آیا مرد متاهل مجاز است که فیلم مستهجن ببینید؟

دیدن فیلم مستهجن توسط افراد متاهل اگر موجب تحریک او شده و شهوت انگیز باشد حرام است. اگر دیدن فیلم مستهجن با تجویز پزشک باشد حکم آن فرق دارد.
فیلم مستهجن

ستاره | سرویس مذهبی – مشاهده تصاویر و فیلم‌های غیراخلاقی در صورتی که موجب تحریک شده و شهوت‌انگیز باشند، طبق نظر همه فقها و علمای دینی حرام است

 

دیدن تصویر زن نامحرم

آیت الله خامنه‌ای:

نگاه کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنا بر این اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلّق به زن مسلمانى که بیننده آن را مى‏شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنا بر احتیاط واجب نباید به تصویر زن نامحرم که به‌طور مستقیم از تلویزیون پخش مى‏شود، نگاه کرد ولى در پخش غیرمستقیم تلویزیونى اگر ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه کردن اشکال ندارد.

آیت الله سیستانی:

نگاه کردن به شهوت و خوف وقوع در حرام، حرام است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد.

آیت الله سبحانی:

نگاه موجب تلذذ و ریبه و نگاهى که خوف فساد در آن هست حرام است.

دیدن عکس زنان بدون حجاب غیرمسلمان، بدون قصد لذّت در صورتى که نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد و بنابر احتیاط جاهایى را که مثل ران و شکم معمولاً مى پوشانند به هیچ وجه نگاه نکند

 

دیدن فیلم مستهجن مرد متاهل مشاهده تصاویر غیراخلاقی

 

دیدن تصویر زنان برهنه

آیت الله خامنه‌ای

نگاه کردن به فیلم‏ها و تصاویر، حکم نگاه‏کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ریبه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد ولى با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه‏اى که شهوت برانگیز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه مى‏باشد، بنابراین دیدن آنها حرام است.

آیت الله مکارم شیرازی:

نگاه کردن به تصاویر مستهجن در صورتى که هیچ اثر سوئى هم روى فرد نداشته باشد به دلیل اینکه این تصاویر مستهجن منشأ فساد است، جایز نیست.

دیدن فیلم‌های مبتذل و مفسده‌دار حرام است. این کار نوعی اشاعه فحشاست که در قرآن از آن نهی شده است.

آیت الله سیستانی:

نگاه کردن به تصویر مبتذل با شهوت و ترس وقوع در حرام، حرام است و بدون آن هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

نگاه التذاذی به به عکس زن‌های مبتذل که خودشان راضی هستند دیگران عکس‌های آن‌ها را ببینند و در صورتیکه فرد از خودش مطمئن باشد که در حرام نمی‌افتد جایز نیست و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر نگاه غیر التذاذی می‌باشد چنانچه عکس بدن عریان یا نیمه عریان باشد.

نگاه کردن به تصویر عورت مرد و زن نامحرم غیرمسلمان با شهوت جایز نیست بلکه بدون شهوت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیت الله سبحانی:

نگاه کردن به فیلم هاى مبتذل، که موجب فساد خود انسان یا خانواده اش مى شود، جایز نیست و باید از نگاه کردن به آن خوددارى کرد

 

دیدن فیلم مستهجن مرد متاهل تماشای فیلم های مستهجن توسط شوهر

 

دیدن فیلم مستهجن برای جلوگیری از حرام دیگر

آیت الله خامنه‌ای:

اگر نگاه کردن به تصاویر مستهجن به قصد ریبه باشد و یا انسان بداند که منجر به تحریک شهوت او مى‏شود و یا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در این صورت نگاه کردن به آنها حرام است و این که به خاطر آن انسان به حرام دیگرى نمى ‏افتد، مجوّز ارتکاب فعلى که شرعاً حرام است، نمى ‏باشد

 

دیدن فیلم مستجهن مرد متاهل

آیت الله خامنه‌ای:

اگر دیدن فیلم های شهوت‏ انگیز برای فرد متأهل موجب تحریک شهوت آن ها شود، جایز نیست.

آیت الله بهجت:

دیدن فیلم مستهجن برای افراد متأهل اگر از روی لذّت بوده و یا خوف تأثیرپذیری و فساد، وجود داشته باشد، جایز نیست

 

دیدن فیلم های آموزشی نحوه نزدیکی

آیت الله خامنه‌ای:

دیدن فیلم هایی که راه صحیح نزدیکی با زن باردار را آموزش می دهند، برای مردان متأهل، با توجه به اینکه

دیدن این فیلم‏ها همیشه با نگاه شهوت برانگیز همراه است، جایز نیست.

آیت الله سیستانی:

نگاه کردن به نقاشی های مبتذل به منظور یادگیری نحوه جماع با همسر و تنوعات در مقاربت های جنسی برای مردی که ازدواج کرده است و می خواهد تنوعی در جماع با همسرش در زمینه مقاربت جنسی داشته باشد حتی اگر بدون شهوت باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست .

آیت الله بهجت:

دیدن فیلم روابط جنسی که بدن زنان هرزه عریان است، چون موجب تهییج شهوت مى‌شود، جایز نیست

 

دیدن فیلم های مستهجن مرد متاهل فیلم های مستهجن برای متاهل ها

 

دیدن فیلم به منظور سانسور تصاویر مستهجن

آیت الله خامنه‌ای:

دیدن فیلمها اگر به منظور اصلاح فیلم و حذف تصاویر فاسد و گمراه‏کننده آنها باشد اشکال ندارد به شرط اینکه کسى که اقدام به این کار مى‏کند مصون از افتادن به حرام باشد.

آیت الله بهجت:

دیدن فیلم به منظور سانسور صحنه های مستهجن از حیث حکم و شرط آن تفاوتى با دیگران ندارند و حرمت درآمد در صورتى است که مزد در قبال کار حرام باشد، نه این که همزمان با کار عقلایى حلال، نظر به ریبه هم مثلاً بنماید که موجب حرام بودن مزد نمى‌شود

 

دیدن فیلم مستهجن برای زن و شوهر

آیت الله خامنه‌ای:

برانگیختن شهوت توسط فیلم هاى ویدئویى جنسى برای زن و شوهر جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی:

دیدن فیلم های مستهجن برای زن و شوهر جائز نیست و غالبا آثار نامطلوبی در آینده بر زندگی مشترک آنها می گذارد.

استفاده از فیلم های مبتذل و مستهجن توسط زن و شوهر، جهت تهییج قوه شهویه، بدون این که مفاسد دیگرى بر آن مترتب گردد اشکال دارد و قابل تعزیر است؛ ولى در مرحله اوّل در این گونه موارد در مقام تعزیر باید به اخطارهاى لفظى قناعت کرد

 

دیدن فیلم مستهجن به تجویز پزشک

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر به خاطر مشکل عدم میل جنسی و به تبع آن بچه دار نشدن به تجویز پزشک حاذق متدین تنها راه درمان دیدن عکس یا فیلم هایی باشد که در آن ها کفار به صورت عریان هستند (در صورتی که یقین داشته باشد که برایش مفسده‌ای ندارد و عکس هم عکس کفار باشد) به مقدار ضرورت مانعی ندارد

 

دیدن فیلم های مستهجن مرد متاهل عوارض تماشای فیلم های مستهجن

 

دیدن فیلم مستهجن در ماه رمضان

آیت الله بهجت:

دیدن فیلم هاى سکسى در ماه رمضان مطلقاً حرام است و در ماه رمضان اگر سبب انزال منى شود، افطار به حرام به شمار مى‌آید

 

نگاه حرام در شرع اسلام

نگاه حرام در شرع مقدس عبارت است از: نگاه مرد به بدن زن نامحرم (به جز صورت و دست ها تا مچ)؛ خواه با قصد لذت و شهوت باشد یا بدون آن. همچنین نگاه به صورت و دست ها اگر با قصد شهوت یا ترس افتادن به حرام باشد. همچنین نگاه زن به مرد نامحرم (به جز صورت، گردن و دست ها و مقداری از پا)؛ خواه با قصد باشد یا بدون آن و نیز به مواضع یاد شده، اگر با قصد شهوت یا ترس افتادن به حرام باشد.


ستاره
Logo