مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷
کد خبر: ۱۰۳۵۲
تعداد نظرات: ۱۵۸ نظر
با تعبیر خواب ماشین (اتومبیل)، تعبیر خواب ماشین سفید، تعبیر خواب ماشین سواری، تعبیر خواب خرید ماشین و ... همراه ستاره باشید.
تعبیر خواب ماشین - دیدن انواع ماشین در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا اتومبیل اشاره به غرایزی که محرک شما هستند، غرایز جسمانی، جاه طلبی، احساس شکست، هر آن چه که شما را در زندگی به پیش می راند دارد. این تصویر به مفهوم (( به جایی رسیدن)) در زندگی اشاره می‌کند. این رویا نشان دهنده استقلال، آزادی در انتخاب‌های شخصی و تصمیم گیری، یک فضای شخصی که می‌توانید دیگران را به آن دعوت کنید و یا مثلا با پیوند زناشویی شخص دیگری را در آن سهیم کنید، فضای خصوصی که در آن می‌توانید بی نیاز از هر گونه تظاهر، خودتان باشید، احساس شما درباره یک اتومبیل خاص که در رویا به تصویر کشیده شده است نشان دهنده بدن شماست. اتومبیل‌ها چنان بخش عظیم و مهمی را در زندگی مدرن بشر امروزی بر عهده دارند که خود به تنهایی نمایانگر تمامی جنبه‌های مختلف اشیا هستند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ماشین

دیدن ماشین (اتومبیل) و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم به حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد. حرکت ماشین می‌تواند سمبلی از حرکت رو به جلو و هر گونه توقف اتومبیل اشاره ضمنی به عدم توانایی در پیمودن مسیر دارد.
 
 
آنلی بیتون می‌گوید: ماشین را نمادی از تغییر و تحول در زندگی و تلاش برای سوار شدن آن در خواب را بیانگر کوششی در رسیدن به آرزوها و اهداف زندگی می‌داند. همچنین همسفر شدن با فردی خاص در ماشین می‌تواند نشانه ای از رابطه خوب بیننده خواب با همسفرش باشد. دیدن رویاهایی به مانند ماشین و اتومبیل همواره بایستی بر اساس شرایط فرد بیننده خواب تعبیر گردد.
 

محمد بن سیرین می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که در گردونه (ماشین) نشسته و ماشین در حال حرکت می باشد نشانه بزرگی و شرف برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که پادشاه ماشینی دارد بیانگر این است که از طرف پادشاه بزرگی می یابد.

امام صادق (ع) می‌گوید: تعبیر خواب گردونه (ماشین) بر ۸ وجه زیر است :

۱- آبرو و عزت

۲- فرمانروایی و ولایت

۳- منزلت و مرتبه

۴- بزرگی

۵- هیبت

۶- شادمانی و سرور

۷- رفعت

۸- آسانی کارها

نکته: معنای گردونه در تعابیر خواب امام صادق و ابن سیرین بدین معناست: چرخ، ارابه، گاری، هر چیز شبیه چرخ که دور خود بچرخد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب یک اتومبیل: خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده می‌شود.
 • شما یک اتومبیل دارید: یک هدیه مهم دریافت می‌کنید.

یونگ تعابیر مختلفی برای ماشین دارد که در زیر به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

 • خواب دیدن اینکه شما یک ماشین را می رانید بیانگر جاه طلبی شما، انگیزه شما و توانایی شما برای رفتن از یک مرحله از زندگی به مرحله ی دیگر است.

     در نظر بگیرید که ماشین را چقدر راحت یا سخت می رانید اگر شما ماشین را می رانید، شما نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در ان پیش می رود دارید. با این حال اگر شما مسافر هستید، نقش منفعلی دارید.

 • اگر شما در صندلی عقب ماشین نشسته اید، بیانگر این است که شما خودتان را دست کم می گیرید و به دیگران اجازه می دهید که اختیار را در دست گیرند. این ممکن است نتیجه عزت نفس یا اعتماد به نفس پایین باشد. در کل، این خواب، نمادی از این است که نشانه ای از وابستگی شما و درجه کنترلی است که شما روی زندگی تان دارید.
 • خواب دیدن اینکه شما ماشین را در آب می رانید یا اینکه ماشین در آب می غلطد، بیانگر این است که شما به یک سفر احساسی می روید. دیدن ماشین زیر آب در خوابتان، به احساس پشیمانی یا ناراحتی از هدفی که به آن نرسیده اید اشاره دارد.
 • خواب دیدن اینکه ماشین شما مدفون می شود بیانگر این است که شما ازینکه به دنبال رویاهای کس دیگری بروید به جای اینکه به دنبال رویاهای خود بروید، احساس خستگی می کنید. شما می ترسید که دیگران را نا امید کنید.
 • خواب دیدن اینکه ماشین چپ کرده است، بیانگر این است که حادثه ی مهمی شما را از رسیدن به اهدافتان باز داشته است. شما حس می کنید که مجبورید زندگی تان را موقتا متوقف کنید.
 • دیدن یا خواب دیدن اینکه ماشین له می شود، بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، با نا امیدی مواجه می شوید. شما جاه طلبی و هدف ندارید.
 • خواب دیدن اینکه ماشین شما روشن نمی شود بیانگر این است که در برخی موقعیت ها، احساس قدرت نمی کنید.
 • خواب دیدن اینکه فراموش کرده اید که ماشین را کجا پارک کرده اید یا نمی توانید ماشینتان را پیدا کنید، بیانگر این است که از جنبه ای از زندگی بیداری تان راضی نیستید و از آن شاد نیستید. شما نمی دانید واقعا می خواهید با زندگی تان چه کنید یا کجا می خواهید بروید.
 • خواب دیدن اینکه ماشین شما جوش آورده است بیانگر این است که شما انرژی زیادی صرف می کنید. شما نیاز دارید که کمی آرام تر عمل کنید و ریسک اینکه بسوزید (مهره سوخته شوید. شکست بخورید) را کم کنید. شما با یک دست چند هندوانه برداشته اید. زمان آن رسیده که به خود یک استراحت دهید.
 • دیدن یک ماشین پارک شده در خواب، بیانگر این است که نیاز دارید تلاش ها و انرژی های خود را جای دیگری خرج کنیدو شما ممکن است انرژی خود را صرف تلاش های بیهوده کنید. تعبیر دیگر این است که ماشین پارک شده، ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید متوقف شوید و از زندگی لذت ببرید.
 • خواب دیدن اینکه ماشین به شما می زند یا از روی شما رد می شود، بیانگر این است که سبک زندگی تان، باور ها یا اهدافتان، ممکن است با هم در تضاد باشد. ممکن است نمادی از تجربه تکان دهده یا غرور آسیب دیده باشد.
 • اگر شما خواب ببینید که با ماشین به کسی زده فرار کرده اید، بیانگر این است که شما به کسی به خاطر اینکه در زندگی تان پیش روید، آسیب می زنید.
 • خواب دیدن اینکه شما قادر نیستید شیشه های ماشین را بالا بدهید، بیانگر این است که شما در مورد مسیری که در زندگی تان پیش می روید یا در مورد مسیری که انتخاب کرده اید، تردید و احتیاط نشان می دهید.
 • دیدن ماشین رها شده در خوابتان بیانگر اهداف تمام نشده است. شما یک سفر یا مسیر را شروع کرده اید اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی شما را به جهتی متفاوت از آنچه شما برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد.
 • خریدن ماشین در خوابتان به تعهد شما در مورد یک تصمیم مهم که در زندگی تان گرفته اید اشاره دارد.
 • شنیدن یا خاموش کردن دزد گیر ماشین در خوابتان بیانگر این است که شما در مسیری اشتباه قدم گذاشته اید. خواب به شما هشدار می دهد که مسیر خود را عوض کنید.
 • خواب دیدن اینکه ماشینتان درجا می زند (چرخش می چرخد اما حرکت نمی کند) به این معنی است که شما در جایی از زندگی تان بهره وری ندارید. شما به سمت هیچ هدفی حرکت نمی کنید.
 
 

تعبیر خواب ماشین سواری

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر فردی در خواب ببیند که در ماشینی نشسته و مشغول رانندگی است نشانه این است که در زندگی و کار وی تغییراتی ایجاد می شود که این تغییرات باعث خوشحالی و نشاط او می شود.
 • اگر خواب ببینید هنگام رانندگی، ماشین شما خراب و متوقف می‌شود، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید، ادامه نمی‌یابد.

 • اگر فردی در خواب ببیند که از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کند نشانه این است که خواب بیننده از هم چشمی و رقابت پرهیز می کند.
 • اگر زن جوانی در خواب ببیند که در جستجوی ماشین است نشانه این است که برای جلب کردن حمایت فردی تلاش می کند و در نهایت موفق به جلب حمایت از طرف فرد مورد نظر خود نمی شود.

 

در ماشین هستید اما رانندگی نمیکنید

برخی از معبران معتقدند این خواب نشانه ای از علاقه شما به داشتن یک راهنما و منتور دارد تا در بزنگاه های زندگی برای تصمیم گیری کمک تان کند. شاید هم این یکی از خصوصیات رفتاری شماست که نسبت به آن دچار ناراحتی هستید و میخواهید تغییرش دهید.

خواب ببینید کسی شما را با ماشین می‌رساند

اگر خواب ببینید کسی با ماشین خودش شما را می‌رساند، یعنی آنکه شخص دیگری سعی دارد زندگی شما را کنترل کند. کسی در زندگی‌تان هست که می‌خواهد بر زندگی شما تسلط پیدا کند، در نتیجه احساس می‌کنید آزادی عمل ندارید.

یا این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که فردی بی مسئولیت هستید، در نتیجه سعی می‌کنید از تمام مسئولیت‌ها شانه خالی کنید.

همچنین می‌توان این خواب را به طریق دیگری نیز تعبیر کرد. یعنی کسی سعی در فریب شما دارد، پس بهتر است مراقب باشید.

 

تعبیر خواب ماشین - تعبیر خواب ماشین سواری

 

تعبیر خواب خریدن ماشین

لیلا برایت می‌گوید: 
 • اگر در خواب اتومبیلی خریدید، نشانه‌ آن است که در کارها موفق می‌شوید.
 • اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معنای آن است که صدمه‌ی مالی به شما می‌رسد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که با فرد دیگر در ماشینی همسفر شده است بیانگر این است که با دیگران روابط خوبی پیدا می کند.
 

تعبیر خواب ماشین به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • به تنهایی رانندگی می‌کنید: بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.
 • به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید: باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می‌کنند دفاع کنید.
 • با معشوقتان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوس‌هایتان غلبه کنید.
 • با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید: نقطه ضعف‌های شما نمایان می‌شود.
 • به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید.
 • یک تصادف اتومبیل: علامت رسیدن پول
 • اتومبیل واژگون می‌شود ولی شما جان سالم بدر می‌برید: از رقیب بپرهیزید.
 • به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید: بزودی به یک راز پی می‌برید.
 • به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید: به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.
 

تعبیر خواب ماشین بدون راننده

یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه یک ماشین در حال حرکت راننده ندارد بیانگر این است که شما نیاز دارید که سطح کنترلتان را روی زندگی تان، دوباره ارزیابی کنید. شما مشتاق نیستید که مسئولیت عملکرد خود را به عهده گیرید.

 

تعبیر خواب دیدن اینکه ماشین دزدیده شده

یونگ می‌گوید: اگر دیدید ماشینتان تان دزدیده شده استبیانگر این است که دارید شخصیت یا هویتتان را از دست می دهید. این ممکن است به از دست دادن شغل شما، یک رابطه ی شکست خورده، یا یک موقعیت مربوط باشد که نقش مهمی در هویت شما و اینکه شما چه کسی هستید، بازی کند.

 

تعبیر خواب ماشین  ATV 

یونگ می‌گوید: دیدن یا راندن این ماشین ها در خواب بیانگر تمایل شما برای حرکت در مسیر چاله ناهموار است. شما می خواهید مسیر خود را ایجاد کنید و کارها را به شیوه خود انجام دهید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید زمانی در زندگی تان بیابید که با خود خلوت کنید.

 

تعبیر خواب ماشین آتشنشانی

یونگ می‌گوید: دیدن ماشین آتش نشانی در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید به نیاز های دیگران توجه کنید و از نیاز های خود چشم بپوشید. شما در موقعیت هایی که فرای کنترلتان است، نگرانی و استرس دارید. ازین که تلاش کنید همه اش در همه چیز دخالت کنید و حساسیت به خرج دهید دست بکشید، و از تلاش برای درست کردن چیزها دست بکشید. به این اعتماد کنید که چیزها در آخر خودشان درست می شوند. از صلاح دید و بصیرت بیشتری استفاده کنید.

 

تعبیر خواب ماشین برقی

یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه سوار ماشین برقی هستید، بیانگر حالت ارتجاعی(جهندگی) است. شما قادرید خود را از سختی نجات دهید(یعنی بعد از یک دوره سختی، دوباره به حالت اولیه برگردید و خودتان را جمع و جور کنید). تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در زندگی تان به هیچ جا نمیرسید(هدف مشخصی ندارید)

 

تعبیر خواب ماشین پلیس

یونگ می‌گوید: دیدن ماشین پلیس در خوابتان بیانگر این است که کمک برای شما در راه است. شما هرج و مرج درونی را تجربه می کنید و به مداخله نیاز دارید.

 

تعبیر خواب ماشین حمل زباله

یونگ می‌گوید: دیدن یا راندن ماشین حمل زباله در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید، خودتان را از شر عادات قدیمی رها کنید. شما منفی زیادی را حمل می کنید(خیلی منفی بافید)

 

تعبیر خواب ماشین مسابقه

یونگ می‌گوید: دیدن ماشین مسابقه در خوابتان نمادی از نگرش های سرکشانه و لجبازانه است. ممکن است بازتابی از ماهیت رقابتی شما و نیاز شما به بردن باشد.

