مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۰
کد خبر: ۱۰۵۱۷
تعداد نظرات: ۱۲۸ نظر
با تعبیر خواب مهمان، تعبیر خواب مهمانی، تعبیر خواب مهمانی رفتن، تعبیر خواب مهمان (ناخوانده) سرزده و تعبیر خواب پذیرایی و غذا دادن به مهمان همراه ما باشید.
تعبیر خواب مهمان و مهمانی - مهمان سرزده چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، دیدن مهمانی و ضیافت در خواب می‌تواند اشاره به تصاویر زیر در زندگی واقعی فرد رویابین داشته باشد:
 
مهمانی: ارتباطات اجتماعی، احساس شناخته شدن یا دیده شدن و انتخاب شدن، احساسات مربوط به طبقه اجتماعی، جایگاه یا موقعیت فرد در جامعه، فرصت تجاری یا فرصت‌های دیگر، احساسات مربوط به خوردن و نوشیدن، غریزه تحت تاثیر قرار دادن دیگران و یا تحت تاثیر قرار گرفتن.
 
با دیدن مهمان در خواب شادی ای دوطرفه ایجاد می‌گردد. هم ما از دیدن مهمان شاد می‌شویم و هم او از دیدن ما. بنابراین نوعی بهره دوجانبه است. مهمان و مهمانی دادن در خواب تعابیر مختلفی دارد که بایستی همه جوانب و محوریت خواب در نظر گرفته شود. چگونگی رفتار با مهمان و برخورد آن تأثیر بسزایی در تعبیر خواب داشته و معبرین بایستی با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر شخص به تفسیر خواب بپردازند.

تعبیر خواب مهمان چیست؟

برايت مى‌گويد:
 • اگر خواب ببينيد مهمانى به خانه‌ى شما آمده است، نشانه‌ى آن است كه بايد مراقب كارهايتان باشيد.
 • اگر خواب ببينيد خودتان مهمان هستيد، نشانه‌ى آن است كه دچار ضرر مالى مى‌شويد.
 
ابن سیرین می‌گوید: 
 • تعبیر خواب مهمان کردن، جمع شدن برای چیزی می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی گروهی را مهمان کرده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کاری می‌شوی که به خاطر آن نمی‌توانی به کارهای دیگر رسیدگی کنی.
 • اگر ببینی تو را برای مهمانی به باغی پر از میوه برده‌اند در جنگ با دشمنان دین شهید می‌شوی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.
 • اگر خواب ببینید به منزل شما مهمان آشنا آمده و صحبت‌های آنان مهربانانه و دوستانه است، دوستان زیادی خواهید داشت. اگر مهمانان شما غریبه بودند، و صحبت‌های آنان مهربانانه بود، در کاری با دیگران به توافق خواهید رسید.
 • اگر رفتار مهمانان با شما به صورت اغراق آمیزی با خوش و بش و شادمانی همراه بود، دشمنانی دارید که بر علیه شما رفتار سویی در سر می‌پرورانند.
 • اگر خواب ببینید در مهمانی، دیگران با شما دعوا کردند، از رفتار و اعمال شما در بیداری تمجید خواهد شد و شما را به نیکویی یاد خواهند کرد.

کارل یونگ:
 • دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش‌ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید.
 • خواب دیدن اینکه شما مهمان هستید، بیانگر یک فرآیند یا مساله در زندگی‌تان است که موقتی است. این را در نظر بگیرید که از شما به عنوان یک مهمان پذیرایی می‌شده است (به شما خوشامد گفته می‌شده است)
 
 

تعبیر خواب مهمان داشتن

کارل یونگ: خواب دیدن اینکه شما یک مهمان چند روزه دارید بیانگر ماهیت وفق پذیر شماست. شما تمایل دارید که نیاز‌های دیگران را قبل از نیاز‌های خودتان تغذیه کنید.
 

تعبیر خواب مهمانی رفتن

 • اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی مشغول است، درگفتگویی به رفع اختلافات مردم می‌پردازد. اگر ببیند او را در باغی به مهمانی بردند و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود. اگر کسی ببیند که در ضیافتی با شکوه شرکت دارد، تعبیرش این است که دوستان با محبتی دارد که در صدد لطف و ابراز محبت به او هستند.
 • اگر ببینید کسانی که در آن ضیافت هستند همگی لباس‌های شاد و رنگی بر تن کرده‌اند و در ظروف گرانبها غذا می‌خورند، نشانه این است که در هر راهی که قدم بر می‌دارید، نیکی و خیر و منفعتی برایتان وجود خواهد داشت و دوستان شما نیز انسان‌های خوب و با محبتی هستند.
 • اگر ببینید در ضیافتی حضور دارید که همه در آن به قهقهه مشغول هستند و رقص و پایکوبی می‌کنند، تعبیرش رسیدن مصیبت به کسی است که آن ضیافت را ترتیب داده است و اگر ببینید که دیگران در آن ضیافت، افرادی نا آشنا هستند و روی میزها خالی از ظروف زیبا و غذا است، موردی نا خوشایند مانند سوء تفاهم یا نا امیدی، در بیداری پیش خواهد آمد.
 • کارل یونگ: خواب دیدن اینکه شما در مهمانی هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. اگر مهمانی بد باشد پس بیانگر این است که شما از مهارت‌های اجتماعی تان مطمئن نیستید. اگر خواب ببینید که در جشن تولدتان هستید، بیانگر این است که قدر زندگی‌ای که دارید را می‌دانید.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب رقصیدن - دیدن رقص در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مهمان ناخوانده

 • کارل یونگ: اگر شما خواب یک مهمان ناخوانده را ببینید، بیانگر این است که به این درک می‌رسید که در یک جایی از زندگی تان از شما سو استفاده می‌شود.
 • مهمان سر زده به دوست یا خواستگار تعبیر می‌شود و کاری پیش خواهد آمد که موجب می‌شود از زندگی و کار روزمره خود، کمی عقب بمانید.
 • اینکه رفتار مهمان سر زده با بیننده خواب چگونه باشد، در تعبیر خواب بسیار مؤثر است. اگر مهمان سرزده، مرتب به بوسیدن و فشار دادن شما در آغوش خود پرداخت، از جانب شخصی که انتظار آن را ندارید، با شما رفتاری خواهد شد که باعث آزردگی شما از او شده و سعی خواهید کرد که از او دور شوید.
 • اگر مهمان سرزده، کاملاً آرام و با متانت با شما برخورد کرد، دوستی‌های جدیدی در زندگی شما برقرار خواهد شد که پایدار و طولانی مدت خواهد بود.
 • اگر مهمان ناخوانده با شما دعوا کرد و یا با شما به فحاشی و زد و خورد پرداخت، دیگران در بیداری به تعریف و تمجید از شما خواهند پرداخت و به شما لطف و محبت و یاری خواهند رسانید.

تعبیر خواب پذیرایی کردن و غذا دادن به مهمان

 • اگر به مهمان خود غذا می‌دهید، بسته به نوع غذایی که می‌دهید به دیگران خیر و برکت خواهید رساند.
 • اگر خواب ببینید از مهمانان خود با غذاهای خوب و شیرینی و میوه پذیرایی می‌کنید، از جانب شما به دیگران محبت و خیر و نیکویی خواهد رسید.
 • اگر به مهمان خود نان بدهید، روزی پاک و تمیز و برکت به آنان خواهد رسید.
 • اگر غذای چرب و پر روغنی به آنان بدهید، موجب خواهید شد تا دیگران به ثروت و مال فراوان برسند.
 • پذیرایی با غذاهای گوارا و نوشیدنی‌های شیرین نشانه رسیدن خبرهای خوب و شاد کامی و نوشیدنی‌های تلخ یا غذاهای شور نشانه خبرهای بد و رسیدن اختلافات با کسانی است که در خواب دیده‌اید.
 • اگر غذای چرب تناول کنید به ثروت می‌رسید. غذای شیرین خوردن به تعبیر پایداری در دوستی و حل مشکلات است. نان زیاد نشانه برکت و شربت نوشیدن، نشانه شاد کامی است. غذاهای شور یا تلخ و نوشیدنی‌های بد طعم نشانه اختلافات و بروز ناراحتی بین کسانی است که خواب دیده‌اید به نزد آنان به مهمانی رفته‌اید.
 

تعبیر خواب برنامه ریزی برای مهمانی

کارل یونگ: خواب دیدن اینکه یک مهمانی را برنامه ریزی می‌کنید بیانگر این است که شما خیلی روشمند هستید و نیاز دارید که کمی بی اختیار رفتار کنید. زمان آن رسیده که کمی آسان گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به سادگی، بازتابی از سطح استرس شما در مورد برنامه ریزی یک مهمانی واقعی باشد (نگران برنامه ریزی یک مهمانی واقعی هستید)

تعبیر خواب مهمانی مردانه

کارل یونگ: اگر شما مرد هستید و خواب میبینید که یک مهمانی کاملا مردانه است بیانگر این است که شما توانایی هاتان را قبول ندارید و زیر سوال می‌برید. شما می‌ترسید که از پس انتظارات دیگران بر نیایید و به پایشان نرسید و مورد چشم پوشی قرار گیرید. یا شاید شما تمایل دارید که کنار بکشید و ایستادگی نکنید.

تعبیر خواب دورهمی

کارل یونگ: دیدن دورهمی در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید جنبه‌های مختلف شخصیتی‌تان را ادغام کنید. شاید شما آرزو می‌کنید که خصوصیات دیگران را درون خودتان ایجاد کنید. اینکه چقدر خوب این افراد را می‌شناسید را در نظر گیرید، نکات مهمی در خود دارد. خواب ممکن است جناسی از جمع آوری کردن یا چیزی را کنار هم آوردن باشد، یعنی شواهد، اطلاعات یا چیزی را گرد هم آورید.
 
 
منابع:
Yotaab.com
Pendarno.ir
خواب و رویا
تعبیرستان
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۲۸
در انتظار بررسی: ۰
زهرا رحیمی زاده
۶ روز پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم که توی خونمون نشستم و خبر نداشتم ک شب عروسی دعوتیم

عصر بود که دیدم خانوادم آماده شدن و ماشین اومده بود دنبالشون پسرداییم جلو نشسته بود ک خانوادم داشتن میرفتن که سوار ماشین بشن ک ازشون پرسیدم کجا میرید گفتند که داریم میریم عروسی منم ناراحت شدم و گفتم ک من هنوز آماده نشدم لباس و آرایش ندارم ب دختر عمم و زن عموم گفتم آرایشم کنید اونا گفتند ک نمیتونیم ما الان داریم میریم منم گفتم که الان میریم آماده میشم وقتی ک آماده شدم دیدم که رفتند.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمایانگر زمانی است که انرژی‌تان را خوب استفاده می‌کنید. از تجربه‌ها و درس‌های گذشته‌تان بیاموزید. تعبیر دیگر: علامتی از روشن کردن موقعیتی است. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. نمایانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
بدون نام
۸ روز پیش
سلام من خواب دیدم ک کسی ک دوسش دارم یعنی نامزد شیرینی خوردم ک الان باهاش قهرم اومده خونمون من داخل یک اتاق دیگ بودم یدفعه دیدم توی اتاق دیگمون اومده نشسته با خانوادم خیلیییییی خوب رفتار می کرد ولی اصلا با من حرف نمیزد لطفاً اگ تعبیری داره جواب بدبد
سلام! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نشانگر رابطه‌تان با نامزدتان است. اغلب، خواب‌ها روی احساسات سرکوب‌شده‌ای تمرکز می‌کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده‌اید. نمایانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می‌بینید، یعنی حس می‌کنید در موقعیتی گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید.
مهری
۱۲ روز پیش
سلام,وقت بخیر
خواب دیدم دوتا از دوستام سرزده اومدن خونمون بعد رفتم آشپزخونه واسشون چای با بیسکوییت بیارم یدفعه دیدم تو سالن یه عالم مهمون نشسته, یه خانمی رو صندلی نشسته بودن که من با روی خوش گفتم سلااام به ایشون, اون با مکث نگام کرد و آروم یه سلام گفت, من رفتم آشپزخونه که چای ببرم تو ذهنم داشتم فکر میکردم که این خانم یه پسری داره که منو واسش در نظر دارن
تعبیری داره؟
سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. گویای رضایت و شادی در زندگی‌تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می‌گیرید. تعبیر دیگر: گویای آرامش، متانت و احترام است. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید.
سارا
۱۲ روز پیش
سلام و خسته نباشید
من خواب دیدم که بیرون خونه بودیم یهو بهمون خبر دادن که مهمون داریم باید بریم خونه
تو راه برگشت گفتن که رفتن خونه ی داداشم
ولی وقتی رسیدیم شب بود
مادر و پدر پسری که دوستش دارم خونمون بودن
همه رخت خواب پهن کرده بودن دراز کشیده بودن
پسره همش دور بر من پرسه میزد مادرشم به زور با من خوب حرف میزد..چون از من بدش میاد
سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد.
سمیرا
۱۲ روز پیش
سلام وقت بخیر. من دیشب خواب دیدم یه جایی هستم که سفره انداخته بودن و غذا خوردیم. همه هم بودن. من بلند شدم که کمک بدم وسایلارو جمع کنم . یه تاپ مشکی نو تنم بود یا شلوار جین خوشکل. لباسام نو بودن. و موهامو فر کرده بودم یه ارایش ملایم هم داشتم.‌خوشکل شده بودم از هر نظر. بعد مهمونا مال یه شهر دیگه بودن. که قبلا واسه من از پسرشون خواستگادی کردن و ما رد کردیم. توی خواب میگفتم از عمد برم جلوشون رد بشم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. گویای اغوا، جنون جنسی، احساس، نفسانیت، غرور و سلامت است. به جنبه‌هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می‌کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره‌ی خودتان اذعان داشته‌اید یا درگیرش شده‌اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! تأکید شدیدی روی زیبایی و ظاهر دارید تا درون.
بدون نام
۱۳ روز پیش
سلام
وقت بخير
ممكنه خواب من رو تعبير كنيد
سلام؛ همچنین! مخاطب گرامی، خواب‌تان تعبیر شده است.
بدون نام
۱۳ روز پیش
سلام
وقتتون بخير
من خواب ديدم كه خونه دوستم هستم و براشون كمپوت ميوه دارم درست ميكنم اونا هم خيلي خوشحال بودن از بودن من بعدش براشون غذا درست ميكردم ، وقتي هم كه مهموناشون اومدن من براشون چايي مياوردم
ممنون ميشم تعبيرش رو بفرماييد
سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. گویای رضایت و شادی در زندگی‌تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می‌گیرید. تعبیر دیگر: گویای آرامش، متانت و احترام است. نمادی از جنبه‌ی دنیوی زندگی‌تان است. شاید چیزهای خاصی را بی‌اهمیت می‌شمارید و از چیزی یا کسی چشمپوشی می‌کنید.
زهرا رحیمی زاده
۱۳ روز پیش
سلام من از کودکی تا الان دقیقا چندبار یک خوابه تکراری دیدم

