اوقات شرعی گیلان

اوقات شرعی شهرستان های رودبار، شفت، لنگرود، لاهیجان، فومن، رشت، آستانه اشرفیه، صومعه سرا، رضوان شهر، بندر انزلی، تالش و آستارا استان گیلان، اوقات شرعی گیلان

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی گیلان امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی گیلان به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های رودبار، شفت، لنگرود، لاهیجان، فومن، رشت، آستانه اشرفیه، صومعه سرا، رضوان شهر، بندر انزلی، تالش و آستارا استان گیلان

 

اوقات شرعی رودبار

اذان صبح به افق رودبار
۰۵:۴۲:۳۸
 
طلوع افتاب به افق رودبار
۰۷:۱۵:۲۵
 
اذان ظهر به افق رودبار
۱۲:۰۶:۳۱
 
غروب آفتاب به افق رودبار
۱۶:۵۶:۱۹
 
اذان مغرب به افق رودبار

۱۷:۱۵:۴۸

 

اوقات شرعی شفت

اذان صبح به افق شفت
۰۵:۴۳:۱۲
 
طلوع افتاب به افق شفت
۰۷:۱۶:۲۵
 
اذان ظهر به افق شفت
۱۲:۰۶:۳۶
 
غروب آفتاب به افق شفت
۱۶:۵۵:۲۸
 
اذان مغرب به افق شفت

۱۷:۱۵:۰۳

 

اوقات شرعی لنگرود

اذان صبح به افق لنگرود
۰۵:۴۰:۱۶
 
طلوع افتاب به افق لنگرود
۰۷:۱۳:۳۳
 
اذان ظهر به افق لنگرود
۱۲:۰۳:۳۸
 
غروب آفتاب به افق لنگرود
۱۶:۵۲:۲۵
 
اذان مغرب به افق لنگرود

۱۷:۱۲:۰۱

 

اوقات شرعی لاهیجان

اذان صبح به افق لاهیجان
۰۵:۴۰:۴۶
 
طلوع افتاب به افق لاهیجان
۰۷:۱۴:۰۳
 
اذان ظهر به افق لاهیجان
۱۲:۰۴:۰۷
 
غروب آفتاب به افق لاهیجان
۱۶:۵۲:۵۲
 
اذان مغرب به افق لاهیجان

۱۷:۱۲:۲۸

 

اوقات شرعی فومن

اذان صبح به افق فومن
۰۵:۴۳:۳۶
 
طلوع افتاب به افق فومن
۰۷:۱۶:۵۴
 
اذان ظهر به افق فومن
۱۲:۰۶:۵۵
 
غروب آفتاب به افق فومن
۱۶:۵۵:۳۷
 
اذان مغرب به افق فومن

۱۷:۱۵:۱۳

 

اوقات شرعی رشت

اذان صبح به افق رشت
۰۵:۴۲:۲۱
 
طلوع افتاب به افق رشت
۰۷:۱۵:۴۰
 
اذان ظهر به افق رشت
۱۲:۰۵:۴۱
 
غروب آفتاب به افق رشت
۱۶:۵۴:۲۲
 
اذان مغرب به افق رشت

۱۷:۱۳:۵۹

 

اوقات شرعی آستانه اشرفیه

اذان صبح به افق آستانه اشرفیه
۰۵:۴۱:۱۰
 
طلوع افتاب به افق آستانه اشرفیه
۰۷:۱۴:۳۲
 
اذان ظهر به افق آستانه اشرفیه
۱۲:۰۴:۲۶
 
غروب آفتاب به افق آستانه اشرفیه
۱۶:۵۳:۰۱
 
اذان مغرب به افق آستانه اشرفیه

۱۷:۱۲:۳۹

 

اوقات شرعی صومعه سرا

اذان صبح به افق صومعه سرا
۰۵:۴۳:۴۲
 
طلوع افتاب به افق صومعه سرا
۰۷:۱۷:۰۶
 
اذان ظهر به افق صومعه سرا
۱۲:۰۶:۵۵
 
غروب آفتاب به افق صومعه سرا
۱۶:۵۵:۲۵
 
اذان مغرب به افق صومعه سرا

۱۷:۱۵:۰۳

 

اوقات شرعی رضوان‌شهر

اذان صبح به افق رضوان‌شهر
۰۵:۴۴:۴۹
 
طلوع افتاب به افق رضوان‌شهر
۰۷:۱۸:۳۳
 
اذان ظهر به افق رضوان‌شهر
۱۲:۰۷:۴۱
 
غروب آفتاب به افق رضوان‌شهر
۱۶:۵۵:۲۹
 
اذان مغرب به افق رضوان‌شهر

۱۷:۱۵:۱۲

 

اوقات شرعی بندر انزلی

اذان صبح به افق بندر انزلی
۰۵:۴۳:۲۶
 
طلوع افتاب به افق بندر انزلی
۰۷:۱۷:۰۵
 
اذان ظهر به افق بندر انزلی
۱۲:۰۶:۲۴
 
غروب آفتاب به افق بندر انزلی
۱۶:۵۴:۲۴
 
اذان مغرب به افق بندر انزلی

۱۷:۱۴:۰۵

 

اوقات شرعی تالش

اذان صبح به افق تالش
۰۵:۴۶:۰۱
 
طلوع افتاب به افق تالش
۰۷:۲۰:۰۷
 
اذان ظهر به افق تالش
۱۲:۰۸:۳۱
 
غروب آفتاب به افق تالش
۱۶:۵۵:۳۶
 
اذان مغرب به افق تالش

۱۷:۱۵:۲۴

 

اوقات شرعی آستارا

اذان صبح به افق آستارا
۰۵:۴۷:۱۱
 
طلوع افتاب به افق آستارا
۰۷:۲۲:۱۱
 
اذان ظهر به افق آستارا
۱۲:۰۸:۴۸
 
غروب آفتاب به افق آستارا
۱۶:۵۴:۰۵
 
اذان مغرب به افق آستارا

۱۷:۱۴:۰۶


ستاره
Logo