اوقات شرعی گلستان

اوقات شرعی شهرستان های کردکوی، گرگان، بندرترکمن، آزادشهر، مینودشت و گالیکشن از استان گلستان، اوقات شرعی گلستان

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی گلستان امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی گلستان به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های کردکوی، گرگان، بندرترکمن، آزادشهر، مینودشت و گالیکشن از استان گلستان

 

اوقات شرعی کردکوی

اذان صبح به افق کردکوی
۰۵:۲۳:۵۲
 
طلوع افتاب به افق کردکوی
۰۶:۵۶:۳۶
 
اذان ظهر به افق کردکوی
۱۱:۴۷:۴۷
 
غروب آفتاب به افق کردکوی
۱۶:۳۷:۴۰
 
اذان مغرب به افق کردکوی

۱۶:۵۷:۰۹

 

اوقات شرعی گرگان

اذان صبح به افق گرگان
۰۵:۲۲:۳۶
 
طلوع افتاب به افق گرگان
۰۶:۵۵:۲۶
 
اذان ظهر به افق گرگان
۱۱:۴۶:۲۶
 
غروب آفتاب به افق گرگان
۱۶:۳۶:۰۷
 
اذان مغرب به افق گرگان

۱۶:۵۵:۳۷

 

اوقات شرعی بندر ترکمن

اذان صبح به افق بندر ترکمن
۰۵:۲۴:۱۱
 
طلوع افتاب به افق بندر ترکمن
۰۶:۵۷:۰۴
 
اذان ظهر به افق بندر ترکمن
۱۱:۴۷:۵۷
 
غروب آفتاب به افق بندر ترکمن
۱۶:۳۷:۳۲
 
اذان مغرب به افق بندر ترکمن

۱۶:۵۷:۰۲

 

اوقات شرعی آزادشهر

اذان صبح به افق آزادشهر
۰۵:۱۹:۵۵
 
طلوع افتاب به افق آزادشهر
۰۶:۵۳:۰۲
 
اذان ظهر به افق آزادشهر
۱۱:۴۳:۲۶
 
غروب آفتاب به افق آزادشهر
۱۶:۳۲:۳۱
 
اذان مغرب به افق آزادشهر

۱۶:۵۲:۰۵

 

اوقات شرعی مینودشت

اذان صبح به افق مینودشت
۰۵:۱۹:۲۳
 
طلوع افتاب به افق مینودشت
۰۶:۵۲:۴۲
 
اذان ظهر به افق مینودشت
۱۱:۴۲:۴۳
 
غروب آفتاب به افق مینودشت
۱۶:۳۱:۲۵
 
اذان مغرب به افق مینودشت

۱۶:۵۱:۰۱

 

اوقات شرعی گالیکش

اذان صبح به افق گالیکش
۰۵:۱۹:۰۷
 
طلوع افتاب به افق گالیکش
۰۶:۵۲:۳۲
 
اذان ظهر به افق گالیکش
۱۱:۴۲:۲۱
 
غروب آفتاب به افق گالیکش
۱۶:۳۰:۵۱
 
اذان مغرب به افق گالیکش

۱۶:۵۰:۲۹


ستاره
Logo