خوابم این بود که خونه ی خودمون بودیگ و من جلوی روشویی بودم و وقتی که برگشتم پشته سرم رو ببینم ، یک گرگی رو دیدم که فقط سر و دستاش بود و مادرم دستش رو گرفته بود و اونو میبرد و همینطور ک داشتند میرفتن گرگ با لبخند نگاه ترسناکی به من میکرد
سلام! خواب‌تان گویای توانایی‌تان برای کنترل احساسات‌تان است. ممکنست نیاز داشته باشید که خودتان را از احساسات گذشته پاک و مطهر کنید و شروعی تازه داشته باشید. نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، خودباوری و غرور است. قادرید در بالا-پایین‌های مختلف اجتماعی، آرامش‌تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی، منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می‌کنید. به تعبیر منفی، گویای خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکنست بازتابی از موقعیتی کنترل‌ناپذیر یا نیروی همه‌گیر در زندگی‌تان باشد. این به یک وسواس (عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل‌تان اشاره دارد.
زهرا رحیمی زاده
۱۳ روز پیش
سلام من خواب دیدم که دوتا از پسرداییهام من رو از بلندی پرت کردند تعبیرش چیه
سلام! خواب‌تان نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. کنترل ندارید، عدم امنیت دارید یا حمایتی در زندگی‌تان ندارید. ممکنست مشکل بزرگ یا مسأله‌ی کوبنده و بزرگی را تجربه می‌کنید. ممکنست گویای این باشد که نمی‌توانید به هدفی که از پیش برای خویش تعیین کرده‌اید، دست یابید. اگر در خواب، کشته شدید: رابطه‌ای مهم تمام شده است. می‌کوشید خودتان را از احساسات‌تان ببرید. ممکنست درباره‌ی استعدادهای استفاده‌نشده‌تان باشد.
زهرا رحیمی زاده
۱۳ روز پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم که یک مهمونی با افراد زیادی توی خونه ی ما برگزار بود و یکی از مهمان ها یک برکه ی فتوکپی میخواست که یک آقای غریبه ای که لباس عربی پوشیده بود(دبی زندگی میکنیم) گفت که من میرم کپی میکنم و ماهم گفتیم تا این آقا برمیگرده سفره رو بکشید و در حال سفره پهن کردن بودند که از خواب بیدار شدم
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خواب‌تان گویای جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید.
حسن
۱۴ روز پیش
سلام
من خواب دیدم ک ی مهمانی برگذار کردم ۳ الی ۴ دوستام هستن و داریم باهم میخندیم غش میرفتیم از خنده
ولی تو واقعیت اصلا نمیشناختمشون
سلام! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است.
گیلدا
۱۶ روز پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم که به خونمون مهمون اومده و همه با هم خیلی خوبیم من تو خواب اونارو میشناختم انگار از دوستامون بودن ولی تو بیداری اصلا ندیدم همچین ادماییرو و تو خونمون یک حشره اومده بود شبیه پروانه ولی کمی بزرگتر که من ترسیده بودم و بقیه تلاش میکردن بکشنش
تعبیرش چی میشه؟
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی درباره‌ی چیزی، نگرانید. نمادی از نگرانی‌ها یا هراس‌های شماست. تعبیر دیگر: گویای مانع‌های کوچکی است که باید بر آنها غلبه کنید. مسأله‌ها و رنجش‌های کوچکی‌اند که نیازست به آنها رسیدگی شود. حس می‌کنید مورد حمله واقع شده‌اید. تعبیر دیگر: نمادی از دقت، هشیاری و حساسیت است. ممکنست نیاز داشته باشید افکارتان را منظم کنید و ارزش‌هایتان را دسته‌بندی کنید. گاهی آنها بعنوان پیام‌آوران الهی هستند. گویای طول عمر، خلاقیت، عاشقانه، شادی و معنویت است. ممکنست یک طریقه‌ی نو فکری را تجربه کنید یا نوعی تغییر و تحول را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: لازمست آرام بگیرید. در زندگی‌تان تمرکز ندارید. تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید.
ماهور
۱۶ روز پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم که به یک مهمانی دعوت شدم و همه دختر و پسر بودن و من در خواب چند نفر و میشناختم ولی تو بیداری هیچوقت اون ادمارو ندیده بودم انگار فقط تو خواب میشناختمشون و من با دوتا مرد که تو خواب میشناختم رقصیدم تعبیرش چی میشه؟
سلام؛ ممنون! خواب‌تان می‌نمایاند که لازمست مشخصه‌های معینی را در خودتان پدید آورید. گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. از میان مانع‌های زندگی‌تان بسادگی می‌گذرید. حس می‌کنید محدودیتی ندارید. نمادی از بی‌گناهی، ضعف و آسیب‌پذیر بودن است. تعبیر دیگر: ممکنست حس کنید قادر به دستیابی به آرمان جامعه از زیبایی نیستید (هرگز به معیار زیبایی جامعه نمی‌رسید). تعبیر دیگر: گویای جشن و کوشش‌تان برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید: ’رقص زندگی.‘ گویای خو، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزیست که زندگی مجبورست به شما پیشنهاد دهد. تعبیر دیگر: از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی‌تان در تعادل و هماهنگی است. رقص، گویای پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی‌ها را در زندگی‌تان، ایجاد کنید.
سپیده
۱۷ روز پیش
سلام خواب دیدم کلللی مهمون داریم از فامیلامون نمیدونم از کدوم زیارت اومدیم ولیمه میدیم بعد سفره بزرگی باز کردیم داخل سفره همه چیز بود مثل ماست و خیارشور و... بعد داشتیم غذا پخش میکردیم دست به دست برنج میدادیم به مهمونا رو برنج هم چندتا دونه خلال پسته داشت و دیسهای زیادی جوجه که وسط سفره بود عشقمم ک باهم کات کردیم اومده بود و داداشمم ک باهامون رابطه نداره اومده بود و رفیقاشو هم اورده بود ممنون میشم تعبیر کنید
سلام! خواب‌تان نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. لازمست بیاموزید در موقعیت‌ها و فرایندهای متنوعی که خود را در آنها می‌بینید، درست رفتار کنید. نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی‌های گرم است. نیاز به پرورش و مراقبت دارید. گویای بازگشت و وابستگی‌تان به هدف‌های ناتمام یا پروژه‌هایی که در گذشته لغو شده‌اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه‌تان عادی و باعشق است، یعنی هم‌اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه‌های گذشته‌تان را ادامه دهید. خواب‌تان، صرفا به زمینه‌های عاطفی هدف‌هایتان اشاره ندارد و می‌تواند پروژه‌های شغلی یا تحصیلی‌تان را شامل شود. گویای مسأله‌های حل‌نشده با برادرتان یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست.
الناز عطایی
۲۴ روز پیش
سلام ممنون از سایت فوق العاده تون...مامانم خواب دیده که من یک مهمانی بزرگ در یک خیابان سربالایی خیلی خیلی طولانی برگزار کرده ام مهمانی مال من بوده و مادرم در حال هماهنگی های مهمانی است و یک روسری قرمز پوشیده و مهمان ها همه به او می گویند چه لباس شکیل و عجب روسری پوشیده ای ...ممنون از شما
سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. گویای رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. نمادی از محدودیت‌هایتان است. ممکنست بجای بیان‌شان، احساسات‌تان را بیش از حد کنترل کنید. از سوی دیگر، احساس می‌کنید صدایتان خفه می‌شود. بیانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.
بدون نام
۲۷ روز پیش
سلام
من خواب ديدم كه با دوستام رفتيم توي ويلايي كه تو ي اون منطقه همه خونه ويلايي و خيلي خيلي زيبا بودن ( چيزي از دوستام خيلي يادم نمياد ) وارد يكي از ويلا ها شديم البته به عنوان مهمان .
خيلي خونه شيكي بود اونجا چندطبقه بود و منم هي بالا و پايين ميرفتم و هر چي كه ميخواستم لونجا بود انواع لباس و لوازم ورزشي و برخورد خوب اهالي اون خونه و ....
وسط مهموني برادر دوستم بهم زنگ زد گفت كه به خواهرم بگو استادش منتظرشه منم گفتم باشه ( مكالمه خيليييي مؤدبانه بود خيلي ) بعد هممون با دوستام رفتيم دانشگاه يا مدرسه يهو ديديم يه عده بهمون گفتن سما كار حرام كرديد بي اجازه ما رفتيد خونه يه آدم بنا بر اين همتون بايد مجازات شيد من و دوستام هم همه با كشتي فرار كرديم من تصوير كشتي و پارو زدن بقيه رو كامل ديدم
ممنون ميشم تعبيرش رو بفرماييد
سلام! نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. گویای عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. گویای مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با برادر دوست‌تان روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان‌تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. جنبه‌هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه‌تان را کشف می‌کنید. اگر روی کشتی هستید و هوای توفانی را تجربه می‌کنید، یعنی وارد حادثه‌هایی درهم‌برهم در زندگی‌تان شده‌اید.
فریسا
۲۹ روز پیش
سلام وقت شما بخیر
من خواب دیدم که پدر و مادرم خونه نیستن و من هم یه مهمونی بزرگ گرفتم ک البته فقط فامیلای مادرم بودن بعد که همه نشستن گفتم اقای ارمان اینجا هستن و وسطای مهمونی میخواست بره و داشت از پله های خونمون پایین میرفت منم سریع رفتم و داد زدم اقای ارمان که بهم امضا بده وقتی رسیدم پایین جلو در طبقه پایین دو تا جفت کفش مردونه بود یکی قهوه ای و یکی سرمه ای قهوه ای هم مال داییم بود رفتم پایین دیدم ایشون اومد و بهشون گفتم که بهم امضا بدن و ایشون هم صفحه اول دفترم رو امضا کردبعد یه گیره لباس نقره ای که خیلی هم میدرخشید(از اونا ک رو لباس های شسته شده میزارن) بهشون دادم و ایشون هم رفتن از داییم پرسیدم پایین کاری داشت داییم گفت کولر خراب شده بود گفتم درستش کنه بعد از مهمونی من و دختر خالم موندیم چون پدر و مادرم خونه نبودن رفتیم بستنی بخریم 4 تا خریدیم 2 تاش رو گذاشتیم زمین ک دیگه نتونستیم بخوریمش
سلام؛ همچنین! گرچه مشخص نکرده‌اید که «آقای آرمان» کیست؛ اما: خواب‌تان گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. گویای دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. گویای رویکردتان به زندگی است. گویای گنجایش شماست که هنوز رها نشده است. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. گویای خوش‌شانسی، خوشی، موفقیت در عشق و رضایت از زندگی است. لازمست لحظه را دریابید و از آن لذت ببرید. تعبیر دیگر: ممکنست گویای این باشد که لازمست کمی خونسرد باشید و اجازه ندهید اعصاب‌تان از کنترل‌تان خارج شود.
لیلا
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم اقایی آشنا که نسبت بهش تو دلم محبتی هست از من خواست کاری براش انجام بدم و من انجام دادم. خواهر کوچکم هم پیشم بود. بعد به من گفت حالا که این کار خوب رو انجام دادی دیگه واسه همیشه بیا منزل من و‌تا اخر عمرت پیش من کار کن. لطفا تعبیرمیکنید
سلام! خواب‌تان یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. گویای جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته‌شده باشد (می‌شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی‌هایی باشد که درباره‌ی او دارید. گویای مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است.
لیلا
۱ ماه پیش
ممنون
ستاره
۱ ماه پیش
سلام خیلی ممنون از تعبیر خوابی که براتون فرستادم
گفتید ادامه ی خواب رو دوباره بفرستم
بعد حمام موهایم را مادرم مرتب کرد و به پذیرایی که در طبقه بالای خونه بود برگشتم و نشستم پدر خانواده ای که دعوت کرده بودیم نزدیک من نشست و من رو عروس خودش خطاب کرد با اینکه اون مهمونی برای خواستگاری نبود و من اون ها رو نمیشناختم... مادرم از اخلاق اون ها خیلی خوششون اومده بود و به من تعریف میکرد البته خودمم خوشم اومده بود..
