توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی همسر مهناز افشار از زندان

اژه ایی: فرد می تواند اعتراض کند اگر این بازداشت پس از اعتراض تایید شد این بازداشت موقت سقفش مشخص شده اما کف آن مشخص نیست.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی همسر مهناز افشار از زندان
کافه سينما/ پانزدهم اسفندماه غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه يک منبع آگاه از جانب هلال احمر از آزادي ياسين رامين خبر داد، در مورد اين پرونده توضيح دهيد، گفت: ايشان با قرار وثيقه بعد از ۵ ماه آزاد شد. بارها گفته ام افرادي که تحت تعقيب قرار مي گيرند بعضي الزام به بازداشت موقت دارند و در مورد بعضي اين الزام وجود ندارد، البته در قانون جديد اين موارد کمتر شده است و اختيار آن به قاضي داده شده است. در مواردي که اقدام به بازداشت موقت وجود دارد، دلايل اين اقدام اين است که ممکن است جايي بيم تباني باشد يا بيم ابقاي آثار جرم باشد، يا در جايي باشد که ممکن است فرد فرار کند و ساير مسائلي که در قانون پيش بيني شده است که قاضي دستور بازداشت موقت مي‌دهد.
وي افزود: فرد مي‌تواند اعتراض کند، اگر اين بازداشت پس از اعتراض تاييد شد، اين بازداشت موقت سقفش مشخص شده، اما کف آن مشخص نيست. امکان اين وجود دارد يک روز يا چند روز بازداشت شود تا رفع موجبات بازداشت موقت صورت گيرد. گاهي قرار وثيقه صادر مي شود که از ابتدا تا انتهاي آن قرار تغيير نمي‌کند و شخص نمي تواند آن را تامين نمايد و تا تامين نکند بازداشت مي ماند.
محسني اژه اي ادامه داد: براي مثال، قرار يک ميلياردي صادر مي شود و پس از آن بررسي مي شود که قرار بايد در حد ۵۰۰ ميليون باشد، در نتيجه قرار را تخفيف مي دهند و شخص پس از کمتر شدن مبلغ آن را تامين مي کند. گاهي هم ممکن است ابتدائا قرار وثيقه کمتر باشد و با بررسي افزايش يابد. در مورد اين شخص با بررسي ها قرار وثيقه تخفيف پيدا کرد و ايشان در روزهاي اخير آزاد شدند اما تا زمان رسيدگي پرونده در دادگاه آزاد هستند.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo