تعبیر خواب مدفوع – معنی مدفوع کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب مدفوع انسان به گفته ابن سیرین مال حرام است. با تعبیر خواب مدفوع، تعبیر خواب مدفوع کردن، تعبیر خواب اسهال، تعبیر خواب مدفوع کردن دیگران و تعبیر خواب خوردن مدفوع همراه ما باشید.
تعبیر خواب مدفوع

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب مدفوع - دیدن مدفوع در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب مدفوع انسان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع انسان مال حرام است.
‌‌‌حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: مدفوع در خواب مال حرام است.
 
تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا مدفوع را نشانه احساس انزجار، احساسات یا بخش‌هایی از تجارب که باید از آن‌ها خلاصی یافت، مرحله خود بیانگری و بخشش از خویش در طفولیت، نیاز جسمانی به داشتن روده سالم، احساسات و رویدادهای ناخوشایند و احساس شخص درباره پول می‌داند. مدفوع مانند غذای هضم شده، بیانگر تجربه‌ای است که در زمان مصرف لذت بخش بوده است اما بعدا لازم است از بدن خارج شود در برخی اوقات نشان دهنده خلاقیت فرد و قادر بودن به رهایی از آنچه نیاز نیست را بیان می‌کند. بنابراین می‌تواند با پول و سخاوت مربوط باشد.
طبق نظر فروید، مدفوع مربوط به مالکیت، غرور، شرم، پول یا عملکرد های تهاجمی است. خواب دیدن اینکه با مدفوع بازی می‌کنید نمادی از نگرانی تان در مورد مسائل مالی و امنیت مالی است.

 

مدفوع در خواب نشانه چیست؟

دیدن مدفوع انسان یا مدفوع بچه را در خواب بسیاری از معبرین نیکو ندانسته‌اند. برخی از تعبیرگران به واسطه مناسب نبودن این گونه خواب‌ها دیدن مدفوع را به پول تفسیر کرده‌اند. پولی که از راه حرام بدست آمده باشد می‌تواند خود را به صورت دیدن مدفوع در خواب نشان دهد. البته لازم به ذکر است علامه مجلسی در جایی بیان کرده‌اند دیدن مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب از غم و رنج رهایی می‌یابد و قرضش ادا می‌گردد.
 
مطیعی تهرانی می‌گوید:
 • در نفایس الفنون و عرایس العیون می‌خوانیم که مدفوع مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است. این گمان که مدفوع در خواب پول می‌باشد زیاد است
 • دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده‌اند. ضمناً اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می‌تواند مدفوع در این جا پول باشد.
تعبیر خواب مدفوع - تعبیر خواب ریدن

 

تعبیر خواب مدفوع کردن

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع کردن انسان جدا شدن مال و اموال می‌باشد.
 
کارل یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه روی کسی مدفوع می کنید بیانگر خشم و خصومت شما در مورد آن فرد است.
 • دیدن یا دست زدن به مدفوع بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف است و اینکه باور دارید که نامطلوب و تنفرآور هستید. شما نیاز دارید که این احساسات را تایید کرده و ابراز کنید، اگرچه ممکن است شرم آور باشد. منفی بودن زندگی تان را رها کنید.
 • اگر در خواب ببینید که قادر به دفع مدفوع نیستید بیانگر این است که نمی‌توانید احساساتتان را رها کنید. شما تمایل دارید که احساساتتان را برای خودتان نگه دارید.
 ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی در مستراح ادرار و مدفوع می‌کنی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.
 • اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.
 • اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای مال خودت را در زمین پنهان می‌کنی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی مال خودت را جایی خرج می‌کنی که مزد و ثوابی ندارد.
 • اگر ببینی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می‌آید پادشاه (شخصی که در زندگی از نظر بیننده خواب دارای قدرت فراوان است) باعث غم و اندوه تو می‌شود.

 

تعبیر خواب مدفوع دیگران

کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه روی شما مدفوع می شود بیانگر احساس گناه و بی ارزش بودن است. شما ممکن است از اعتماد به نفس کم رنج می‌برید.

 

تعبیر خواب مدفوع حیوانات

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: 
 • تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد.
 • تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری. 