 

تعبیر خواب ماشین یدک کش

یونگ می‌گوید: دیدن ماشین یدک کش در خوابتان بیانگر بارها و مسئولیت های شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر جنبه ای از زندگی تان است که نیاز به کمی کمک دارید. شما نیاز دارید که کسی کمکتان کند و شما را از جای فعلی تان بردارد و دوباره در مسیر درست بگذارد

خواب دیدن اینکه یک ماشین یدک کش را می رانید به این معنی است که حس می کنید دیگران خیلی به شما وابسته اند. شما حس می کنید بار زیادی روی دوشتان است یا دارید زیر بار له می شوید.

خواب دیدن اینکه یک وسیله نقلیه یا شی سنگین را بوکسل می کنید. بیانگر این است که شما خیلی کار می کنید و بار زیادی روی دوشتان است. شما حس می کنید که دیگران در کار، در خانه یا در رابطه ی شخصی، عهده دار بار خود نمی شوند و همه چیز به عهده ی شماست. شما حس می کنید که بیش از چیزی که دریافت می کنید می دهید.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین قرمز

معبرین غربی می‌گویند: دیدن خواب ماشین قرمز بیانگر این است که شما انسان خطر پذیری هستید و برای رسیدن به اهداف خود ریسک می کنید.
همچنین می‌تواند بیانگر این باشد که شما هدفی دارید که با شور زیادی می‌خواهید با آن مواجه شوید. اما رنگ قرمز می‌تواند نشان دهنده شور و شوق و طبیعت جنسی ما در زندگی باشد.

پس از همه، همه چیز در زندگی متعادل است و خودرو قرمز در یک رویا نشان می دهد که شما در همه زمینه های زندگی خود اطمینان،قدرت، عمل و صداقت خواهید داشت.
اگر با این حال، ماشین قرمز در رؤیای شما از کنترل خارج بود، می توان گفت که همه چیز در نهایت قابل مشاهده خواهد بود زیرا شما تا به حال نمیتوانید چوب را از طریق درختان ببینید.
اگر ماشین قرمز را در خواب ببینید، این نشان می دهد که ویژگی های مثبت زیادی در زندگی شما وجود دارد. این می تواند به این معنی باشد که بیشتر به سمت منفی زندگی تمرکز می کنید، نه مثبت.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین زرد

 معبرین غربی می‌گویند: دیدن ماشین زرد در خواب بیانگر چیز جالبی می‌تواند باشد. این چیز می‌تواند آوردن خبر خوش برای ما باشد یا در  برخی مواقع آوردن خبر بد را حکایت دارد.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین سفید

معبرین غربی می‌گویند: اگر در خواب ماشین سفید رنگ ببینید می تواند نشان دهنده این باشد که شما انسان احتیاط کاری هستید و برای رسیدن به اهداف خود با احتیاط و عاقلانه حرکت می کنید.

تعبیر خواب دیدن ماشین مشکی

معبرین غربی می‌گویند: اگر رنگ ماشین شما مشکی بود نشان دهنده این است که شما در رسیدن به اهدف خود تعادل را رعایت می کنید و با وجود اینکه محتاط هستید و عاقلانه رفتار می کنید ولی در مواقع مورد نیاز می توانید به خوبی ریسک کنید .

