مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۱
کد خبر: ۱۰۵۱۶
تعداد نظرات: ۵۹ نظر
دیدن موش در خواب بیانگر مسائل و موضوعات تهدید آمیزی است که در زندگی بیننده خواب در جریان هستند بدون آنکه او از ماهیت ان خبر داشته باشد. البته تعبیرگران اسلامی موش را زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب موش - معنی دیدن موش در خواب چیست؟

 
ستاره | سرویس سرگرمی - آنچه که منفی یا بیماری زا باشد، ترس یا اضطراب، غرایز ترسناک، بیماری‌های جسمانی یا نگرانی‌ درباره سلامتی همگی از نمادهایی است که با دیدن موش در خواب بایستی به تطبیق آن با شرایط زندگی خود بپردازیم. شاید این گونه رویاها نشان دهنده درک شهودی درباره خائن بودن دیگری که مخفیانه پشت سر شما کارهایی علیه تان انجام می‌دهد باشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
در صورتی که مطالعه قسمت خاصی از این مطلب مد نظر شماست، با انتخاب عناوین ارائه شده در فهرست موضوعی زیر، به موضوع مورد علاقه خود برسید:

تعبیر خواب موش از دیدگاه یونگ

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن موش در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. خواب ممکن است به شما بگوید که شما زمان زیادی را صرف می‌کنید که رد پای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که موش نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است.
 • شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد). خواب ممکن است جناسی از موس کامپیوتر و ارتباط شما با کار یا دنیای مجازی باشد
 • دیدن موش مرده در خوابتان بیانگر این است که به مسائل کوچک اجازه نمی‌دهید که شما را آزار دهد. شما به ترس هاتان اجازه نمی‌دهید که به چیزی که می‌خواهید راه یابند. تعبیر دیگر این است که موش مرده بیانگر این است که چیزی هست که شما برای مدت طولانی نادیده ش. گرفته اید یا فراموشش کرده اید
 • خواب دیدن اینکه شما یا کسی، یک موش را می‌خورد بیانگر این است که چیزی وجود دارد که مدام سر وجدان شما غر می‌زند (وجدان شما را می‌آزارد). شما نیاز دارید که این بار را از روی سینه تان بردارید.
 • خواب دیدن اینکه موش تعقیب می‌شود بیانگر این است که شما روی پای خود نمی‌ایستید. شما به دیگران اجازه می‌دهید که به هرکجا می‌خواهند هُلتان دهند.
 

تعبیر خواب موش

اکثر معبرین موش را به زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند. زنی که نمی‌توان به آن اعتماد کرد. ظاهری فریبنده همراه با باطنی فریبکار از ویژگی‌های این زن است. مطیعی تهرانی درباره دیدن موش در خواب می‌گوید:
اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می‌کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته‌اند زنی با این پلیدی‌ها در خانه‌اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می‌کنید.
 
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:
موش در خواب نمایانگر این است که چیزهای تهدید آمیزی در زندگی شما در جریان هستند بدون آنکه چیستی آن‌ها واضح باشد، دیدن نیمه پنهان خود رویابین با دیگران، نیمه شریرانه طبیعت آدمی، آلودگی و ژولیدگی، زمان مانند موشی زندگی شما را می‌جود و می‌فرساید حتی می‌تواند بیانگر بخش‌های ناخوشایند زندگی رویابین باشد.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن موش جنگ زن باشد
 • دیدن موش دزد است که از خانه او دزدی کرده
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.
 • اگر در خواب موش در حال فرار کردن باشد، نشانه آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.
 • اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد. اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب موش، زنی است که به ظاهر باحجاب می‌باشد ولی در باطن فاسق است.
 

تعبیر خواب تله موش

یونگ می‌گوید: 

 • دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط‌تر باشید. به کسانی که زیادی می‌خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید. تعبیر دیگر این است که تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است. شما نیاز دارید که به دنبال شیوه‌ی بهتری برای انجام چیزی باشید
 • خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آن‌ها زرنگتر خواهید بود
 • خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می‌گیرید بیانگر این است که از شما سوء استفاده می‌شود.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب گربه و دیدن آن در خانه چیست؟

 

تعبیر خواب موش رنگی

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: موش سفید: ازدواج موفق
اچ ميلر مى‌گويد: ديدن موش سفيد در خواب، نشانه‌ى نگرانى در انجام يكى از كارها مى‌باشد. اگر در خواب مشاهده كنيد موش صحرايى گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با يكى از دوستان خود دچار مشكل مى‌شويد.
 

تعبیر خواب سوراخ موش و گرفتن آن

مطیعی تهرانی: اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می‌شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی‌توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.
لوک اویتنهاو: در درون یک تله موش: دشمن شکست خورده
جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی.
یونگ می‌گوید: دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می‌دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می‌دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می‌شود.
 

تعبیر خواب موش درون رختخواب

جابر مغربی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، تعبیرش این است که با زنی قصد فساد خواهی کرد.
 • اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود.
 

تعبیر خواب خارج شدن موش از بدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از فرج او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از آلت مردی او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
 • اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.
 

تعبیر خواب خوردن گوشت موش

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.
 

تعبیر خواب کشتن موش

یونگ: خواب دیدن اینکه یک موش را می‌کشید یا به دام می‌اندازید بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می‌سازند (از کاه کوه می‌سازند)
اچ میلر: كشتن موش كور در خواب، بيانگر ناراحتى و نگرانى است.
آنلی بیتون: کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.
 
 
منابع:
تعبیرستان
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
خواب و رویا
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۹
در انتظار بررسی: ۰
DuKe
۸ روز پیش
ادامه خواب:(تمامی وقایع در شبی بسیار تاریک اتفاق میوفتد)
وقتی که به مدرسه رسیدم برای امتحانات(بنده خیلی وقته که مدرسه را تمام کردم)ناظر گفت که دیر امدید،من بشدت عصبانی از دست ناظر برای اینکه می‌دانستم از روی قصد به من برگه نمیدهد،من و دوستم بر سره او فریاد کشیدیم که چرا اینقدر عقده‌ای و ظلم هستید،ناظم گفت برید دفتر مدیر اگر ایشون اجازه داد به شما برگه میدهم.
من و رفیقم رفتیم دفتر مدیر و به مدیر گفتیم که جناب،ناظر با ما پدر کشتگی داره برگه نمیده...
مدیر ناظرو صدا زد که اقا برگه بدید و درده سر درست نکنید...وقتی برگه را گرفتیم من و دوستم کنار هم نشستیم،تا اومدم سؤالات رو جواب بدم دیدم که از در ورودی کلاس موش هایه صحرایی خاکستری رنگ وارد میشن و چند نفر که نمیشناسمشان با راکت لانچر موش هارا معدوم میکنند،خیلی وضعه خرابی بود(بعضی از بچه ها دست و پاهاشون بانداج داشت بخاطر گاز‌گرفتگی موش ها)،بنده مبحوط که چه اتفاقی در حال رخ دادن است خودکار بر دهان داشتم تا بعد از حدود ۵ دقیقه ناظر گفت برگه ها رویه زمین وقت تمام است.
بنده باز بر سره ناظر فریاد کشیدم که هیچ سؤالی رو جواب ندادم و این ترم رو میوفتم که گفت انشاالله خرداد ماه مهمون ما هستید...بنده به همراه دوستم با خشم از کلاس بیرون رفتیم،حین خروج از دره خروجی بر رویه چندی از اجساد موش ها پا گذاشتیم..من رفتم سمت موتورم که بشینم روشن کنم که برم،ناگهان از پشت در وسط ستون فقراتم احساس درد و سوزش شدیدی کردم،یکی از پشت با چاقو زد به ستون فقراتم و میچرخوند که همون کسی که منو با چاقو زد رفیقمم از پشت زد،گفت من یکی از شمارو میخوام بکشم،کی داوطلب میشه که برای اون یکی بمیره که بنده بدون معطلی خودم رو به عقب فشار دادم و چاقو از پایین قفسه سینه‌ام بیرون زد بدون خونریزی، اشهد گفتم و از خواب پریدم.
خیلی ممنون از وقتتتون
در ادامه: نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید. گویای خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. گویای حس گناه است. درباره‌ی کارهایتان ابراز نگرانی می‌کنید و ازین می‌ترسید که بی‌پناه و در معرض نمایش قرار گیرید. تعبیر دیگر: گویای پست بودن یا خودباوری پایین است. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله‌ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «از در ورودی کلاس» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
DuKe
۸ روز پیش
سلام،
خوابی دیدم که از تعبیر آن عاجزم،
خواب دیدم که در راه مدرسه قدیمی ام هستم،در بین راه میلیونها موش مرده در دو خط چیده شده‌اند،بوی تعفن شهر را برداشته بود،وقتی که به مدرسه رسیدم برای امتحانات(بنده خیلی وقته که مدرسه را تمام کردم)ناظر گفت که دیر امدید،دعوا کردم تا اخر برگه را گرفتم،حین امتحان سیل عزیمی از موش هایه صحرایی به اتاق هحوم اورده و چند نفر از ناظر ها با راکت لانچر موش هارا معدوم میکردند،امتحان تمام شد و بیرون رفتم،بازم موش هایه مرده ای دیدم که در ۳ خط بر کف خیابان بی جان افتاده بودند که حتی چندتایه ان هارا غیر عمدی له کردم...
تعبیرش چیست
خیلی ممنون از زحماتتون.
سلام! خواب‌تان یعنی به مسأله‌های کوچک اجازه نمی‌دهید آزارتان دهند. به ترس‌هایتان اجازه نمی‌دهید به آنچه می‌خواهید، راه یابند. تعبیر دیگر: چیزی هست که برای درازمدت، نادیده‌اش گرفته‌اید یا فراموشش کرده‌اید. توسط دایره‌ی اجتماعی‌تان (روابط‌تان) یا محیط‌تان حمایت نمی‌شوید. تعبیر دیگر: خواب به بدگمانی‌تان اشاره دارد. گویای احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. مانع‌های سر راه هدف‌هایتان، اجتناب‌ناپذیرند. به این مانع‌ها اجازه ندهید که دلسردتان کنند! برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «دعوا کردم تا اخر» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
اقا
۱۶ روز پیش
سلام. خواب دیدم مادرم مشغول به هم زدن برنج نذری هست که از لابلای برنج موش میاد بیرون .. مادرم در واقعیت منزل یکی از اشناهامون که غذا نذری داشتن و میخواستن بین فقرا پخش کنن.بعد از دیدن خواب متوجه شدم مادرم اونجا بود.این چه تعبیری داره؟!البته مادرم مقداری از غذا رو که قرار بود به دست فقرا برسونه به اقوامش داد
سلام! خواب‌تان نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی‌های گرم است. گویای ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر زنی است که بی‌مرام می‌باشد. {چو دیدی موش را، باشد زنی دزد / که کارت نزد او، بودست بی‌مزد}
زهرا
۲۷ روز پیش
سلام.هی دنبال موش میرم تا وقتیکه به جایی میرسم که یه مار رو میبینم. یه مار سفید با خال های قرمز. به هم نگاه میکنیم. بعد میپره روی من و نیشم میزنه. من خشکم میزنه و نمیتونم تکون بخورم یا دفاع کنم. یه سوراخ عمیق مثل چاه و تاریک اونجاست که بعد نیش می افتم اونجا و بیدار میشم. ساعت 2:15 شب
سلام! در ادامه: گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. هشداری درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان است که از آن آگاه نیستید یا هنوز خود را بروز نداده است.
زهرا
۲۸ روز پیش
سلام. وقتتون بخیر
دیشب خواب دیدم که متاهل هستم (که تو واقعیت نیستم)، به همراه همسرم به خونه ی خانواده اش رفتیم که شب بمونیم. ولی اونا خوابشون نمیبره چون یه موش تو خونه هست. من دنبال موش میگردم و صداش رو میشنوم. ولی اون رو نمیبینم. هی دنبالش میرم تا وقتیکه به جایی میرسم که یه مار رو میبینم. یه مار سفید با خال های قرمز. به هم نگاه میکنیم. بعد میپره روی من و نیشم میزنه. من خشکم میزنه و نمیتونم تکون بخورم یا دفاع کنم. یه سوراخ عمیق مثل چاه و تاریک اونجاست که بعد نیش می افتم اونجا و بیدار میشم. ساعت 2:15 شب
ممنونم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمادی از یک نوع رابطه یا تعهد است. گاهی شوهر خیالی‌تان گویای ویژگی‌های پدرتان است که به این شکل نمایش دادید یا جنبه‌ی مردانه‌ی شخصیت شماست. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. گویای ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). ادامه‌ی خواب‌تان از «تا وقتیکه به جایی» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
مریم
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید مادرمن دیشب موقع اذان صبح خواب دیده رفته حیاط وقتی چشمش به آسمون افتاده ظریح امام رضا (ع)به شکل پرده نمایش درآسمون حرکت میکندبه دنبالش زیارتنامه امام درآسمان پخش شده ومادرم باخوشحالی همراه آن زیارتنامه امام را زمزمه میکند ومن را صدامیزند که من هم با اون زیارتنامه رابخوانم .ممنون میشم تعبیرش کنید
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید.
Ghazall
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم شب بودو داخل ماشین تو کوچه من و مادرم بودیم ویه نفر سعی داره با یه ماشین دیگه محکم بزنه به ما ک راننده هم نداشتین وهی ما به درو دیوار می خوردیم اخرش من نشستم پشت فرمون و به هر بدبختی بود نجات پیدا کردیم وقتی رفتیم خونه. اولش صدا موش می شنیدم بعدم به خانواده گفتمو همه دنبالش گشتیم هی گیرش می نداختیم و هی فرار میکرد یه لحظم تو دست من گیر افتاد ولی از تو دست پرید. خلاصه بگم تو همون هیرو ویری می دیدم مهمون داریمو همون وسط سفره پهنه همه دارن غذا میخورن منم هراسون می ترسم و فقط چشمم دنباله ک موشه کجاست و اینا. از خواب بیدار شدم ساعتای 4ونیم صبح بیدار شدم. ایا خوابم تعبیر داره؟ و اگه داره چیه؟ ممنون
سلام! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). ادامه‌ی خواب‌تان از «دنبالش میگشتیم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
مرجانی
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم که موشی قهوه ای و با چشم های سبز که خیلی بزرگ و پر مو بود تو خونه ما اومد و بعدش چندتا حیوانات دیگر ک کمی ظاهرشان متفاوت بود اومدن بعد دنبالشان رفتیم ک پیداشون کنیم و بگیریمشون و بیرون کنیم همه را گرفتیم بغیر از اون موش بزرگ چشم روشن ک نمیتونستیم پیداش کنیم.
سلام! خواب‌تان به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. بیانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. گویای ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
بی‌نام
۳ ماه پیش
سلام، من دیشب خواب دیدم که با مادرم کنار اشپزخونه‌مون ایساده بودیم، بعد مادرم یکهو گفت که یک موش دید که رد شد از کنار کابینت ها روی زمین، اما من اون رو ندیدم و برام جالب بود که ندیدمش، اما مادرم دیدش.
سلام! خواب‌تان یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. گویای ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام من چند روز پیش نزدیک اذان صبح خواب دیدم سه تا موش مرده تو رختخوابم بود یکیشونو با دستم گرفته بودم میخواستم بندازمش تو سطل اشغال و همش داشتم گریه میکردم. ممنون میشم تعبیرشو بگین
سلام! خواب‌تان یعنی از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری‌تان است. نمادی از خود صمیمی و کشف تمایلات‌تان است. بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. به مسأله‌های کوچک اجازه نمی‌دهید آزارتان دهند. به ترس‌هایتان اجازه نمی‌دهید به آنچه می‌خواهید، راه یابند. تعبیر دیگر: چیزی هست که برای درازمدت، نادیده‌اش گرفته‌اید یا فراموشش کرده‌اید.
زهرا
۴ ماه پیش
من دو روزه خواب موش میبینم آخرین بار خوابم به اینصورت بود که داخل اتاقم روی تخت خوابم یه موش بود که همش داشت از اینور تخت به اونور میرفت حس میکردم موشه داره دنبال یه چیزی میگرده و منم خیلی ترسیده بودم و از تخت بلند شدم و اون طرف تر وایسادم و نگاهش کردم
دو روز قبلم خواب دیدم موشی داخل خونه ی خودمونه و داشت نون و ...میخورد بعد من اونو با هر سختی بود اونو از اتاق انداختمش بیرون و در سالنمونو بستم و حس کردم با اون شدتی که من باهاش برخورد کردم دیگه نیاد ولی بعد که برگشتم دیدم موشه اومده تو حیاط و داره از ته مونده سیخ کباب ها جوجه های چسبیده را میخوره ولی دیگه نتونست بیاد داخل سالنمون چون من درو بسته بودم
خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگید چون مکرر دارم خواب موش میبینم حتما دلیلی داره پس لطفا علتشو بهم بگین ممنون
سلام؛ خواب‌تان یعنی رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. گویای ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید.
niki
۴ ماه پیش
سلام و درود من خواب دیدم که یه موش بزرگ توی خونه مادر بزرگمه همه سعی میکردن بگیرنش که نهایتا به دامش انداختن موشه کاملا مثل یه انسان که داری شخصیته اومد باهام حرف زد گفت بگو منو نکشن منم ازشون خواستم نکشنش و قبول کردن .بعدش توی خونه راحت رفت آمد میکرد و مثل یه انسان حرف میزد باهامون و ارتباط برقرار میکرد و بیشتر از همه اطراف من بود ممنون از سایت خوبتون و پیشاپیش ممنون بابت پاسخگوییتون
سلام؛ خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). گویای دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: بیانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید.
ali
۴ ماه پیش
سلام ، خواب دیدم دارم توی یه دشت راه میرم و اطرافم هزاران موش صحرایی با سرعت زیاد در حال دویدن بودن و من داشتم بینشون راه میرفتم . ممنون میشم تعبیرشو بگین.
خواب‌تان نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
سبا
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خونه پدربزرگم توی سالن نشستم هوا خیلی سرده ولی میدونم فصل تابستونه من دارم تلوزیون میبینم و چون تنها تو خونه ام خیلی ترسیدم یکم میگذره صدا میشنوم میگردم دنبال صدا میبینم که یه موش سیاه و سفید بغل تلوزیون وایساده (روی پاهاش)من با خودم فکر میکنم میگم اگه من موش بودم ترجیح میدادم یه موش قوی باشم تا یکی مثل این مردنی
خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. در جایی از زندگی‌تان، پیشرفت غیرمنتظره‌ای را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست احساس ایزوله بودن کنید یا از نظر احساسی، مهار شده‌اید و جلوی احساس‌تان گرفته شده است. می‌تواند بازتابی از احساسات‌تان درباره‌ی عاشق یا شخصی خاص باشد. بیانگر ذهن و افکار جاری شماست. بازتابی از اینست که چگونه ایده‌ها و افکارتان را دریافت، یکپارچه و ابراز می‌کنید. برنامه‌هایی که می‌بینید، دیدگاه عینی و هدفمند به چیزهای ذهن‌تان است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم رفتیم بیرون یه موش دستمه و یه خفاش دارم باهاش بازی میکنم
موش یا گربه کوچولو یا سک یادم نیست ولی بسیار ریز و سفید
۲ تاشو بغل کردم خفاش بدش اومد
ولی مال من نبودن
بعد یکیش سفت و محکم دستمو گاز گرفت و ولش نمیکرد که داد زدم و اومدن باز کردن دهنشو البته این کار صاحبش انجام داد و یه کوچلو خون اومد از دستم
گرچه تصور می‌کنم خواب‌تان به دلیل «سال موش» و عامل «ویروس کرونا» باشد؛ اما: خواب دیدن موش، بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). دیدن خفاش، نمادی از نجاست، اهریمنان و نارضایتی است. تعبیر دیگر: بیانگر تولد مجدد و پتانسیل درک‌نشده (کشف‌نشده) است. لازمست عادت‌های قدیمی را کنار گذارید. مسیر فعلی‌تان با هدف‌های و مسیر رشد تازه‌تان سازگار نیستند. ممکنست بیانگر موقعیتی ناشناخته باشد و اینکه چگونه کورکورانه وارد موقعیتی می‌شوید و با آن روبرو می‌شوید. لازمست حقیقت‌ها را بدقت بیشتری ارزیابی کنید. ممکنست جناسی از حس حماقت یا دیوانگی باشد. اینکه گاز گرفته می‌شوید، بیانگر آسیب‌پذیری‌تان درباره‌ی مسأله‌ای یا احساسات حل‌نشده است. ممکنست، گرفتار مسأله یا مانعی شوید. اینکه جیغ می‌زنید، نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید.
شیما
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم از سوراخ لباسشوویمون یه موش سفید اومد بیرون دوباره میرفت دوباره میومد پدرم سعی کرد بیرونش کنه ولی نمیرفت آخر از دمش گرفتو کشتش
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. موش، بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). اینکه موش را می‌کشند، یعنی دیگران از مسأله‌های کوچک در زندگی‌تان چیز بزرگی می‌سازند (از کاه، کوه می‌سازند).
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام
خسته نباشید
مچکرم از سایت خوبتون
من از ساعت 1/2 تا 4/5 خواب دیدم که درحال سفر با افراد ناشناس هستم و بعد اون به صورت تنها سوار ماشین یک مردی بودم که گویا داشت به من دروغ میگفت که مسیرو بلد هست و همش تو یک بی راهه که ناهموار و درختان بدون شاخه برگ در حال چرخیدن به دور خود بودیم و گرگ ها نیز اطراف ما در حال تعقیب ما بودند و صدای گرگها همه جا بود
بعدش اون مرد انگار مُرد و یا ناپدید شد و بعد خودم تنها از گرگ ها فرار و به مقصد رسیدم در خانه پدر و مادرم بودند که موش های بزرگ و کوچک خاکستری در حال چرخیدن بودند به موش ها با پا ضربه میزدم ولی بازهم می‌آمدند بعدش یک موش بزرگ از اونها پاچه ی مادرم را گرفت و پای او را گاز گرفت و سپس با پا اورا دور کردم و دیگر موشی ندیدم و پدرم هم در یک سوی خانه حرف از نقشه های دروغین میزد.
خواب‌تان کابوس بوده است و بیانگر واهمه‌ها و هراس‌هایتان است. اما: خواب دیدن اشخاص غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اینکه به سفر می‌روید، بیانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان، بیانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. دیدن درختان خشک یا مرده، یعنی امیدها و تمایلات‌تان نقش بر آب شده‌اند. بی‌ثباتی و مانعی را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر ناباروری یا عدم مردانگی است. شاید پیامی از پایان گرفتن خط خانوادگی باشد. زوزه‌ی گرگ، بیانگر درخواست کمک از کسی در زندگی‌تان است. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. موش، بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
Zahra
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم با دوستام از نردبون بالا میرفتم که بریم کلاس...
سر راه دیدم یه موش بزرگ مرده هست ک ازش میترسیدن گفتم این ک مرده ترس نداره، بذارین برم کلاس ، اومدم میندازمش بیرون...
خواب دیدن اینکه از نردبان بالا می‌روید، یعنی به سطح تازه‌ای از دستاورد، دست یافته‌اید. نمادی از کامیابی، سختکوشی و کوشش‌های شماست. تعبیر دیگر: بیانگر مراقبه و نیایش است. عازم مسیری روحانی و آگاهی بالاتر هستید. هر پله‌ی نردبان، نمادی از مرحله‌ای از آگاهی روحی شماست. ممکنست روی این تأکید کند که چگونه از چشم‌انداز مختلف، به چیزها نگاه می‌کنید. موش مرده، یعنی به مسأله‌های کوچک اجازه نمی‌دهید آزارتان دهند. به ترس‌هایتان اجازه نمی‌دهید به آنچه می‌خواهید، راه یابند. تعبیر دیگر: چیزی هست که برای درازمدت، نادیده‌اش گرفته‌اید یا فراموشش کرده‌اید.
لیلا
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم تو خونمون چند تا موش سفید هی راه می رن اینور اونور . اونوقت ما هر چی تلاش می کنیم بگیریمشون بی فایده هستش.اونوقت یکی از موشا رفت تو آستینم . درش آوردم و کشتمش ول باز اون یکی موشا دست بردار نبودن و هی اذیت می کردن
تعبیر خوابمو بگید ممنون
خواب دیدن خانه‌تان، بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌هاست. موش، بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
مهساا
۹ ماه پیش