پدر خانواده ای که دعوت کرده بودیم دندانپزشک بودند و از من در مورد وضعیت تحصیلم پرسیدن با توجه به اینکه تازه کنکور دادم و منتظر نتایج هستم همین رو به ایشون گفتم اما مد نظر همون دندانپزشکی رو دارم...مدتی بعد نوازنده ها وارد شدند من به پشت سرم و طبقه ی پایین نگاه کردم دیدم کلیییییی مهمان در طبقه پایین داریم یک لحظه احساس غرور کردم و اما این حس را به خوشی تبدیل کردم مهمان ها پیش مادرم اومدند و از من تعریف کردند و میگفتند ایشون خیلی خانوم هستند...
میدونم خوابم یه جوریه اما انقدر عجیب بود گفتم شاید تعبیر داشته باشه...
ممنونم ازتون
سلام؛ خواهش می‌کنم! در ادامه: گویای مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. بیانگر کامیابی و خوشی است. احساسات‌تان را به شیوه‌ای مثبت ابراز می‌کنید. موسیقی، باعث شفای روح می‌شود (غذای روح است).
ستاره
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم یه خونه خیلییییی بزرگ داریم و یه خانواده ی فرهیخته مهمان ما هستند به صرف شام من بعد شام حمام رفتم و لباس های نو و شیک پوشیدم و موهایم را مادرم مرتب کرد و به پذیرایی که در طبقه بالای خونه بود برگشتم و نشستم پدر خانواده ای که دعوت کرده بودیم نزدیک من نشست و من رو عروس خودش خطاب کرد با اینکه اون مهمونی برای خواستگاری نبود و من اون ها رو نمیشناختم... مادرم از اخلاق اون ها خیلی خوششون اومده بود و به من تعریف میکرد البته خودمم خوشم اومده بود..
پدر خانواده ای که دعوت کرده بودیم دندانپزشک بودند و از من در مورد وضعیت تحصیلم پرسیدن با توجه به اینکه تازه کنکور دادم و منتظر نتایج هستم همین رو به ایشون گفتم اما مد نظر همون دندانپزشکی رو دارم...مدتی بعد نوازنده ها وارد شدند من به پشت سرم و طبقه ی پایین نگاه کردم دیدم کلیییییی مهمان در طبقه پایین داریم یک لحظه احساس غرور کردم و اما این حس را به خوشی تبدیل کردم مهمان ها پیش مادرم اومدند و از من تعریف کردند و میگفتند ایشون خیلی خانوم هستند...
میدونم خوابم یه جوریه اما انقدر عجیب بود گفتم شاید تعبیر داشته باشه...
ممنونم ازتون
سلام! خواب‌تان نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویای مقبولیت شما یا دیگران است؛ همچنین گویای روابط بین فردی‌تان و اینکه چگونه در زندگی اجتماعی‌تان رفتار می‌کنید. زمانش رسیده است که تجربه‌های گذشته را منعکس کنید و به اشتراک گذارید. همچنین یعنی به همه‌ی مردم به چشم برابری نگاه می‌کنید. گویای پاکسازی درون و بیرون‌تان است. زمان‌هایی که بهتان سخت گذشته است را می‌شویید و دور می‌ریزید. نمادی از اینست که از ایده‌های قدیمی، مفاهیم، دیدگاه‌های قدیمی و منفی، رها می‌شوید. ممکنست به بخشش و رها کردن اشاره داشته باشد. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. ادامه‌ی خواب‌تان از «موهایم را مادرم مرتب» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
صبا
۱ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر!!!
من چند شب هس که یه خانواده رو توی دورهمی خانوادگی ک جشن میبینم که رابطمون هم خیلی باهم خوبه.
این خانواده‌ای ک من میبینم توی خواب از اقوام هستن و من ۱ماه قبل یک شب دعا خوندم ک بتونم همسر آیندم رو توی خواب ببینم و پسراین خانواده‌رو دیدم.
امکانش هس ک خوابم تعبیرش همین باشه که باهم وصلت میکنیم؟؟
سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمادی از باهم بودن است. به شما یادآوری می‌کند که افراد دیگر می‌توانند به زندگی‌تان وارد یا خارج شوند، اما همیشه خانواده‌تان را خواهید داشت. تعبیر دیگر: آنچه یک خانواده‌ی واقعی باید به آن شکل باشد را آرمانی‌سازی یا خیالبافی می‌کنید. آنچه خانواده‌های دیگر دارند را می‌خواهید داشته باشید. گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. هنوز این خواب، نمایانگر آینده نیست.
شاطا
۱ ماه پیش
سلام وخسته نباشید
من خواب دیدم که رفتم منزل یک فامیل ودر آنجا به من و پدر ومادرم خیلی بی محلی کردن و زنهای فامیل با این که خبر داده بودیم که ما داریم به خانه شان میرویم اما زنها در خانه نبودن و رفته بودن بیرون وبعد از این که پرسیدیم که کی برمیگردم صاحب خانه گفت فکر نکنم الان برگردن با این حال ما چند ساعتی در آنجا نشستیم و کسی به ما محل نگذاشت فقط یک پذیرایی مختصری شدیم ومن این قدر ناراحت بودم که اصلا چیزی نخوردم و پدر و مادرم هم چیزی نخوردم ومن خیلی ناراحت شدم وبه من خیلی برخورده بود و باهاشون دعوا کردم وبا پدر و مادرم از آن جا بیرون رفتیم.
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. گویای مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. نمایانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: گویای تلاطمی است که از درون، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم که یه جا رفتیم مهمونی اونجا دخترعموهام رژلب ولاک صورتی و سرخ زده بودند واسه منم زدند بعد سفره پهن شد وغذارو اوردن وتو خورشت ها به های بزرگ پخته شده بود توهر بشقاب دوتا سفره کوچیک بود وتعداد مهمان ها زیاد نصفمون نشستیم بقیه سرپا وایستاده بودندتازه میخواستم غذامو شروع کنم دیدم دخترم که یک سالشه میدوید اینور اونور وموهاشو با دستش میکند وسرش لکه لکه مو نداشت
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نیاز دارید تمرکز شدیدتری روی آنچه می‌انجامید و آنچه می‌کوشید کسب کنید، بگذارید. گویای مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. گویای رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند.
Zaraw123
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم.که همراه خانواده عموم که پسرش منو خیلی دوست داره منم خیلی دوسش دارم توی یه پارک خیلی بازی کردیم به حدی که عرق از سر و کولمون می‌بارید.بعدش اومدن خونه ما برای شام که قبل از حاضر شدن غذا پسر عموم به حموم رفت من هم بخاطر حس های حسادت بچگونه گیر دادم بش،که اینو بپوش اونو نپوش اونجا عوض کن لباستو اونجا عوض نکن.بعدش منم رفتم تو یکی از اتاقای دیگه لباسامو عوض کردم.وقتی اومدم مامانم یه سفره خوشگل و پر مخلفات چیده بود و همه مشغول خوردن بودن.لطفا تعبیرش رو بگید.میترسم
سلام! خواب‌تان یعنی موقتی از واقعیت می‌گریزید. گویای تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره‌ی بازپروری پس از تجربه‌ی یک مسأله‌ی شخصی جدی باشید یا در دوره‌ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویای مقبولیت شما یا دیگران است؛ همچنین گویای روابط بین فردی‌تان و اینکه چگونه در زندگی اجتماعی‌تان رفتار می‌کنید. زمانش رسیده است که تجربه‌های گذشته را منعکس کنید و به اشتراک گذارید. همچنین یعنی به همه‌ی مردم به چشم برابری نگاه می‌کنید.
مینا
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم مهمان یکی از فامیلای دورمون هستیم که اصلا رفت و آمدی باهاش نداریم فامیلای نزدیک دیگه هم مهمون بودن بعد موقع غذا تو سفره یه غذای گوشتی مانند عجیبی بود مثلا مثل کله پاچه رنگ گوشتش سفید بود یه جورایی شبیه دست آدم بود که تو پورِش کرده بودن و پخته بودنش بعد من از مزه این غذا خیلی بدم اومد ولی انگار بقیه خوششون اومده بود باخودم میگفتم خیلی بد مزس این دیگه چیه اون خانمی هم که مهمونش بودیم خیلی حرف میزد یادم نیس چیا میگفت ولی خیلی حرف زدنش رو یادمه بعد ببخشید من قبل این خواب صبحش یه خواب دیدم که تو امام زاده صالح هستم که مردی که یه دستش قطع شده داره نگام میکنه که اون خوابم تو صفحه تعبیر ضریح ارسال کردم که لطف کنید و تعبیر بفرمایید حالا تورو خدا بگین این دو خواب بهم ربط داره یا نه ، خواهش میکنم کمک کنید خیلی ترسیدم که چی میخوان بگن و معنیش چی میشه
سلام! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. لازمست موقعیت، رابطه یا تصمیمی را دوباره در نظر گیرید. شانس دوباره به آن دهید. خواب دیگرتان هم در صفحه‌ی دیگری که ارسال کردید، تعبیر شده است.
el
۱ ماه پیش
باسلام و خسته نباشید خدمت شما
من ظهر خواب دیدم یکی از اشناهامون دختر داییم با دو فرزندش اومدن خونه ما در دنیای واقعی تا به حال خانه ما نیامده بودند من داشتم با تبلتم کار میکردم تبلتم وسیله ای لازم داشت من و مامان و خواهرم مشغول اماده شدن شدیم که بریم وسیله رو بخریم درصورتی که مهمانمان هنوز خونه ما بودن وقتی که اماده شدیم به مامانم گفتم که ما هیچی نیاوردیم مهمونامون بخورن زشته شربتی چیزی بیار مامانمم از فریزر بستنی در اورد که یکیشو داد به من بخورم دوتا رو هم داد به بچه های مهمان که دیگه بستنی برای مامان بچه ها نبود.جور یدر خواب احساس کردم که قراره ما بریم و مهمونا تو خونه ما باشن تا برگردیم چون خوابم زمانی که بستی مامانم داد تموم شد حقیقت راحب حال و خوشحالی مهمونا چیزی یاد م نمیاد تعبیرش چیه
سلام بر شما؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از فناوری، اطلاعات و زندگی نوین است. فرصت‌های تازه به رویتان باز می‌شوند. تعبیر دیگر: گویای نبود فردیت و نبود احساسات است. اغلب بدون اینکه دیدگاه‌هایتان را ابراز کنید، با جریان پیش می‌روید. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویای خوش‌شانسی، خوشی، موفقیت در عشق و رضایت از زندگی است. لازمست لحظه را دریابید و از آن لذت ببرید. تعبیر دیگر: ممکنست گویای این باشد که لازمست کمی خونسرد باشید و اجازه ندهید اعصاب‌تان از کنترل‌تان خارج شود.
محیا
۱ ماه پیش
سلام و احترام به شما بزرگوار و عزیز
مدتی است تعبیر خواب هایم فرزند پسر می اید و من باردار نیستم و بچه هم ندارم یک هفتس که شبانه روز خواب رزق و روزی و فرزند میبینم
دیروز هم خوابی دیدم که با همسرم تو دشت پراز گل های رنگارنگ ک زیبا قدم میزدیم بوی گل ها مدهوشمون کرده بود ولی فقط یه طرف دیگ دسته ای از گل بنفشه بود ک شوهرم هرکاری کرد من سمت اون گل ها برم نرفتم لطفا تعبیرش چیه از هردو نظر بگید هم سنتی هم روانشناسی ممنونم از شما
سلام بر شما! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر خیر، برکت و منفعت است که إن‌شاءالله وارد زندگی‌تان خواهد شد. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گویای پروژه‌ای کاملا نو است. گویای امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: گویای بیگناهی، گرمی و شروع نو است. نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. گویای مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. نمادی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: گویای ظرفیت پنهان‌تان و استعدادهای پنهان شماست.
محیا
۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم که چندنفر دارن میان خونه ام مهمان بشن و دست هرکدومشون یه بسته غذا بود میوردن خونه من لطفا تعبیرکنید هم از نظر سنتی بگید هم از لحاظ روانشناسی
ممنونم
سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر خیر و برکت است که إن‌شاءالله وارد زندگی‌تان خواهد شد. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گویای ایده، مفاهیم و نگرش است. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نمایانگر غنا، انرژی فیزیکی و احساسی است. انواع گوناگون غذا می‌تواند نمادی از مجموعه‌ی گسترده‌ای از چیزها باشد. استعاره‌ای از ارضا و راضی کردن عطش‌تان درباره‌ی عشق و تمایلات است.
