تعبیر خواب موش – معنی دیدن موش در خواب چیست؟

دیدن موش در خواب بیانگر مسائل و موضوعات تهدید آمیزی است که در زندگی بیننده خواب در جریان هستند بدون آنکه او از ماهیت ان خبر داشته باشد. البته تعبیرگران اسلامی موش را زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب موش - معنی دیدن موش در خواب چیست؟

ستاره | سرویس سرگرمی – آنچه که منفی یا بیماری زا باشد، ترس یا اضطراب، غرایز ترسناک، بیماری‌های جسمانی یا نگرانی‌ درباره سلامتی همگی از نمادهایی است که با دیدن موش در خواب بایستی به تطبیق آن با شرایط زندگی خود بپردازیم. شاید این گونه رویاها نشان دهنده درک شهودی درباره خائن بودن دیگری که مخفیانه پشت سر شما کارهایی علیه تان انجام می‌دهد باشد.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در صورتی که مطالعه قسمت خاصی از این مطلب مد نظر شماست، با انتخاب عناوین ارائه شده در فهرست موضوعی زیر، به موضوع مورد علاقه خود برسید:

تعبیر خواب موش از دیدگاه یونگ

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن موش در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. خواب ممکن است به شما بگوید که شما زمان زیادی را صرف می‌کنید که رد پای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که موش نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است.
 • شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد). خواب ممکن است جناسی از موس کامپیوتر و ارتباط شما با کار یا دنیای مجازی باشد
 • دیدن موش مرده در خوابتان بیانگر این است که به مسائل کوچک اجازه نمی‌دهید که شما را آزار دهد. شما به ترس هاتان اجازه نمی‌دهید که به چیزی که می‌خواهید راه یابند. تعبیر دیگر این است که موش مرده بیانگر این است که چیزی هست که شما برای مدت طولانی نادیده ش. گرفته اید یا فراموشش کرده اید
 • خواب دیدن اینکه شما یا کسی، یک موش را می‌خورد بیانگر این است که چیزی وجود دارد که مدام سر وجدان شما غر می‌زند (وجدان شما را می‌آزارد). شما نیاز دارید که این بار را از روی سینه تان بردارید.
 • خواب دیدن اینکه موش تعقیب می‌شود بیانگر این است که شما روی پای خود نمی‌ایستید. شما به دیگران اجازه می‌دهید که به هرکجا می‌خواهند هُلتان دهند.
 

تعبیر خواب موش

اکثر معبرین موش را به زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند. زنی که نمی‌توان به آن اعتماد کرد. ظاهری فریبنده همراه با باطنی فریبکار از ویژگی‌های این زن است. مطیعی تهرانی درباره دیدن موش در خواب می‌گوید:
اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می‌کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته‌اند زنی با این پلیدی‌ها در خانه‌اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می‌کنید.
 
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:
موش در خواب نمایانگر این است که چیزهای تهدید آمیزی در زندگی شما در جریان هستند بدون آنکه چیستی آن‌ها واضح باشد، دیدن نیمه پنهان خود رویابین با دیگران، نیمه شریرانه طبیعت آدمی، آلودگی و ژولیدگی، زمان مانند موشی زندگی شما را می‌جود و می‌فرساید حتی می‌تواند بیانگر بخش‌های ناخوشایند زندگی رویابین باشد.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن موش جنگ زن باشد
 • دیدن موش دزد است که از خانه او دزدی کرده
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.
 • اگر در خواب موش در حال فرار کردن باشد، نشانه آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.
 • اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد. اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب موش، زنی است که به ظاهر باحجاب می‌باشد ولی در باطن فاسق است.
 

تعبیر خواب تله موش

یونگ می‌گوید: 

 • دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط‌تر باشید. به کسانی که زیادی می‌خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید. تعبیر دیگر این است که تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است. شما نیاز دارید که به دنبال شیوه‌ی بهتری برای انجام چیزی باشید
 • خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آن‌ها زرنگتر خواهید بود
 • خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می‌گیرید بیانگر این است که از شما سوء استفاده می‌شود.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب گربه و دیدن آن در خانه چیست؟

 

تعبیر خواب موش رنگی

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: موش سفید: ازدواج موفق
اچ ميلر مى‌گويد: ديدن موش سفيد در خواب، نشانه‌ى نگرانى در انجام يكى از كارها مى‌باشد. اگر در خواب مشاهده كنيد موش صحرايى گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با يكى از دوستان خود دچار مشكل مى‌شويد.
 

تعبیر خواب سوراخ موش و گرفتن آن

مطیعی تهرانی: اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می‌شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی‌توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.
لوک اویتنهاو: در درون یک تله موش: دشمن شکست خورده
جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی.
یونگ می‌گوید: دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می‌دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می‌دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می‌شود.
 

تعبیر خواب موش درون رختخواب

جابر مغربی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، تعبیرش این است که با زنی قصد فساد خواهی کرد.
 • اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود.
 

تعبیر خواب خارج شدن موش از بدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از فرج او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از آلت مردی او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
 • اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.
 

تعبیر خواب خوردن گوشت موش

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.
 

تعبیر خواب کشتن موش

یونگ: خواب دیدن اینکه یک موش را می‌کشید یا به دام می‌اندازید بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می‌سازند (از کاه کوه می‌سازند)
اچ میلر: كشتن موش كور در خواب، بيانگر ناراحتى و نگرانى است.
آنلی بیتون: کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.
 
منابع:
تعبیرستان
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
خواب و رویا127 Comments
 1. خواب دیدم موش سیاه سفید رنگ تقریبا بزرگ تو خونمونه منم که فرار میکنم بابامم موشه رو میاره طرفم که مثلا اذیتم کنه منم وقتی دستم به موشه میخوره خوشم میاد و نازش میکنم البته موشه هم زنده بود ولی یهو گازمیگیره و جای دندونش رو دستم میمونه خیلیم دنبال این بودم که برم پیش دکتر که شاید گازگرفتن دستم توسط موشه ضرری داشته باشع میشه تعبیرشو بگین

  • ابتدا سلام! خوابتان نمایانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. نمایانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ناراحتی ها و ناملایمتی های کوچک است. شاید به مسأله های کوچک یا بی اهمیت اجازه می دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). نمایانگر آسیب پذیری تان درباره ی مسأله ای یا احساسات حل نشده است. ممکنست، گرفتار مسأله یا مانعی شوید.

 2. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم توی اتاقم موش های کوچک و متوسطی دارن حرکت میکنن و من با جارو برقی اونا رو جمع میکنم. ولی بعد چند لحظه موش ها لوله ی جارو برقی رو میجون و میان بیرون ولی هر کدوم که میان بیرون، من با دمپایی میکشمشون. یادمه یه خرگوش کوچک هم بینشون بود که اونم کشتم.

  تعبیرش چیه ممنون میشم بگید

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی لازمست کارها و نگرش تان را تروتمیز کنید. زمانش رسیده است که خود را از شر افکار قدیمی و عادت های منفی خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر نداشتن کنترل است. حس می کنید انرژی تان تمام می شود. تعبیر دیگر: نمایانگر تمایل تان برای حفظ ظاهر است. چیزها ممکنست ظاهرا خوب به نظر برسند، اما مسأله ای هنوز در زیر باقی مانده است. نمایانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ناراحتی ها و ناملایمتی های کوچک است. شاید به مسأله های کوچک یا بی اهمیت اجازه می دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). نمایانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: علامتی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است.

