صیغه خواهر برادری با نامحرم چگونه است؟

صیغه ای با عنوان صیغه خواهر برادری با نامحرم در اسلام و شرع وجود ندارد و ایجاد محرمیت و ایجاد رابطه خواهر برادری طی شرایط خاصی ایجاد می شود.
صیغه خواهر برادری

ستاره | سرویس مذهبی – در اسلام، چیزی به نام صیغه خواهر و برادری وجود ندارد و تنها راه ارتباط دختر و پسر، ازدواج است و صیغه خواهر و برادری با نامحرم، مشروع نیست. این یکی از دام‌های شیطان است.

 

آیا صیغه خواهر و برادری با نامحرم وجود دارد؟

صیغه‌ خواهر و برادری با نامحرم وجود ندارد. بر اساس فتواهای مراجع عظام صیغه خواهر و برادری با نامحرم مشروع نیست و تنها راه محرم شدن خانم و آقا، ازدواج است. صیغه خواهر و برادری راه‌کار شیطان برای افراد متدین است. در قرآن داریم که شیطان اعمال شما را زینت می‌کند.

 

راه های محرم شدن با نامحرم

صیغه خواهر برادری فقط از طریق ازدواج (دائم یا موقت) یا از راه رضاع (شیر خوردن با شرایط) صحیح می باشد. متاسفانه با عنوان های واهی مثل خواهر و برادر بودن نامحرم مثل فامیل و…، برخی به دنبال برقراری ارتباط غیرشرعی با جنس مخالف هستند که این نوع ارتباطات حرام است و مورد نهی جدی دین می باشد.

 

نظر مراجع درباره صیغه خواهر و برادری با نامحرم

همه مراجع: خیر، تنها راه ازدواج (به طور دائم یا موقت) است و صیغه خواهر و برادرى با نامحرم، مشروع نیست.

آیت الله مکارم شیرازی: چنین صیغه ای (صیغه خواهر و برادری) نداریم.

آیت الله صافی: صیغه خواهر و برادری با نامحرم مشروع نیست، آنچه موجب محرمیت میشود، انجام عقد ازدواج بصورت دائم یا موقت، با رعایت شرائط مربوطه است.

 

صیغه خواهر برادری . متن صیغه خواهر برادری

 

راه های ایجاد رابطه خواهر و برادری

خواهر و برادر بودن حاصل نمی‌شود جز به نسب و رضاع؛ نسبی آن است که زن و مردی از یک پدر و مادر، یا از یک پدر و یا از یک مادر متولد شده باشند؛ و رضاعی در صورتی است که یکی از آن دو شیر مادر دیگری را با شرایطی که گفته شده است، خورده باشد. در این فرض به آن دو خواهر و برادر رضاعی گفته می‌شود. تحقق عنوان خواهر و برادر منحصر به همین دو راهی است که بیان شد و هیچ یک نیز اختیاری خود انسان نیست. نه تولد به انتخاب مولود است و نه شیر خوردن به تصمیم طفل شیرخوار.

راه سومی نیز وجود دارد که صرفا موجب محرمیت می‌شود و عنوان خواهر و برادر به واسطه آن محقق نمی‌شود؛ و آن ازدواج است. پس زن و مرد با جاری شدن عقد ازدواج زن و شوهر می‌شوند نه خواهر و برادر.

 

صیغه خواهر و برادری به قصد ازدواج

چنانچه شما قصد ازدواج دارید برای آشنایی و ارتباط سالم با همسر آینده خود، می توانید با اجازه پدر دختر عقد ازدواج موقت را بخوانید و در ضمن این عقد، شروطی را معین کنید؛ مثل این که شرط کنید که این صیغه فقط برای ایجاد محرمیت و آشنایی بیشتر باشد، نه ارتباط زناشویی، پس از سپری شدن مدت آن، در صورت تمایل برای ازدواج دایمی اقدام نمایید.

 

عقد اخوت چه شرایطی دارد؟

عقد اخوتی هم که در اعمال عید غدیر آمده است، هرگز بین زن و مرد نبوده و میان دو جنس مخالف واقع نمی‌گردد و با جاری شدن آن بین دو مرد نیز، خواهر هر کدام به سبب آن به دیگری محرم نمی‌شود.

 

نامحرم های فامیل

آیت الله مکارم شیرازی: غیر از پدر و مادر و خواهر و برادر، عمه و عمو، خاله و دایی، جد و جدّه، برادرزاده و خواهرزاده، زن پدر و زن پسر، دختر زوجه ای که با او عروسی انجام شده، فرزندان و نوه و نتیجه ها، بقیه نامحرم اند.

 

دسته بندی افراد محرم فامیل

محارم سه دسته اند: محارم نسَبی (خونی)، محارم سببی (به واسطه ازدواج) و محارم رضاعی (به واسطه شیر خوردن)

 

محارم نَسَبی (خونی)

محارم نسبت به مردان:

 • مادر، مادربزرگ پدری و مادری هر چه بالاتر روند.
 • دختر خود انسان و دخترِ پسر یا دخترِ دختر انسان (نوه‌ها و نتیجه‌ها هر چه پایین‌تر روند).
 • خواهر یعنی دختری که مادر او یا پدر او یا هر دوی آنان با مرد مزبور یکی باشد.
 • اولاد و نوه‌ها و نتیجه‌های خواهر هر چه پایین‌تر روند.
 • اولاد و نوه‌ها و نتیجه‌های برادر هر چه پایین‌تر روند
 • عمّه خود شخص و عمّه پدر و مادر و نیز عمّه مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها (دختر عمّه و اولاد او محرم نیستند)
 • خاله خود شخص و خاله پدر و مادر و نیز خاله مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها (دختر خاله و اولاد او محرم نیستند)
 • عمه عمّه و خاله خاله اگر عمّه یا خاله پدر یا مادر انسان هم باشند مَحرمند و الا مَحرم نیستند.

محارم نسبت به زنان:

 • پدر و پدر بزرگ پدری و مادری هر چه بالاتر روند.
 • پسر خود انسان و پسرِ پسر یا پسرِ دختر انسان (نوه ها و نتیجه ها هر چه پایین‌تر روند).
 • برادر؛ یعنی هر مردی که پدر او یا مادر او یا هر دوی آنان با دختر مزبور یکی باشد.
 • اولاد و نوه‌ها و نتیجه‌های برادر هر چه پایین‌تر روند.
 • اولاد و نوه‌ها و نتیجه‌های خواهر هر چه پایین‌تر روند.
 • عموی خود شخص و عموی پدر و مادر و نیز عموی مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها (پسر عمو و اولاد او مَحرم نیستند)
 • دایی خود شخص و دایی پدر و مادر و نیز دایی مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها (پسر دایی و اولاد او مَحرم نیستند)
 • دایی دایی و عموی عمو اگر دایی یا عموی پدر یا مادر انسان هم باشند مَحرمند و الا مَحرم نیستند.

 

صیغه خواهر برادری . صیغه خواهر و برادری

 

محارم سببی

محارم سببی کسانی هستند که به واسطه عقد ازدواج صحیح دائم یا موقت به یکدیگر محرم می‌شوند. چنانکه معلوم است هیچ فرقی از جهت ایجاد محرمیت بین ازدواج دائم و موقت، وجود ندارد.

محارم سببی نسبت به مردان

به محض جاری شدن صیغه عقد ازدواج دائم یا موقت، مادر و مادربزرگ‌های عروس هر چه بالا‌تر روند، نسبت به داماد مَحرم ابدی می‌شوند. یعنی حتی بعد از مرگ یا طلاق عروس هم مَحرم باقی می‌مانند.

اگر مرد با زنی ازدواج کند که از شوهر سابق خود دختر دارد، با صرف عقد کردن، این دختر بر شوهر دوم مَحرم نمی‌شود، بلکه محرمیت بین این دختر و شوهر دوم مادرش، بعد از وقوع نزدیکی بین آن زن و شوهر حاصل می‌شود.

محارم سببی نسبت به زنان

بعد از جاری شدن صیغه عقد ازدواج دائم یا موقت، پدر شوهر و پدر بزرگ‌های شوهر هر چه بالاتر روند برای همیشه به عروس محرم می‌شوند؛ یعنی حتی بعد از مرگ شوهر یا طلاق گرفتن عروس، این محرمیت باقی می‌ماند.

اگر زن با مردی ازدواج کند که از زن سابق خود پسر دارد، به محض اجرای صیغه عقد دائم یا موقت، محرمیت ابدی بین زن بابا و پسر حاصل می‌شود و نیازی به وقوع نزدیکی نیست.

با توجه به آنچه گفته شد، برادر شوهر برای عروس و خواهر زن برای داماد، محرم نیستند و باید حدود نامحرمی بین آنان رعایت شود.

 

محارم رضاعی (به واسطه شیر خوردن)

اگر زنی که از ولادت فرزند شرعی خود شیر پیدا کرده، با رعایت شرایط مخصوصی بچه‌ای را شیر کامل دهد، محرمیت‌هایی بین آن بچه و اشخاص دیگر حاصل می‌شود.

 


ستاره
Logo