 

تعبیر خواب اسهال

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اسهال کرده‌ای، به این معنی است که در خرج کردن مال و اموال اسراف می‌کنی.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیر خواب اسهال عبارت‌اند از با شرط اینکه اسهال در محل مخصوص خود انجام شود.
 1. مال حرام
 2. گشایش
 3. خرج کردن مال برای عیال و زن خود
 4. دور شدن غم و اندوه.

 

تعبیر خواب در مدفوع شدن

جابر مغربی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای پادشاه باعث غم و اندوه تو می‌گردد.
 • اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی به زمین افتادی و تمام بدنت آلوده شده است اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی که همه بدن خود را آلوده به مدفوع کرده‌ای دلیل بر این باشد که مرتکب گناهی خواهی شد.
جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است مال و اموال حرام به دست می‌آوری.
ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.

 

تعبیر خواب خوردن مدفوع

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مدفوع انسان‌ها را می‌خوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
 356 نظر
 1. سلام.من خواب دیدم در دستشویی انقدر مدفوع زیاد کردم که به سختی با اب گرفتن پایین رفت.

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. گویای جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید! شروع به ریختن دیوار خارجی و برداشتن مانع ها می کنید.

 2. سلام مادرم درخواب مادر بزرگم دیده یعنی مادر پدرم که الان در قید حیات هستند و ما به علت مریض بودن ایشون براشون پوشاک میبندیم مادرم درخواب دیده که مامان بزرگم دستش میبره به پوشاک و مدفوع خودش
  میخوره تعبیرش چیه ممنونم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای صدقه ای بدهید! از دیدگاهی دیگر: حاکی از جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید!

 3. سلام
  نزدیکی صبح در خواب دیدم که در آشپزخانه خانه خودم ایستاده ام که ناگهان مادرم که چند سالیست فوت شده , می آید به سمت من , و. لباس زیر خودش رو که حاوی مدفوع بود داخل دستانم میگذارد و میگوید اینو بنداز سطل زباله
  من هم با حس چندش گفتم خب آخه چرا اینجور ؟! چیزی نگفت و رفت , من هم اونو داخل سطل زباله آشپزخونه انداختم که یه مقدار خیلی کوچک افتاد و به زیر شوفاژ رفت, مشغول برداشتنش بودم که بیدار شدم.
  لطف میکنید تعببر کنید ؟

  • سلام! خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای مالی است که به دستتان خواهد رسید. از دیدگاهی دیگر: خوابتان یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست علامتی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. می ترسید ایشان را از دست بدهید یا گویای راهیست که با فقدان ایشان کنار آیید. از خوابتان بعنوان فرصت آخر استفاده می کنید که با ایشان برای بار آخر، خداحافظی کنید. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید!

 4. سلام وقتتون بخیر. خواب دیدم که پدرم در خانه امان دارد خیانت می‌کند و داییم داره تماشا میکنه و چیزی نمیگه و مادرم و من در حمام بودیم و وقتی به مامان گفتم بابا همرو لاپوشانی کرد و بعد با عموها وفامیل های مامانم میگفتم اگه پشت سر مامانم حرف بزنن جوابشون میدم و بعد در دوران مدرسه بودم و یکی از دوستام کشتم و در جایی بردم و میگفتم سوختمش و وسایل انداختم توالت فرنگی و تودستم مدفوع کردم و مالیدم داخل کاسه توالت که کسی نفهمه تمیزه چون در جایی بیابان مانند بود و فک کنم خودن و دستم تمیز و شستم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. حاکی از مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید. تعبیر دیگر: گویای سوءظن تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. وقتی حس ناامنی دارید و با تعهدهای مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد. نمایانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و داییم داره» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 5. سلام
  خواب دیدم من و خواهر زادم کنار مادرم هستیم ( به تازگی فوت شدند ) و ما دوتا سعی داریم مدفوع مادرم را پاک یا از دید مخفی کنیم

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. می ترسید ایشان را از دست بدهید یا حاکی از راهیست که با فقدان ایشان کنار آیید. از خوابتان بعنوان فرصت آخر استفاده می کنید که با ایشان برای بار آخر، خداحافظی کنید. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید! می کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می هراسید.

 6. سلام من خواب ديدم رفتم تو دستشويي و كاسه توالت پر از مدفوع بود كه نميشد كاريش كرد آخرش هر جورى بود تميزش كردم تعبيرش چيه؟

  • سلام! خوابتان یعنی شروع به ریختن دیوار خارجی و برداشتن مانع ها می کنید. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید! تعبیر دیگر: علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید.

 7. سلام وقت بخیر.من شب تولد حضرت محمد بعد کلی صحبت با خدا و کمک خواستن برای قرار گرفتن در مسیر آگاهی با همون حال خوابم برد و خواب دیدم انگار توی یه توالت عمومی بزرگ قصد شستن توالت داشتم که بجای اب از لوله اول ادرار و بعد مدفوع میومد ناگهان شروع شد از در و دیوار شهر مدفوع سرازیر شد و من سوال کردم قضیه چیه چی شده که دیدم بچه های فقیر و گرسنه شهر پشت شیشه های اون مکان بودند و میگفتند این مدفوع اونهاست…رفتم بیرون اونها و مردم معترض به فقر تو خیابونها بودند همه شهر همین وضع را داشت ترشح کمی روی استین من ریخته بود و من ناراحت از وضعیت شهر داشتم تلاش میکردم از شهر دور بشم…

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. تعبیر دیگر: شروع به ریختن دیوار خارجی و برداشتن مانع ها می کنید. نشانگر جریان موارد ناخودآگاه است که شدیدتر و شدیدتر سرکوب می شود. نیازست این مسأله را پیش ازینکه به حد اعلا برسند، رسیدگی کنید. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید! گویای احساساتی است که رد کرده اید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. بیانگر جنبه های نهفته ی شماست که لازمست با آنها روبرو شوید یا تأییدشان کنید.

 8. سلام وقتتون بخیر.من خواب دیدم که خواهر کوچیکم ترم که ۱۲ سالشه رفته دستشویی و چون کفش جلوتر بود پا برهنه رفت و پاش رفت تو سنگ دستشویی ولی تمیز بود و بعد سیفون کشید وبا اینکه سنگ تمیز بود آب کثیف بود و بعد دیدم که در محل دستشویی مدفوع نکرده و عقب تر بود و فک کنم یکم اسهال بود و کثیف کاری یکم کرده بود و من و خودش می‌خواستیم بشوریم و تا آب گرفتم بیدار شدم من معمولا در مدت ده دقیقه خوابیدن خواب نمی‌بینم و کم پیش اومده خواب مدفوع ببینم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. شروع به ریختن دیوار خارجی و برداشتن مانع ها می کنید.

 9. با سلام

  خواب دیدم در دستشویی هستم و کلی مدفوع کردم و پشت در یک عده منتظرن و من بهشون میگم داخل نشید، بعد شروع کردم به شستن که مثل اسهال بود در حین شستن یک زنی اومد و انگشتاشو به مدفوع من زد و لیسید و بعد من کل مدفوع رو شستم و همشو آب کشیدم و تمیزش کردم و از خواب بیدار شدم

  • سلام! خوابتان یعنی شروع به ریختن دیوار خارجی و برداشتن مانع ها می کنید. علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. ممکنست تجلی فیزیکی درباره ی مثانه ای پر باشد و می کوشد از خواب بلندتان کند و به دستشویی بفرستد. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید! تعبیر دیگر: موردهای منفی را در زندگی تان برمی دارید و بر مانع های اصلی غلبه می کنید. بسوی مرحله ی تازه ای در زندگی تان می روید. لازمست افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش ها و عادت های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید.

 10. سلام خواب دیدم با دوست پسرم ک عاشق همیم داشتیم تو خونه ای رابطه جنسی برقرار میکردیم ک ایشون درحین رابطه مدفوع کرد من ب روم نیوردم خودش بلند شد بره دسشویی یکم از مدفوعش روی فرش افتاد و وقتی برگشت بغل هم خابیدیم و من ب روش نیوردم ک روش فرش مدفوع هست… بیدار شدم و بعد ک باز خوابیدم دوباره خواب دیدم خودم جایی دسشوییم گرفت و ب شدت مدفوع داشتم دسشویی میکردم و بعد از شدت فشار یکم از دهانم مدفوع بیرون ریخت و از توی حلقم مدفوع بزرگی بیرون افتاد

  • سلام؛ خوابتان علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب ها می باشند. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید! علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید.

1 2 3 20

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور