M5
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۱
کد خبر: ۱۰۵۱۶
تعداد نظرات: ۹ نظر
دیدن موش در خواب بیانگر مسائل و موضوعات تهدید آمیزی است که در زندگی بیننده خواب در جریان هستند بدون آنکه او از ماهیت ان خبر داشته باشد. البته تعبیرگران اسلامی موش را زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب موش امام صادق - تعبیر خواب موش مرده - تعبیر خواب موش قهوه ای - تعبیر خواب ترسیدن از موش - تعبیر خواب گاز گرفتن موش - تعبیر خواب موش سفید بزرگ


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - آنچه که منفی یا بیماری زا باشد، ترس یا اضطراب، غرایز ترسناک، بیماری‌های جسمانی یا نگرانی‌ درباره سلامتی همگی از نمادهایی است که با دیدن موش در خواب بایستی به تطبیق آن با شرایط زندگی خود بپردازیم. شاید این گونه رویاها نشان دهنده درک شهودی درباره خائن بودن دیگری که مخفیانه پشت سر شما کارهایی علیه تان انجام می‌دهد باشد. 
در صورتی که مطالعه قسمت خاصی از این مطلب مد نظر شماست، با انتخاب عناوین ارائه شده در فهرست موضوعی زیر، به موضوع مورد علاقه خود برسید:

تعبیر خواب موش از دیدگاه یونگ

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن موش در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. خواب ممکن است به شما بگوید که شما زمان زیادی را صرف می‌کنید که رد پای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که موش نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است.
 • شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد). خواب ممکن است جناسی از موس کامپیوتر و ارتباط شما با کار یا دنیای مجازی باشد
 • دیدن موش مرده در خوابتان بیانگر این است که به مسائل کوچک اجازه نمی‌دهید که شما را آزار دهد. شما به ترس هاتان اجازه نمی‌دهید که به چیزی که می‌خواهید راه یابند. تعبیر دیگر این است که موش مرده بیانگر این است که چیزی هست که شما برای مدت طولانی نادیده ش. گرفته اید یا فراموشش کرده اید
 • خواب دیدن اینکه شما یا کسی، یک موش را می‌خورد بیانگر این است که چیزی وجود دارد که مدام سر وجدان شما غر می‌زند (وجدان شما را می‌آزارد). شما نیاز دارید که این بار را از روی سینه تان بردارید.
 • خواب دیدن اینکه موش تعقیب می‌شود بیانگر این است که شما روی پای خود نمی‌ایستید. شما به دیگران اجازه می‌دهید که به هرکجا می‌خواهند هلتان دهند.
 

تعبیر خواب موش

اکثر معبرین موش را به زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند. زنی که نمی‌توان به آن اعتماد کرد. ظاهری فریبنده همراه با باطنی فریبکار از ویژگی‌های این زن است. مطیعی تهرانی درباره دیدن موش در خواب می‌گوید:
اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می‌کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته‌اند زنی با این پلیدی‌ها در خانه‌اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می‌کنید.
 
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:
موش در خواب نمایانگر این است که چیزهای تهدید آمیزی در زندگی شما در جریان هستند بدون آنکه چیستی آن‌ها واضح باشد، دیدن نیمه پنهان خود رویابین با دیگران، نیمه شریرانه طبیعت آدمی، آلودگی و ژولیدگی، زمان مانند موشی زندگی شما را می‌جود و می‌فرساید حتی می‌تواند بیانگر بخش‌های ناخوشایند زندگی رویابین باشد.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن موش جنگ زن باشد
 • دیدن موش دزد است که از خانه او دزدی کرده
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.
 • اگر خواب ببینید موش‌ها از شما فرار می‌کنند، نشانه آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.
 • اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد. اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب موش، زنی است که به ظاهر باحجاب می‌باشد ولی در باطن فاسق است.
 

تعبیر خواب تله موش

یونگ می‌گوید: 

 • دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط‌تر باشید. به کسانی که زیادی می‌خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید. تعبیر دیگر این است که تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است. شما نیاز دارید که به دنبال شیوه‌ی بهتری برای انجام چیزی باشید
 • خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آن‌ها زرنگتر خواهید بود
 • خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می‌گیرید بیانگر این است که از شما سو استفاده می‌شود.


تعبیر خواب موش رنگی

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: موش سفید: ازدواج موفق
اچ ميلر مى‌گويد: ديدن موش سفيد در خواب، نشانه‌ى نگرانى در انجام يكى از كارها مى‌باشد. اگر در خواب مشاهده كنيد موش صحرايى گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با يكى از دوستان خود دچار مشكل مى‌شويد.
 

تعبیر خواب سوراخ موش و گرفتن آن

مطیعی تهرانی: اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می‌شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی‌توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.
لوک اویتنهاو: در درون یک تله موش: دشمن شکست خورده
جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی.
یونگ می‌گوید: دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می‌دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می‌دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می‌شود.
 

تعبیر خواب موش درون رختخواب

جابر مغربی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، تعبیرش این است که با زنی قصد فساد خواهی کرد.
 • اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود.
 

تعبیر خواب خارج شدن موش از بدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از فرج او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از آلت مردی او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
 • اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.
 

تعبیر خواب خوردن گوشت موش

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.
 

تعبیر خواب کشتن موش

یونگ: خواب دیدن اینکه یک موش را می‌کشید یا به دام می‌اندازید بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می‌سازند (از کاه کوه می‌سازند)
اچ میلر: كشتن موش كور در خواب، بيانگر ناراحتى و نگرانى است.
آنلی بیتون: کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.
 
 
منابع:
تعبیرستان
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
خواب و رویا
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
ستاره
Iran, Islamic Republic of
23:54 - 1397/07/19
سلام وقت بخیر خیلی خیلی ممنونم از تعبیر و تفسیر خوبیتون لطف کردید ❤چن وقت پیش یه خواب عجیب دیدم که میخواستم برام تعبیر کنید خواب دیدم خونه ی مادرم هستم به آسمون نگاه میکردم که ناگهان دیدم ۵ تا ستاره ی در حال چرخیدن دارن به سمتم میان وقتی که به بام خونه ی مادرم رسیدن به ۵ مردخیلی خوش سیما و خوش چهره با لباس هایی نقره ای خیلی زیبا تبدیل شدن اونا اومدن منو گرفتن و منو مجبور میکردن ک نمازو قرآن بخونم ولی من همش نگران بچه هام و شوهرم بودم و میگفتم من باید برم شوهرم منتظرمه اما بهم میگفتن تا زمانی که نماز نخونم و قران نخونم نمیتونم برم و من همش در حال قران خوندن و نماز خوندن بودم با تشکر از سایت خوبتون
این رویا از شما می خواهد تا به برنامه ها و اهداف شخصی خود اهمیت دهید. اگر به هنر یا علم خاصی علاقه مند هستید به رغم مسئولیت هایی که احساس می کنید، به آن ها پرداخته و به جای فدا کردن خود برای دیگران، کمی نیز به خودتان اهمیت دهید. ستاره ها به استعداد درونی شما در زمینه ای خاص اشاره دارند. فردی که می تواند با پرورش توانایی ها و مهارت های خود بدرخشد. عدد 5 با اراده و اختیار فردی مرتبط است. زمانی که شما باید به دیگران یادآور شوید که برنامه های شخصیت خود را دارید و باید به زندگی فردی شما نیز اهمیت داده شود. با دیدن این رویا از خودتان بپرسید که در این زمان علاقه مند به دنبال کردن کدام یک از مهارت های فردی خود هستید؟ چرا احساس می کنید که وظایف و مسئولیت های زندگی نمی گذارند که به سمت این اهداف و آرزو ها بروید؟
ستاره
Iran, Islamic Republic of
16:27 - 1397/07/10
سلام من خواب دیدم یه موش سفیدو دارم با دست له میکنم و با مادرم تدی اتاقم صحبت میکردم بعد که به خودم اومدم دیدم اون موش مرده و رهاش کردم اما بعد از چن دقیقه اون زنده شد و به سمت در فرار کرد اما ایستاد و به حرف اومد از ما درخواست غذا کرد مادرم با اون احساس صمیمیت کرد و به اون غذا داد میشه لطفا تعبیر کنید ؟
انسان هایی که در رویا مشاهده میکنیم سمبل ابعاد مختلف شخصیتی ما هستند. همچنین حیوانات، به ابعاد مختلف افکار و شخصیت ما اشاره دارند. صحبت با حیوانات در رویا طبیعی می باشد. زمانی که با آن ها صحبت می کنیم، تمایل داریم که آن ها را بیشتر بشناسیم. می خواهیم ماهیت آن ها درک کنیم. همان طور که غرایز می نباید سرکوب شوند. هر غریزه می تواند دارای دو بعد مثبت و منفی باشد. اگر راه کنترل آن ها را پیدا کنید، به نفع شما عمل می کنند. شما در حال شناخت غریزه ی مرتبط با موش هستید. موش می تواند با مفاهیمی مثل محافظ کار بودن، تلاش برای بقا، یا راز داری مرتبط باشد. شما در این زمان در تلاش هستید تا ابعاد مثبت موش را درک کرده و از آن ها در جهت رشد و گسترش مهارت های روانی خود بهره بگیرید. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که چه زمان ویژگی های موش به شکلی منفی در انسان ها ظاهر می شود و این ظهور، چه تاثیری در عملکرد آن ها می گذارد؟ کدام یک از ویژگی های موش را می توانید به شکلی مثبت در زندگی خود به کار گیرید؟
حسین
Iran, Islamic Republic of
18:14 - 1397/05/28
سلام من خواب دیدم که برای انجام کاری میخواهم پولی را که در جایی مثل تونل زیر زمینی پنهان کرده ام بردارم اما وقتی دست راستمو دراز کردم موشی که انگار از درون دست خودم بیرون اماده مانع میشود لطفا اگر تعبیری دارد بگویید
هاجر
United Arab Emirates
08:01 - 1397/04/01
سلام
من خواب دیدم از دیواراتاق ما چسبیده به دیوار همسایه اروم اروم کنده شد و یه چیزی شبیه موش ولی بزرگ بود نمیدونم موش بود جوجه تیعی یا موش کور چون از زیر فرش اروم‌اروم‌حرکت میکرد منم رود از اتاق فرار کردم اومدم بیرون
میشه لطفا اگه تعبیری داره بگین
از موضوع و مسئله‌ای که ریشه آن را نمی‌دانید هراس دارید.
ظاهر
Germany
12:25 - 1397/03/19
سلام علیکم
خواب دیدم که من ودوستم موش کشتیم وهمچون آب تعفنی ازآن بافشار زد بالا
اگه جواب بفرستید ممنون میشم
طیب
United Kingdom
07:46 - 1397/02/07
خواب دیدم یکجا موش صحرایی زیاد تو لانه.ها شو.خرابمیکردم موشهای بزرگی بودن که یکی از دوستام دست شو گاز گرفت افتاد تو اب کم مونده بود خفه بشه به زور نجاتش.دادم لطفا تعبیرش را بگوین
ج
Iran, Islamic Republic of
11:08 - 1397/01/24
من‌درخواب‌دوتا‌فیل‌مرده‌دیدم‌که‌دربدنشان‌سوراخ‌های‌بود‌وازانهاموش‌بیرون‌میامد
حامد
Iran, Islamic Republic of
08:06 - 1397/01/06
با زنی فاسد ارتباط برقرار میکنید
و در آخر کارهای نامشروع انجام میدهید.
مهدی
United States
12:29 - 1396/12/28
سلام
خواب دیدم که فامیلهامون از شهرستان اومدن خونمون و شب موقع خواب اصلا جای خواب برا من نبود و من مجبور شدم برم توی اتاق مادرم بخوابم و بعد دیدم که یک موش خاکستری تیره از در ورودی اتاق اومد سمت رختخواب من و من اون رو گرفتم ولی چون خون یا مدفوعش روی دستم پاشید چندشم شد و ولش کردم و اون موش فرار کرد.

لطفا تعبیرش رو برام ایمیل کنید
ممنون
زولا 5
ایران تندر 5