مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۹
کد خبر: ۱۰۱۵۳
تعداد نظرات: ۹۵ نظر
دیدن ماهی در خواب به گفته معبرین غربی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد. البته تعبیر گران اسلامی، تعبیر خواب ماهی را غنمیت و خوردن آن را در خواب دریافت مال و اموال می‌دانند.
تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟ 

ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.


 برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند که:
 
ماهی ها و آبزیان: هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد. 
 
برای مثال، شخصی به احساساتی که مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز می‌دهد. با جاری شدن احساسات، فرد ادراک جدیدی از نفس را حس میکند، و این فرایند در رویا به صورت ماهی نمایش داده می‌شود؛ نگرش، کردار و غرایزی از ما که با دیگر اعضای بشریت یکسان است - ناخودآگاه جمعی - و سائقه ها و شناختی که از آن سرچشمه می‌گیرد؛ غرایز جنسی در مورد تولید مثل، ماهیان بسیار ریز همان اسپرم ها هستند و بدین معنا ما آن ماهی ریز اسپرمی هستیم که مسیر شگرفی به سوی رشد و تبدیل شدن به آدمی در پیش دارد. ماهی ممکن است خردی باشد که، با در نظر گرفتن سیر و سلوک ما در مکان و زمان، هنوز به خودآگاهی ما نرسیده است. 
 
ماهی مرده: ابراز نشدن غرایز اساسی. اگر ماهی شما را خورد: حس میکنید که غرایز و احساسات غیرعقلانی شما را تهدید می‌کنند؛ خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی. 
اگر ماهی می‌خورید: درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و معاشرت و مصاحبت با آنان. 
ماهیگیری: خلق حالت ذهنی پذیرا که به بصیرتی که در ژرفنا پنهان است اجازه ورود و آشکار شدن و شناخته شدن می‌دهد؛ تلاش برای یافتن ارتباط فرد با حیات جهانی؛ "قلاب انداختن" برای یافتن ایده ای نو؛ جست و جوی شهود. 
ماهیان ریز بسیار در یک ظرف: این تصویر می‌تواند نشان دهنده اسپرم و باردار شدن و یا میل به باردار شدن باشد. 
 
قبل از ورود به تعابیر معبرین اسلامی و کتاب بانک جامع تعبیر خواب دیدن ماهی در خواب را می‌توان از دیدگاه کارل گوستاو یونگ روانشناس بزرگ آلمانی تحلیل کرد.
 
 • دیدن ماهی‌ای که در خوابتان شنا می‌کند بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده است. بویژه، گرفتن ماهی سفید در خوابتان به این معنی است که شما ممکن است باور‌های روحی تان را مورد سوال قرار میدهید. تعبیر دیگر این است که شناکردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی که حامله می‌شوند خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است
 • خواب دیدن اینکه ماهی می‌خورید نماد باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح است.
 • خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این است که شما به درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید.
 • خواب دیدن اینکه شما ماهی را تمیز می‌کنید بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه‌ای تغییر می‌دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور می‌کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی‌کنید.
 • دیدن تیغ ماهی در خوابتان به نگرش، افکار یا دیدگاه‌های قدیمی اشاره دارد که قبلا روشن شده است. شما این ایده‌ها را پرورش داده اید و از آن کسب دانش کرده اید.
 • خواب دیدن اینکه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله می‌کند بیانگر این است که نباید توانایی‌های کسی را به خاطر جثه‌ی کوچکش دست کم بگیرید. در نظر بگیرید که آیا با ماهی کوچک همدردی می‌کنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم است.
 • خواب دیدن اینکه یک ماهی خیلی خیلی بزرگ (که معمول نیست) به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از یک مساله‌ی احساسی دوری می‌کنید، به قدری که رفته رفته رشد می‌کند و به یک مساله‌ی بزرگ تبدیل می‌شود. شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می‌کنید که روی رفاه تان اثر می‌گذارد.
  خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می‌کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می‌کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند)
 • خواب دیدن اینکه به بازار ماهی می‌روید بیانگر لذت و شادی است.
 • دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی‌ای است که شما با تظاهر به شادی، اینگونه می‌نمایانید که غم ندارید.
 • دیدنش در خوابتان بیانگر موارد ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را نشان می‌دهد. تعبیر دیگر این است که نمادی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام چکشان کنید.
 

تعبیر خواب ماهی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای ماهی عبارت‌اند از:
 1. وزیر
 2. لشکر
 3. دختر
 4. غنیمت
 5. غم و اندوه
 6. کنیزک هندو
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
 • اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد.
 • ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.
 
جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر ماهی تازه، غنیمت می‌باشد.
 
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر ماهی کوچک، مسافرت می‌باشد، ‌‌‌‌‌
 
ابن سیرین می‌گوید: تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ماهی‌های بزرگ: رضایت
 • ماهی‌های کوچک: شکست
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماهی روزی است
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.تعبیر خواب خوردن ماهی

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می‌کنید و دچار حرص و آز می‌شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می‌رسید.
 • اگر ببینید ماهی شور می‌خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوید.
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری
 • اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، مال فراوانی به دست می‌آوری.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلی‌های از گوشت ماهی می‌خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.
 
آنلی بیتون: خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.
 
لیلا برایت: خوردن ماهى خشك در خواب، نشانه‌ى بيمارى است.


تعبیر خواب ماهی مرده

لوک لویتنهاو: ماهی‌های مرده: ناراحتی
 
آنلی بیتون: دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.
 

تعبیر خواب انواع ماهی (قزل آلا، شورو...)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • ماهی سفید بخت و اقبال است.
 • ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت است.
 • ماهی سرخ فر و شکوه است.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.
 
اچ ميلر مى‌گويد:
 • اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، به اين معنا است كه آينده‌ى درخشانى خواهيد داشت.
 • ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.
 • ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت آن است كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.
برايت مى‌گويد:
 • اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.
 • ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است.
 • ديدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است.
 • ديدن ماهى كولى در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناخوشايند است.

