برادران لومیر ، نابغه هایی که سینما به آنها مدیون است

تاثیر برادران لومیر با اختراع سینماتوگراف و ساختن نخستین فیلم های کوتاه تاریخ سینما غیر قابل انکار است.

برادران لومیر

ستاره | سرویس چهره ها – برادران لومير به عنوان مخترعان فرانسوي و پيشگام کارخانجات توليد تجهيزات عکاسي، يکي از نخستين دوربين هاي فيلمبرداري و پروژکتوري به نام سينماتوگراف (واژه سينما از سينماتوگراف مشتق شده) را ساختند. اين دو برادر در سال ۱۸۹۵ فيلمي به نام «کارگران در حال خروج از کارخانه لومير» را ساختند که به نوعي نخستين فيلم تصوير متحرک شناخته مي شود. 

آگوست و لويي لومير پسران آنتوان لومير نقاش معروف ساکن شهر ليون بودند. اين دو برادر در مدرسه به درس علوم عشق مي ورزيدند و چون ذهني مهندسي داشتند براي تحصيل در رشته هاي تکنيکي به مدرسه فرستاده شدند.آنتوان که مي ديد مراحل جديد عکسبرداري کم کم دارد هنر Art او را از رونق مي اندازد تصميم گرفت کسب و کار جديدي راه بيندازد و کارخانه توليد تجيهزات عکسبرداري (صفحات عکاسي) تاسيس کرد.

در اين مسير پسرش لويي به او ملحق شد و در کارخانه روي تجهيزات عکاسي که پدرش توليد مي کرد، آزمايش هايي انجام مي داد. طي آزمايش هايي که لويي انجام مي داد توانست مرحله اي را کشف کند که به ظهور عکس کمک مي کرد. او در سال ۱۸۸۱ و در ۱۷ سالگي «مرحله صفحات خشک» را ابداع کرد که به مرحله «’Etiquette Bleue» شهرت پيدا کرد. اين اختراع به کارخانه پدر رونق جديدي بخشيد و کارخانه در حومه ليون شروع به توليد اين صفحات کرد.در سال ۱۸۹۴ کارخانه لومير سالانه ۱۵ ميليون صفحه توليد مي کرد و در آن سال ها آنتوان تاجري مشهور و موفق بود.

همان سال از آنتوان دعوت شد تا در مراسم رونمايي کينه توسکوپ اديسون در شهر پاريس حضور بهم رساند. آنتوان با ديدن اختراع اديسون چنان هيجان زده شده بود که وقتي به ليون بازگشت يک تکه فيلم از کينه توسکوپ را به لويي داد و گفت: «بايد اين را بسازي چون اديسون با قيمت هاي نجومي اين را مي فروشد و ساخت دوربين در فرانسه فيلمسازي را ارزان تر مي کند.»

برادران لومير زمستان ۱۸۹۴ روي ساختن يک دوربين فيلمبرداري و نمايش فيلم کار کردند و در نهايت آگوست نخستين دوربين هاي آزمايشي را ساخت. هدف لويي و آگوست چيره شدن بر محدوديت ها و مشکلات دوربين اديسون بود. به زعم آنها کينه توسکوپ دو مشکل اساسي داشت؛ نخست اينکه سايز کينه توگراف بزرگ بود و وزن و ابعاد آن باعث مي شد فقط در استوديو بتوان از آن استفاده کرد. دوم کارايي کينه توسکوپ بود که هر بار فقط يک تماشاگر مي توانست به کمک آن فيلم تماشا کند.

در ماه هاي ابتدايي سال ۱۸۹۵ برادران لومير دوربيني اختراع کردند که آميزه اي از پروژکتور، چاپگر و دوربين بود و نامش را سينماتوگراف گذاشتند سينماتوگراف به مراتب کوچک تر و سبک تر (۵ کيلو گرم) از کينه توگراف اديسون محسوب مي شد.

در ماه هاي ابتدايي سال ۱۸۹۵ برادران لومير دوربيني اختراع کردند که آميزه اي از پروژکتور، چاپگر و دوربين بود و نامش را سينماتوگراف گذاشتند سينماتوگراف به مراتب کوچک تر و سبک تر (۵ کيلو گرم) از کينه توگراف اديسون محسوب مي شد. سينماتوگراف را مي شد با دست حمل و نقل کرد و برادران لومير از فيلمي با سرعت ۱۶ فريم در ثانيه استفاده مي کردند که در مقايسه با فيلم ۴۸ فريم در ثانيه اديسون سرعت پايين تري داشت و در حقيقت سينماتوگراف از فيلم کمتري استفاده مي کرد.

در آن زمان و در ساخت سينماتوگراف مهم ترين تصميم را لويي گرفت که از قاعده «حرکت متناوب» در سينماتوگراف استفاده کرد و قطعه اي شبيه آنچه در ماشين خياطي استفاده مي شود در دوربين به کار گرفت. اين قاعده چيزي بود که اديسون نپذيرفته بود و تلاش کرده بود براي پروژکتور از حرکت پيوسته استفاده کند.

ستاره
Logo