خواب دیدم که فکر مینکم پسربچه ای دارم که او تبدیل به موش سفید کوچیک میشه و دوباره بچه میشه توی خونه ی خودم هم نبودم . لطفا برام تعبیر کنید
دیدن نوزاد در خواب بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع جدید است. بچه‌ها نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. دیدن موش در خوابتان بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. خواب ممکن است به شما بگوید که شما زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که موش، نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما تأثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد). پس، به طور کلی، حالات ذهنی شما میان این دو منظر بچه و موش در حال گردش است و تغییر می‌کند.
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم تو پارکینگ خونمون پر از موش سفید و فقط یدونه سیاه بود
جلو در خونمون هم خیلی زیاد بود چند تاش هم کشتم و از ترسم سریع دوییدم بالا
اگر این خواب را پیش از اذان صبح دیده باشید، دارای تعبیر است؛ وگرنه خیر: این خواب به شما می‌گوید مراقب سخنان خود باشید! گاهی سخنانی که از دهان آدمی بیرون می‌آیند، باعث دردسر برایش می‌شوند. سعی کنید اصلاً غیبت کسی را نکنید! در جمع خانم‌ها غیبت کردن بسیار رخ می‌دهد؛ خود را کنار بکِشید و بکوشید از غیبت کردن نیز خارج‌شان کنید! اگر بیشتر در زندگی‌تان سکوت کنید، این به نفع شما خواهد بود.
هنگامه
۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم داشتم می رفتم کلاس که وقتی رسیدم دم کلاس همه جیغ می زنن و میان بیرون یهو دیدم یه موش تقریبا سفید که به خاکستری میزد، داره میاد سمتم بچه ها هم هی داد می زدن موش بعد که دیدن من نمی ترسم تعجب کردن. من گفتم مواظب باشید الان موش بیچاره زیر پاتون له می شه. یه دفعه استاد اومد گفت خب له بشه ای سرشار از بیماریه و موش رو برداشت گازش زد و کشتش منم ناراحت بودم که کشتنش. بعد به یکی از بچه ها گفت بره روی موشه نقاشی کنه.
گویا این خواب، بیانگر این است که شما دارای دشمنی ضعیف هستید و شما از آن نمی‌ترسید. امّا باید بدانید که دشمن، گرچه کوچک، نباید ضعیف شمرده شود: ’دانی که چه گفت، «زال» با «رستمِ» گُرد؟/دشمن را نتوان حقیر و بیچاره شِمرد!‘ امّا این دشمن، با راهنمایی بزرگ‌تری، إن‌شاءالله دفع خواهد شد. نگران نباشید!
بدون نام
۱۰ ماه پیش
موش سرخ شده اي راخوردم
سلام؛ این خواب، نشانگر آنست که بر دشمنیْ غلبه خواهید کرد که احتمالاً زنی نابکار باشد.
با تشکّر
سینا
۱۰ ماه پیش
سلام خدمت شما دوست عزیز
من خواب دیدم دارم در اتاق کارم توی خونه کار میکنم و دو جعبه چیپس روی میز دارم که هی صدای تکان خوردن چیزی از داخل اون بیرون میاد چون نمیدونستم کدوم جعبه هست هر دو پاکت چیپس رو گرفتم و تونستم موجودی که توش بود رو دستگیر کنم نمی دونم چه موجودی بود به نظر موش بود چون داخل پاکت بود اما اینقدر محکم گرفته بودم که از خواب پریدم چون با دست چپ دست راست خودم رو گرفته بودم و از درد دست راست از خواب پریدم در واقع در خواب موجودی رو دستگیر کرده بودم اما در بیداری در رخت خوابم با دست چپ دست راست رو دستگیر کرده بودم
ممنون از تعبیرهای دقیقتون پیرو تعبیر خواب بادبادک
این خواب، نشان می‌دهد که خانمی نابکار یا فاسق به شما نزدیک خواهد شد و باعث خسارت(هایی) به شما خواهد شد. امّا شما بزودی متوجّه نابکار بودن وی خواهید شد و از شرّش خلاصی خواهید یافت. این خانم، ممکن است دزدی باشد که برای سودجویی از شما به شما نزدیک شده است. موفّق باشید!
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که برادرم یک موش سفید کوچیک با یک لکه ی قرمز روی پشتت داخل خونمون ول کرده بود و این موش داخل خونمون بازی میکرد.ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین
شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما وزندگی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد) . در کل تعبیر موش نمادی از ناراحتی‌ ها و ناملایمتی‌ های کوچک در زندگی شماست که دائم در مورد آنها فکر می کنید
نازی
۱۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم توی اتافم یه مدش سفیده و من هی داد میزدم که موش تو اتاقمه
و این موش چنباری از روی بدنم رد شد و هربار که اونو دور میکردم از خودم بازم پیداش میشد و از روی بدنم رد میشد و من خیلی ترسیده بودم
حیوانات در خواب اشاره به غرایز درونی ما دارند. موش در خواب نشان دهنده ی ترس افراد از غیبت و جاسوسی یا تهمت های دیگران می باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که این ترس ها شما را از ادامه ی اهداف و پیگیری پروژه هایتان باز دارد. این خواب با مسئله ای که روزهای اخیر داشته اید مرتبط است.
نرگس
۱۱ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم پشت مبل تک نفره خونم یه کیفم بود که پشت کیفم دیوار بود و سوراخ موش
موش هی میومد روی کیف بعد بر میگشت توی سوراخ همینجور اینکارو میکرد منم روی مبل بودم از ترس
بعد یههو که از سوراخ اومد بیرون داشت میرفت روی فرشم و داخل خونه که من جیغ کشیدم با شنیدن صدای جیغم چنان با سرعت به سمتم اومد که از ترس همینجور جیغ زدم وقتی نزدیکم شد تبدیل به یه گربه سیاه وحشی شد دیگه از ترس بیدار شدم
خواهش میکنم تعبیرش رو بگید خیلی ذهنم درگیره
دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می‌دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می‌دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می‌شود.دیدن موش هم در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست
سما
۱۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم زیر پتو که تا شده بود پر از بچه موش سفید بود
اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.
شمس
۱ سال پیش
سلام چن شب پیش من خواب دیدم که یک گروه موش با اندازه های مختلف در حال فرار از من و پدرم هستن و ما با تعقیب این دسته موش ها مکان زندگی اون هارو پیدا میکنیم و همون لحظه من و پدرم به همه دیگه میگیم پس موش ها از اینجا به خونه ما میان و خوشحال برمیگیردیم
دیدن موش در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. به تعبیر دیگر این است که موش نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است.آرام باشید وسعی کنید ناملایمتیهای کوچک را از خود دور کنید
مهلا
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم ه‍مکارمامانم اومده خونه وقتی میخواد بره مامانم متوجه میشه ی موش توحیاطه،مامانم موشو کشت،منو داداشم تو حیاط دراز کشیده بودیم ک یهو از تو خونمون ی عالمه موش اومد بیرون و تاقد موشا طوفان شد زیر پامون،منم ک دراز کشیدم داداشم دستمو گرفته بود نمی زلشت بلند شم بهش گفتم الان ی موش از رومون رد میشه نکن،گوش نداد،خلاصه بعدچند دیگه بلند شدم و این موشاهم بعضیاشون دوباره برگشتن تو خونه،اما اگ میرفتی تو خونه انگار اصلا موشی درکار نیست.
تمام کسانی که در خواب دیده اید اشاره به ابعاد مختلف شخصیت و توانایی خودتان هستند. دیدن حیوانات در خواب، هرکدام حاوی پیامی برای بینندهء خواب هستند. موش از تعابیر مختلفی در خواب برخوردار است که بزرگترین آنها سلب آسایش از قسمتی از زندگی واقعی ما را شامل میشود. مثلا بیماری، فقدان سلامت است. این خواب از شما میخواهد تا با افزایش اگاهی نسبت به آنچه این روزها ذهن شما را درگیر کرده اقدام کنید.
مهدی
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم تو نشستم بایه نفر یادم نیست کی بود بعد متوجه میشیم یه موش تو ماشینه از بغلمون رد میشه بعد چند دفعه تلاش من از بغل پهلو خودم میگرمش سریع داد میزنم در پنجره ماشینو باز کن که از خواب میپرم.
ممنون
حیوانات در خواب اشاره به غرایز درونی ما دارند. موش در خواب نشان دهنده ی ترس افراد از غیبت و جاسوسی یا تهمت های دیگران می باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که این ترس ها شما را از ادامه ی اهداف و پیگیری پروژه هایتان باز دارد.
علی
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم توی مدرسه قدیمیم هستم و افتادم نبال چند تا موش فکر کنم خاکستری بودن بعضی از معلم ها هم که من نمی‌شناختم داشتن دنبالشون میکردن یه پیرمردی که فکر کنم با کت و شلوار بود داشت میدوید که بره لانه موش رو ببنده که من تیکه پارچه رو ازش کرفتم و رفتم سوراخ لانه موش ها رو بستم
مدرسه در خواب اشاره به زمان یا موقعیتی خاص برای یادگیری و افزایش آگاهی است. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به آنچه در ادامه توضیح داده خواهد شد با توجه به این موضوع اقدام کنید. تمام کسانی که در خواب دیده اید اشاره به ابعاد مختلف شخصیت و توانایی خودتان هستند. دیدن حیوانات در خواب، هرکدام حاوی پیامی برای بینندهء خواب هستند. موش از تعابیر مختلفی در خواب برخوردار است که بزرگترین آنها سلب آسایش از قسمتی از زندگی واقعی ما را شامل میشود. مثلا بیماری، فقدان سلامت است. این خواب از شما میخواهد تا با افزایش اگاهی نسبت به آنچه این روزها ذهن شما را درگیر کرده اقدام کنید.
بدون نام
۱ سال پیش
من خواب دیدم بانامزدم بیرون بودیم داشتیم خرید میکردیم بعدیهو دقیقایادم نیس جیشدنامزدم رفت کمک یه بچه کوچیک اونونجاتش داد.بعدمن دیگه گمش کردم رفتم یه جای دیگه کلی موش سفیدبودش فقط اززیرپام ردمیشدن بعدچن تامعتادبودن ازپشت سرم میومدن من ازشون فرارمیکردم بسم الله الرحمن الرحیم میگفتم تاازم دوربشن..تعبیرش چیه
این خواب به ترس ها و تردید هایی در شما اشاره دارد که برخی از آنها ناشی از حرف های دیگران است. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به صحبت های دیگران بی توجه باشید و ریشه این ترس و نگرانی ها را بیابید و مسئله را حل نمایید.
کیانا
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم دیوار دستشویی ما سوراخ شده و ازون کلی موش بیرون اومده اما من به همراه عروسمون اونا رو کشتیم و نابودشون کردیم البته چندتاشون پنهان شدن
عروس شما در خواب اشاره به بخشی از شخصیت خودتان است، حسی که در بیداری به او دارید همان بخش مدنظر است. همچنین حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در طبیعت انسان هستند. این خواب می تواند به ترس درونی فرد از ابراز افکار و ترس از افراد خبرچین یا غیبت کننده اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا با کمک آنچه اول گفته شد، منشا به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
زهرا
۱ سال پیش
سلام.من ساعت ۵وخورده ای صبح خواب دیدم که یه موشتو گوشه ی سبد پزک نیکمون هست ویه بچه کوچیک هم داره.منم همش بخواهرم میگفتم ببا سم بزنیم بهش بمیره.آخرشم سم زدم وهردوشونو کشتم واز جاشون بیرون کشیدم وقتی از تولونشون که همون سبد پیک نیکمون بود بیرونشون میکشیدم انگار که مثلا توکله پاچه زبون رو بکشی بیرون جای خالیش بمونه اون حالت میشد.!بهترازین نتونستم توضیح بوم.! البته یباردیدم موشا تواتاق خوابمون سوراخ دارن.که از بابام‌کمک میخاستم.بعد دیدم‌تو سبد پیک نیکن همونجام بهشون سم زدم.رنگ موشها روشن بود کرمی روشن.ممنون میشم تعبیر کنید
این خواب به افزایش هماهنگی و اتحاد در خانواده و حل اختلافات احتمالی در بین خانوده است.
ساناز
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم توی خونمون یه موش خاکستری اومده.خواهرم داد میزد یه موش اومده منم زود پریدم موش رو توی یه دستم محکم گرفتم که فرار نکنه بعد به خواهرم گفتم چه موش ناز و کوچولو و دوستداشتنی. بعد اون موش توی دستم تبدیل به پرنده شد و چند بار تغییر کرد و به پرنده های رنگوارنگ تبدیل شد. تعبیرش چیه؟ یه جا خوندم موش به مریضی و بیماری هم ربط داره درسته؟
دیدن حیوانات در خواب، هرکدام حاوی پیامی برای بینندهء خواب هستند. موش از تعابیر مختلفی در خواب برخوردار است که بزرگترین آنها سلب آسایش از قسمتی از زندگی واقعی ما را شامل میشود. مثلا بیماری، فقدان سلامت است. اما چیزی که بیشتر به خواب شما نزدیک است این است که موقعیتی پییش می آید که زندگی واقعی شما را تحت الشعاع قرار میدهد و موجب ناآرامی و شاید بی اهمیتی شما نسبت به مسئله ای شود. اما با صبر و منطق میتوانید از این فرصت برای پیشرفت و رشد خودتان استفاده کنید.
ساسان
۱ سال پیش
سلام و خسته نباشید خواب دیدم که رفتم داخل اتاق خانه ی مادر بزرگم که نمازم وبخوانم و شروع به خواندن نماز کردم که از سقف خانشان صداهای میامد که از شدت ترس نمازم و قطع کردم دیدم سقف خانه اشان پر شده از موش قهوه ای و من سریع از اتاق خارج شدم.ممنون میشم اگه تعبیر کنید
سلام. حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند. موش در خواب می تواند به میل طبیعی انسان ها برای غیبت و بدگویی و خبرچینی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این غریزه را شناخته و به کنترل و تربیت این بعد شخصیتی بپردازید و اجازه ندهید که ترس از این غریزه ی طبیعی، در شما احساس ترس و انفعال ایجاد کند.
Sara
۱ سال پیش
سلام.امروز بعداز نماز صبح که خوابیدم، خواب ی شهر پراز موش دیدم، من فقط بالای ی بلندی ایستاده بودمو با تعجب نگاه میکردم، موشا مشغول کار و زندگی بودن مثل آدما، یکیشون کفاش بود، یکیشون بقالی داشت.هیچ کاریم ب همدیگه نداشتن، خوب و مهربون، مشغول زندگیشون بودن.
ممنون میشم تعبیرخوابمو بگین
سلام. حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند. موش در خواب می تواند به میل طبیعی انسان ها برای غیبت و بدگویی و خبرچینی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این غریزه را شناخته و به کنترل و تربیت این بعد شخصیتی بپردازید و اجازه ندهید که ترس از این غریزه ی طبیعی، در شما احساس ترس و انفعال ایجاد کند. همچنین از بازگو کردن رازهای خود و دیگران پیش نزدیکان و دوستان خود جدا خودداری کنید.
فاطمه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که یک موش که رنگش به قهوه ای کمرنگ میزد روی دست راستم بودوگازش گرفته بود وولم نمیکرد،مامانم دیدن این شرایطمو و دنبال چاقو میگشتن که بکشنش وتوی خواب به چندنفرگفتن چاقو بهم بدین،بعد من خودم موش رو از روی دستم کندم ودیدم مرده.دوست داشتم تعبیرشو بدونم.
یگانه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم روی یه کاناپه نشستم و یه موش کرم رنگ به سمتم میاد و من با جیغی از خواب پریدم، تعبیرش رو لطفا بگید
Saman
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم موش های خاکستری بزرگ رو که تو ی فضای عمومی هست رو میگیرم و میکشم ولی وقتی میکشم شبیه آدم میشن و روی هم تلنبارشون میکنم؛ ممنون میشم تعبیرش کنید!
seven
۱ سال پیش
سلام دو رو بر ساعت 5 صبح خواب دیدم که موشهای تقریبا خاکستری زیادی تو آشپزخانه خونمون هست که خیلی من ازشون می ترسم و بهشون نزدیک نمیشم تا اینکه مادر شوهرم اومد خونمون من رفتم آشپزخانه باز نوشت در اومدن منم از حرص مادر شوهرم دوتاشو که میخواست بپره رو صورتمو گرفتم و روی رو از زیر پای راستم و چند تا تو یه ظرف که کوچیک بودن رو با نهایت خشم گرفتم و به مادرم شوهرم با گروه نگا کردم گفتم ببین اینم از خونتون(الیته این رو هم بگم خونه ما رو اونا درست کردن و فک کنم خونه ای که ما توش زندگی می کنیم فک کنم سندش به اسم برادر شوهر دیگم هس و خونه ای که اونا توش زندگی می کنن به اسم شوهر من هست )تا اینکه خونمون که خیلی به هم ریخته بود و هنو کامل نشده بود و وسایلاش رو گذاشته بودیم، مامانم و شوهرم و جاریام هم بودن، هر چی مادر شوهرم می گفت من جوابشو میدادم فش میداد بهش می گفتم خودتی اونم حرص می خورد و جاریام هم نگا می کردن و ما را شوهرم می گفت که از من اونا هم یاد می گیرن تا اینکه همه رفتن منم رفتم از مادر شوهرم معذرت خواهی کردم گفتم ببخش وقتی من عصبانی میشم نمی فهمم چی میگم اونم به ظاهر قبول کرد، بعد دیدم از ظرفشویی و اجاق گاز خونمون هی موش بالا و پایین میرن و یه زندایی دارم که ازش خوشم نمیاد نشسته تو اتاق نزدیک آشپزخانه و داره خیاطی می کنه منم حرص می خودم میگم این اینجا چیکار می کنه چرا اینطور بی محلی می کنه بعد من به مادر شوهرم گفتم میشه برام خونتون حموم کنم گفت باش وسایلامو برداشتم برم دیدم باز موش هست و دستم که دستکش دستم بود بهشون خدا و لباسام کثیف شدن بعد مامانم و دیدم که می گفت بیا این مرغا که پخته بودن رو من ریز کنم بخور با ماکارونی را برنج ، بعد دیدم من هی قر میزنم و به شوهرم میگم که این سری موشا رفتن و دادن آجیلا رو می خورن که شوهرم عصبانی شد و رفت داخل خونه منم بیرون بودم دیدم نوشتی زیادی رو آورد گفت اینم از موشا که اونا تو سر و کولش تبدیل به کار لاغر شدن زیاد بود بعد از رو دوش اون این ور و اون ور رفتن که اینجا بود از خواب بلند شدن دیدم ساعت 5:8 صبحه لطفا تعبیرشو به ایمیلم بفرستید تشکر
این خواب از شما می خواهد از معاشرت با انسان های منفی که قصد دخالت در مسائل خصوصی زندگی شما را دارند خودداری کنید.
امیر
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم گربه ای به دنبال موشی کرده و وارد خانه ما شد و از این طرف به آن طرف تعقیب و گریز میکردند که در یک آن من با چوب روی موش کوبیدم و موش را کشتم و نوک چوب هم با صورت و چشم گربه که در تعقیب موش بود برخورد کرد و گربه درحالی که با دستانش چشم خود را گرفته بود از من دور شد. ممنون میشم تعبیرش را بفرمایید.
این خواب از شما میخواهد تا اجازه ندهید افراد غیر قابل اعتماد به اسم تفریح و دوستی و فراغت، در مورد مسائل خصوصی زندگی شما دخالت داشته باشند.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم موش سیاه از دستم فرارکرد
