پوشش زن در مقابل پسر نابالغ در چه حدی واجب است؟

پوشش زن در مقابل پسر نابالغ طبق فتوای مراجع تقلید متفاوت است. برخی از مراجع معتقدند که زن باید پوشش خود را در برابر پسر نابالغ حفظ کند.
پوشش زن در مقابل پسر نابالغ

ستاره | سرویس مذهبی – سن تمییز، سن معینى نیست و افراد در آن متفاوت اند؛ معیار آن است که خوب و بد را تشخیص دهند. تمییز نسبت به امور مختلف، متفاوت است و نسبت به اطفال ممیز، احکام بالغ جارى نمى شود؛ بلکه احکام مخصوص به خودشان اجرا مى گردد.

 

حکم پوشش زن در مقابل پسر نابالغ

امام خمینی:

بر زن واجب نیست که خود را از ممیز نامحرم بپوشاند ولی اگر ممیز نا نگاه کردن فوراً تحریک شود زن باید خود را بپوشاند و اگر ممیز بعداً تحریک شود بنابر احتیاط واجب باید خود را بپوشاند.

آیت الله اراکی:

اگر بچه ممیز با نگاه کردن به زن تحریک می شود بنابر احتیاط واجب زن باید خود را از او بپوشاند.

آیت الله بهجت:

بنابر احتیاط واجب، زن باید بدن و موی خود را از پسر غیربالغ که خوب و بد را می فهمد بپوشاند.

آیت الله خامنه ای:

اگر بچه ممیز به مرحله ای رسیده که نگاه کردن به او یا نگاه او به زن موجب تهییج شهوت می شود نگاه به او جایز نیست و باید خود را نزد او بپوشاند.

آیت الله خوئی:

بهتر آن است که (زن) بدی و موی خود را از پسری که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد بپوشاند.

آیت الله سیستانی:

بنابر احتیاط لازم زن بدن و موی خود را از پسری که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و احتمال می رود نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود، بپوشاند.

آیت الله شبیری زنجانی:

احتیاط مستحب آن است که زن بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد بپوشاند

 

پوشش زن در مقابل پسر نابالغ طفل غیر ممیز

 

نگاه پسر بچه مميز به مو و بدن نامحرم

  • همه مراجع (به جز مكارم شیرازی و تبريزى): پسر بچه مميز تكليف ندارد و نگاهش به زن بى اشكال است؛ ولى بنابر احتياط واجب، زن بايد بدن و موى خود را از پسر بچه مميزى كه نگاهش به زن، باعث تحريك شهوت او مى شود، بپوشاند.
  • آيات عظام تبريزى و مكارم شیرازی: پسر بچه مميز تكليف ندارد و نگاهش به زن بى اشكال است؛ ولى بهتر است زن بدن و موى خود را از او بپوشاند.

 

پوشش زن در مقابل پسر نابالغ از دیدگاه آیت الله سیستانی

  • رعایت حجاب کامل در مقابل پسر ممیزی که هنوز به سن تکلیف نرسیده واجب است.
  • در آغوش گرفتن دختر یا پسر ممیز توسط نامحرم در صورتی که نقش محارم مثل پدر یا مادر را ایفاء می کند چه حکمی دارد جایز نیست .
  • احتیاط لازم آن است که زن بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و احتمال می رود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود، بپوشاند.

 

پوشش زن در مقابل پسر نابالغ پوشش زن در برابر پسر نابالغ

 

پوشش زن در مقابل پسر نابالغ از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

  • احتیاط مستحب آن است که زن بدن و موى خود را از پسر نابالغ که خوب و بد را مى‌فهمد و به حدى رسیده که مورد نظر شهوانى است مستور دارد، ولى پوشانیدن صورت و دستها تا مچ واجب نیست.
  • نگاه کردن به دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن، ترس از افتادن در حرام نداشته باشد جایز است، ولى بنابر احتیاط واجب باید به جاهایى مثل ران و شکم که معمولاً مى پوشانند نگاه نکند.
  • نگاه کردن به عورت دیگرى حرام است؛ هر چند در آئینه یا آب صاف و مانند آن باشد، خواه محرم باشد یا نامحرم، مرد باشد یا زن و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز نگاه نکند؛ ولى زن و شوهر مى‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.
  • مستحب است که زن خود را از پسر بچه ممیز بپوشاند و منظور از ممیز این است که از مسائل جنسى آگاه باشد.
  • زنان مى توانند به قسمت هایى از بدن بچه هاى نابالغ که معمولا پوشانیده نمى شود نگاه کنند. و نگاه به عورت بچه غیر ممیز اشکالى ندارد و مادران در موارد ضرورت مى توانند آن را جهت شستشو یا غیر آن لمس کنند.
 


ستاره
Logo