جنابت زنان در خواب چگونه است؟

زنان نیز ممکن است در خواب محتلم شوند. احتمال جنابت زنان در خواب کمتر از مردان است اما اگر یقین کرد که منی خارج شده غسل جنابت بر او واجب است.

جنابت زنان در خواب

ستاره | سرویس مذهبی – جنابت زنان در خواب نیز ممکن است. هر زن و مردی که یقین به خارج شدن منى پیدا کند بدون اشکال جنب است و  غسل بر او واجب می باشد

جنابت زنان در خواب

آیت الله خامنه ای:

به طور کلى اگر زن به اوج لذّت جنسى برسد و در آن حال مایعى از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب است ولى اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد، غسل واجب نیست.

آیت الله مکارم شیرازی:

در مورد احتلام زنان، هرگاه زنان به اوج لذّت جنسى برسند و همزمان رطوبتى از آنها خارج گردد (که غالباً همراه با سستى بدن است) رطوبت مذکور حکم منى دارد و باید غسل جنابت کنند. و در صورت شک وظیفه ای ندارند.

آیت الله سیستانی :

اگر شک کرد و آبی خارج نشده بود غسل واجب نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی:

اگر زن  از رسیدن به ارگاسم در خواب متوجه شود و بعد از بیدار شدن یقین کند که به ارگاسم رسیده و در آن حال مایعی خارج شده جنب می شود اما اگر نفهمد که به ارگاسم رسیده یانه و یا شک کند؛ مایعی هم اگر خارج شود پاک است و غسل ندارد.

آیت الله وحید خراسانی:

لازم نیست که متوجه شوید که به ارگاسم رسیده اید یا نه، اگر متوجه شدید که همراه با این حالت رطوبتی  آمده که از خروج آن لذت بردید در این صورت جنب  شده اید.

 

جنابت زنان در خواب جنابت زن در خواب

 

بنر-هومکا-ستاره

جنابت دختر مجرد در خواب

درست است كه دختران مجرد از راه نزدیكی جنب نمی شوند اما امكان دارد در خواب و یا با دیدن صحنه ای شهوت انگیز و خدایی ناكرده با استمنا (خود ارضایی) جُنب شوند. بعد از جنب شدن غسل جنابت لازم می شود.

آیت الله مکارم شیرازی:

دختران معمولا جنب نمی شوند اما هرگاه به اوج لذّت جنسى برسند و همزمان رطوبتى از آنها خارج گردد (که غالباً همراه با سستى بدن است) رطوبت مذکور حکم منى دارد و باید غسل جنابت کنند ولی در صورت شک وظیفه ای ندارند.

 

عوامل ایجاد جنابت

جنب شدن انسان، دو عامل دارد:

  • مقاربت کردن
  • بیرون آمدن منى، چه در خواب و چه در بیدارى، چه کم و چه زیاد، با شهوت و چه بى‌شهوت، با اختیار یا بى‌اختیار

 

جنابت چه زمانی رخ می دهد؟

هر زن و مردی که یقین به خارج شدن منى پیدا کند بدون اشکال جنب است و  غسل بر او واجب می باشد و تا یقین پیدا نشود رطوبتى که خارج شده منى است، حکم به جنابت نمى‌شود و غسل واجب نیست و ناگفته نماند که خواهران کمتر یقین پیدا مى‌کنند.

 

روش تشخیص جنابت زن

انسان وقتى شک داشته باشد و نداند آنچه که بیرون آمده منى است یا نه، معیار شناختن آن در شخص سالم این است که با فشار و شهوت خارج شده و موجب سستى بدن گردد و ظاهر این است که در شخص بیمار و زن تنها شهوت کفایت مى‌کند.

 

آیا غسل جنابت زن جایگزین وضو می شود؟

امام خمینی:

ضمیمه کردن وضو به غسل مخصوصا براى زن در صورتى که قبل از خروج رطوبت با وضو نباشد احتیاطى است که ترک آن سزاوار نیست. بلکه احتیاط آن است که در صورت جمع نبودن سه حالت فوق اگر قبل از خروج رطوبت بی وضو بوده هم غسل کند و هم وضو بگیرد و اگر مسبوق به طهارت باشد فقط غسل نماید.

امام خمینی:

غسل جنابت بر زن یا دختری که در خواب یا بیداری احساس شهوت به وی دست داده است اما در خروج منی شک دارد واجب نیست و اگر غسل نماید کفایت از وضو نمی کند. و چون وضو بعد از غسل جنابت حرام است راه احتیاط این است که یا قبل از غسل وضو بگیرد و یا بعد از غسل ابتدا به کاری که مبطل وضو است اقدام کرده سپس وضو بگیرد.

 

جنابت زنان در خواب جنابت زن در خواب

 

علائم جنابت در زن

منى علائمى دارد که در رساله نوشته شده است و تا یقین به خارج شدن منى پیدا نشود و یقین پیدا نشود که رطوبتى که خارج شده منى است، حکم به جنابت نمى شود و غسل واجب نیست و خواهران کمتر یقین پیدا مى کنند.

 

علائم منی در زن

طبق نظر اکثر فقها رطوبتی که از زنها خارج می شود، اگر همراه با شهوت (در حد ارگاسم و اوج لذت جنسی) باشد در حکم منی است و باید غسل جنابت کند.

بنا بر این واجب است بعد از هر مقاربت و نزدیکی زن و مرد غسل جنابت انجام دهند چه از آنها منی خارج شود یا نشود.

همچنین طبق نظر اکثر فقها رطوبتی که از زنها خارج می شود، اگر همراه با شهوت (در حد ارگاسم و اوج لذت جنسی) باشد در حکم منی است و باید غسل جنابت کرد.

 

حکم رطوبتهائی که از بانوان خارج می شود

همه مراجع:

ترشحات مزبور پاک است و غسل ندارد، مگر اینکه یقین کنند بول یا منی است.

 

جنابت زن در خواب و ابطال روزه

  • اگر زن با دیدن خواب یقین به جنب شدن پیدا نکند غسل لازم نیست. اگر زن بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنب می شود. اگر به اوج لذت نرسد و مایع خارج شود و یا به اوج لذت برسد، ولی مایعی خارج نشود و یا شک کند که مایعی خارج شد یا نه، جنب نمی شود و غسل لازم نیست.
  • زن اگر یقین به خارج شدن منی پیدا کند، جنب می شود ولی اگر یقین پیدا نکند، جنب نمی شود. بنابراین مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارج می شود، چون به اوج شهوت نرسیده، جنب نمی شود. رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمی کند.
  • اوج لذت و شهوت به حالتی گفته می شود که در آن حال معمولا انسان از خود بی خود می شود و لذت زیادی می برد و منی بیرون می ریزد. بعد از تمام شدن آن حال انسان احساس تخلیه شدن و ارضا می کند، حالت شهوتش تمام و بدنش سست می شود. حالت تحریک آمیزی که قبل از تخلیه شدن داشت، دیگر آن حالت را ندارد.


ستاره
Logo