تعبیر خواب گرفتن ماهی

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می‌کنید، نشانه آن است که نقشه‌های دشمنان شما را پریشان می‌کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می‌کند تا از دام آن‌ها بگریزید.
 • اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می‌آورید.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
khaboroya.com
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۹۵
در انتظار بررسی: ۱
Solmaz
۱۴ روز پیش
سلام،
خواب دیدم یه خانمی کف دستش پر دونه‌های ریز به اندازه منجوق بود و گفت اینا تخم ماهی هستن، بعد اونارو ریخت توی یه لگن متوسط آب. بعد از حدود ۳۰ ثانیه یهو تخمها به ترتیب تبدیل شدن به ماهی های کوچیک و خیلی به سرعت رشد میکردن، سرهاشون کمی بزرگتر از بدنشون بود، توی خواب فکر میکردم قزل آلا هستن ولی سرشون بیشتر شبیه گربه ماهی بود. منم از دیدن این صحنه تبدیل شدن تخمها به ماهی و رشد کردنشون خیلی داشتم تعجب میکردم.
ممنون میشم تعبیرشو بگین
در این خواب، مشخص نکرده‌اید که این ماهیان را برای شما آورده‌اند یا خیر؛ چه رنگی بوده‌اند؛ آب، زلال بود یا خیر. به هر صورت، تعبیر را برایتان انجام می‌دهیم. دوست عزیز! اگر این ماهیان را به شما داده باشند (مثلا بعنوان هدیه)، باید این مژده را به شما دهم که منفعتی بسیار (معمولا ثروت مالی) در انتظار شما خواهد بود که از سوی کسی به شما خواهد رسید. گویا این منفعت، بسرعت رشد خواهد کرد و برایتان بزرگ‌تر از قبل خواهد شد (سودهایی از آن نصیب‌تان خواهد شد). اگر ماهیان، سفید بوده باشند، بخت و اقبال، نصیب‌تان خواهند شد. اگر ماهیان، زرد طلایی بوده باشند، پول و مال و ثروت، نصیب‌تان خواهند بود. اگر ماهیان، سرخ بوده باشند، فر و شکوه، نصیب‌تان خواهد بود. به طور کلی، خواب شما تعبیر از خوبی‌ها دارد و مژده از خبرهای خوب می‌دهد. شکرگذاری را فراموش نکنید و ناامیدی را از زندگی‌تان دور کنید که إن‌شاءالله بهترین‌ها در مسیر زندگی‌تان قرار دارند! موفق و پیروز باشید!
علي علي
۲۴ روز پیش
سلام خواب من اينطور است كه در خانه تنها بودم داشتم غذا مرغ ميخوردم كه ميهماني كه من خوشم نمي آيد آمد و به او گفتم ماهى هم داريم
روي گاز ماهي سرخ شده ي نصفه اي (كه انگار نصفش را قبلا خورده بوديم) داخل ماهيتابه بود كه وقتي ديدمش زنده شد، من از ترسم رفتم انقدر به سرش ضربه زدم تا انگار مُرد،
لطفا تعبيرش را بفرماييد ممنونم.
این خواب، نشان می‌دهد که رزق زندگی‌تان فراوان است یا خواهد بود؛ همچنین رزق بیشتری در انتظارتان خواهد بود که گویا مایل به آن نیستید؛ این رزق بیشتر ممکن است از راه کاری جدید رخ دهد که شما راغب به آن نیستید. اما باید بدانید که برخی مشغله‌ها گرچه بظاهر برایتان نامطلوب هستند، ولی برایتان خیرها و برکت‌هایی را به دنبال خواهند داشت که شاید مسیر زندگی‌تان را تغییر دهند و باعث خرسندی شما نسبت به آن مشلغه‌ها شوند. لذا پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی یا انجام عملی، بهتر است با اشخاصی که باتجربه‌تر از شما و البته معتمد نیز هستند، مشورت کنید تا إن‌شاءالله در آینده کمتر دچار پشیمانی شوید. البته شکرگذاری از حضرت حق را در زندگی‌تان فراموش نکنید که این وظیفه‌ی هر بنده‌ای از ولی‌نعمت خویش است. موفق و پیروز باشید!
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشی .ببخشیدمن خواب دیدم خونه برادرم یه مراسم تولدبرگزارشده که کیک ندادندبجاش چلوکباب وچلوماهی دادندوچون جمعیت کم امده بودندغذااضافه اومده بودودم درازشون تشکرمیکردم بابت حضورشان وقتی دیدم همه بادستان پرمیرن که یه بشقاب برنج وکلی کباب روشه میره سریع رفتم وبه زن برادرم گفتم اینابرگردونیم وغذاروازشون پس بگیریم چه خبره اگه غذا اضافه اومده برای خودمان نگه داریم این همه ندیم ببرن ویکم ببرن وقتی همه برگشتن که غذاهاروازشون بگیریم وکمتربدیم گفتم واسه برادرم ماهی نگه داریددیدم تویه ظرف پرماهی پخته که دوتاش با بقیه فرق میکردن که ازیه خانم گرفته بودیم وبجاش دوتاماهی خام سفیدکوچک میدادیم که اون خانم گفت حدااقل یکی ازاون ماهی هایی که بابقیه فرق داشتن روبدیم وگفتیم نه بازم ماهی خام بردارولی این ماهی پخته رونمیدیم که گفت اون ماهی عامون وهیچ خاسیتی نداره گفتم اشکال نداره اومدیه ماهی خام برداره که اون ماهی چندبارجیق کشیدواون خانم ماهی روازتوظرف کنارگزاشت وگفت این ماهی بایدعمل بشه ویه بشقاب دیگه جلوش گزاش که یه ماهی هایی تندازه صدف یاگوش ماهی بودکه اون خانم میخواست تو سیخ ردکنه وگفت اگه این دوماهی سفیدکه اندازه کف دست بودروبزاره روماهی های پخته بومیگره ومن دراین حال که ازجیق ماهی تعجب کرده بودم دیدم زن برادرم لب پرتگاه نشسته وروبرگه های کوچک یادداشت میکنه به چه کسانی غذادادیم ببره که یهوباداومدوبرگه هاروهمش پخش کرد.ببخشیدخیلی کلافه ام لطف کنیدوتعبیرش راارسال کنید
این خواب، نشان می‌دهد که برادرتان به منفعتی مالی دست خواهد یافت که از آن سوری را برپا خواهد کرد. امّا شما از این سور، ناراضی خواهید بود؛ زیرا می‌ترسید که این مال، نفله شود. امّا چنین نیست. پس، نگرانی را به دل راه ندهید!
Unknown
۱ ماه پیش
سلام. خواب دیدم،یه ماهی پوست و گوشتش شکافته شده بود و استخوان هاش معلوم بود و می دونستم که درد زیادی داره ولی سعی داشتم زخمشو با نخ بدوزم و نجاتش بدم. ممنون میشم تعبیر کنید
هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم یک ماهی خیلیی بزرگ توو خونمون هست. از داخلش یه ادم دراومد ک اون آدم هم عادی نبود نمیدونم نمیتونست حرف بزنه مریض بود و مشکل ذهنی داشت. بعدشم رفت.
ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه ظهور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید. این خواب از شما می خواهد تا با پیگیری افکار و اهداف تان در زندگی واقعی به کشف استعدادهای پنهان تان نزدیک تر شوید
ارش
۱ ماه پیش
در خواب دیدم ماهیهای ریز زیادی از ظرفی داخل ظرفی در حمام که پر از ابه میریزم پرورش بدم بخشی از ماهیها داخل اب زیاد حمام ریخنند و من گفنم ایراد نداره بقیه رو هم داخل اب حمام ریخنم ماهیها ریز و خیلی ریز بودند یکی ریز بود قرمز بود
ماهی های کوچک در خواب نماد غم و اندوه هایی است که در زندگی واقعی خواهید داشت. اینکه آنها را پرورش میدادید اشاره به پذیرش و پرداختن به آن ناراحتی هاست. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله آگاه باشید و از پرداختن به مسائلی که موجب ناراحتی و اندوه شما خواهد شد خودداری نمایید. این خواب با موضوعاتی که در بیداری با آنها مواجه هستید مرتبط است.
سجاد
۱ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم داداشم داشت به شوخی سرشو توی ماهی که تقریبا دو متر بود فرو میبرد و ماهی سر داداشمو گاز گرفت و ول نمیکرد؟؟؟؟
خواب دیدن اینکه یک ماهی بزرگ تلاش می‌کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می‌کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند) به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید برادرتان کاری یا هدفی را آغاز کرده که کسانی یا چیزی مشکلاتی برای رسیدن به این هدف برای ایشان ایجاد می کنند باید مقاوم باشند و برای رسیدن به هدفشان تلاش کنند
هدی عساکره
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید ببخشید من خواب‌دیدم که من وهمسرم رفتیم بازارماهی بخریم ماهی هم‌ تازه وبزرگ وارزان هم بودن
حیوانات در خواب نماد غرایز درونی ما هستند و ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه حضور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید. این خواب با مسئله ای که این روزها درگیرش بوده اید مرتبط است.
فرناز
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم شخصی که برام خیلی عزیز و خیلی هم دوسش دارم ماهی دستش رو گاز گرفته و حتی گوشت انگشتش هم دیده میشه
ماهی در خواب اشاره به قدرت فرد برای کسب تجربه و ریسک پذیری های جدید دارد. مانند فردی که می تواند شرایط را برای رسیدن به نتایج شغلی یا تحصیلی بهتر مدیریت کند یا برای کسب منافع جدید دست به ریسک های مفید و حساب شده بزند. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را در خود دست کم نگرفته و از آن برای گسترش منافع خود در زندگی بیداری استفاده کنید. این موقعیت در رابطه با شخصی که در خواب دیده اید می باشد.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام
من خواب میدیدم یک اکواریوم پررر از ماهی های خیلی کوچک سیاه و زرد است و من در حال جابه جا کردن این ماهی ها بودم.
آکواریوم در خواب نماد موقعیتی است که بستگی به موجودات داخلش تعبیر میگردد. ماهی های کوچک در خواب نماد غم و اندوه هایی است که در زندگی واقعی خواهید داشت. همچنین رنگ سیاه و زرد نیز اشاره به همین ناراحتی هاست. این خواب شما مربوط به مسائلی است که در بیداری با آنها مواجه هستید.
ف
۲ ماه پیش
ممنون عالی بود
رضا
۳ ماه پیش
سلام
خواب دیدم گربه ای در حال خوردن یک ماهی متوسط بود که متعلق به من بود. لطف کنید تعبیر کنید
گربه در خواب نماد سهل انگاری و غفلت از مسائل مهم است. همچنین میتواند اشاره به پرداختن به موضوعات بی ارزش در اوقات فراغت. از طرفی دیگر ماهای در خواب نماد فرصت ها و اهدافی است که موجب رشد و افزایش مهارت های تان خواهد شد. این خواب به شما میگوید که با توجه به آنچه از معنای گربه گفته شد، در حال از دست دادن فرصت ها هستید.
بدون نام
۳ ماه پیش
من خواب دیدم تو بالکن خونه امون که طبقه اول یه آپارتمان هست با خواهرزاده ام که یه دختر ۴ساله است داریم حیاط رو نگاه می کنیم ولی کف حیاط پر از آب صاف است که کفش دیده میشه و ماهی ها دارن شنا می کنن اما عمق آب زیاد نیست من به خواهرزاده ام گفتم بیا ماهی بگیریم و یه چوب بلند مثل دسته تی که سرش مانند قلاب آهنی هست رو که سرش یه ماهی کوچک هست به طرف یه ماهی بزرگ دراز کردم ماهی قلاب رو گرفت البته به خاطر ماهی کوچک ولی دهانش زخمی شد و کشیدم بالا و انداختم تو کف بالکن.لحظه ای که ماهی رو گرفتم شاد بودم ولی وقتی ماهی رو انداختم کف بالکن و شروع کرد به جون دادن دلم سوخت.رنگ گوشت ماهی از پوستش معلوم بود و گوشتش مثل سالمون قرمز بود یه کم هم تیره تر از سالمون سرخ بود وقتی به ماهی نگاه کردم به خواهرزاده ام گفتم ماهی گناه داره بیا ولش کنیم و ماهی رو انداختم تو آب ولی با این که خونه ما طبقه اول هست و من از این فاصله ماهی رو گرفتم ولی موقع انداختن تو آب ماهی یه ارتفاع بلندی رو طی کرد مثل ته دره یا از بالای ساختمان ۲۰ طبقه انگار ولش کردم و وقتی رسید به آب صداداد و آب انگار ماهی رو خورد و من دیگه ندیدمش خوشحال بودم ماهی رو رها کردم ولی نگران زخمش هم بودم.
میشه لطفا تعبیرش رو بگید.
این خواب اشاره به فرصت ها و تجارب جدیدی دارد که به شما کمک می کند تا به تقویت مهارت های شخصی و گسترش منافع خود در زمینه های مالی یا شغلی بپردازید.
الهام
۴ ماه پیش
من خواب دیدم که رفتیم استخر و یه استخرپر از ماهیای رنگی کوچولو بودو تو استخر دیگه یه سفره ماهی که یه هشت پا کوچولو بود دخترم داشت تو استخر ماهیا شنا میکرد چسبید به دم یه ماهی اون ماهی انقدر کشیدش تا پرتش کرد توی استخر سفره ماهی اون سفره ماهی اونو بلعید ولی چون دقیق ندیده بودم شک داشتم رفتم همه جادنبالش گشتم حتی رفتم تو یه استخر دیگه اونجا جلویچشمم سفره ماهی یه دختره 6 ساله رو بلعید برگشتم به همه بگم که این سفره ماهی بلعیده گفتم ولی ادامه ی خواب رو ندیدم خیلی پریشونم درضمن باید بگم که این دختری که بلعیده شد دختر همسرم بوده من مادرش نییتم ولی خیلی پریشونم لطفا تعبیر خوابو بگید ممنون
حیوانات در خواب نماد غرایز درونی ما هستند و ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه حضور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید.
بدون نام
۴ ماه پیش
ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩ..ﻣﻤﻨﻮﻥ
میلاد
۴ ماه پیش
من خواب دیده بودم که کلی ماهی هایی کوچیک با رنگایی عجیب و شکلایی عجیب داشتم صورت شویی دستشویی و بستم توش اب پر کردم انداختمشون اون تو بعد یهو اب داشت میرفت داخل ماهیی ها انقدر ریز شدن رفتن داخل سوراخ هر کاری کردم نتونستم درشون بیارم
ماهی در خواب اشاره به قدرت فرد برای کسب تجربه و ریسک پذیری های جدید دارد. مانند فردی که می تواند شرایط را برای رسیدن به نتایج شغلی یا تحصیلی بهتر مدیریت کند یا برای کسب منافع جدید دست به ریسک های مفید و حساب شده بزند. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را در خود دست کم نگرفته و از آن برای گسترش منافع خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
hadis
۴ ماه پیش
با سلام
من خواب دیدم از یه استخر گوچیک با تور ماهی گیری یک نفر یه کووه ماهی صید کرده داره جمعشون میکنه و چک میکنه که خراب نباشن ماهی های زیری
این خواب از شما میخواهد تا در موقعیت و فرصت های جدید به رشد و پیشرفت تان در زمینه های مختلف کمک کنید. استخر کوچک در خواب، نماد فرصت هایی است که شما آن را دست کم گرفته اید و ماهی به قدرت و مهارت های جدید که ناشی از کشف استعدادهاست اشاره میکند.
Sevda
۴ ماه پیش
من خواب دیدم یہ مراسم شادی ھست کہ دران میرقصم و پام میخورہ تنگ ھا میریزن و ماھی کوچیک ھا میمیرن و زیردلم دردمیگیرہ و بعد دوستم بھم میگ ماھی رفتہ اونجات و بعد بازور ماھی زایما ن میکنم و مدفوع زیاد طوری ک دستام پرمدفوع میشہ
این خواب از شما میخواهد تا از پرداختن به افکار و اهداف و انگیزه هایی که در گذشته برای تان مفید و نشاط آور بوده اما اکنون دیگر سودی برای تان ندارد خودداری کنید.
مهدی نعمتی
۴ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید! من امروز حوالی ساعت یازده صبح خواب دیدم که یه ماهی قرمز خیلی بزرگ و تپل حتی بزرگ تر از کف دست روی زمین در حال جون دادنه و من به فردی که اونجا بود خبر دادم و اون هم تنگی رو پر اب کرده و ماهی رو به داخلش گذاشت ولی ماهی از اون بیرون پرید و به داخل حوض رفت ولی خوب نمیتونست شنا کنه و اون فرد گفت دیگه کارش تمومه این ماهی بعد از اونجا بیرون اومدم و دیدم تو رودخونه چندین ماهی قرمز و سفید (منظورم رنگش نیست و خود ماهی سفید نظرمه) در حال شنا هستن و انگار دارن فرار میکنن که یک سری هاشونم تو قسمت های کم عمق رود گیر کرده بودن و دایی بنده در حال گرفتن اون ها بود...تعبیرش رو بی زحمت بگید ممنون میشم
این خواب به فرصت های جدید در زندگی شما اشاره دارد که موجب رشد و ترقی شما خواهد شد. این خواب بهش ما میگوید که عمر این فرصت ها کوتاه است.
*ehsam*
۵ ماه پیش
باسلام وخسته نباشید!بنده خواب دیدم که پسرداییم یه سبد سه طبق ماهی برامون آورده بعدمنتظرموندم مامانم بیاد یدفعه ای رفتم تو حیاط دیدم مامانم داره جوجه کباب درست میکنه بهش گفتم اینهمه ماهی داریم چراماهی درست نکردی گفت یه روز دیگه بعدش دیدم خانوادگی سریه سفره هستیم داریم ماهی سرخ شده بابرنج می خوریم، ممنون میشم تعبیرکنید، باتشکر
ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه ظهور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید.
علی
۵ ماه پیش
من خواب دیدم توی یه رودخانه شنا میکردم که یک ماهی سفید تقریبا بزرگ گرفتم. میخواستم بکشمش اما دلم نیومد.تعبیرش چی میتونه باشه
این خواب از شما میخواهد تا با پیگیری افکار و اهداف تان در زندگی واقعی به کشف استعدادهای پنهان تان نزدیک تر شوید.
آرزو کلهری
۵ ماه پیش
سلام خوب هستین من خواب دیدم تو خونه قدیمیمون هستم رفتم توی حیاط گوشه حیاط یه تاپ بود یه ماهی روش گیر کرده بود تلاش میکردم از لای میله نجاتش بدم خیلی بزرگ و خوشگل بود به رنگ سفید ابی بود بعد گوشه خونه چندتا جعبه میوه بود یه دفعه اتیش گرفتن عمم اب ریخت شعلش بیشتر شد منم تو حیاط دنبال خاک میگشتم که بریزم روش پدر مرحومم بود با بیل خاک برداشتم میخواست بیلو ازم بگیره بهش ندادم خاکو روی اتیش ریختم خاموشش کردم بعد سمت ماهیه رفتم میله تابو ازش جدا کردم جالبیش این بود بدون اب زنده بود نشست باله های قشنگی داشت با دوتا بالاش دستمو گرفت خیلی حس خوبی بود به داداشم گفتم ببین چه قشنگ دستمو گرفته بعد داداشم هرکاری کرد نتونست مثل من با دستاش بالای ماهیو بگیره ممنونم تعبیرشو بگین
حیوانات در خواب نماد غرایز درونی ما هستند و ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه حضور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید.
یاس
۵ ماه پیش
سلام.خواب دیدم رودخانه وسط شهر بدلیل بی کفایتی مردم از مسیرش منحرف شده ما هم از اونجا رد میشدیم با ماشین . تو اون آب پر از ماهیان غول پیکر مرده شاید هزاران ماهی مرده که ما از روشون رد میشدیم.
این خواب نشان دهندهء نوعی افکار و رفتارهای منفی شماست که موجب عدم انجام مسئولیت های تان به درستی، شده است.
مینو
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که با دوست پسرم توی جمع خانوادگی نشستیم و غذا ماهی بود ولی اون گفت ماهی دوست ندارم مگر اینکه تو برام پاکش کنی منم ماهی رو چهار قسمتش کردم و جز چند تا تکه استخوان ، استخوان دیگری نداشت. خواستم بپرسم خوابم تعبیر خاصی دارد یا نه؟
این خواب به آگاهی و انگیزه شما در پرداختن به مسئولیت های تان اشاره دارد. مسئولیت هایی در زمینه خواسته های شخصی تان، نه فقط روابط عاطفی.
فاطمه
۶ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم که یک حوضچه کوچک پر از ماهی های قرمز کوچیک مثل ماهی قرمزهای عید بود ومنم ازشون درمیاوردم ومیخوردم،بعد یادم افتاد که گفتن نباید ماهی قرمزهای عید رو خورد.بعد دیدم کف آب ذره های قرمز از ماهی ها جمع شده.ممنونم تعبیرش رو بهم بگید
این خواب خبر از موقعیت های خوبی در زندگی شما دارد. اما نباید با حرص و طمع نسبت به این موقعیت برخورد کنید.
zahra
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که مادربزرگم دو تا ماهی قرمز عید که بزرگ بودن روبه من داد که بزارمش توتنگ توی تنگ هم یه ماهی قرمز دیگر بود اما من ماهیارا داخل استکان انداختم که جاشون بد بودوداشتن خفه میشدن ولی دوباره انداختمشون توی تنگ
استعداد ها و توانایی هایی در وجودتان است که ریشه در افکار و اعتقادات قدیمی شما دارد. این خواب از شما میخواهد تا آنها راپیدا کنید اما باید آمادگی لازم برای شکوفایی و یادگیری آنها را نیز در خود تقویت کنید تا نتیجه خوبی به دست آید.
هیفا
۶ ماه پیش
سلام تعبیر خواب گرفتن تعداد زیادی ماهی از سنگ دستشویی چیه ممنون میشم جواب بدین
این خواب شما خبر از کشف استعدادها و توانایی هایی در وجودتان دارد که برای بدست آوردنشان لازم است با ترس و نگرانی هایتان مقابله کنید. استعداد ها لزوما در زمینه های فوق العاده هنری و خلاقانه نیستند. گاهی کشف و یادگیری یک مهارت در گفتگو یا حتی آرامش قبل خواب، میتواند انسان را تا حد زیادی از منظر شخصیتی بالا ببرد.
آلاله
۶ ماه پیش
با سلام و احترام.من خواب دیدم رو یک کوه بودم که ماسه ای بود.یهو چشمم به یک ماهی افتاد که فک کنم خاکستری بود روش طرح داشت.روبرومو که نگاه کردم دریا بود فک کنم اون ماهی از دریا اونجا افتاده بود اندازشم معمولی بود نه بزرگ نه کوچیک میخواستم ماهی رو برسونم به دریا تو مسیرم جوی های روان آب بود ابش کم بود ماهی رو هرازگاهی میزاشتم تو اون اب که نمیره باز به راهم ادامه میدادم که برسونمش به دریا...تا نزدیک دریا رفتم ولی ازخواب پاشدم ماهی هنوز تو دستم زنده بود ولی نفس نفس میزد.لطف میکنید تعبیرشو بگین.ممنون.
سلام. شما در حال گذراندن موقعیت سختی در یک موضوع خاصی هستید. که برای دستیابی به آرامش و نشاط باید اولاً به فرصت ها و تجارب جدید بپردازید که به شما کمک می کند تا به تقویت مهارت های شخصی و گسترش منافع خود در زمینه های مالی یا شغلی دست پیدا کنید. و دوماً اینکه از افکار و ذهنیّت خود در ضمیر ناخودآگاه غافل نشوید. تا هرچه زودتر به ابن مهم نائل گردید.
Mmm
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشین من خواب دیدم میبینم که دیوار بین ما و همسایه مون پر ماهیه یعنی یه جورایی خونه همسایمون پر آب بود و توشم ماهی بود بعد این ماهییا خودشونو از تو آب مینداختن تو حیاط ما جون میدادن میخواستم تعبیرشو بدونم
سلام. حیوانات در خواب نماد غرایز درونی ما هستند و ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه حضور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید.
Moh
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ماهی های قرمز و کوچک دنبالم میکردن تعبیرش چیه؟
Fazii Joon
۷ ماه پیش
سلام
برای من خواب دیدن که سیل اومده یه عالمه ماهی آورده که تو خوابش من همه ماهی هارو جمع می کنم می ندازم تو آکواریوم پر آب. تعبیرش چی می تونه باشه؟؟
ممنون میشم‌
Pouya
۷ ماه پیش
سلام خسته نباشین
من خواب دیدم کناره یه رود بسیار وسیع در حال گردش بودم ۲تا ماهی دیدم که کنار رود داخل آب ایستادن انگار داشتن استراحت میکردن یکی از ماهی ها خیلی بزرگ بود به اندازه یک انسان به رنگ سیاه اونیکی ماهی هم بزرگ بود حدود ۵۰سانت ب رنگ سفید من کنار آب بودم که دیدم ماهی بزرگ از آب پرید بیرون افتاد تو خشکی من دویدم سمتش ک ماهی رو بگیریم دوباره پرید هوا که بره تو رود من تو هوا گرفتمش بعدش دیدم اون یکی ماهی سفید رو هم گرفتم تو دستم بود پوستش ب رنگ زرد طلایی بود عینه زرهای کوچیک میدرخشید اون ماهی اوردم خونه ب مادرم دادم تو خونه پخت با همه خانواده خوردیم بعدشم ب فکر اوردن اون ماهی بزرگ بودم میخواستم برم بیارمش از خواب بیدار شدم لطفا تعبیرش کنین.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام خواب ديدم تو زيرزمين خونه قبليمان تو حوضش ٣تاماهي قرمز بزرگ بود اومدم ٢تا ماهي قرمز كه امسال عيد خريده بودندرا اظافه كنم ديدم تو زير زمين ٢ تا گربه كوچولو خوابيده اند دلم نيومد بندازم بيرون بعد ديدم يه گربه بزرگتر ميخواد بيا زيرزمين سريع در را بستم تا نياد رفتم آب حوض را باز كنم به خيال اينكه ماهي ها فضاشون بيشتر شه اما آب بجاي بيشتر شدن كم ميشد ديدم دريچه زير حوض و گربه بزرگه باز كرده تا خواستم جلو سوراخه تخليه حوض و بگيرم گربه بزرگه ماهي كوچكها را بلعيده بود خواستم با فشار دادن شكم گربه ماهي هاي خررده را پس بندازه كه ديدم خونه زيادي از دهن گربه پاشيد بيرون وبيحال افتاد و من تاراحت بيدار شدم
ناشناس
۲ ماه پیش
چقدر وحشتناک و تخیلی
ارش
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که ماهی های سفید و بزرگ زیادی تو آسمون بودن و حرکت میکردن
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی حمام ی مقدار اب زلال جم شده حدود دویست تاماهی کوچیک سیاه شنا میکنن.منم جم میکردم تو تشت میریختم میگفتم مامان بیا ماهی قزل آلا
masomeh
۷ ماه پیش
سلام تشکر می کنم از مطالب مفیدتون.
من دیشب خواب دیدم تو خونه ام با مادرم کنار در ایستاده بودیم دستمو به صورت کاسه ای نگه داشته بودم و داخلش یه ماهی خیلی زیبا نقره ای رنگ خیلی کوچیک بود اما دم و باله هاش انقدر بلند بودن که کامل کف دستم پر بود بعد یهو احساس کردم ماهی ناحیه کنار رگ ها و مچ دستمو داره گاز می گیره نگران شدم اما مادرم گفت چیزهایی خاصی نیست بعد دیدم ماهی دستمو سوراخ کرد و وارد بدنم شد هر چی من تلاش می کردم بکشمش بیرون آ افاقه نکرد آخر دمش کنده شد موند دست من و خودش داخل بدنم موند بیدار شدم.
مهرسا
۷ ماه پیش
سلام من دختری مجردم . مادربزرگم هم تازه فوت کردند . خواب دیدم در یه خونه ای هستم و ختم مادربزرگمه و من خیلی زیاد گریه می کنم برای مادربزرگم . صدای گریه خانم ها رو هم میشنیدم . از شدت گریه بیهوش شدم و روم یه سطل اب ریختند. یه قسمت دیگه ای از خوابم دیدم که حیاطش رفتم و حیاطش پر اب بود که زلال و شفاف و یه عالمه ماهی قرمز تو اب بود که شاد و سرحال مشغول شنا بودن . حتی در حیاط که دستشویی بود هم پر اب بود و ماهی ها شنا می کردن. لطفا تعبیرشو بگین ممنون.
بدون نام
۷ ماه پیش
من خواب دیدم ماهی از دریا آمد بیرون وماهی که در خشکی بود خورد تعبیر چیست
ناشناس
۸ ماه پیش
من دختری مجردهستم خواب دیدم کلی ماهی کوچک و بزرگ بود که بعضی هاشون مرده بودن وقتی انداختمشون تو آب زنده شدن تعبیرش چی میشه
این خواب اشاره به فرصت ها و تجارب جدیدی دارد که به شما کمک می کند تا به تقویت مهارت های شخصی و گسترش منافع خود در زمینه های مالی یا شغلی بپردازید.
محمد حسین
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدن در یک کشور خارجی هستم و یک اکواریم بزرگ به بزرگی یک اشپز خانه و اتاق خواب بود و اب بسیار زلالی داشت و انواع ماهی ها ریز و تقریبا دشت رنگابه رنگ بود خیلی هم زیاد بودند و منظره بسیار زیبایی بود و خیلی لذت میبردم. خواب را بعد از طلوع افتاب دیدم در شب قبلش به خدا گفتم خدایا میخوام این کار را بکنم بهم نشان بده که خوب است یا نه.

دو الی سه شب بعد خواب دیدم دو کیسه دارم در یک کیسه دو ماهی با رنگ های یکی سبز و دیگری آبی بودند و بسیار زیبا بودند و پولک های درخشانی داشتند.در کیسه دیگر ماهی قرمز بسیاز زیبایی بود که تا کنون نظیر او را ندیده بودم و پولک های بسیار درخشانی داشت و ترکیب درنگش بسیار خوب بود و من از داشتن انها خیلی خوشحال بودم چون هیچ کس مانند انها را نداشت
ممنون میشم تعبیر بفرمایید
ربابه
۸ ماه پیش
با سلام و احترام و سپاس از سایت خوب و پربارتون
بنده خوابی رو مدام طی ماه های اخیر می بینم و نمیفهمم معنیش چیه ممنون میشم اکر بتونید تعبیر کنید
خواب ماهی های فراوانی رو در تنگ یا آکواریوم می بینم که صاحبشون شدم ولی مدام در حال زیاد شدن هستن و ظرفیت ظرف جوابگوشون نیست. تلاش بسیاری میکنم نجاتشون بدم اما از اونجا که ماهی های خیلی بزرگی بینشون هست نمیتونم نجاتشون بدم و ماهی های کوچیک معمکلا تلف میشن یا تیکه تیکه میشن
این خواب اشاره به ریسک های جدیدی دارد که منجر به گسترش منافع شما در زمینه های مالی یا شغلی خواهد شد.
Cm
۸ ماه پیش
با سلام
من خواب دیدم که توی ظرف برنج بدن ماهی بزرگ پخته شده و لذیذی هست(به جز سر و دم)(استخوان هم داشت).اول برش داشتم و به نظرم بد بود(چون خودم زیاد به ماهی علاقه ندارم)ولی بعد به نظرم خوب اومد و خوردم
تعبیرش چیه؟ممنون.
این خواب اشاره به ریسک های جدیدی دارد که منجر به گسترش منافع شما در زمینه های مالی یا شغلی خواهد شد.
بدون نام
۸ ماه پیش
من خواب دیدم ی رودخانه زلال ماهی های بزرگ داره گوسفندا رفته بودن اب بخورن در حین اب خوردن ماهی شکار میکردن تعبیر چیه
این خواب اشاره به ریسک های جدیدی دارد که منجر به گسترش منافع شما در زمینه های مالی یا شغلی خواهد شد.
نسا
۸ ماه پیش
من تو خواب ماهی های قرمز کوچیک و بزرگ زیادی دیدم‌تو یه تنگ کوچیک ولی ابش اونقدر الوده بود که همه ماهی های سرشونو در اورده بودن بیرون داشتن نفس میکشیدن بعضی ها از تنگ میپریدن بیرون من‌ مینداختمون تو تنگ البته بینشون ماهی های سیاه و زرد خوشگلم بود تعبیرش چیه؟
این خواب اشاره به تصمیمات مهمی است که لازم است به زودی در زمینه های احساسی اتخاذ کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند آینده ی احساسی شما را تحت تاثیر قرار دهد.
بدون نام
۸ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم ک چنتا ماهی قرمز تو طرفشویی شنا میکنند و ی جورایی گیر کردن، بعد من برشون میدارم و میندازم تو اکواریوم، میشه تعبیرشو بگید؟
این خواب اشاره به تصمیمات مهمی است که لازم است به زودی در زمینه های احساسی اتخاذ کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند آینده ی احساسی شما را تحت تاثیر قرار دهد.
غزال
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشید ببخشید من خواب دیدم ی عالمه ماهی کوچیک بودن بعد یکیشون یهو بقیه رو می بلعید و در اخر دونه دونه از دهنش اومد بیرون تعبیر چیع؟
این خواب اشاره به ریسک های جدیدی دارد که منجر به گسترش منافع شما در زمینه های مالی یا شغلی خواهد شد.
باب اله
۷ ماه پیش
یک تصمیم بزرگ خواهید گرفت که پس اندازای شما خرج آن خواهد شد
Ms
۸ ماه پیش
سلام وقت بخیر..من دیروز صبح خواب دیدم توی پیاله ماهی های ریز و قرمز هستن که آب پیاله خشک شده و ماهیا خشک شدن..و وقتی دیدمشون تو پیاله آب ریختم و ماهیا که خشک شده بودن دوباره زنده شدم..ماهیا خیلی ریز بودن میشه لطفا برام تعبیر خوابم رو بگین ممنونم..
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید شکست ها و افکار منفی گذشته، شما را از مسائل احساسی و شادی های جدیدی که می توانید در این زمینه تجربه کنید دلسرد کند.
فرشاد
۸ ماه پیش
سلام.خواب دیدم تو یه نهری یه ماهی صورتی که بالای سرش شکل یک گل با گلبرگهای زیاد بود شنا میکرد.اول با دستم گرفتمش، با خودم گفتم تا خونه میدوم زود میرسونمش به خونه.دو تا دندون بزرگ برآمده دیدم درآورد گازم میگرفت.زود سرشو کردم تو آب دیدم تند تند تنفس میکنه.گفتم زود میرسونمش خونمون که تو نزدیکی نهر بود.کشیدمش بیرون زود دویدم به سمت خونه اما بازم وسطای راه شروع کرد به گاز گرفتن.تندتر دویدم دیدم داره یه چیزایی رو بالا میاره روم.ترسیدم انداختمش زمین.رفتم ورش دارم به راهم ادامه بدم که بیدار شدم.خلاصه نتونستم برسونمش خونه.ممنون میشم تعبیرش رو بیان کنید.باتشکر از شما
این خواب اشاره به تجارب و ریسک های جدیدی دارد که برای رسیدن به خواسته ها و اهداف قلبی خود لازم است بپذیرید. همچنین این خواب می تواند نشان دهنده ی فردی خوش ذوق یا هنرمند باشد که می تواند با شناخت و به کار گیری استعداد های درونی خود، به گسترش منافع خود در زندگی کمک کند.
کوثر
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یک دلقک ماهی دارم و آن را در شیشه ای بزرگ گذاشته بودم ، بعد از چند روز او بی تاب بود ، به سطح آب می آمد و بیرون را نگاه می کرد و سعی می کرد از شیشه بیرون بپرد ، همچنین خود را به مردگی زد. رفتم تا آبش را عوض کنم ابتدا او را در ظرف کوچکی گذاشتم و بعد در ظرف بزرگی تا شیشه اش را بشورم . حواسم نبود که پلاستیکی از جوانه گندم آنجا پاره شد و همه اش در ظرفش ریخت . او با ناراحتی به من نگاه می کرد ، سرش را از آب بیرون می آورد و با نگرانی نگاهم می کرد به او گفتم " مارلین چه شده ؟ " ناگهان او خود را به بیرون پرت کرد و در کنار اجاق گاز خود را انداخت بسیار سراسیمه او را بلند کردم و در تنگ گذاشتم. ولی دیر شده بود پوستش سوخته بود و با چهره ای وحشت زده در آب شناور بود. همان لحظه لب خودم هم سوخت پوستش را گرفتم که بکنم و پوست لب ام کامل کنده شد و بسیار ناراحت و پریشان شدم که با ناله ای از خواب بیدار شدم.
ماهی در خواب به غریزه ی درونی شما برای کسب تجربه، ثروت و مهارت اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس کلافگی، عدم استراحت و خشم، شما را از پیگیری خواسته هایتان باز داشته و منجر به گرفتن تصمیمات ناگهانی و حساب نشده شود.
Arman
۹ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم یه قسمتی از خونه ی ما ک یادمم نمیاد کجا بود کوسه بود و من بالاتر از سطح اون کوسه قرار داشتم و ماهی سفید میدادم بهش که بخوره.یکمم ترس داشتم.چه تعبیری داره؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران از ترس و نگرانی شما در مورد مسائل متافیزیکی، سو استفاده کنند.
Delaram
۸ ماه پیش
جالب بود ،ولی اون خوابی ک من دیدم نبود
Mona
۹ ماه پیش
سلام خسته نباشید.من دختر مجرد هستم.خواب دیدم پسر خالم یه ماهی قرمز کوچیک رو انداخت توی دست من.منم همش نگران ماهی بودم که نمیره برا همین انداختمش توی لیوان آب که زنده بمونه.
ممنون میشم تعبیرش کنین.
ماهی در خواب، به لزوم کسب تجربه و ریسک پذیری اشاره دارد. فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست. برای این که دلیل حضور او را درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
...
۹ ماه پیش
عالی بود
roza
۹ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که در شب کنار دریا (آروم و زلال)بودم دو تا ماهی متوسط زنده تو ی پلاستیک دستم بود و اون دوتا رو آزاد کردم و تو همون ساحل ک حرکت میکردن رفتم دنبالشون و ماهی ریز های قرمز چندتا بودن و فکر میکنم یکی از ماهی هایی ک آزاد کردم مرد.
ماهی در خواب اشاره به قدرت فرد برای کسب تجربه و ریسک پذیری های جدید دارد. مانند فردی که می تواند شرایط را برای رسیدن به نتایج شغلی یا تحصیلی بهتر مدیریت کند یا برای کسب منافع جدید دست به ریسک های مفید و حساب شده بزند. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را در خود دست کم نگرفته و از آن برای گسترش منافع خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
mobina
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خونه پدرم هستم و حیاطشون تبدیل شده به یه حوض بزرگ و کلی ماهی توش هست و یه دفعه یه ماهی خیلی خیلی بزرگم دیدم
ماهی در خواب، اشاره به تجربه و مهارت های جدید در زندگی بیداری دارد که موقعیت کسب آن ها فراهم شده است. مثل شروع یک دوره ب مهارتی یا مطالعاتی جدید که برای شما منفعت بخصوصی به همراه خواهد داشت.
علی
۹ ماه پیش
سلام
درخواب دیدم بخاطرخرید از یک شریک به من جایزه ای دادن دو کیسه سنگین پول خرد(سکه) بود و دو شیشه تقریبا متوسط پر از ماهی کوچک زنده من همشو بلند کردم و به راه افتادم تو راه. ماشین سواری به من نزدیک شود و پولها رو از من دزدیدن و دو شیشه ماهی افتاد و ماهها روی زمین ریختن و من انگار یک روز بعد دوباره دزد را با ماشین دیدم و بهش گفتن من و برادرم تو را میشناسیم ولی برو دنبال کارت چیزی نمی گویم
ماهی در خواب به توانایی و موقعیت مناسبی اشاره دارد که به شما کمک می کند تا دست به ریسک های جدیدی بزنید و منافع خود را گسترش دهید. دزد در خواب، اشاره به ترس ها و فقدان هایی دارد که در درون خود احساس می کنید. مثل عدم اعتماد به نفس. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که افکار منفی بر شما غلبه پیدا کرده و جلوی پرداختن شما به پروژه های جدید را بگیرند.
شایان
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دو تا ماهی سرخ شده و بزرگ هست که چند تکه از آن را میخورم خوبه به نظرتون
خوراکی در خواب، اشاره به خوراک فکری ما دارد. این خواب به نیاز درونی شما برای پرداختن به کار های ساده اما جالبی اشاره دارد که شما را از لحاظ فکری غنی می سازد. مثل مطالعه درباره ی موضوعات مورد علاقه یا پرداختن به هنر هایی که به برای شما خوشایند هستند.
بدون نام
۹ ماه پیش
باسلام
درخواب دیدم که در ورودی فاضلاب منطقه ای فقیر نشین یک ماهی بسیار بزرگ باگوشتی سفید وتازه به کمک بچه ای ژنده پوش صید کردم و همه خانواده ازاون خوردند(البته به صورت خام).اون بچه هم خودش ازگوشت اون ماهی خورد و به اطرافیانش هم تعارف میکرد.
افراد ناشناسی که در خواب مشاهده می کنید سمبل افکار و ابعاد جدید شخصیت خودتان هستند. کودک اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید. ماهی بر لزوم کسب تجربه های جدید و ریسک پذیری اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا بینش درونی خود را دست کم نگرفته و از فرصت های به وجود آمده برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود و ایجاد تغییرات مثبت استفاده کنید.
نسترن
۱۰ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که شب بود بعد با یه مردی زیاد یادم نمیاد فک کنم پدرم بود ولی میدونم آشنا بود داشتیم میرفتیم انگار تو یه مراسم،جلسه بعد تو راه که داشتیم میرفتیم یه مقدار قبل از اینکه برسیم به در اون ساختمون که توش میخواستن مراسم بگیرن کلی ماهی رو زمین ریخته بود و همینجوری هی میپریدن انگار تازه از آب دراورده بودنشون.
تعبیرش چی میشه؟ شبش با عشقم تصویری حرف زده بودم خیلی خوشحال بودم نمیدونم تاثیر داره تو خوابم!
این خواب اشاره به اهداف و پروژه های جدیدی دارد که در زندگی بیداری مایل به پیگیری آن ها هستید و لازم است تا قدرت مدیریت خود را اثبات کنید. ماهی در خواب به لزوم ریسک پذیری و کسب تجربه های جدید از لحاظ مهارتی اشاره دارد. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازید.
محمد
۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم ی ماهی بزرگ البته زیاد بزرگ نبود مچ دست من رو تو دهنش کرده ی خورده درد داشت و داشت دستم رو می مکید توی دریا هم نبودم توی خشکی بودم اونم تو شهر نه تو ساحل
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که ریسک پذیری های غیر منطقی، قدرت تاثیر گذاری شما را مختل کرده و شما را از رسیدن به اهداف و خواسته هایتان باز دارد.
حامد
۱۰ ماه پیش
ماهی خوبه
الی
۱۰ ماه پیش
سلام، خواب دیدم تویه آب گیر افتادم و ماهی ها کوچیک و بزرگ دنبالمن و ماهی بزرگه با سرش به پای من چند ضربه وارد کرد. بزرگیش اندازه یک متر بود.از این کارش اذیت بودم و از خواب بیدار شدم
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند.ماهی در خواب اشاره به میل درونی انسان برای ریسک پذیری و کسب تجارب جدید دارد که به او کمک می کند تا به زمینه های مختلف و جدیدی از زندگی خود وارد شود. ممکن است در این زمان در شناخت و کنترل این غریزه ی درونی دچار مشکل شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا منشا ترس درونی خود و ماهیت این غریزه را شناخته و از این شناخت برای برون رفت از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
مرسل سائر
۱۰ ماه پیش
سلام دوست عزیز
من خواب دیدم کسی برایم دو توته ماهی بریان در یک دستمال کاغذی سفید میدهد من از ان ناهی یک لقمه میخورم و بعد بدنبال کسیکه دوستش دارم هستم که او را پیدا کنم و اون ماهی رو به اون بدم تا نوش جان کند وقتی پیدایش میکنم ماهی رو بهش میدم و اون هم با خیلی اشتیاق میخوره.
میتوانید بگویید تعبیر این خابم چیست؟؟؟؟؟
فرد مورد علاقه ی شما در خواب اشاره به انگیزه ها و اهداف شما در زندگی بیداری می باشد. این خواب از شما می خواهد تا در مود پیگیری اهدفتان_ این اهداف صرفا رمانتیک نیستند_ به تقویت و شناخت انگیزه های خود بپردازید و قدرت ریسک پذیری خود را افزایش دهید.
تکتم
۱۰ ماه پیش
خاب دیدم یه جایی آب خیلی زلال ماهی های خوشرنگ‌وزینتی بودن هر کدومشون انگار تو یه کاور بودن که تو ش آب داشت دستمو زیر آب میکردم‌از رو دستم‌رد میشدن خیلی لذت بخش بود
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند. ماهی در خواب می تواند به میل طبیعی انسان برای کنجکاوی و کسب تجارب جدید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا این غریزه ی درونی را شناخته و قدرت تاثیرگذاری خود و به اجرا در آوردن ایده های فکری خود را دست کم نگیرید. این غریزه ی درونی و درک کارکرد آن به شما کمک می کند تا از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری عبور کنید.
زهرا
۱۱ ماه پیش
سلام
تعبیر خواب ماهی بزرگی ک توی ظرف باشه وبا یه میگو بزرگ، سرخ شده کبابی و عالی، ماهی و میگو ب رنگ سفید وبیشترزرد طلایی بودن و آدمی ناشناس به من تعارف کرد
تا امدم بخورم دیدم ماهی و همینطور میگو زنده بودند و داشتند جون میدادند و منم از جای سفره از غصه ماهی و میگو که زنده بودن و من داشتم میخوردمشون جیغ زدم و فرار کردم
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا کنجکاوی و میل خود برای درک کارکرد ذهنی و روان شناسی انسان را درک کرده و اجازه ندهید که هیچ عقیده یا فکری، پیش از صحت سنجی به شما تلقین شود و افکار و تصمیمات شما را تحت تاثیر قرار دهد.
آتنا
۱۱ ماه پیش
خواب دیدم که یه ماهی کوچک خاکستری داخل یه پلاستیک پرآب بود
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا میل درونی تان برای کسب تجارب جدید و ریسک پذیری را شناخته و از سرکوب خواسته های قلبی خود دست بکشید.
ناشناس
۱۱ ماه پیش
سلام خواب ديدم كه كلي ماهي دارم ماهي خوشگل مخصوصا يكي بود سفيد و بال پولكي خيلي قشنگ و يه جاي ديگه از خوابم ديدم داشتم ماهي هاي ريز رو به تنگ مي ريختم
ماهی در خواب می تواند به غریزه ی کنجکاوی و کسب تجربه در شخصیت شما اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا از شرایط به وجود آمده برای ریسک پذیری و پیگیری اهداف و خواسته های خود استفاده کنید.
حامد
۱۱ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
من 5 صبح حدودا بود خواب دیدم تو حمام خونه با همکاری مادرم با یه تشک بسیار بزرگ اندازه وان ماهی پر کردم ماهی های بزرگ و کوچک زینتی و خوردنی ظاهرا چند روز هم بهش میرسیدم غذا میدادم و.. تا اینکه آبش کثیف شد به حدی که قابل دیده شدن نبود ماهی هاش که من ابتدا آشغالهای روی آبو گرفتم و با شیلنگ آب طوری که سرریز میکرد آبشونو عوض میکردم تا اینکه یه ماهی متوسط پرت شد بیرون که میخواستم نجاتش بدم از دستم سر میخورد فرار میکرد اما در اخر گرفتم و انداختم تو آب
تو تعبیرها دیدم آب کثیف نشانه خوبی داره اما تعبیر نجات دادن جان ماهی چیه
ماهی در خواب اشاره به غریزه و میل درونی انسان برای کسب تجربه های جدید در زندگی دارد. این خواب می تواند به نگرانی شما درباره ی مسئولیت ها یا علایق زیادی که در زندگی دارید اشاره داشته باشد. لازم است تا پیش از پذیرش مسئولیت های جدید مطمئن شوید که زمینه های لازم برای پیگیری و به ثمر رساندن این مسیر ها و مسئولیت ها را در خود دارید.
بیتا
۱۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم تو دریا سوار یه ماهیه خیلی بزرگ هستم در ضمن یه ماهیه دیگه به همون شکل و اندازه کنارمون حرکت میکرد . . لطفا تعبیرشو بهم بگید
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در شخصیت انسان هستند و ماهی اشاره به غریزه ی کنجاوی و کسب تجربه یا ریسک پذیری می باشد. این خواب از شما می خواهد تا قدرت درونی خود برای ریسک پذیری را شناخته و از این قدرت روانی برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.
لیلا امانی
۱۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم روی ظرفی در یخچال گوشت می گذارم که روی آنها یه ماهی گذاشتم ولی ماهی حرکت کرد یا ماهی قرمز و بزرگ بود و ماهی شروع به پرواز کرد واومد از پشت گردن من محکم گاز گرفت که هنوز دهانش در گردنم بود که از خواب پریدم خیلی ترسیدم یعنی چه تعبیری می تونه داشته باش؟
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف خودمان هستند. ماهی در خواب می تواند اشاره به غریزه و میل شما برای کنجکاوی و کسب تجربه های جدید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا از سرکوب تمایلات مرتبط با سمبل ماهی دست کشیده و اجازه دهید که این غرایز به گسترش زمینه های مختلف زندگی شما کمک کنند.
Maryam
۱۱ ماه پیش
با سلام.خواب دیدم دوتنگ داشتم که در هر دوتا ماهی قرمز وجود داشت اما رفتم جایی دیدم یکی از تنگ ها نیست که برادرم گفت یکی از ماهیا مرد این یکی زنده موند.فقط یک تنگ موند با ماهی قرمزش
ماهی در خواب می تواند به میل درونی انسان برای کسب تجارب جدید، ریسک پذیری و کنجکاوی اشاره داشته باشد. عدد دو می تواند با مفهوم همبستگی و تعادل ارتباط داشته باشد. رنگ قرمز در خواب، اشاره به مفاهیم رمانتیک و پرسش ها و چالش های شما درباره ی نحوه ی بروز احساسات رمانتیک اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا این غریزه را در درون خود شناخته و از آن برای رسیدن به اهداف و خواسته های فعلی خود استفاده کنید.
سمیه
۱۱ ماه پیش
سلام. دیشب خواب دیدم یه نفر یه تنگ ماهی بهم داد که چند تا ماهی قرمز توش بود. چون تنگ کوچیک بود من خواستم تنگ و عوض کنم. موقعی که ماهی ها رو ریختم تو تنگ جدید چندتاشون افتادن زمین و من با عجله اونا رو انداختم تو تنگ که نمیرن. اونا چند تا ماهی قرمز درشت بودن. ولی وقتی چند لحظه بعد به تنگ نگاه کردم تبدیل شده بودن به ماهی های خیلی ریز و سیاه. انگار تازه متولد شده بودن و خیلی زیاد بودن و دیگه خبری از ماهی های قرمز نبود اصلاً
ماهی در خواب می تواند اشاره به غرایز درونی فرد مثل میل به ریسک و کنجکاوی اشاره داشته باشد. رنگ قرمز ماهی نیز می تواند اشاره به ریسک های عاطفی باشد که در زندگی بیداری می تواند برای شما کمک دهنده باشند. این خواب از شما می خواهد تا این میل و غریزه ی درونی را شناخته و از آن برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید.
ستاره
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم چندتا ماهی قرمز کوچکو ک داشتن میمردن نجات دادم و حالشون خوب شد.
ماهی در خواب می تواند به غریزه ی ریسک پذیری شما در زندگی بیداری و در زمینه های احساسی و رمانتیک اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا در زمینه های رمانتیک، به درونیات و احساسات خود توجه کرده و اجازه ندهید که این احساسات مثبت در شما از بین بروند.
بهار
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که سر سفره عید یک تنگ کوچیک ماهی که شبیه ماهی هستش و توش یه ماهی نقره ای رنگ(شبیه و هم رنگ ماهی سفید ولی اندازه ماهی قرمز عید) قشنگ که من خیلی دوسش داشتم و تنگ را برداشتم ولی بعد دیدم ماهی میپره چون توی تنگ حباب های کوچیک رنگی بود و فکر کردم ماهی شاید ماهی خورد و خفه شده که داره میپره برای همین سریع بردم آشپزخونه پیش مادرم گفتم ماهی داره خفه میشه اما مادرم نمی گذاشت از آب استفاده کنم ولی من به زور توی یه ظرف دیگ آب ریختم و ماهی رو از توی تنگ انداختم توی ظرف اما ماهی خم شده بود و مرده بود و من گریه میکردم ولی مادرم میگفت نمرده اما وقتی ظرف رو ازم گرفت ماهی خود به خود از وسط نصف شد و من همش با گریه میگفتم دیدی ماهیم مرد
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز درونی خودمان هستند. ماهی در خواب می تواند به غریزه ی فرد برای تجربه و ریسک پذیری یا کسب خودشناسی مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به این غریزه آگاه بوده و به شناخت آن بپردازید.
شبنم
۱ سال پیش
سلام وقت بخير من خواب ديدم تو يجايي مثل پارك يا فضاي سبزبودم ولي ماهي هاي دورنگ قرمز و سفيد گل فيش تو چمن دارن باهم بازي ميكنن و پرواز ميكنن دقيقا همونجوري كه تو اب شنا ميكنن ولي تو هوا بدون و من متعجب بهشون نگاه ميكردم كه چجوري ببرون اب تو چمن دارن بازي ميكنن ميشه تعبيرشو واسم بگيد.انشالله كه خير هستش .آمين ✨
ماهی در خواب می تواند به غریزه ی درونی شما برای کسب مهارت ها و تجارب عاطفی جدید در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا فرصت به وجود آمده را قدر دانسته و از آن برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.
محمد
۱ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم داخل آکواریم چهارتا ماهی جدید خریدیم که یکی از اون ها یه مار ماهی سفید ، خاکستری بود که وقتی پدر و مادرم نگاش میکردن بی حال بود ولی تا پدر و مادرم هواسشون پرت شد به طرز عجیبی جون گرفت باله هاشو باز کرد بدنشو مثل وقتی که یه مار میخواد حمله کنه حالت داد و به یکی از ماهی ها به طرز وحشتناکی حمله کرد و نیشش زد و مهی هم خیلی مثل زمانی که انداخته باشیش بیرون آب اینور اونور شد منم هرچی به پدر و مادرم میگفتم گوش نمیدادن بعد شب شد خونه کاملا تاریک بود ، داخل آکواریم دیده نمیشد منم میخواستم آکواریم رو جابه جا کنم کی یه دفعه ، یکی از ماهی ها که خیلی زیبا بود از پشت خودش نور سبز منتشر کرد و بسمت مار ماهی رفت و مار ماهی هم دقیا همون کار قبلی رو کرد ولی اینبار خیلی ترسناک بود ، ماهی خیلی وهشتناک خودشو اینور اونور میزد منم خیلی ترسیدم و از خواب پریدم ، تعبیر این خوابم چی میشه ؟ لطفا جوابمو بدید.
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل غرایز مختلف موجود در انسان هستند. زمانی که حیوانات را به شکلی ترسناک در خواب خود مشاهده می کنیم، یعنی در شناخت غرایز خود دچار مشکل شده ایم. مارماهی می تواند به ترس ها و تهدید هایی که در مسیر کسب تجربیات جدید و زمینه های مختلف زندگی، مثل شغل و تحصیلات احساس می کنید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب غرایز، به شیوه ای منطقی با آن ها رو به رو شده و اجازه ندهید که ترس شما باعث شود تا کنترل این غرایز را از دست بدهید.
رز سفید
۱ سال پیش
دیشب خواب ماهی زنده دیدم که به طرف من پرت شد واز خواب پریدم
S
۱ سال پیش
سلام من صبح خواب دیدم که یه ماهی قرمز خیلی خوشگل و سرحال تو تنگ دارم و بعد دیدم خواهرم دستشو کرد تو تنگ و میخواست بهش دست بزنه و از آب بیارتش بیرون و من ناراحت شدم و نذاشتم، بعد خواهرم گفت اون ماهی قبلیتون چی شد؟ گفتم نمیدونم اون مریض بود دیگه نیاوردیمش پیش این و فک کنم مامان گذاشته کمد و تا الان ماهی فکر نکنم زنده باشه چون کلا از یادمون رفته و دیگه بهش غذا ندادیم و تا الانم فکر کنم آبش خشک شد، بعد خواهر گفت بریم ببینیم و رفتیم در کمد رو باز کنیم من ترسیدم و به خواهرم گفتم خودت باز کن و اون تنگ ماهی رو برداشت و اول گفت آره مرده ولی تو تنگ کمی آب بود ولی بعد گفت نه زندس و بهش کمی شکر داد و ماهی حالش بهتر شد، ولی من باز ناراحت شدم انگار دوست نداشتم اون ماهی رو داشته باشم،
این تعبیرش چی میشه؟ خیلی ممنونم
ناشناس
۱ سال پیش
چرا جواب نمیدین؟
فاطمه
۱ سال پیش
سلام.وقت بخیر.دیشب خواب دیدم تعدادی ماهی قرمز کوچک داخل حوضی هستند که آب شفاف و زلالی داشت.من با دستم ماهی ها را میگرفتم و دوباره داخل آب مینداختم.لطفا بفرمایید تعبیر خوابم چی هست؟متشکرم
اکبر
۱ سال پیش
خاب دیدم همه خواهر برادرام خواب بودند وشیر اب باز و همه جا رو اب برداشته بود تا حدی که ماهی های توی اکواریوم از سه نوع کوچک به تعداد زیاد سراریز شده اولش چنتاشونا نجات دادم بعد که برگشتم دیدم همشون مردند و انقدر گریه کردم که از صدای گریه خودم از خاب بیدارم کردند الان ساعت 4.40 بامداده ممنون از سایت خوبتون لطفا تعبیرشو بگید
این روزها احساساتتان جریحه دار شده است. ضربه‌ای عاطفی باعث خدشه دار شدن روح و روانتان گردیده است.
آرش
۱ سال پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم گشنم بوده رفتم جایی مث رستوران ماهی برام آوردن ماهیه سیاه بود و دراز و پشتش یه سری چیزا مث خار های بلند سیاه داشت. همشو خوردم اما رستورانیه گفت نباید اون بخشاشو میخوردی و از خواب پریدم
این رویا بخش ادراکی وجود شما را نشان می‌دهد. شما نیازمند به تغذیه روح هستید. غذایی که از افکار و عقاید درست زندگیتان دور نباشند. در تلاش برای پاکسازی افکار و عقاید خود باشید.
محسن
۱ سال پیش
سلام خسته نباشيد من ديشب خواب يه ماهي قرمز روشن با نگيناي سفيد رو كل بدنش بود خيلي قشنگ بود ديدم نه اب بود نه چيزي فقط ماهي، زنده هم بود
این رویا نشان دهنده باورها و نگرش‌های شماست. باورهایی که از شناور بودن تهی شده و به اعتقادی صلب و بی جان تبدیل شده است. ولی هنوز هم امیدی برای تغییر در آن دیده می‌شود.
فاطمه
۱ سال پیش
سلام خسته نباشین،من دیشب خواب دیدم از اسمون ماهیای زنده میریخت زمین ک خیلی بزرگ بودن؛باداداشم ی مقدارشو جمع کردیم قایم کردیم ی چن تاشم داشتیم سرخ میکردیم بخوریم ک مامانم گفت براخانوم همسایم جمع کنین ببرین تارفتیم دنبالشون بقیه ماهیا غیب شدن؛تعبیرش چی هست؟مرسی
سودا
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم ازیه ظرف بزرگ ماهی تو یه ظرف روی پنج شش تا یا بیشتر ماهی سفیدگذاشتم دارم میرم که با روغن بپزمش تعبیرش رو لطفن بگید
این رویا بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. شما به درک جدیدی از احساس روحی در درون خود رسیده‌اید.
النا
۱ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که تو ی آکواریم بزرگ تو جا کولری پنجره ای چندتا ماهی بزرگ و گوشت خوار بودن که ظاهرا ماهی ها کوچکتر بود ،اما یک دفعه ماهی بزرگ بهم حمله کردن بخور بخور شد بعد آکواریم شکست و لب دریا یه هشت پا تو اب رها کردم ؟؟میشه تعبیرش بدونم
این رویا بخشی از زندگیتان را نشان می‌دهد. بخشی از زندگی که در آن اجازه بروز احساساتتان را داده‌اید.
زینب
۱ سال پیش
سلام من دیشب خواب ماهی قرمزکه روی پوستش لکه ابی داشت دیدم میخوام تعبیرشو بدونم ممنون
این رویا نشان دهنده موضوعات احساسی مهم و نگرش ارزشمند است که شما در رابطه‌ با آن‌ها اضطراب دارید.
بدون نام
۱ سال پیش
من شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان بعد از احیا نزدیکای صب که هوا هم روشن بود خواب دیدم نزدیک ی رودخانه کم عمق که آبش صاف بود دو تا ماهی سفید نسبتا بزرگ از آب گرفتم و تو هر دو دستام نگه داشتم .
انشالله که خیر است
mostafa
۱ سال پیش
سلام سایتتون خیلی خوبه وجای تشکر داره،فقط دوست عزیز من دیشب خواب دیدم به آکواریوم نگاه میکنم وماهی بزرگ‌ماهی کوچک تر را خورد می خوام بدونم تعبیرش چی میشه ؟
ممنون
ناشناس
۱ سال پیش
سلام من ویشب خواب دیدم که تویه استخرپرازماهی بزرگ بودن که همشون راه راه سفیدوسیاه بودن بعدیه لحظه تبدیل شده به گاوهای سیاه بعدیکی یک ماهی بزرک واسم پاک کردوتمیزبردم خونه
ملکوت
۱ سال پیش
با عرض سلام والا منم دیشب دقیقاً همین خوابو دیدم که به آکواریم نگاه میکردم تا اینکه ماهی سیاه بزرگتر یکی از ماهیای کوچیکو خورد..
اگر به تعبیر خاصی رسیدی ممنون میشم..❤
Mary
۱ سال پیش
سلام خسته نباشین ممنون از مطالب مفیدتون ولی من نتونستم به جواب تعبیر خوابم برسم ! مادر من خواب دیده که روز ولنتاینه و برای من ماهی خوبی پخته و داده به من که بخورم اما من نخوردمش و به مامانم گفتم که ببرمش برای پسری که دوسش دارم و بردم و اونو به همراه کلی کادو و کلی کاکائو و شکلات به اون دادم. تعبیرش چی میتونه باشه؟
کریم
۲ ماه پیش
سلام و خسته نباشد جمیعا من در خواب دیدم که یه ماشین دارم و پره پره ماهیه و درام ماهیا رو به فقیران میدهم تفسیرش چیه ؟
ماهی در خواب به خیر و منفعتی در زندگی شما اشاره دارد که میتواند از راه کسب حلال به دست شما رسیده باشد. این خواب از شما میخواهد تا در قبال این موقعیت، نسبت به مسئولیت هایی که در رعایت مساوات و عدالت دارید بی توجه نباشید.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۹۵
در انتظار بررسی: ۱
Solmaz
۱۴ روز پیش
سلام،
خواب دیدم یه خانمی کف دستش پر دونه‌های ریز به اندازه منجوق بود و گفت اینا تخم ماهی هستن، بعد اونارو ریخت توی یه لگن متوسط آب. بعد از حدود ۳۰ ثانیه یهو تخمها به ترتیب تبدیل شدن به ماهی های کوچیک و خیلی به سرعت رشد میکردن، سرهاشون کمی بزرگتر از بدنشون بود، توی خواب فکر میکردم قزل آلا هستن ولی سرشون بیشتر شبیه گربه ماهی بود. منم از دیدن این صحنه تبدیل شدن تخمها به ماهی و رشد کردنشون خیلی داشتم تعجب میکردم.
ممنون میشم تعبیرشو بگین
در این خواب، مشخص نکرده‌اید که این ماهیان را برای شما آورده‌اند یا خیر؛ چه رنگی بوده‌اند؛ آب، زلال بود یا خیر. به هر صورت، تعبیر را برایتان انجام می‌دهیم. دوست عزیز! اگر این ماهیان را به شما داده باشند (مثلا بعنوان هدیه)، باید این مژده را به شما دهم که منفعتی بسیار (معمولا ثروت مالی) در انتظار شما خواهد بود که از سوی کسی به شما خواهد رسید. گویا این منفعت، بسرعت رشد خواهد کرد و برایتان بزرگ‌تر از قبل خواهد شد (سودهایی از آن نصیب‌تان خواهد شد). اگر ماهیان، سفید بوده باشند، بخت و اقبال، نصیب‌تان خواهند شد. اگر ماهیان، زرد طلایی بوده باشند، پول و مال و ثروت، نصیب‌تان خواهند بود. اگر ماهیان، سرخ بوده باشند، فر و شکوه، نصیب‌تان خواهد بود. به طور کلی، خواب شما تعبیر از خوبی‌ها دارد و مژده از خبرهای خوب می‌دهد. شکرگذاری را فراموش نکنید و ناامیدی را از زندگی‌تان دور کنید که إن‌شاءالله بهترین‌ها در مسیر زندگی‌تان قرار دارند! موفق و پیروز باشید!
علي علي
۲۴ روز پیش
سلام خواب من اينطور است كه در خانه تنها بودم داشتم غذا مرغ ميخوردم كه ميهماني كه من خوشم نمي آيد آمد و به او گفتم ماهى هم داريم
روي گاز ماهي سرخ شده ي نصفه اي (كه انگار نصفش را قبلا خورده بوديم) داخل ماهيتابه بود كه وقتي ديدمش زنده شد، من از ترسم رفتم انقدر به سرش ضربه زدم تا انگار مُرد،
لطفا تعبيرش را بفرماييد ممنونم.
این خواب، نشان می‌دهد که رزق زندگی‌تان فراوان است یا خواهد بود؛ همچنین رزق بیشتری در انتظارتان خواهد بود که گویا مایل به آن نیستید؛ این رزق بیشتر ممکن است از راه کاری جدید رخ دهد که شما راغب به آن نیستید. اما باید بدانید که برخی مشغله‌ها گرچه بظاهر برایتان نامطلوب هستند، ولی برایتان خیرها و برکت‌هایی را به دنبال خواهند داشت که شاید مسیر زندگی‌تان را تغییر دهند و باعث خرسندی شما نسبت به آن مشلغه‌ها شوند. لذا پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی یا انجام عملی، بهتر است با اشخاصی که باتجربه‌تر از شما و البته معتمد نیز هستند، مشورت کنید تا إن‌شاءالله در آینده کمتر دچار پشیمانی شوید. البته شکرگذاری از حضرت حق را در زندگی‌تان فراموش نکنید که این وظیفه‌ی هر بنده‌ای از ولی‌نعمت خویش است. موفق و پیروز باشید!
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشی .ببخشیدمن خواب دیدم خونه برادرم یه مراسم تولدبرگزارشده که کیک ندادندبجاش چلوکباب وچلوماهی دادندوچون جمعیت کم امده بودندغذااضافه اومده بودودم درازشون تشکرمیکردم بابت حضورشان وقتی دیدم همه بادستان پرمیرن که یه بشقاب برنج وکلی کباب روشه میره سریع رفتم وبه زن برادرم گفتم اینابرگردونیم وغذاروازشون پس بگیریم چه خبره اگه غذا اضافه اومده برای خودمان نگه داریم این همه ندیم ببرن ویکم ببرن وقتی همه برگشتن که غذاهاروازشون بگیریم وکمتربدیم گفتم واسه برادرم ماهی نگه داریددیدم تویه ظرف پرماهی پخته که دوتاش با بقیه فرق میکردن که ازیه خانم گرفته بودیم وبجاش دوتاماهی خام سفیدکوچک میدادیم که اون خانم گفت حدااقل یکی ازاون ماهی هایی که بابقیه فرق داشتن روبدیم وگفتیم نه بازم ماهی خام بردارولی این ماهی پخته رونمیدیم که گفت اون ماهی عامون وهیچ خاسیتی نداره گفتم اشکال نداره اومدیه ماهی خام برداره که اون ماهی چندبارجیق کشیدواون خانم ماهی روازتوظرف کنارگزاشت وگفت این ماهی بایدعمل بشه ویه بشقاب دیگه جلوش گزاش که یه ماهی هایی تندازه صدف یاگوش ماهی بودکه اون خانم میخواست تو سیخ ردکنه وگفت اگه این دوماهی سفیدکه اندازه کف دست بودروبزاره روماهی های پخته بومیگره ومن دراین حال که ازجیق ماهی تعجب کرده بودم دیدم زن برادرم لب پرتگاه نشسته وروبرگه های کوچک یادداشت میکنه به چه کسانی غذادادیم ببره که یهوباداومدوبرگه هاروهمش پخش کرد.ببخشیدخیلی کلافه ام لطف کنیدوتعبیرش راارسال کنید