 3. خواب دیدم که با همسرم در حال مشاجره هستیم و در همین حین حس کردم همه جا داره تاریک میشه و احساس میکردم مردمک چشم چپم از حدقه داره بیرون میاد و چربی نگهدارنده مردمک چشمم در حال آب شدنه فریاد میزدم و از همسرم درخواست کمک میکردم ولی اون توجهی نمیکرد و فکر میکرد من در حال تمارضم در صحنه ای دیگه یک مقدار بهتر شده بودم ولی چشمم بشدت درد میکرد ولی همسرم و مادرم بهم بی توجه بودن رفتم توو کوچه فریاد میزدم و از همسایه ها کمک میخاستم ولی همسرم باز هم توجه نمیکرد و توجهش به میزان شیرین کردن چای دخترم بود

  • سلام! خوابتان نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. در کاری که برایش می کوشید، شکست می خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، و ترس از ناشناخته هاست. نمایانگر خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «چشمم بشدت» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام وقت بخیر.

  راستش من خواب دیدم تو خونم بعد یه حیون درنده هست اونجا مثل کفتار اینا همش میومد تو اتاق من بعدش هر چی به پدرم میگفتم از این میترسم گوش نمیکرد و من خیلی اعصابم خورد بود و استرس داشتم تا اینکه داداش کوچکم یه عالمه موش کوچولو داشت به پایینشون فنر اینا وصل کرده بود میگفت بیا اینا باعث میشن حیوونه از کنارت فراری بشه و بره یکدفعه موشو پرت میکرد سمتم من فقط از ترس میپریدم اینور اونور همش میگفتم من از موش بدم میاد اینا میپرن و یجوریه و اون حیونو بگیرین بابامم کنارش بود و هبچی نمیگفت میگفت همین موشا خوبه و اینا بعدش دیدم اینقد اعصابم خورد بود تو گروه کلاسی بچه ها میگن صدای من میاد طفلی معلومه اعصابش خورده و اینا و طفلک بعدم دیدم عموم اومد اونجا من باهاش بد حرف زدم و دعوا کردم نمیدونم سر چی .ولی حالم بد بود هم از موشا هم از اون حیوون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر حرص و آز بودن است. همچنین می نمایاند بیش از حد مسئولیت پذیر هستید. احساس می کنید کسی بیش از حد به شما اعتماد دارد. از سوی دیگر، نمایانگر شخصی در زندگی تان است که دارای حس شوخ طبعی است یا کسی که به شما می خندد است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی تان تجربه می کنید. ممکنست توجهتان را به مانع ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه ی بیداری، با آنها مواجهید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «داداش کوچکم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • ادامخ خواب
    داداش کوچکم یه عالمه
    موش کوچولو داشت به پایینشون فنر اینا وصل کرده بود میگفت بیا اینا باعث میشن حیوونه از کنارت فراری بشه و بره یکدفعه موشو پرت میکرد سمتم من فقط از ترس میپریدم اینور اونور همش میگفتم من از موش بدم میاد اینا میپرن و یجوریه و اون حیونو بگیرین بابامم کنارش بود و هبچی نمیگفت میگفت همین موشا خوبه و اینا بعدش دیدم اینقد اعصابم خورد بود تو گروه کلاسی بچه ها میگن صدای من میاد طفلی معلومه اعصابش خورده و اینا و طفلک بعدم دیدم عموم اومد اونجا من باهاش بد حرف زدم و دعوا کردم نمیدونم سر چی .ولی حالم بد بود هم از موشا هم از اون حیوون

    • مدیر سایت آذر 12, 1399 at 0:54 ق.ظ

     در ادامه: نمایانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ناراحتی ها و ناملایمتی های کوچک است. شاید به مسأله های کوچک یا بی اهمیت اجازه می دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). چیزی هست که از آن چشم پوشی کرده اید و لازمست توجه نزدیک تری به آن کنید. شاید لازمست درباره ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. اگر پرتابی باشدت باشد، یعنی ممکنست غافلگیر شوید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 5. سلام خسته نباشید،

  خواب دیدم یه جای غریب رفتم بعد موش قهوه ای پخته بودن به زور میگفتن باید بخوری تعبیرش چی میشه ممنون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه کاری و شخصیتی مادی است. نمایانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه تان برگردید. به مسأله های کوچک اجازه نمی دهید آزارتان دهند. به ترس هایتان اجازه نمی دهید به آنچه می خواهید، راه یابند. تعبیر دیگر: چیزی هست که برای درازمدت، نادیده اش گرفته اید یا فراموشش کرده اید. نمایانگر حس منفی است که از طرف ضمیر ناخودآگاه، تحت فشارید. احساس نفرت، تهاجم یا خشم که ممکنست سرکوب کرده باشید؛ نیاز دارد که به آن رسیدگی شود (بروز داده شود).

 6. سلام خسته نباشید من یک سالی هست که با مادرم اینا در ارتباط نیستم ، خواب دیدم با مامانم اینا و همسایه صمیمیمون خونه ی مانشستیم و من یک موش طوسی دیدم و با توری آهنی زدم سرش مرد ولی خونی ندیدم با اینکه کلا از حیوانات میترسم و سمتشون نمیرم بعد نشستم پیش بقیه و مامانم گفت خب دیگه تموم شد من گفتم نه از صداشون میفهمم سه تا دیگه هستن زیر اوپن قایم شدن بقیش رو مادرم کشت نمیدونم اصلا موش اونجا چیکار میکرد.

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. گویای ترس، وحشت، افسردگی، بیماری، تردید و سردرگمی است. ممکنست از لحاظ احساسی، حس دور ماندن، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید. تعبیر دیگر: علامتی از فردیت شماست. بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). نشانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید.

 7. سلام،

  خوابی دیدم که از تعبیر آن عاجزم،

  خواب دیدم که در راه مدرسه قدیمی ام هستم،در بین راه میلیونها موش مرده در دو خط چیده شده‌اند،بوی تعفن شهر را برداشته بود،وقتی که به مدرسه رسیدم برای امتحانات(بنده خیلی وقته که مدرسه را تمام کردم)ناظر گفت که دیر امدید،دعوا کردم تا اخر برگه را گرفتم،حین امتحان سیل عزیمی از موش هایه صحرایی به اتاق هحوم اورده و چند نفر از ناظر ها با راکت لانچر موش هارا معدوم میکردند،امتحان تمام شد و بیرون رفتم،بازم موش هایه مرده ای دیدم که در ۳ خط بر کف خیابان بی جان افتاده بودند که حتی چندتایه ان هارا غیر عمدی له کردم…

  تعبیرش چیست

  خیلی ممنون از زحماتتون.

  • سلام! خواب‌تان یعنی به مسأله‌های کوچک اجازه نمی‌دهید آزارتان دهند. به ترس‌هایتان اجازه نمی‌دهید به آنچه می‌خواهید، راه یابند. تعبیر دیگر: چیزی هست که برای درازمدت، نادیده‌اش گرفته‌اید یا فراموشش کرده‌اید. توسط دایره‌ی اجتماعی‌تان (روابط‌تان) یا محیط‌تان حمایت نمی‌شوید. تعبیر دیگر: خواب به بدگمانی‌تان اشاره دارد. گویای احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. مانع‌های سر راه هدف‌هایتان، اجتناب‌ناپذیرند. به این مانع‌ها اجازه ندهید که دلسردتان کنند! برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «دعوا کردم تا اخر» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 8. ادامه خواب:(تمامی وقایع در شبی بسیار تاریک اتفاق میوفتد)

  وقتی که به مدرسه رسیدم برای امتحانات(بنده خیلی وقته که مدرسه را تمام کردم)ناظر گفت که دیر امدید،من بشدت عصبانی از دست ناظر برای اینکه می‌دانستم از روی قصد به من برگه نمیدهد،من و دوستم بر سره او فریاد کشیدیم که چرا اینقدر عقده‌ای و ظلم هستید،ناظم گفت برید دفتر مدیر اگر ایشون اجازه داد به شما برگه میدهم.