زهرا
۲ ماه پیش
با سلام چند شبه همش خواب میبینم مهمان ها آشنا دوست فامیل غریبه میان خونمون مثل یه مهمونی معمولی با هم حرف میزنیم ازشون پذیزایی میکنیم تعبیرش چی هست؟
سلام! خواب‌تان گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر خیر و برکت است.
شهره
۲ ماه پیش
دیشب خواب دیدم با مادر و خواهرم تصمیم گرفتیم ساعت ۸ شب شام‌بریم خونه اون یکی خواهرم..با کل خانواده.رفتیم و شوهرش بهمون بی محلی کرد و بد برخورد کرد.ولی خواهرم و بچه هاش با من سعی میکردن خوب باشن که بهم بر نخوره.من ناراحت بودم و یه گوشه نشستم و گوشیمو روشن کردم دیدم معشوقه ام یه کلیپ خیلی خوب از خودش پخش کرده.نگاه میکردم و لذت میبردم.اخه در بیداری باهاش قهرم..من متاهلم
اول سلام! خواب‌تان گویای مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. پذیرای اطلاعات نو هستید. گویای تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: گویای عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید. زندگی‌تان که گذشته است را تماشا می‌کنید. شاید نیابتا از طریق تماشا و کارهای دیگران، زندگی می‌کنید. این را در نظر بگیرید که فیلم چگونه موازی موقعیت‌های زندگی شماست! این را ببینید که چگونه شخصیت‌ها به شما مربوط می‌شوند و چگونه آنان جنبه‌ای از شما را می‌نمایانند! لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
ساناز
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم یک پسرکه منومیخواست وبهم پیشنهاددوستی داده بودمن ردش کردم بامامانش اومده بودخونه مستجرماکه خیاطه مامانش اومده بودخیاطی پایین خونمون پسرش هم درحال پارک کردن ماشین بوددیدمش مامانشم اومده بودخیاطی طبقه اول خونمون تعبیرش چی میشه
سلام! خواب‌تان خواب‌تان ناقص است و نمی‌توان گفت که دارای تعبیر خاصی است. اما: خواب‌تان گویای جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. پرداختن به گذشته را باید متوقف کنید و به جلو بروید! باید بپذیرید که برخی چیزها به دلایلی نتیجه نمی‌دهند.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام
خواب دیدم منزل مادرم هستیم و از اقوام مادرم خیلی ها اومدن خونمون من یکی یکی باهاشون سلام و علیک کردم و احوال پرسی تا رسیدم به پیرزنی که الان یادم نمیاد مادربزرگم بود یا زنداییم(هر دوشون فوت کردن) شکلش شبیه مادر بزرگم بود ولی بهش گفتم زندایی .. دیدم خیلی ناراحته منم دستاشو گرفتم و بلندش کردم روتخت بابام خوابوندمش و بابام هم رو یه چهارپایه وسط خونه نشست.
سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما خواب‌تان ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نشانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند.
فاطمه
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ک دوستم با مادرش اومده خونمون و صحبت میکردیم و همش در خرید لباس حرف میزدیم برام تعجب اورد ک دوستم با مادرش اومده بود
سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. گویای جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: گویای اخبار مثبت است. نشانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید.
سمیرا
۲ ماه پیش
سلام عصر بخیر.مادرم خواب دیده یه خانمی اومده خونمون. عروسشم همراش بوده.بعد گفته این عروسم هست فلانیه. مامانم شناخته بودتش. عروس این زنه کسی هست که برادر شوهرش از من خواستگاری کرده بوده درواقعیت . خیلی هم تمیز بودن و چادر خوشکل سرشون
سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید.
Arefe
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم شب با خانواده ام رفته بودیم روستای مادر برزگم وقتی من حیاط بودم وقتی توی بیرون دیدم شوهر خالم و خالم اومدند شوهر خالم بوق زد گفتم بله خالم گفت
وسایل روجمع کن تا ماشین رو بزاریم تو حیاط گفتم باشه چند تا وسایل بود( من الان با پسر داییم دشمنیم) خالم به پسر داییم گفت تو هم به اونم کمک کن پسر داییم گفت باشه وقتی داشت نزدیکم میشد بیاد وسایل جمع کن من داشتم یواش کلافه میشدم انگار میخواستم با اون دعوا کنم بعد آخرین وسیله دیدم موبایل بود وقتی برداشتم بدم به خالم پسر داییم یه دفعه ازم گرفت
سلام! خواب‌تان بیانگر محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. پذیرای اطلاعات نو هستید. گویای تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: گویای عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید.
مهدیه
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید .خواب دیدم بایکی از دوستانم میخواستیم از خانه امان به مدرسه برویم از پله ها که پایین می امدیم پسری که از اقوممون بود در رو باز کرد ووارد خانه شد پشت سرش هم عموم وارد شد ومن چون اون شخص من رو در اون حال نبینه میخواستم به بالا برگردم اما نمیتونستم حتی یه پله هم بالا برم انگار پاهام قفل شده بود ناچار برگشتم واز پله ها پایین رفتم و سلام کردم اونم چون حالم رو دید داشت یواش میخندید منم دوست داشتم اونجا وایستم اما عموم نذاشت انگار اومده بود خونمون که کار کنه
سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: گویای اخبار مثبت است. نشانگر فکرهای سرکوب‌شده‌ی شماست. در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می‌روید. به مانع‌هایی اشاره دارد که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند.
علی
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ساعت 3.5 صبح من با مامان بابام دور هم نشسته بودیم بعد یکی از همسایه های قدیمی ک اصلا با هم رابطه نداریم با همسرش یه دفعه اومد خونه بعد رفتارشون با من ملایم بود بعد یه نیم ساعتی خودمونی شدن همسایمون لباس راحتی پوشید، بعد این همسایمون خیلی مذهبیه اما وقتی لباس راحتی پوشید دیدم رو بازوهاش خالکوبی برای کرده بود
سلام! خواب‌تان یعنی همسایه‌تان می‌کوشد خودش را در رابطه ابراز کند. می‌خواهد توجهتان را جلب کند و پیامی مهم را به ارتباط گذارد. شاید چیزی را در رابطه‌ای چشمپوشی می‌کنید یا نادیده می‌گیرید. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید.
مریم
۲ ماه پیش
سلام روزتون بخیر
من خواب دیدم دختر عمه ام سرزده و تنها اومده بود خونمون و مامانم هم خواب بودن منم خیلی تعجب کرده بودم و استرس داشتم چجوری پذیرایی کنم ولی یه مدت که گذشت خیلی جو صمیمی ش. و نسشتیم به خاطره گفتن و عکس دیدن . یهو مامانم بیدار شدند من گفتم مامان بیا تو پذیرایی فلانی اومده خونمون ولی مامانم اصلا تعجب نکرده بودند انگار از قبل میدونستند
ممنون میشم تعبیرش رو بدونم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. چشم‌تان را روی چیزهای خاصی که معمولاً آزارتان می‌دهند، ببندید. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. ممکنست توجهتان را به مانع‌ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه‌ی بیداری، با آنها مواجهید. در آستانه‌ی فروپاشی هستید و نیاز به فراغت دارید تا خودتان را ازین مسأله‌ها فاصله دهید.
علیرضا لام میم
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که خانواده و بیشتر فامیل به مهمانی دعوت شده اند حتی فامیل های دور هم بودن. توی مهمونی احساس میکنم همه خوشحال بودن و منم خوشحال بودم ولی کار خودم رو انجام می‌دادم و با دیگران حرفی نمیزدم حتی بچه ها. بعد دیدم که خواهرم با یکی از اقوام جدید که میشناسم کنار هم نشستن و با هم خوشحالن و میدونستم که با هم ازدواج کردن ولی در دنیای واقعی فکر میکنم اصلا با هم تناسبی ندارن ولی توی خواب خیلی با هم جور بودن و از باهم بودن خوشحال. منم ازینکه باهمن خوشحال بودم.
میشه لطفا تعبیرش بگین خیلی ممنون
سلام! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد.
مریم
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دایی و دختردایی هابم که همگی ازدواج کردند سرزده امدند خانه ی ما و میگفتند ما خبر دادیم ولی ما نمیدانستیم ولی غذای ما که فقط برای خودمان گذاشته بودیم به همه رسید
سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. بیانگر هراس از ناشناخته‌ها و غیرمنتظره‌ها است. نمی‌خواهید با احساسات‌تان روبرو شوید.
مهلا
۲ ماه پیش
عموم داشت گل بر میداشت منم دلم توی گل های دختر عموم بود بااینکه به گلها حساسیت دارم ولی به خودم گفتم واسه عکسام اشکال نداره دختر عموم ازم پرسید برای چی گل ها رو میخوای هیچی نگفتم میدونستم اون واسه قشنگی محصولاتش میخواست بجاش گل های دیگه برداشتم مامانم صدام کرد بیا بریم به دختر عموم گفتم زودتر بیا موتور برق خاموش میشه میمونی اونم هول کرد
در ادامه: بیانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. نمادی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: بیانگر ظرفیت پنهان‌تان و استعدادهای پنهان شماست. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند.
مهلا
۲ ماه پیش
بعد از اونجا که اومدم بیرون رفتم توی اتاقی مثل اتاق مامان بابام توی خونه خودمون دوتا دختر عمه هام که شیش ماهی هست ندیدمشون و‌اهل نماز نیستن داشتن نماز میخوندن به مامانم گفتم نگا با دست و پاهای لاک زده داره نماز میخونه
در ادامه: لازمست به فرد یا چیز خاصی توجه شدیدتری کنید. ممکنست به شما روش حل مسأله را در زندگی‌تان بنمایاند. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید.
مهلا
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خانواده بابام اومدن باغمون ولی باغ ی مدل دیگه بود انگار چهارشنبه سوری بود عموم فشفشه بزرگ روشن کرده بود من ترسیدم رفتم پشت داداش بزرگم بعد رفتم‌توی خونه باغ دیدم دختر عمم کمد های بزرگ‌ گذاشته دختر عموم و یک نفر دیگم اونجا بودن کمدها پر گل و یکم لباس بود دختر عموم داشت گل بر میداشت منم دلم توی گل های دختر عموم بود بااینکه به گلها حساسیت دارم ولی به خودم گفتم واسه عکسام اشکال نداره دختر عموم ازم پرسید برای چی گل ها رو میخوای هیچی نگفتم میدونستم اون واسه قشنگی محصولاتش میخواست بجاش گل های دیگه برداشتم مامانم صدام کرد بیا بریم به دختر عموم گفتم زودتر بیا موتور برق خاموش میشه میمونی اونم هول کرد
سلام! خواب‌تان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. نمادی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست بیانگر فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. همچنین، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان می‌کنید. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. ادامه‌ی خواب‌تان از «گل» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
مهرخورشید سیاوش
۳ ماه پیش
سلام واحترام خواب دیدم که دوست مامان من اومد منزل مان و کسی رو با خودش آورده بود (یک آقایی بود که کمی میانسال بود و موهای سرش سفید بود)من ناراحت شدم که چرا کسی رو با خودش آورده گفت خورشید جان برای پذیرایی چی دارید گفتم هیچی ولی بعد پشیمان شدم و چند خوشه ی انگور تازه یاقوتی که برق میزد و خوشرنگ بود رو توی سبد گذاشتم خیلی خوشحال شدم که اینکار رو انجام دادم نیت من دادن انگورها بود و آماده هم کردم ولی دیگه نمی دانم دادم به خانم و مهمانش یا نه ؟؟