این خواب از شما می خواهد تا از در میان گذاشتن احساسات و درونیات و راز های خود با افراد غیر قابل اعتماد و خبر چین خودداری کنید.
kamran
۱ سال پیش
سلام من خواب ديدم موشي توسط شاهين شكار شده بعد جغدي اون رو از شاهين گرفت بعد عقاب اون رو گرفت و بر درختي نشست اما همسرم اون رو از عقاب گرفت در دهان خود انداخت و در صورتي كه حالت تهوع داشت جنازه اونرو انداخت توي دستشويي و بعد بالا اورد تعبيرش چي ميتونه باشه
حیوانات در خواب اشاره به غرایز درونی ما دارند. موش در خواب نشان دهنده ی ترس افراد از غیبت و جاسوسی یا تهمت های دیگران می باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که این ترس ها شما را از ادامه ی اهداف و پیگیری پروژه هایتان باز دارد.
Mania
۱ سال پیش
سلام من همیشه در اکثر خواب هایم موش سیاه میبینم . موش ها همیشه در حال دنبال کردن من هستن . و در خواب بسیار میترسم انگار که هیچ راه نجاتی وجود نداره. لطفا تعبیر این خواب رو بهم بگین.
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در طبیعت انسان هستند. این خواب می تواند به ترس درونی فرد از ابراز افکار و ترس از افراد خبرچین یا غیبت کننده اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا منشا به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
بدون نام
۱ سال پیش
خواب دیدم موشی مشکی از ظرف غذاییم در محل کارم عذا میخورد و من هرچی دنبال ان میکنم نمیتوانم ان را بگیرم تعبیر ان چیست
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند. موش در خواب می تواند به میل طبیعی انسان ها برای غیبت و بدگویی و خبرچینی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این غریزه را شناخته و به کنترل و تربیت این بعد شخصیتی بپردازید و اجازه ندهید که ترس از این غریزه ی طبیعی، در شما احساس ترس و انفعال ایجاد کند.
niloofar
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم داشتم دوش میگرفتم تی یه حمامی که زیر پام شیشه بود و اطراف دیواره ها شیشه نبودو زیر ان شیشه پر از موش های بزرگ قرمز رنگ و اطراف موش ها خاکستری ک‌وچک که کم کم به شیشه فشار اوردن و خواستن بیان بیرون و شیشه کف کج شد و امدن بیرون من هرچی تلاش کردم که دوباره شیشه رو بزارم روشون نشد یعنی اونا به شیشه فشار اوردن چندتاشون تو شلوارم رفتن و نهایتا من با یکیشون دپشت شدم و قرار شد موشها به ترتیب دوب دو ردیف از خونه خارج بشن و دیگه هیچ موشی توی خونه نباشه.میشه اطفا تعبیر کنید و جوابم رو ایمیل کنید
حمام در خواب اشاره به محیطی دارد که برای رهایی از انرژی های منفی به آن ها نیاز دارید و به شما کمک می کند تا ارتباط قوی تری با درونیات خود برقرار کنید. موش در خواب اشاره به غرایزی مثل بدبینی، دروغ، تردید و پنهان کاری دارد و رنگ قرمز می تواند به نگرانی های شما در زمینه های عاطفی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا این غرایز را در درون انسان ها شناخته و آن ها را به کنترل خود در آورید و اجازه ندهید که ترس یا افراط و تفریط در بروز این امیال، آرامش روانی شما را مختل کند.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام
در خواب ديدم كه پارچه اي را بلند كردم مقدار زيادي موش در زيرش بودن وشروع به فرار كردن
ومن در جلوي در ايستاده بودم
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف خودمان هستند. این خواب می تواند به عدم کنترل شما بر غرایزی مثل غیبت و دروغ مرتبط باشد. لازم است تا به شیوه ای منطقی با این امیال رو به رو شده و به کنترل آن ها بپردازید.
سینا۲۲۲
۱ سال پیش
سلام.خسته نباشین. مادر بنده چند روز پیش برای آشنای جهت خاستگاری به خونه دختر خانمی رفتن که دو خواهر هستن.امروز خواب دیدن ۳ تا موش تو خونه مون اومدن و یکیشون میاد به سمتش و تله میزاره ولی نمیوفتن به تله ممنون میشم تعبیرشو لطف کنین.
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از بیننده می خواهد تا اجازه ندهد که قضاوت ها و حرف های دیگران، باعث ایجاد حس بی اعتمادی در درون او شده و آرامش فکری او را مختل کند.
ستاره
۱ سال پیش
سلام وقت بخیر خیلی خیلی ممنونم از تعبیر و تفسیر خوبیتون لطف کردید ❤چن وقت پیش یه خواب عجیب دیدم که میخواستم برام تعبیر کنید خواب دیدم خونه ی مادرم هستم به آسمون نگاه میکردم که ناگهان دیدم ۵ تا ستاره ی در حال چرخیدن دارن به سمتم میان وقتی که به بام خونه ی مادرم رسیدن به ۵ مردخیلی خوش سیما و خوش چهره با لباس هایی نقره ای خیلی زیبا تبدیل شدن اونا اومدن منو گرفتن و منو مجبور میکردن ک نمازو قرآن بخونم ولی من همش نگران بچه هام و شوهرم بودم و میگفتم من باید برم شوهرم منتظرمه اما بهم میگفتن تا زمانی که نماز نخونم و قران نخونم نمیتونم برم و من همش در حال قران خوندن و نماز خوندن بودم با تشکر از سایت خوبتون
این رویا از شما می خواهد تا به برنامه ها و اهداف شخصی خود اهمیت دهید. اگر به هنر یا علم خاصی علاقه مند هستید به رغم مسئولیت هایی که احساس می کنید، به آن ها پرداخته و به جای فدا کردن خود برای دیگران، کمی نیز به خودتان اهمیت دهید. ستاره ها به استعداد درونی شما در زمینه ای خاص اشاره دارند. فردی که می تواند با پرورش توانایی ها و مهارت های خود بدرخشد. عدد 5 با اراده و اختیار فردی مرتبط است. زمانی که شما باید به دیگران یادآور شوید که برنامه های شخصیت خود را دارید و باید به زندگی فردی شما نیز اهمیت داده شود. با دیدن این رویا از خودتان بپرسید که در این زمان علاقه مند به دنبال کردن کدام یک از مهارت های فردی خود هستید؟ چرا احساس می کنید که وظایف و مسئولیت های زندگی نمی گذارند که به سمت این اهداف و آرزو ها بروید؟
ستاره
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم یه موش سفیدو دارم با دست له میکنم و با مادرم تدی اتاقم صحبت میکردم بعد که به خودم اومدم دیدم اون موش مرده و رهاش کردم اما بعد از چن دقیقه اون زنده شد و به سمت در فرار کرد اما ایستاد و به حرف اومد از ما درخواست غذا کرد مادرم با اون احساس صمیمیت کرد و به اون غذا داد میشه لطفا تعبیر کنید ؟
انسان هایی که در رویا مشاهده میکنیم سمبل ابعاد مختلف شخصیتی ما هستند. همچنین حیوانات، به ابعاد مختلف افکار و شخصیت ما اشاره دارند. صحبت با حیوانات در رویا طبیعی می باشد. زمانی که با آن ها صحبت می کنیم، تمایل داریم که آن ها را بیشتر بشناسیم. می خواهیم ماهیت آن ها درک کنیم. همان طور که غرایز می نباید سرکوب شوند. هر غریزه می تواند دارای دو بعد مثبت و منفی باشد. اگر راه کنترل آن ها را پیدا کنید، به نفع شما عمل می کنند. شما در حال شناخت غریزه ی مرتبط با موش هستید. موش می تواند با مفاهیمی مثل محافظ کار بودن، تلاش برای بقا، یا راز داری مرتبط باشد. شما در این زمان در تلاش هستید تا ابعاد مثبت موش را درک کرده و از آن ها در جهت رشد و گسترش مهارت های روانی خود بهره بگیرید. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که چه زمان ویژگی های موش به شکلی منفی در انسان ها ظاهر می شود و این ظهور، چه تاثیری در عملکرد آن ها می گذارد؟ کدام یک از ویژگی های موش را می توانید به شکلی مثبت در زندگی خود به کار گیرید؟
حسین
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم که برای انجام کاری میخواهم پولی را که در جایی مثل تونل زیر زمینی پنهان کرده ام بردارم اما وقتی دست راستمو دراز کردم موشی که انگار از درون دست خودم بیرون اماده مانع میشود لطفا اگر تعبیری دارد بگویید
هاجر
۲ سال پیش
سلام
من خواب دیدم از دیواراتاق ما چسبیده به دیوار همسایه اروم اروم کنده شد و یه چیزی شبیه موش ولی بزرگ بود نمیدونم موش بود جوجه تیعی یا موش کور چون از زیر فرش اروم‌اروم‌حرکت میکرد منم رود از اتاق فرار کردم اومدم بیرون
میشه لطفا اگه تعبیری داره بگین
از موضوع و مسئله‌ای که ریشه آن را نمی‌دانید هراس دارید.
ظاهر
۲ سال پیش
سلام علیکم
خواب دیدم که من ودوستم موش کشتیم وهمچون آب تعفنی ازآن بافشار زد بالا
اگه جواب بفرستید ممنون میشم
طیب
۲ سال پیش
خواب دیدم یکجا موش صحرایی زیاد تو لانه.ها شو.خرابمیکردم موشهای بزرگی بودن که یکی از دوستام دست شو گاز گرفت افتاد تو اب کم مونده بود خفه بشه به زور نجاتش.دادم لطفا تعبیرش را بگوین
ج
۲ سال پیش
من‌درخواب‌دوتا‌فیل‌مرده‌دیدم‌که‌دربدنشان‌سوراخ‌های‌بود‌وازانهاموش‌بیرون‌میامد
حامد
۲ سال پیش
با زنی فاسد ارتباط برقرار میکنید
و در آخر کارهای نامشروع انجام میدهید.
مهدی
۲ سال پیش
سلام
خواب دیدم که فامیلهامون از شهرستان اومدن خونمون و شب موقع خواب اصلا جای خواب برا من نبود و من مجبور شدم برم توی اتاق مادرم بخوابم و بعد دیدم که یک موش خاکستری تیره از در ورودی اتاق اومد سمت رختخواب من و من اون رو گرفتم ولی چون خون یا مدفوعش روی دستم پاشید چندشم شد و ولش کردم و اون موش فرار کرد.

لطفا تعبیرش رو برام ایمیل کنید
ممنون
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۹
در انتظار بررسی: ۰
DuKe
۸ روز پیش
ادامه خواب:(تمامی وقایع در شبی بسیار تاریک اتفاق میوفتد)
وقتی که به مدرسه رسیدم برای امتحانات(بنده خیلی وقته که مدرسه را تمام کردم)ناظر گفت که دیر امدید،من بشدت عصبانی از دست ناظر برای اینکه می‌دانستم از روی قصد به من برگه نمیدهد،من و دوستم بر سره او فریاد کشیدیم که چرا اینقدر عقده‌ای و ظلم هستید،ناظم گفت برید دفتر مدیر اگر ایشون اجازه داد به شما برگه میدهم.
من و رفیقم رفتیم دفتر مدیر و به مدیر گفتیم که جناب،ناظر با ما پدر کشتگی داره برگه نمیده...
مدیر ناظرو صدا زد که اقا برگه بدید و درده سر درست نکنید...وقتی برگه را گرفتیم من و دوستم کنار هم نشستیم،تا اومدم سؤالات رو جواب بدم دیدم که از در ورودی کلاس موش هایه صحرایی خاکستری رنگ وارد میشن و چند نفر که نمیشناسمشان با راکت لانچر موش هارا معدوم میکنند،خیلی وضعه خرابی بود(بعضی از بچه ها دست و پاهاشون بانداج داشت بخاطر گاز‌گرفتگی موش ها)،بنده مبحوط که چه اتفاقی در حال رخ دادن است خودکار بر دهان داشتم تا بعد از حدود ۵ دقیقه ناظر گفت برگه ها رویه زمین وقت تمام است.
بنده باز بر سره ناظر فریاد کشیدم که هیچ سؤالی رو جواب ندادم و این ترم رو میوفتم که گفت انشاالله خرداد ماه مهمون ما هستید...بنده به همراه دوستم با خشم از کلاس بیرون رفتیم،حین خروج از دره خروجی بر رویه چندی از اجساد موش ها پا گذاشتیم..من رفتم سمت موتورم که بشینم روشن کنم که برم،ناگهان از پشت در وسط ستون فقراتم احساس درد و سوزش شدیدی کردم،یکی از پشت با چاقو زد به ستون فقراتم و میچرخوند که همون کسی که منو با چاقو زد رفیقمم از پشت زد،گفت من یکی از شمارو میخوام بکشم،کی داوطلب میشه که برای اون یکی بمیره که بنده بدون معطلی خودم رو به عقب فشار دادم و چاقو از پایین قفسه سینه‌ام بیرون زد بدون خونریزی، اشهد گفتم و از خواب پریدم.
خیلی ممنون از وقتتتون
در ادامه: نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید. گویای خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. گویای حس گناه است. درباره‌ی کارهایتان ابراز نگرانی می‌کنید و ازین می‌ترسید که بی‌پناه و در معرض نمایش قرار گیرید. تعبیر دیگر: گویای پست بودن یا خودباوری پایین است. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله‌ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «از در ورودی کلاس» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
DuKe
۸ روز پیش
سلام،
خوابی دیدم که از تعبیر آن عاجزم،
خواب دیدم که در راه مدرسه قدیمی ام هستم،در بین راه میلیونها موش مرده در دو خط چیده شده‌اند،بوی تعفن شهر را برداشته بود،وقتی که به مدرسه رسیدم برای امتحانات(بنده خیلی وقته که مدرسه را تمام کردم)ناظر گفت که دیر امدید،دعوا کردم تا اخر برگه را گرفتم،حین امتحان سیل عزیمی از موش هایه صحرایی به اتاق هحوم اورده و چند نفر از ناظر ها با راکت لانچر موش هارا معدوم میکردند،امتحان تمام شد و بیرون رفتم،بازم موش هایه مرده ای دیدم که در ۳ خط بر کف خیابان بی جان افتاده بودند که حتی چندتایه ان هارا غیر عمدی له کردم...
تعبیرش چیست
خیلی ممنون از زحماتتون.
سلام! خواب‌تان یعنی به مسأله‌های کوچک اجازه نمی‌دهید آزارتان دهند. به ترس‌هایتان اجازه نمی‌دهید به آنچه می‌خواهید، راه یابند. تعبیر دیگر: چیزی هست که برای درازمدت، نادیده‌اش گرفته‌اید یا فراموشش کرده‌اید. توسط دایره‌ی اجتماعی‌تان (روابط‌تان) یا محیط‌تان حمایت نمی‌شوید. تعبیر دیگر: خواب به بدگمانی‌تان اشاره دارد. گویای احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. مانع‌های سر راه هدف‌هایتان، اجتناب‌ناپذیرند. به این مانع‌ها اجازه ندهید که دلسردتان کنند! برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «دعوا کردم تا اخر» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
اقا
۱۶ روز پیش
سلام. خواب دیدم مادرم مشغول به هم زدن برنج نذری هست که از لابلای برنج موش میاد بیرون .. مادرم در واقعیت منزل یکی از اشناهامون که غذا نذری داشتن و میخواستن بین فقرا پخش کنن.بعد از دیدن خواب متوجه شدم مادرم اونجا بود.این چه تعبیری داره؟!البته مادرم مقداری از غذا رو که قرار بود به دست فقرا برسونه به اقوامش داد
سلام! خواب‌تان نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی‌های گرم است. گویای ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر زنی است که بی‌مرام می‌باشد. {چو دیدی موش را، باشد زنی دزد / که کارت نزد او، بودست بی‌مزد}
زهرا
۲۷ روز پیش
سلام.هی دنبال موش میرم تا وقتیکه به جایی میرسم که یه مار رو میبینم. یه مار سفید با خال های قرمز. به هم نگاه میکنیم. بعد میپره روی من و نیشم میزنه. من خشکم میزنه و نمیتونم تکون بخورم یا دفاع کنم. یه سوراخ عمیق مثل چاه و تاریک اونجاست که بعد نیش می افتم اونجا و بیدار میشم. ساعت 2:15 شب
سلام! در ادامه: گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. هشداری درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان است که از آن آگاه نیستید یا هنوز خود را بروز نداده است.
زهرا
۲۸ روز پیش
سلام. وقتتون بخیر
دیشب خواب دیدم که متاهل هستم (که تو واقعیت نیستم)، به همراه همسرم به خونه ی خانواده اش رفتیم که شب بمونیم. ولی اونا خوابشون نمیبره چون یه موش تو خونه هست. من دنبال موش میگردم و صداش رو میشنوم. ولی اون رو نمیبینم. هی دنبالش میرم تا وقتیکه به جایی میرسم که یه مار رو میبینم. یه مار سفید با خال های قرمز. به هم نگاه میکنیم. بعد میپره روی من و نیشم میزنه. من خشکم میزنه و نمیتونم تکون بخورم یا دفاع کنم. یه سوراخ عمیق مثل چاه و تاریک اونجاست که بعد نیش می افتم اونجا و بیدار میشم. ساعت 2:15 شب
ممنونم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمادی از یک نوع رابطه یا تعهد است. گاهی شوهر خیالی‌تان گویای ویژگی‌های پدرتان است که به این شکل نمایش دادید یا جنبه‌ی مردانه‌ی شخصیت شماست. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. گویای ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). ادامه‌ی خواب‌تان از «تا وقتیکه به جایی» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
مریم
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید مادرمن دیشب موقع اذان صبح خواب دیده رفته حیاط وقتی چشمش به آسمون افتاده ظریح امام رضا (ع)به شکل پرده نمایش درآسمون حرکت میکندبه دنبالش زیارتنامه امام درآسمان پخش شده ومادرم باخوشحالی همراه آن زیارتنامه امام را زمزمه میکند ومن را صدامیزند که من هم با اون زیارتنامه رابخوانم .ممنون میشم تعبیرش کنید
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید.
Ghazall
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم شب بودو داخل ماشین تو کوچه من و مادرم بودیم ویه نفر سعی داره با یه ماشین دیگه محکم بزنه به ما ک راننده هم نداشتین وهی ما به درو دیوار می خوردیم اخرش من نشستم پشت فرمون و به هر بدبختی بود نجات پیدا کردیم وقتی رفتیم خونه. اولش صدا موش می شنیدم بعدم به خانواده گفتمو همه دنبالش گشتیم هی گیرش می نداختیم و هی فرار میکرد یه لحظم تو دست من گیر افتاد ولی از تو دست پرید. خلاصه بگم تو همون هیرو ویری می دیدم مهمون داریمو همون وسط سفره پهنه همه دارن غذا میخورن منم هراسون می ترسم و فقط چشمم دنباله ک موشه کجاست و اینا. از خواب بیدار شدم ساعتای 4ونیم صبح بیدار شدم. ایا خوابم تعبیر داره؟ و اگه داره چیه؟ ممنون
سلام! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). ادامه‌ی خواب‌تان از «دنبالش میگشتیم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
مرجانی
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم که موشی قهوه ای و با چشم های سبز که خیلی بزرگ و پر مو بود تو خونه ما اومد و بعدش چندتا حیوانات دیگر ک کمی ظاهرشان متفاوت بود اومدن بعد دنبالشان رفتیم ک پیداشون کنیم و بگیریمشون و بیرون کنیم همه را گرفتیم بغیر از اون موش بزرگ چشم روشن ک نمیتونستیم پیداش کنیم.
سلام! خواب‌تان به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. بیانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. گویای ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
بی‌نام
۳ ماه پیش
سلام، من دیشب خواب دیدم که با مادرم کنار اشپزخونه‌مون ایساده بودیم، بعد مادرم یکهو گفت که یک موش دید که رد شد از کنار کابینت ها روی زمین، اما من اون رو ندیدم و برام جالب بود که ندیدمش، اما مادرم دیدش.
سلام! خواب‌تان یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. گویای ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام من چند روز پیش نزدیک اذان صبح خواب دیدم سه تا موش مرده تو رختخوابم بود یکیشونو با دستم گرفته بودم میخواستم بندازمش تو سطل اشغال و همش داشتم گریه میکردم. ممنون میشم تعبیرشو بگین
سلام! خواب‌تان یعنی از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری‌تان است. نمادی از خود صمیمی و کشف تمایلات‌تان است. بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. به مسأله‌های کوچک اجازه نمی‌دهید آزارتان دهند. به ترس‌هایتان اجازه نمی‌دهید به آنچه می‌خواهید، راه یابند. تعبیر دیگر: چیزی هست که برای درازمدت، نادیده‌اش گرفته‌اید یا فراموشش کرده‌اید.
زهرا
۴ ماه پیش
من دو روزه خواب موش میبینم آخرین بار خوابم به اینصورت بود که داخل اتاقم روی تخت خوابم یه موش بود که همش داشت از اینور تخت به اونور میرفت حس میکردم موشه داره دنبال یه چیزی میگرده و منم خیلی ترسیده بودم و از تخت بلند شدم و اون طرف تر وایسادم و نگاهش کردم
دو روز قبلم خواب دیدم موشی داخل خونه ی خودمونه و داشت نون و ...میخورد بعد من اونو با هر سختی بود اونو از اتاق انداختمش بیرون و در سالنمونو بستم و حس کردم با اون شدتی که من باهاش برخورد کردم دیگه نیاد ولی بعد که برگشتم دیدم موشه اومده تو حیاط و داره از ته مونده سیخ کباب ها جوجه های چسبیده را میخوره ولی دیگه نتونست بیاد داخل سالنمون چون من درو بسته بودم
خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگید چون مکرر دارم خواب موش میبینم حتما دلیلی داره پس لطفا علتشو بهم بگین ممنون
سلام؛ خواب‌تان یعنی رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. گویای ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید.
niki
۴ ماه پیش
سلام و درود من خواب دیدم که یه موش بزرگ توی خونه مادر بزرگمه همه سعی میکردن بگیرنش که نهایتا به دامش انداختن موشه کاملا مثل یه انسان که داری شخصیته اومد باهام حرف زد گفت بگو منو نکشن منم ازشون خواستم نکشنش و قبول کردن .بعدش توی خونه راحت رفت آمد میکرد و مثل یه انسان حرف میزد باهامون و ارتباط برقرار میکرد و بیشتر از همه اطراف من بود ممنون از سایت خوبتون و پیشاپیش ممنون بابت پاسخگوییتون
سلام؛ خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). گویای دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: بیانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید.
ali
۴ ماه پیش
سلام ، خواب دیدم دارم توی یه دشت راه میرم و اطرافم هزاران موش صحرایی با سرعت زیاد در حال دویدن بودن و من داشتم بینشون راه میرفتم . ممنون میشم تعبیرشو بگین.
خواب‌تان نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
سبا
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خونه پدربزرگم توی سالن نشستم هوا خیلی سرده ولی میدونم فصل تابستونه من دارم تلوزیون میبینم و چون تنها تو خونه ام خیلی ترسیدم یکم میگذره صدا میشنوم میگردم دنبال صدا میبینم که یه موش سیاه و سفید بغل تلوزیون وایساده (روی پاهاش)من با خودم فکر میکنم میگم اگه من موش بودم ترجیح میدادم یه موش قوی باشم تا یکی مثل این مردنی
خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. در جایی از زندگی‌تان، پیشرفت غیرمنتظره‌ای را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست احساس ایزوله بودن کنید یا از نظر احساسی، مهار شده‌اید و جلوی احساس‌تان گرفته شده است. می‌تواند بازتابی از احساسات‌تان درباره‌ی عاشق یا شخصی خاص باشد. بیانگر ذهن و افکار جاری شماست. بازتابی از اینست که چگونه ایده‌ها و افکارتان را دریافت، یکپارچه و ابراز می‌کنید. برنامه‌هایی که می‌بینید، دیدگاه عینی و هدفمند به چیزهای ذهن‌تان است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم رفتیم بیرون یه موش دستمه و یه خفاش دارم باهاش بازی میکنم
موش یا گربه کوچولو یا سک یادم نیست ولی بسیار ریز و سفید
۲ تاشو بغل کردم خفاش بدش اومد
ولی مال من نبودن
بعد یکیش سفت و محکم دستمو گاز گرفت و ولش نمیکرد که داد زدم و اومدن باز کردن دهنشو البته این کار صاحبش انجام داد و یه کوچلو خون اومد از دستم
گرچه تصور می‌کنم خواب‌تان به دلیل «سال موش» و عامل «ویروس کرونا» باشد؛ اما: خواب دیدن موش، بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). دیدن خفاش، نمادی از نجاست، اهریمنان و نارضایتی است. تعبیر دیگر: بیانگر تولد مجدد و پتانسیل درک‌نشده (کشف‌نشده) است. لازمست عادت‌های قدیمی را کنار گذارید. مسیر فعلی‌تان با هدف‌های و مسیر رشد تازه‌تان سازگار نیستند. ممکنست بیانگر موقعیتی ناشناخته باشد و اینکه چگونه کورکورانه وارد موقعیتی می‌شوید و با آن روبرو می‌شوید. لازمست حقیقت‌ها را بدقت بیشتری ارزیابی کنید. ممکنست جناسی از حس حماقت یا دیوانگی باشد. اینکه گاز گرفته می‌شوید، بیانگر آسیب‌پذیری‌تان درباره‌ی مسأله‌ای یا احساسات حل‌نشده است. ممکنست، گرفتار مسأله یا مانعی شوید. اینکه جیغ می‌زنید، نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید.
شیما
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم از سوراخ لباسشوویمون یه موش سفید اومد بیرون دوباره میرفت دوباره میومد پدرم سعی کرد بیرونش کنه ولی نمیرفت آخر از دمش گرفتو کشتش
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. موش، بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). اینکه موش را می‌کشند، یعنی دیگران از مسأله‌های کوچک در زندگی‌تان چیز بزرگی می‌سازند (از کاه، کوه می‌سازند).
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام
خسته نباشید
مچکرم از سایت خوبتون
من از ساعت 1/2 تا 4/5 خواب دیدم که درحال سفر با افراد ناشناس هستم و بعد اون به صورت تنها سوار ماشین یک مردی بودم که گویا داشت به من دروغ میگفت که مسیرو بلد هست و همش تو یک بی راهه که ناهموار و درختان بدون شاخه برگ در حال چرخیدن به دور خود بودیم و گرگ ها نیز اطراف ما در حال تعقیب ما بودند و صدای گرگها همه جا بود
بعدش اون مرد انگار مُرد و یا ناپدید شد و بعد خودم تنها از گرگ ها فرار و به مقصد رسیدم در خانه پدر و مادرم بودند که موش های بزرگ و کوچک خاکستری در حال چرخیدن بودند به موش ها با پا ضربه میزدم ولی بازهم می‌آمدند بعدش یک موش بزرگ از اونها پاچه ی مادرم را گرفت و پای او را گاز گرفت و سپس با پا اورا دور کردم و دیگر موشی ندیدم و پدرم هم در یک سوی خانه حرف از نقشه های دروغین میزد.
خواب‌تان کابوس بوده است و بیانگر واهمه‌ها و هراس‌هایتان است. اما: خواب دیدن اشخاص غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اینکه به سفر می‌روید، بیانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان، بیانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. دیدن درختان خشک یا مرده، یعنی امیدها و تمایلات‌تان نقش بر آب شده‌اند. بی‌ثباتی و مانعی را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر ناباروری یا عدم مردانگی است. شاید پیامی از پایان گرفتن خط خانوادگی باشد. زوزه‌ی گرگ، بیانگر درخواست کمک از کسی در زندگی‌تان است. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. موش، بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
Zahra
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم با دوستام از نردبون بالا میرفتم که بریم کلاس...
سر راه دیدم یه موش بزرگ مرده هست ک ازش میترسیدن گفتم این ک مرده ترس نداره، بذارین برم کلاس ، اومدم میندازمش بیرون...
خواب دیدن اینکه از نردبان بالا می‌روید، یعنی به سطح تازه‌ای از دستاورد، دست یافته‌اید. نمادی از کامیابی، سختکوشی و کوشش‌های شماست. تعبیر دیگر: بیانگر مراقبه و نیایش است. عازم مسیری روحانی و آگاهی بالاتر هستید. هر پله‌ی نردبان، نمادی از مرحله‌ای از آگاهی روحی شماست. ممکنست روی این تأکید کند که چگونه از چشم‌انداز مختلف، به چیزها نگاه می‌کنید. موش مرده، یعنی به مسأله‌های کوچک اجازه نمی‌دهید آزارتان دهند. به ترس‌هایتان اجازه نمی‌دهید به آنچه می‌خواهید، راه یابند. تعبیر دیگر: چیزی هست که برای درازمدت، نادیده‌اش گرفته‌اید یا فراموشش کرده‌اید.
لیلا
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم تو خونمون چند تا موش سفید هی راه می رن اینور اونور . اونوقت ما هر چی تلاش می کنیم بگیریمشون بی فایده هستش.اونوقت یکی از موشا رفت تو آستینم . درش آوردم و کشتمش ول باز اون یکی موشا دست بردار نبودن و هی اذیت می کردن
تعبیر خوابمو بگید ممنون
خواب دیدن خانه‌تان، بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌هاست. موش، بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
مهساا
۹ ماه پیش
خواب دیدم که فکر مینکم پسربچه ای دارم که او تبدیل به موش سفید کوچیک میشه و دوباره بچه میشه توی خونه ی خودم هم نبودم . لطفا برام تعبیر کنید
دیدن نوزاد در خواب بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع جدید است. بچه‌ها نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. دیدن موش در خوابتان بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. خواب ممکن است به شما بگوید که شما زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که موش، نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما تأثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد). پس، به طور کلی، حالات ذهنی شما میان این دو منظر بچه و موش در حال گردش است و تغییر می‌کند.
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم تو پارکینگ خونمون پر از موش سفید و فقط یدونه سیاه بود
جلو در خونمون هم خیلی زیاد بود چند تاش هم کشتم و از ترسم سریع دوییدم بالا
اگر این خواب را پیش از اذان صبح دیده باشید، دارای تعبیر است؛ وگرنه خیر: این خواب به شما می‌گوید مراقب سخنان خود باشید! گاهی سخنانی که از دهان آدمی بیرون می‌آیند، باعث دردسر برایش می‌شوند. سعی کنید اصلاً غیبت کسی را نکنید! در جمع خانم‌ها غیبت کردن بسیار رخ می‌دهد؛ خود را کنار بکِشید و بکوشید از غیبت کردن نیز خارج‌شان کنید! اگر بیشتر در زندگی‌تان سکوت کنید، این به نفع شما خواهد بود.
هنگامه
۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم داشتم می رفتم کلاس که وقتی رسیدم دم کلاس همه جیغ می زنن و میان بیرون یهو دیدم یه موش تقریبا سفید که به خاکستری میزد، داره میاد سمتم بچه ها هم هی داد می زدن موش بعد که دیدن من نمی ترسم تعجب کردن. من گفتم مواظب باشید الان موش بیچاره زیر پاتون له می شه. یه دفعه استاد اومد گفت خب له بشه ای سرشار از بیماریه و موش رو برداشت گازش زد و کشتش منم ناراحت بودم که کشتنش. بعد به یکی از بچه ها گفت بره روی موشه نقاشی کنه.
گویا این خواب، بیانگر این است که شما دارای دشمنی ضعیف هستید و شما از آن نمی‌ترسید. امّا باید بدانید که دشمن، گرچه کوچک، نباید ضعیف شمرده شود: ’دانی که چه گفت، «زال» با «رستمِ» گُرد؟/دشمن را نتوان حقیر و بیچاره شِمرد!‘ امّا این دشمن، با راهنمایی بزرگ‌تری، إن‌شاءالله دفع خواهد شد. نگران نباشید!
بدون نام
۱۰ ماه پیش
موش سرخ شده اي راخوردم
سلام؛ این خواب، نشانگر آنست که بر دشمنیْ غلبه خواهید کرد که احتمالاً زنی نابکار باشد.
با تشکّر
سینا
۱۰ ماه پیش
سلام خدمت شما دوست عزیز
من خواب دیدم دارم در اتاق کارم توی خونه کار میکنم و دو جعبه چیپس روی میز دارم که هی صدای تکان خوردن چیزی از داخل اون بیرون میاد چون نمیدونستم کدوم جعبه هست هر دو پاکت چیپس رو گرفتم و تونستم موجودی که توش بود رو دستگیر کنم نمی دونم چه موجودی بود به نظر موش بود چون داخل پاکت بود اما اینقدر محکم گرفته بودم که از خواب پریدم چون با دست چپ دست راست خودم رو گرفته بودم و از درد دست راست از خواب پریدم در واقع در خواب موجودی رو دستگیر کرده بودم اما در بیداری در رخت خوابم با دست چپ دست راست رو دستگیر کرده بودم
ممنون از تعبیرهای دقیقتون پیرو تعبیر خواب بادبادک
این خواب، نشان می‌دهد که خانمی نابکار یا فاسق به شما نزدیک خواهد شد و باعث خسارت(هایی) به شما خواهد شد. امّا شما بزودی متوجّه نابکار بودن وی خواهید شد و از شرّش خلاصی خواهید یافت. این خانم، ممکن است دزدی باشد که برای سودجویی از شما به شما نزدیک شده است. موفّق باشید!
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که برادرم یک موش سفید کوچیک با یک لکه ی قرمز روی پشتت داخل خونمون ول کرده بود و این موش داخل خونمون بازی میکرد.ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین
شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما وزندگی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد) . در کل تعبیر موش نمادی از ناراحتی‌ ها و ناملایمتی‌ های کوچک در زندگی شماست که دائم در مورد آنها فکر می کنید
نازی
۱۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم توی اتافم یه مدش سفیده و من هی داد میزدم که موش تو اتاقمه
و این موش چنباری از روی بدنم رد شد و هربار که اونو دور میکردم از خودم بازم پیداش میشد و از روی بدنم رد میشد و من خیلی ترسیده بودم
حیوانات در خواب اشاره به غرایز درونی ما دارند. موش در خواب نشان دهنده ی ترس افراد از غیبت و جاسوسی یا تهمت های دیگران می باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که این ترس ها شما را از ادامه ی اهداف و پیگیری پروژه هایتان باز دارد. این خواب با مسئله ای که روزهای اخیر داشته اید مرتبط است.
نرگس
۱۱ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم پشت مبل تک نفره خونم یه کیفم بود که پشت کیفم دیوار بود و سوراخ موش
موش هی میومد روی کیف بعد بر میگشت توی سوراخ همینجور اینکارو میکرد منم روی مبل بودم از ترس
بعد یههو که از سوراخ اومد بیرون داشت میرفت روی فرشم و داخل خونه که من جیغ کشیدم با شنیدن صدای جیغم چنان با سرعت به سمتم اومد که از ترس همینجور جیغ زدم وقتی نزدیکم شد تبدیل به یه گربه سیاه وحشی شد دیگه از ترس بیدار شدم
خواهش میکنم تعبیرش رو بگید خیلی ذهنم درگیره
دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می‌دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می‌دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می‌شود.دیدن موش هم در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست
سما
۱۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم زیر پتو که تا شده بود پر از بچه موش سفید بود
اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.
شمس
۱ سال پیش
سلام چن شب پیش من خواب دیدم که یک گروه موش با اندازه های مختلف در حال فرار از من و پدرم هستن و ما با تعقیب این دسته موش ها مکان زندگی اون هارو پیدا میکنیم و همون لحظه من و پدرم به همه دیگه میگیم پس موش ها از اینجا به خونه ما میان و خوشحال برمیگیردیم