پارکینگشم انگار پارکینگ یه تالار بود که اونجا بیشتر فامیلامونو دیدم و یکی از اقوام دور مادرم که من چهرشو ندیدم یه دختر بچه چندماهه ی خییلی ناز و آروم داشت که دادنش بغل من و دیگه اون بغل کس دیگه نرفت منم خیلی ازش خوشم اومده بود و تا آخر بغلم بود . آخرای خواب منو اون بچه تو بغلم از پارکینگ رفتیم طبقه ی بالا خونه که دیدم انگار تالاره و بیشتر مهمونا از اقوام پدری مادرم بودن و من اونارو نمیشناختم که همه هم لباسای مجلسی پوشیده بودن و داشتن شام میخوردن و منم دنبال مامانم میگشتم و تو دلم میگفتم کاش منم یه لباس مجلسی میپوشیدم . آخرسر دختردایی مامانمو که میشناسم دیدیم و اون جای مامانمو نشون داد و منم رفتم پیش مامانمو بهش گفتم برام برنج بکشه و دیگه از خواب پاشدم
سلام! همچنین! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. لازمست آرام گیرید و زمانی را از فعالیت‌های روزمره‌تان دور شوید. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.
مهبد
۱۴ روز پیش
سلام من خواب دیدم در خانه مادر شوهرم مراسم هست یعنی اولش قرار نبود باشه بعد خاله شوهرم امد و یکی از جاری هایم همش شیون و گریه میکردن پدر شوهرم فوت کرده الان ۲ سال هست .ولی انگار برای اون گریه میکردن .خونه مادرشوهرم کوچک هست ولی تویی خواب خیلی بزرگ و تمیز و مرتب بود بعد خیلی جمعیت اومد داخل خونه که همه مشکی پوش بودن و بعضی ها هم چیزی میاوردن مثل یک سینی خرما گردو و من مونده بودم تو خواب چیکار کنم با این همه کار یه سری داشتن میوه تو ظرف میزاشتن ، انقدر جمعیت بود که مادر شوهرم یه در باز کرد دیدیم که یه اتاق بزرگ و تمیز و مرتب که مردم که جا نمیشن برن اونجا یه سری استکان میشستن ، بلندگو بود مداحی میکردن مرد و زن جدا بودن ، بیشتر فامیلا و اشناهای خودم بودن ، بعد مادرشوهرم گونی برنج رو درآورد که شام درست کنه ولی من همش دنبال یکی دیگه از جاریام بودم که بگم کار کنه باید چیکار کنیم
سلام؛ خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. توانایی ندارید گذشته را رها کنید. لازمست تجربه‌های قدیمی را بشویید و راهی بسوی مسیر نو بسازید. تعبیر دیگر: ممکنست وارونه معنی دهد و بنمایاند که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را بپذیرید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد.
mi
۱۵ روز پیش
خیلی ببخشید واقعت که خیلی طولانی بود پس من خلاصه بگم .من خواب دیدم که برادر شوهرم همرای یک فامیلی که نمی شناسیم شان خانه ما امدن و من تعجب میکنم وقتی اونا رو میبینم چون برادر شوهرم اصلا نگفته بود کسی دیگر با من میاید و من کمی عصبانی هستم سر برادر شوهرم که چرا اینا رو با خود آورده اونا غریبه هستن یعنی قسمی تو خانه ما رویه میکنن که من فکر میکردم من مهمان هستم غذا درست نکردم خودشان سفره هموار کردن و غذا خوردن تو او حالت و شوهرم هم با برادرش بیرون رفته بود من هم بیرون رفتم با صدای بلند اونو صدا میزدم ۰همه به من نگاه میکردن که دیدم اونا دم در ایستاده هستن لطفآ منتظر رهنمای شما هستم خیلی منتظر بودم تا بدانم اما خیلی زیاد نوشته بودم کوشش کردم خیلی خلاصه کنم خیلی ممنون از زحمات شما
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویای جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید.
msh
۱۵ روز پیش
سلام من واب دیدم خونه بابا بزرگم چند ردیف سفره انداخته شده و اقوام مادریم همه جمع هستن و غذا میخورن منم نشسته بودم مامانم واسم کوفته اورد دوس پسر سابقم و یکی از فامیلاشونم دیدم دور تر سر سفره نشسته بودن و غذا میخوردن همه میخواستم تعبیرشو بدونم ممنون
سلام؛ خواب‌تان بیانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. به رابطه‌ی آزادتر که کمتر محدودست، اشاره دارد. یادآور زمانیست که مسئولیت‌های کنونی‌تان مزاحم حس عاشقانه‌ای که بی‌اختیار می‌آید، نمی‌شدند. لازمست هیجان، آزادی و زنده‌دلی جوانی را دوباره بازپس گیرید؛ حسی که در رابطه‌ی فعلی‌تان وجود ندارد.
mi
۱۶ روز پیش
با عرض سلام خسته نباشد خیلی ممنون که خواب قبلیم را معنا کردید.و این بار باز هم ساعت ۸ صبح بوده فکر کنم. برادر شوهر تو فرانسه زندگی میکنه و نامزاد است دنامزادی تو ایران است. ومن تو المان هستم خواب اما تو خواب خود را جای دیگر میبینم نمی دونم کجا است برادر شوهرم میاد میمانی خانی ما و با برادر شوهرم یک فامیل دیگر هم است که از امدن اونا چیزی نگفته بود وقتی میبینم اونا رو تعجب میکنم با خود میگم اینا کی هستن خوب میان خانه و یک زن است سه تا دختر که آشنا نیستن .اونا داخل خانه نشستن و اونجا یک چپرکت است که من هموجه خوده انداختیم به اونا نگاه میکنم که چرا امدن کی هستن .و شوهرم میگه کمی حالش خوب نیست من بلند میشم میگم ببخشید حال خوب نبود و چیزی برای خوردن درست میکنم .و میبینم یک مرد و یک پسر هم میاید که شوهر و پسر اون زن است من که تو خواب گیچ شدم که چرا نمیریم و با شوهرم میگم اینا کی هستن چرا نمیرین همه خانه هارا بهم زدن خیلی وسایل دارن و یک دختر با برادر شوهرم میره بیرون فکر کنم برادر شوهرم با اون دوست است و دیگر همه هستن من چای صبح آماده نمی کنم برای اونا که وقت نهار میشه باز هم غذا درست نمیکنم پسرم میگه اونا رو که کی میرین اونا یکی ظرف دیگر میبینن چیزی نمی گن بلند میشه میره تو آشپز خانه و بر خوردن خود چیزی درست میکنه و سفره پهن میکنن و غذا میخوردم اصل آن فکر میکنم من مهمان هستم و اون دختر که با برادر شوهرم است از من می پرسه که خودتت را معرفی کن من اسم و میگم و خودم را معرفی میکنم و اون پسره میاید و برای شوهرم یک چیزی ادیه میته که فکر کنم وسایل ورزش است وقتی برادر شوهرم میاید همرای اون دختره اون دختره میره تو اتاق دیگر استراحت میکنه و برای او چیزای خریده و کمی خسته است اون دختر من می رم پرشانش اما به من میگه میخرم منم از اتاق بیرون میشم و میبینم وقتی من بیرون میشم با کسی تو مبایل حرف میزنه و منو میبینه از اونجا استاد هستم صدا میکنه اما گوش نمیدم می رم. و خیلی عصبانی هستم که یک بار شوهرم با برادر شوهرم میرن بیرون و من با اونا میمانم اونا که قصد رفتن ندارن من هم می رم بیرون با عصبانیت بیرون خیلی شلوغ است و با یک چند زن هم دعوا میکنم و داد میزم اسم شوهرم و صدا میزنم خیلی با صدای بلند داد میزنم صدا میکنم همه به من نگاه میکنن میبینم امون جلو در استاد هستن و من هم می رم سمت شان .لطفآ رهنمایم کنید که چی تعبیری دارد خیلی زیاد ممنون از شما که وقت میزارین برای ما
سلام؛ مخاطب گرامی!‍ خواب‌هایتان را لطفا خلاصه‌نویسی کنید! و چنانچه چند خواب دیده‌اید، آنها را در پیام‌های جداگانه ارسال کنید!
mi
۱۹ روز پیش
با عرض سلام من چند شب پیش خولب دیده بودم یک جایی دیگری که تا حالا ندیده هم تو بیداری زندگی میکنم و یکی از دوستانی زنگ میزنه که ما مهمانی خانه شما میایم من هم تو خواب خیلی هواسم پرته و نمی دانیم باید چی کار کنم کوشش میکنم غذا بپزم همه جا را تمیز کنم خوب مهمان ها آخر می رسه و من هیچ آمادگی نگرفتم و خیلی زیاد هم هستن من یک برنج و گوشت مرغ مییزم وقتی اونا میرسن میگن ما که گفتیم میایم چرا هیچ جا تمیز نیست و سفره هموار میکنن منم هم اون گوشت مرغ و برنج میبرم وقتی سفره جم میکنم میبینم گوشت مرغ اصلآ نخوردن میبینم درست پخته نشده خیلی هم ابش زیاد با خودم میگم ای که درست پخته نشده با پوست هم است .تو خواب خیلی نارام هستم .میشه رهنمای کنین بگوین چی تعبیری دارد ممنون از شما
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
صبا
۲۵ روز پیش
سلام من مجردم خواب دیدم فامیلاتوخونمون جمع شده بودن نمیدونم بخاطرچے بودمهمونے بودیاچیزدیگ خونمونم تغییرکرده بودظاهرش بعددیدم سرسفره نشسته بودیم همگے نمیدونم غذاچے بودفقط دیدم داییم بهت گفت یه تیکه نون بدم بهش منم میخواستم بدم ولے قبل من یکے دیگ ازفامیلابهش دادبعددیدم پسرداییم باداداشم حرف میزنه یه نگاه به من میکنه من اول یه چادررنگے سرم بودبعدموقع که سرسفره بودم چادرنداشتم بعدشالم نداشتم یڪ لحظه به خودم اومدم دیدم چیزے سرم نیست ونامحرم اینجا هست سریع شال برداشتم سرم کردم بعدپسرداییم اومدسمت من بهم گفت حموم شماکجاست بهش نشون دادم بعدزندایے مودیدم میخواست یڪ هندونه روازوسط نصف کنه اول به من دادبهش گفتم من نمیتونم به خودش دادم اونم این هندونه روازیکے ازفامیلاش گرفته بودکه خانوم بازیگرهست منم از اول خیلے تعجب کردم اون خانوم بازیگرکجافامیل زندایے من میشه که بهش هندونه بده! بعدزنداییم باچاقوزدهندونه روازوسط نصف کرددیدم داخلش خالے بودوتوش انواع لبنیات بودباشوینده خیلے تعجب کردم بعدزنداییم همشوگذاشت یخچال منم بازکردم یخچال روخیلے قشنگ همشون چیده بودخیلے مرتب رنگ بارنگ بعداون خانوم بازیگرگفت میخواسته زندایے منوغافلگیرکنه که اینکارکرده چه تعبیرے داره؟
خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌هاے تازه در زندگی‌تان است. براے ماجراجویے آماده‌اید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگے است. نمادے از جنبه‌اے از خودتان می‌باشند. بیانگر جنبه‌اے از میراث و خصوصیت خانوادگے شماست. نمادے از ایده‌هاے تازه و آگاهی‌هایے است که پدید می‌آیند. ذهن‌تان را از بدن‌تان جدا می‌کنید. ممکنست خیلے به اینکه چگونه فکر می‌کنید، تکیه کنید، بجاے اینکه به این فکر کنید که چگونه حس می‌کنید، یا برعکس (خیلے به حس‌تان توجه می‌کنید تا فکرتان). اطلاعات یا دانشے دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. بیانگر احساس عشق، تمایل، شهوت و شور و شوق آتشین است. تعبیر دیگر: یعنے راحتی، خوشے و آرامش تابستان است. به دنبال جهتے در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
بهار
۲۵ روز پیش
سلام
همش خواب کساییو میبینم که تاحالا ندیدمشون و تو خواب میشناسمشون و از اعضای فامیل و خانوادم هستن هر دفه ی مدل جدید با ادمای جدید میبینم تعبیرش چیه
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند.
آمنه
۲۷ روز پیش
با عرض سلام خدمت شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
من دیشب خواب دیدم که برادر بزرگترم که صاحب5فرزند می باشد که همگی شاغل هستند صاحب یه فرزند دختر زیبا شده اند، و من و دوخواهر دیگرم برای تبریک نورسیده به خانه آنها رفته بودیم وبعد از چند ساعت که در خانه آنها نشسته بودیم یکی از خواهرام که ازمن کوچکتر بود، براثر چه حادثه ای در خانه آنها که در حیاط خانه شان بود خیلی عصبانی و شروع به داد و بیداد کردن کرد. و من و خواهر دیگرم که در اتاق بودیم سریع جمع و جور کردیم و گفتیم بذار دیگه بریم.
برادرم و همسر بردارم خیلی ناراحت شدن که ما با آن وضعیت خانه شان را ترک می کنیم.
(ناگفته نماند که خواهرم در واقعیت هم همینطور است و سرمسائل بیخودی سروصدای زیادی می کند.ودر بیشتر مهمانی های خانوادگی حرمت مهمان و میزبان را نگه نمی دارد. و این برادرم هم به خاطر اختلافات خانوادگی حدود 6 سال است که با آنها رفت و آمد نداریم.)
در مورد خواب‌تان بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. بیانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر خصلت‌های زنانه‌ی شخصیّت‌تان می‌باشد. بیانگر پروژه‌ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. ممنون؛ طاعات شما هم قبول باشد!
الی
۳۰ روز پیش
سلام
من تو خوابم دیدم که پدرم با زن عموم که اصلا با هم ارتباط نداریم ، به مامانم خیانت میکنه و بعد از مدتها وقتی یکی بهش میگه این کارو کردی قبول میکنه . ما تو یه جمع بزرگ نشستیم که همه آشنا هستن و بابام میخواد بره اون زنه منم باهاش بلند بلند جلو جمع دعوا میکنم و میگم حلالت نمیکنم بابامم میگه براش مهم نیس . بقیه هیچ کاری نمیکنن ناراحتن مامانمم داره اشک میریزه
میشه بگید این خواب چه تعبیری داره ؟
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. بیانگر مسأله‌های متروک در رابطه‌ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می‌کنید و لازمست احساسات‌تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می‌کنید از رابطه‌ی فعلی‌تان ناراضی هستید. به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: بیانگر تلاطمی است که از دورن، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. لازمست درباره‌ی کارهایتان مجدد فکر کنید و اینکه چطور رفتار می‌کنید؛ ممکنست روی اطرافیان‌تان اثر گذارد.
ملی
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم مهمان سرزده میان خونمون که من اونارو نمیشناسم ولی انگار فامیل های بابام هستن که من تاحالا اونارو ندیدم مهمان ها چندتا زن بودن و دوتا پسر ناهار خونمون بودن یه ناهار معمولی بود رفتار مهمان ها با من عادی بودن
ممنون میشم تعبیرش بگین
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر خیر و برکت است. از لحاظ روانشناسی: خواب‌تان یعنی غنای روحی و روشنگری در جایی از زندگی‌تان ندارید. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام
یکی از دوستانم خواب دیده که من درحال بدرقه کردن تعداد زیادی مهمان از رستوران هستم تعبیرش چیه؟
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر مشغولیت به انجام فعالیتی است که شما را از دیگر فعالیت‌ها باز می‌دارد. از لحاظ روانشناسی: خواب‌تان یعنی حس می‌کنید زیر بار فشار تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می‌شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی‌تان هستید. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم 2 تا مهمان نا خونده برامون می یاد ولی نمی دونم من چرا خوشحال بودم می شه تعبیرش رو بگین ممنون.
خواب‌تان بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. یعنی به این درک می‌رسید که در یک جایی از زندگی‌تان از شما سوءاستفاده می‌شود.
دختر جوان
۱ ماه پیش
سللام من خواب میدیدم جشن دوستما مهمونی از ساعت سه شرو شده بود ولی من ساعت نه شب داشتم حاصز میشدم برم مادرم دیدم گریه میکنه وناراحته ک باهام بیاد باهم زفتیم اولای راه حیلی حوشگل بودو زیباا بعد راهم یکم ماهموار شد ولی صاف بود ولی زیبا نبود بعد خوردیم به بن بست بعد بن بست راهو پیدا کردم باهم زفتیم دوباره راه بارم صاف بوود ولی زیبا نبود اصلا به راهمون ادامه دادیم رسیدیم به حونشون خونه زیبایی داشتن ولی اون محله بزرگ بود ولی نحله زیبایی نبود همخ چییزش در هم بود
خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید. در مسیر دنبال کردن هدف‌هایتان به پایانی ناگهانی رسیده‌اید. باید راه دیگری یابید! زیرا مسیر فعلی‌تان دیگر کار نمی‌کند. تعبیر دیگر: ممکنست بگوید به ناکجاآباد می‌روید. شاید نمادی از شغلی یا رابطه‌ای بن‌بست باشد. لازمست گزینه‌هایتان را دوباره ارزیابی کنید.
یای
۱ ماه پیش
س من دوباره خواب می بینم جاریم میاد خونمون وغذامی پزم اما موقع غذا آوردن غذا یا خراب میشه یا غذا نیست ومن هرچه تلاش می کنم به همسرم خبر بدم موفق نمیشم وفقط حرص می خورم
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. همچنین بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. یعنی تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
پری
۱ ماه پیش
سلام
از اینکه زمان می زارید و تعبیر میکنید ممنونم
خواب دیدم که مادر شوهر خواهرم مهمانی داده بود و موقع صرف شام که شد من سوئیچ ماشین را برداشتم از خونه زدم بیرون به این دلیل که نمی خواستم زیر دین مادر شوهر خواهرم باشم و مامانم با این مساله خیلی عادی بر خورد کرد. شام که تموم شد برگشتم
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید.
Bn
۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید.
خواب دیدم که من خانه پدربزرگم هستم البته در واقعیت پدر بزرگم الحمدالله زنده هستن و من آنجا که آمد یک مهمان بسیار بسیار مهم آمده بود ابتدا آن فرد در اتاق دیگر می خواست برای دندان پزشکی بی آید بعد دیدم که خودش را دارد در تلویزیون که برنامه اش پخش می شود نگاه میکند و بعد از اینکه بلند شد خداحافظی کرد و رفت و بعد از اینکه رفت می خواستم برم حمام و برای رفتن به حمام به آشپز خانه رفتم برای حمام و داخل حمام شدم و دیدم که حمامشان دقیقا شبیه حمام ماست و در هنگام استحمام بازم صدای برنامه آن فرد در تلوزیون بازم داشت پخش می شد و من از خواب بیدار شدم
تعبیرش چی هست؟
خواب‌تان نمادی از سنت، حمایت و خرد شماست. دیدن شخص مشهور، بیانگر باورها و درک‌تان از اوست. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به شخصی مشهور، او را به خواب‌تان آورده باشد. ممکنست که برخی مسئولیت‌ها، مشکلات و احساسات را تجربه می‌کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمادی از خلوص و پاکسازی روح و روان‌تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید.
م،ایلیا
۲ ماه پیش
سلام،من خواب دیدم که پدربزرگم که فوت کردن خانه من نشسته و من دنبال چیزی میگردم تا برای او غذایی درست کنم،بعد دم درحیاط هستم که برادر ایشون هم ک فوت کردن بازنش میاد و ب من سلام میکنه ودست میده ومیره خونه...میشه لطف کنید ببینید تعبیرش چیهه
خواب دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. اگر پدربزرگ‌تان مرده است، ممکنست می‌کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده‌اید را زنده کنید. غذا، بیانگر غنا، انرژی فیزیکی و احساسی است. انواع گوناگون غذا می‌تواند نمادی از مجموعه‌ی گسترده‌ای از چیزها باشد. استعاره‌ای از ارضا و راضی کردن عطش‌تان درباره‌ی عشق و تمایلات است. در کل، گوشت، نمایانگر تمایلات حیوانی است و سبزیجات، بیانگر پیگیری‌های سلامتی است. غذای یخ‌زده ممکنست به احساسات سرد و راه و روش‌های سرد و یخ‌زده اشاره داشته باشد. خوردن غذاهای خاص، به ویژگی‌هایی اشاره دارد که لازمست در خودتان ایجاد کنید. اینکه با برادرشان دست می‌دهید، هم بیانگر شروع تازه هم پایان موقعیتی است. درباره‌ی مسأله‌ای به توافق می‌رسید یا تصمیمی می‌گیرید. ممکنست به این معنا باشد که به چیزی نو در زندگی‌تان خوشامد می‌گویید. بویژه اگر دست شخصی مشهور یا مهم را بفشارید، یعنی در نظر دیگران خوب جلوه می‌کنید.
محمد
۲ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم توی خونه خودم دعوتی دادم و اکثر فامیل ک ب رحمت خدا رفتن سر سفره نشستن
موقع صرف نهار یا شام بود من جلو تک تکشون نان میذاشتم اما دختر داییم ک در قید حیات هستن نان ها رو از رو سفره جمع میکردم بهش گفتم لااقل چند تا برا اینا بذار سر سفره ک گفت توی خونه نان ندارم یهو از خواب پریدم
میشه اینو برام تعبیر کنین
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بهترست به دختردایی‌تان سری بزنید و از احوال‌شان جویا شوید که ممکنست به کمک‌تان نیاز داشته باشند! همچنین برای اموات‌تان خیرات بدهید!
محمد امین
۲ ماه پیش
سلام ایام به کام، بنده در لحظه طلوع آفتاب این خواب رو دیدم عده ای از فامیل های مادربزرگم در مقابل خانه ایشان جمع شده بودند، خواهران گفتن می خواهند بستنی مهمان کنند برای همین من مجبور شدم سوار آسانسور بشم.
خواب دیدن خانه‌ی مادربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اینکه در یک آسانسور بالا می‌روید، یعنی به اوج مقام و ارزش می‌رسید. ممکنست به سطوح بالاتر خودآگاهی برسید و از دیدگاه بالا به جهان نگاه کنید.
Nashenas
۲ ماه پیش
سلام ببخشید مراسم نامزدیم بخاطر کرونا عقب افتاده من خیلی ناراحت بودم خواب دیدم رفتیم خونه ی دختر خالم تازه عروسه مهمونی بعد همش حرف این مریضی هم بود خودمم خیلی ناراحت بودم خونشون یجوری بود طوریکه همه ی مهمونا یه سمت نشسته بودن بعدش همه داشتن میوه میخوردن نمیدونم چرا تو خواب خیلی گشنم بود پاشدم رفتم سر یه میز که میوه هارو گذاشته بودن دیدم ۳ تا میوه هستش یکی موز یکی پرتقال دوتا هم انبه بود یکی از انبه ها تقریبا قرمز و نارنجی رنگ بود یکی هم زرد که من همشو برداشتم بعد اونورو نگاه کردم دیدم چندتا از این چیزایی که زیارتی هستشم گذاتشن از این ظرفایی که اسم حضرتا روشون نوشته و توشون مهرو و خوراکیو تسبیح هستش دقیق یادم نیست فکر کنم روشون نوشته بود حضرت زینب یا امام حسین مطمئنم اسم یکی از این دوتا بزرگوار روشون نوشته بود من یکیشونو برداشتم که بزرگتر بود و حلوا های بیشتری توش بود و تسیبح بنظرتون تعبیرش چی میتونه باشه تاریخ مراسم نامزدیمم دقیقا روز تولد امام حسین بودش که تاریخش عوض شد
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه مهمان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. اینکه گرسنه‌اید، یعنی در جایی از زندگی‌تان احساس تکامل ندارید. اشتیاق دارید که به چیزی دست یابید که مدتی آرزویتان می‌بود. دیدن میوه، بیانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. موز، ممکنست استعاره از تمایلات سرکوب‌شده باشد. دیدن انبه، نمادی از باروری است. زرد، هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی ناخوشایند باشد، بیانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. بخش‌های مذهبی خواب‌تان به اعتقادهایتان وابسته است.
معصوم
۲ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم از مدرسه اومدم تو خونمون پر از مهمون بود حتی توی اتاق خابمم بودن بعد من واسه لباس تعویض کردن از اتاق رفتم بیرون دیدم مامان بابام توی اشپز خونه بحث کردن رفتار مهمونا با من خوب بود مهربون بودن
خواب دیدن خانه‌تان، بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌هاست. مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. اینکه در اتاق خواب هستید، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. بیانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. رخت‌ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. آشپزخانه، یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. والدین، نمادی از قدرت، پشتیبانی و عشق می‌باشند. ممکنست نگرانی‌هایتان را درباره‌ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر ترکیبی از جنبه‌های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. شنیدن دعوایی با صدای بلند، بیانگر نارضایتی از موقعیتی در بیداری است.