  من و رفیقم رفتیم دفتر مدیر و به مدیر گفتیم که جناب،ناظر با ما پدر کشتگی داره برگه نمیده…

  مدیر ناظرو صدا زد که اقا برگه بدید و درده سر درست نکنید…وقتی برگه را گرفتیم من و دوستم کنار هم نشستیم،تا اومدم سؤالات رو جواب بدم دیدم که از در ورودی کلاس موش هایه صحرایی خاکستری رنگ وارد میشن و چند نفر که نمیشناسمشان با راکت لانچر موش هارا معدوم میکنند،خیلی وضعه خرابی بود(بعضی از بچه ها دست و پاهاشون بانداج داشت بخاطر گاز‌گرفتگی موش ها)،بنده مبحوط که چه اتفاقی در حال رخ دادن است خودکار بر دهان داشتم تا بعد از حدود ۵ دقیقه ناظر گفت برگه ها رویه زمین وقت تمام است.

  بنده باز بر سره ناظر فریاد کشیدم که هیچ سؤالی رو جواب ندادم و این ترم رو میوفتم که گفت انشاالله خرداد ماه مهمون ما هستید…بنده به همراه دوستم با خشم از کلاس بیرون رفتیم،حین خروج از دره خروجی بر رویه چندی از اجساد موش ها پا گذاشتیم..من رفتم سمت موتورم که بشینم روشن کنم که برم،ناگهان از پشت در وسط ستون فقراتم احساس درد و سوزش شدیدی کردم،یکی از پشت با چاقو زد به ستون فقراتم و میچرخوند که همون کسی که منو با چاقو زد رفیقمم از پشت زد،گفت من یکی از شمارو میخوام بکشم،کی داوطلب میشه که برای اون یکی بمیره که بنده بدون معطلی خودم رو به عقب فشار دادم و چاقو از پایین قفسه سینه‌ام بیرون زد بدون خونریزی، اشهد گفتم و از خواب پریدم.

  خیلی ممنون از وقتتتون

  • در ادامه: نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید. گویای خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. گویای حس گناه است. درباره‌ی کارهایتان ابراز نگرانی می‌کنید و ازین می‌ترسید که بی‌پناه و در معرض نمایش قرار گیرید. تعبیر دیگر: گویای پست بودن یا خودباوری پایین است. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله‌ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «از در ورودی کلاس» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. سلام و درود

  خواب دیدم با مادرم و خواهرم در منزل جانوری ناشناس روی زمین دیدیم، من خواستم با دست بگیرمش که متوجه شدم موش هست، خواستم بکشمش که یهو تبدیل شد به پروانه و پرواز کرد و از خواب پریدم.

  • سلام بر شما! خواب‌تان نمایانگر طول عمر، خلاقیت، عاشقانه، شادی و معنویت است. ممکنست یک طریقه‌ی نو فکری را تجربه کنید یا نوعی تغییر و تحول را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: لازمست آرام بگیرید. در زندگی‌تان تمرکز ندارید. تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید. نمایانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).

 10. سلام

  خواب دیدم مادربزرگ وزنداییم به خانه ما آمدند و تمام مدت به من محبت میکردند محبتشون هم کاملا واقعی بود و تظاهر نبود مرغی رو که برای خودمون پخته بودم وخیلی هم زیاد بود برای نهار آوردم خیلی از غذا باقی موند بعد مهمان ها برای استراحت به اتاق رفتند و منم به اتاق خواب که اونجا یه موش کوچولو دیدم که خیلی سریع فرار میکرد برای همین به تله موش فکر میکردم که همون موقع موش خودش رو تبدیل به سوسک کرد میخواستم با دمپایی بزنمش که از گریه پسرم از خواب بیدار شدم مطمئنا اگه بیدار نمی شدم میزدمش چون سوسکه خیلی آروم شده بود و دیگه از جاش تکون نمی خورد اگه تعبییری داره میشه بهم بگین ممنون

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. غنای روحی و روشنگری در جایی از زندگی‌تان ندارید. نمایانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. گویای ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). علامتی از تمیز نبودن است. نمایانگر طول عمر، سرسختی و تجدید است. لازمست جنبه‌های اصلی زندگی‌تان را دوباره ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه‌ای نامطلوب از خودتان است که لازمست با آن مواجه شوید.

1 2 3 7

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور