تفسیر و تعبیر خواب ماه

با تعبیر خواب ماه، تعبیر خواب ماه در دست، تعبیر خواب ماه کامل (ماه شب چهارده)، تعبیر خواب هلال ماه، تعبیر خواب جنگ دو ماه، تعبیر خواب ماه و خورشید کنار هم و تعبیر خواب ماه پشت ابر همراه ما باشید.
تعبیر خواب ماه
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن ماه در خواب می‌تواند در حالت‌های مختلفی رخ دهد. از جمله خواب‌های فراوانی که در مورد ماه دیده می‌شود می‌توان به افتادن ماه، دیدن سه ماه در آسمان، ماه شب چهارده و…. اشاره کرد. دیدن هر کدام از این خواب‌ها به گفته معبرین اسلامی و معبرین غربی تعابیری متفاوتی را به همراه دارد به طور مثال و در حالت کلی دیدن ماه به پادشاه یا شخص مهم مملکتی و در برخی حالات مادر تعبیر شده است. با تعبیر خواب ماه همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سه ماه در آسمان - تعبیر خواب ماه شب چهارده - تعبیر خواب ماه ابن سیرین - تعبیر خواب ماه و ستاره - تعبیر خواب ماه و خورشید در کنار هم

 

تعبیر خواب ماه

معبرین غربی گویند:

دیدن ماه در خواب از نظر تحلیلگران خواب و رویا جنبه‌های پنهان و اسرار آمیز بیننده خواب را نشان می‌دهد. این خواب اغلب با عرفان زنانه همراه است. از طرفی دیگر ماه می‌تواند نمادی از تغییر روحیه شما باشد. به طوری که اگر دو ماه در خواب ببینید به این معنی است افکارتان به دو جهت مختلف کشیده خواهد شد.

هلال ماه نماد تغییرات چرخه‌ای و حرکت است. شما همواره در مسیر زندگیتان در حال پیشرفت هستید.

ماه کامل سمبل تمامیت و ماه نو نشانه‌ای از شروع یک مسیر جدید است.


جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب ماه، مادر است.
ابن سیرین می‌گوید: دیدن ماه به معنای وزیر و پادشاه است.
حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر ماه وزیر است.
تعبیرگران می‌گویند: تعبیر دیدن ماه در خواب این است که پادشاه یا وزیر صاحب فرزندی پسر می‌شود.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند: 
تعبیرهای ماه عبارت‌اند از:
 1. پادشاه
 2. وزیر
 3. دوست
 4. رییس
 5. شرافت و جاه
 6. کنیزک
 7. غلام
 8. کار باطل
 9. والی و فرمانروا
 10. عالم و دانشمندی مفسد و بدکردار
 11. سروری
 12. مادر
 13. پدر
 14. زن
 15. فرزند
 16. پسر
 17. بزرگی

باتوجه به آیه چهارم سوره یوسف:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿۴﴾

آن گاه که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند!

مراد از خورشید و ماه، پدر و مادر حضرت یوسف و یا پدر و خاله اش (بنابر برخی نقل ها) بوده و مراد از یازده ستاره، برادران یازده گانه آن حضرت بوده‌اند.

تعبیر خواب گرفتن ماه در دست

جابر مغربی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی ماه را گرفته‌ای و به دست آوردی با شخص زیبایی ازدواج می‌کنی.
 • اگر آفتاب و ماه و ستاره‌ها را که تیره و سیاه می‌باشند را گرفته‌ای نابود خواهی شد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ماه را گرفتی و به دست آوردی تعبیرش این است که وزیر پادشاه می‌شوی
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ماه را در دست گرفته‌ای یا در کنار تو آمده است صاحب فرزندی پسر خواهی شد که عالم و دانا گردد.

 

تعبیر خواب ماه و خورشید کنار هم

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آفتاب یا ماه و یا همه ستاره‌ها در یک جا جمع شده‌اند و تو هم همه آن‌ها و همچنین نورشان را گرفته‌ای کل جهان می‌شوی و همه پادشاهان جهان فرمانبردار و مطیع تو خواهند شد.

 

تعبیر خواب ماه - تعبیر خواب ماه پشت ابر

تعبیر خواب ماه

 

تعبیر دیدن حالت‌های مختلف ماه در خواب

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی ماه با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که حاکم و فرمانروای منطقه‌ای می‌شوی.
 • اگر ببینی آفتاب یا ماه می‌لرزد بیانگر آن است که پادشاه (مقام یا شخص مهم) آن سرزمین دچار ضرر و زیان می‌شود.
 • اگر ببینی دو ماه با یکدیگر جنگ می‌کنند بین دو پادشاه درگیری و دشمنی بوجود می‌آید و اگر یکی از ماه‌ها ناقص شدند یکی از آن دو برکنار می‌شود.
 • اگر ببینی ماه به دو نیم شده است پادشاه یا وزیر هلاک می‌شود.

 

تعبیر خواب ماه کامل (ماه چهاردهم)

ابراهیم کرمانی می‌گوید:اگر ببینی ماه بدر (قرص کامل) شده و در خانه تو تابیده است اهل خانه از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آورند.

معبرین غربی گویند:

 • دیدن ماه کامل درخواب که به وضوح در آسمان دیده می‌شود به این معنی است که همه چیز بر وفق شما خواهد بود. روابط عاطفیتان پایدار و اوقات شیرینی را سپری خواهید کرد.
 • اگر بیننده خواب باردار باشد و خواب ماه کامل ببینید فرزندی پسر به دنیا خواهید آورد.
 • تعبیر خواب ماه کامل برای بیماران بهبودی و رهایی از بیماری است.

 

تعبیر خواب هلال ماه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی هلال ماه (از محل طلوع ماه در آسمان) طلوع کرده و بالا آمده است به این معنی است که فرزند تو در آن محل پادشاه می‌شود.

تبلیغات در ستاره


معبرین غربی گویند: دیدن هلال ماه در خواب سمبلی از نیمه تاریک و تردیدهای ذهن بیننده خواب است. این روزها به شدت دو دل و مردد شده‌اید. اگر در حال سفر با هواپیما هستید احتمالا این خواب هشداری در رابطه با خطر است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ماه هلال باشد و آن را بگیری شخصی که با آن ازدواج خواهی کرد از اصالت کمی بهره مند است.

 

تعبیر خواب ماه پشت ابر

معبرین غربی گویند: دیدن ماه در میان ابرها نمادی از تغییر در رابطه با معشوق و شریک عاطفی است. این رابطه روز به روز بدتر خواهد شد. شما برای غلبه بر مشکلات محکوم به نتیجه گرفتن هستید.

 

تعبیر خواب ماه (آنلی بیتون)

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب، نشانه کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است.
 • اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می‌شود، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.
 • دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است.
 • اگر دختری خواب ببیند از ماه می‌خواهد سرنوشت آینده او را بازگوید، علامت آن است که با فرد مورد علاقه خود ازدواج خواهد کرد. اما اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد، نشانه آن است که بخاطر علاقه بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد. و اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می‌شود، نشانه آن است که به علت نداشتن درایت و مهارت‌های زنانه شادی‌ها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت.
 • اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است، نشانه آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت.
 

تعبیر خواب ماه گرفتگی

لوک اویتنهاو می‌گوید: ماه گرفتگی در خواب نشانه بی وفایی، خبرهای بد است.
بيتون مى‌گويد:
 • ماه گرفتگی در خواب، دلالت بر آن دارد كه سلامتى شما در خطر است.
 • از نقطه نظری دیگر به این معناست که شایعات جامعه را به ویرانی خواهد کشاند.
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان


384 نظر
 1. سلام من خواب دیدم که از پشت بوم به آسمون نگاه میکنم ، ماه کامل و بزرگ و نزدیکه ،همینطور خیلیی قشنگ !
  بعد از چند لحظه یه کره دورش میچرخه ، گفتن زمینه ، هربار که زمین میچرخید جلوی ماه قرار میگرفت یه شکوه و جلال بی نظیر داشت
  من انقدر ب وجد اومدم که گوشیمو برداشتم فیلم بگیرم ولی هیچکدوم از اطرافیانم براشون مهم نبود و لذت نمیبردن از دیدن ماه .
  آیا تعبیری داره این خواب🥺