آیدا
۲ ماه پیش
سلام من دیشب با وضعیت بد روحی خوابیدم
دیشب تو خوابم دیدم تمام فامیل اومدن خونمون بمناسبت جشن تولدم ..ولی من در واقعیت الان تولدم نیست..خبری از رقص و شادی نبود فقط همین میدونستم ک ابن همه ادم اومدن اینجا بخاطر تولد من
تعبیرش چیه؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست. انسان های درون خواب نیز سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به افکار و عقاید جدیدی که در معرض شناخت آن ها هستید، با آرامش و محافظ کاری پیش بروید و شرایط جدید را به خوبی مدیریت کنید. هم اکنون زمانی است که باید مهارت های مدیریتی و تحلیلی خود را نشان دهید. این کار به شما کمک خواهد تا به دستاورد های جدیدی در زمینه های مختلف زندگی برسید.
.....
۳ ماه پیش
خواب دیدم که عمه ام اومده خونمون و به من دست دادن اما دخترش یکم دیر بهم دست داد
مهمان سر زده به دوست یا خواستگار تعبیر می‌شود و کاری پیش خواهد آمد که موجب می‌شود از زندگی و کار روزمره خود، کمی عقب بمانید. اینکه رفتار مهمان سر زده با بیننده خواب چگونه باشد، در تعبیر خواب بسیار مؤثر است این که خواب دیده اید آن طور که می خواستید مهمان شما با شما رفتار نکرده است ان شا الله از رفتار و اعمال شما در بیداری تمجید خواهد شد و شما را به نیکویی یاد خواهند کرد
نازنین
۳ ماه پیش
من خواب دیدم همراه با خانواده رفتیم خونه پسر خاله بابام ایشون سید هم هستن عید نوروز بود اما پدر من همراه ما نبود در زندگی واقعی پدر من مریض و در بستر هستند میشه تعبیرش کنید.
خواب دیدن اینکه مهمان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. عید، بیانگر موفقیت، امید، شروع نو و فرصت یک شروع تازه است. بیانگر شروع پروژه‌ی نو یا نگاهی نو به زندگی است. در سطح روحانی، عید، بیانگر روشنگری یا درکی تازه است.
Zahra
۳ ماه پیش
با سلام
من خواب دیدم که به صورت دسته‌جمعی و با بسیاری از اعضای خانواده به خانه‌ی کسی که به او علاقه‌مند هستم و او به من علاقه‌ای ندارد دعوت شده‌ایم و در آنجا شام خوردیم و شب هم در آنجا خوابیدیم. در جایی از خوابم شخصی که به او علاقه‌مند هستم به من بی‌توجهی و کم‌محلی کرد و شب که در آنجا ماندیم او نبود و خانه را ترک کرده‌بود. صبح که بیدار شدیم در خانه می‌گشتیم و قسمت‌های مختلف آن را می‌دیدیم به خاطر رفتن به دنبال کودکان برادرهایم یا دلایل دیگر. در آخر هم خداحافظی کردیم و از خانه خارج شدیم. (راستی در غذا بادمجان و برنج و مرغ وجود داشت)
خواب‌تان در همین صفحه تعبیر شده است.
بدون نام
۳ ماه پیش
با سلام، من خواب دیدم که به صورت دسته‌جمعی با تعداد زیادی از اعضای خانواده در خانه‌ی کسی که به او علاقه‌مندم و او به من علاقه‌ای ندارد به مهمانی دعوتیم و در آنجا شام خوردیم و شب را در آنجا خوابیدیم در قسمتی از خوابم شخص مورد علاقه‌ام به من بی‌توجهی و بی‌محلی کرد و شب که ما خوابیدیم او در خانه نبود و خانه را ترک کرده‌بود. صبح ما در خانه می‌گشتیم و قسمت‌های مختلف خانه را می‌دیدیم برای آوردن بچه‌های برادرهایم و دلایل دیگر.در آخر هم خداحافظی کردیم و از خانه خارج شدیم.
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. اینکه مهمان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. معشوق، نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید. اینکه می‌خوابید، بیانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید. اینکه بیدار می‌شوید، بیانگر تولد روحانی (معنوی) دوباره است. ممکنست هم جنبه‌ی مردانه هم جنبه‌ی زنانه‌تان را تأیید کرده‌اید. از پتانسیل کامل‌تان استفاده می‌کنید.
علی محسنی
۳ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم که خسته ام و روی زمین درحالی که به بالش تکیه دادم خوابم برده که یه دفعه یکی از آشنایان که خیلی معروف و بزرگی هستندو سن بالایی دارند بهمراه پسرش و تعدادی از آقایان که دوستاش بودند و بالای ۱۰ نفر می شدن سرزده اومدن خونه مون و من رو از خواب بیدار کردند سلام علیکی کردند و احوالپرسی معمولی و نشستند انگار بهم اهمیت نمی دادند و من هنوز خواب آلود بودم بعد پسرش گفت با اشاره که چایی بیار برای جمع که من هم به برادرم اشاره کردم برو چایی بیار که از خواب بیدار شدم ساعت 5 صبح بود
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست. انسان های درون خواب نیز سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به افکار و عقاید جدیدی که در معرض شناخت آن ها هستید، با آرامش و محافظ کاری پیش بروید و شرایط جدید را به خوبی مدیریت کنید. هم اکنون زمانی است که باید مهارت های مدیریتی و تحلیلی خود را نشان دهید. این کار به شما کمک خواهد تا به دستاورد های جدیدی در زمینه های مختلف زندگی برسید.
ترانه
۴ ماه پیش
سلام من تقریبا هر شب وبعد از ظهر خواب میبینم ولی چیزی که من رو متعجب کرد اینه که من سه تا بعد از ظهر پشت سر هم خواب مهمونی دیدم که تو هر سه تاش خانواده ی من میزبان بود .خواب اول مکان مهمونی خونه‌ی خودمون نبود و یه جای ناآشنا بود در صورتی که ما میزبان بودیم من تازه از حموم بیرون اومدم که دیدم مهمونا نشستن و خیلی هول شدم مجبور شدم با حوله از روبه روشون سریع برم وقتی تو اتاقم لباس عوض می کردم بچه ی کوچیک اون خانواده دوید تو اتاق و من برای اینکه بگیرمش روش یه چیزی پرت کردم که اونم افتاد و حالاجالب اینجاست که اون خانواده اصلا بچه کوچیک ندارن و دو تا بچه بزرگ دارن در خواب دوم من قبل اینکه مهمونا بیان آماده شده بودم و مهمونی این دفعه در خونه واقعی خودمون بود و در خواب سوم قبل اومدن مهمون رو ی دیوار آشپزخونه یک نقاشی دیدم که کنارش نوشته بود زهرا نقاشی رو یادم نمیاد چی بود ولی همش نگا میکردم و می گفتم یعنی کی و چرا این رو کشیده میدونستمَم که خانواده خودم ' مامان بابا برادر' نبوده بعدش در همون حین مامانم گفت که یه نفر که انگار تو خواب میشناختمش دخترش مرده و حالا مادر دختره هم مرده و بعد شروع به گریه کرم و به حمام رفتم. دوباره از حموم بیرون اومدم و دیدم که مهمونا اومدن و من مجبور شدم با حوله حمام با اون ها سلام الیک کنم که اول خجالت کشیدم ولی بعد برام عادی شد و در سه تا خواب تا همین مرحله بود و مهمونی بیشتر از این جلو نمی رفت و بعد از خواب بلند شدم فقط این رو هم بگم که خواب اول ودوم مهمونا خانواده یکی از عمو هام بود و خواب سوم همون عمو خانواده عمو به همراه خانواده دوتا از عمه هام . ممنون که متن به این بلندی رو خوندین و پیشاپیش سپاس از جوابتون
سلام؛ خواب دیدن اینکه شما درون خانه ی غریبه هستید بیانگر این است که چیزی هست که شما هنوز باید در مورد خود کشف کنید. ممکن است به این معنی باشد که خاطرات، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هست که شما با آن روبرو نشده اید. مهمان، بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید. اینکه شما هول می شوید، بیانگر این است که به خودتان شک دارید و حس نا امنی می کنید. پوشیدن حوله، بیانگر نیاز های شخصی یا مسائل مربوط به حریم خصوصی است. لباس، نمادی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید (یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی شرایط و وضعیت شما در زندگی است. بچه، نمادی از پایان یک چیز است که زمانی بخشی از شما بوده است. اینکه چیزی را پرت می کنید، بیانگر این است که کسی یا چیزی هست که نیاز دارید خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی تان بیرونش کنید). خوابهای بعدی را هرکدام در پیامهای جداگانه برای تعبیر کردن بفرستید!
سارا
۴ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید.من دو شب پشت سر هم خواب دیدم که مهمون زیادی داریم و قرار غذا بدیم و در هر دو هم غذا پلو بود اولی با مرغ دومی یادم نیس.و در ادامه خواب شب دوم دیدم من و مامانم رفتیم پاتختی و دوست صمیمیم هم اومده و خیلی مهمونی جمع و جوری بود. و اینکه شب دوم در حین مهمونی من همش مشغول بازی با بچه کوچیک یکی از آشناهامون بودم و همش اونو بغل کرده بودم.و ببخشید در ادامه من میخواستم بپرسم که من در خواب شب دوم اقوام دورمون رو دیدم با پسرشون که من چهار پنج سال ندیدمش و بهش فکرم نمی کردم میخواستم ببینم چه معنی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه تو خونه ما همدیگه رو از دور دیدیم ولی واکنشی نشون ندادیم.من کلا خیلی زیاد خواب میبینم و هرشب خواب های مفصلی میبینم میخواستم ببینم شما می دونید علتش چی میتونه باشه همه خوابام عین فیلم سینمایی
سلام؛ ممنون. دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید. اینکه خوشرو و مهمان نوازید، بیانگر سخاوت و مهربانی شما در مورد دیگران است. شما چیز ها را انجام می دهید بدون اینکه انتظار بازگشتش را داشته باشید. مادرتان، بیانگر بعد پرورش یافته ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می کند. اینکه شما در پاتختی هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. دیدن صمیمی ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص را که بهترین دوستتان دارد، در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. بچه ها نمادی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید، بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. اینکه آن پسر را دیده اید، ممکن است او در حال فکر کردن به شما باشد (ارتباط دورآگاهانه یا تله پاتیک). اینکه زیاد خواب می بینید، نشانگر ذهن پویای شما می باشد و اینکه افکارتان بسیار است.
Negar
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم داخل خونه ی مادربزرگم ک به تازگی فوت کرده هستیم(همه ی فامیل ها بودند)
سفره ی بزرگی پهن بود و همه غذا میخوردند من توی اتاقی نشسته بودم و نگاه میکردم(انگاری یکاری داشتم)
وقتی ک بیشتر افراد غذاشون تموم شد، یکی بهم گفت بیا بشین غذا بخور، زنداییم گفت: گرچه زیاد خوب نشده ولی خب کبابه! (فکر کنم خودش درست کرده بود)
از کباب خوردم ولی طعم بدی نداشت، کاملا عادی و طبیعی بود.
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر میراث است. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن خانه ی مادربزرگتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. شما نیاز دارید که به خاطر این که رشد کنید، به یک رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. مسلما ارتباط شخصی تان با خانه ی پدر بزرگ مادربزرگتان، به اهمیتش می افزاید. دیدن خویشاوندانتان، بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه ای از خودتان است. غذا، بیانگر غنا و انرژی فیزیکی و احساسی است. انواع مختلف غذا می تواند نمادی از مجموعه ی وسیعی از چیزها باشد. در کل، گوشت نمایانگر تمایلات حیوانی است، و سبزیجات بیانگر پیگیری های سلامتی است.
هاشم
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم که درخانه ای عمو مهمان هستم ودخترعمو که نامزدم هس ودرحال طلاق گرفتن ازمن هستش رو ندیدم.ولی درمهمانی همه آرام بودن وپس رفتن مهمان ها من شیرنی خوردم ونامزدم رو اصلا ندیدم توی جمع تعبیرچیه ممنون
دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. اینکه شما در مهمانی هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. اگر مهمانی بد باشد پس بیانگر این است که شما از مهارت های اجتماعی تان مطمئن نیستید. اگر خواب ببینید که در جشن تولدتان هستید، بیانگر این است که قدر زندگی ای که دارید را می دانید. مهمانی کاملا مردانه است بیانگر این است که شما توانایی هاتان را قبول ندارید و زیر سوال می برید. شما می ترسید که از پس انتظارات دیگران بر نیایید و به پایشان نرسید و مورد چشم پوشی قرار گیرید. یا شاید شما تمایل دارید که کنار بکشید و ایستادگی نکنید. خوردن شیرینی در خوابتان بیانگر زیاده روی، هوسرانی و لذایذ ممنوع است. شاید شما خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر این است که این نماد خواب، استعاره ای از عشقتان یا یک شخص خاص در زندگی تان است.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم همسرم که با من زندگی نمیکند هم راه سه زن که بقچه لباس همراهشان با دو مرد دیگر به خونه من اومده و تو خونه برای خودش می چرخه و اصلا به حرف های من توجه ای نداره بعد با اون دو مرد به بالکن خونه رفتن د داشتن از اونجا بیرون تماشا میکردن یکی از مرد ها داشت تی یه ظرف نگه های جوجه هم میزد که ببره کباب درست که ناگهان دیدم شلوارش درآورد و تو ظرف جوجه مدفوع کرد و با دست شروع به هم زدنش گرد و با استفراغ و جیغ بیدار شدم
بخشهای مهم خواب: دیدن غریبه در خوابتان بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر اینست که نمادی از نمونه ی کمک کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می کند. شوهرتان، بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتورهای پنهانیی تمرکز کند که شما در زندگی بیداریتان به آنها رسیدگی نمی کنید. زن، بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. دیدن مدفوع، بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف است و اینکه باور دارید که نامطلوب و تنفرآور هستید. نیاز دارید که این احساسات را تأیید و ابراز کنید، اگرچه ممکنست شرم آور باشد. منفی بودن زندگیتان را رها کنید. اینکه استفراغ می کنید بیانگر اینست که نیاز دارید جنبه ای از زندگیتان که چندش آور است را رد کنید یا دور بیاندازید. احساسات یا مفاهیمی وجود دارد که نیاز دارید با ان روبرو شوید و رهایش کنید. اینکه شما جیغ می زنید نمادی از خشم و ترس است. شما احساسی قوی را تجربه می کنید که درونتان نگه ش داشته اید.
ناشناس
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدیم که اتاق پزیرایی خیلی نامرتب و رخت خواب ها همه تو اتاق پزیرایی پهن بودن که مهمون سر زده میاد هر چی جمع می کردم منظم نمیشه البته مهمون که میاد اشناس پسر عمم و همسرش
اتاق نشیمن بیانگر ازادی و فضای مخصوص شماست. اتاق نشیمن نمادی از محدوده ی بین خود شخصی شما و خود عمومی شماست. اشیایی که به اتاق نشیمن تعلق ندارد بیانگر جنبه های مختلف زندگی شماست که به فضای شخصی تان تجاوز کرده است. اینکه نامنظم است، بیانگر این است که افکار شما پریشان است و از این مسأله استرس دارید؛ اینکه سعی می کنید آن را مرتب کنید، بیانگر این است که می خواهید از این وضعیت خارج شوید و به زندگی تان نظم و ترتیب بدهید. مهمان ناخوانده، بیانگر این است که به این درک می رسید که در یک جایی از زندگی تان از شما سوءاستفاده می شود.
Mahsa
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که به کمک مامانم یک مهمونی تو خونه ی قبلی مادر بزرگم گرفتم که همه فامیل و دوستامون بودن و همه شاد بودن و غذا رو خوردیم همه دور هم نشسته بودیم صحبت میکردیم که یهو پدربزرگم گفت دیر وقت شده و مادربزرگم گفت دیگه پاشید برید خونه هاتون و ی جوری انگارمهمونارو بیرون کرد و همه رفتن همسرم رفت که مهمونارو بدرقه کنه منم داشتم ظرفارو داخل ظرفشویی میگذاشتم که ی نمکدان شکست و مادربزرگم کمی ناراحت شد من دیدم همسرم خیلی دیر کرده باهاش تماس گرفتم که کجا موندی دیدم قهر کرده و میگه این چه کاری بود مامان بزرگت کرد و تو برای چی اونجا موندی و من دیگه اونجا نمیام و گوشی قطع کرد که مادرم شنید و فکر کرد همسرم راجع به او میگوید و ناراحت شد و منم که خیلی عصبی بودم گفتم راجع به تو نبود و راجع به مامان بزرگم بود ما توی اتاق بحث‌ میکردیم که خاله ام با خنده به مادر بزرگم گفت خوب شد پسرخاله هایم نبودند و اگر نه دعوا میکردند و دیگر نمیامدند اینجا که مادربزرگم گفت مگر چیکار کردم که من و مادرم بیرون رفتیم و شروع کردیم به دعوا کردن با مادر بزرگم که یک دفعه پسر خاله ی کوچکم یک ظرف راشکست و تمام دستش خونی شد و نمیدانم چجوری شد که دست مادرم هم درد گرفت و دست من هم برید که ما سریع به سمت بیمارستان رفتیم وقتی در راه پله بودیم صدای جیغ همسایه را شنیدیم که ازچیزی که جلوی در بود ترسیده بود وقتی بیرون رفتیم دیدیم مقداری اب روی زمین است و چند ماهی انجا مرده است و ۳ ماهی در راه آب افتاده و بوی بدی میدهد از ماهی رد شدیم و به سمت دکتر رفتیم که مادرم به ساعت نگاه کرد و گفت اسن اولین باره این وقت شب بیرون میریم پیاده ولی با وجود اینکه ساعت ۲۲/۴۵ است ولی خیابان چه شلوغ است . و بعد این حرف من از خواب پریدم .
بخشهای مهم خوابتان: مهمان، بیانگر چالش‌ها و علایق جدید در زندگی‌تان است. خویشاوندان، نمادی از جنبه‌ای از خودتان است. دوستان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. اینکه با مادرتان صحبت می‌کنید بیانگر موضوعی است که ذهنتان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی بیداری‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسائل حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. اینکه کسانی ناراحت‌اند، ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد مادربزرگتان و مادرتان اتفاق افتاده است، ناراحتید. اینکه نمکدان و ظرف می‌شکنند، یعنی تغییر پیش روی شماست. نیاز دارید از یک موقعیت دوری کنید (ارتباط‌تان را قطع کنید) و جهتی که زندگی‌تان به آنسو می‌رود را تغییر دهید. تعبیر دیگر: نیاز دارید چیزها را آرام‌تر پیش ببرید و نفسی بکشید. یا ممکنست جناسی از ورشکسته شدن باشد. آیا مسائل مالی، تمام ذهن‌تان را اشغال کرده‌اند؟ اینکه دعوا و بحث می‌کنید به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی بیداری‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید. نیاز دارید آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: بیانگر تلاطمی است که از دورن می‌آزاردتان. ادامه‌ی خواب‌تان پر ازین مسأله است که شما بشدت تحت فشار و استرس هستید.
محمد
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که توی مهمانی هستم که جایی که نمیشناسم به اصرار دوستم اونجا بودم مهمانی اونا بود بعدش نشسته بودیم که دیدم اونجایی که مانشسته بودیم اقابود یه عده زنم اومد تو دیگه من بلند شدم برم دیدم خود دوستمم میخواد بره باهم امدیم بیرون که مجلس زنانه هم اونطرف بود زناهم بی حجاب بودن من بیرون گرسنه بودم از ظرف برنج و این اون یه ذره خوردم بعدش دگ یادم نیست ممنون میشم پاسخ بدید
بخشهای مهم خوابتان: خواب دیدن اینکه شما در مهمانی هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. اگر مهمانی بد باشد پس بیانگر این است که شما از مهارت های اجتماعی تان مطمئن نیستید. دیدن دوست، بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید، اما آماده اید که درگیرشان کنید و تاییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. بویژه خواب دیدن صمیمی ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص را که بهترین دوستتان دارد، در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن یک دوست بیانگر اخبار مثبت است. اینکه گرسنه اید بیانگر این است که در جایی از زندگی تان احساس تکامل ندارید. شما ممکن است تشنه ی عشق، شناخته شدن، قدرت، ثروت یا شهرت باشید. شما اشتیاق دارید که به چیزی دست یابید که یک مدتی آرزوتان بوده است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما واقعا حس گرسنگی دارید و این در خوابتان نمایش داده می شود. اینکه شما برنج می خورید بیانگر شادی و آرامش در خانه است.
میترا
۴ ماه پیش
من تو خواب دیدم یک نفر که برام خیلی باارزشه از یه راه دور(از یه کشور دیگه) میاد پیش من.
دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید. اینکه شما یک مهمان چند روزه دارید بیانگر ماهیت وفق پذیر شماست. شما تمایل دارید که نیاز های دیگران را قبل از نیاز های خودتان تغذیه کنید. اگر شما خواب یک مهمان ناخوانده را ببینید، بیانگر این است که به این درک می رسید که در یک جایی از زندگی تان از شما سو استفاده می شود.
متین
۴ ماه پیش
ببخشید من تو خوابم دیدم که معلمم یه خانه ما آورده و گفت دوباره میام
دیدن معلم (معلم فعلی یا معلم قدیمی) در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. شما در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تجارب شخصی تان را با آن معلم خاص در نظر گیرید! چه موضوعی آموزش داده شده است؟ تعبیر دیگر این است که معلم، مربوط به مسائل اختیار و جست و جوی تأیید است. شما ممکن است وارد یک موقعیت در زندگی بیداری تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید که در معرض آزمون قرار میگیرید. به رفتار و نگرش معلم در خوابتان توجه کنید. اگر معلم در خوابتان، بدرفتار است، بیانگر این است که شما ممکن است فشار زیادی برای موفق شدن روی خود بیاورید. دیدن مهمان، بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید.
...
۴ ماه پیش
سلام ، من خواب دیدم پسر همسایه آمده دم در خانه و من چهره او را نمیدیدم و فقط سایه اش را میدیدم ، او به من گفت که من مریضم و نمیتوانم به خانیمان بروم و به خانواده ام کمک کنم ، از شما میخواهم که به خانه ما بروید و به خانواده ام کمک کنید و او به من میگفت عمو جون
این خواب، بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکن است اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید شما از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تاسف خوردن به حال خودتان بردارید.
باران
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با عده زیادی خانه خانمی که قبلا جاری ام بوده رفتیم تو خواب این خانم ماکارونی درست کرده بودن البته ناراحت بودن .بعد دوسال که از جدایی میگذره این خواب برام عجیب بود همسرشون ازدواج کرده البته خودشون پیشنهاد جدایی دادن ولی نمیدونم چرا توخواب ناراحت بود
ممکن است این خواب، نوعی از ارتباطی ذهنی بوده باشد که ناخودآگاه توسط ایشان انجام گرفته است. اما: خواب دیدن اینکه شما درون خانه ی غریبه هستید، بیانگر این است که چیزی هست که شما هنوز باید در مورد خود کشف کنید. ممکن است به این معنی باشد که خاطرات، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هست که شما با آن روبرو نشده اید. ماکارونی رشته ای، نمادی از موقعیتی پیچیده است. ماکارونی لوله ای، بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر روی خودتان تمرکز کنید. ماکارونی پیچ پیچی، به این معنی است که جنبه ای از زندگی تان از کنترل خارج شده است. اینکه او ناراحت است، ممکن است نمایشی از احساسات شما باشد. شاید شما در مورد چیزی که در مورد این فرد اتفاق افتاده است، ناراحت هستید.
Zahrw
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تعداد زیادی مهمان به خانه مان آمده اند و من سینی چای که داخلش چای بود رو برای آنها میبرم و خیلی هم خوشحال بودم.
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: این خواب به معنای خیر و برکت برایتان است. از لحاظ روانشناسی: دیدن خانه‌تان در خواب، بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌ها است. دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش‌ها و علایق جدید در زندگی‌تان است. شما برای ماجراجویی آماده‌اید. خواب دیدن اینکه شما خوشحالید، شاید یک خواب جبرانی باشد و خواب معکوسی باشد. شما ممکن است تلاش می‌کنید که ناراحتی یا استرس زندگی بیداری‌تان را جبران کنید. اینکه شما چای درست می‌کنید بیانگر رضایت و شادی در زندگی‌تان است. شما زمان خود را با توجه به یک رابطه یا موقعیت، می‌گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب، بیانگر آرامش، متانت و احترام است.
بدون نام
۵ ماه پیش
با عرض سلام من این پنج ماه که با شوهرم اختلاف پیدا کردم میخوام ازش طلاق بگیرم اما دیشب خواب دیدم که اومد تو یه مهمونی میخواد بچه را ازم بگیره بعد که شروع میکنه ب حرف زدن من باهش آشتی میکنم تو مهمونی خیلی بهمون خوش میگذره من خیلی تو خواب خوشحال شدم ممنون میشم تعبیرشو بگید
این خواب می تواند به موقعیت ها و مسئولیت های جدیدی اشاره داشته باشد که در روز ها یا ماه های اخیر و به طور ناگهانی با آن ها رو به رو شده اید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این موقعیت ها را شناخته و درک کنید و از قدرت های روانی خود برای پذیرفتن این مسئولیت های جدید و شناخت عقاید و دیدگاه های جدید استفاده کنید.
Mostafa
۵ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم کارت دعوت عروسی برای من و برادرم اومد ولی ابهام داشتم عروسی کیی بود
بعد یادم اومد عروسی یکی از دوستانم هست دوستم با ماشین اومد جلو خونمون که بریم عروسی تو راه گفتم من بر میگردم لباس مناسب نپوشیدم تنهایی برگشتم خونه همه دوستان رفته بودن عروسی و من با هرکی تماس میگرفتم دوستان هم عروسی بودن اخر محبور شدم تنها تو خونه بمونم یا فکر کنم جوری خودمو رسوندم دقیق نمیدونم ولی دوستامو ملامت قرار دادم که چرا رفتن و خبر ندادن و منتظرم نموندن.
ممنون میشم تعبیرشو بگید.
این خواب، نشانگر این است که نیاز به شادی و نشاط بیشتر در زندگی‌تان دارید و می‌بایست از استرس‌هایی که در ذهن‌تان وجود دارند (در مورد برخی از ارتباطات دوستانه‌تان) دست بکشید!
ناشناس
۵ ماه پیش
سلام وقت بخیر من خیلی وقتا خواب مادر را میبینم مادرمدر حال حیات نیست تو خواب همیشه مشغول کار جا به جای وسایل خانه مادرم هستم ولی مادرم به نودرت باهم حفر میزنه فک میکنم از چیزی نارحته یا ازم نارحت ست تعبیرش چی ست تشکر برای جواب
مادرتان بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می‌کند. دیدن یا صحبت کردن با مرده، هشداری ازین است که تحت تأثیر افراد منفی هستید و با یک جمع نادرست می‌گردید. خواب، راهی برای شماست که احساسات‌تان را با کسانی که درگذشته‌اند حل و فصل کنید. اگر مدت‌ها پیش مرده‌اند، بیانگر یک موقعیت یا رابطه‌ی حال حاضر در زندگی‌تان است که شبیه ویژگی و مدل فرد متوفی است. ممکنست این را نمایش دهد که چگونه نیاز دارید به این رابطه یا موقعیت، اجازه‌ی مردن دهید و به آن پایان دهید. اگر اخیرا مرده‌اند، به این معناست که مرگشان هنوز در ذهنتان تازه است. هنوز می‌کوشید به واقعیت که او رفته است خو بگیرید. می‌ترسید او را از دست بدهید یا بیانگر راهیست که با فقدان او کنار می‌یایید. از خوابتان بعنوان فرصت آخر استفاده می‌کنید که با او برای بار آخر خدافظی کنید. اینکه با مادرتان صحبت می‌کنید بیانگر موضوعیست که ذهنتان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی بیداری‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسائل حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویش کار کنید. اینکه وسیله‌ها را جابجا می‌کند شاید بخاطر وسواس ذهن شماست که نسبت به برخی چیزها دارید.
F
۵ ماه پیش
سلام وقت به خیر
من هر چند وقت یه بار خواب میبینم توی مهمانی هستم که اقوام هست و باهم رابطه ی خوبی داریم و شام یا نهار هم دور هم هستیم تعبیر بفرمائید ممنون میشم
اینکه شما در مهمانی هستید، بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. اگر مهمانی بد باشد، پس بیانگر این است که شما از مهارت‌های اجتماعی‌تان مطمئن نیستید. اگر خواب ببینید که در جشن تولدتان هستید، بیانگر این است که قدر زندگیی که دارید را می‌دانید. اینکه یک مهمانی را برنامه‌ریزی می‌کنید، بیانگر این است که شما خیلی روشمند هستید و نیاز دارید که کمی بی‌اختیار رفتار کنید. زمان آن رسیده که کمی آسان گیرید. اگر شما مرد هستید و خواب می‌بینید که یک مهمانی کاملا مردانه است، بیانگر این است که شما توانایی‌هاتان را قبول ندارید و زیر سوال می‌برید. شما می‌ترسید که از پس انتظارات دیگران بر نیایید و به پایشان نرسید و مورد چشمپوشی قرار گیرید. یا شاید شما تمایل دارید که کنار بکشید و ایستادگی نکنید. دیدن دورهمی در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید جنبه‌های مختلف شخصیتی‌تان را ادغام کنید. شاید شما آرزو می‌کنید که خصوصیات دیگران را درون خودتان ایجاد کنید. اینکه چقدر خوب این افراد را می‌شناسید را در نظر گیرید، نکات مهمی در خود دارد. خواب ممکن است جناسی از جمع‌آوری کردن یا چیزی را کنار هم آوردن باشد، یعنی شواهد، اطلاعات یا چیزی را گرد هم آورید.
مرضیه
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم ک نشسته بودیم مهمون سرزده اومدن یکی پدربزرگم بود دوتا دایی مامانم بودن ک سید بودن بقیع غریبه بودن...وقت نهار اومدن ک ما نهارمون حاضر نبود اونا نهار خواستن مادرم بمن فش داد ک گفتم غذارو زود بزار ک زود اماده بشه الان چی بزارم جلوشون غذارو چن دیقه بود گذاشته بودم ولی درناباوری وقتی مادرم در قابلمه رو برداشت غذا پخته و اماده بود و مادرم خداروشکر کرد؟؟؟ امکانش هست تعبیرش ب من بگید؟!
این خواب، دارای چند تعبیر است: یک) این خواب، نشان می‌دهد که گویا دوست یا خواستگار به منزل‌تان خواهد آمد. دو) کاری پیش خواهد آمد که موجب می‌شود از زندگی و کار روزمره‌ی خویش کمی عقب بمانید. سه) رزقی وارد زندگی‌تان خواهد شد.
احمد
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم مامانم تو آشپزخونه یه قابلمه خیلی بزرگ غذا درست میکنه و اولین مهمون هم پسرخالم و دوستش (دوستشو نمیشناختم) اومده بودن خونمون که خواهرم بی حجاب جلوشون نشسته بود. تا همین جا دیدم و بعد بلند شدم. تعبیرش چی میتونه باشه؟
این خواب، دارای چند تعبیر است: یک) این خواب، نشان می‌دهد که مشغول عملی خواهید شد که بخاطر آن نخواهید توانست به دیگر کارها در زندگی‌تان رسیدگی کنید. پس، بهتر است پیش از انجام عمل یا اتخاذ هر تصمیمی، درباره‌اش بدرستی فکر کنید و با مجربان و معتمدان، مشورت کنید تا دچار پشیمانی نشوید! دو) اگر خواهرتان مجرد است و به سنی از ازدواج رسیده است، این خواب، نشان می‌دهد که برایش خواستگاری خواهد آمد. سه) این خواب، خبر از روزی و برکتی می‌دهد که گویا برایتان در راه است.
فافا
۷ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم توی یک خونه ی ۳ طبقه کلی مهمان داریم. یک پسر بچه کوچیک که ۲.۵ سال بهش میخورد بود که به من و مامانم وابسته بود انگار حضانتش رو قبول کرده بودیم. بعد حسام پسری که ندیدمش ولی دوستش دارم رو دیدم از خستگی کنارش دراز کشیده بودم و اونم ابراز احساسات میکرد. دایی کوچیکم موهاش پر پشت شله بود که و بهم میگفت با حسام نباش خیلی ازت بزرگتره . و چند نفری بهم گوش زد دربارهی حسام میکردن . بعد رفتم طبقه ی ۳ دیدم یک عده زن سیاه پوش رو گرفتن انگار مادرم هم تو خطر بود به همه اسلحه داده بودن و همه رو قطاری کرده بودن باید یکی یکی دیگه رو میکشت ما رفتیم کمک آون بچه تا شنید بدو بدو اونم اومد کمک کنه بهمون بعد دوباره با حسام رفیم تو اتاق بازم بغل هم این باز خالم هم بود آون گوشه نشسته بود و بعد دراز کشید
اگر خواب ببينيد مهمانى به خانه‌ ى شما آمده است، نشانه‌ ى آن است كه بايد مراقب كارهايتان باشيد.به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید شما باید در مورد رفتارهایی که با بقیه به خاطر حسام انجام می دهید دقت کنید و مراقب اعمالتان در برابر دیگران به خاطر ایشان باشید باید بسیار سنجیده و با درایت رفتار کنید
كيها
۷ ماه پیش
سلام من خواب چند موضوعي ديدم.
اينكه خواب ديدم كه خونه هستيم با خانواده و مهمون اومده كه يك مرد و زن و يك دختر هستند و به نظر مياد دوست پدر من باشن،نشسته بودن و حرف ميزدن،من و برادرم هم قرار بود با ماشين سفر استانبول بريم كه بابام به اوناهم گفت بيان .و اومدن اما من راضي نيودم و راحت نبودم باهاشون.فرداش من سوار ماشين بودم و پشت اون ٣نفر سوار شده بودن و داشتيم از عوارضي اتوبان رد ميشديم كه اتفاقا محل رد شدن عوارضي خيلي كوچيك بود و ماشين ميليمتري رد شد(راننده من بودم)و من هم حين رد شدن از عوارضي خم شدن از صندلي راست چيزي وردارم ولي حواسم به جاده بود كه با ديواره هاي زرد عوارضي برخورد نكنم،تو اينه اون ٣نفر پشت رو نگاه كردم كه نگران بودن يا ترسيدع بودن ولي من ميخاستم بهشون نشون بدم و بگم كه نگران مباشن من بلدم و خوب رانندگي ميكنم.البته قرار بود داداشم هم باشه اما موقع رانندگي تو ماشين نبود.خلاصه يهو مسافرت كنسل شد و من هم خوشحال شدم چون با اون افراد كه مدهبي هم بنظر ميومدن به مسافرت نميرفتم.
این خواب می تواند به نگرانی درونی شما از موقعیت ها و مسئولیت های جدیدی که در زندگی بیداری با آن رو به رو هستید اشاره داشته باشد. ممکن است احساس کنید که توانایی کنترل وظایف مختلف خود را ندارید. این خواب از شما می خواهد تا به توانایی های خود اعتماد کرده و در صورت لزوم به برنامه ریزی بپردازید. این خواب با مسئله ای که در بیداری درگیرش هستید مرتبط است.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام ممنون از تعبیر خواب خوبتون فقط یه چیزی من اون پسره که میخواست تو خواب با چاقو بهم حمله کنه و باز تو خواب دیدم یه جای ترسناک و تاریک بود البته قبل این دو تا خواب یه خواب دیگه دیده بودم که همین دو تا پسر با چند نفر دیگه میخواستن منو بدزدن و تو خوابم دو تا دختر خاله هامم بودن و یه جورایی ازم محافظت میکردن من هچکدوم از این پسرارو تو واقعیت ندیدم این چه دلیلی میتونه داشته باشه
اگر در خواب دیدید که خودتان دزده شده‌اید نمایانگر این است که تصور می‌کنید بر خلاف میل خود زیر نفوذ و سلطه شخص دیگری قرار دارید. وقتی وقایعی در زندگی، از قبیل ترک خانه یا مدرسه، شما را به سمت تغییراتی در خودتان سوق می‌دهد که به آن‌ها مایل نیستید، احتمال دیدن این رویا وجود دارد. همچنین وقتی انسان‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنید دار و دسته‌ای تشکیل می‌دهند و شما را تحت فشار می‌گذارند نیز ممکن است این رویا را ببینید. گاهی این احساس تحت فشار بودن از درون خود شماست، به علت اینکه بخش جدیدی از روان شما می‌کوشد که پدیدار شود.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام من خواب دبدم که دوتا پسر با یه مرد اومدن خونمون اون دوتا پسرو قبلن تو یه خواب دیگه دیده بودمشون اونا با چیزی که توی دستشون داشتند به من ضربه زدند منم افتادم دنبال یکیشون و اونو میزدمش اونم از یه جا چاقو برداشت و خواست بهم بزنه البته کارمون بیشتر شبیه یه شوخی بود بعد اونا نشستن مرده یه چند تا عکس بهم نشون داد اینم یگم مرده شبیه یکی از فامیلای دورمون بود اما تو خواب اون یکی دیگه بود عکسایی که بهم نشون داد عکس خودش بود با دختر خالم و زن عموش و عکسای دیگش از یه روستایی بود که در واقعیت میشناختمش و خیلی هم اونجارودوست دارم بعد درباره یه تبلیغ حرف میزد و بهم تیکه مینداخت میگفت رو یه بنر نوشته بود به فکر بچه هایتان باشید پس دستبکار شوید بعد گفت تو هم باید دستبکار بشی با این دوتا پسرای گل دو تا از دخت خاله هام که خیلی دوسشون دارم بقلم نشسته بودن یکیشون در گوشم گفت بگونه منم گفتم نه چون نه توانایشو دارم چون فقط 14 سالمه بعدشم شما میتونید یه فرد مناسب تر گیر بیارید مرده با پسراش رفتن یجا انگار میخواستن فکر کنن دختر خالم گفت باهاشون نرو منم گفتم دست من نیست
این خواب به فکر جدیدی که در سر دارید اشاره دارد. نوعی کار یا برنامه که نتیجه خوبی خواهد داشت. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به افکار و شخصیت دخترخاله تان نشبت به این مسئله اقام کنید.
Somi
۸ ماه پیش
با سلام،خواب دیدم پدر خواستگار قبلیم که وصلت جور نشد ،به خانه ما آمده و سر سفره نشسته،ولی بسیار ناراحت است،من و مادر سر سفره نرفتیم و خواهر وبرادرم و پدر هستن و دو بشقاب پلو و مرغ بود و دو کاسه آبگوشت
ایشون پا دراز کرده بودن و ناراحت،پدرم هم سرش پایین و حرف نمیزد
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما نسبت به این افکار یا آن موقعیت و خواستگار دارای افکاری منفی و نوعی پشیمانی در ذهن تان هستید. این خواب از شما میخواهد تا به این افکار منفی دامن نزنید. غذا در خواب نماد خوراک فکری شما در بیداری است.
شعیب
۸ ماه پیش
خواب دیدم که دو نفر اقا وخانم مهمان نا اشنا داشتم وبه این مهمانان بی احترامی وبی حرمتی شده توسط یکی از فامیل ها وگریه میکردن،تعبیر این خواب چی هست؟
اگر در خواب ببينيد مهمانى به خانه‌ى شما آمده است، نشانه‌ى آن است كه بايد مراقب كارهايتان باشيد.
مریم م ن
۸ ماه پیش
خواب دیدم با فامیل مادری رفتیم مهمونی خونه دوستم اهمیت ندادم ام چند وقت بعد حدود یک سال بعد دوباره این خواب و دیدم بهدنظر شما این خواب میخواد به من چی بگه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد
صبا
۸ ماه پیش
سلام
خواب دیدم یکی از مدیرانی که قبلا باهاش همکاری داشتم تو خونش مهمونی گرفته و من به عنوان مهمان اونجا بودم ولی تو پخت غذاوپذیرایی کمک میکردم البته یک جورایی فامیل درجه یک ایشون به حساب میومدم با اینکه هیچ نسبتی تو واقعیت با هم نداریم
بعد از اینکه سفره رو پهن کردیم و با تعجب دیدم مدیران و همکارهایی که باهاش الان کار میکنم اونحا مهمون بودن و اومدن سر سفره نشستن من قبل ازاینکه چیزی بخورم ، به یک بهانه ایی اونجا رو ترک کردم ... بقیه خواب یادم‌ نیست
تعبیرش زیاد برام مهم نبود تا اینکه بعد از چند روز همون ادمی که مهمونش بودم تو خواب ، منو دعوت به کار کرد
میخام بدونم تعبیر دقیقش چیه ؟؟؟؟؟؟
کار باهاش خوبه یا نه ؟؟؟؟؟
با سلام مهمانی در خواب مربوط به ارتباطات اجتماعی احساس شناخته شدن احساسات مربوط به طبقه اجتماعی یا موقعیت فرد در جامعه یا فرصت تجاری می باشد در انتخاب خود دقت وتامل بیشتری داشته باشید
شکیبا
۹ ماه پیش
خواب دیدم که تو اتاق خوابمون پنجره رو باز کردم دیدم که زیر پنجره دارن تطاهرات و شعار میدن منم از تو پنجره باهاشون هم کاری کردم .‌.پنجره رو بستم دیدم زنم رو تخنه داره با گوشیش ور میره یه متوجه چند تا اسم تو گوشیش شدم هر چی پرسیدم کین نگفت اسم ها مرد بودن یکم تو ضیح داد قانع نشدم داد زدم گفتم زندگی بدی رو برات میسازم که متوجه شدم اتاق شکسته یه هو دیدم کسی که تظاهرات رو به پا کرده از پنجره پرید پایین و فرار کرد رفتم پایین به مامورا بگم که فرار کرده هی خودمم نیدوییدم بگیرمش ولی نبود یه هو سر از چند تا خونه دراوردم که تو ی خونه ها مهمانی بود خواهرم رو دیدم دم در تو خونه ها سر در گم بودم که چه جوری برم بیرون خواهرم راه رو نشون داد تا خواستم بیام بیرون بیدار شدم تعبیرش چیه خیلی نگرانم
مممون میشم جواب منو بدین
این خواب می تواند به نگرانی درونی شما از موقعیت ها و مسئولیت های جدیدی که در زندگی بیداری با آن رو به رو هستید اشاره داشته باشد. ممکن است احساس کنید که توانایی کنترل وظایف مختلف خود را ندارید. این خواب از شما می خواهد تا به توانایی های خود اعتماد کرده و در صورت لزوم به برنامه ریزی بپردازید.
سلیمان
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم برای مهمانی رفتم خانه مادر بزرگ کسی که دوستش دارم بعد برای صحبت کردن باهاشون رفتم که خواهرش به من لبخند میزد ولی خودش بی محلی میکرد و فرار میکرد. من ۲۷ سالمه و چن وقت پیشم به خواهرم گفتم که او را میخواهم . چن وقته این خوابو میبینم و درگیرم کرده لطفا مواب بدید
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست. انسان های درون خواب نیز سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به افکار و عقاید جدیدی که در معرض شناخت آن ها هستید، با آرامش و محافظ کاری پیش بروید و شرایط جدید را به خوبی مدیریت کنید. هم اکنون زمانی است که باید مهارت های مدیریتی و تحلیلی خود را نشان دهید. این کار به شما کمک خواهد تا به دستاورد های جدیدی در زمینه های مختلف زندگی برسید.
رها
۹ ماه پیش
من خواب دیدم که دبیرم منو به خونش برد .
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این فرد، شما را به یاد چه خاطراتی می اندازد؟ درسی که از این فرد میگیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد.
رش
۱۰ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم که وارد خونه شدم و عده ای از فامیلای نزدیکمون اومدن خونمون و خوابیدن
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این فرد، شما را به یاد چه خاطراتی می اندازد؟ درسی که از این فرد میگیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
الناز
۱۰ ماه پیش
سلام وقتتون بخير من خواب ديدم كه رفتم خونه قديميه مادر بزرگه مادريم كه سالهاست فوت كردن اول كه رسيدم توى خونه اونا نبودن بعد اومدن من داشتم توى خونه راه ميرفتم و به وسيله هاى خونه نگاه ميكردم كه ياد آور خاطرات بچگيم بود يه حس عجيب داشتم هم ذوق داشتم هم انگار حالمم خوب نبود مثل افسردها بودم كه اومده بودم پناه ببرم به خونه مادر بزرگ پدر بزرگم بعد ديدم مادر بزرگم اومد نشست كنار سماورش و من رفتم بغلش كردم بهش گفتم خيلى دلم واست تنگ شده بود خيلى ونشستم اونم باهام حرف ميزد بعد دوتا خاله هامو ديدم كه توى آشپزخونه مشغول آماده كردن غذا هستن انگار بخاطر اومدن من بود كه داشتن تند تند همه چيزو آماده ميكردن وسط پذيرايى يه سفره انداخته بودن يك ظرف ماكارونى هم ديدم توى سفره بود خاله هام داشتن همش بلند حرف ميزدن انگار راجب يه چيزه خواص بود كه يادم نمياد من داشتم نگاشون ميكردم و با خودم ميگفتم خالهام چقدر خوشحال و سرحالن يه مهمونم اومد كه بازم يادم نمياد كى بود دقيقا متاسفانه خيلى از جزيات خوابمو يادم نيست ممنون ميشم بگيد خوابم چه معنى داره و تعبيرش چيه در ضمن من اين روزها حتى زياد خونه قديميه پدر بزرگ پدريم هم ميبينم كه فوت شدن كه همه خانواده اونجا دور هم جمع شدن بارها ديدم اين خوابو و يا بستگان مادريم رو ميبينم كه دور هم جمع هستن يا باهاشون يك جايى هستم و يك دفعه ديگه خواب ديدم زن داييم و داييم يكدفعه اومدن خونه ما خواهش ميكنم بگيد معنى اين خوابا چيه خيلى ممنونم
به طور کلی این خواب ها به باورها و ارزش هایی که از پدربزرگ و مادربزرگتان آموخته اید اشاره دارد. باورهایی که گویا مدتی است فراموش کرده اید. این خواب میخواهد تا با فضاسازی ذهنی در خواب، شما را متوجه افکار مثبتی که در گذشته داشته اید کند. افکاری که این روزها نیازمند آن هستید تا با موضوعاتی که ذهن شما را درگیر کرده برخورد کنید.
سیمین
۱۱ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم برادر بزرگتر دوستم به علت فوت شوهرعمه من به منزل عمه ام امده و دستش را دور گردن خواهرش(دوست من) انداخته و باهمه مشغول خوش و بش است.تعبیرش چیه؟
این خواب بیانگر توجه به نحوه حضور شما در جمع است. این خواب از شما میخواهد تا کمی بیشتر مراقب رتارتان در جمع و جامعه باشید.
زهره
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یه عده زیادی ازاقوامم خیلی زیاد سرزده به خونم اومدن ولی من غذا درست نکرده بودم ولی یدفعه هرجای خونه آشپزخونه رومیدیدم پرغذابود سفره خیلی بزرگی پهن کردم اونقدر غذاتوسفره گذاشتم که دیگه جا نداشت
این خواب می تواند به نگرانی درونی شما از موقعیت ها و مسئولیت های جدیدی که در زندگی بیداری با آن رو به رو هستید اشاره داشته باشد. ممکن است احساس کنید که توانایی کنترل وظایف مختلف خود را ندارید. این خواب از شما می خواهد تا به توانایی های خود اعتماد کرده و در صورت لزوم به برنامه ریزی بپردازید.
نسیم
۱۱ ماه پیش
سلام من درخواب دیدم به یه مهمانی دوستی رفتم وروی میزآنها پراز شیرینیهای مختلف بود ومن هم خوردم وهم ازتمام شیرینیها برداشتم که باخودم ببرم ولی صاحبخانه متوجه نشد یواشکی انجام دادم ورومیزی انداخته شده بود که نمیدونم چیشد رومیزی کثیف شد آن رابر‌داشتم تمیزکردم وانداختم باز سرجاش ولبتیهای نوعی که درآن خانه داشتم ازآنها سواکردم برداشتم باخودم ببرم حال میخواهم بدانم این چه تعبیری دارد انشاءالله وتعالی خیرست
این خواب به لذت مطالعه در شما اشاره دارد. اما از مطالعاتی که منجر به آلودگی های فکری شما میشود خودداری کنید.
مهتاب
۱ سال پیش
سلام،من خواب دیدم که مهمون داشتیم وخونمون شلوغ بود البته قبل ازشام همه داشتن میرقصیدن وخوشحال بودن منم داشتم دست میزدم(من کلا نمیرقصم البته زنا داشتن میرقصیدن واون موقع مردا نبودن)همه بهم میگفتن تو هم بیا(خواهرتم داره میرقصه من یه خواهر دارم که نمیرقصه ولی داشت میرقصید) برقص اما من نمیرفتم.شام خورشت الو داشتیم وزیاد هم بود.بعد من رفتم تو یه اتاق که فک کنم درس بخونم وخواستم برادرزادم که ۵ماهشه کنارم بخوابه یعنی خواب بود بعد دختر خاله هام که بچه بودن ۱۰-۱۲ساله میومدن تو اتاق مینداختمشون بیرون که اون بیدار نشه همین جوری که من مراقب اون بودم اونا سفره مینداختن ویه مرد مهربون که برعکس مهمونا اونو نشناختم سرسفره بود فعلا بقیه نرفته بودن سر سفره بعدش بهم لبخند زد وگفت چیکار میکنی منم گفتم(در حالی که سر برادرزادم رو پام بود)گفتم میخوام بخوابه اول خواب برادر زادم قد الانش بود اما آخرش یه دختر ۵-۶ساله شده بود.
فایی
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم ک مهمون زیاد اومده خونمون منم دامن اینا تنم بود میرم عوض میکنم بعدش میرم بیرون که چندتا گربه میبینم سفید و قهوه ای رنگ بودن از کنارشون رد میشم میشه تعبیرشو بگین ممنونم
زری
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم کلی ادم که نمی شناختمشون اومدن خونمون کم کم میدیدم دارن زیاد میشن
اونا رو نمی شناختم از دیدنشون ناراحت نبودم فقط حالتی از حس تعجب داشتم که به خاطر چی اومدن.. همشون احساس میکردم یه حالت مهربونی یا خوش برخوردی داشتن...
بعد یکهو متوجه شدم که با خودشون کلی چیز مث مواد غذایی میوه و حتی بعضیش رو متوجه نشدم چی هستند با خودشون اوردن طوری که بخشی از خونه کاملا از این وسایل پر شده بود
عسل
۱ سال پیش
خواب دیدم فردی که قهر هستم با گل در خانه امده. سه الی چهار بار این صحنه را تا بیدار شدم دیدم
شیرین
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم خونه یکی از اقوام ناهار دعوت بودیم همه سر سفره نشسته بودیم یهو زن داییم اومد ونذاشت من غذا بخورم گفت بیا خونه ما بخور میشه لطفا بگید تعبیرش چیه
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که قدرت مدیریت و مسئولیت پذیری شما را به چالش می کشد و لازم است در این شرایط احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس را از خود دور کنید.
زهرا
۱ سال پیش
سلام
من خاب دیدم یه خانواده فامیل که با هم رفت وامد نداریم سزده اومدن خونمون و من اصلا دوس نداشتم چون نگران بودم از هدف های بعدیم و کارهام سر در بیارن ولی خب دیگه تحملشون میکردم و مواطب بودم و بعد بدون اینکه متوجه بشم رفتن!
این خواب اشاره به ترس و نگرانی شما از حسادت و وجود نحسی در زندگی اشاره دارد. این ترس می تواند کاملا کاذب و نشات گرفته از احساس بدبینی باشد. لازم است تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و به کار هایی بپردازید که باعث تقویت آرامش روانی شما می شوند.
فاطمه
۱ سال پیش
من امروز خواب آشفته و درهمی دیدم و نزدیک ساعت 8صبح از خواب پریدم ::: مزاحم تلفنی داشتم بهم زنگ زده بود ولی من نشنیده بودم. توی یه خونه کنار رودخونه ای خیلی خوشگل که پل داشت و اونورش جنگل خوشگلی بود بودم. با خودم با ناراحتی فکر میکردم که آخه مزاحمه چرا باید زنگ بزنه و اذیتم کنه وقتی دارم ازدواج میکنم. این فکرارو داشتم بیرون از خونه میکردم درحالی که کنار خونه و رودخونه راه میرفتم و گوشیمو وارسی میکردم. بعد اومدم بالا نامزدم زنگ زد که :امشب مامان و خالم میان خونمون ساعت فلان میام دنبالت. نمی‌دونم چرا من توی خونه ی کنار رودخونه بودم و نامزدم یه جای دیگه که همونجا قرار بود بیان، ولی بنظر میومد خونه ای که توش بودم مال منه شایدم ویلامون بود. بعد از اینکه زنگ زد اومدم که کم کم لباس بپوشم یادم افتاد یه سری از کارامو انجام ندادم (ک مشغول شدم، ولی نمیدونم چی بودن)؛ کمتر از یه ساعت دیگه داره میاد دنبالم با عجله و تندی دنبال لباس مناسب میگشتم توی کمدم بیشتر لباسایی بود که قبلا میپوشیدم و قدیمی شده بودن و نمیشد پوشیدشون چندتارو پوشیدم و عوض کردم یکی زیر بغلش سوراخ شده بود یکی گشاد شده بود یکی قدیمی شده بود چیز به درد نخوری پیدا نکردم و این لباس پوشیدن کلی از وقتموگرفته بود وقتی ساعتمو نگاه کردم خیلی دیر شده بود و نامزدمم خیلی حساسه، با عجله ساعت و کیف و پیراهن برداشتم که اونجا برم عوض کنم، ولی اصلا از لباسایی که پوشیدم و برداشتم راضی نبودم، چون مناسب مهمونی بنظر نمیومدن، بعد دیدم داشتم آماده میشدم دستم زخمی شده یکی اومد منو ببره بیمارستان یهو خوابم مث فیلم خارجی شد،بازوموگرفت گفت آسیب دیدی نگاه کردم دیدم یه خراش برداشته و زیر خراشه یه خالکوبی یا جمله داشتم ولی نمیدونستم. تو ذهنم درگیر بودم که آخه الان کجا برم و دیرم شده و باید برم نامزدم منتظرمه که از خواب پریدم. این خواب تعبیری داره یا نداره،
خیلییییی ممنون از پاسخگوییتون
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب می تواند به نگرانی ها و اضطراب پوچی که در روابط اجتماعی خود احساس می کنید اشاره داشته باشد. نامزد شما در خواب می تواند به اهداف و انگیزه های مهم زندگی شما اشاره داشته باشد. لازم است تا نقش منفی و مخرب توجه به قضاوت های بیرمورد دیگران را درک کرده و اجازه ندهید که توجه به آن ها، شما را از رسیدن به اهداف و خواسته هایتان در زمینه های مختلف زندگی باز دارد.
reza
۱ سال پیش
سلام توی خواب بعد از ظهرم دیدم که توی اتاقم هستم و تا از خواب بیدار میشم میبینم مهمان هایی دور من نشستن و با اونا سلام و احوال پرسی کردم در (حد دست دادن) تعبیرشو بگید ممنون میشم
این خواب می تواند به موقعیت ها و مسئولیت های جدیدی اشاره داشته باشد که در روز ها یا ماه های اخیر و به طور ناگهانی با آن ها رو به رو شده اید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این موقعیت ها را شناخته و درک کنید و از قدرت های روانی خود برای پذیرفتن این مسئولیت های جدید و شناخت عقاید و دیدگاه های جدید استفاده کنید.
الهه
۱ سال پیش
سلام ممنون میشم به تعبیر خواب من کمک کنید.
چندین شبه پشت سرهم خواب میبینم تو خونه مادریم مهمونیه و هر بار هم خونه اونطوری مه بایست مرتب نیست و وسایل سرجاشون نیستن و من خجالت میکشم. به زودی تو خونه خودم مهمونی پاتختی میگیرم و ممکنه به این مساله ربطی داشته باشه؟
این خواب می تواند به نگرانی درونی شما از موقعیت ها و مسئولیت های جدیدی که در زندگی بیداری با آن رو به رو هستید اشاره داشته باشد. ممکن است احساس کنید که توانایی کنترل وظایف مختلف خود را ندارید. این خواب از شما می خواهد تا به توانایی های خود اعتماد کرده و در صورت لزوم به برنامه ریزی بپردازید.
نیلوفر
۱ سال پیش
سلام میشه تعبیر خواب منو بگین من خواب دیدم تعداد زیادی از بزرگان ب خونه ما اومدن خونه ما همش پر پردهای سفید حریر بود همه اونای ک مهمون ما بودن مرد بودن با لباسهای سفید من برای پذیرایی از اونها میوه انار و پرتغال بردم در این بین پسر بچه ای از اقوام ک فوت کرده بودن هم دیدم من بقیه مرد های اون مجلس رو نمیشناختم ممنون میشم تعبیرشو بگین
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست. انسان های درون خواب نیز سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به افکار و عقاید جدیدی که در معرض شناخت آن ها هستید، با آرامش و محافظ کاری پیش بروید و شرایط جدید را به خوبی مدیریت کنید. هم اکنون زمانی است که باید مهارت های مدیریتی و تحلیلی خود را نشان دهید. این کار به شما کمک خواهد تا به دستاورد های جدیدی در زمینه های مختلف زندگی برسید.
@
۱ سال پیش
سلام خواب ديدم رفتيم خونه پدر بزرگم ك فوت شدن ولي زنده بودن و همه فأميل دور هم جمع شده بوديم. تعبير مي فرمايين؟
بعدشم با دايي و خانواده شون رفتم سفر
ممنون
مرده در خواب می تواند سمبل یک اعتقاد یا طرز فکر باشد که مدت هاست در زندگی بیداری آن را کنار گذاشته اید اما همچنان در شما زنده است و به طور غیر مستقیم بر شما تاثیر می گذارد. خانه ی پدر بزرگ می تواند نشان دهنده ی ایده ها و افکاری باشد که از والدین یا سنت های جامعه به ارث برده اید. سفر در خواب می تواند به میل فرد برای ایجاد تغییرات در زندگی اشاره داشته باشد. ممکن است در این زمان در تلاش باشید تا تغییراتی را در افکار خود ایجاد کرده و با دید متفاوتی به مسائل نگاه کنید. این خواب از شما می خواهد تا ارزش های سنتی ارث برده از جامعه یا خانواده ی خود را شناخته و با دید منطقی درباره ی آن ها قضاوت کنید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا با دید باز تری عقاید جدید را بپذیرید.
احسان
۲ سال پیش
سلام و درود خدمت شما...
خواب ديدم دختر زيبا روي و مشهور كه در زندگي خيلي داراي و جلال دارد عشق من است وهمديگر را دوست داريم ميايد خانه ما بامن قصه ميكند وميخندند يكباره بدون كدام حرف من ميروم حمام شاور گرفت در برگشت ميبينم دخترك در حال مرگ است و برادرانش ميخواهد دختر را بكشد
همچنان جان خود را متوجه ميشوم كه جز يك زير پوش مكمل برهنه هستم بااحترام
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۷۹
در انتظار بررسی: ۰
امیرحسین
۸ ساعت پیش
سلام
من نوجوونم و خواب دیدم که توی اتاقمم و بعد مامان بزرگم میان خونه مون بعد همین جور مهمون میاد خونمون از اقوام نزدیک گرفته تا افرادی که من اونا رو نمیشناختم همین جور که مهمونا میومدن احساس کردم که بابام یا مامانم شاید از مکه یا کربلا اومدن که این مهمونا هم میان خونمون ماهم فقط شیرینی تعارف میکریدم
سلام! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویای زیاده‌روی، هوسرانی و لذت‌های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده‌اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از عشق‌تان یا شخصی خاص در زندگی‌تان است. گویای پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد.
ساناز
۲ روز پیش
سلام من یک دخترمجردم دریک دفتربیمه کارمیکنم که همسایه من یک پسرمجرداست وبرایم کرکره مغازه راهمیشه میبنددیعنی نمایندم بهش گفته این همیشه بستنی بهم میگ مواظب خودت باش دیروزم بهم گفت فداتشم ولی من رونمیدم گفتم مرسی ممنون خواب دیدم که مارفتیم خونه این پسره خواهرش ومادرشم هستن رفته بودیم خونشون یه دختردیگ باخانوادش اومدخونشون پرسیدم ازخواهرش کیه گفت دوست دخترشه ولی نمیخوادش نمیدونم پسره اصلابهش توجه نمیکردولی ماچیزی پرسیدنی میومدپیش مامینشست حرف میزدتعبیرش چیه مارفتیم خونشون مهمون؟.ممنون میشم بگین
سلام! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
مهناز
۷ روز پیش
سلام عیدتان مبارک.چند روز قبل خواب دیدم که سرزده چند نفر به خونه ما مهمان آمدند و من برای ناهار خودمان مرغ درست کرده بودم که جلوی اونا گذاشتم و اوناا هم برای من یه ظرف شیشه ای کادو آوردند که من خوشم نیومده بود لز کردنشون.تعبیر خوابم چیه؟ممنون میشم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی به این درک می‌رسید که در جایی از زندگی‌تان از شما سوءاستفاده می‌شود. غنای روحی و روشنگری در جایی از زندگی‌تان ندارید. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. گویای ایده، مفاهیم و نگرش است.
لاله
۱۱ روز پیش
من خاب دیدم مهمان های زیادی خانه ما امدند نمیدانم دلیل امدنشان چ بود ولی همه را میشناختم در اشپز خانه و ... مشغول بودم ک یکی از زنای فامیل من را صدا میزند و از اوضاع و احوالم و ... میپرسد (مثل پرس و جویی برای خاستگار) من مشغول غذا اماده کردن شدم ۲ تا از پسرای فامیل هم امدن در حد ۲۵ ساله بعد دوباره رفتن و مقداری میوه و خوراکی حخریدن و اوردن تو اشپز خونه و یکی از اون پسرا ی جورایی واسه جلب توجه بازوی من رو گرفت واسه ی ثانیه
بعد ی خانمه امد ک انگار خیلی وضع مالی خوبی نداشت ازم میوه خواست منم از میوه های یخچال چند مدل بهش دادم و ی پلاستیک پر ازم تشکر کرد و رفت
و غذایی ک داشتم برای مهمان ها میریختم توظدف ک بذارن سر سفره برنج سالاد نان قرمه و ... بود
مهمانی هم در شب بود
ممنون
ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. گویای رشد، وفور و دستاورد مالی است. تعبیر دیگر: بیانگر موقعیت یا رابطه‌ای است که پیش از موعد مقرر به پایان رسیده است. ابراز پشیمانی می‌کنید.
نرگس
۱۴ روز پیش
سلام،نمارو روزتون قبول باشه
من خواب دیدم خالم بیشتر فامیلارو مهمونی خونشون دعوت کرده بود که وقتی ما رفتیم دیدم یه خونه ی فوق العاده بزرگ داره که از پارکینگ خونشون رفتیم تو که پارکینگشم انگار پارکینگ یه تالار بود که اونجا بیشتر فامیلامونو دیدم و یکی از اقوام دور مادرم که من چهرشو ندیدم یه دختر بچه چندماهه ی خییلی ناز و آروم داشت که دادنش بغل من و دیگه اون بغل کس دیگه نرفت منم خیلی ازش خوشم اومده بود و تا آخر بغلم بود . آخرای خواب منو اون بچه تو بغلم از پارکینگ رفتیم طبقه ی بالا خونه که دیدم انگار تالاره و بیشتر مهمونا از اقوام پدری مادرم بودن و من اونارو نمیشناختم که همه هم لباسای مجلسی پوشیده بودن و داشتن شام میخوردن و منم دنبال مامانم میگشتم و تو دلم میگفتم کاش منم یه لباس مجلسی میپوشیدم . آخرسر دختردایی مامانمو که میشناسم دیدیم و اون جای مامانمو نشون داد و منم رفتم پیش مامانمو بهش گفتم برام برنج بکشه و دیگه از خواب پاشدم
سلام! همچنین! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. لازمست آرام گیرید و زمانی را از فعالیت‌های روزمره‌تان دور شوید. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.
مهبد
۱۴ روز پیش
سلام من خواب دیدم در خانه مادر شوهرم مراسم هست یعنی اولش قرار نبود باشه بعد خاله شوهرم امد و یکی از جاری هایم همش شیون و گریه میکردن پدر شوهرم فوت کرده الان ۲ سال هست .ولی انگار برای اون گریه میکردن .خونه مادرشوهرم کوچک هست ولی تویی خواب خیلی بزرگ و تمیز و مرتب بود بعد خیلی جمعیت اومد داخل خونه که همه مشکی پوش بودن و بعضی ها هم چیزی میاوردن مثل یک سینی خرما گردو و من مونده بودم تو خواب چیکار کنم با این همه کار یه سری داشتن میوه تو ظرف میزاشتن ، انقدر جمعیت بود که مادر شوهرم یه در باز کرد دیدیم که یه اتاق بزرگ و تمیز و مرتب که مردم که جا نمیشن برن اونجا یه سری استکان میشستن ، بلندگو بود مداحی میکردن مرد و زن جدا بودن ، بیشتر فامیلا و اشناهای خودم بودن ، بعد مادرشوهرم گونی برنج رو درآورد که شام درست کنه ولی من همش دنبال یکی دیگه از جاریام بودم که بگم کار کنه باید چیکار کنیم
سلام؛ خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. توانایی ندارید گذشته را رها کنید. لازمست تجربه‌های قدیمی را بشویید و راهی بسوی مسیر نو بسازید. تعبیر دیگر: ممکنست وارونه معنی دهد و بنمایاند که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را بپذیرید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد.
mi
۱۵ روز پیش
خیلی ببخشید واقعت که خیلی طولانی بود پس من خلاصه بگم .من خواب دیدم که برادر شوهرم همرای یک فامیلی که نمی شناسیم شان خانه ما امدن و من تعجب میکنم وقتی اونا رو میبینم چون برادر شوهرم اصلا نگفته بود کسی دیگر با من میاید و من کمی عصبانی هستم سر برادر شوهرم که چرا اینا رو با خود آورده اونا غریبه هستن یعنی قسمی تو خانه ما رویه میکنن که من فکر میکردم من مهمان هستم غذا درست نکردم خودشان سفره هموار کردن و غذا خوردن تو او حالت و شوهرم هم با برادرش بیرون رفته بود من هم بیرون رفتم با صدای بلند اونو صدا میزدم ۰همه به من نگاه میکردن که دیدم اونا دم در ایستاده هستن لطفآ منتظر رهنمای شما هستم خیلی منتظر بودم تا بدانم اما خیلی زیاد نوشته بودم کوشش کردم خیلی خلاصه کنم خیلی ممنون از زحمات شما
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویای جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید.
msh
۱۵ روز پیش
سلام من واب دیدم خونه بابا بزرگم چند ردیف سفره انداخته شده و اقوام مادریم همه جمع هستن و غذا میخورن منم نشسته بودم مامانم واسم کوفته اورد دوس پسر سابقم و یکی از فامیلاشونم دیدم دور تر سر سفره نشسته بودن و غذا میخوردن همه میخواستم تعبیرشو بدونم ممنون
سلام؛ خواب‌تان بیانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. به رابطه‌ی آزادتر که کمتر محدودست، اشاره دارد. یادآور زمانیست که مسئولیت‌های کنونی‌تان مزاحم حس عاشقانه‌ای که بی‌اختیار می‌آید، نمی‌شدند. لازمست هیجان، آزادی و زنده‌دلی جوانی را دوباره بازپس گیرید؛ حسی که در رابطه‌ی فعلی‌تان وجود ندارد.
mi
۱۶ روز پیش
با عرض سلام خسته نباشد خیلی ممنون که خواب قبلیم را معنا کردید.و این بار باز هم ساعت ۸ صبح بوده فکر کنم. برادر شوهر تو فرانسه زندگی میکنه و نامزاد است دنامزادی تو ایران است. ومن تو المان هستم خواب اما تو خواب خود را جای دیگر میبینم نمی دونم کجا است برادر شوهرم میاد میمانی خانی ما و با برادر شوهرم یک فامیل دیگر هم است که از امدن اونا چیزی نگفته بود وقتی میبینم اونا رو تعجب میکنم با خود میگم اینا کی هستن خوب میان خانه و یک زن است سه تا دختر که آشنا نیستن .اونا داخل خانه نشستن و اونجا یک چپرکت است که من هموجه خوده انداختیم به اونا نگاه میکنم که چرا امدن کی هستن .و شوهرم میگه کمی حالش خوب نیست من بلند میشم میگم ببخشید حال خوب نبود و چیزی برای خوردن درست میکنم .و میبینم یک مرد و یک پسر هم میاید که شوهر و پسر اون زن است من که تو خواب گیچ شدم که چرا نمیریم و با شوهرم میگم اینا کی هستن چرا نمیرین همه خانه هارا بهم زدن خیلی وسایل دارن و یک دختر با برادر شوهرم میره بیرون فکر کنم برادر شوهرم با اون دوست است و دیگر همه هستن من چای صبح آماده نمی کنم برای اونا که وقت نهار میشه باز هم غذا درست نمیکنم پسرم میگه اونا رو که کی میرین اونا یکی ظرف دیگر میبینن چیزی نمی گن بلند میشه میره تو آشپز خانه و بر خوردن خود چیزی درست میکنه و سفره پهن میکنن و غذا میخوردم اصل آن فکر میکنم من مهمان هستم و اون دختر که با برادر شوهرم است از من می پرسه که خودتت را معرفی کن من اسم و میگم و خودم را معرفی میکنم و اون پسره میاید و برای شوهرم یک چیزی ادیه میته که فکر کنم وسایل ورزش است وقتی برادر شوهرم میاید همرای اون دختره اون دختره میره تو اتاق دیگر استراحت میکنه و برای او چیزای خریده و کمی خسته است اون دختر من می رم پرشانش اما به من میگه میخرم منم از اتاق بیرون میشم و میبینم وقتی من بیرون میشم با کسی تو مبایل حرف میزنه و منو میبینه از اونجا استاد هستم صدا میکنه اما گوش نمیدم می رم. و خیلی عصبانی هستم که یک بار شوهرم با برادر شوهرم میرن بیرون و من با اونا میمانم اونا که قصد رفتن ندارن من هم می رم بیرون با عصبانیت بیرون خیلی شلوغ است و با یک چند زن هم دعوا میکنم و داد میزم اسم شوهرم و صدا میزنم خیلی با صدای بلند داد میزنم صدا میکنم همه به من نگاه میکنن میبینم امون جلو در استاد هستن و من هم می رم سمت شان .لطفآ رهنمایم کنید که چی تعبیری دارد خیلی زیاد ممنون از شما که وقت میزارین برای ما
سلام؛ مخاطب گرامی!‍ خواب‌هایتان را لطفا خلاصه‌نویسی کنید! و چنانچه چند خواب دیده‌اید، آنها را در پیام‌های جداگانه ارسال کنید!
mi
۱۹ روز پیش
با عرض سلام من چند شب پیش خولب دیده بودم یک جایی دیگری که تا حالا ندیده هم تو بیداری زندگی میکنم و یکی از دوستانی زنگ میزنه که ما مهمانی خانه شما میایم من هم تو خواب خیلی هواسم پرته و نمی دانیم باید چی کار کنم کوشش میکنم غذا بپزم همه جا را تمیز کنم خوب مهمان ها آخر می رسه و من هیچ آمادگی نگرفتم و خیلی زیاد هم هستن من یک برنج و گوشت مرغ مییزم وقتی اونا میرسن میگن ما که گفتیم میایم چرا هیچ جا تمیز نیست و سفره هموار میکنن منم هم اون گوشت مرغ و برنج میبرم وقتی سفره جم میکنم میبینم گوشت مرغ اصلآ نخوردن میبینم درست پخته نشده خیلی هم ابش زیاد با خودم میگم ای که درست پخته نشده با پوست هم است .تو خواب خیلی نارام هستم .میشه رهنمای کنین بگوین چی تعبیری دارد ممنون از شما
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
صبا
۲۵ روز پیش
سلام من مجردم خواب دیدم فامیلاتوخونمون جمع شده بودن نمیدونم بخاطرچے بودمهمونے بودیاچیزدیگ خونمونم تغییرکرده بودظاهرش بعددیدم سرسفره نشسته بودیم همگے نمیدونم غذاچے بودفقط دیدم داییم بهت گفت یه تیکه نون بدم بهش منم میخواستم بدم ولے قبل من یکے دیگ ازفامیلابهش دادبعددیدم پسرداییم باداداشم حرف میزنه یه نگاه به من میکنه من اول یه چادررنگے سرم بودبعدموقع که سرسفره بودم چادرنداشتم بعدشالم نداشتم یڪ لحظه به خودم اومدم دیدم چیزے سرم نیست ونامحرم اینجا هست سریع شال برداشتم سرم کردم بعدپسرداییم اومدسمت من بهم گفت حموم شماکجاست بهش نشون دادم بعدزندایے مودیدم میخواست یڪ هندونه روازوسط نصف کنه اول به من دادبهش گفتم من نمیتونم به خودش دادم اونم این هندونه روازیکے ازفامیلاش گرفته بودکه خانوم بازیگرهست منم از اول خیلے تعجب کردم اون خانوم بازیگرکجافامیل زندایے من میشه که بهش هندونه بده! بعدزنداییم باچاقوزدهندونه روازوسط نصف کرددیدم داخلش خالے بودوتوش انواع لبنیات بودباشوینده خیلے تعجب کردم بعدزنداییم همشوگذاشت یخچال منم بازکردم یخچال روخیلے قشنگ همشون چیده بودخیلے مرتب رنگ بارنگ بعداون خانوم بازیگرگفت میخواسته زندایے منوغافلگیرکنه که اینکارکرده چه تعبیرے داره؟
خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌هاے تازه در زندگی‌تان است. براے ماجراجویے آماده‌اید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگے است. نمادے از جنبه‌اے از خودتان می‌باشند. بیانگر جنبه‌اے از میراث و خصوصیت خانوادگے شماست. نمادے از ایده‌هاے تازه و آگاهی‌هایے است که پدید می‌آیند. ذهن‌تان را از بدن‌تان جدا می‌کنید. ممکنست خیلے به اینکه چگونه فکر می‌کنید، تکیه کنید، بجاے اینکه به این فکر کنید که چگونه حس می‌کنید، یا برعکس (خیلے به حس‌تان توجه می‌کنید تا فکرتان). اطلاعات یا دانشے دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. بیانگر احساس عشق، تمایل، شهوت و شور و شوق آتشین است. تعبیر دیگر: یعنے راحتی، خوشے و آرامش تابستان است. به دنبال جهتے در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
بهار
۲۵ روز پیش
سلام
همش خواب کساییو میبینم که تاحالا ندیدمشون و تو خواب میشناسمشون و از اعضای فامیل و خانوادم هستن هر دفه ی مدل جدید با ادمای جدید میبینم تعبیرش چیه