تعبیر خواب ماهی قرمز | معنی دیدن ماهی قرمز در خواب چیست؟

با تعبیر خواب ماهی قرمز (ماهی سفره هفت سین)، تعبیر خواب ماهی قرمز مرده، تعبیر خواب ماهی قرمز برای زن باردار، تعبیر خواب ماهی قرمز در تنگ آب و تعبیر خواب ماهی قرمز در جوامع باستانی همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب ماهی قرمز
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – با شنیدن تنگ ماهی و ماهی شب عید ناخودآگاه ماهی قرمز درون آب در ذهن تداعی می‌شود. اما آیا می‌دانید تعبیر خواب ماهی قرمز چیست؟

 

تعبیر خواب ماهی قرمز

تعبیر خواب ماهی قرمز

 

تعبیر خواب ماهی قرمز

اگر به تنهایی و فقط با اتکا به رنگ ماهی بخواهیم دیدن آن را در خواب تفسیر کنیم به این صورت است که به گفته منوچهر مطیعی تهرانی دیدن ماهی قرمز در خواب نشانه فر و شکوه برای بیننده خواب است همچنین لوک اویتنهاو از معبرین غربی ماهی‌های قرمز را بیانگر ازدواج با فردی ثروتمند می‌داند.

همواره ماهی قرمز در خواب به تنهایی دیده نخواهد شد و بایستی به تمامی نکات یا اعمالی که در خواب همراه دیدن ماهی قرمز رخ داده می‌شوند دقت کرد مطیعی تهرانی درباره ماهی فرمز یا ماهی سفره هفت سین می‌گوید:

بنر-هومکا-ستاره

اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می‌شوید و به آرزوهای خود می‌رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می‌کنید که به آرزوهایش برسد.

 

تعبیر خواب ماهی در تنگ آب

تنگ ماهی در واقع به معنای احساسات و حالات روحی ماست. شفافیت و کیفیت این تنگ هر چه بیشتر باشد، خبر از احوالات خوب‌تر و بهتر شما می‌دهد. در حقیقت بیننده خواب در مقابله با احساساتش دچار مشکل است و از درون با خود کلنجار می‌رود. خواب تنگ ماهی می خواهد به شما بگوید که سعی کنید در مواقعی که احساساتی می‌شوید خود را کنترل کنید. اگر در خواب ببینی که به تماشای ماهی قرمز درون تنگ نشسته‌ای، یعنی شما از اجتماع و مردم دوری می کنی، همچنین نمی توانید در برخورد با دیگران آن‌طور که باید خون‌گرم و صمیمی باشید.

اگر در خواب یک ماهی بسیار بزرگ در تنگ آب دیدی، یعنی شما نمی‌توانید مشکلات زندگی خود را حل و فصل کنید. به این معنا که آن گرفتاری یا افکار نگران‌کننده آن‌قدر شما را پریشان کرده است که دیگر توان تصمیم‌گیری درست را ندارید.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز مرده

ماهی قرمز مرده در خواب سمبلی از ناامیدی و نداشته‌هاست. این فقدان و نداشته‌ها می‌تواند مربوط به وضعیت مالی و عاطفی فرد مربوط شود. از آنجایی که ماهی در خواب اغلب به معنای ضمیر ناخودآگاه است، پس اگر ماهی قرمز مرده در خواب ببینی، یعنی موضوعی قدیمی و در گذشته اثراتش از بین رفته و زمینه موفقیت های جدید برای شما فراهم می‌شود.

اگر ماهی قرمز مرده یا ماهی قرمز کوچک مرده را در خشکی ببینی، یعنی بعد از خوشی‌ها دچار ناراحتی و غم می شوید. اگر ماهی در حال جان دادن باشد یا نیمه جان باشد، تعبیر آن است که در زندگی خود باید بر تلاش خود بیفزایید. اگر در خواب دیدی که ماهی قرمزی را نجات می‌دهی یعنی تلاش‌های شما نتیجه می دهد و از لحاظ مالی سر و سامان می گیرید.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز برای زن باردار

اگر به عنوان یک زن باردار، در خواب مشاهده کنید که ماهی‌های قرمز به خاطر نبود آب در حال تلف شدن هستند، شما به خاطر بارداری، اوضاع روحی خوبی ندارید و این نگرانی‌ها باعث شده است که ذهن شما مشوش شود.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز (باستانی)

در تمدن‌های باستانی، ماهی قرمز در خواب نمادی از جهان ماورایی و فراطبیعی بوده است. به عبارت دیگر، این خواب به این مفهوم بوده است که خدایان و الهه‌ها در خواب مشاهده شده‌اند. دیدن ماهی قرمز در خواب از نظر برخی اشخاص به معنای خوش‌یمنی و برکت است، اما برخی دیگر عقیده دارند نمادی منفی و شیطانی است.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo