مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۹
کد خبر: ۱۰۱۵۳
تعداد نظرات: ۲۱۳ نظر
تعبیر خواب ماهی به گفته معبرین غربی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد. البته تعبیر گران اسلامی، دیدن ماهی در خواب را غنمیت و خوردن آن را در خواب دریافت مال و اموال می‌دانند.
تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟ 


ستاره |
سرویس سرگرمی - 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

برای دسترسی سریع‌تر به موضوع مورد نظر خود، روی لینک‌هایی که در ادامه آمده است کلیک کنید.

تعبیر خواب ماهی

معبرین اسلامی و غربی بسیاری دیدن ماهی در خواب را تعبیر کرده‌اند. امام صادق (ع)، حضرت یوسف و حضرت دانیال از معبرین اسلامی و آنلی بیتون و یونگ از معروفترین معبرین غربی هستند.

امام صادق (ع) دیدن ماهی در خواب را به موارد زیر تعبیر کرده است:

 1. وزیر
 2. لشکر
 3. دختر
 4. غنیمت
 5. غم و اندوه
 6. کنیزک هندو
 
جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر ماهی تازه، غنیمت است.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماهی روزی است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.
 
 

تعبیر خواب خوردن ماهی

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می‌کنید و دچار حرص و آز می‌شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می‌رسید.
 • اگر ببینید ماهی شور می‌خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوید.
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، مال فراوانی به دست می‌آوری.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلی‌های از گوشت ماهی می‌خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.
 
آنلی بیتون: خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.
 
لیلا برایت: خوردن ماهى خشک در خواب، نشانه‌ بيمارى است.
 
تونی کریسپ: خوردن ماهی در خواب به درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و معاشرت و مصاحبت با آنان اشاره دارد. او همچنین خورده شدن انسان توسط ماهی را به غرایز و احساسات غیرعقلانی می‌داند که بیننده خواب را تهدید می‌کند که خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی از جمله این تعابیر است.
 

کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن اینکه ماهی می‌خورید نماد باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح است.

 

تعبیر خواب ماهی گرفتن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می‌کنید، نشانه آن است که نقشه‌های دشمنان شما را پریشان می‌کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می‌کند تا از دام آن‌ها بگریزید.
 • اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می‌آورید.

تونی کریسپ گرفتن ماهی در خواب را نشانه‌ای از خلق حالت ذهنی پذیرا تعبیر کرده است. نشانه‌ای که به بصیرتی که در ژرفنا پنهان است اجازه ورود و آشکار شدن و شناخته شدن می‌دهد. 

کارل گوستاو یونگ گرفتن ماهی سفید در خواب را به این معنی می‌داند که شما احتمالا باور‌های روحی‌تان را مورد سوال قرار میدهید.

تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ماهی بزرگ

حضرت دانیال می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت است.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه یک ماهی خیلی خیلی بزرگ به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از یک مساله‌ی احساسی دوری می‌کنید، به قدری که رفته رفته رشد می‌کند و به یک مساله‌ی بزرگ تبدیل می‌شود. شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می‌کنید که روی رفاه تان اثر می‌گذارد. خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می‌کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می‌کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند).

لوک اویتنهاو دیدن ماهی‌های بزرگ در خواب را به "رضایت" تعبیر کرده است. 
 

تعبیر خواب ماهی کوچک

حضرت دانیال (ع) فرموده‌اند دیدن ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.

‌‌لوک اویتنهاو ماهی‌های کوچک در خواب را نشانه شکست می‌داند. 

بعضی دیگر از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر ماهی کوچک، مسافرت است.

یونگ خواب دیدن اینکه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله می‌کند را بیانگر این مساله می‌داند که نباید توانایی‌های کسی را به خاطر جثه‌ی کوچکش دست کم بگیرید. در نظر بگیرید که آیا با ماهی کوچک همدردی می‌کنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم است.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن ماهی قرمز در خواب را به فر و شکوه برای بیننده خواب تعبیر کرده است. او همچنین می‌گوید اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آنطور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می‌شوید و به آرزوهای خود می‌رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می‌کنید که به آرزوهایش برسد.

لوک اویتنهاو از معبرین غربی ماهی‌های قرمز را بیانگر ازدواج با فردی ثروتمند می‌داند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ماهی قرمز

 

تعبیر خواب ماهی مرده

لوک لویتنهاو دیدن ماهی مرده در خواب را نشانه ناراحتی می‌داند. 
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق دردآوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.
 
تونی کریسپ دیدن ماهی مرده در خواب را به ابراز نشدن غرایز اساسی تعبیر کرده است.
 

تعبیر خواب انواع ماهی (قزل آلا، شورو...)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • ماهی سفید بخت و اقبال است.
 • ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت است.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت است، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.
 
اچ ميلر مى‌گويد:
 • اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، به اين معنا است كه آينده‌ى درخشانى خواهيد داشت.
 • ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.
 • ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت آن است كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.
برايت مى‌گويد:
 • اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.
 • ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است.
 • ديدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است.
 • ديدن ماهى كولى در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناخوشايند است.

تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟


کارل گوستاو یونگ
روانشناس بزرگ آلمانی برای حالات مختلف ماهی در خواب، تعابیر متفاوتی بیان کرده است که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانیم:
 • شنا کردن ماهی: دیدن ماهی‌ای که در خوابتان شنا می‌کند بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده است. تعبیر دیگر این است که شناکردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی که حامله می‌شوند خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است.

 • ماهی پخته: خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این است که شما به درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید.

 • تمیز کردن ماهی (پاک کردن ماهی): خواب دیدن اینکه شما ماهی را تمیز می‌کنید بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه‌ای تغییر می‌دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور می‌کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی‌کنید.

 • تیغ ماهی: دیدن تیغ ماهی در خوابتان به نگرش، افکار یا دیدگاه‌های قدیمی اشاره دارد که قبلا روشن شده است. شما این ایده‌ها را پرورش داده اید و از آن کسب دانش کرده اید.

 • بازار ماهی: خواب دیدن اینکه به بازار ماهی می‌روید بیانگر لذت و شادی است.

 • ماهی فاسد: دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی‌ای است که شما با تظاهر به شادی، اینگونه می‌نمایانید که غم ندارید.

 

تونی کریسپ نیز در  کتاب فرهنگ تفسیر رویا اینگونه درباره تعبیر دیدن ماهی در خواب می‌نویسد:

شخصی به احساساتی که مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز می‌دهد. با جاری شدن احساسات، فرد ادراک جدیدی از نفس را حس میکند، و این فرایند در رویا به صورت ماهی نمایش داده می‌شود؛ نگرش، کردار و غرایزی از ما که با دیگر اعضای بشریت یکسان است - ناخودآگاه جمعی - و سائقه ها و شناختی که از آن سرچشمه می‌گیرد؛ غرایز جنسی در مورد تولید مثل، ماهیان بسیار ریز همان اسپرم ها هستند و بدین معنا ما آن ماهی ریز اسپرمی هستیم که مسیر شگرفی به سوی رشد و تبدیل شدن به آدمی در پیش دارد. ماهی ممکن است خردی باشد که، با در نظر گرفتن سیر و سلوک ما در مکان و زمان، هنوز به خودآگاهی ما نرسیده است. 

ماهی ها و آبزیان: هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد. 

ماهیان ریز بسیار در یک ظرف: این تصویر می‌تواند نشان دهنده اسپرم و باردار شدن و یا میل به باردار شدن باشد. 

 

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
khaboroya.com
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Fatemeh
۴ روز پیش
سلام وقتتون بخیر.خواب دیدم که نزدیک به 20.30 تا دلقک ماهی رو گرفته بودن که داشتن تو خشکی بالا و پایین میپریدن بعد من اونا رو نجات دادم و انداختم تو آب دریا و یه خونه بزرگ و جدید گرفته بودیم که کلی اتاق داشت و مبله بود و کنار دریا بووش و آب دریا آبی تیره بود
سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. حاکی از نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. بیانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده اند. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). تعبیر دیگر: نمایانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: نشانگر موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. حاکی از ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند.
دریا
۴ روز پیش
سلام.خواب دیدم وارد خونه ای شدم ک اتاق تو در تو زیاد داشت و خیلی بزرگ بود در حال تماشا اتاق ها بودم تو یه اتاق بزرگی رفتم دیدم یه ظرف خیلی بزرگ اندازه استخر اونجاس که توش پراز اب هست اب اون استخرو خالی کردم وقتی خالی شد دیدم توش پر از ماهی قزل الا هست در حال جون دادن بودن فوری اب پر کردم تو اون ظرفو و ماهی هارو جمع کردم انداختم تو اب همه ماهی ها سالم موندن دیدم ک شنا میکنن و بالا پایین میپرن
سلام! خوابتان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. حاکی از جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. گویای ایده، مفاهیم و نگرش است. بیانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. نشانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده اند. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست حاکی از موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود).
فاطمه
۵ روز پیش
سلام وقت بخیر ، خواب دیدم می خوام برم دندانپزشکی ،آدرس از یه نفر گرفتم داشتم می رفتم از یه جای دیگه سر درآوردم ، تاکسی گرفتم برم همون آدرس تاکسی از یه جایی بالا رفت که کاملا عمودی بود خیلی ترسیدم، توی راه کنار خیابون یک سگ بزرگ مثل فیلم تلویزیون پودر شد ، گوشه آسمان یک ماهی خیلی بزرگ دیدم ، نمی دونم زنده بود یا اسباب بازی
سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از نیاز به تغییر است. به انتخاب ها و تصمیم هایی که می گیرید، شک دارید. از شما سواری گرفته می شود. کسی دارد از شما سوءاستفاده می کند. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! علامتی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش های قوی و تنش های خوب تان، قادرتان می سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست گویای کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین ممکنست علامتی از خواهر، برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند.
Samira
۱۱ روز پیش
سلام من خواب دیدم یه ماهی خیلی خیلی بزرگ آوردن دادن به خیلی بزرگ و سنگین بود به حدی که اصلا نمیشد تکونش داد کل طول و عرض آشپزخونه م رو گرفته بود. بریدم و تکه تکه کردم دو سه تا فریزر پر شد با این ماهی و مقداریش رو هم پختم خوردیم.ممنپن میشم تعبیرش رو بگید مرسی.
سلام! خوابتان یعنی تمایل دارید به شیوه ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست تان داشته باشند یا وابسته تان باشند. تعبیر دیگر: حاکی از جنبه ی پرورش یافته و بالغ شماست. می خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت تان را ابراز کنید. ابراز احساسی تان را به شیوه ای تغییر می دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. خودتان را سانسور می کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی کنید. گویای شخصیت سرد یا احساسات سرد شماست. ممکنست بگوید لازمست هدف، برنامه یا موقعیتی را نگه دارید. تعبیر دیگر: آنچه ناخودآگاه به دنبالش بوده اید را به دست آورده اید.
Mandana
۱۶ روز پیش
از پیج بسیار خوبتون ممنونم واقعا بهره مند میشم از مطالب مفیدتون . فقط یه سوالی داشتم من اخیرا یه خوابی دیدم اینکه در میان یک استخر سربسته خیلی بزرگ با ماهی گلی های خوشگل قرمز والبته انگشت شمار ماهی سیاه کوچولو بودم و اونها میدیدم و کلی ذوق داشتم اب استخر هم زلال و پاکیزه بود . میتونم بپرسم تعبیرش چی هست . باتشکر ❤❤❤❤
خواهش می کنم؛ لطف دارد! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب های گذشته را بشویید. عمق استخر را در نظر گیرید! حاکی از ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: گویای موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است.
فرناز
۱۸ روز پیش
سلام، من خواب دیدم با کسی که دوسش دارم توی یه خونه ی قدیمی هستیم که حوض قدیمی و بزرگی داره و پر از ماهی های بزرگ است و واسشون نون میندازیم تو آب و ماهی ها هم میپرن نون ها رو میگیرن و اب میپاشه روی ما
سلام! خوابتان حاکی از باورها، نگرش های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی تان می تواند همان نگرش ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری تان را روزآمد کنید. گویای موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام بازبینی شان کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. نمایانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). نشانگر نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید.
بدون نام
۲۳ روز پیش
سلام من خواب دیدم که تو یه بازار داشتم با یه نفر دیگه میگشتم تا اینکه چشمم به یه پسرجوان خورد که ماهیی از ماهی فروش گرفت و با مهارت خیلی زیاد اونو پاک کرد و شکل زیبایی با اون ماهی درست کرد و مهارتش رو به رخ کشید من هم یک ماهی برداشتم و ماهی رو کاملا مثل اون پاک کردم میشه بگید که تعبیرش چیه؟
سلام! خوابتان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: گویای صرفه جویی است. گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر او برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. ابراز احساسی تان را به شیوه ای تغییر می دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. خودتان را سانسور می کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی کنید.
بدون نام
۲۵ روز پیش
سلام خواب دیدم ی ماهی قرمز کوچیک دارم که خیلی عاشقشم و توی ی تنگ شیشه ای کوچیک نگهش میدارم . ی ماهی سیاه کوچبک هم داشتم که کمی از قرمزه بزرگتر بود و چون تنگ بزرگ نداشتم هردو رو مجبورا توی ی لیوان کوچیک انداختم . ولی ماهی قرمز همش میگفت نه من با سیاهه ی جا نمی مونم بعدم خودشو انداخت بیرون از لیوان و افتاد کف آشپزخونه . منم همش مامانمو صدا می زدم که بیاد برش گردونه به آب و در همون حین مشتمو پر آب میکردم و روی ماهی قرمز می ریختم تا نمیره . مامانم اومد و ماهی قرمزو توی ی تنگ جدا انداختیم و من خیلی خیلی دوستش داشتم توی خواب ماهی قرمز رو. تعبیرش چی هست ؟
سلام! خوابتان به احساسات تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده اید. همچنین ممکنست حس کنید که زندگی تان به هیچ کجا نمی رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر: ممکنست حاکی از این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید. گویای ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. نمایانگر شفا، جوان سازی دوباره است. تعبیر دیگر: یعنی به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می شوید. نشانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: حاکی از پتانسیل تان برای نهایت شخصی است که می توانید باشید.
honeyon
۲۷ روز پیش
سلام خواب دیدم یه ماهی خیلی بزرگ داشتم مامانمم رویه یه سینی گذاشته بودش بهم گفت مرده منم که بهش نگاه کردم دیدم تکون میخورد گفتم ن این که زندست داخل یه تنگ گزاشتمش و با لیوان اب سرد میبردم تو تنگه و میگفتم این فقط اب سرد میخواد بعدشم زنده شد و بیدار شدم
سلام! خوابتان حاکی از هزینه ای بی معنا است. لازمست صرفه جوتر باشید. تعبیر دیگر: یعنی از یک علت یا گروه، حمایت می کنید. از نظر احساسی یا مالی از کسی حمایت می کنید. گویای نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). علامتی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. جوهره ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. علامتی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است.
آیناز
۱ ماه پیش
سلام من امروز خواب دیدم که برنج رو پختم و رو گاز هستش و رو پیکنیک گاز تو حال داشتم ماهی تو ماهیتابه سرخ می کردم داشتم برای ناهار آماده میکردم میخواستم وقتی که مامانم از بیرون اومد باهم بخوریم و وقتی که مادرم از در وارد شد خوابم تموم شد
سلام! خوابتان گویای مسئولیت های نو است که لذت شدیدی برایتان به همراه خواهد آورد. نشانگر کامل بودن عشق است. از سوی دیگر، می نمایاند باید شروع به پذیرش عواقب اقدام هایتان کنید! شاید خود را در موقعیتی اجتناب ناپذیر یافته باشید. تمایل دارید به شیوه ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست تان داشته باشند یا وابسته تان باشند. تعبیر دیگر: گویای جنبه ی پرورش یافته و بالغ شماست. می خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت تان را ابراز کنید.
Zahranorouzi
۱ ماه پیش
سلام من یشب خواب دیدم تو حیاط مادربزرگم هستم و باعمم نشستیم ماهی های سوخاری شده و خوشمزه میخوریم بااینکه من این غذا رو دوس ندارم ولی خیلی خوشمزه بنطر میرسید کنارش هم میوه مث زردالو مث ریسمان بهم چسبیده و خوشمزه و اویزون بودتعبیرش چی‌میتونه باشه؟!
سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. به قلب مسأله ای می روید. انرژی های غریزی تان را شناسایی و استفاده می کنید. تعبیر دیگر: می بینید دیگران آنچه هنوز برایش می کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده اند. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید.
فاطمه
۱ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر
چند روزه که یک روز در میان خوا بمیبینم در کنار یه دریاچه پر از اب که پر از ماهی هایی که رنگ طبیعی دارند ایستاده ام و با هر وسیله ای که امتحان میکنم که ماهی بگیرم سریع ماهی ها فرار میکنند دریاچه پر از ماهی هست ولی من نمیتونم بگیرمشون.
ممنون میشم بگید چه تعبیری داره
سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر حالت احساسی ذهن شماست. حس می کنید محدود شده اید و نمی توانید احساسات تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، علامتی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید. گویای نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی گویای نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده اند. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). تعبیر دیگر: با احساسات سرکوب شده تان روبرو می شوید و آنها را به سطح می آورید.
مهدیه
۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
خواب دیدم یه جای سرسبز بودم هفت هشت تا ساقه یه گیاه سبز رنگ بود که روش بجای گل ماهی سبز رنگ و زنده بود و میگفتن این ماهی ها زیاد دوام ندارن حتی از یه مگس هم میترسن
ممنون میشم تعبیرشو بگید
سلام؛ ممنون! خوابتان بیانگر باروری، توسعه ی روحی، پتانسیل و رشد است. تعبیر دیگر: بازتابی از ماهیت مراقب و عشق ورز شماست. اگر از فرزندان تان دورید، ممکنست گویای فرزندان تان باشد. گویای نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). همچنین نشانگر حاملگی است.
الینا
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم که با خواهر و برادرم تو رودخونه با لب سبز و ابی هستیم که یهو نیببنم یه ماهی کوچیک با دم دراز ابی از این ماهی اکواریوما بود افتاده تو خشکی داره میمیره به داداشم گفتم من میترسم لگیرمش تو بندازش تو اب نمیره اون گفت مرده اما زنده بود من انقد گفتم تا گفتش انداخت تو چنبار انداخت اما تو اب تیفتاد تا بار اخر انداختس تو اب و ماهی زنده شد میشه تعبیرشو لطف کنید بگید چیه?
سلام؛ ممنون! خوابتان گویای مسأله های حل نشده با ایشان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. همچنین، ایشان علامتی از جنبه ای از رابطه تان با آنان است. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. گویای ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: گویای موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است.
لیلا
۱ ماه پیش
سلام روز بخیر
در خواب دیدم روی دریایی که یخ زده بود ناگهان یخ شکافته شد و ماهی بزرگی بیرون آمد و دوباره داخل آب رفت
رنگ ماهی نقره ای بود
دریا هم زلال و شفاف بود ولی من در خواب احساس کردم که نوری در زیر آب روشن است
سلام؛ همچنین! خوابتان گویای چراغانی، وضوح، درک شفاف و بینش است. موقعیت یا مسأله ای گنگ و نامعلوم را روشن می کند. حقیقت موقعیتی یا پاسخ یک مسأله ای را یافته اید. یک جریان ایده و فکری ندارید. هیچ پیشرفتی در زندگی تان نمی بینید. تعبیر دیگر: ریسک هایی می کنید که نباید بکنید. گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. گویای امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. بیانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است.
راهله
۱ ماه پیش
سلام
فرزند یکی از آشنایان رو در خواب دیدم که سنش یک ساله هست و دیدم که ماهی های زنده قرمز ریزی که مادرش خریده بود و تو کیسه بود شبیه ماهی عید، اونا رو داشت میخورد، من میتونستم از روی لپش داخل دهانش رو ببینم و سعی کردم از دهانش دربیارم، چندتا تو معده ش رفته بودن که هنوز تکون میخوردن، من شکمش رو فشار میدادم که بالا بیاره حتی انگشت تو حلقش کردم که ماهیا رو بالا بیاره و تا دونه آخر بالا آورد. مادرش هم اونجا بود و نگاه میکرد اما میترسید کاری بکنه.
سلام! خوابتان علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. گویای ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: گویای موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. به غریزه های طبیعی و احساسات سرکوب شده تان بازمی گردد. چیزی در زندگی تان هست که نمی توانید تحملش کنید یا قبولش برایتان دشوارست. باید این چیز را از زندگی تان خارج کنید. نسبت به این بچه احساسهایی دارید.
راهله
۱ ماه پیش
ممنون بابت پاسخ، فکر میکنم این خواب با تحولات فکری و روحی من در ارتباط باشه، فقط اینکه بابت اون بچه نگران شدم، پس خوابم ارتباطی به اون نداره؟ منظور از احساس چه چیزیه مثلا حس حمایت؟
خواهش می کنم! در مورد پرسشتان باید گفت که خیر! به وی ارتباطی ندارد؛ و منظور از احساس، می تواند حس حمایت، علاقه یا غیره باشد.
17ali2000
۱ ماه پیش
سلام وقت بخیر.خواب دیدم تو اکواریومم که خیلی وقته ماهیای گوپیم مردن و الان چندتا از ماهیا بیشتر زندهنیستنو زادو ولد نمیکنن تو خواب دیدم اب اکواریومم خیلی شفاف شده و تمیزه وتوش پر از بچه ماهی های گوپی کوچیک بود ولی مریض بودن همشون شکماشون باد کرده بود چندتا بیشتر سالم نبودن بعد نگاه کردم دیدم بغل اکواریومم خیلی بچه ماهی جدا کردم و ریختم تو ظرفای مختلف همشون پر از بچه ماهی کوچیک بودن و تعداد انگشت شماریشون مریض یودن توی ظرفا ولی بچه ماهی مرده هم توشون دیدم که فقط پوسشون بود توی اب خواستم بچه ماهی توی اکواریمم رو بگیره بریزم توی ظرفا یکمی دسم رفت توی اب اکواریوم یکمی کدر وکثیف شد شیری رنگ شد بعد ماهیامو اوردم بالا دیدم بیشتر بچه ماهیا شکمشون باد کرده نمیدونستم بریزمشون دور یا بندازمشون پیش بقیه هر وقت مردن بندازمشون دور.
سلام؛ همچنین! از آنجایی که آکواریوم داشته اید و به پرورش ماهیان علاقه دارید، خوابتان را نمی توان گفت که دارای تعبیر ویژه ای باشد؛ اما با وجود این: خوابتان به احساسات تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده اید. همچنین ممکنست حس کنید که زندگی تان به هیچ کجا نمی رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). گویای نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود).
17ali2000
۱ ماه پیش
تشکر واز پاسخ سریعو خوبتون خسته نباشید تشکر فراوان
سارا
۱ ماه پیش
سلام وقت‌بخیر
خواب دیدم که با خانواده‌ام در ساحل دریا مشغول پیکنیک و تفریح هستیم به گونه ای که انگار دریا در پشت خانه ماست یعنی پس از دیوار پشت حیاط ساحل و سپس دریا وجود دارد در ساحل در محدوده ما کسی نبود به گونه ای که انگار فقط خودمان هستیم بعد از مدتی پیش آب میریم تعدادی از خانواده که متوجه میشیم ماهی های نزدیک را میشود به ندرت دید. برای انها نان میاندازیم تا ببینیم خودشونو نشون میدن یا نه که فقط تعداد اندکی خودشون رو زحمت دادن و از روی اب غذا را گرفتن و بقیه زیر اب باقی ماندندو فقط حس میشد که در اونجا حضور دارن به علت لرزش آب ناگهان در کمی آنطرف تر در فاصله چند متری از ما یک ماهی نسبتا درشت از داخل آب با سرعت بالا خودشو به ساحل پرت کرد و ما تعجب کردیم که چرا ماهی ها خودشون بدون دلیل میندازن از اب بیرون تا یجورایی صید ما به حساب بیان ناگهان یه ماهی دیگر به در دورتر نیز خودشو به بیرون از اب و داخل ساحل پرتاب کرد من به سمتش رفتم تا از آب دورش کنم که برنگرده تو آب و با فاصله خیلی اندک به داخل اب سر خورد و به جریان آب برگشت افسوسی خوردم ولی به داخل آب و آبگیری که از کنار خانه ما بود و به عبارتی به دریا هم کم و بیش اتصال داشت نان میانداختم تا ماهی بیشتری صید کنم با خودمون گفتیم با این وضع خود ماهی ها که به بیرون میپرند صید میشوند و ما فقط جمع اوری میکنیم بدون زحمت به خانه برگشتیم پس از مدتی رفتم سر بزنم که چخبره به پشت حیاط دیدم در پشت در راه روی قبل از پشت حیاط به علت باز بودن در اصلی دو تا ماهی خودشون رو که پرت کردن وارد راه روی خونه شدن ولی بی جان بودن معلوم بود مدتی بود که اونجا بودم به پشت حیاط رفتم و دیدم که چند ماهی هم در انجا افتاده شادمان به خانواده گفتم و تصمیم گرفتیم به ساحل رفته و ماهی های احتمالی که به بیرون پریدن را جمع کنیم در راه بودیم که از خواب بیدار شدم
سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از تقابل دو حالت ذهنی است. علامتی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ و علامتی از جنبه ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. نمایانگر نیازهای عاطفیی است که ارضا شده اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه ی گزینه هایتان را کشف کرده اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. علامتی ازین است که بین دو حالت ذهنی منطقی و غیر منطقی، تقابل ایجاد شده است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی تر بگیرید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ماهی های نزدیک» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!
سارا
۱ ماه پیش
که چخبره به پشت حیاط دیدم در پشت در راه روی قبل از پشت حیاط به علت باز بودن در اصلی دو تا ماهی خودشون رو که پرت کردن وارد راه روی خونه شدن ولی بی جان بودن معلوم بود مدتی بود که اونجا بودم به پشت حیاط رفتم و دیدم که چند ماهی هم در انجا افتاده شادمان به خانواده گفتم و تصمیم گرفتیم به ساحل رفته و ماهی های احتمالی که به بیرون پریدن را جمع کنیم در راه بودیم که از خواب بیدار شدم
در ادامه: نمایانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید.
سارا
۱ ماه پیش
ماهی های نزدیک را میشود به ندرت دید. برای انها نان میاندازیم تا ببینیم خودشونو نشون میدن یا نه که فقط تعداد اندکی خودشون رو زحمت دادن و از روی اب غذا را گرفتن و بقیه زیر اب باقی ماندندو فقط حس میشد که در اونجا حضور دارن به علت لرزش آب ناگهان در کمی آنطرف تر در فاصله چند متری از ما یک ماهی نسبتا درشت از داخل آب با سرعت بالا خودشو به ساحل پرت کرد و ما تعجب کردیم که چرا ماهی ها خودشون بدون دلیل میندازن از اب بیرون تا یجورایی صید ما به حساب بیان ناگهان یه ماهی دیگر به در دورتر نیز خودشو به بیرون از اب و داخل ساحل پرتاب کرد من به سمتش رفتم تا از آب دورش کنم که برنگرده تو آب و با فاصله خیلی اندک به داخل اب سر خورد و به جریان آب برگشت افسوسی خوردم ولی به داخل آب و آبگیری که از کنار خانه ما بود و به عبارتی به دریا هم کم و بیش اتصال داشت نان میانداختم تا ماهی بیشتری صید کنم با خودمون گفتیم با این وضع خود ماهی ها که به بیرون میپرند صید میشوند و ما فقط جمع اوری میکنیم بدون زحمت به خانه برگشتیم پس از مدتی رفتم سر بزنم که چخبره به پشت حیاط دیدم در پشت در راه روی قبل از پشت حیاط به علت باز بودن در اصلی دو تا ماهی خودشون رو که پرت کردن وارد راه روی خونه شدن ولی بی جان بودن معلوم بود مدتی بود که اونجا بودم به پشت حیاط رفتم و دیدم که چند ماهی هم در انجا افتاده شادمان به خانواده گفتم و تصمیم گرفتیم به ساحل رفته و ماهی های احتمالی که به بیرون پریدن را جمع کنیم در راه بودیم که از خواب بیدار شدم
در ادامه: نمایانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نمایانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نمایانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. گویای نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «چخبره» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!
Alireza
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم ماهی های زیادی داخل اشپزخونه است و من تک تک داشتم اون هارو اماده میکردم و سر اون هارو میبردم تا سرخشون کنم کنم . ماهی های نسبتا کوچکی بودند
تعبیرش چی میتونه باشه
سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست علامتی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. ابراز احساسی تان را به شیوه ای تغییر می دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. خودتان را سانسور می کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی کنید. تعبیر دیگر: گویای نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود).
ماهور
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم توی خونمون مهمون بود و دوتا ماهی خیلی بزرگ تو اشپزخونه بود ماهیا انقدر بزرگ بودن که من متعجب بودم تو خواب و گوشت تازه و قرمزیم داشتن و مادرم اونارو به قسمتای بزرگ خورد میکرد که درست کنه بخوریم تعبیرش چی میشه ؟
سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نمایانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی نمایانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده اند. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). تعبیر دیگر: نمایانگر مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد.
Ryeoun
۲ ماه پیش
سلام من دو شبه خوابای عجیبی میبینم، شب قبلتر تو خوابم سه تا پرنده رنگی مختلف بودن که حسم به هرکدومشون متفاوت بود و اولش طوطیه به نظرم دردسرساز بود ولی آخرش یکی دیگشون خیلی شیطونتر بود!یکیشونم که حالا قناری بود یا هرچی خیلی دوسش داشتم.دیشب هم خواب ماهی هایی با رنگای مختلف میدیدم که مثل همون پرنده ها یکیشونو دوس داشتم و یکیشون که سبزوتپل بود از شیطنتش میترسیدم چون از آب میپرید همش...
سلام! خوابتان گویای شادی و هماهنگی است. تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر تمایل تان برای یک رابطه باشد یا اینکه رابطه ای نو را شکوفا کنید. نمایانگر پیام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می شود. لازمست درباره ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر فردی در زندگی تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می کند یا حتی مسخره می کند. نمایانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست.
علی
۲ ماه پیش
باسلام خواب دیدم کنار حوض ایستادم دارم ماهی میریزم تو حوض وای هرچی ماهی میریزم توسط یچیزی ماهی خورده میشه لطف کنید تعبیرشو بگید ممنون میشم
سلام! خوابتان نمایانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام بازبینی شان کنید. نمایانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: نمایانگر موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. تعبیر دیگر: نمایانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود).
M
۲ ماه پیش
با سلام و عرض ادب ،خواب دیدم که هوا ابری هست و من در کنار یک زمینی هستم که برای استخر ماهی آماده میشود عمق زمین کم بود و آب کمی در آن وجود داشت اما بسیار شفاف بود و در آن بسیار بسیار ماهی های نقره ای با رگه های قرمز وجود داشت ،خواستم که در آب بروم و رد شوم ،وقتی در حال راه رفتن بودم چندین ماهی کوچک وارد پاچه ی شلوار من شدند و به ناحیه ی زیر زانویم هجوم آوردند به طوری که راه رفتن را برایم سخت میکردند ،آن ها میخواستند فرار کنند ،تعبیرش چیست ؟
سلام بر شما! خوابتان هشدار ناراحتی و مشکل است. نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره ی وضعیت تان و آنچه در زندگی تان رخ می دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. نمایانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود).
ابراهیمی
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدمـکه از دریا به ماهی بزرگ و تازه خاکستری رنگ گرفتم و پرتش کردم توی خشکی بعدش اون ماهی دهن بزرگشو باز کرد و یه چیزی رو خورد نمیدونم چی بود میشه بگین تعبیرش چی میشه
سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. گویای امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. گویای نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید).
ن.ن.م
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم که با همسر در یک استخر پرورش ماهی بودیم یک عالمه ماهی یا ریز و درشت بود بعضی از ماهی ها عجیب غریب و خیلی بزرگ بودن بطوری که استخر پر ماهی بود واب انچنانی نداشت رنگشون هم میل قزل الا اون رنگی بودن یکی از عمو هام اونجا بود ودوتا کاسه سوپ ماهی اورد که توش قلیه های ماهی بود وما خوردیمشون
سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. نمایانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. ممکنست باورهای روحی تان را مورد سؤال قرار می دهید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). نمایانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام بازبینی شان کنید.
سميرا
۳ ماه پیش
سلام.خواب ديدم تو حموم خونه يه وان هست كه توش آب بود و پر از ماهي ريز فكر كنم قرمز بود كه نميدونستم از كجا اومدن.بعد ديدم يه قسمت ديگه حموم يه روشويي بود كه توش آب بود و اين دفعه چند تا ماهي بزرگتر خاكستري توش بود.
سلام! خوابتان به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. نمایانگر نیازتان به نوسازی خود و فرار از مسأله های روزمره است. لازمست خودتان را از باری که بر دوش تان گذاشته شده بود، خلاص شوید. تعبیر دیگر: نمایانگر روحیه تان درباره ی عشق است؛ درباره ی اینکه به دنبال لذت و راحتی و آرامش باشید. نمایانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: نمایانگر موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است.
الی
۳ ماه پیش
سلام وقت بخیر
خواب دیدم که ی موج دریایی سمت خونه ما اومد و کلی ماهی دم در خونمون با خودش اورد
(چیزی ک درخواب تصور کرده بودم از نوع ماهی هایی بوده ک پولک ندارند و خوردن انها حرام اس)
رنگ ماهی ها طوسی بود و انگار مثلث شکل یا به قولی حالت لوزی مانند بودن
ممنون میشم تعبیر کنید
سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر خطایی مهلک درباره ی تصمیمی مهم است. نمایانگر ترس، وحشت، افسردگی، بیماری، تردید و سردرگمی است. ممکنست از لحاظ احساسی، حس دور ماندن، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید. تعبیر دیگر: علامتی از فردیت شماست. نمایانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. نمایانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده اند. ممکنست باورهای روحی تان را مورد سؤال قرار می دهید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود).
زهرا
۳ ماه پیش
سلام
اینمگفتید در پیامی دیگر
ماهی قرمز از تو رد میشد
منو دختر عمم ک انگار بچه شده بود دس کردیم و چن تا رو با دست اوردیم بالا باز رهاش کردیم
باغدار بهمون تذکر داد
بعد از ما بلند شدیم و رفتیم خرید لباس
یادم نیست خریدیم یا ن
ولی میدونم داشتیم انتخاب میکردیم
سلام! در ادامه: علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. نمایانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. نمایانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: نمایانگر موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نمایانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست.
زهرا
۳ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم ک رفتیم ارامگاه حافظ
بعد انگار ک باغ باشه از ازیر درختها ی اب روان خیلی زلال بود ک کلی ماهی قرمز از تو رد میشد
منو دختر عمم ک انگار بچه شده بود دس کردیم و چن تا رو با دست اوردیم بالا باز رهاش کردیم
باغدار بهمون تذکر داد
بعد از ما بلند شدیم و رفتیم خرید لباس
یادم نیست خریدیم یا ن
ولی میدونم داشتیم انتخاب میکردیم
تعبیرش چی میشه؟
سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی به عادت یا رفتاری پایان می دهید. تولدی دوباره را تجربه می کنید. به صورت مستقیم تر، ممکنست علامتی از ناراحتی و اندوه حل نشده یا ترس هایتان در مورد مرگ باشد. نمایانگر جنبه های دورانداخته و متروکه ی شماست. ممکنست از ناشناخته ها می ترسید. تعبیر دیگر: نمایانگر فقدان یا یک دوره ی سوگواری است. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «ماهی قرمز» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم یه تنگ ماهی با ماهی های کوچیک گرفتم بعد که گرفتم چندتاشون داشتن می مردن زیر سنگ های تنگ که نجاتشون دادم بعد خواب دیدم
سلام! خوابتان یعنی برخی ویژگی ها و احساسات تان (که آن جانور علامتشان است) را می پذیرید. ممکنست ناشی از احساس ناکافی بودن یا گیچ بودن باشد. به احساسات تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده اید. همچنین ممکنست حس کنید که زندگی تان به هیچ کجا نمی رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید. نمایانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: نمایانگر موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است.
الی
۳ ماه پیش
سلام وقت بخیر من خواب دیدم دم در خونمون نشستم یه دفعه از زیر پله یه ماهی که تو کیسه هست پیدا میکنم که تو شکمش هم بچه داره ماهی قزل آلا
سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: نمایانگر بارها و مسئولیت هایتان است. با جنبه ای از روان تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر است. نمایانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود).
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر . من خواب دیدم یه دفعه از یه گوشه خونه یه ظرف مشنبی کوچیک پیدا میکنم که توش ماهیه خیلی کوچیکه ، تو یا مشنبی کوچک دیکه ام انگاری سنگ ریزه یا صدف های خیلی ریز
یهو یادم میاد اااه این همه وقت این ماهی ها زنده موندن بدون غذا .. ماهی انگار قرمز و سبز بودن
یادم نیست دو تا بودن یا سه تا
بعد به همسرم نشون میدمشون ، یه تیکه از مشنبی اش وقتی که دارم به همسرم نشون میدم سوراخ شده ، و توش یه موجودی دریایی تقریبا مثل سوسک بود قهوه ای رنگ .. داشت از سوراخ میومد بیرون هی به همسرم گفتم بگیرش هی جیغ زدم اونم خندید و نگرفت و من رها کردم و ریخت روی زمین
بعد اومدم دنبالشون بگردم تا ماهی ها نمردن بندازم داخل آب ، ولی گویا همش خرده ریز کوچک جای ماهی پیدا میشد و من اشتباها اونا رو میرختم تو آب
سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. نمایانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: نمایانگر موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. علامتی از زیبایی، فروتنی، ثروت (ارزش) و خرد است. تعبیر دیگر: خودتان را خفه می کنید، دیگران را کنار می گذارید. لازمست بیرون روید و پی چیزی باشید که می خواهید و به تمایلات قلبی تان دست یابید. زندگی را تجربه کنید! تعبیر دیگر: نمایانگر امنیت و حمایت است. خود واقعی تان یا احساسات واقعی تان را نمی نمایانید. در حمایت از خودتان برای اینکه آسیب نبینید، عزلت می گزینید و از نظر احساسی، خود را بسته نگه می دارید. نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. علامتی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می کنید که درون تان نگهش داشته اید.
سارا
۳ ماه پیش
سلام .وقت بخیر
من خواب دیدم که میخواستم که با گوشی کار کنم اما حس میکردم ممکنه کسی مزاحمم بشه رفتم یه جایی که خونه همسایه قدیمیمون بود وقتی وارد حیاطشون شدم دیدم خونه ما چسپیده به خونه اوناش هیچ فاصله ای ندلشت انگار دوتا اتاق ولی توی حیاط اونا یکیشون کچی یکی سیمانی سیاه و سفید بودنشون تو چش بو .نشستم پای شیر اب داشتم با گوشی ور میرفتم حواسم تو گوشی بود که یهو دیدم یه ماهی داره دور سرم تو هوا شنا میکنه دیقا بهمون راحتی و حالتی که تو آب شنا میکنن یه ماهی مادر بود و دوتا بچه ماهی جلوش بودن .ما.دیوار خونه همسایه ما تو واقعیت قبلا یه ددرخت توت بود که الان تنه درخت خالی شده بود و یه ماهی خیلی بزرگ که به اندازه تنه درخت بود هی وارد میشد و بعد بیرون میومد و بمن نگاه میکرد وبعد ماهی های بیشتری اضافه شدن به فضا اما تک ک تک .پای شیر ایب حالت یه اب باریکه میرفت که از ازیر دیوار بره بیرو که دیدم اولش باریک و کثیف بود البته در حدی نبود که ماهی داخلش باشه بعد در اخر به حوضچه کوچک ختم میشد که که نور آفتاب روشنش کرده بود ماهی های اوقسمت از بالشون بعنوان دست استفاده میکردن و از لبه اون چاله آب بالا میومدن .در واقیت یه حاجت مهم داشتم و براش دعا میکردم دقیقا رفتن پای شیر آب که سرم تو گوشی بود فردا بعد از ظهرش برام اتاق افتاد اما ماهی ها رو نمیدونم چی بود .ممنون
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی پذیرای اطلاعات نو هستید. نمایانگر تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: نمایانگر عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید. نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نشانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. نمایانگر کنترل احساسات‌تان است. ازین مسأله آگاهید که به خود اجازه می‌دهید چه احساساتی را بیان کنید. به عبارت دیگر، خودداری بالایی بر خویش دارید و توانایی دارید که هرگاه می‌خواهید، دکمه‌ی احساسات‌تان را روشن یا خاموش کنید. از نظر احساسی، حس آزادی و مهارنشدگی دارید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «بعد در اخر» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
سارا
۳ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم که در خانه بودم میخواستم با گوشی ر
سلام؛ همچنین! تصور می‌کنم خواب‌تان ناقص بارگذاری شده است؛ آن را لطفا با جزئیاتی که به خاطر دارید، بازنویسی کنید!
..
۳ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم ماهی های زیادی توی آب شنا میکنن و من با دست دوتاش و گرفتم و دادمشون به یکی از اقوام که اونجا حضور داشت و گفت که ماهی می خواهد و بقیه به من اعتراض کردن که چرا دادیشون به آون شخص و من دوباره به آب رفتم تا برای بقیه و خودم ماهی بگیرم. ممنون میشم تعبیر کنید
سلام! خواب‌تان نمایانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی نمایانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
امیرحسین
۴ ماه پیش
سلام وقت بخیر من خواب دیده بودم که سه تا ماهی قرمز دارم یکی بزرگ دوتا کوچیک اون سه تا ماه داخلی ظرفی بزدگ بودن و من اونارا انداختم داخل ظرفی کوچک بعد دیدم ظرف اوفتاده روی زمین و سه تا ماهی مرده (ماهی ها از من نبودن)لطفا تعبیرشا بگویید
سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمایانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. نمایانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: نمایانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. نمایانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. تحت فشار شدیدی هستید. می‌تواند استعاره‌ای ازین باشد که به معنای واقعی کلمه در نقطه‌ی شکست خود قرار دارید.
نوشین
۴ ماه پیش
من ازشماممنونم بخاطر لطف اتون تشکر
درخت‌های سربه فلک کشیده بعدازایمیل صبح یک آقایی بامن تماس گرفتن ازاشناهایی چندسال پیش بعدمدتهاگفت یه آقایی رومیشناسن که ذهن رومیتونه بخونه درمان روح انجام میده چون این آشنای من مسن بود من گفتم شاید به خوابم ربط داشته باشم ولی فکرم درموردشون منفی فک میکنم ایشون ازاون دوستهای هست که دشمن ولی دشمن پنهان راستش من دیشب که عموی من درخوابم بود شب قبلش خواب دیدم عکس ۳/۴ازایشون روموقع اذان صبح کنارتختم یه صدایی میگفت اگه ۶تاکارخوب انجام بدی میتونی جلوی مرگ ایشون روبگیری برای همین دیشب هم به خوابم اومد من واقعا نمی‌دونم باید چیکار کنم روزها تنهادروقفل میکنم بیرون نمیرم باهیشکی هم حرف نمیزنم شبهاهم کابوس میبینم وترس زیادهمراه اظطراب دارم همش میترسم چون تنهازندگی میکنم یکی بیاد این آرامش واسایش روازم بخوادیگیره ترس ازدست دادن کسی یاچیزی درمورددوست سابق ام بارهاخواستم بخاطرخودم برگردم بهشون ولی اصلا نمیتونم ببخشم یاعصبانی اتوخشم خودم روکنترل کنم وقتی روبه رومیشم باایشون باهاشون روبه روبشم غذاب میکشم وقتی هم که خونه هستم یادرحال رانندگی ام فقط به این فک میکنم که باید برگرده تامن بتونم زندگی کنم واقعا موندم چیکارکنم من خواهش میکنم منوراهنماییم کنید ازاین وضعیت خسته شدم
خواهش می‌کنم! در ادامه: علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. نمایانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. در مورد درخواست‌تان باید گفت که به هیچوجه خویش را محتاج به دیگران تصور نکنید و از منفی‌بافی‌ها بشدت دوری کنید که ’هرچه به آن فکر کنید، همان خواهد شد.‘ مثبت‌های زندگی را به یاد آورید و تصور نکنید که در این جهان، تنهایید؛ و همه دشمن‌تان هستند! در ابتدای امر می‌بایست خودتان را از زندانی فکری که منفی‌بافی‌ها برایتان به ارمغان آورده‌اند، رها کنید و دیدتان را نسبت به دنیای‌تان تغییر دهید! بهترست برای شروع، با مطالعه‌ی کتاب‌های موفقیت به زندگی‌تان جهتدهی کنید تا درب‌های خوشی بسویتان بازتر شوند! موفق باشید!
نوشین
۴ ماه پیش
سلام خوشحال شدم ممنون که جواب دادین چندقسمت داشت خوابم اول خواب دیدم بادوست قدیمی ام همبسترشدم بعددیدم خیلی حال وروزش بده خانه محقری داشت بعدشروع کردبه دعواکردن بامن میگفت توبرای چی بابرادرم خوابیدی درصورتیکه اصلاهمچین چیزی هیچوقت اتفاق نیفتاده ‌من این اقارویکسال هست ندیدم وبعدش خودم انگار خبرداشتم حالم خوب نیست احتیاج دارم دنبال درمان مشکل روحی خودم باشم ودرمان معنوی برای همین رفتم یه جایی که درختهایی زیادی داشت ازاین درخت هایی که کنارهم اندوطول اشون خیلی زیاده عموی بزرگم باپسرش اونجابودپسرش شوهرش خواهرم هست بهش گفتم به من پول قرضی بده گفت ندارم انگاریکی به من گفت بروسمت جوی آب درختی که کنارجوب آب است نارنج شیرین داره پاهات مشکل داره مشکل ازپاهاته که حالت خوب نیست اگه نارنج شیرین روبخوری وبه پشت زانوهات ماساژش بدی مشکلاتت‌ حل میشه همین کاروانجام دادم وهم خودم خوردم ازنارنج شیرین تصور می‌کردم تلخ باشه ولی اینقد رسیده وشیرین بود که ازشدت رسیده بودنش ازپوستش زده بود بیرون من به عموم گفتم شماهم بیاازاین نارنج هابخورحالت خوب بشه ممنونم ازشما بخاطر جواب های دقیق ودرست خدا به شماسلامتی وخیر عطاکند
سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط‌تان با آن را از دست داده‌اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی‌تان را بردارید یا استعدادی که مدت‌ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم‌تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «درختهایی زیادی» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید! (خواب‌ها در همان روزی که ارسال می‌شوند، تعبیر می‌گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).
نوشین
۴ ماه پیش
سلام وقت اتون بخیر من دیشب خواب دیدم پلوماهی میخورم خیلی هم گرسنه ام‌ بود ولی دیدم که شکم ماهی خالی نشده بود وکلی دل وروده آش پخش شدتوی ظرف غذای من دیگه نخوردم خیلی احساس گرسنگی زیادی داشتم یک آدم مسنی به من گفت برو کنارجوی آب نارنج های بزرگ وشیرینی هست بخور وبه پشت زانوی پات بمالی برات خوبه رفتم جوی آب روپیداکردم واینکاروانجام دادم نارنج های شیرین روخوردم وبه پشت زانوی هردوپام زدم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی در جایی از زندگی‌تان احساس تکامل ندارید. ممکنست تشنه‌ی عشق، شناخته شدن، قدرت، ثروت یا شهرت باشید. اشتیاق دارید که به چیزی دست یابید که مدتی آرزویتان می‌بود. نمایانگر فقدان، ضرر، تنهایی و افسردگی است. ممکنست حس کنید که طرد شده‌اید، حذف شده‌اید و از جامعه/خانواده، بریده شده‌اید. ممکنست جایگزین همراهی باشد و شکلی از راحتی را فراهم کند. تعبیر دیگر: بازتابی از نیاز به استقلال است. به قلب مسأله‌ای می‌روید. انرژی‌های غریزی‌تان را شناسایی و استفاده می‌کنید. تعبیر دیگر: می‌بینید دیگران آنچه هنوز برایش می‌کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده‌اند. نشانگر جریان ایده‌های تازه و عمیق است. همچنین علامتی از جریان احساسات شماست. می‌تواند نکته‌ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «نارنج های شیرین» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
A.M
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم دوتا ماهی بزرگو همسرم میاره تو خونه و توی ی حوض وسط خونمون میندازه منم خیلی تعجب کردم ماهیا داشتن سعی میکردن از حوض بپرن بیرون ولی دخترم ی تور گذاش رو حوض ک بیرون نیان ولی بازم تورو کنار زدن
سلام! خواب‌تان بیانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می‌نمایاند. تعبیر دیگر: نمادی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام بازبینی‌شان کنید. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. گویای نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی گویای نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است.
A.m
۴ ماه پیش
سلام. من‌ تازه کنکور دادم و منو مادرم هر دو منتظر قبول شدن در رشته ای را داریم هرروز دعا میکنیم و شب قبل از آن به مادرم گفتم‌اگر خوب باشد خواب هدفی را که دارم ببینیم و مادر خواب دید که در جمعی نشستیم و آنجا یک ماهی خیلی بزرگی گذاشته شده بعد قرار بود آنرا بخوریم ولی ماهی پرواز کرد و اومد افتاد بر سر من و مادرم. خوشحال میشم راهنمایی کنید ممنونم.
سلام! خواب‌تان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. از نظر احساسی، حس آزادی و مهارنشدگی دارید.
پری
۴ ماه پیش
سلام و تشکر از تعبیراهای دقیقتون.
خواب دیدم با یه نفر نشستم پای کامپیوتر که یه اقیانوس آبی رنگ و بزرگ رو نشون میداد بعد چند قایق روی اون حرکت میکردن من گفتم به نظرت اون میتونا ماهی بگیره که یه ماهی بزرگ گرفت از توی صفحه نمایش افتاد تو اتاق ما، من ب اون یه نفر گفتم ببرش تو آشپزخونه و بکشش تا زجر کش نشه که بپزیمش.
سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان نمادی از فناوری، اطلاعات و زندگی نوین است. فرصت‌های تازه به رویتان باز می‌شوند. تعبیر دیگر: گویای نبود فردیت و نبود احساسات است. اغلب بدون اینکه دیدگاه‌هایتان را ابراز کنید، با جریان پیش می‌روید. گویای حالت احساسی و احساسات شماست. گویای جلای روح، آرامش و احیاست. تعبیر دیگر: یعنی حس قدرت می‌کنید و اینکه کسی مانع‌تان نیست. نگاهی مثبت به زندگی دارید و با هیچ‌چیز محدود نمی‌شوید. گویای نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
کاربر
۴ ماه پیش
باسلام و درود فقط خواستم از کار قشنگ شما سپاسگزاری کنم که به نحوی خوابها رو تعبیر میکنید که هم عین واقعیت هس وهم سر شار از ارتعاش مثبت امیدوارم خیر و برکت این نیکو یی که انجام میدهید در زندگیتان سرشار شود سپاسگزارم
سلام بر شما! ممنونم از لطف‌تان و باریکبینی منشعب از روحیه و طبع بزرگواریتان! موفق باشید!
کاربر
۴ ماه پیش
باسپاااس فراوان دستم رادراز کردم ویک ماهی کوچک سفید طوسی را دهان بچه گذاشتم تا قورت دهد و متوجه شدم همان لحظه حوضچه یا رودخانه ای بالا سرمان هس که در آن ماهی های کوچک هس و در کنار رود توالتهایی هس که ماهیهای کوچک از بس جست خیز کرده بودند داخل سنگهای توالت پریده بودند و تمام توالتها ماهیهای کوچک درونش بود
خواهش می‌کنم! در ادامه: گویای نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، نشانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. شاید گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره‌ی وضعیت‌تان و آنچه در زندگی‌تان رخ می‌دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات‌تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید.
کاربر
۴ ماه پیش
سلام و صبحتون به خیر و شادی در خواب دیدم اول صورتم را با مواد شوینده و ماسکهای صورت شستشو میدهم بعد دیدم در جایی مانند هتل یا مسافر خانه هستیم در یکی از اتاقهای معمولی که احساس میکردم آن شهر زیارتی بود مدتی ماندیم و برگشتیم زمانی که برگشتم دیدم مقداری گوشت که هنوز خون درآن بود باید برای صاحب مسافر خانه میبردم و جاگذاشتم وبرگشتم به مسافر خانه ودیدم عده ای برای زیارت وارد شدن و بهترین اتاق مسافر خانه را اختیار کردند و من از پنجره به حرم زیارتگاه نگاه میکردم اتاق مبله بود ولی از نظر من اتاقهای ارزان ترش با صفا تر بود مسافران نوزادی داشتن که من از جا بلن شدم دستم را دراز کردم و یک ماهی کوچک سفید و طوسی در دهان بچه نوزاد گذاشتم تا بچه قورت دهدو متوجه شدم بالای سرم در همان اتاق حوضچه یا رودی ست که درآن ماهی های زیادی بودن بیشتر کوچک اما کنار این حوضچه که در هوا بود روی سرمان تعدادی دسشویی بود که تعدادی ماهی در اثر جست خیز به داخل کاسه های توالت افتاده بودنو تمام کاسه توالتها ماهی کوچک بود به آنها در ررود دست میزدم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی لازمست موضوعی را تر و تمیز و روشن کنید. نشانگر تحول در زندگی‌تان است. شاید به این لازمست موقت از واقعیت بگریزید. گویای مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی‌تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. نشانگر پروژه‌ای کاملا نو است. نمایانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «دستم را دراز کردم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
نگین
۴ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر.من خواب دیدم کنار دریام تو اب و ک نگا مبکنم توش ماهیه و دلم میخاد ماهی بگیرم ب خودم میگم با دست نمیشه گرفت برمیکردم یهو یه ماهی میاد بالا چن نفر و اون طرف دایسادن بهم میگن این ماهی برا تو اومده بالا بگیرش.منم ماهیو میگیرم ماهی ریش دار بود دسمو با دهنش میگره و همیطوری نیگام میکنه و بیرون ابم هنوز زندس.
سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. گویای امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. با احساسات سرکوب‌شده‌تان روبرو می‌شوید و آنها را به سطح می‌آورید.
مری
۴ ماه پیش
سلام‌من خواب دیدم یک ماهی خیلی بزرگ را در جشنی رابگان میدهند ومن ان را برمیدادم ویه بسته ی دیگر ام که شامل ماهی کوچک ومرع و..بود را نیز برمیدارم همزمان یوی از فامیل های پولدارم دنبال من میاید که یکی را به او بدهم اما من نمیدهم
سلام! خواب‌تان گویای نیازهای احساسی‌تان یا اشتیاق غریزی‌تان است. در زندگی‌تان، تعادل وجود ندارد. گویای مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد.
نوا
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که میخواستم توی یک ظرف برنج خیس کنم که وقتی ظرف برنج رو زیر شیرآب می‌بردم آبی پراز ماهی‌های کوچک می‌ریخت توو ظرف برنج که من سعی می‌کردم ماهی‌ها رو بریزم دور دوباره شیرآب رو که باز میکردم دوباره آبی پر از ماهیهای کوچک می‌ریخت توو ظرف خیلی سعی می‌کردم ماهی‌ها رو بریزم دور تاچند بار اینکارو تکرار کردم ولی بالاخره موفق نشدم ماهی‌ها رو از ظرف برنج وآب جدا کنم.لطفا راهنماییم کنید. من و شوهرم تازه یه کار جدید رو شروع کردیم ونگرانیم از این کار جدیدمون. ممکنه بفرمایید این خواب به کارجدیدمون چه ارتباطی داره؟
سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای کنترل احساسات‌تان است. ازین مسأله آگاهید که به خود اجازه می‌دهید چه احساساتی را بیان کنید. به عبارت دیگر، خودداری بالایی بر خویش دارید و توانایی دارید که هرگاه می‌خواهید، دکمه‌ی احساسات‌تان را روشن یا خاموش کنید. اگر آب، خیلی گرم یا خیلی سرد باشد، ممکنست مشابه یک موقعیت یا رابطه در زندگی‌تان باشد. گویای نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی گویای نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی‌های گرم است.
reza
۵ ماه پیش
سلام
خواب دیدم که من و دوتا از دوستام داشتیم از محل کار بر میگشتیم
اون دوتا از دوستام داخل املاک کار میکنن
و من داشتم اونارو میبردم سر ساختمونمون که ملک ببینن و بفروشن
همین جوری که داشتیم میرفتیم توی مسیر زمین خاکی بود و یکی از دوستام خیلی نگران این بود که کفشش خاکی نشه و من بهش میگفتم بابا نگران نباش الان می رسیم سر ساختمون
وقتی نزدیک ساختمون شدیم دقیقا بالای ساختمون توی آسمون ستاره ها به شکل دوتا پیکان (فلش مانند) به سمت همدیگه بود یعنی سر پیکان ها به سمت هم بود و این ستاره ها هی پررنگ و کمرنگ می شدن
که یک دفعه دیدم سمت چپ خونه یه دریاست و از اون دریا یه ماهی به سمتمون اومد و به ساحل که رسید تبدیل به یه پیرزن زخمی شد که به سمتم اومد و یه چیزی گفت و مرد
سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. گویای خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، گویای سطح رشدیافته‌ی درک، آگاهی یا موفقیت است. اگر در طبقه‌های پایین‌تر ساختمان هستید، به نگرش‌های اولیه‌تر یا نیازهای اولیه اشاره دارد. نمادی از کمال، موفقیت یا آرمان‌های بالاست. تصمیمی را به دست تقدیر و شانس می‌گذارید. شاید خیلی خیالباف یا آرمانگرا هستید. می‌کوشید موقعیت یا مبنایی را ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: گویای تمایل‌تان برای شهرت و شانس است. ادامه‌ی خواب‌تان از «سمت چپ خونه یه دریاست» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
baran
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم انگار داخل یک کشتی هستیم و کسی برامون ماهی تازه فرستاده همشون داخل آب بودن و میگفتن انتخاب کن کدومو میخوای بخوریم بعد انگار همشون منتظر بودن ماهیا تا من گفتم کدوم خودش افتاد توی قلاب ماهی گیری
سلام! خواب‌تان یعنی جنبه‌هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه‌تان را کشف می‌کنید. اگر روی کشتی هستید و هوای توفانی را تجربه می‌کنید، یعنی وارد حادثه‌هایی درهم‌برهم در زندگی‌تان شده‌اید. گویای نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی گویای نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
مهدی
۵ ماه پیش
سلام من یه خوابی دیدم که دو قسمت داشت. قسمت اول خواب دیدم کنار یه رودخونه با عرض حدود ۳ متر و عمق زیاد هستم که آبش زلال و شفاف بود و حرکتش...
سلام! خواب‌تان یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. با احساسات سرکوب‌شده‌تان روبرو می‌شوید و آنها را به سطح می‌آورید. گویای نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. نمایانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). ادامه‌ی خواب‌تان از «انگار مریض بود» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
مینا
۵ ماه پیش
سلام شوهرم خواب دیده ۱۴ تا ماهی از ریز و درشت و همه رنگی از رود خونه زلال گرفته و قصد داشته بیاره خونه و تو خواب میگفته از خواب بیدار نشم یعنی تا حدودی میدونسته خوابه
سلام! خواب‌تان یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. گویای غیرمنتظره و نیازتان برای انطباق با فرایندهایی است که هرلحظه در حال تغییرند. نمادی از افراط است و اینکه چگونه به تمایلات‌تان توجه شدیدی می‌کنید. لازمست بیشتر خویشتنداری کنید و تمرکزتان روی هدف‌هایتان باشد! با احساسات سرکوب‌شده‌تان روبرو می‌شوید و آنها را به سطح می‌آورید. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
Sana
۵ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم توی مهمانی هستم و توی گوشیم فقط عکس ماهی است
سلام! گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. پذیرای اطلاعات نو هستید. گویای تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: گویای عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید. رابطه‌ای هست که نیاز به توجهتان دارد. نگاه کافی و عمیق به مسأله ندارید. تعبیر دیگر: به گذشته‌تان یا یک امید واهی چسبیده‌اید. اینکه چکسی یا چه چیزی در عکس هست را در نظر گیرید! تصویر، ممکنست بکوشد شما را به لحظه‌ای خاص در آن زمان ببرد.
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم که مادرم با تکه های ماهی غذا درست کرده
سلام! خواب‌تان گویای غنا، انرژی فیزیکی و احساسی است. انواع گوناگون غذا می‌تواند نمادی از مجموعه‌ی گسترده‌ای از چیزها باشد. استعاره‌ای از ارضا و راضی کردن عطش‌تان درباره‌ی عشق و تمایلات است. در کل، نمایانگر تمایلات حیوانی است. خوردن غذاهای خاص، به ویژگی‌هایی اشاره دارد که لازمست در خودتان ایجاد کنید.
سونیا
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم حیاط خونمون پر ماهی های کوچیک رنگی شده میگفتن سیل اومده وباید فرار می کردیم ولی با مامان و خواهرام تو حیاط نشسته بودیم و ماهی ذو ازآب می گرفتیم.هر احظه هم تعداد ماهیا زیاد میشدن
سلام! خواب‌تان گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). تعبیر دیگر: نشانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: گویای موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است.
بی نام
۶ ماه پیش
با سلام .من در خواب دیدم که در یکی از زمین های کشاورزی خودمون در حال آبیاری بودم زمین ما دو تیکه جدا از همه خواب دیدم همسایمون اومد و یک ماهی نسبتا چاق و تازه که زنده بود رو از یکی از دو تیکه زمین گرفت و به من داد هم زمان شخص دیگری که به نظر میرسید کارگر بود از تیکه دیگه زمین دو ماهی نسبتا لاغر اما تازه گرفت و به من داد میخواستم بدونم تعبیرش چیه ممنون میشم کمکم کنید
سلام! خواب‌تان لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. فرایند شفاست. نمادی از غنای روحی و رشد احساسی است. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). لازمست روی خودتان کار کنید و ذهن‌تان را کاوش کنید. جنبه‌ای از روان‌تان است که هنوز توسط شما پذیرفته یا استفاده نشده است. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت است.
بدون نام
۶ ماه پیش
درباره ماهى كوچيك همون است، بعد از كه اون موش رو دوركردن از خانه، تويه خواب حس كردم كه بعد از يك مدت، يك ماهى كوچيك داشت به خونه اى ما ميومد كه تويه يك آب خيلى كم كه رو زمين است حركت ميكند به سمت خونه ما.. ميگفتن اين ماهى كوچيك همون موش بود كه ميخواست بره و ما دورش كرديم (يعنى روح همون آدمى كه در پيام قبلى بهش اشاره كردم) و تويه يك لحظه اون ماهى كوچيك شد اون آدم ديگه ماهى نموند و اومد و سر سفرمون نشت كه شام بخوره
نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام..من يك خواب ديدم كه يك موش رو تو يه قوتو حبس كرده بودن و به من گفتن اين موش روح اون آديمست كه دوسش دارى بعد به من گفتن كه نزارم از قوتو بياد بيروم اما اون موش يك جور خيلى عجيب ميخواست بياد بيرون من سعى كردم ولى نشد و اومد بيرون ومن خواستم خودمو ازش مخفى كنم ولى او سريع رفت بعد يكى از اعضاى خانواده ام گفت "دورش كردم از اينجا" بعد يك ماهى كوچيكى رو ديدم كه در آب خيلى كم ميومد خونه اى ما و گفتن اين ماهى همون موشه كه رفت، و يهويي شد اون آدمى كه دوسش داشتم و اومد و نشت كه شام بخوريم. *اون آدمى كه در خواب گفتن موش شده با هم بوديم و بعد او رفت و كات كرد.. ببخشيد طولانى شد
سلام! خواب‌تان یعنی رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است. بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). ادامه‌ی خواب‌تان از «ماهی کوچیکی» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
س
۶ ماه پیش
سلام ممنون میشم اگر خوابمو تعبیر کنین من خواب دیدم که من وپدرم و مادرم یک ماهی بزرگ گوشتی سفید به صورت خام میخوریم
سلام! خواب‌تان نمادی از قدرت، پشتیبانی و عشق می‌باشند. ممکنست نگرانی‌هایتان را درباره‌ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر ترکیبی از جنبه‌های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. بیانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. شاید بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
تینا
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید،من دیشب خواب دیدم که کسی که عاشقش هستم و برادرش تبدیل به ماهی شدند و من کسی که دوست داشتم را درون یک تنگ انداختم و او همانجا ماند اما برادرش چندین بار رنگ عوض کرد منظورم این است که تبدیل به چند ماهی گوناگون شد و از تنگی که او را در ان قرار می دادم بیرون می پرید و من را اذیت می کرد و در اخر او تبدیل به یک ماهی گلی شد و از تنگ بیرون پرید و من ان را کشتم چون هی به این ور و ان ور می پرید و ازارم میداد، سپس کسی که دوست دارم تبدیل به انسان شد و من خیلی خوشحال شدم و به سمت او دویدم و بغلش کردم و از او پرسیدم که برادرش هم مثل خودش زنده می شود و او گفت نه و سپس به من نگاه کرد و گفت که دیشب خوابم را دیده است. تعببر این خواب چیه؟؟
سلام؛ ممنون! خواب‌تان به احساسات‌تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده‌اید. همچنین ممکنست حس کنید که زندگی‌تان به هیچ کجا نمی‌رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید. نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. گویای نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. شاید بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
Afsaneh
۷ ماه پیش
با عرض سلام

نزدیکای صبح خواب دیدم که کسی که صورتش رو نمی بینم یه تشت بزرگ پر از ماهی های کوچک قرمز و سفید و سیاه را( اب تمیزو شفاف بود) درون سینک اشپزخانه می کنه که یکدفعه من همه رو مشت مشت وارد ظرف تشت میکنم و مانع از مرگشون میشم.
لطفا تعبیرشو بگید.

ممنمونم
سلام! خواب‌تان یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. بیانگر نیازتان به تجدید خود (نوسازی خود) و فرار از مسأله‌های روزمره است. لازمست خودتان را از باری که حملش می‌کردید (بر دوش‌تان گذاشته شده بود)، خلاص شوید. تعبیر دیگر: بیانگر حالت و روحیه‌تان درباره‌ی عشق است؛ در مورد اینکه به دنبال لذت و راحتی و آرامش باشید. گویای ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. نشانگر توانایی‌تان برای کنترل احساسات‌تان است. ممکنست نیاز داشته باشید که خودتان را از احساسات گذشته پاک و مطهر کنید و شروعی تازه داشته باشید.
الهه
۷ ماه پیش
ماهیی هایی که من گرفتم طوسی و متوسط بودن . ولی یادمه داداشم ی ماهی طلایی رنگ و بزرگتر و باریک تر توی دستش بود . واقعا ممنونم . اتفاقا دیروز توی محل کارم ی مقداری با مسئولم دچاره مشکل و دعوا شدم ممکنه تعبیرش همین بوده؟ ایشون منو تهدید به اخراج کرد یعنی ممکنه تعبیرش اخراجم باشه؟
در ادامه: ممکنست از لحاظ احساسی، حس دور ماندن، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید. تعبیر دیگر: نمادی از فردیت شماست. بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. بیانگر عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. بله! این امکان وجود دارد. امید به خدا داشته باشید و گرفتار بنده‌ی او نباشید!
الهه
۷ ماه پیش
سلام . ممنون میشم خواب منم تعبیر کنید . من چند وقت پیش خواب دیدم یک رودخانه با آب تمیز بود . برادرم گفت بیا بریم ماهی بگیریم رفتیم تو آب ، آبش اینطور که یادمه گرم نبود سرد هم نبود. من همینطور که داشتم میرفتم تو آب یک ماهی مرده دیدم . بعد رفتم یکی با دست گرفتم انداختم تو خاکای کنار رودخونه ، ماهی ی کم بالا پرید بعد دوباره افتاد توی رودخونه رفت دوباره یکی گرفتم اینم همینطوری شد ولی ماهی دومم دستمو اول گاز گرفت . ماهیی هایی که من گرفتم طوسی و متوسط بودن . ولی یادمه داداشم ی ماهی طلایی رنگ و بزرگتر و باریک تر توی دستش بود. ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید.
سلام! خواب‌تان یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. بیانگر آسیب‌پذیری‌تان درباره‌ی مسأله‌ای یا احساسات حل‌نشده است. ممکنست، گرفتار مسأله یا مانعی شوید. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. گویای نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). تعبیر دیگر: با احساسات سرکوب‌شده‌تان روبرو می‌شوید و آنها را به سطح می‌آورید. ادامه‌ی خواب‌تان از «طوسی» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
زهرا
۷ ماه پیش
مطالب خوبی بود ممنون.
خواب دیدم حوض خانه مادر بزرگم شکسته بود و یک عالمه ماهی کوچک و بزرگ با رنگ های مختلف داخل حیاط پخش شده بودن و داخل اب کم روی زمین شنا میکردن.من در تلاش بودم ماهی هارو با دستم جمع کنم و داخل تنگ آب بندازم.صحنه ی قشنگی بود. داخل اب وسط حیاط با یک عالمه ماهی رنگارنگ بودم و تلاش میکردم نجاتشون بدم.
ابتدا سلام! خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره‌ی وضعیت‌تان و آنچه در زندگی‌تان رخ می‌دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات‌تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.
امین
۷ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم که انگار از خانم دستفروشی ماهی خریدم البته در هر بسته 3ماهی نه بسیار بزرگ نه بسیارکوچک وجود داشت، بعدخانمه گفت که یه دونه ماهی هم جداگانه دارم اونو می خرید گفتم بله،به ماهی هام اضافه کن.
و ازش خرما هم می خواستم بخرم خرماهاش کم بود، دیدم سه بسته خرما از زیر وسایلش دراورد گفت که اینها رو یه نفربه عنوان عقیقه میت اورده یه بسته رو همین جوری بردار واسه خودت ببر.(در صورتیکه که شما هم بهتر میدونید عقیقه فقط گوشت گوسفند هست و....) و هزینه اش رو هم که بهم گفت هرجور می خواستم حساب کنم نمی تونستم خرده هاش رو جمع کنم و بچه برادرم که همرام بود مرتب حواسم رو پرت میکرد.
تعبیرش رو بفرمایید. تشکر
سلام! خواب‌تان ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
Siavash
۷ ماه پیش
از جواب هایی ک خوندم معنی خوابم رو گرفتم تا حدودی اما تعریف می کنم

خواب دیدم دو تا ماهی کوچولو دارم فکر کنم قرمز و مشکی بودن ... تو مپ داشتم چک میکردم یه مسیری چک میکردم که بریم خونه ... ماهی ها توی یه لیوان آب بزرگ بودند که دهنه اش هم یه ذره جمع تر از بدنه اش بود ازپارچ کوچیکتر از لیوان بزرگتر ... همین جوری که مسیر رو میرفتیم اب ماهی ها از شفافی به کدری تغیییر پیدا کرد ... ماهی ها بال بالک میزدند انگاری نفس نمی تونستند بکشند ... بالا میپریدند جالب بود که ماهی ها بزرگ شده بودند ! یک سفید بسیاز زیبا که انتهای بدنش ‌یه حالت یال مانند پر ریش شده بود مثل دم اسب ... ! و کلا سفید شفاف زیبا به نظر میومد .. و ماهی مشکی هم همون شکلی بزرگ شده بود اما سفیده بیشتر تو ذهنم مونده ... بغلیم یه استکان آب داشت آب ماهی رو خالی کردم اون یه استکان رو ریختم که نفس بکشند ... منتظر بودم برسیم رسیدیم آب ماهی ها رو از شیر آب سریع عوض کردم یکیشون تکون نمیخورد یکیشون تکون میخورد ... میخواستم بندازمشون تو حوض تازه ...
ابتدا سلام! خواب‌ها و شرایط خواب‌بینندگان باهم متفاوت است؛ نمی‌توان با استناد به خواب دیگران، خواب خویش را مطلقا تعبیر کرد. بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. بیانگر شفا، جوان‌سازی دوباره است. تعبیر دیگر: یعنی به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می‌شوید. گویای ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. تعبیر دیگر: از نظر احساسی، حس آزادی و مهارنشدگی دارید. در احساسات منفی‌تان غوطه‌ورید. ممکنست اندک‌زمانی برای تمیز کردن ذهن‌تان نیاز داشته باشید و اینکه صلح درونی یابید. تعبیر دیگر: تفکر/قضاوت‌تان، مبهم است. اگر در آب گل‌آلود غوطه‌ورید، یعنی در موقعیتی، خردتان را کنار گذاشته‌اید و مغلوب احساسات‌تان شده‌اید.
..
۷ ماه پیش
سلام من خواب ديدم ماهي هاي گوپيم از اب پريدن بيرون و من و بابام سعي ميكنيم كه بگيريميشون و يكي از ماهي ها وقتي گرفتمش حالت حلالي پيدا كرد و انگار دستمو بيشكون ميگرفت و دردم مييومد ولي ميخنديدم
سلام! خواب‌تان بیانگر تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. از نظر احساسی، حس آزادی و مهارنشدگی دارید. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است.
gg
۷ ماه پیش
سلام چند شب پیش در خواب دیدم که درون اتاقم یک جویبار که کم عمق بود و سنگلاخ داشت توش دو تا ماهی تیره رنگ و چیزی بین ماهی قزل آلا و گربه ماهی شنا میکردند و به سمت ما می اومدند و انگار مشکلی پیش اومد و آب جویبار کم شد و من دیدم ماهی ها مردند. اما حس میکردم زنده اند تا اینکه وقتی کنار یکیشون نشستم خیلی تند تند دهانشو باز و بسته کرد و نشون داد زنده است.. من هم بهش آب رساندم و اون دوباره زنده شده بود و شنا میکرد تا اینکه تصمیم گرفتیم بخوریمش و صیدش کردیم و من با یک چاقوی تیز و بزرگ سرش رو جدا کردم و بعد بعضی قسمتهاشو پختم انگار تا بخوریم و به شدت با اکراه این کار رو کردم و از اینکه اون ماهی رو سلاخی کردم حالم بد بود نسیتا... این خواب خیلی ذهن من رو مشغول کرده.
سلام! خواب‌تان نشانگر جریان ایده‌های تازه و عمیق است. همچنین نمادی از جریان احساسات شماست. می‌تواند نکته‌ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. گویای نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. شاید بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). ابراز احساسی‌تان را به شیوه‌ای تغییر می‌دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. خودتان را سانسور می‌کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی‌کنید. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید.
جمیله
۷ ماه پیش
با سلام بی پایان!
دیشب خواب ماهی سالمون دیدم .در خوابم تیکه های زیادی از ماهی را در ماهیتابه سرخ می کردم .لازم است که در واقعیت ماهی سالمون خیلی دوست دارم .
سلام بر شما! خواب‌تان یعنی تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. نشانگر کامل بودن عشق است. از سوی دیگر، می‌نمایاند باید شروع به پذیرش عواقب اقدام‌هایتان کنید! شاید خود را در موقعیتی اجتناب‌ناپذیر یافته باشید.
ساره
۷ ماه پیش
سلام
خواب ديدم پدرم بيست و چهار ماهى رنگى بسيار زيبا و كوچك بهم هديه دادن و من بسيار بسيار زياد خوشحال بودم و ازشون تشكر مى كردم . ماهى ها توى يك تنگ جا نشده بودن و توى دو تنگ مجزا گذاشته بودنشون و پدرم به اونها غذا داده بودن با اين حال من غذاى بهترى آورده بودم كه بهشون بدم
يكى از ماهى ها به نظرم مرده بود اما اصلا مطمئن نبودم و دعا مى كردم زنده باشه
ممنون از وقتى كه مى ذاريد
سلام! خواب‌تان نمادی از پاداش، شادی، عشق، پول، موفقیت و آفرینشگری است. به ملاحظه‌ها و تعامل‌هایتان با مردمی با جایگاه و قدرت بالا اشاره دارد؛ یعنی، به معاشرت‌تان با افراد بالادست اشاره دارد. ممکنست بگوید در عشق یا موفقیت، زیادی متکبر هستید. جنبه‌ای از او را در خودتان تأیید می‌کنید و می‌پذیرید. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. شاید بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. به احساسات‌تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید.
SADISH
۸ ماه پیش
با سلام وخسته نباشید.
درست یکمی قبل از اذان ظهر(حدوده چنج دقیقه)خواب دیدم که یه پرنده ی شکاری که فکر کنم باز یا شاهین بود در حیاط خونه ی مادربزرگم رو یه درخت بزرگ نشسته.....در ضمن اون پرنده رو در جهان واقعی داییم از جوجگی بزرگ کرده بود.
با تشکر.
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. سوءظن اطراف شما و کارهایتان کمین می‌کند. لازمست با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: نمادی از بینش است. لازمست روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید (با دقت تحت نظرش بگیرید). تعبیر دیگر: روی هدف‌ها و آرمان‌هایتان تمرکز می‌کنید.
رها
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم یه پسربچه یک سالع مدام باهام بود هرجاکه میرفتم اونم میبردم و نگرانش بودم خیلی برام اشنابود بااین که چهرشو ندیدم ولی درعین اشنابودن نمیشناختمش یه دفه دیدم یه جایی باهاش نشستم و جلومون سه چهارتا تنگ شیشه ای گذاشتس و توشون ماهی قرمز از اینا که سرسفره هفت سین میزاریم وجود داشت .دیشب هم یکی از اقوام که تازگیا مدرش فوت کرده رو تو خواب دیدم که داریم باهم بحث و دعوای لفظی میکنیم .تعبیرش چیه؟
خواب‌تان نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. به احساسات‌تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده‌اید. همچنین ممکنست حس کنید که زندگی‌تان به هیچ کجا نمی‌رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید.
مهدی
۸ ماه پیش
سلام.وقتتون بخیر.ممنونم از اینکه وقت میذارین و خوابها رو تعبیر میکنین و اکثرشون هم درسته.
من چند بار تا حالا خواب یه برکه ی آب زلال دیدم که توی یه سبزه زار بزرگه و پر از ماهیه و به راحتی میتونستم ماهی ها رو بگیرمشون.
چند بار برام تکرار شده.
ممنونم اگه تعبیری داره بهم بگین.
خواهش می‌کنم. خواب‌تان نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره‌ی وضعیت‌تان و آنچه در زندگی‌تان رخ می‌دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات‌تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد.
اصغر
۹ ماه پیش
سلام
خواب دیدم یه تنگ ماهی با دو تا ماهی قرمز داریم که یکیش پرید بیرون و خواهرم رفت که برش گردونه توش دوباره.اما دیگه بیدار شدم نفهمیدم موفق شد یا نه.
تعبیرش چیه؟
خواب‌تان یعنی به احساسات‌تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده‌اید. همچنین ممکنست حس کنید که زندگی‌تان به هیچ کجا نمی‌رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید. بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است.
Zok
۹ ماه پیش
سلام
خواب دیدم با اتوبوس به جایی میریم داخل اتوبوس هوا خوبه اما بیرون و برف و لغزنده .اما اطمینان دارم درون امنه و خطری در کار نیست.
به جایی میرسیم که رودخونه است و همه در حال دیدن اون.
ماهیها رو میبینم و اونجا دوتا ماهی کنارهم میبینم که یکیش به قدری روی بدنش پر از جواهرات زیباست چیزهایی شبیه صدف اما در خواب شبیه جواهر و رنگارنگ که دوست دارم به همه نشونش بدم .
خواب‌تان یعنی همرنگ جماعت می‌شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی‌تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی‌تان به آنسو می‌رود) کنترلی ندارید. همچنین بیانگر مانع‌ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع‌ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی‌تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید.
Zok
۹ ماه پیش
ممنون از تعبیرتون.
اما فکر میکنم یه جای این تعبیر میلنگه .اگر برای همه ماهی نماد یه چیز باشه و اتوبوس یه چیز .پس چرا باید من ماهی رو ببینم که خیلی خاصه و بیشتر از اتوبوس و برف ،ماهی در خواب به چشمم بیاد اونم یک ماهی بسیار زیبا ؟
این مسأله به این دلیل است که از شما شناختی از روحیه‌ها، فکرها، زندگی، اطرافیان و شخصیت شما اطلاعاتی در دسترس‌مان نیست که بتوان تعبیرهایتان را دقیق‌تر از این برایتان انجام داد. زیرا جزئیات پارامترهای نامبرده بشدت بااهمیت هستند و مؤثر در تعبیرها. همچنین جزئیات خواب، در تعبیرش فوق‌العاده کارگر خواهد بود. موفق باشید!
Zok
۹ ماه پیش
ماهی ها یعنی چی؟
ماهیان هم در تعبیرتان گنجانده شده‌اند و چیزی از قلم نیوفتاده است.
رضا
۹ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو جوب اب مشغول ماهیگیری هستیم منو پسر عموم با دست بعد یه چند تا ماهی زرد میبینیم هر دو مون میخایم بره خودمون بگیریمش
خواب‌تان نشانگر جریان ایده‌های تازه و عمیق است. همچنین نمادی از جریان احساسات شماست. می‌تواند نکته‌ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. یعنی با احساسات سرکوب‌شده‌تان روبرو می‌شوید و آنها را به سطح می‌آورید. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
Elia
۹ ماه پیش
سلام
شب اول خواب دیدم در آب هستم و ماهی های ریز و کوچک در حال خوردن پاهایم ماهی های زیاد بودن و تا زانو روی پاهایم بودن.
در شب دوم خواب دیدم در خیابان هستم یک قوچ دنبالم میکند که برای فرار از آن میخواهم از کوچه های شهر بروم و همچنین در این حین مدفوع نیز میکنم و بچه به دنیا می آورم در صورتی که من مجرد هستم.
ممکن است این دو خواب به هم مربوط باشند و خبری داشته باشد چون در دوشب متوالی دیده ام.
ممنون از سایت خوب و پاسخگویی شما
خواب‌تان بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که منفی و کثیف‌اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم‌آور باشند. منفی بودن زندگی‌تان را رها کنید!
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام
در خواب دیدم در حال پیدا کردن ماهی کوچک نوروز در مغازه هستم که نمیتونم پیدا کند در اخر پیدا کردم تعبیرش؟
خواب‌تان یعنی با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است. بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است.
فريبا
۹ ماه پیش
سلام
من خواب ديدم سر ميز ناهار با كساني كه دوسشون ندارم ناهار ميخورم ليوان آب رو برداشتم كه آب بخورم متوجه شدم توي ليوان آب كه پر از آب بود چيزهايي ديده ميشد بعد وقتي دقت كردم كلي ماهي توي ليوان آب من بود روي آب ماهي هاي ريز سفيد و آبي كمرنگ بود و ته ليوانم يك عدد ماهي كوچك قرمز بود
خواب‌تان بیانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. بیانگر شفا، جوان‌سازی دوباره است. تعبیر دیگر: یعنی به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می‌شوید. اگر از لیوان می‌نوشید، نمادی مثبت است. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد.
Roksana
۹ ماه پیش
سلام
خواب دیدم ک رفتم ماهی بگیرم
در یک محوطه حوض مانند ک طول زیادی داشت ماهی های زیاد شنا میکردند یک ماهی سیاه سیاه ک خیلی توپر بود به من نگاه کرد سرشو چرخوند و خندید
و بعدش چهار پنچ تا ماهی سیاه دیگر در کنارش اومدند
انگار دوست داشتن من انها را بخرم
و من ب فروشنده گفتم ک اون ها رو میخوام
فروشنده در واقعیت مردی بود ک من میشناختمش
و او ب من لبخند زد و گفت باشه
ولی یادم رفته بود کیف پولمو بیارم
زنگ زدم مادرم و اونجا منتظر بودم تا مادرم بیاد
خواب‌تان بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
سارا
۹ ماه پیش
سلام
خواب دیدم : ی فضای بزرگی ، پر از حوض و سطل های رنگی بود. تو ی هر کدوم تعدادی ماهی ریز و درشت وجود داشت. که توی اب شنا میکردن. زنده بودن اما جاشون تنگ بود. ی دفعه دو تا ماهی به چشمم خورد که افتاده بودن رو زمین کوچیکه تکون میخورد و بزرگه بی حرکت بود سریع کوچیکه رو انداختم توی اب تا نمیره. ماهی کوچیک نجات پیدا کرد بزرگه رو گرفتم توی دستم با اون که بی حرکت بود اما هنوز زنده بود همه جا رو گشتم تا ی سطل یا حوض پیدا کنم که جا داشته باشه ماهی بزرگ رو بندازم توش. هر چی میگشتم همه فضاها پر بود و جا نداشت. دنبال گشتن و تلاش بودم که خوابم تموم‌شد. لطفا تعبیر میکنید
خواب‌تان یعنی موقعیت فعلی‌تان بهبود می‌یابد. یعنی فراوانی و عشق و رفاه در راه است. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است.
نازیلا
۹ ماه پیش
سلام ممنون برا وقتی که میذارید، خواب دیدم با عمه ام رفتیم یک مجتمع تجاری بعد عمه ام رفت یک تنگ ماهی اورد که من برم از داخل حوض خیلی بزرگ وسط مجتمع داخلش ماهی بندازم، رفتم داخل حوض البته کمی پاهام خیس شد ، داخل حوض میلیونها ماهی بود که بیشترشون خیلی کوچیک و رنگارنگ بودن، یکی از ماهیهارو با ملاقه کشیدم بیرون انداختم داخل تنگ، اما دیدم داره اب تنگ خالی میشه و ماهی نمی تونه شنا کنه به عمه ام گفتم تنگ سوراخه، رفت یکی دیگه اورد و دوباره چندتا ماهی با ملاقه گرفتم رنگارنگ بودن ماهیا، و ریختم داخل تنگ جدید، تعبیرش چیه؟
خواب‌تان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. همچنین می‌تواند بعنوان جایگزین مادر دیده شود. نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره‌ی وضعیت‌تان و آنچه در زندگی‌تان رخ می‌دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات‌تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد.
علی