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. حاکی از تکامل است. بیان کننده ی خلاقیت، اکتشاف و ماجراجویی تازه است. می کوشید خودتان را با انرژی های بکر، همتراز کنید؛ انرژی هایی که هرگز نمی دانستید داریدشان. تعبیر دیگر: می کوشید از واقعیت بیداری تان بگریزید. به یک رابطه یا موقعیت در حال گسترش اشاره دارد. از سوی دیگر، نشانگر اتمام یک پروژه یا کار است. آماده ی لذت بردن و بهره مندی از مزایای کارتان هستید. تعبیر دیگر: نشان دهنده ی جنبه ی پنهان، رمزآلود شماست. مربوط به جذبه و راز و غریزه ی زنانه است. تعبیر دیگر: گویای حالت های در حال تغییر است.

 2. سلام،خواب دیدم ماه خیلی بزرگ و کامل بود ولی نه اینکه دایره باشه، بشکل بیضی عمودی، و خیلی نزدیک بود بهمون، ولی یک سیاره یا نمیدونم چی بود که کاملا اندازه خودش بود و یخورده پشت ماه بود ولی مشخص بود قشنگ.مثل حالت همپوشانی ماه با یک سیاره بود ولی اون سیاره هم معلوم بود یعنی بطور کامل پشت ماه نبود.جالب ترش اینکه توی خواب میگفتیم خسوف شده! بعدشم که یجور شد انگار شکل ماه رو نمیدیدیم بلکه سطحش کاملا مشخص بود باز بود میشد مثل زمین دیدش داخلش رو و چندمتر باهام فاصله داشت انقد نزدیک تر بود! اگر میتونید تعبیری بهم بدید لطفا

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از خلاقیت، اکتشاف و ماجراجویی تازه است. می کوشید خودتان را با انرژی های بکر، همتراز کنید؛ انرژی هایی که هرگز نمی دانستید داریدشان. تعبیر دیگر: می کوشید از واقعیت بیداری تان بگریزید. گویای جنبه ی پنهان، رمزآلود شماست. مربوط به جذبه و راز و غریزه ی زنانه است. تعبیر دیگر: نمایانگر حالت های در حال تغییر است.

 3. سلام خسته نباشید من ی شب خواب دیدم معلم مدرسم من و دوستم رو اورده که ماه رو ببینیم ( ماه کامل) و ما به ماه خیلی خیلی نزدیک میشیم و دراز میکشیم بعد ازمون میخواد توصیفش کنیم اول ماه عادی بود بعد تبدیل میشه به رنگ ابی و بنفش و بعدش ماه برفی میشه و همه جا سرد میشه و کم کم دماغمون یخ میزنه و نمیتونیم نفس بکشیم و معلمم شیطانی میخنده و منم سعی میکردم زنده بمونم تعبیرش چیه

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تعبیر دیگر: مربوط به مسائل اختیار و جستجوی تأیید است. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید در معرض آزمون قرار می گیرید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. حاکی از تکامل است. در جایی از زندگی تان، پیشرفت غیرمنتظره ای را تجربه می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست احساس ایزوله بودن کنید یا از نظر احساسی، مهار شده اید و جلوی احساس تان گرفته شده است. می تواند بازتابی از احساسات تان درباره ی عاشق یا شخصی خاص باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «کم کم دماغمون» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 4. سلام خسته نباشید. آیا وقتی مدام و بارها در یک شب شخصی از نزدیکان که زنده هست در خواب ببینیم تعبیر و دلیل خاصی داره؟

  • سلام؛ ممنون! این خوابها معمولا اتفاق، نتیجه یا زمینه ای مشابه دارند و در مرحله های گوناگونی از زندگی مان رخ می دهند. خواب می خواهد توجهتان را به موضوع بشدت مهمی جلب کند که نیازست رویش کار کنید. می کوشد پیغامی را در شب اول به شما برساند؛ اما آنچنانکه لازمست، جدی نمی گیریدش. یعنی آن را تعبیر نمی کنید و تغییری که لازمست را در مسیرتان نمی دهید. این خواب ها معمولا شامل پیغام های بشدت مهم ناخودآگاهند! وقتی راه حل مسأله را می یابید، این خواب ها متوقف می شوند. از دیدگاه فراروانشناسی: بیانگر وقوع پیشامدی است که به ایشان مربوط می باشد.

