خوشحالی خسرو حیدری پس از پدر شدنش + عکس

خسرو حیدری زاده بیست و سوم شهریور ماه ۱۳۶۲ در تهران بازیکن فوتبال و عضو تیم ملی فوتبال ایران است. ابراز خوشحالی خسرو حیدری پس از پدر شدنش.

ستاره
Logo