لطفا تعبیر کنید
سلام بر شما! خواب‌تان گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. درگیر ناامیدی‌ها و نارضایتی‌های بیداری هستید. این می‌تواند احساسات منفی یا سرکوب‌شده درباره‌ی خودتان باشد. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. نشانگر گنجایش شماست که هنوز رها نشده است. نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. بیانگر تمایلات احساسی است. نمادی از رحم و بدن فیزیکی است. بیانگر چیزهایی است که نگه می‌دارید (حامل‌شان هستید). ممکنست خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. شاید می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید.
فرشته
۳ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم یه جایی مهمونی بودیم مجلس زنونه بود (نمیدونم عروسی بود هیئت بود)همه رو زمین نشسته بودیم تو مجلس اون سمتی که من و مامانو خواهرام رفتیم نشستیم کسایی بودن که وضع مالی خوبی نداشتن(انگار سمته فامیلای ما نبودن و ما باید جامونو عوص میکردیم که فکر نکنن ما ازونایمو وضع مالیمون ضعیفه)یه خانوم کیف آورده بود واس فروش دست به دست میچرخید تو مشمبا بودن مثل کیف لوازم آرایش بود خیلی خوشگل و رنگای روشن بودن گل گلی هم داشت،من دلم سوخت گفتم من یکیشو میخرم خواهرمم یکی برداشت بعد من گفتم گناه داره بزار دوتا بخرم (نمیدونم یه چیزی تو خواب بهم گفتن از وضع مالی و حال و احوال خانمومه که دلم براش سوخت خیلی)اما کیفایی که خانومه میفروخت کار دسته خودش بود ولی تمییز کار نشده بود دقت که میکردی یکم دوختش پارگی داشت
سلام! خواب‌تان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر راز، تمایلات و افکاری است که نزدیک نگه داشته و محافظت می‌شود. نمادی از هویت و حس خودتان است. شرایط کیف، مبین حالت ذهنی و احساسات شماست. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید!
هانیه
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید... من خواب دیدم خونه ی پدرم هستم که یه دفعه زنگ در رو میزنند و وقتی در رو باز میکنیم میبینیم کلی مهمون اومده.مطمئن نیستم ولی فکنم مثلا عید بود.. ولی ما آمادگی نداشتیم..بعد پدرم حاضر شد که بره بیرون و میوه و وسایل پذیرایی بخره.. منو خواهرم تو خونه بودیم و من داشتم پذیرایی میکردم که دوباره یه عده زیاد دیگه مهمون اومد..
خواهش میکنم تعبیر کنید
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. نمایانگر هشدار یا یک تماس برای سفارش است. شروع چیزی نو را نوید می‌دهد. ممکنست مسیری به ضمیر ناخودآگاهتان باشد که خود را برای هرچه بعدها اتفاق می‌افتد، آماده کنید. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید.
محدثه
۳ ماه پیش
سلام
من مدتها پیش به یکی از هم دانشگاهی هام جواب رد دادم در رابطه با پیشنهاد ازدواج چون میخواستم به کس دیگه ای از بچه های دانشگاه جواب مثبت بدم و رابطه بین ما همون رابطه دوستانه موند تا اینکه ایشون چهارماه پیش در حالیکه میدونستن من به اون شخص جواب مثبت دادم باز از من سوال کردن که فرصتی برای اقدام کردن ایشون هست ؟ ومن گفتم خیر و خیلی وقته که کار از کار گذشته برای اقدام کردن شما .
حالا دیشب من خواب ایشون رو دیدم با اینکه دو شهر متفاوت زندگی میکنیم خواب دیدم که ایشون با یکی پسر دیگه در حالا قدم زدن توی کوچه ی ما هستن و من هم تو کوچه داشتم به سمت خونه ی همسایمون حرکت میکردم و ایشون و پسر همراهشون جلوی من حرکت میکردن و من بدون اینکه بدونم مقصدشون کجاس به سمت خونه همسایه میرفتم تا اینکه رسیدم به انتهای کوچه که خونه ی همسایمون بود و در کمال تعجب دیدم اتفاقا اونا هم همونجا میخوان برن و وارد خونه شدن و منم پشت سرشون وارد شدم . رفتیم طبقه بالا در حالیکه در واقعیت خونه ی همسایه یک طبقه س ، و نشستیم و من فهمیدم پسری که همراهشون بوده پسر همسایه ما بوده (که در واقعیت اصلا قیافه پسر همسایه ما اون شکلی نیست ) و ایشون هم در فاصله ی دورتری از من جوری نشستن که من توی تیررس دیدشون باشم و باابنکه ما در واقعیت با هم هیچ گونه ارتباطی هم نداریم و انگار که قهریم ولی ایشون توی خواب از جاییکه نشسته بود به من لبخند میزد و حتی با یه لیزر نور قرمز انداخت روی صورتم و من از خواب پریدم
مرسی پیشاپیش ازتون
سلام! خواب‌تان از لحاظ فراروانشناسی: ممکن است خواب‌تان بیانگر ارتباط دورآگاهانه‌ی ایشان بخاطر علاقه‌ی شدیدشان نسبت به شما بوده باشد که نوعی ارتباط ذهنی است (در واقع، به شما بشدت عشق می‌ورزند). از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. بیانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: بیانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.
فرشته
۳ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم زن داداشم که ادم مذهبی هستن اومدن خونمون مثل همیشه با چادر بودن منم روبروش رو زمین نشسته بودم خواهرم اومد به خوش آمدگویی اما یکم به حالت رقص اما یه لحظه به خودش اومد که ابن زن داداشم مومن هستن و نباید اینکارو کرد و باعث ناراحتی میشه سریع قطعش کردو خودشو جمع و جور کرد،بعد انگار اونجا که ما بودیم خونه داییم بود نه خونه ما و زن داداشمینا اومده بودن اونجا بمونن(نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که باید یه مدت اونجا نباشن مقل تعمیرکردن خونشون)تو خواب گفتم خوبه اینجا هستو دتیمینام فعلا به اینجا احتیاج ندارن مگه نه میخواستن چیکار کنن
سلام! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. تعبیر دیگر: بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است.
امیرحسین
۴ ماه پیش
سلام
من نوجوونم و خواب دیدم که توی اتاقمم و بعد مامان بزرگم میان خونه مون بعد همین جور مهمون میاد خونمون از اقوام نزدیک گرفته تا افرادی که من اونا رو نمیشناختم همین جور که مهمونا میومدن احساس کردم که بابام یا مامانم شاید از مکه یا کربلا اومدن که این مهمونا هم میان خونمون ماهم فقط شیرینی تعارف میکریدم
سلام! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویای زیاده‌روی، هوسرانی و لذت‌های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده‌اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از عشق‌تان یا شخصی خاص در زندگی‌تان است. گویای پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد.
ساناز
۴ ماه پیش
سلام من یک دخترمجردم دریک دفتربیمه کارمیکنم که همسایه من یک پسرمجرداست وبرایم کرکره مغازه راهمیشه میبنددیعنی نمایندم بهش گفته این همیشه بستنی بهم میگ مواظب خودت باش دیروزم بهم گفت فداتشم ولی من رونمیدم گفتم مرسی ممنون خواب دیدم که مارفتیم خونه این پسره خواهرش ومادرشم هستن رفته بودیم خونشون یه دختردیگ باخانوادش اومدخونشون پرسیدم ازخواهرش کیه گفت دوست دخترشه ولی نمیخوادش نمیدونم پسره اصلابهش توجه نمیکردولی ماچیزی پرسیدنی میومدپیش مامینشست حرف میزدتعبیرش چیه مارفتیم خونشون مهمون؟.ممنون میشم بگین
سلام! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
مهناز
۴ ماه پیش
سلام عیدتان مبارک.چند روز قبل خواب دیدم که سرزده چند نفر به خونه ما مهمان آمدند و من برای ناهار خودمان مرغ درست کرده بودم که جلوی اونا گذاشتم و اوناا هم برای من یه ظرف شیشه ای کادو آوردند که من خوشم نیومده بود لز کردنشون.تعبیر خوابم چیه؟ممنون میشم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی به این درک می‌رسید که در جایی از زندگی‌تان از شما سوءاستفاده می‌شود. غنای روحی و روشنگری در جایی از زندگی‌تان ندارید. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. گویای ایده، مفاهیم و نگرش است.
لاله
۴ ماه پیش
من خاب دیدم مهمان های زیادی خانه ما امدند نمیدانم دلیل امدنشان چ بود ولی همه را میشناختم در اشپز خانه و ... مشغول بودم ک یکی از زنای فامیل من را صدا میزند و از اوضاع و احوالم و ... میپرسد (مثل پرس و جویی برای خاستگار) من مشغول غذا اماده کردن شدم ۲ تا از پسرای فامیل هم امدن در حد ۲۵ ساله بعد دوباره رفتن و مقداری میوه و خوراکی حخریدن و اوردن تو اشپز خونه و یکی از اون پسرا ی جورایی واسه جلب توجه بازوی من رو گرفت واسه ی ثانیه
بعد ی خانمه امد ک انگار خیلی وضع مالی خوبی نداشت ازم میوه خواست منم از میوه های یخچال چند مدل بهش دادم و ی پلاستیک پر ازم تشکر کرد و رفت
و غذایی ک داشتم برای مهمان ها میریختم توظدف ک بذارن سر سفره برنج سالاد نان قرمه و ... بود
مهمانی هم در شب بود
ممنون
ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. گویای رشد، وفور و دستاورد مالی است. تعبیر دیگر: بیانگر موقعیت یا رابطه‌ای است که پیش از موعد مقرر به پایان رسیده است. ابراز پشیمانی می‌کنید.
نرگس
۴ ماه پیش
سلام،نمارو روزتون قبول باشه
من خواب دیدم خالم بیشتر فامیلارو مهمونی خونشون دعوت کرده بود که وقتی ما رفتیم دیدم یه خونه ی فوق العاده بزرگ داره که از پارکینگ خونشون رفتیم تو که پارکینگشم انگار پارکینگ یه تالار بود که اونجا بیشتر فامیلامونو دیدم و یکی از اقوام دور مادرم که من چهرشو ندیدم یه دختر بچه چندماهه ی خییلی ناز و آروم داشت که دادنش بغل من و دیگه اون بغل کس دیگه نرفت منم خیلی ازش خوشم اومده بود و تا آخر بغلم بود . آخرای خواب منو اون بچه تو بغلم از پارکینگ رفتیم طبقه ی بالا خونه که دیدم انگار تالاره و بیشتر مهمونا از اقوام پدری مادرم بودن و من اونارو نمیشناختم که همه هم لباسای مجلسی پوشیده بودن و داشتن شام میخوردن و منم دنبال مامانم میگشتم و تو دلم میگفتم کاش منم یه لباس مجلسی میپوشیدم . آخرسر دختردایی مامانمو که میشناسم دیدیم و اون جای مامانمو نشون داد و منم رفتم پیش مامانمو بهش گفتم برام برنج بکشه و دیگه از خواب پاشدم
سلام! همچنین! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. لازمست آرام گیرید و زمانی را از فعالیت‌های روزمره‌تان دور شوید. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.
مهبد
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم در خانه مادر شوهرم مراسم هست یعنی اولش قرار نبود باشه بعد خاله شوهرم امد و یکی از جاری هایم همش شیون و گریه میکردن پدر شوهرم فوت کرده الان ۲ سال هست .ولی انگار برای اون گریه میکردن .خونه مادرشوهرم کوچک هست ولی تویی خواب خیلی بزرگ و تمیز و مرتب بود بعد خیلی جمعیت اومد داخل خونه که همه مشکی پوش بودن و بعضی ها هم چیزی میاوردن مثل یک سینی خرما گردو و من مونده بودم تو خواب چیکار کنم با این همه کار یه سری داشتن میوه تو ظرف میزاشتن ، انقدر جمعیت بود که مادر شوهرم یه در باز کرد دیدیم که یه اتاق بزرگ و تمیز و مرتب که مردم که جا نمیشن برن اونجا یه سری استکان میشستن ، بلندگو بود مداحی میکردن مرد و زن جدا بودن ، بیشتر فامیلا و اشناهای خودم بودن ، بعد مادرشوهرم گونی برنج رو درآورد که شام درست کنه ولی من همش دنبال یکی دیگه از جاریام بودم که بگم کار کنه باید چیکار کنیم
سلام؛ خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. توانایی ندارید گذشته را رها کنید. لازمست تجربه‌های قدیمی را بشویید و راهی بسوی مسیر نو بسازید. تعبیر دیگر: ممکنست وارونه معنی دهد و بنمایاند که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را بپذیرید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد.
mi
۴ ماه پیش
خیلی ببخشید واقعت که خیلی طولانی بود پس من خلاصه بگم .من خواب دیدم که برادر شوهرم همرای یک فامیلی که نمی شناسیم شان خانه ما امدن و من تعجب میکنم وقتی اونا رو میبینم چون برادر شوهرم اصلا نگفته بود کسی دیگر با من میاید و من کمی عصبانی هستم سر برادر شوهرم که چرا اینا رو با خود آورده اونا غریبه هستن یعنی قسمی تو خانه ما رویه میکنن که من فکر میکردم من مهمان هستم غذا درست نکردم خودشان سفره هموار کردن و غذا خوردن تو او حالت و شوهرم هم با برادرش بیرون رفته بود من هم بیرون رفتم با صدای بلند اونو صدا میزدم ۰همه به من نگاه میکردن که دیدم اونا دم در ایستاده هستن لطفآ منتظر رهنمای شما هستم خیلی منتظر بودم تا بدانم اما خیلی زیاد نوشته بودم کوشش کردم خیلی خلاصه کنم خیلی ممنون از زحمات شما
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویای جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید.
msh
۴ ماه پیش
سلام من واب دیدم خونه بابا بزرگم چند ردیف سفره انداخته شده و اقوام مادریم همه جمع هستن و غذا میخورن منم نشسته بودم مامانم واسم کوفته اورد دوس پسر سابقم و یکی از فامیلاشونم دیدم دور تر سر سفره نشسته بودن و غذا میخوردن همه میخواستم تعبیرشو بدونم ممنون
سلام؛ خواب‌تان بیانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. به رابطه‌ی آزادتر که کمتر محدودست، اشاره دارد. یادآور زمانیست که مسئولیت‌های کنونی‌تان مزاحم حس عاشقانه‌ای که بی‌اختیار می‌آید، نمی‌شدند. لازمست هیجان، آزادی و زنده‌دلی جوانی را دوباره بازپس گیرید؛ حسی که در رابطه‌ی فعلی‌تان وجود ندارد.
mi
۴ ماه پیش
با عرض سلام خسته نباشد خیلی ممنون که خواب قبلیم را معنا کردید.و این بار باز هم ساعت ۸ صبح بوده فکر کنم. برادر شوهر تو فرانسه زندگی میکنه و نامزاد است دنامزادی تو ایران است. ومن تو المان هستم خواب اما تو خواب خود را جای دیگر میبینم نمی دونم کجا است برادر شوهرم میاد میمانی خانی ما و با برادر شوهرم یک فامیل دیگر هم است که از امدن اونا چیزی نگفته بود وقتی میبینم اونا رو تعجب میکنم با خود میگم اینا کی هستن خوب میان خانه و یک زن است سه تا دختر که آشنا نیستن .اونا داخل خانه نشستن و اونجا یک چپرکت است که من هموجه خوده انداختیم به اونا نگاه میکنم که چرا امدن کی هستن .و شوهرم میگه کمی حالش خوب نیست من بلند میشم میگم ببخشید حال خوب نبود و چیزی برای خوردن درست میکنم .و میبینم یک مرد و یک پسر هم میاید که شوهر و پسر اون زن است من که تو خواب گیچ شدم که چرا نمیریم و با شوهرم میگم اینا کی هستن چرا نمیرین همه خانه هارا بهم زدن خیلی وسایل دارن و یک دختر با برادر شوهرم میره بیرون فکر کنم برادر شوهرم با اون دوست است و دیگر همه هستن من چای صبح آماده نمی کنم برای اونا که وقت نهار میشه باز هم غذا درست نمیکنم پسرم میگه اونا رو که کی میرین اونا یکی ظرف دیگر میبینن چیزی نمی گن بلند میشه میره تو آشپز خانه و بر خوردن خود چیزی درست میکنه و سفره پهن میکنن و غذا میخوردم اصل آن فکر میکنم من مهمان هستم و اون دختر که با برادر شوهرم است از من می پرسه که خودتت را معرفی کن من اسم و میگم و خودم را معرفی میکنم و اون پسره میاید و برای شوهرم یک چیزی ادیه میته که فکر کنم وسایل ورزش است وقتی برادر شوهرم میاید همرای اون دختره اون دختره میره تو اتاق دیگر استراحت میکنه و برای او چیزای خریده و کمی خسته است اون دختر من می رم پرشانش اما به من میگه میخرم منم از اتاق بیرون میشم و میبینم وقتی من بیرون میشم با کسی تو مبایل حرف میزنه و منو میبینه از اونجا استاد هستم صدا میکنه اما گوش نمیدم می رم. و خیلی عصبانی هستم که یک بار شوهرم با برادر شوهرم میرن بیرون و من با اونا میمانم اونا که قصد رفتن ندارن من هم می رم بیرون با عصبانیت بیرون خیلی شلوغ است و با یک چند زن هم دعوا میکنم و داد میزم اسم شوهرم و صدا میزنم خیلی با صدای بلند داد میزنم صدا میکنم همه به من نگاه میکنن میبینم امون جلو در استاد هستن و من هم می رم سمت شان .لطفآ رهنمایم کنید که چی تعبیری دارد خیلی زیاد ممنون از شما که وقت میزارین برای ما
سلام؛ مخاطب گرامی!‍ خواب‌هایتان را لطفا خلاصه‌نویسی کنید! و چنانچه چند خواب دیده‌اید، آنها را در پیام‌های جداگانه ارسال کنید!
mi
۴ ماه پیش
با عرض سلام من چند شب پیش خولب دیده بودم یک جایی دیگری که تا حالا ندیده هم تو بیداری زندگی میکنم و یکی از دوستانی زنگ میزنه که ما مهمانی خانه شما میایم من هم تو خواب خیلی هواسم پرته و نمی دانیم باید چی کار کنم کوشش میکنم غذا بپزم همه جا را تمیز کنم خوب مهمان ها آخر می رسه و من هیچ آمادگی نگرفتم و خیلی زیاد هم هستن من یک برنج و گوشت مرغ مییزم وقتی اونا میرسن میگن ما که گفتیم میایم چرا هیچ جا تمیز نیست و سفره هموار میکنن منم هم اون گوشت مرغ و برنج میبرم وقتی سفره جم میکنم میبینم گوشت مرغ اصلآ نخوردن میبینم درست پخته نشده خیلی هم ابش زیاد با خودم میگم ای که درست پخته نشده با پوست هم است .تو خواب خیلی نارام هستم .میشه رهنمای کنین بگوین چی تعبیری دارد ممنون از شما
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
صبا
۴ ماه پیش
سلام من مجردم خواب دیدم فامیلاتوخونمون جمع شده بودن نمیدونم بخاطرچے بودمهمونے بودیاچیزدیگ خونمونم تغییرکرده بودظاهرش بعددیدم سرسفره نشسته بودیم همگے نمیدونم غذاچے بودفقط دیدم داییم بهت گفت یه تیکه نون بدم بهش منم میخواستم بدم ولے قبل من یکے دیگ ازفامیلابهش دادبعددیدم پسرداییم باداداشم حرف میزنه یه نگاه به من میکنه من اول یه چادررنگے سرم بودبعدموقع که سرسفره بودم چادرنداشتم بعدشالم نداشتم یڪ لحظه به خودم اومدم دیدم چیزے سرم نیست ونامحرم اینجا هست سریع شال برداشتم سرم کردم بعدپسرداییم اومدسمت من بهم گفت حموم شماکجاست بهش نشون دادم بعدزندایے مودیدم میخواست یڪ هندونه روازوسط نصف کنه اول به من دادبهش گفتم من نمیتونم به خودش دادم اونم این هندونه روازیکے ازفامیلاش گرفته بودکه خانوم بازیگرهست منم از اول خیلے تعجب کردم اون خانوم بازیگرکجافامیل زندایے من میشه که بهش هندونه بده! بعدزنداییم باچاقوزدهندونه روازوسط نصف کرددیدم داخلش خالے بودوتوش انواع لبنیات بودباشوینده خیلے تعجب کردم بعدزنداییم همشوگذاشت یخچال منم بازکردم یخچال روخیلے قشنگ همشون چیده بودخیلے مرتب رنگ بارنگ بعداون خانوم بازیگرگفت میخواسته زندایے منوغافلگیرکنه که اینکارکرده چه تعبیرے داره؟
خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌هاے تازه در زندگی‌تان است. براے ماجراجویے آماده‌اید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگے است. نمادے از جنبه‌اے از خودتان می‌باشند. بیانگر جنبه‌اے از میراث و خصوصیت خانوادگے شماست. نمادے از ایده‌هاے تازه و آگاهی‌هایے است که پدید می‌آیند. ذهن‌تان را از بدن‌تان جدا می‌کنید. ممکنست خیلے به اینکه چگونه فکر می‌کنید، تکیه کنید، بجاے اینکه به این فکر کنید که چگونه حس می‌کنید، یا برعکس (خیلے به حس‌تان توجه می‌کنید تا فکرتان). اطلاعات یا دانشے دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. بیانگر احساس عشق، تمایل، شهوت و شور و شوق آتشین است. تعبیر دیگر: یعنے راحتی، خوشے و آرامش تابستان است. به دنبال جهتے در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
بهار
۴ ماه پیش
سلام
همش خواب کساییو میبینم که تاحالا ندیدمشون و تو خواب میشناسمشون و از اعضای فامیل و خانوادم هستن هر دفه ی مدل جدید با ادمای جدید میبینم تعبیرش چیه
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند.
آمنه
۴ ماه پیش
با عرض سلام خدمت شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
من دیشب خواب دیدم که برادر بزرگترم که صاحب5فرزند می باشد که همگی شاغل هستند صاحب یه فرزند دختر زیبا شده اند، و من و دوخواهر دیگرم برای تبریک نورسیده به خانه آنها رفته بودیم وبعد از چند ساعت که در خانه آنها نشسته بودیم یکی از خواهرام که ازمن کوچکتر بود، براثر چه حادثه ای در خانه آنها که در حیاط خانه شان بود خیلی عصبانی و شروع به داد و بیداد کردن کرد. و من و خواهر دیگرم که در اتاق بودیم سریع جمع و جور کردیم و گفتیم بذار دیگه بریم.
برادرم و همسر بردارم خیلی ناراحت شدن که ما با آن وضعیت خانه شان را ترک می کنیم.
(ناگفته نماند که خواهرم در واقعیت هم همینطور است و سرمسائل بیخودی سروصدای زیادی می کند.ودر بیشتر مهمانی های خانوادگی حرمت مهمان و میزبان را نگه نمی دارد. و این برادرم هم به خاطر اختلافات خانوادگی حدود 6 سال است که با آنها رفت و آمد نداریم.)
در مورد خواب‌تان بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. بیانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر خصلت‌های زنانه‌ی شخصیّت‌تان می‌باشد. بیانگر پروژه‌ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. ممنون؛ طاعات شما هم قبول باشد!
الی
۴ ماه پیش
سلام
من تو خوابم دیدم که پدرم با زن عموم که اصلا با هم ارتباط نداریم ، به مامانم خیانت میکنه و بعد از مدتها وقتی یکی بهش میگه این کارو کردی قبول میکنه . ما تو یه جمع بزرگ نشستیم که همه آشنا هستن و بابام میخواد بره اون زنه منم باهاش بلند بلند جلو جمع دعوا میکنم و میگم حلالت نمیکنم بابامم میگه براش مهم نیس . بقیه هیچ کاری نمیکنن ناراحتن مامانمم داره اشک میریزه
میشه بگید این خواب چه تعبیری داره ؟
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. بیانگر مسأله‌های متروک در رابطه‌ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می‌کنید و لازمست احساسات‌تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می‌کنید از رابطه‌ی فعلی‌تان ناراضی هستید. به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: بیانگر تلاطمی است که از دورن، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. لازمست درباره‌ی کارهایتان مجدد فکر کنید و اینکه چطور رفتار می‌کنید؛ ممکنست روی اطرافیان‌تان اثر گذارد.
ملی
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم مهمان سرزده میان خونمون که من اونارو نمیشناسم ولی انگار فامیل های بابام هستن که من تاحالا اونارو ندیدم مهمان ها چندتا زن بودن و دوتا پسر ناهار خونمون بودن یه ناهار معمولی بود رفتار مهمان ها با من عادی بودن
ممنون میشم تعبیرش بگین
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر خیر و برکت است. از لحاظ روانشناسی: خواب‌تان یعنی غنای روحی و روشنگری در جایی از زندگی‌تان ندارید. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید.
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام
یکی از دوستانم خواب دیده که من درحال بدرقه کردن تعداد زیادی مهمان از رستوران هستم تعبیرش چیه؟
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر مشغولیت به انجام فعالیتی است که شما را از دیگر فعالیت‌ها باز می‌دارد. از لحاظ روانشناسی: خواب‌تان یعنی حس می‌کنید زیر بار فشار تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می‌شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی‌تان هستید. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید.
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم 2 تا مهمان نا خونده برامون می یاد ولی نمی دونم من چرا خوشحال بودم می شه تعبیرش رو بگین ممنون.
خواب‌تان بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. یعنی به این درک می‌رسید که در یک جایی از زندگی‌تان از شما سوءاستفاده می‌شود.
دختر جوان
۵ ماه پیش
سللام من خواب میدیدم جشن دوستما مهمونی از ساعت سه شرو شده بود ولی من ساعت نه شب داشتم حاصز میشدم برم مادرم دیدم گریه میکنه وناراحته ک باهام بیاد باهم زفتیم اولای راه حیلی حوشگل بودو زیباا بعد راهم یکم ماهموار شد ولی صاف بود ولی زیبا نبود بعد خوردیم به بن بست بعد بن بست راهو پیدا کردم باهم زفتیم دوباره راه بارم صاف بوود ولی زیبا نبود اصلا به راهمون ادامه دادیم رسیدیم به حونشون خونه زیبایی داشتن ولی اون محله بزرگ بود ولی نحله زیبایی نبود همخ چییزش در هم بود
خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید. در مسیر دنبال کردن هدف‌هایتان به پایانی ناگهانی رسیده‌اید. باید راه دیگری یابید! زیرا مسیر فعلی‌تان دیگر کار نمی‌کند. تعبیر دیگر: ممکنست بگوید به ناکجاآباد می‌روید. شاید نمادی از شغلی یا رابطه‌ای بن‌بست باشد. لازمست گزینه‌هایتان را دوباره ارزیابی کنید.
یای
۵ ماه پیش
س من دوباره خواب می بینم جاریم میاد خونمون وغذامی پزم اما موقع غذا آوردن غذا یا خراب میشه یا غذا نیست ومن هرچه تلاش می کنم به همسرم خبر بدم موفق نمیشم وفقط حرص می خورم
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. همچنین بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. یعنی تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
پری
۵ ماه پیش
سلام
از اینکه زمان می زارید و تعبیر میکنید ممنونم
خواب دیدم که مادر شوهر خواهرم مهمانی داده بود و موقع صرف شام که شد من سوئیچ ماشین را برداشتم از خونه زدم بیرون به این دلیل که نمی خواستم زیر دین مادر شوهر خواهرم باشم و مامانم با این مساله خیلی عادی بر خورد کرد. شام که تموم شد برگشتم
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید.
Bn
۵ ماه پیش
سلام و خسته نباشید.
خواب دیدم که من خانه پدربزرگم هستم البته در واقعیت پدر بزرگم الحمدالله زنده هستن و من آنجا که آمد یک مهمان بسیار بسیار مهم آمده بود ابتدا آن فرد در اتاق دیگر می خواست برای دندان پزشکی بی آید بعد دیدم که خودش را دارد در تلویزیون که برنامه اش پخش می شود نگاه میکند و بعد از اینکه بلند شد خداحافظی کرد و رفت و بعد از اینکه رفت می خواستم برم حمام و برای رفتن به حمام به آشپز خانه رفتم برای حمام و داخل حمام شدم و دیدم که حمامشان دقیقا شبیه حمام ماست و در هنگام استحمام بازم صدای برنامه آن فرد در تلوزیون بازم داشت پخش می شد و من از خواب بیدار شدم
تعبیرش چی هست؟
خواب‌تان نمادی از سنت، حمایت و خرد شماست. دیدن شخص مشهور، بیانگر باورها و درک‌تان از اوست. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به شخصی مشهور، او را به خواب‌تان آورده باشد. ممکنست که برخی مسئولیت‌ها، مشکلات و احساسات را تجربه می‌کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمادی از خلوص و پاکسازی روح و روان‌تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید.
م،ایلیا
۶ ماه پیش
سلام،من خواب دیدم که پدربزرگم که فوت کردن خانه من نشسته و من دنبال چیزی میگردم تا برای او غذایی درست کنم،بعد دم درحیاط هستم که برادر ایشون هم ک فوت کردن بازنش میاد و ب من سلام میکنه ودست میده ومیره خونه...میشه لطف کنید ببینید تعبیرش چیهه
خواب دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. اگر پدربزرگ‌تان مرده است، ممکنست می‌کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده‌اید را زنده کنید. غذا، بیانگر غنا، انرژی فیزیکی و احساسی است. انواع گوناگون غذا می‌تواند نمادی از مجموعه‌ی گسترده‌ای از چیزها باشد. استعاره‌ای از ارضا و راضی کردن عطش‌تان درباره‌ی عشق و تمایلات است. در کل، گوشت، نمایانگر تمایلات حیوانی است و سبزیجات، بیانگر پیگیری‌های سلامتی است. غذای یخ‌زده ممکنست به احساسات سرد و راه و روش‌های سرد و یخ‌زده اشاره داشته باشد. خوردن غذاهای خاص، به ویژگی‌هایی اشاره دارد که لازمست در خودتان ایجاد کنید. اینکه با برادرشان دست می‌دهید، هم بیانگر شروع تازه هم پایان موقعیتی است. درباره‌ی مسأله‌ای به توافق می‌رسید یا تصمیمی می‌گیرید. ممکنست به این معنا باشد که به چیزی نو در زندگی‌تان خوشامد می‌گویید. بویژه اگر دست شخصی مشهور یا مهم را بفشارید، یعنی در نظر دیگران خوب جلوه می‌کنید.
محمد
۶ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم توی خونه خودم دعوتی دادم و اکثر فامیل ک ب رحمت خدا رفتن سر سفره نشستن
موقع صرف نهار یا شام بود من جلو تک تکشون نان میذاشتم اما دختر داییم ک در قید حیات هستن نان ها رو از رو سفره جمع میکردم بهش گفتم لااقل چند تا برا اینا بذار سر سفره ک گفت توی خونه نان ندارم یهو از خواب پریدم
میشه اینو برام تعبیر کنین
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بهترست به دختردایی‌تان سری بزنید و از احوال‌شان جویا شوید که ممکنست به کمک‌تان نیاز داشته باشند! همچنین برای اموات‌تان خیرات بدهید!
محمد امین
۶ ماه پیش
سلام ایام به کام، بنده در لحظه طلوع آفتاب این خواب رو دیدم عده ای از فامیل های مادربزرگم در مقابل خانه ایشان جمع شده بودند، خواهران گفتن می خواهند بستنی مهمان کنند برای همین من مجبور شدم سوار آسانسور بشم.
خواب دیدن خانه‌ی مادربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اینکه در یک آسانسور بالا می‌روید، یعنی به اوج مقام و ارزش می‌رسید. ممکنست به سطوح بالاتر خودآگاهی برسید و از دیدگاه بالا به جهان نگاه کنید.
Nashenas
۶ ماه پیش
سلام ببخشید مراسم نامزدیم بخاطر کرونا عقب افتاده من خیلی ناراحت بودم خواب دیدم رفتیم خونه ی دختر خالم تازه عروسه مهمونی بعد همش حرف این مریضی هم بود خودمم خیلی ناراحت بودم خونشون یجوری بود طوریکه همه ی مهمونا یه سمت نشسته بودن بعدش همه داشتن میوه میخوردن نمیدونم چرا تو خواب خیلی گشنم بود پاشدم رفتم سر یه میز که میوه هارو گذاشته بودن دیدم ۳ تا میوه هستش یکی موز یکی پرتقال دوتا هم انبه بود یکی از انبه ها تقریبا قرمز و نارنجی رنگ بود یکی هم زرد که من همشو برداشتم بعد اونورو نگاه کردم دیدم چندتا از این چیزایی که زیارتی هستشم گذاتشن از این ظرفایی که اسم حضرتا روشون نوشته و توشون مهرو و خوراکیو تسبیح هستش دقیق یادم نیست فکر کنم روشون نوشته بود حضرت زینب یا امام حسین مطمئنم اسم یکی از این دوتا بزرگوار روشون نوشته بود من یکیشونو برداشتم که بزرگتر بود و حلوا های بیشتری توش بود و تسیبح بنظرتون تعبیرش چی میتونه باشه تاریخ مراسم نامزدیمم دقیقا روز تولد امام حسین بودش که تاریخش عوض شد
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه مهمان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. اینکه گرسنه‌اید، یعنی در جایی از زندگی‌تان احساس تکامل ندارید. اشتیاق دارید که به چیزی دست یابید که مدتی آرزویتان می‌بود. دیدن میوه، بیانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. موز، ممکنست استعاره از تمایلات سرکوب‌شده باشد. دیدن انبه، نمادی از باروری است. زرد، هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی ناخوشایند باشد، بیانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. بخش‌های مذهبی خواب‌تان به اعتقادهایتان وابسته است.
معصوم
۶ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم از مدرسه اومدم تو خونمون پر از مهمون بود حتی توی اتاق خابمم بودن بعد من واسه لباس تعویض کردن از اتاق رفتم بیرون دیدم مامان بابام توی اشپز خونه بحث کردن رفتار مهمونا با من خوب بود مهربون بودن
خواب دیدن خانه‌تان، بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌هاست. مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. اینکه در اتاق خواب هستید، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. بیانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. رخت‌ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. آشپزخانه، یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. والدین، نمادی از قدرت، پشتیبانی و عشق می‌باشند. ممکنست نگرانی‌هایتان را درباره‌ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر ترکیبی از جنبه‌های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. شنیدن دعوایی با صدای بلند، بیانگر نارضایتی از موقعیتی در بیداری است.
آیدا
۶ ماه پیش
سلام من دیشب با وضعیت بد روحی خوابیدم
دیشب تو خوابم دیدم تمام فامیل اومدن خونمون بمناسبت جشن تولدم ..ولی من در واقعیت الان تولدم نیست..خبری از رقص و شادی نبود فقط همین میدونستم ک ابن همه ادم اومدن اینجا بخاطر تولد من
تعبیرش چیه؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست. انسان های درون خواب نیز سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به افکار و عقاید جدیدی که در معرض شناخت آن ها هستید، با آرامش و محافظ کاری پیش بروید و شرایط جدید را به خوبی مدیریت کنید. هم اکنون زمانی است که باید مهارت های مدیریتی و تحلیلی خود را نشان دهید. این کار به شما کمک خواهد تا به دستاورد های جدیدی در زمینه های مختلف زندگی برسید.
.....
۷ ماه پیش
خواب دیدم که عمه ام اومده خونمون و به من دست دادن اما دخترش یکم دیر بهم دست داد
مهمان سر زده به دوست یا خواستگار تعبیر می‌شود و کاری پیش خواهد آمد که موجب می‌شود از زندگی و کار روزمره خود، کمی عقب بمانید. اینکه رفتار مهمان سر زده با بیننده خواب چگونه باشد، در تعبیر خواب بسیار مؤثر است این که خواب دیده اید آن طور که می خواستید مهمان شما با شما رفتار نکرده است ان شا الله از رفتار و اعمال شما در بیداری تمجید خواهد شد و شما را به نیکویی یاد خواهند کرد
نازنین
۷ ماه پیش
من خواب دیدم همراه با خانواده رفتیم خونه پسر خاله بابام ایشون سید هم هستن عید نوروز بود اما پدر من همراه ما نبود در زندگی واقعی پدر من مریض و در بستر هستند میشه تعبیرش کنید.
خواب دیدن اینکه مهمان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. عید، بیانگر موفقیت، امید، شروع نو و فرصت یک شروع تازه است. بیانگر شروع پروژه‌ی نو یا نگاهی نو به زندگی است. در سطح روحانی، عید، بیانگر روشنگری یا درکی تازه است.
Zahra
۷ ماه پیش
با سلام
من خواب دیدم که به صورت دسته‌جمعی و با بسیاری از اعضای خانواده به خانه‌ی کسی که به او علاقه‌مند هستم و او به من علاقه‌ای ندارد دعوت شده‌ایم و در آنجا شام خوردیم و شب هم در آنجا خوابیدیم. در جایی از خوابم شخصی که به او علاقه‌مند هستم به من بی‌توجهی و کم‌محلی کرد و شب که در آنجا ماندیم او نبود و خانه را ترک کرده‌بود. صبح که بیدار شدیم در خانه می‌گشتیم و قسمت‌های مختلف آن را می‌دیدیم به خاطر رفتن به دنبال کودکان برادرهایم یا دلایل دیگر. در آخر هم خداحافظی کردیم و از خانه خارج شدیم. (راستی در غذا بادمجان و برنج و مرغ وجود داشت)
خواب‌تان در همین صفحه تعبیر شده است.
بدون نام
۷ ماه پیش
با سلام، من خواب دیدم که به صورت دسته‌جمعی با تعداد زیادی از اعضای خانواده در خانه‌ی کسی که به او علاقه‌مندم و او به من علاقه‌ای ندارد به مهمانی دعوتیم و در آنجا شام خوردیم و شب را در آنجا خوابیدیم در قسمتی از خوابم شخص مورد علاقه‌ام به من بی‌توجهی و بی‌محلی کرد و شب که ما خوابیدیم او در خانه نبود و خانه را ترک کرده‌بود. صبح ما در خانه می‌گشتیم و قسمت‌های مختلف خانه را می‌دیدیم برای آوردن بچه‌های برادرهایم و دلایل دیگر.در آخر هم خداحافظی کردیم و از خانه خارج شدیم.
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. اینکه مهمان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. معشوق، نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید. اینکه می‌خوابید، بیانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید. اینکه بیدار می‌شوید، بیانگر تولد روحانی (معنوی) دوباره است. ممکنست هم جنبه‌ی مردانه هم جنبه‌ی زنانه‌تان را تأیید کرده‌اید. از پتانسیل کامل‌تان استفاده می‌کنید.
علی محسنی
۷ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم که خسته ام و روی زمین درحالی که به بالش تکیه دادم خوابم برده که یه دفعه یکی از آشنایان که خیلی معروف و بزرگی هستندو سن بالایی دارند بهمراه پسرش و تعدادی از آقایان که دوستاش بودند و بالای ۱۰ نفر می شدن سرزده اومدن خونه مون و من رو از خواب بیدار کردند سلام علیکی کردند و احوالپرسی معمولی و نشستند انگار بهم اهمیت نمی دادند و من هنوز خواب آلود بودم بعد پسرش گفت با اشاره که چایی بیار برای جمع که من هم به برادرم اشاره کردم برو چایی بیار که از خواب بیدار شدم ساعت 5 صبح بود
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست. انسان های درون خواب نیز سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به افکار و عقاید جدیدی که در معرض شناخت آن ها هستید، با آرامش و محافظ کاری پیش بروید و شرایط جدید را به خوبی مدیریت کنید. هم اکنون زمانی است که باید مهارت های مدیریتی و تحلیلی خود را نشان دهید. این کار به شما کمک خواهد تا به دستاورد های جدیدی در زمینه های مختلف زندگی برسید.
ترانه
۸ ماه پیش
سلام من تقریبا هر شب وبعد از ظهر خواب میبینم ولی چیزی که من رو متعجب کرد اینه که من سه تا بعد از ظهر پشت سر هم خواب مهمونی دیدم که تو هر سه تاش خانواده ی من میزبان بود .خواب اول مکان مهمونی خونه‌ی خودمون نبود و یه جای ناآشنا بود در صورتی که ما میزبان بودیم من تازه از حموم بیرون اومدم که دیدم مهمونا نشستن و خیلی هول شدم مجبور شدم با حوله از روبه روشون سریع برم وقتی تو اتاقم لباس عوض می کردم بچه ی کوچیک اون خانواده دوید تو اتاق و من برای اینکه بگیرمش روش یه چیزی پرت کردم که اونم افتاد و حالاجالب اینجاست که اون خانواده اصلا بچه کوچیک ندارن و دو تا بچه بزرگ دارن در خواب دوم من قبل اینکه مهمونا بیان آماده شده بودم و مهمونی این دفعه در خونه واقعی خودمون بود و در خواب سوم قبل اومدن مهمون رو ی دیوار آشپزخونه یک نقاشی دیدم که کنارش نوشته بود زهرا نقاشی رو یادم نمیاد چی بود ولی همش نگا میکردم و می گفتم یعنی کی و چرا این رو کشیده میدونستمَم که خانواده خودم ' مامان بابا برادر' نبوده بعدش در همون حین مامانم گفت که یه نفر که انگار تو خواب میشناختمش دخترش مرده و حالا مادر دختره هم مرده و بعد شروع به گریه کرم و به حمام رفتم. دوباره از حموم بیرون اومدم و دیدم که مهمونا اومدن و من مجبور شدم با حوله حمام با اون ها سلام الیک کنم که اول خجالت کشیدم ولی بعد برام عادی شد و در سه تا خواب تا همین مرحله بود و مهمونی بیشتر از این جلو نمی رفت و بعد از خواب بلند شدم فقط این رو هم بگم که خواب اول ودوم مهمونا خانواده یکی از عمو هام بود و خواب سوم همون عمو خانواده عمو به همراه خانواده دوتا از عمه هام . ممنون که متن به این بلندی رو خوندین و پیشاپیش سپاس از جوابتون
سلام؛ خواب دیدن اینکه شما درون خانه ی غریبه هستید بیانگر این است که چیزی هست که شما هنوز باید در مورد خود کشف کنید. ممکن است به این معنی باشد که خاطرات، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هست که شما با آن روبرو نشده اید. مهمان، بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید. اینکه شما هول می شوید، بیانگر این است که به خودتان شک دارید و حس نا امنی می کنید. پوشیدن حوله، بیانگر نیاز های شخصی یا مسائل مربوط به حریم خصوصی است. لباس، نمادی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید (یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی شرایط و وضعیت شما در زندگی است. بچه، نمادی از پایان یک چیز است که زمانی بخشی از شما بوده است. اینکه چیزی را پرت می کنید، بیانگر این است که کسی یا چیزی هست که نیاز دارید خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی تان بیرونش کنید). خوابهای بعدی را هرکدام در پیامهای جداگانه برای تعبیر کردن بفرستید!
سارا
۸ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید.من دو شب پشت سر هم خواب دیدم که مهمون زیادی داریم و قرار غذا بدیم و در هر دو هم غذا پلو بود اولی با مرغ دومی یادم نیس.و در ادامه خواب شب دوم دیدم من و مامانم رفتیم پاتختی و دوست صمیمیم هم اومده و خیلی مهمونی جمع و جوری بود. و اینکه شب دوم در حین مهمونی من همش مشغول بازی با بچه کوچیک یکی از آشناهامون بودم و همش اونو بغل کرده بودم.و ببخشید در ادامه من میخواستم بپرسم که من در خواب شب دوم اقوام دورمون رو دیدم با پسرشون که من چهار پنج سال ندیدمش و بهش فکرم نمی کردم میخواستم ببینم چه معنی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه تو خونه ما همدیگه رو از دور دیدیم ولی واکنشی نشون ندادیم.من کلا خیلی زیاد خواب میبینم و هرشب خواب های مفصلی میبینم میخواستم ببینم شما می دونید علتش چی میتونه باشه همه خوابام عین فیلم سینمایی
سلام؛ ممنون. دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید. اینکه خوشرو و مهمان نوازید، بیانگر سخاوت و مهربانی شما در مورد دیگران است. شما چیز ها را انجام می دهید بدون اینکه انتظار بازگشتش را داشته باشید. مادرتان، بیانگر بعد پرورش یافته ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می کند. اینکه شما در پاتختی هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. دیدن صمیمی ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص را که بهترین دوستتان دارد، در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. بچه ها نمادی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید، بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. اینکه آن پسر را دیده اید، ممکن است او در حال فکر کردن به شما باشد (ارتباط دورآگاهانه یا تله پاتیک). اینکه زیاد خواب می بینید، نشانگر ذهن پویای شما می باشد و اینکه افکارتان بسیار است.
Negar
۸ ماه پیش
سلام
خواب دیدم داخل خونه ی مادربزرگم ک به تازگی فوت کرده هستیم(همه ی فامیل ها بودند)
سفره ی بزرگی پهن بود و همه غذا میخوردند من توی اتاقی نشسته بودم و نگاه میکردم(انگاری یکاری داشتم)
وقتی ک بیشتر افراد غذاشون تموم شد، یکی بهم گفت بیا بشین غذا بخور، زنداییم گفت: گرچه زیاد خوب نشده ولی خب کبابه! (فکر کنم خودش درست کرده بود)
از کباب خوردم ولی طعم بدی نداشت، کاملا عادی و طبیعی بود.
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر میراث است. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن خانه ی مادربزرگتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. شما نیاز دارید که به خاطر این که رشد کنید، به یک رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. مسلما ارتباط شخصی تان با خانه ی پدر بزرگ مادربزرگتان، به اهمیتش می افزاید. دیدن خویشاوندانتان، بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه ای از خودتان است. غذا، بیانگر غنا و انرژی فیزیکی و احساسی است. انواع مختلف غذا می تواند نمادی از مجموعه ی وسیعی از چیزها باشد. در کل، گوشت نمایانگر تمایلات حیوانی است، و سبزیجات بیانگر پیگیری های سلامتی است.
هاشم
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم که درخانه ای عمو مهمان هستم ودخترعمو که نامزدم هس ودرحال طلاق گرفتن ازمن هستش رو ندیدم.ولی درمهمانی همه آرام بودن وپس رفتن مهمان ها من شیرنی خوردم ونامزدم رو اصلا ندیدم توی جمع تعبیرچیه ممنون
دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. اینکه شما در مهمانی هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. اگر مهمانی بد باشد پس بیانگر این است که شما از مهارت های اجتماعی تان مطمئن نیستید. اگر خواب ببینید که در جشن تولدتان هستید، بیانگر این است که قدر زندگی ای که دارید را می دانید. مهمانی کاملا مردانه است بیانگر این است که شما توانایی هاتان را قبول ندارید و زیر سوال می برید. شما می ترسید که از پس انتظارات دیگران بر نیایید و به پایشان نرسید و مورد چشم پوشی قرار گیرید. یا شاید شما تمایل دارید که کنار بکشید و ایستادگی نکنید. خوردن شیرینی در خوابتان بیانگر زیاده روی، هوسرانی و لذایذ ممنوع است. شاید شما خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر این است که این نماد خواب، استعاره ای از عشقتان یا یک شخص خاص در زندگی تان است.
بدون نام
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم همسرم که با من زندگی نمیکند هم راه سه زن که بقچه لباس همراهشان با دو مرد دیگر به خونه من اومده و تو خونه برای خودش می چرخه و اصلا به حرف های من توجه ای نداره بعد با اون دو مرد به بالکن خونه رفتن د داشتن از اونجا بیرون تماشا میکردن یکی از مرد ها داشت تی یه ظرف نگه های جوجه هم میزد که ببره کباب درست که ناگهان دیدم شلوارش درآورد و تو ظرف جوجه مدفوع کرد و با دست شروع به هم زدنش گرد و با استفراغ و جیغ بیدار شدم
بخشهای مهم خواب: دیدن غریبه در خوابتان بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر اینست که نمادی از نمونه ی کمک کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می کند. شوهرتان، بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتورهای پنهانیی تمرکز کند که شما در زندگی بیداریتان به آنها رسیدگی نمی کنید. زن، بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. دیدن مدفوع، بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف است و اینکه باور دارید که نامطلوب و تنفرآور هستید. نیاز دارید که این احساسات را تأیید و ابراز کنید، اگرچه ممکنست شرم آور باشد. منفی بودن زندگیتان را رها کنید. اینکه استفراغ می کنید بیانگر اینست که نیاز دارید جنبه ای از زندگیتان که چندش آور است را رد کنید یا دور بیاندازید. احساسات یا مفاهیمی وجود دارد که نیاز دارید با ان روبرو شوید و رهایش کنید. اینکه شما جیغ می زنید نمادی از خشم و ترس است. شما احساسی قوی را تجربه می کنید که درونتان نگه ش داشته اید.
ناشناس
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدیم که اتاق پزیرایی خیلی نامرتب و رخت خواب ها همه تو اتاق پزیرایی پهن بودن که مهمون سر زده میاد هر چی جمع می کردم منظم نمیشه البته مهمون که میاد اشناس پسر عمم و همسرش