 5. سلام. من خواب دیدم آسمون ابریه اما از یه قسمت ابرا کنار رفتن و ماه کامل ظاهر شد و تو اون قسمت از آسمون که ابر نبود آسمون خیلی زیبا بود و من داشتم از تماشای ماه لذت میبردم که یهو آسمون یه جور ترسناکی شد و من ترسیدم و فرار کردم. تعبیرش چیه؟!

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان هشدار ناراحتی و مشکل است. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. حاکی از تکامل است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 6. سلام
  من دیشب خواب دیدم که بیرون بودم بعد روز بود و یهو خورشید رفت و بعدش به یه نقطه نارنجی تبدیل شد و بعدش ماه کامل اومد اولش سفیدِسفید بود بعد به یه چشم بهم زدن گوله آتیش شد بعدم شروع کرد یه سرعت خیلییییی زیاد چرخیدن و بعدش وایساد همه ترسیده بودن جیغ میزدن و فقط وجود مادرمو حس میکردم از بین ادما بعدم ماه سفید شد هم چی آروم شد بعدم با سرعت ماه کامل نزدیک زمین شد فاصلش جوری بود که میشد ماهو با تمام حفره هاشو همچیش نگاه کرد تو خواب خیلی حس ترس میکردم
  ولی وقتی ماه کاملو نزدیک زمین دیدم اروم شدم بعدم از خواب پریدم

  • سلام! خوابتان حاکی از زمانی است که انرژی تان را خوب استفاده می کنید. از تجربه ها و درس های گذشته تان بیاموزید. تعبیر دیگر: علامتی از روشن کردن موقعیتی است. گویای جنبه ی پنهان، رمزآلود شماست. مربوط به جذبه و راز و غریزه ی زنانه است. تعبیر دیگر: نمایانگر حالت های در حال تغییر است. بیانگر دوست یا عضو خانواده است که به کمک تان نیاز دارد. نشانگر تکامل است. نشان دهنده ی نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!

 7. خواب دیدم .شب.ماه خیلی خیلی . به زمین نزدیک است .وپر نور.من به ماه خیلی نزدیکم وبه ماه نگاه میکردم که ماه چقدر نزدیک است وبزرگ.نزدیکی ماه به زمین شبیه موقع غروب افتاب که احساس میشه به زمین نزدیک است ولی با این تفاوت که ماه بزرگی ونور زیادی داشت

  • در ابتدا سلام! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. حاکی از الوهیت، آگاهی بیشتر و معنویت است. لازمست ارادت تان را درباره ی کسی یا موقعیتی مهم، بنمایانید. ممکنست استعاره ای از عقل باشد و کسی که باهوش است. اگر خوابتان روشن و نورانی باشد، می تواند گویای خوابی روحانی یا حماسی باشد. نمایانگر جنبه ی پنهان، رمزآلود شماست. مربوط به جذبه و راز و غریزه ی زنانه است. تعبیر دیگر: بیانگر حالت های در حال تغییر است.

 8. سلام وقت بخیر.من دیشب خواب دیدم یه خونه ای هست چند نفر بودن که اونجا مدیتیشن میکردن بعد من یه دفعه رفتم بالای پشت بوم گفتم می‌خوام ترس هامو رها کنم .
  وقتی رسیدم پشت بوم شب بود یک ماه کامل قرمز با یک ماه کامل سفید و پر از ستاره توی آسمان دیدم خیلی بهم نزدیک بودن و بزرگ با خودم گفتم چقدر قشنگه اینجا به مامان و بابام زنگ زدم که ماه کامل رو دیدین چقدر قشنگه اوناهم گفتن اره دیگه یادم نیست اون بالا چیکار کردم ولی وقتی اومدم پایین گریه کردم چند تا از دخترای اونجا منو بغل کردن بعد یه قسمتی از حیاط رفتم که اونجا شب بود آسمون پر از ستاره انگار خیلی بهم نزدیک بودن و یه قسمت دیگه ی حیاط روز بود و پر از درخت و صدای آب میومد بعد از خواب بیدار شدم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. حاکی از تکامل است. علامتی از کمال، موفقیت یا آرمان های بالاست. تصمیمی را به دست تقدیر و شانس می گذارید. شاید خیلی خیالباف یا آرمانگرا هستید. می کوشید موقعیت یا مبنایی را ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: گویای تمایل تان برای شهرت و شانس است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اینجا به مامان» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • اینجا به مامان و بابام زنگ زدم که ماه کامل رو دیدین چقدر قشنگه اوناهم گفتن اره دیگه یادم نیست اون بالا چیکار کردم ولی وقتی اومدم پایین گریه کردم چند تا از دخترای اونجا منو بغل کردن بعد یه قسمتی از حیاط رفتم که اونجا شب بود آسمون پر از ستاره انگار خیلی بهم نزدیک بودن و یه قسمت دیگه ی حیاط روز بود و پر از درخت و صدای آب میومد بعد از خواب بیدار شدم

    • در ادامه: حاکی از مسأله ای است که نیازست درباره اش با والدینتان روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست. لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید). علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. گویای قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید.

 9. سلام خسته نباشید،من خواب دیدم که شب بودداخل حیاط نشسته بودیم بامامانم وخالم ودوستم که اول ماه پشت ابربودولی رنگش نارنجی وخیلی ماه بزرگ بودوخوشگل وهی داشت باسرعت میچرخیدونزدیک بهم بودبعدابر رفت کناروماه رنگش سفیدشدوپرنور،ونورسفیدش تابیدبهم اینقدرنورشدتش زیادبودکه چشممابسته بودم وهمه جاسفیدبود وهمگی مادرهوامعلق شدیم وبه اسمون رفتیم که میشنیدم که یه نفرمیگفت وقتی ماه اینطوری پرنورمیشه رزق وروزی فراوان میشه بعدمن فقط چشمماتونستم توی اون همه نوربازکنم وبعدبه خانوادم میگفتم دستم همدیگه رامحکم بگیریم که جدانشیم وهمگی دستهای هماگرفتیم وماه هم خیلی خوشگل شده بود ووقتی ماه اینقدرپرنورشدهی باخودم میگفتم نکنه امام زمان میادش که بعدیه نفرگفت ماه وقتی نورسفیدمیزنه پررزق وروزیه

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. حاکی از ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. گویای جنبه ی پنهان، رمزآلود شماست. مربوط به جذبه و راز و غریزه ی زنانه است. تعبیر دیگر: نمایانگر حالت های در حال تغییر است. علامتی از موفقیت عاطفی است. به شما اطمینان می دهد که در روزهای تیره تان در مسیر صحیح پیش رفته اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «وهمه جاسفیدبود وهمگی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 10. سلام من خواب دیدم داشتم از جایی فرار میکردم که یک دفعه دوتا ماه کامل و یه هلال ماه توی اسمان دیدم

  و بعد دوستم که سید نیست اما توی خواب از سمت مادرش سید شده بود و به من پناه داد

  • سلام! خوابتان یعنی با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. حاکی از تکامل است. گویای جنبه ی پنهان، رمزآلود شماست. مربوط به جذبه و راز و غریزه ی زنانه است. تعبیر دیگر: نمایانگر حالت های در حال تغییر است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییرات دوره ای، تجدید و جنبش است. به آرامی در مسیر زندگی تان پیشرفت می کنید. علامتی از شروع جدید است. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نشانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: نمادی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست.

1 2 3 20

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور