اوقات شرعی لرستان

اوقات شرعی شهرستان های الیگودرز، خرم آباد، بروجرد، دورود و پل دختر از استان لرستان، اوقات شرعی لرستان

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی لرستان امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی لرستان به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های الیگودرز، خرم آباد، بروجرد، دورود و پل دختر از استان لرستان

 

اوقات شرعی الیگودرز

اذان صبح به افق الیگودرز
۰۵:۳۷:۰۳
 
طلوع افتاب به افق الیگودرز
۰۷:۰۵:۴۴
 
اذان ظهر به افق الیگودرز
۱۲:۰۵:۴۳
 
غروب آفتاب به افق الیگودرز
۱۷:۰۴:۲۴
 
اذان مغرب به افق الیگودرز

۱۷:۲۲:۵۵

 

اوقات شرعی خرم‌آباد

اذان صبح به افق خرم‌آباد
۰۵:۴۲:۱۳
 
طلوع افتاب به افق خرم‌آباد
۰۷:۱۰:۵۷
 
اذان ظهر به افق خرم‌آباد
۱۲:۱۰:۴۸
 
غروب آفتاب به افق خرم‌آباد
۱۷:۰۹:۲۰
 
اذان مغرب به افق خرم‌آباد

۱۷:۲۷:۵۲

 

اوقات شرعی بروجرد

اذان صبح به افق بروجرد
۰۵:۴۱:۱۹
 
طلوع افتاب به افق بروجرد
۰۷:۱۰:۳۴
 
اذان ظهر به افق بروجرد
۱۲:۰۹:۱۷
 
غروب آفتاب به افق بروجرد
۱۷:۰۶:۴۲
 
اذان مغرب به افق بروجرد

۱۷:۲۵:۲۰

 

اوقات شرعی دورود

اذان صبح به افق دورود
۰۵:۳۹:۲۷
 
طلوع افتاب به افق دورود
۰۷:۰۸:۱۴
 
اذان ظهر به افق دورود
۱۲:۰۸:۰۰
 
غروب آفتاب به افق دورود
۱۷:۰۶:۲۸
 
اذان مغرب به افق دورود

۱۷:۲۵:۰۰

 

اوقات شرعی پلدختر

اذان صبح به افق پلدختر
۰۵:۴۵:۲۵
 
طلوع افتاب به افق پلدختر
۰۷:۱۳:۴۶
 
اذان ظهر به افق پلدختر
۱۲:۱۴:۳۱
 
غروب آفتاب به افق پلدختر
۱۷:۱۳:۵۹
 
اذان مغرب به افق پلدختر

۱۷:۳۲:۲۵


ستاره
Logo