چرا ازدواج همزمان با دو خواهر حرام است؟

ازدواج همزمان با دو خواهر در دین اسلام حرام است. مرد تا زمانی که زنی را عقد کرده نمی تواند با خواهر او ازدواج کند مگر اینکه او را طلاق دهد.
ازدواج همزمان با دو خواهر

ستاره | سرویس مذهبی – در شرع مقدس اسلام ازدواج، هم زمان با دو خواهر جایز نیست اما هرگاه مردی زنی را برای خود عقد کند، تا وقتی که زن در عقد اوست، نمی‏‌تواند با خواهر وی ازدواج کند، خواه عقد دائم باشد یا موقت. حتی بعد از طلاق تا وقتی که در عدّه است (در صورتی که عدّه رجعی باشد) نمی‏‌تواند خواهر او را بگیرد، اما هنگامی که همسرش را طلاق داد، یا از دنیا رفت و عدّه او تمام شد، می‏‌تواند با خواهر وی ازدواج کند.

 

حکم ازدواج همزمان با دو خواهر

 • خواهر زن نامحرم است و ازدواج همزمان با دو خواهر حرام است. در صورتی ازدواج صحیح خواهد بود که خواهر اول را که همسر اوست طلاق بدهد و پس از آن با خواهر دوم ازدواج نماید.
 • اگر العیاذبالله با خواهر زن رابطه نامشروع برقرار شد، عقد با خواهر باطل نمی شود. البته طرفین  برای این کار منافی عفت مستحق حدود شرعی هستند.

آیت الله مکارم شیرازی:

هرگاه زنى را براى خود عقد کند تا وقتى که آن زن در عقد اوست نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج کند، خواه عقد دائم باشد یا موقّت، حتّى بعد از طلاق مادام که در عدّه است، در صورتى که عدّه رجعى باشد، نمى تواند خواهر او را بگیرد و احتیاط مستحب آن است که در عدّه طلاق بائن که شرح آن خواهد آمد با او ازدواج نکند، همچنین در عدّه متعه، خواه بعد از تمام شدن مدّت باشد و یا بخشیدن مدّت.

امام خمینی:

ازدواج ،چه دایم و چه موقت با خواهر زن تا زمانی که خواهر دیگر او در عقد انسان باشد، حرام و عقد باطل است. در صورتی که مسأله را نمی دانسته و جاهل بوده اند ، مرتکب گناه نشده اند، ولی باید از دومی جدا شود. در هر صورت عقد خواهر دوم باطل است. باید فورا از او جدا شود. تا زمانی که خواهر او در عقد آن شخص باشد، نمی تواند با خواهر او ازدواج کند.

 

ازدواج همزمان با دو خواهر حکم رابطه با خواهر زن صیغه خواهر زن

 

چرا ازدواج همزمان با دو خواهر حرام است؟

 • شاید حکمت و فلسفه این که اسلام از ازدواج هم زمان با خواهران جلوگیری کرده، این باشد که اوّلاً: حرمت و شخصیت زن را حفظ کند، چنان که در ازدواج با دختر برادر زن و دختر خواهر زن رضایت و اجازه زن را شرط دانسته است.
 • دو خواهر به حکم نسبت و پیوند نسبی و عاطفی، نسبت به یکدیگر علاقه شدید دارند ولی هنگامی که رقیب هم شوند، نمی‏‌توانند علاقه گذشته را حفظ کنند، به این ترتیب تضاد عاطفی در آن‏ها پیدا می‏شود که برای زندگی زیان بار است و اساس خانواده را از هم می پاشد؛ زیرا همیشه انگیزه محبت و رقابت در وجود آن‏ها در کشمکش است.
 • ازدواج با شوهر خواهر با طبع زنان که شوهر خواهر را از خود می‏‌دانند و با آنان احساس خویشاوندی می‌‏کنند، سازگار نیست.

 

شرط ازدواج با خواهر زن

 • کسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج کند. لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید، تا زمانی که از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج کند که البته در این مورد خواهرزن، محرم شرعی که ملزم به رعایت حجاب نیست، نخواهد بود. بلکه از این جهت نامحرم است. قابل ذکر است اگر مردی زنش را طلاق رجعی (طلاقی که مرد می تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد) دهد، چون در این نوع طلاق در عِدّه قانونی (مدتی که زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید ازدواج کند)، زن همانند زوجه مرد فرض می شود، تا پایان عده، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولی در سایر طلاق ها یا عدّه ی عقد موقت، می توان در ایام عِدّه با خواهر زن ازدواج کرد.

 

عقد موقت با خواهر زن

 • عقد موقّت با خواهر زن جايز نیست و تا وقتى كه آن زن در عقد او است، نمىتواند با خواهرش ازدواج كند، خواه عقد دائم باشد يا موقت.

 

ازدواج با خواهر زن بعد از طلاق

 • اگر طلاق رجعى است، تا هنگامى كه همسرش در عده به سر مىبرد، نمىتواند با خواهرش ازدواج كند و اگر عدهاش تمام شد، اشكال ندارد ولى اگر طلاق باين است بعد از طلاق مىتواند با خواهرش ازدواج كند.

 

ازدواج همزمان با دو خواهر رابطه با خواهر زن چه حکمی دارد؟

 

ازدواج با خواهر زن بعد از رابطه نامشروع

 • اگر خواهر زن شوهردار بوده است حتی بعد از طلاق همسر نمی توان با او ازدواج کرد و حرام ابد شده ولی اگر مجرد بوده بعد از سپری شدن عده، [ازدواج بعدی پس از طلاق خواهر او] اشکال ندارد.

 

ازدواج همزمان با دو خواهر

 • قرآن در مورد مادر، خواهر، دختر و… عقد و ازدواج با آنان را حرام شمرده است اما در مورد دو خواهر فرموده ازدواج هم زمان با آن دو حرام است. لذا اگر همسر كسى بميرد يا طلاق گرفته باشد، آن مرد مى تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد و حرام هم نيست. بنابراين جمع بين دو خواهر حرام است.

 

ازدواج با دو خواهر قبل از اسلام

 • قبل از ظهور اسلام ازدواج همزمان با دو خواهر رايج بوده است كه آيه اى ضمن تحريم جمع بين دو خواهر، ازدواج هاى انجام شده قبل از نزول حكم مزبور را نيز باطل شمرده اما مجازاتى بر آن ذكر نكرده است.

يكى از علما مى گويد: «رمز اينكه اسلام از چنين ازدواجى جلوگيرى كرده شايد اين باشد كه دو خواهر به حُكم نسب و پيوند طبيعى نسبت به يكديگر علاقه شديد دارند، ولى به هنگامى كه رقيب هم شوند، طبعاً نمى توانند علاقه سابق را حفظ كنند و به اين ترتيب يك نوع تضاد عاطفى در وجود آنها پيدا مى شود كه براى زندگى آنها زيان بار است، زيرا دائماً انگيزه «محبت» و انگيزه «رقابت» در وجود آنها در كشمكش و مبارزه اند».

و چه بسا دلايلى ديگر نيز داشته باشد مانند حفظ روحيه امانت دارى در نظام خانوادگى، به طورى كه وقتى مردى داماد خانواده اى مى شود با ممنوع بودن ازدواج با خواهر زن و مادر زن، طمع او بريده مى شود و اينكه مادرزن محرم است اما خواهرزن نامحرم است به جهت حفظ حريم زندگى زناشويى خواهرزن و تشكيل زندگى او با مرد ديگر است.


ستاره
Logo