تعبیر خواب مضطرب بودن

دیدن اضطراب و پریشانی در خواب ناشی از پیشامدها و وقایع ناگواری است که در بیداری رخ داده است. با تعبیر خواب مضطرب بودن همراه مجله ستاره باشید
تعبیر خواب مضطرب بودن
ستاره | سرویس سرگرمی – مضطرب بودن و داشتن استرس در خواب بیشتر از وقایعی که در بیداری رخ داده‌اند نشئت می‌گیرد. ناراحتی‌ها، نگرانی‌ها و حوادث ناگواری که ممکن است در زندگی هر نفر رخ دهد بیشتر خود را به صورت حالت پریشانی در رؤیا نشان می‌دهد. با تعبیر خواب مضطرب بودن همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب اضطراب – تعبیر خواب پریشانی – تعبیر خواب استرس – تعبیر خواب مضطرب بودن

 

تعبیر خواب مضطرب بودن

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر در خواب مشاهده کنید که هراسان و پریشان هستید، بیانگر آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.
  • اگر خواب ببینید که موضوعی باعث پریشانی شما شده است، بیانگر وقوع پیشامدهای ناگوار است. دیدن پریشانی و ناراحتی دیگران در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند.
معبرین غربی گویند: مضطرب بودن و پریشانی در خواب بیشتر ناشی از اتفاقاتی است که در زندگی روزانه برای بیننده خواب رخ داده است.

 

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خوابنظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور