اوقات شرعی کرمانشاه

اوقات شرعی شهرستان های گیلان غرب، اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه، صحنه، کنگاور، قصر شیرین و پاوه از استان کرمانشاه، اوقات شرعی کرمانشاه

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی کرمانشاه امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی کرمانشاه به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های گیلان غرب، اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه، صحنه، کنگاور، قصر شیرین و پاوه از استان کرمانشاه

 

اوقات شرعی گیلان غرب

اذان صبح به افق گیلان غرب
۰۵:۵۲:۵۵
 
طلوع افتاب به افق گیلان غرب
۰۷:۲۲:۲۴
 
اذان ظهر به افق گیلان غرب
۱۲:۲۰:۳۴
 
غروب آفتاب به افق گیلان غرب
۱۷:۱۷:۲۵
 
اذان مغرب به افق گیلان غرب

۱۷:۳۶:۰۷

 

اوقات شرعی اسلام‌آباد غرب

اذان صبح به افق اسلام‌آباد غرب
۰۵:۵۰:۲۶
 
طلوع افتاب به افق اسلام‌آباد غرب
۰۷:۱۹:۵۳
 
اذان ظهر به افق اسلام‌آباد غرب
۱۲:۱۸:۰۷
 
غروب آفتاب به افق اسلام‌آباد غرب
۱۷:۱۵:۰۳
 
اذان مغرب به افق اسلام‌آباد غرب

۱۷:۳۳:۴۵

 

اوقات شرعی کرمانشاه

اذان صبح به افق کرمانشاه
۰۵:۴۸:۳۵
 
طلوع افتاب به افق کرمانشاه
۰۷:۱۸:۱۶
 
اذان ظهر به افق کرمانشاه
۱۲:۱۶:۰۰
 
غروب آفتاب به افق کرمانشاه
۱۷:۱۲:۲۶
 
اذان مغرب به افق کرمانشاه

۱۷:۳۱:۱۱

 

اوقات شرعی صحنه

اذان صبح به افق صحنه
۰۵:۴۶:۱۴
 
طلوع افتاب به افق صحنه
۰۷:۱۶:۰۸
 
اذان ظهر به افق صحنه
۱۲:۱۳:۲۴
 
غروب آفتاب به افق صحنه
۱۷:۰۹:۲۲
 
اذان مغرب به افق صحنه

۱۷:۲۸:۱۰

 

اوقات شرعی کنگاور

اذان صبح به افق کنگاور
۰۵:۴۵:۱۶
 
طلوع افتاب به افق کنگاور
۰۷:۱۵:۱۱
 
اذان ظهر به افق کنگاور
۱۲:۱۲:۲۴
 
غروب آفتاب به افق کنگاور
۱۷:۰۸:۱۹
 
اذان مغرب به افق کنگاور

۱۷:۲۷:۰۷

 

اوقات شرعی قصر شیرین

اذان صبح به افق قصر شیرین
۰۵:۵۴:۴۶
 
طلوع افتاب به افق قصر شیرین
۰۷:۲۴:۴۱
 
اذان ظهر به افق قصر شیرین
۱۲:۲۱:۵۳
 
غروب آفتاب به افق قصر شیرین
۱۷:۱۷:۴۶
 
اذان مغرب به افق قصر شیرین

۱۷:۳۶:۳۵

 

اوقات شرعی پاوه

اذان صبح به افق پاوه
۰۵:۵۲:۲۵
 
طلوع افتاب به افق پاوه
۰۷:۲۲:۵۸
 
اذان ظهر به افق پاوه
۱۲:۱۸:۴۸
 
غروب آفتاب به افق پاوه
۱۷:۱۳:۲۰
 
اذان مغرب به افق پاوه

۱۷:۳۲:۱۷


ستاره
Logo