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
خواب و رویا
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۵۸
در انتظار بررسی: ۰
مونا
۲ ساعت پیش
سلام من در واقعيت چند وقتيكه سر خونه گرفتن با هم خيلى بحث ميكنيم تو خواب ديدم اومده اشتى كردن براى جفتمون دو تا ماشين سفيد صفر خريده من پشت ماشينم نشستم و همسرم كنارم نشست رفتيم دور بزنيم جاده انگار خيلى هموار نبود يه جا خيلى شيبش به سمت پايين زياد بود ولى از اينكه ماشينم نو بود خيلى راضى بودم احساس خوبى داشتم از رانندگى با ماشينم
سلام! خواب‌تان بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. بیانگر بی‌ثباتی و نبود کنترل در زندگی‌تان است. گویای هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد.
نسیم
۲ روز پیش
سلام وقتتون بخیر
من چند شب پیش خواب دیدم کسی که تو واقعیت دوستش دارم، در خوابم داره زن میگیره و سوار یه ماشین عروس مشکی رنگ شد که عروس و راننده جلو نشسته بودن و این فرد ک در خواب داماد بود ب همراه مادرش پشت ماشین نشسته و من با حسرت بهشون نگاه میکنم که یهو یک ناشناس ب من گف بجای غم و حسرک خوردن بگو لااله الاالله سبحانک انی کنت من الظالمین و بعد یهو از خواب پریدم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان به احساس خیانتی که در حق خودتان در حال انجامش هستید، اشاره دارد. لازمست تا در این زمان، فقدان‌های روانی‌تان را بشناسید و از موقعیت‌هایی که خلاف ارزش‌های شخصی‌تان هستند، خارج شوید. به پیام خواب‌تان دقت کنید و نگران آینده نباشید!
امیر
۳ روز پیش
سلام خسته نباشید
بنده خواب دیدم یکی از فامیل های ما ماشین برنده شده و ماشین رو دادن به من و من خیلی خوشحالم هی داخل ماشین رو نگاه میکنم و ازش تعریف میکنم از امکاناتش
تعبیر خواب من چیه؟؟ممنون
سلام؛ ممنون! خواب‌تان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. تعبیر دیگر: گویای هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد.
عسل
۳ روز پیش
با سلام
من خیلی وقته تعبیر خوابم رو خواستم ولی جوابی نگرفتم
میشه لطفا جوابشو بهم بگید!!!
مخاطب گرامی! خواب‌تان در همین صفحه با نام خودتان (عسل) تعبیر شده است؛ چنانچه آن را نمی‌توانید مشاهده کنید، ایراد از مرورگر اینترنت شما می‌باشد؛ بهتر است از مرورگر دیگری استفاده کنید. ↓
خديجه
۷ روز پیش
سلام وقت بخيو ممنون از سايت خوبتون
من خواب ديدم كه يه ماشين پرايد سفيد صفر خواهرزاده ام كه دختره هديه دادم ويه مغاده هم به داداشم هديه دادم ودخترخواهر زادهام كه ٥سالشه گفت اون رو بفروشيم ويه ماشين خوشگلتر بخريم ومن نازاحت شدم اما به روى خودم نياوردم ومى دونستم كه توان خريد ماشين بهترى رو ندارن در ضمن خواهر زاده ام وضع مالى خوبى ندارن
و
سلام؛ همچنین! خواب‌تان ناقص بارگذاری شده است؛ آن را لطفا بازنویسی کنید و البته پیش از ارسالش، آن را مطالعه کنید که ایراد انشایی نداشته باشد!
محمد
۹ روز پیش
سلام من دو بار خواب دیدم که دارم به یک ماشین سفید رنگ و گران قیمت نگاه میکنم
سلام! گرچه ممکن است خواب‌تان به دلیل علاقه‌تان نسبت به خودرو باشد؛ اما: خواب‌تان بیانگر خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع‌های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می‌کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند. بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد.
آتوسا
۱۰ روز پیش
سلام
خواب دیدم ماشینهایی به رنگ سفید مسابقه میدهند و من براشون کف میزدم و دستهایم رو ستایش می کردم. ممنون
سلام! خواب‌تان نمادی از نگرش‌های سرکشانه و لجبازانه است. ممکنست بازتابی از ماهیت رقابتی و نیازتان به بردن باشد. تعبیر دیگر: به تمایل‌تان برای زندگی کردن در مسیر سرعت اشاره دارد. دوست دارید آنچه دارید را به نمایش گذارید. ممکنست بگوید خیلی سریع حرکت می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ارزش، قدرت و تجمل است. نیاز دارید بیشتر قدردانی کنید. بکوشید محرک و انگیزه‌دهنده باشید! به دنبال توجه هستید. می‌خواهید کانون توجه باشید. از سوی دیگر، بیانگر اینست که واقعاً احساس تردید می‌کنید.
ali
۱۰ روز پیش
سلام من خواب دیدم که دارم به یک ماشین جدید و خیلی مدل بالا نگاه میکنم
سلام! تصور می‌کنم علاقه‌تان نسبت به خودروها باعث پدیدار شدن این خواب شده باشد؛ وگرنه: خواب‌تان بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد.
مهران
۱۱ روز پیش
سلام/ من خواب دبدم پشت فرمان یه ماشین قدیمی و کهنه که روشن نمیشد و خراب بود نشستم و در حالیکه تعمیرکار داشت تعمیرش می کرد استارت زدم تا بالاخره روشن شد/ لطفا در تعبیرش من را کمک کنبد/ با تشکر
سلام! خواب‌تان بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. تعبیر دیگر: بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. ممکن است در برخی موقعیت‌ها، احساس قدرت نمی‌کنید.
عسل
۱۴ روز پیش
سلام.خسته نباشید!
من خواب دیدم با نامزدم در یک اتومبیل نشستم ولی قبل از رسیدن به مقصد نامزدم از اتومبیل پیاده شد و رفت ولی من هنوز در اتومبیل بودم.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نشانگر رابطه‌تان با نامزدتان است. اغلب، خواب‌ها روی احساسات سرکوب‌شده‌ای تمرکز می‌کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده‌اید. به نامزدتان وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید.
Byta
۱۵ روز پیش
سلام ! خداقوّت ؛
خواب دیدم ماشینی جدید خریدم ماشین تمام اتومات بود و حدس میزنم سراتو بوده باشه و خودم رانندگی میکردم و رفتم خونه (همین خونه ای ای که در حال حاضر با خانواده زندگی میکنیم) پدرم بعد از دیدن ماشین خیلی خوشحال شد !
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد.
الهام
۱۹ روز پیش
سلام. خواب دیدم همسرم که از او چند سالی ست جدا شدم در نیسان ابی نشسته و من رفتم کنار در راننده به من گفت بیا سوار شو و من نگاهی به صندلی و فضای داخل ماشین انداختم.فضا کم و کمی نامرتب و کثیف بود .و بعد به او کمی خوراکی که یادم نیست چی بود دادم و مشغول خوردن شد و من گفتم نمیام
سلام! خواب‌تان بیانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. گویای سختکوشی است. لازمست به اصول اولیه (پایه) برگردید. نشانگر اینست که خود را هم‌اکنون در موقعیتی می‌یابید که نمی‌خواهید در آن قرار بگیرید. در حال تجربه‌ی رابطه یا موقعیتی مشابه هستید که باعث می‌شود احساس ناراحتی و معذب بودن کنید.
الهام
۱۳ روز پیش
منظور از اصول اولیه چیست؟
منظور، باورهای مبنایی انسانی و معنوی می‌باشد. چیزهایی که به آنها پایبند می‌بودید.
آوا
۲۱ روز پیش
سلام وقت بخیر جلو درب نامزدم یک ماشین BMVلوکس پارک شده بود یه آقایی اومده بود کف ماشین دستکاری میکرد یا یه چیزی میگذاشت من هم نظارگر بود فک کنم همراه ی آقای دیگه ای اون ماشین رفت (راننده اش رو ندیدم )و اون آقایی که ماشین رو دستکاری میکرد در واقع اون ماشین رو با یه ماشین شاسی بلند عوض کرد صاحب خونه (خونه نامزدم) که قیافه اش رو ندیدم اومد بیرون و در گاراژ رو بالا زد و ماشین رو وارد گاراژ کرد اما چون دقت نکرده بود ماشین عوض شده در گاراژ رو زیادبالا نبرده بود و موقعی که ماشین وارد گاراژ شد سقف و لبه هاش صدمه دید .اون آقای خرابکار داشت زنگ یکی از خونه ها رو میزد که من از دور به اون آقایی که همراهم بود الان از هم فاصله داشتیم از سمت راست خونه به سمت چپ اومده بود و من تو یه مسیر دیگه ایستاده بودم بهش اشاره کردم زنگ بزن ۱۱۰ . اون آقا هم گفت زنگ زدم خلاصه دیدم که همه ریختن اون آقا رو بگیرن انگار بحث سیاسی شده باشه مثل ترور دانشمندان هسته ای اینجا بود که از خواب بیدار شدم . ممنون میشم اگه خوابم رو تعبیر کنین.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. نشانگر رابطه‌تان با نامزدتان است. اغلب، خواب‌ها روی احساسات سرکوب‌شده‌ای تمرکز می‌کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده‌اید. لازمست به فرد یا چیز خاصی توجه شدیدتری کنید. ممکنست به شما روش حل مسأله را در زندگی‌تان بنمایاند.
ترلان
۲۴ روز پیش
سلام، خسته نباشید، خدا قوت!
من خواب دیدم که مادر خواستگارم یه لباس بسیار زیبایی به تن داشت به رنگ کرم، و فوق العاده بود اما وقتی که میخواست سوار ماشینشون که به رنگ مشکی هست بشه، ماشین خیلی خاکی و کهنه بود و نمیدونم چرا اما از دیدن این ماشین کهنه خیلی ناراحت شدم و دلم شکست!
تعبیرش چیه؟
سلام بر شما؛ ممنون! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان برایش تعبیر استواری را آورد؛ اما: خواب‌تان گویای نگاهی دوگانه نسبت به مسأله‌ای از سوی شما را می‌نمایاند. بیانگر خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع‌های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می‌کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
بدون نام
۲۶ روز پیش
من خاب دیدم ک با دوستی ک ۶ ساله دارمش سوار ماشین شدیم و عقب نشستیم و سرمون رو از سانروف ماشین اوردیم بیرون و خوش گذراندیم.
من ی هدف خییلی بزرگی هم دارم. ممنون میشم تعبیرشو بیان کنید
اول سلام! خواب‌تان را ناقص تعریف کرده‌اید و ازین رو نمی‌توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ولی: خواب‌تان بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. گویای هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد.
سینا
۲۷ روز پیش
من خواب دیدم که ماشین پسرخاله ام (پیکان) را در جوب می اندازیم و سپس به آسانی به بالا می آوریم سپس او ماشینش را میدهد تا من بروم با ماشین دور بزنم که یک را است که در آنجا شوهر عمه ام اسم من را فریاد می زند و می گوید برگرد .برگرد من هم دنده عقب میگیرم تا برگردم ولی او میگوید خوب رانندگی کن. راستی خاله من هم در صندلی عقب نشسته بود. و اضطراب داشت که من درست دنده عقب بگیرم بعد از بازگشت پدر من از یک راه دیگری می آید (با موتور می آید) این همه اتفاقات در باغ دایی هم بود که ما معمولا به آن باغ می رویم و باغ انگور دارد .
اول سلام! خواب‌تان بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید.
روژیا
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که به همراه خونوادم تو ماشین پشت چراغ قرمز ایستاده بودیم وقتی به طرف چپ خودم نگا کردم کسی که دوسش دارم رو پشت فرمون یه ماشین دیگه دیدمکه نارحت به نظر میرسید و اصلا منو ندید
سلام! خواب‌تان یعنی خودتان را دستکم می‌گیرید و به دیگران اجازه می‌دهید اختیار را در دست گیرند. این ممکنست نتیجه‌ی عزت نفس یا خودباوری پایین باشد. حس می‌کنید از پیگیری هدف‌هایتان بازداشته می‌شوید. پیشرفت‌تان بسوی جلو، توسط کسی یا نیرویی خارجی کنترل می‌شود؛ به عبارت دیگر، در کنترل زندگی‌تان نیستید. ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید.
مژگان
۱ ماه پیش
سلام، خواب دیدم که من و دخترم که ۲۶ سالشه داریم هر کدوم با یک ماشین جدا رانندگی میکنیم. دخترم از من جلوتر بود دیدم ایستاد با ماشین، انگار تو اون لاین یه کوپه چیزی بود. بعدش دیدم دخترم سواره موتور شده داره با سرعت میره، یه دفعه ای افتاد با موتور. بعدش دیدم موتورشو داد به یک پسره. برای خودش و موتور هیچ اتفاقی نیافتاده بود. ممنون میشم تعبیرشو بگید.
سلام! خواب‌تان گویای جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. بیانگر رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. اگر دختر ندارید، نمادی از جنبه‌ی زنانه‌تان است.
عرفان
۱ ماه پیش
من خواب دیدم که یک ماشین اخرین مدل خریدم لطفا سریعتر بگید تعبیرش چیه
اول سلام! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد.
مهدیه محمدزاده
۱ ماه پیش
سلام‌. من خاب دیدم با یکی از فامیل های همسرم بیرونیم توی خیابان ازین معازه به اون مغازه خرید میکنیم چون‌مهمونیه بزرگی داشتن،‌که گوشیشون زنگ میخوره و میگن برنده ی ماشین ۲۰۶ شدن خوشحالی میکردن و منم ازونها خوشحال تر که از خواب بیدار شدم. تعبیرش چیه؟ انشاءالله خیره
سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. پذیرای اطلاعات نو هستید. بیانگر تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: بیانگر عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید.
رضا
۱ ماه پیش
سلام خواب خواب دیدم منو رفیقم وارد پارکینگ یه خونه شدیم چند تا ماشین لوکس پارکه بعد رو یکیشون دست میکشم به دوستم میگم چی میشه یه روز منو توهم از این ماشینا داشته باشیم بعد یه خانوم از خونه میاد میگه چیکار میکنین؟بش میگم داریم ماشینا رو میبینیم بعد میگه ماله ما نیست امروز فروختیمش ما هم میریم
سلام! خواب‌تان یعنی اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. لازمست آرام گیرید و زمانی را از فعالیت‌های روزمره‌تان دور شوید. گویای هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. بیانگر وسوسه و گناه است.
احمد
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشيد ميدونم ربطي نداره به اين موضوع نداره اما ممنون ميشم جواب بدين شما هميشه كمك كردين.
خواب ديدم عشق سابقم كه بهم خيانت كرده و رفته...، من رو ميبينه مياد سمت ماشينم بعدش من شيشرو دير ميدم پايين بهم ميگه چقدر تو خنگي،بعدش شروع ميكنه هي معذرت خواهي هي معذرت خواهي،منم مغرور بودم ، بعد بهش گفتم بهم زنگ بزن حرف بزنيم گفت باشه ،
ممنون ميشم بهم بگيد مرسي
سلام! خواب‌تان بیانگر بازگشت و وابستگی‌تان به هدف‌های ناتمام یا پروژه‌هایی که در گذشته لغو شده‌اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه‌تان عادی و باعشق است، یعنی هم‌اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه‌های گذشته‌تان را ادامه دهید. خواب‌تان، صرفا به زمینه‌های عاطفی هدف‌هایتان اشاره ندارد و می‌تواند پروژه‌های شغلی یا تحصیلی‌تان را شامل شود. حس می‌کنید با شما بدرفتاری شده یا مورد ستم واقع شده‌اید. شاید حس کنید که به جنبه‌ای از شخصیت‌تان خیانت کرده‌اید.
عاطی
۱ ماه پیش
سلام .من خواب دیدم داشتم با ماشین خودم ک قبلا داشتم و فروختمش رانندگی میکردم تو جاده ای مث جاده کندوان.
همینطور ک داشتم رانندگی میکردم یهو تو خواب هم نفهیدم چی شد ک جشامو توخواب باز کردم و خودمو رو زمین دیدم هی دنبال ماشینم گشتم نبود هرجا میرفتم میدیدم نیست از ی خانم اقایی هم پرسبدم بازم ب نتیجه نرسیدم بعد خودم حدس زدم ک دزدین ماشینمو خودمم پرت کردن بیرون .
ولی بعدش ک ب خانوادم گفتم‌و اونا در جریان قرار گرفتن فهمیدیم ک ماشین تو رودخونه افتاده و داغون شده .
تعبیر این خواب چیه؟
سلام؛ خواب‌تان به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. گویای جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
Mobin
۱ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم عمه م اینا تو کوچه ما درست وسط کوچه ما پارک کردن و ماشین 206 به رنگ قرمز و میخوان برن بیمارستان اومدن ما رو هم ببرن ما با اونها نرفتیم و از خواب بیدار شدم....... لطفا معنی این خواب رو بگین....با تشکر از زحمات شما
سلام؛ خواب‌تان ناقص است و نمی‌توان گفت که دارای تعبیر دقیقی است؛ اما: خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد.
تنها
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ماشین معشوقهام که چند وقتی است ازش دورم و رابطه ای نداریم ،دست منه و من در صندق عقبشو بزور دارم میبندم و انگار یه مانعی هست که نمیذاره ببندمش ،و اینکه ممنون میشم اینم تعبیرشو بگید برام
روز قبلش خواب دیدم معشوقم روی یه میله ای روی بلندی ایستاده و داشتم نگاهش میکردم که اخساس کردم از چیزی رنج میبره یا درد داره،چشماش بسته شد و از حال رفت و افتاد پایین و من دیدم دونفری که از خانوادش بودند انگار براشون نهم نبود ،من رفتم سمتش و دستش و گرفتم دیدم داغه و نبضش میزنه و گفتم سالمه زندس ،و بعدش دیدم توی ساختمونی هستم که معشوقم اونجاست ،منو برد روی پشت بام و دوتایی اونجا بودیم ،پشت بام خانه خیلی خیلی بزرگ بود ،من چادر مسافرتی برای خودم اونجا داشتم رفتم سمتش و دیدم هنوز وسایلم سر جاشه ،و دوتا لباس برداشتم که انگار برای خواهرم بود ،تا بهش بدم ،و بعدش دیدم معشوقم تلفن دستشه و به من نگاه میکنه از دور و من رفتم انگار جاده تی روی پشت بام بود و همینجور من رفتم ،و برگشتم عقب و نگاه کردم دیدم دوسه قدمی اومد سمتم ایستاد ولی من رفتم
سلام؛ خواب‌تان بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. نیاز به تغییر موقت در روزمره‌تان دارید. لازمست زمانی را بگذارید و از سخت کار کردن روزانه دور شوید. تعبیر دیگر: ممکنست به معنای بی‌ثباتی و ناامنی در موقعیت فعلی‌تان باشد. نمی‌خواهید که یکجا بشینید.
Nastaran
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو جاده قدم میزدم که نامزدم با ماشینش از کنارمون رد شد و ماشین انگار له شده بود ولی خودش کاملا سالم بود اما ناراحت و ماشین چون خراب بود براش ارزشی نداشت و راحت به هرجا میزد میشه بگید تعبیرش چیه؟؟؟
سلام؛ گرچه خواب‌تان ناقص است، اما: خواب‌تان ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید. نشانگر رابطه‌تان با اوست. اغلب، خواب‌ها روی احساسات سرکوب‌شده‌ای تمرکز می‌کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده‌اید.
صبا
۱ ماه پیش
باسلام من مجردم خواب دیدم مراسم پایتختی داداشم هست ومن میخوام برم اونجا،درحالی که درواقعیت سال گذشته عروسیش بود،بعددیدم انکارشب خونه جاری خواهربزرگم خوابیدم وباجاری خواهرم وخواهرشوهرخواهرم میخواستیم بریم پایتختی داداشم بعدتوخیابون که بنظرم ناآشنابودداشتیم میرفتیم که نزدیک خونه داداشم شدیم دیدم کلی جمعیت جمع شدن دم خونش بیشترخانوم ها بودند بعدازجلومادوتاماشین عروس ردشدن باکلی سرصدابوق زدن یکی ازماشین هابنظرم سفیدبودیکی دیگش درست یادم نیست چه رنگی ولی فکرکنم تیره رنگش بود هردوتاش باگل تزیین شده بودعروس دامادداخلش بودندولی زیادواضح ندیدم بعدنزدیک در خونه داداشم شدیم دیدم مراسم تموم شده ومادیررسیدیم همه داشتن میامدن بیرون ماهم داخل نرفتیم دیدم سه تاازخواهرموبهم گفتن چراالان اومدم وکجابودم منم بهشون گفتم یه خبرنمیدیدکه کی بیام وازشون گلایه کردم بعدراه افتادیم به برگشت داداشمووخانومشوهم ندیدم چه تعبیری داره؟
سلام؛ خواب‌تان بیانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید. گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. نمادی از مسیر زندگی‌تان است. بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد.
رضا
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم یه ماشین مشکی دارم و به ارامی با ان رانندگی میکنم ، سپس برادر و دامادم را سوار کردم اونا بهم گفتن تو میترسی سریع برونی و من هم شروع کردم به سریع رفتن و سپس تصادف کردم و ماشینم نابود شد و بعدش کلی حسرت اون ماشینو خوردم و گفتم تقصیر اونا بود وگرنه هنوز اون ماشینو داشتم ، ممنون میشم تعبیرشو بگید یکمی این خواب ناامیدم کرده برای تلاش برای رسیدن به هدفم
سلام؛ خواب‌تان بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. یعنی باورها، شیوه‌ی زندگی یا هدف‌هایتان باهم تعارض دارند. ممکنست بیانگر موقعیتی شوکه‌کننده یا تجربه‌ای دردناک باشد. تعبیر دیگر: ممکنست هشداری از عادت‌های رانندگی خطرناک و بی‌دقت‌تان باشد. بویژه اگر ماشین به شما می‌زند، یعنی سبک زندگی، باورها یا هدف‌هایتان ممکنست باهم تعارض داشته باشند. ممکنست نمادی از تجربه‌ای تکان‌دهنده یا غروری آسیب‌دیده باشد. تعبیر دیگر: گویای احساس گناه پوشیده است که خود را ناخودآگاهانه برایش سرزنش می‌کنید. شاید بخاطر عملی که انجامیده‌اید، به خود افتخار نمی‌کنید.
حسین
۱ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم ک یهو صاحب ی ماشینی شدم ب قیمت سه میلیارد و هفتصد.نمیدونم پولشو از کجا اوردم،ولی ماشینو روندم خیلیم ازش لذت بردم.در صورتیکه من قبلش هیچ ماشینی از خودم نداشتم.
خواب‌تان بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. گویای جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. گویای کمال ذهنی، شفا، تکامل، موسیقی و دستیابی به معنویت بالاست. تعبیر دیگر: بیانگر یگانه بودن و بی‌قاعدگی است.
Hilda
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که بابام ماشینشو
عوض کرده و بنز خریده و من خوشحال بودم
خواب‌تان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد.
mina
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم توی یه ماشین مشکی نشستم وتوی یه سر بالایی ترافیک شده و من هم می ایستم وقتی همه ماشینهای جلویی حرکت کردند ماشین من تو قسمتی که شیبش خیلی تند بود حرکت نمیکرد ومن زدم کنار تا ماشینهای پشت سرم حرکت کنند بعد چندتا خانوم اومدن بهم یاد بدن که چطوری حرکت کنم من میگویم ماشیم مدل پایین هست قدرت نداره من باید از پایین حکت کنم تا ماشینم دور داشته باشه حرکت کنه،ماز ماشین پیاده میشم و کفش که تو پام کامل نپوشیده بدم رو کامل میپوشم اول کفشم سفید بود بعد احساس کردم مشکیهولی کامل پوشید و چسبهایش را محکم کردم و سوار ماشین شدم، ممنون
خواب‌تان بیانگر مشکلات‌تان در دستیابی به هدفی است. نمادی از اراده و جاه‌طلبی شماست. قادر نیستید بر مشکلات‌تان غلبه کنید. هنوز مانع‌هایی سر راه شما هستند. بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. بیانگر فشار و شلوغی زندگی روزمره‌تان است. گاهی حس می‌کنید فقط با جریان پیش می‌روید. چیزهای فراوانی برایتان تکراری شده‌اند. بیانگر ناامیدیی است که در زندگی تجربه می‌کنید. چیزها به آن همواری و راحتی که دوست دارید، پیش نمی‌روند. حس می‌کنید در جایی که اکنون در زندگی‌تان هستید، گیر کرده‌اید.
فاطمه
۲ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم باهمسرم میخایم خونه بخریم ولی پول کافی نداشتیم یه دفعه یه مینی بوس دیدم که مال مابودولی فکرمیکردیم که خیلی وقت پیش اون فروختیم ولی وقتی دیدمش یادم افتادکه دادیم کسی باهاش کارکنه گفتم خداروشکراینم هست بفروشیم بزاریم روپول خونه....میشه لطفاتعبیرش برام بگید
خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. اینکه خرید می‌کنید، نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید.
Vahhab
۲ ماه پیش
با سلام،
من خواب دیدم سقف ماشینم غُر شده، انگار کسی با چکش یا دیلم بهش ضربه زده. خودم هم خیلی تو‌ خواب متعجب بودم و نمی‌دونستم کی اینکار رو کرده.
ولی بعدش در ادامه خواب (بدون اینکه دیگه متوجه خرابی یا درستی سقف ماشین باشم و یا شاید یک خواب دیگه باشه) دیدم تو پمپ بنزین روغن موتور خریدم و روغن ماشین رو خودم عوض کردم.
میشه تعبیر خواب رو بگید! ممنون.
خواب‌تان بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. یعنی نیاز دارید به خودتان، مجدد انرژی و شور و نشاط تزریق کنید. ممکنست انرژی‌تان دارد کم می‌شود و زمانی را نیاز دارید که دوباره سوختگیری کنید. بیانگر توانایی‌تان برای تبدیل منابع خارجی است و استفاده از آنها برای نیازهای شخصی‌تان. تعبیر دیگر: لازمست به دیگران برسید و کمک‌تان را پیشنهاد دهید.
t
۲ ماه پیش
سلام، خواب دیدم که پسرعمه‌ام دوتا ماشین لوکس دارد که یکی از آنها قرمز و یکی آبی بود، بعد مادر و پدرش من و مامانم رو سوار کردن تا به جایی برویم، و پدرش ماشین رو میروند، مادرش هم روی صندلی شاگرد نشسته بود ، مامان من روی صندلی عقب سمت چپ، و من هم صندلی عقب سمت راست نشسته بودیم، تو خواب فکر میکردم سوار ماشین قرمز شدیم اما بعد از مدتی به من گفتند که سوار اون آبیه شده‌ بودیم.تعبیرش رو بهم بگید خیلی ممنون میشم.
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. خودتان را دستکم می‌گیرید و به دیگران اجازه می‌دهید اختیار را در دست گیرند. این ممکنست نتیجه‌ی عزت نفس یا خودباوری پایین باشد. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید.
مهرخورشید سیاوش
۳ ماه پیش
سلام و وقت بخیر
خواب دیدم که دوست مامانم بهم چهارتا کلاه بافتنی سفید هدیه داد بعد از کنار دریا عبور می کردم دریای عجیبی بود تا چشم کار می کرد آب بود و آب امواج آب بلند بود بعد کنار دریا شهر مشهد رو دیدم از دور نور و روشنایی می آمد یک ماشین بود به راننده گفتم ما رو ببر تا جایی گفت نه به اصرار سوار شدیم حرکت کردیم بعد ماشین ایستاد تا راننده کاری رو انجام بده یهو ماشین خود به خود حرکت کرد راننده دنبال ماشین می دوید و من هر کاری کردم نتونستم ماشین رو نگه دارم ماشین رفت و رفت تا از حرکت ایستاد نگران و مضطرب از اینکه راننده فکر کرده ماشین رو دزدیدم دنبال شماره تلفن می گشتم تا بهش خبر بدم چند تا شماره در روزنامه بود زنگ می زدم تماس پشت سر هم نمی دانم پیداش کردم یا نه ؟؟
ولی همه بهم امیدواری می دادند که نگران نباش تو کاری نکردی اون راننده هم به ماشینش میرسه اون حتما میفهمه که تو مقصر نبودی و ...
ولی چشمهایم گریان و دلم آرام نداشت
با تشکر از شما
لطفا تعبیرکنید
خواب دیدن اینکه هدیه دریافت می‌کنید، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. کلاه، یعنی جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید یا چیزی را می‌پوشانید. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش‌تان یا نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون شماست که در زندگی‌تان دارید. اینکه چهارتا هستند، نماد ثبات و پایداری، محدودیت‌های فیزیکی، کارهای دشوار و چیزهای زمینی است؛ درست مانند چهار گوشه‌ی زمین یا چهار عنصری که زمین از آنها ساخته شده است (خاک، آب، آتش، باد). همچنین بیانگر موضوع‌های مادی‌گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می‌رسانید. دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. تجربه‌ی اضطراب، بازتابی از چیزیست که ممکنست طی زندگی‌تان حس کنید. ممکنست افکار سرکوب‌شده، احساسات بیان‌نشده، خشم یا خصومت داشته باشید که به خواب مضطرب، منجر می‌شود. یعنی مسئولیت‌های بسیاری را به دوش می‌کشید. اینکه اشک می‌ریزید، یعنی در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. اشک، نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: بیانگر درد است.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام من چند روز پیش خواب دیدم که من و دوستانم با ماشین داریم میریم ترکیه (نمی دونم چطوری ) بعدش یه هو سر از مسجد های ترکیه در می یاریم بعدش اونجا یه سخنرانی بود و من و دوستام خسته شدیم و به سرمون زد که فرار کنیم و سوار ماشین شدیم و رفتیم ولی هرچی می رفتیم جاده تنگ تر می شد تا اینکه جاده اندازه ی رد شدن یه ماشین بود بعدش یه هو دیدم داره از جلو ماشین می یاد و خودمم هم راننده بودم و نمی دونم چی شد یه هو دیدم تو بیابونیم من تنها بودم یه تپه اونجا بود اونو که رفتم بالا کم کم همه ی دوستام رو پیدا کردم می شه تعبیرش رو بگین خیلی ممنون از سایت شما چون ایمیل نمی خواد و من هر سایتی رفتم ایمیل می خواست که من نداشتم خیلی خیلی ازتون سپاس گزارم که این شرایط رو برای ما فراهم کردین که بتونیم سوال هامون رو ازتون بپرسیم خیلی ممنونم ازتون
خواب دیدن دوستان‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. اینکه ماشین می‌رانید، بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. اینکه در سرزمین بیگانه‌ای هستید، بیانگر تغییر در زندگی‌تان است. اینکه داخل مسجد هستید، یعنی به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنی باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. جاده‌ی مستقیم و باریک، یعنی مسیرتان بسوی موفقیت، همچنانکه برنامه‌ریزی شده است، پیش می‌رود. اینکه در یک بیابان هستید، بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. اینکه از تپه‌ای بالا می‌روید، بیانگر مشکلات‌تان در دستیابی به هدف است.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید ممنون از سایتتون به خاطر پاسخگویی و مطالب من امروز خواب دیدم یه آقا پسری به من می گه بیا برو بشین توی ماشین ولی من ایشون و نمی شناختم به خاطر همون نرفتم در ماشینشون و یادمه نام ماشینشون رو خوندم نوشته بود استی بعدش دوستم رو دیدم که بهم چشمک زده به خاطر اینکه سوار ماشین اون پسره نشدم بعدش چند ثانیه بعد همون پسره رو دیدم که با یه پسر دیگه و با سه تا دختر که اصلا حجاب نداشته بودند و لباس هایی که تقریبا هیچ جاشون رو نپوشانده بود بعد یه هو یکی از دخترا اون پسره رو صدا کرد و بهش گفت شهروز یا شهرام چون من زیاد دقت نکردم که چی گفت بعدش خواب دیدم جلوی در خونه ای که اون پسره ازش خارج شده بود وایسادم ولی بعدش فهمیدم مادربزرگم همسایه شون هست و منم رفتم خونه ی مادر بزرگم و وقتی وارد آپارتمان مادربزرگمینا شدم یه سری پله ها رو بالا رفتم و رفتم پیش مار بزرگم و همه چیز رو برای مادربزرگم تعریف کردم مادربزرگم هم شروع کرد به فروش دادن به اون پسره و به منم گفت آفرین که با هیچ کس نرفتی بعدش اون پسره رو دیدم که بعد از دو روز بدون هیچ دختری اومده خونشون و من همه ی این خواب ها رو به صورت سکانس دیدم ممنون می شم تعبیرش رو بگین
خوابتان بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. دیدن شخص بی‌لباس و اینکه ازین مسأله منزجر می‌شوید، بیانگر نگرانی درباره‌ی کشف حقیقتی عریان درباره‌ی فرد یا موقعیت است. اگر بی‌لباس بودن کس دیگری را می‌پذیرید، یعنی می‌توانید براحتی درون‌شان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. اگر به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، یعنی لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. خانه‌ی مادربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. اینکه او فحش می‌دهد، یعنی از موضوع یا موقعیتی اضطراری چشمپوشی کرده‌اید. شاید کسی نیاز دارد از موقعیتی نجات یابد و این کار شماست که از ایشان حمایت کنید.
فاطمه
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشین..خواب دیدم در حیاطمون رو باز کردم از دم در حیاط ما ماشین های زیادی همینجور پشت سر هم تا اخر کوچمون پارک شده بودن با رنگ های سفید و مشکی رفتم توی کوچه داشتم ماشینارو میشمردم میدونستم صاحباشون توی خونمونن ولی برام تعجب اور بود ک این همه ماشین توی کوچمون اونم برای خونه ما پارکه میشه تعبیرش رو بگین..ممنون
خواب دیدن کوچه‌تان، یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. دیدن ماشین، بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم داخل ماشین خودم نشستم و ماشینم خاموش شده و هر چی سویچ رو میچرخونم اصلا استارت نمیزنه تا ماشین روشن شه، وقتی بیرون رو‌نگاه کردم دیدم وسط خیابونی خلوت هستم ‌ولی دکمه چراغ راهنما رو زدم تا اگه ماشینی رد شد متوجه حضور من بشه که در وضعیت خطرناکی هستم.
سپاس ار تعبیرتون
خواب دیدن اینکه پشت فرمان نشسته‌اید، بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. اینکه ماشین روشن نمی‌شود، یعنی در برخی موقعیت‌ها، احساس قدرت نمی‌کنید. اینکه با روشن کردن چراغ‌های راهنما درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید.
محسن
۳ ماه پیش
سلام. خواب دیدم ماشینمو که خیلی وقته قصد فروشش دارم و خیلی دوسش ندارم رو دارم به مشتری میفروشم. مشتری ماشینو میخاست و فقط چند میلیون پایین‌تر از قیمت مورد نظر من میخاست که داشتیم چونه میزدیم که از خواب بیدار شدم. ممنون از وقتی که میزارین
اگر در زندگی واقعی‌تان قصد فروش ماشین‌تان را دارید، این خواب در واقع، بازنمودی از خواسته‌تان است؛ اما: اینکه در حال فروش ماشین‌تان هستید، یعنی دستخوش تغییرهایی در زندگی‌تان هستید. ممکنست مشکلاتی را در رها کردن چیزی یا جدا شدن از چیزی تجربه کنید. بیاموزید سازش و مصالحه کنید! تعبیر دیگر: ممکنست جناسی ازین باشد که خودتان را دستکم می‌گیرید (ارزان می‌فروشید). اینکه دارید برای چیزی چانه می‌زنید، یعنی کم ارزش گذاشته‌اید. شاید کوشش کافی را صرف پروژه یا رابطه‌ای، آنچنانکه باید و شاید نمی‌کنید.
:) s
۴ ماه پیش
سلام. خوابی که دیدم به ماشین مربوط است ولی کاملا ماشین نیست ولی فکر کنیم بهترین جا ارسال کردم که مربوط باشه ممنون میشم راهنمایی کنید. خواب دیدم در یک کلاس ( که دقیقا یادم نیست که چه کلاسی بود ولی به نظرم پرش و پاسخ بود ) با همراه دوستانم در آن بودیم. از کلاس که خارج شدیم دیدم دختری که من خیلی او را دوست نداشتم آنجا بود و از من درباره ی کلاس پرسید ( او یکی از دانشجویان بود ) من هم پاسخ هایی به او دادم و او گفت چند مقاله که مرا کمک می‌کند در درس ها برایم بفرستد. من راه افتادم و ماشین نداشتم و راه هم دور بود تا منزل. در راه ناگهان آن دختر را دیدم که دنبال من می دود و از من می‌خواد که مرا به خانه برساند ( دختر ۲۰ سال شاید هم بیشتر از من سنش بیشتر بود و قد متوسط و لاغر ) دختر ۱۰۰ متری با من فاصله داشت و من که باز میگشتم در راه گوشیم رو دیدم که روی زمین افتاده بود و پیرزنی آن کناری نشسته بود.گوشیم رو برداشتم و من هم قبول کردم که مرا به خانه برساند. ماشین سفیدی داشت. در راه باهم صحبت کردیم و من احساس کردم خواهرم هست چون شیوه ی صحبتش مثل من بود. ولی من خواهر ندارم. آن دختر خیلی با من مهربان بود گونه ای که مرا دوست دارد اما او خیلی از من سن بیشتری داشت. او گوشی هم مدل با من داشت. او گفت که او باید الان به شمال برود و پرونده ای که برای دانشجویان سال پیش بود را بگیرد. و از من درخواست لیوان کاغذی برای سفر کرد و من هم از خانه لیوان را به او دادم ولی هنگامی که وارد خانه شدم آن خانه خانه‌ی قدیمی ما بود که سال ها پیش از آن رفته بودیم پدرم همراه با دو دوستش آنجا بود و سر یکی از دوستانش داد کشید و او را بیرون انداخت. اگه ممکنه تعبیرش رو بهم بگید ممنون میشم.
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه در کلاس درس هستید، یعنی یک درس زندگی مهم می‌آموزید. تعبیر دیگر: نمادی از رشد شخصی است. چیزی را درباره‌ی خودتان می‌آموزید. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. موبایل، یعنی پذیرای اطلاعات نو هستید. بیانگر تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: بیانگر عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید. شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. اینکه او رانندگی می‌کند، یعنی به راننده وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید، بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد.
Deli56
۴ ماه پیش
سلام. خواب دیدم خودرویی سبز روبرومه و از صندوق عقبش یک چیزی شبیه جعبه یا میز یا چیزی که محل قرارگیری وسیله ای هست میخام در بیارم یا بزارم تو صندوق عقب ماشین که بالای اون چیزه ک شبیه میزه ، تفنگی شبیه تک تیرانداز بوده بعدش نمیدونم خودم ماشینو روندمش یا خودش چند متری رفت جلوتر و اینا ک در این حین با گوشی ب شخصی ک دوسشداشتم،صحبت میکردم. بعدش دیدم همونجاها یه جا رفتم ک ظرف آب رو بالای ی جایی گذاشتمو رفتم زیرش ک فکر کنم خودمو میخاسم بشورم یا حموم کنم با اون آب بعدش ی جا بودم با همکارام ک ی روحانی ای بود داشت حرف میزد و دیدم ک یکی از همکارام داشت با گوشی حرف میزد و این روحانی گوشیو ازش گرفت و رفت بیرون بعدش یک نفر پلیس اومد تو و نمیدونم چی شد ک داشتیم دست میزدیم همه بعدش بیدار شدم
چند روزه فکرمو درگیر کرده.خواب رو فکر میکنم موقع نماز صبح دیدم. ممنون میشم جواب بدین
خواب‌تان بشدت درهم است و این را می‌نمایاند که مشغله‌های ذهنی بسیاری دارید و نیازمند استراحت فکری می‌باشید؛ اما بخش‌های مهم خواب‌تان: ماشین سبز، بیانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. آب، نمادی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی‌تان است. آب، جوهره‌ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. نمادی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است. روحانی، یعنی نیازمند راهنمایی در اعتقادهایتان هستید. پلیس، نمادی از ساختار، قانون، قدرت، اختیار و کنترل است. نیاز دارید به رفتار بی‌ملاحظه‌تان پایان دهید؛ وگرنه قانون می‌گیردتان. تعبیر دیگر: در احترام گذاشتن به هنجارها و وظیفه‌هایتان شکست خورده‌اید.
Yasuooooooooooooooo
۴ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که فکر کنم ماشین مدل بالای جدیدی گرفتم یا تازه داشتم بعد دختریو که عاشقشم ولی هنوز بهش نگفتم (دختره خرپوله همش چشم تو چشم میدشم دوساله نمیدونم چرا من که ازش بدم میاد ولی همین باعث شده عاشقش بشمو هرکاری بکنم تا بهش برسم.هنوزم بهش نگفتم نمیدونم بگم یا نه )خلاصه سوار شدیم منو اون دختره یجور هسی داشتم که مال منه خیلی حس عالی بود ولی تو خواب هم هنوز بهش نگفته بودم و میخواستم که بهش بگم بعداون گفت که میخوام برونم منم قبول کردم رفتیم یجای دونفر دیگه هم سوار شدن یکیش عمه ی نا تنیم اون یکیش رو نمیدونم همونجا که سوار شدن من پیاده شدم رفتم یه کاری داشتم انجام دادمو برگشتم اونا هم خیلی با هم حرف زده بودن بعد من سوار شدم گفتم چی شده یکم حرف زدن نمیخواستن بگن ولی گفتن چیز خیلی خاصیم بنظر نمیومد بعد باز دختره ازم خواست که برونه چی بگم خودش رفته بود نشته بود جلوی فرمون و روند بعد حرکت کردیم و من بهش گفتم مواظب باشو اینا اونم یکم حرف زدو قبول کرد بقیم داخل اتوموبیله بودن (ماشینه رنگش سیاه بودوبرق میزد خیلی قشنگ بود)اونا رو پیاده کردیمو بعد من روندم خسته شده بود فک کنم رفتیم داخل یه تونلی گفت همینجا وایسا یکم خستگی در کنیم بعد بریم منم قبول کردمو وایسادیم حرف زدیمو توی ماشین اینورو اونور شدو منم نیگاش میکردم
خواب‌تان بازنمودی از افکارتان است و دارای تعبیر خاصی نیست؛ اما: دیدن معشوق، می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. معشوق، نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد.
علیرضا
۴ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم که یه جایی با دوستان نشسته بودم و بارون میزد و ماشینم را جایی پارک کرده بودم و میدیدم که آب بیشتر وبیشتر میشد تا به داخل ماشین رسید نگرانماشین بودم ولی زیاد اهمیت ندادم بعد آخرش رفتم پیش ماشین ودیدم پرآب هست خیلی ناراحت شدم اونو هول دادم گذاشتم جای خوب البته وقتی سوار ماشین پر آب شدم از داخلش تکه نانی از شیشه ماشین خارج شد.توی خواب یاد بارندگیواقعی چند ماه پیش شدم که ماشینم توی آب بارندگی موند و همش تویخواب حس میکردم که این ماشین الان خراب میشه چه اشتباهی کردم گذاشتم توی آب باشه.خواهشا راهنمایی کنید.
ممکنست این خواب، بازنمودی از تجربه‌ی پیشین‌تان باشد؛ اما: خواب دیدن دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. بارش باران، استعاره‌ای از اشک، گریه و ناراحتی است. اینکه نگرانید، یعنی حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. آب، نمادی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی‌تان است. آب، جوهره‌ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. نمادی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است. اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. نان، بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که در این سفر زندگی (طی عمرتان)، آموخته‌اید. تعبیر دیگر: نیاز دارید بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید.
محمد
۴ ماه پیش
سلام من پدرم فوت شده و دیشب مادرم خواب دید که پدرم گفته که توی یه شهر دیگه یه تراکتور داره و میخواد بره بیارتش . ببخشید اگر میشه تعبیرش رو بگید
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: گویا خواب ایشان نشانگر تغییر در زندگی‌تان خواهد بود.
محمد
۴ ماه پیش
ببخشید میشه بیشتر توضیح بدید
این تغییر می‌تواند اقتصادی یا شغلی باشد. از آنجایی که خواب، حالتی دقیق ندارند و نشانه‌ای نیست نمی‌توان بیشتر توضیح داد. همچنین برای ایشان، خیرات بدهید!
شیدا
۴ ماه پیش
خواب دیدم همسرم پشت فرمان ی ماشین مدل بالای سفید نشسته و داره رانندگی میکنه
خیلی با هم بحث داریم و حوصله همو نداریم
خواب دیدن شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه او رانندگی می‌کند، یعنی به راننده وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. اینکه با ایشان دعوا و بحث می‌کنید، به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی بیداری‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ نیاز دارید آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: بیانگر تلاطمی است که از دورن، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم شیشه صندلی عقب ماشین توسط دزد شکسته شده بعد همسرم پشت فرمان نشست و من هم توی ماشین نشستم و راه افتادیم به طرف مسیر مشخص .لطفا تعبیرش را بگویید
خواب دیدن شیشه شکسته، بیانگر ناامیدی و تغییرهای منفی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: می‌تواند نمادی از جنبه‌ای از زندگی‌تان باشد که تکه‌تکه شده است. رابطه یا موقعیتی که ناگهانی پایان یافته است. شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه کس دیگری برایتان رانندگی می‌کند، یعنی به راننده وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. اگر در صندلی عقب ماشین نشسته‌اید، یعنی خودتان را دستکم می‌گیرید و به دیگران اجازه می‌دهید اختیار را در دست گیرند. این ممکنست نتیجه‌ی عزت نفس یا اعتمادبنفس پایین باشد. جاده، به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: جاده، نمادی از سفر زندگی‌تان است.
محیا
۴ ماه پیش
سلام خواب دیدم از طرف محل کار پدرم بهش یه تویوتا دادن و این ماشین رو فقط به یه نفر تو اون اداره میدادن که نصیب پدر من شده. بعد پسر یکی از همکاران پدرم که با پدرم بسیار صمیمی هستن با من صحبت کرد و گفت که ماشین رو بفروش و با پولش برو خارج از کشور. تعبیری داره؟
تصور می‌کنم این خواب بر اساس خواسته‌های قلبی‌تان صورت یافته است و نمی‌توان گفت که حتما تعبیری دارد. اینکه چیزی را می‌برید، یعنی در وظیفه‌ای، موفق خواهید شد. اعتمادبنفس تازه‌یافته‌ای را در توانایی‌هایتان تجربه می‌کنید. ممکنست به شما، تشویق و انگیزه بدهد.
Fj
۴ ماه پیش
سلام مادرم دیروز قبل اذان خواب دیدن که تو خونه ی قدیمیمون هستن و در حیاط باز هست یه پیکان وارد حیاط خونه میشه و کنار حوض پارک میکنه و یکی از بزرگان کشور که فوت شدن از ماشین پیاده میشه .گویا بیرون درگیری بوده و اومده بود تو حیاط پناه بگیره.تعبیرش چی‌میشه؟
خواب دیدن خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید، بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. دیدن شخص مشهور، بیانگر باورها و درک‌تان از اوست. گویا این خواب، بیانگر درگیری‌هایی است که بزودی رخ خواهند داد (نه در زندگی‌تان).
محمد
۴ ماه پیش
من بخاطر اشتباهی که خودم مرتکب شدم و بخاطر انرژی منفی اطرافیانم ورشکست شده ام و تقریبا تمام زنرگیم را در چند سال جمع کرده بودم از دست دادمحتی سواری برای سوار شدن هم ندارم. خیلی افسرده ام اما در عین حال کمی امید به شروع دوباره دارم
دیشب خواب دیدم که یک سواری تصادفی میخرم که درستش کنم و استفاده کنم. این سواری که تو خواب میخریدم در عالم واقفی حدود ده سال پیش خودم فردخته بودم اما وقتی من فردختم سالم بود. خلاصه تو خواب دیدم به زور پولشو جور کرده ام و تو خواب از اینکه مجبور به خریدن چنین سواری هستم خیلی ناراحت بودم و با ناراحتی هم از خواب بیدار شدم. اینم توضیح بدم که خیلی از ناشتن سواری خیلی ناراحتم و همش تو فکر تهیه یک سواری هستم. این خواب رو امروز صبح 20 بهمن ساعت 7 و نیم میدیدم. به نظرتون چه تعبیری میتونه داشته باشه
خواب‌تان در واقع، بازنمودی از افکارتان و نیز گذشته‌تان و پشیمانی‌هایتان است؛ اما بخش‌های مهم خواب‌تان: خریدن ماشین، به تعهدتان درباره‌ی تصمیمی مهم که در زندگی‌تان گرفته‌اید، اشاره دارد. اگر پول قرض می‌گیرید، یعنی منابع‌تان را خیلی توسعه می‌دهید (از منابع‌تان زیادی استفاده می‌کنید). می‌کوشید در زمان کم، خیلی کار انجام دهید. اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی بیداری‌تان چه حسی دارید.
فاطمه
۴ ماه پیش
با سلام و تشکرفراوان،تو خواب می دیدم یه خانم یه سری زیورآلات،تو خواب فکر میکردم نقره بودن،در نگاه اول که در جعبه بازشد انگارگوشواره با نگین مشکی ریز ولی بعدا دیدم یه چیزی مثل تاج کوچک ،چندتاسنجاق سینه که روی همه شون نگین های سبز کوچک زیاد بود بهم داد انگارمیگفت شوهراون خانوم واسم رو اونا دعا زده،منم سعی میکردم یکی از اون سنجاق سینه رو دور یه چیزی شاید انگشتم ببندم ولی بسته نمیشد
لطفاتعبیرشو بفرمائید
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. دیدن جعبه‌ی جواهر، یعنی احساس ارزش و گنجایش داشتن می‌کنید. نیاز دارید گنجایش‌های ذخیره کرده‌تان را آزاد کنید و دست از پنهان کردنشان بردارید! اینکه جواهر را بعنوان هدیه دریافت می‌کنید، یعنی نیاز به تأیید و ایجاد یک سلسله ویژگی‌های مشابه را در خودتان دارید.
Mahdi
۵ ماه پیش
با سلام
من در خواب دیدم که به همراه خانواده در ماشین بودیم که در وسط راه یک نفر که همسایه مغازه ما هست پشت فرمان نشست و چون جا نبود من روی سقف ماشین نشسته بودم و داشتیم جاده را خلاف جهت حرکت میکردیم تعبیرش چیست؟؟؟؟
سلام؛ بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. جاده، به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. اینکه ماشین را کسی دیگر می‌راند، بیانگر نقش منفعل شما در زندگی است. اینکه شما در بالای سقف هستید نمادی از موفقیت بدون حد و مرز است.
بدون نام
۵ ماه پیش
باسلام احترام من چندشب پیش خواب دیدم یه پرایدسفیدهاشپک نوخریدم خودمم پشت فرمون نشستم خیلی خوشحال بودم ولی رانندگی نمیکردم فقط پشت فرمون بودم ماشین نوبوده
سلام؛ خریدن ماشین در خوابتان به تعهد شما در مورد یک تصمیم مهم که در زندگی تان گرفته اید اشاره دارد. اینکه پشت فرمان نشستید، بیانگر کنترل جهتی است که در زندگی پیش می گیرید. اینکه شما خوشحالید، شاید یک خواب جبرانی باشد و خواب معکوسی باشد. شما ممکن است تلاش می کنید که ناراحتی یا استرس زندگی بیداری تان را جبران کنید.
ناشناس
۵ ماه پیش
سلام،
دختر مجردی هستم و چند وقت است درگیر خواستگاری مصرّ هستم... خواب دیدم در ماشین کنار راننده نشسته ام و نوزادم بغلمه و راننده همسرم (البته قیافشو نمیدیدم)، همسرم ماشینو رو دنده ۴ گذاشته بود اما ماشین عقب میرفت با سرعت... تو جاده پرپیچ و خمی مثه جاده چالوس بودیم انگار، تمام مسیرو به جای جلو رفتن عقب میرفتیم و هرچی میگفتم وایسا، همسرم میگفت نه رو دنده گذاشتم باید بره جلو و نمیستاد...با سرعت از همه پیچ و خما به سمت عقب رفتیم و من نگران از اینکه الان پرت میشیم تو دره ولی همسرم میگفت نگران نباش... تا اینکه سر یه پیچ ماشین جوش اورد و خودش وایساد
ممنون میشم تعبیرشو بگید
سلام؛ اینکه شما در صندلی جلوی ماشین هستید، نشانگر این است که نقش منفعلی دارید. اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید، بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. اینکه شما شوهر دارید (اما در زندگی بیدار یتان ندارید)، نمادی از یک نوع رابطه یا تعهد است. برخی اوقات شوهر خیالی شما بیانگر ویژگی های پدرتان است که شما به این شکل نمایش دادید یا جنبه ی مردانه ی شخصیت شماست. اگر جاده، در خوابتان، پیچ در پیچ و منحنی یا پر از دست انداز باشد، بیانگر این است که در رسیدن به اهدافتان با موانع زیادی روبرو خواهید شد. شما ممکن است با مشکلاتی غیر قابل انتظار رو برو شوید. اینکه عقبی می روید، یعنی ممکن است کارهایی که می کنید، نتیجه ای معکوس دهند. اینکه ماشین شما جوش آورده است بیانگر این است که شما انرژی زیادی صرف می کنید. شما نیاز دارید که کمی آرام تر عمل کنید و ریسک اینکه بسوزید (مهره سوخته شوید. شکست بخورید) را کم کنید. شما با یک دست چند هندوانه برداشته اید. زمان آن رسیده که به خود یک استراحت دهید.
زهرا
۵ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که داشتم توی یه جاده راه میرفتم که پسر مورد علاقم با یه ماشین زرد رنگ مدل بالا راهمو گرفت و شیشه ها رو داد پایین و دعوام کرد و از دوستاش خواست که مراقبم باشن
میشه بگید تعبیر خواب من چیه؟
سلام؛ بخشهای مهم خوابتان: دیدن جاده در خوابتان به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه اهدافتان را دنبال می‌کنید. اگر جاده، در خوابتان، پیچ‌درپیچ و منحنی یا پر از دست‌انداز باشد، یعنی در رسیدن به اهدافتان با موانع زیادی روبرو خواهید شد. ممکنست با مشکلاتی انتظارناپذیر روبرو شوید. اگر جاده هموارست و اطرافش گل و درخت است، بیانگر پیشرفت ثابت است و اینکه پیوسته دارید از نردبان اجتماعی بالا می‌روید. اگر جاده مستقیم و باریک است، یعنی مسیرتان بسوی موفقیت، همچنانکه برنامه‌ریزی شده پیش می‌رود. جاده‌ی شن و خاک یعنی مسیر بسوی اهدافتان، تلاش و کار طلب خواهد کرد. ممکنست قبل اینکه پیشرفت را ببینید، زمان و استقامت بخواهد. تعبیر دیگر: همه‌کار می‌کنید تا برای دیگران بعدا ساده‌تر باشد. دیدن جاده‌ی ناشناخته در خوابتان بیانگر مسیری است که کسی تاکنون آن را امتحان نکرده است. برای چیزی، پیشگام هستید. کسی که بعنوان معشوق در خواب مشاهده می‌کنید، نماد بخشی از انگیزه و اهداف‌تان در زندگی بیداری می‌باشد. این اهداف صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نشده و می‌تواند به مسائلی که در شغل یا تحصیلات برای شما انگیزه‌آفرین هستند اشاره داشته باشد. بسیار اهمیت دارد که هنگام دیدن این خواب چه احساسی را تجربه می‌کنید و واکنش‌تان نسبت به دیدن فرد مورد علاقه‌تان چیست.
زهرا
۵ ماه پیش
جاده ای که دیدم پیچ و خم فقط داشت و صاف و خوب بود و آشنا بود برام
اما رفتار مورد علاقم توی خواب برام عجیب بود و همونجام با تعجب نگاش میکردم چون فکر نمیکردم روزی عصبانیتشو ببینم و وقتی به خودم اومدم دیدم دوستاش مراقبم هستن انگار زندانی بودم
جاده‌ی پیچ در پیچ و منحنی، یعنی در رسیدن به هدف‌هایتان با مانع‌های بسیاری روبرو خواهید شد. ممکنست با مشکلاتی انتظارناپذیر روبرو شوید. اینکه جاده‌ی هموار است و پیرامونش گل و درخت است، بیانگر پیشرفت ثابت است و اینکه پیوسته دارید از نردبان اجتماعی بالا می‌روید. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است. دیدن خشونت، بیانگر خشم ابرازنشده است. به نظم شدیدتری در زندگی‌تان نیاز دارید. اگر از خشونت لذت می‌برید، به تمایلات پرخاشگری یا خودآزاری اشاره دارد. ممکنست بازتابی از خاطره‌های سرکوب‌شده‌ی سوءاستفاده در کودکی باشد. بویژه اینکه خشونت بسوی شماست (یعنی تیر خشم بسوی شماست)، بیانگر تنبیه خود و گناهکار شمردن خود است. ممکنست در جایی از زندگی‌تان احساس بی‌یاوری یا آسیب‌پذیری کنید. اینکه اسیر شده‌اید، یعنی حس می‌کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی بیداری‌تان گیر افتاده‌اید و ممکنست حس کنید که گیر شغل‌تان، رابطه‌تان یا در کل، گیر زندگی‌تان هستید. تعبیر دیگر: بیانگر چیزیست که از تأییدش دوری می‌کنید یا آنچه انکارش می‌کنید.
Fateme
۵ ماه پیش
سلام،با تشکرازشما، در خواب دیدم کنار جوی آب زلال هستم با یه بچه که مال خودم نبود کنار اون جوب یه عالمه مارهای کوچک رنگارنگ و یه کرم هزارپا و یک کرم کوچولو(انگل)و حشره بود من به همراه اون بچه بالاخره از جوی رد شدیم رفتیم،یه جای دیگه باز چندتابازماشین تصادفی دیدم،سه تارو روی هم گذاشته بودن،
بخشهای مهم خوابتان: دیدن آب آرام و تمیز در خوابتان به این معناست که با روحیات خود سازگارید (با معنویات سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوانسازی است. نمادی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. بچه، نمادی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. مار، بیانگر ترسها و نگرانیهای نهفته است که شما را تهدید می کند. ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. کرم ممکن است بیانگر ضعیفی، پستی، کثیفی و به طور کلی منفی بودن است. شما نظر خیلی پایینی در مورد خود یا یک نفر در زندگی تان دارید. خواب ممکن است مربوط به مسائل عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن کرم ممکن است استعاره ای از کسی باشد که غیر قابل اعتماد یا لیز است (مدام از دستتان در می رود). هزارپا بیانگر این است که شما به ترس ها و شک هاتان اجازه می دهید که شما را از پیشرفت و رسیدن به اهدافتان باز دارد. شما نیاز دارید که از فکر کردن به افکار منفی دست بکشید.
ناشناس
۵ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم من و پدرم از پله های خانه مان که اومدیم پایین پدرم به طرف ماشین گران قیمتی رفت
که در خواب برای او بود
من حیرت زده شده بودم
پدرم سوار ماشین شد و رفت
تعبیر این خواب چیست؟
دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه بیداری تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد. اینکه شما از پله ها پایین میایید بیانگر افکار سرکوب شده ی شماست. شما در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می روید. به موانعی اشاره دارد که در زندگی تان تجربه می کنید. اگر شما از پایین رفتن از پله می ترسید، پس به این معنی است که می ترسید با احساسات وافکار سرکوب شده تان روبرو شوید. چیزی از گذشته تان است که تاییدش نمی کنید؟ ماشین، بیانگر آروزهای شما است که به دنبالشان هستید. اینکه متحیر می شوید بیانگر این است که به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. شما انگیزه ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تحول است.
فاطمه
۵ ماه پیش
با سلام خواب دیدم داخل حیاط کسی من ماشین پراید که مال دیگری بود رو سوار شدم و می خواستم از پارک درش بیارم منتها قبل از اون یه دور با سرعت تو حیاط زدم و قصد بیرون اومدن کردم در ضمن همسرم انگار دم در بود منو راهنمایی می کرد
دیدن حیاط، بیانگر چیزی است که انتخاب می کنید که دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. شرایط حیاط و هر چیزی که در حیاط است را در نظر بگیرید. اینکه شما یک ماشین را می رانید بیانگر جاه طلبی شما، انگیزه شما و توانایی شما برای رفتن از یک مرحله از زندگی به مرحله ی دیگر است. در نظر بگیرید که ماشین را چقدر راحت یا سخت می رانید اگر شما ماشین را می رانید، شما نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در ان پیش می رود دارید. شوهرتان، بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتورهای پنهانیی تمرکز کند که شما در زندگی بیداری تان به آنها رسیدگی نمی کنید.
Faezeh
۵ ماه پیش
باسلام.خواب دیدم که به همراه یک پسر سوار موتورسیکلت هستم و او موتور را میراند خواهرم هم سوار بر یک موتور دیگر بود و باهم باسرعت در خیابان ها میگشتیم اما ناگهان من از موتور افتادم و ان پسر به من توجهی نکرد و رفت و خواهرم بدون اینکه موتور را نگه دارد میگفت که سریع سوار شوم اما من میگفتم خوب نیست در خیابان جلو مردم بدوم تا به موتور برسم اما در اخر کمی دویدم اما متوجه نشدم که سوار شدم یا نه چون بعد خودم را در بن بستی به همراه یک پسر دیگر دیدم که سعی داشت مرا از دیوار بالا ببرد ممنون میشم تعبیرش رو بگین
موتورسیکلت در خوابتان، نمادی از اینست که شما تمایل دارید آزاد باشید و نیاز به ماجراجویی دارید. ممکنست شما بکوشید از موقعیت یا مسئولیت دیگری در زندگی بیداری‌تان فرار کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تمایلات غریزی خام است. شاید شما زیادی سریع جلو می‌روید. خواهرتان، نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. ممکنست به یاد شما آورد که کسی در زندگی بیداری‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. اینکه می‌افتید و نترسیده‌اید، یعنی بر سختی‌هاتان به آسانی غلبه خواهید کرد. اینکه می‌دوید، به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری اهداف‌تان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطرافتان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنی باشد که نیاز دارید در تصمیم‌گیری عجله کنید. بن‌بست، یعنی در مسیر دنبال کردن اهداف‌تان به پایانی ناگهانی رسیده‌اید. باید راه دیگری برای رسیدن به اهداف‌تان بیابید! تعبیر دیگر: ممکنست به شما بگوید که به ناکجاآباد می‌روید. نیاز دارید که گزینه‌هاتان را دوباره ارزیابی کنید. دیوار، بیانگر محدودیت، موانع و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفت‌تان را می‌گیرد. تعبیر دیگر: بیانگر اینست که خیلی به عادات و شیوه‌ی فکری قدیمی‌تان خو گرفته‌اید. حس می‌کنید گیر کرده‌اید.
Faezeh
۵ ماه پیش
باسلام.خواب دیدم که به همراه یک پسر سوار موتورسیکلت هستم و او موتور را میراند خواهرم هم سوار بر یک موتور دیگر بود و باهم باسرعت در خیابان ها میگشتیم اما ناگهان من از موتور افتادم و ان پسر به من توجهی نکرد و رفت و خواهرم بدون اینکه موتور را نگه دارد میگفت که سریع سوار شوم اما من میگفتم خوب نیست در خیابان جلو مردم بدوم تا به موتور برسم اما در اخر کمی دویدم اما متوجه نشدم که سوار شدم یا نه چون بعد خودم را در بن بستی به همراه یک پسر دیگر دیدم که سعی داشت مرا از دیوار بالا ببرد ممنون میشم تعبیرش رو بگین
تکراری
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام من این شیش ماه با شوهرم قهرم یک سال ماشین فروخته ب برادرم اما باز هم مشکل داره حالا دیشب خواب دیدم همون ماشین که مال برادرم زیر پا شوهرم میاد من میبره بیرون تو خواب اصلا قهر یا مشکلی نبودممنون تعبیرش بگید
خوابی که مشاهده کرده‌اید، در واقع، بازنمودی از استرس‌ها و نگرانی‌های شما درباره‌ی اتفاق افتادن گذشته است که از آن بیزارید و نمی‌خواهید دوباره تکرار شود.
محمد کلر
۶ ماه پیش
اکر تو خواب ببینیم ک ماشین دزدیده شده و یا ماشین کسی از اشناها دزدیده میشه چه تعبیری داره؟؟
خواب دیدن اینکه ماشین‌تان دزدیده شده است، بیانگر این است که دارید شخصیت یا هویت‌تان را از دست می‌دهید. این ممکن است به از دست دادن شغل شما، یک رابطه‌ی شکست‌خورده، یا یک موقعیت مربوط باشد که نقش مهمی در هویت شما و اینکه شما چکسی هستید، بازی کند.
میم.قاف
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم لبایشویی برنگ نقره ای تیره گرفتیم و من توش برنج ریختم و گوشت که با چرخشش غذا درست بشه با اینکه میدونستم برای لباسه شستنه ولی مادرم گفته بوداین دو کاره ست بالاش هم سینک ظرف شویی بود و نبشش چرخ خیاطی داشت و بزرگ بود، داشت میچرخید و برنجها پخته میشدن من دست میزدم به بدنه داغ بود یهو ترسیدم مامانو صدا زدم گفتم مامان چرا داغ شده مامان اومد دست زد به بدنه اش گفت وای آبش رو روشن نکردی و مامان روشن کردن گفتن موتورش داشته داغ میکرده بسوزه آب مثل فواره میزد روش میریخت و کل آشپزخونه آب ریخت یه ماهایی آب جمع شد و من همش میترسیدم بمیریم،میشه بگین تعبیرش رو ممنون
دیدن یا استفاده از ماشین رختشویی در خوابتان، بیانگر این است که نیاز دارید مسائل گذشته را حل کنید تا قادر باشید یک شروع تازه و تمیز برای خود بسازید. خواب دیدن اینکه برنج می‌پزید، بیانگر مسئولیت‌های جدید است که لذت شدیدی برای شما به همراه خواهند آورد. گوشت خام، بیانگر موانع و دلسردی‌هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهداف‌تان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر، این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی و احساسات خام شما باشد. پختن گوشت، بیانگر این است که شما به قلب یک مسأله می‌روید. شما انرژی‌های غریزی خود را شناسایی و استفاده می‌کنید. تعبیر دیگر، این است که شما می‌بینید که دیگران چیزی که هنوز برایش تلاش می‌کنید و به دنبالش هستید را به دست آورده‌اند. دیدن سینک در خواب‌تان بیانگر احساسات شما و توانایی شما برای کنترل احساسات‌تان است. شما ممکن است نیاز داشته باشید که خودتان را از احساسات گذشته پاک و مطهر کنید و شروعی تازه داشته باشید. دیدن چرخ خیاطی در خواب‌تان، بیانگر این است که صرفه‌جویی و اقتصادی رفتار کردن به شما در زمان‌های سخت کمک خواهد کرد. نیاز دارید صرفه‌جوتر باشید. مادرتان، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شما است. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می‌کند. موضوعی وجود دارد که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی بیداری‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسائل حل‌نشده است که نیاز است با مادرتان رویش کار کنید. شما نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکن است نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که شما با کسانی که دوست‌شان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر، این است که آشپزخانه نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا شما را دوست داشته باشند یا به شما وابسته باشند. تعبیر دیگر، این است که بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شما است. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا خواب می‌تواند به این معنا باشد که نیاز دارید خلاقیت خود را ابراز کنید. دیدن آب در خواب‌تان نمادی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی‌تان است. آب، جوهره‌ی زندگی روح و روان و جریان انرژی زندگی است. نمادی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است. خواب دیدن اینکه آب می‌جوشد، بیانگر این است که شما یک درد عاطفی را ابراز می‌کنید. حس کردن اینکه ضمیر ناخودآگاهتان به سطح می‌رسد و آماده است که شناخته شود. شما نیاز دارید که این بخار را بیرون دهید. خواب دیدن اینکه آب در خانه‌تان بالا می‌آید، بیانگر این است که شما زیر فشار احساسات‌تان هستید.
فاطمه
۷ ماه پیش
سلام من چند وقت پیش خواب دیدم از دانشگاه دارم میام سمت منزل ولی تو ماشینی که هستیم دو دختر که در کلاسمونه و یک پسر هست که احساس میکروم در باره من حرف میزنن و پسره هم احساس میکردم منو ازیت میکنه بعد برای اینکه خونمون رو نبینن و من خجالت بکشم پیاده شدم تعببرش رو میشه بگید ؟
یا سلام کاربر گرامی این خواب بیانگر این است که شما خودتان را دست کم می گیرید و به دیگران اجازه می دهید که اختیار شما را در دست گیرند . این ممکن است نتیجه عزت نفس یا اعتماد به نفس پایین شما باشد. در کل ، این خواب، نمادی از این است که نشانه ای از وابستگی در شما و نا توانی در کنترل زندگی شما در بیداری تان می باشد . بهتر است که سعی کنید که توانایی های روحی خود را با اعتماد به نفس بالا ببرید و اجازه ندهید که کسی عزت نفس شما را کم کند
زهرا جوادی
۷ ماه پیش
سلام دم صبح خواب دیدم که یه کامیون در خونه پارک شده که مال منه دخترم رو از مدرسه آوردم دو تا پیتزا خریدم گفتم برو تو ماشین بخور .وقتی آمد پایین یه پسر یتیم تو همسایگی ما هست اونو دیدم بعد صداش کردم پیتزای خودم رو دادم به اون بعد هم همگی راه افتادیم رفتیم کفش فروشی. برای دخترم کفش انتخاب میکردم قرمز صورتی نیت داشتم براش بخرم .
با سلام کاربر گرامی هر گونه وسیله نقلیه اشاره به غرایزی که محرک شما هستند، دارند غرایز جسمانی، جاه طلبی، احساس شکست، هر آن چه که شما را در زندگی به پیش می راند تعبیر کفش هم در خواب نشان از جایگاه فرد در زندگی شخصیت فرد ویا راهی که برگزیده است دارد به نظر می اید طبق خوابی که شما دیده اید شما در زندگیتان در فکر شروع هدفی هستید خیر خواهانه و شاید در ضمیر نا خود اگاهتان به این قضیه خیلی فکر می کنید اما هنوز کار خود را شروع نکرده اید بهتر است که تصمصم جدی بگیرید و فکرهایتان را عملی کنید
محمد‌رضا
۷ ماه پیش
من‌خواب‌دیدم‌که‌سوار‌ماشین‌النود‌بودم‌وخوشحال‌بودم‌وبعد‌مادرم‌رانندگی‌میکردوبعد‌رفتیم‌تویکی‌ازروستا‌ها‌وبعد‌از‌خواب‌بلند‌شودم
این خواب، نکته‌ای برای تعبیر ندارد و فقط بخاطر مشغله‌های ذهنی شما رخ داده است.
بهار
۸ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر. من خواب دیدم سوار یه ماشین شاسی بلند گرون قیمتم و انگاری ماشین خودمه(تو واقعیت ماشین ندارم و رانندگی نمیکنم) ولی بجای اینکه صندلی جلو بشینم و رانندگی کنم صندلی عقب نشسته بودم و می روندم و وسطش یهو تصادف کردم و یکی از خونواده انگار باهام بود و سرزنش میکرد که تو دقت نکردی. تعبیرش چی میشه?
این خواب، در واقع از مشغله‌های روزمرّه‌ی ذهنی شما نشأت گرفته است و دارای تعبیر نمی‌باشد. پس، خودتان را نگران نکنید! امّا در صورتی که از مشغله‌های ذهنی‌تان منبعث نشده باشد، این خواب به شما می‌گوید که در اندیشه‌هایتان تجدید نظری جزئی کنید. و جای نگرانی نیست.
Erfan
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم که مسافرت بودم با خوانواده ام و من صندلی عقب ماشین نشسته بودم و بیرون رو نگاه میکردم.پشت چراغ قرمز که رسیدیم از بیرون یه ساختمان تجاری لوازم خونگی رو میدیم و یه مازراتی سفید از جلو اون ساختمان رد شد و یک مازراتی سفید دیگه هم دقیقا از بغل ماشین ما آروم حرکت کرد و رفت. تعبیرش چی میشه؟
دیدن ماشین (اتومبیل) و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم به حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد. حرکت ماشین می‌تواند سمبلی از از حرکت رو به جلو و هر گونه توقف اتومبیل اشاره ضمنی به عدم توانایی در پیمودن مسیر دارد. این خواب با مسئله ای که در این روزها با آن مواجه بوده اید مرتبط است.
مهدی
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم در جاده ای در حال سفرم که یک پیرمرد به عمد خودشو به ماشین من میکوبه و صدا آه و نالش بلند میشه اول که فرار میکنم کمی جلوتر تصمیم میگیرم که وایسم . تعبیرش چیه؟
تصادف در خواب نمادی از اضطراب، مجازات کردن خود یا پرخاش به خود. می باشد اغلب اوقات هشداری است که به رویابین می‌گوید مراقب رفتارش باشد، چون ممکن است به موقعیت‌های خطرناکی منتهی شود. بسیاری از مردم نگران رویاهایی هستند که در آن‌ها تصاویری از تصادف و زخمی‌ شدن وجود دارد، اما تحقیقات نشان می‌دهد که این رویاها لزوما پیش بینی حادثه‌ ناگواری در آینده نیستند. بهتر است شما در رفتارهایتان با دیگران مراقبت بیشتری داشته باشید
پژمان
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ک ی ماشین پراید111 قرمز رنگ اسپرت ب من هدیده داده شده و وقتی ریموت رو زدم درهای ماشین ک خفاشی بودن باز شدن و رنگ ماشین معلوم شد ک سفیده ان قرمزی ک دیدم برای تزئین ماشین روی ماشین ریخته بودن
این خواب به شما میگوید که با کنترل هیجانات و خشم خود، به خواسته ها و علایق تان خواهید رسید. این خواب با مسئله ای که در بیداری با آن مواجه بوده اید مرتبط است.
سارا
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم با خواهرم سوار ماشین هستیم خواهرم رانندگی میکند از یک بانوی با ماشین رفتیم بابا بعد ماشین چون خیلی بلند بود ماشین وسط بلندی موند ولی خودمون رفتیم به بابا اونجا پدرم بود که باهم صحبت میکرد دیم
تعبیر ماشین را در خواب نمادی از تغییر و تحول در زندگی و تلاش برای سوار شدن آن در خواب را بیانگر کوششی در رسیدن به آرزوها و اهداف زندگی می‌داند. همچنین همسفر شدن با فردی خاص در ماشین می‌تواند نشانه ای از رابطه خوب بیننده خواب با همسفرش باشد.
نیما
۸ ماه پیش
سلام و وقت بخیر من خواب دیدم که ی موتور(مسابقه ای) خریرم ومیرفتم که به خانواده نشان بدهم با سرعت میرفتم کلا لطفا تعبیرش رو بگید...
دیدن ماشین ویا موتور مسابقه در خوابتان نمادی از نگرش های سرکشانه و لجبازانه شما است. و یا ممکن است بازتابی از ماهیت رقابتی شما و نیاز شما به بردن باشد.به نظر می رسد که شما می خواهید با رفتارهای لجبازانه ومقداری سر کشی خود را به خانواده یتان اثبات کنید در این راه دقت کنید و بدانید هیچ وقت با لجبازی موفق نخواهید شد
Fati
۸ ماه پیش
سلام من خواب ديدم كه سوار ماشين پرنده شده بوديم با خانواده از شهر پرواز كرديم رفتيم جزيزه يخبندان انجا خيلي سرد بود دريا موج دار وابش خيلي يخ بود . تعبيرش چيه ؟ ممنون
دیدن ماشین (اتومبیل) و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم به حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد. حرکت ماشین می‌تواند سمبلی از از حرکت رو به جلو و هر گونه توقف اتومبیل اشاره ضمنی به عدم توانایی در پیمودن مسیر دارد.
مریم
۸ ماه پیش
سلام خداقوت،من امروز صبح اول وقت دقیقا نمیدونم چه ساعتی ولی خواب دیدم یه جای گرمسیری ک اصلا سابقه برف اومدن نداره و همه جارو خاک پوشونده ایستادم انگار یه عده ای هم اونجان،بعد یهو یه برف تندی میباره و همه جارو برف میگیره و بارش برف قط میشه و انگار برفه سفت میشه نمیدونم برفه یا یخ میشه دقیق نمیدونم بعد من دارم تعجب میکنم میگم اینجا ک اصلا برف نمیبارید چطور یهویی برف بارید؟بعد یهو میبینم یه ماشین 206 سفیدی از اون طرف میاد یه پیچ پلیسی میزنه و دور خودش میچرخه و انگار خاک زمینو میکنه و بعد میره ،و همونجایی ک ماشینه پیچ پلیسی زده بود یهو ریزش میکنه و یه دریاچه کوچیک زلال و خوشگل ک رنگش سبز ابی و ابی و کلا خوشرنگ بود اونجا میبینم ک یکم هم انگار جریان داش ولی خیلی کم،بعد اینورو هم نگا میکنم میبینم باز یه دریاچه مث همون اولی هست و مردم توش دارن شنا میکنن و کیف میکنن و تنه بالاشون لخت بود ک انگار اکثرا هم پسر بودن،بعد منم انگار تو فکر این بودم ک برم شنا کنم تو این اب زلال یا نه؟و انگار داشتم میرفتم یا تو فکر رفتن سمت ابه بودم نمیدونم بعد از خواب پریدم،تعبیرش چیه؟
(ضمنا اینکه من دیشب بعد از مدتها عشقمو واسه یه ساعت دیدم و وقتی پیشش بودم خوشحال بودم ولی وقتی اومدم خونه حالم خیلی بد شد و دپرس شدم ک چقد کم بود،بعدم من افکار همیشگیم اینه ک راجب اینده و اهداف شخصیم خیلی فک میکنم و در تلاشم ک بهشون برسم،دیگه نمیدونم ک اینا ربطی ب خوابم دارن یا نه)ممنون میشم پاسخ بدید
دیدن برف در خواب بیانگر احساسات ابراز نشده و عواطف سرد و منجمد
شما است. شاید این رویا نشانه حس تنهایی و غفلت شما باشد. اگر در خواب دیدید که برف در حال آب شدن است به این معناست که بر ترس خود غلبه کرده و احساسات سرکوب شده خود را آزاد کرده‌اید. هوای برفی می‌تواند به ذهنی ناامید شما طبق اتفاقی که در ان شب در بیداری افتاده اشاره داشته باشد. ذهنی که احساس می‌کند جست و جو درباره‌ی حقیقت زندگی، بی فایده شده است و دیگر قدرت و منابع لازم را در اختیار ندارد. این رویا به شما می‌گوید که تنها ممکن است برای مدتی دچار خستگی فکری شده باشید.واین خواب سر منشا از حالت ناراحتی شما در بیداری را داشته است
بدون نام
۸ ماه پیش
سلام مادر من خواب دیده ک اتوبوس ب من زده و من خونریزی کردم ولی هرچقدر دنبال من بوده نتونسته پیدا کنه منو تعبیرش چیه
این خواب فقط برای مادرتان تعبیر دارد. ایشان در مورد برخی مسئولیت ها و وظایف مهمی که دارند غافل شده اند. شما در خواب مادرتان اشاره به این مسئولیت هایی است که مادرتان روزانه با آنها مواجه است. این خواب مادرتان با مسئله ای که این روزها درگیرش بوده اند مرتبط است.
نازنین
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم رفته بوم یک فروشگاه ماشین بیشتر سفید و نقره ای بودن از او نجا مادرم برام یک لباس تنم کرد بعد رفتم تا اب بخورم چن تا دختر اونجا بودن یکی شون ب اجبار خودش شیر رو گرف منم بدون لیوان اب خوردم بعد انگار اتفاقی افتاد ازشون فرار کردم رفتم حموم عمومی کمی کثیف بود رفتم قایم بشم با هر ضربه ای که به پشت میزدم سنجاب و خرگوش بیرون میومدن وقتی هم راه میرفتم دنبالم میومدن سنجاب بیشتر بود هم کوچک بود هم بزرگ سفیدم بیشتر بود لطفا خواهش میکنم زود جوابمو بدین خیلی ممنون
شما در این روزهای اخیر تمایلی به تغییر و تحول در زندگی تان دارید. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به آنچه ذهن تان درگیر است با آگاهی و شناخت اقدام کنید. حمام عمومی در خواب اشاره به پاکی افکار و از بین بردن موضوعات کم ارزش و پشیمانی از اشتباهات گذشته است. در تعبیر خواب های کهن به توبه از گناهان نیز اشاره شده است. سنجاب و خرگوش در خواب نماد موضوعاتی هستند که موجب دور شدن شما از مسائل با اهمیت میشوند. همچنین میتواند نماد کسی باشد که شما ار از مسئولیت های تان دور میکند. لازم است از این موضوعات که موجب آشفتگی افکارتان میشود دوری کنید.
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام دخترم خواب دیده با ۲۰۶مشکی با سرعت تمام درحالی رانندگی و لایی کشیدن بودن تعبیرش رو لطف میکنید
دختر شما برای رسیدن به اهداف شخصی در زندگی خود، نیازمند وسایل و موقعیت هایی هستند که باید از توانایی ها و استعدادهای خود برای پیشبرد اهداف شان استفاده کنند. رنگ مشکی در خواب نماد عزت و احترام است. که از این مسئله بدست خواهد آمد.
bahar
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دیروقت تنهایی سوار ماشینی شدم و رفتم ب رستورانی مجلل ک دست ی خانواده بود غذاهای خوبی ام داشتن همشونم اونجا جمع بودن دخترپسری از اون خونواده دیدم ک همش بحث داشتن دختره گریه میکرد غرمیزد پسره دلجویی میکرد من با دختره حرف زدم اشتیشون دادم دیروقت بود میخواستن بامن بیان گفتم با ماشینم ولی گوش ندادهمین ک رسیدم جلوی ماشین گفتم این ماشین من نیست ماشین دوستمه تنها اومدم ولی ما برای شما رختخوابی نداریم ک شب بمونید همشون با پتو اومدن دراخرم ازم خواستگاری شد
این خواب به موضوعاتی در بیداری شما اشاره دارد که در حال تاثیر گذاشتن در افکار و باورهای شماست. رستوران جایی برای خوردن است اما خوراک روح و روان، مسائلی است که از جنس تفکر و اندیشه است. این خواب از شما میخواهد تا بیشتر مراقب موضوعات تاثیرگذار باشید. در این روزهای اخیر مسائلی روی افکار و باورهای شما تاثیر گذاشته است. چیزی مانند یک دوست، یک کتاب و یا یک فیلم. این تاثیرات میتواند در آینده موجب تغییرات بزرگی در شما شود.
محمد رضا
۹ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
من خواب دیدم یک ماشین پراید سیاه (مال خودم نبود)بدون سرنشین در یک سراشیبی عقب عقب راه افتاد .من از جلو و کسی دیگر از عقب تلاش می کردیم جلوی حرکتش را بگیریم.تا اینکه موفق نشدیم و ماشین به یک ساختمان خورد و ناگهان تبدیل به گربه ای شد که چشم و مقداری از موهای صورتش توی دستم کنده شد و از من جداشد!لطفا بفرمایید تعبیرش چیست؟
ضمنا بنده چند روز پیش پرایدم را فروختم و ماشین پژو پارس ثبت نام کردم.و معلم هستم. و در اداره محل خدمتم پیشنهاد یک پست جدید به من شده است.
با سلام ماشین در خواب نمادی از تغییر وتحول در زندگی شما وکوشش در رسیدن به آرزوها واهداف زندگی شما می باشد در ضمن رنگ ماشین شما در خواب هم حاکی از این است که شما در رسیدن به اهدافتان تعادل را رعایت می کنید وبا وجود اینکه محتاط هستید وعاقلانه رفتار می کنید ولی در مواقع مورد نیاز می توانید به خوبی ریسک کنید گربه ای هم که در خواب دیده اید پیامی از جانب نا خود آگاه شماست که از شما میخواهد تا آرامش بروانی بیشتری برای خود فراهم کنید و زمانی را برای تخلیه روانی حود فراهم آورید به احتمال زیاد تمام خوابی که شما دیده اید نشات از پیشنهاد پست جدیدی است که به شما پیشنهاد شده است آرام باشید وموقعیت جدید خود را با آرامش بسنجید ان شاالله خیر وخوبی همراه دارد
محمدامین
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که تو ماشین مسابقه ای نشستم و دارم تو شهر مسابقه میدم (آخرین نفر مسابقه بودم)بعد نفر جلوییم که تو ماشین تنها نبود (من تنها بودم)برای سوار کردن مسافر ایستاد من هم پشت سرش ایستادم.
ممنون میشم تعبیرشو بگین.
ماشین در خواب نماد وسیلهء رسیدن به اهداف در زندگی واقعی تان است. و مسابقه ای بودن آن اشاره به هیجانات شما دارد. در کل این خواب از شما میخواهد تا با کنترل هیجانات خود راه رسیدن به هدف را بهتر درک کنید.
علی
۱۰ ماه پیش
من خواب دیدم یک مهمان خارجی با پورشه ماکان زرد رنگ آمد آن را به ما هدیه داد
در موقعیتی قرار خواهید گرفت که میتوانید از سختی ها و تنگناهایی که در رسیدن به اهداف تان دارید خارج شوید.
پارلا رسولی
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با دوست صمیمیم توی ماشین نشستیم و دوستم رانندگی میکنه بعد من بهش گفتم که اخه تو 14 سالته چطور تونستی گفت خیلی راحته ولی من خیلی نگران بودم که شاید تصادف کنیم و بعد یهویی متوجه نشدم چی شد که یه خواب دیگه دیدم و اونجا ماشین جلوییمون فامیلمون بود و تصادف کرد ولی پشت ماشین اسیب دید فقط تعبیراش چیه لطفا بگین ممنون میشم
دوست شما در خواب نماد توانایی و مهارت هایی است که در زندگی واقعی دست کم گرفته اید. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله آگاه باشید و با استفاده از توانایی های خود به رشد و پیشرفت تان کمک کنید.
احسان
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که از یه سراشیبی دارم میام پایین و یک پراید از بغل من رد میشه و داخل ماشین میبینم که دوست دختر قبلیم تو ماشین صندلی عقب نشسته وقتی با ماشین از کنار من رد میشه برمیگرده و منو نگاه میکنه و اصلا بهش فکر نکردم تو این ۲سال
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر شما در تنگنایی قرار دارید که با مدیریت و اقتدار میتوانید به خوبی از آن عبور کنید.
مینو
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو ماشین پسریم که دوسش البته اینو بگم تو عالم واقعی اون میگه دوسم نداره و خودم راننده ماشینم واون توماشین نیست انگار ماشین رو دزدیده بودم اما به قصد دشمنی ندزیدم بلکه شوخی بود بعد تو این خواب دیدم سوئیچ ماشینش شبیه سوئیچ عادی نیست بلکه شبیه کلیدهای صندوقچه بود که دست من بودن..میخواستم برم ماشینو پس بدم که رفتم برای دلجویی ازپسره چون ماشینشو برده بودم یه کاسه میوه فصل خریدم که بدم بهش..بعدش دیگه ازخواب بلند شدم
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر شما در تنگنایی قرار دارید که با مدیریت و اقتدار میتوانید به خوبی از آن عبور کنید.
حلما
۱ سال پیش
سلام،من خواب دیدم وزارت هستم و تو دفتر وزیر کشاورزی هستم و باهاش درمورد کارم حرف میزنم که میگفتم کمکم کنید تا اموزش و پرورش به من انتقالی بدن ،وزیر هم که اصلا نمیشناسم و ندیدم تا حالا ، به من گفت نمیتونم و از این حرفا بعد من گفتم منو نمیشناسید بابای من چندسال کارافرین نمونه شده حتی پیش شما و رهبر هم اومده من دختر فلانی هستم(اسم و فامیل بابامو دادم) بعد دیدم گفت دختر حسن هستی گفتم نه دختر رمصان هستم ، بعد گفت حالا ی صحبتی برات میکنم گفتم کدملی و شماره پرسنلی منو نمیخای گفت نه لازم نیست بعد از دفتر اومدم بیرون و تو محوطه حیاط چند نفر خانم رو دیدم آشنا بودن به همشون دست دادم و سلام کردم یکی از اونا دکتره ،بعد خواهر کوچیکمو دیدم گفتم برو کدملی و شماره پرسنلی منو بده به وزیر میترسم نداشته باشه ، بعد رفتم تو خیابون وایسادم که ماشین بگیرم خواهر کوچیکم اومد ی ۲۰۶ سفید سفید که سفیدیش مثل ماست بود وایساد سوار شدیم دیدم داخل ماشین هم سفید بود همه چیزاش صندلی سقف ماشین همه سفید بود ، دو نفر اقا جلو نشسته بودند اونا هم لباس فرم خلبانها پوشیده بودن که سفید بود انگار یکی راننده و یکی هم شاگرد بود خواهرم پشت شاگرد نشست منم پشت راننده ، دیدم اونی که شاگرد بود گفت یکیتون باید میاده شید من گفتم دو نفریم گت نمیشه باید یکیتون سوارشید من گفتم نه دو نفریم ، اون میگفت منم میگفتم نه دونفریم تا اینکه شاگرد چاقو کشید و با لبخند ترسیدیم ، گفت یکیتون باید پیاده شید گفتم‌دو نفریم من ترسیدم گفت که حالا شد بریم احساس کردم میخان ما رو بدزدن ،در ماشین رو خواستم باز کنم دیدم قفله و اونم همینطور چاقو به دست بود که از ترس خواستم پیاده شم(اینو بگم من معلمم دارم تلاش میکنم بیام شهر خودم ، البته دو نفریم من و دوستم ولی خیلیا میگن دو نفر نمیشه هر کسی باید جداگانه دنبال کارشو بگیره)مچکرم از قبل بابت تعبیرتون
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. همچنین شخص دزد در خواب سمبل و نماد ترس هایی است که در روزهای اخیر موجب ناراحتی افکار شما میشود. مانند ترس از اتفاقاتی در آینده. اما با توجه به جزئیاتی که بیان کردید مخصوصا رنگ ماشین و لباس دزدها، باید گفت که جای نگرانی نیست و این ترس ها به زودی از بین خواهند رفت.
مهربوون
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم تو خیابون وایسادم و نظاره گر چیزیم دیدم پسری که در واقعیت خوشم میاد ازش از یک پرایدی که چند نفر هم سرنشین داشت پیاده شده و یک قطعه از ماشین خودش نمیدونم درب ماشین بود یا بدنه ماشین ، و سفید رنگ بود تو دستش بود و پیاده شد و سوار ماشین خارجی برادرش که سیاه رنگ بود شد ، احساس کردم تصادف کرده
بهناز دریکوند
۱ سال پیش
سلام و خسته نباشید .خواب دیدم که ماشین همسرم شب بیرون خونه پارک شده بود و صبح که بیدار شدم رفتم بیرون دیدم که تمام چراغهای ماشین رو همراه با چهار چرخ ماشین رو دزد دزدیده بود و انگار ماشین خودش تو هوا بدون چرخ معلق مونده بود سریع اومدم به شوهرم گفتم که این اتفاق برای ماشین افتاده شوهرم رفت و به پلیس زنگ زنگ زد و من با لباسی کاملا نامناسب توی خونه بودم که شوهرم با پلیس بالا اومد و به من نگفت در رو باز کرد و پلیس من رو تو همون وضعیت دید و من سریعا به اتاقم رفتم و در رو بستم .ممنون میشم از پاسخگوییتون .
در موقعیتی قرار دارید که دچار تگناهایی از نظر فکری هستید. این خواب از شما میخواهد تا منطقی تصمیم بگیرید و خود را از این وضعیت آزاد کنید.
محمود
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم برادرم که پزشک هست سوار یک پیکان خیلی قدیمی شده و ماشین درست حرکت نمی کنه و با تعجب نگاهش کردم و گغتم چیزی نیست من خودم چند سال پیکان سوار بودم و داخل ماشین نگاه کردم با مدلی که من داشتم فرق می کرد و از برادرم یه کم بهتر بود ولی بهرحال اون یه دکتره و درآمد خوبی داره، لطف کنین برام تعبیر کنین ممنون.
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب نشان دهنده ی تنگنا هایی است که در این دوره ی زمانی، قدرت تمرکز و مدیریت شما را به چالش می کشند و با گذر از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری کمک کنید.
علی
۱ سال پیش
من خواب دیدم یدونه بی ام وآبی تو قرعه کشی برنده شدم
این خواب به شما میگوید همیشه آنچه به نظرتان خیلی خوب و بزرگ است، موجب شادی نمیشود!
سجاد
۱ سال پیش
با سلام و قبولی طاعات و عبادات شما
من خواب دیدم که یک L90 قرمز جدید خریدم و دارم رانندگی میکنم و لایی میکشم و از رانندگی لذت میبرم.و بعد اومدم کنار بابام.
بنظرتون تعبیرش چی میتونه باشه؟ البته کارم یک مقدار چالشیه و تو فکر اینم تغییری ایجاد کنم. باسپاس