مرجع کامل تعبیر خواب
بورس فارابی
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۹
کد خبر: ۱۰۱۵۳
تعداد نظرات: ۱۳۹ نظر
تعبیر خواب ماهی به گفته معبرین غربی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد. البته تعبیر گران اسلامی، دیدن ماهی در خواب را غنمیت و خوردن آن را در خواب دریافت مال و اموال می‌دانند.
تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟ 


ستاره |
سرویس سرگرمی - 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

برای دسترسی سریع‌تر به موضوع مورد نظر خود، روی لینک‌هایی که در ادامه آمده است کلیک کنید.

تعبیر خواب ماهی

معبرین اسلامی و غربی بسیاری دیدن ماهی در خواب را تعبیر کرده‌اند. امام صادق (ع)، حضرت یوسف و حضرت دانیال از معبرین اسلامی و آنلی بیتون و یونگ از معروفترین معبرین غربی هستند.

امام صادق (ع) دیدن ماهی در خواب را به موارد زیر تعبیر کرده است:

 1. وزیر
 2. لشکر
 3. دختر
 4. غنیمت
 5. غم و اندوه
 6. کنیزک هندو
 
جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر ماهی تازه، غنیمت است.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماهی روزی است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.
 
 

تعبیر خواب خوردن ماهی

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می‌کنید و دچار حرص و آز می‌شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می‌رسید.
 • اگر ببینید ماهی شور می‌خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوید.
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، مال فراوانی به دست می‌آوری.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلی‌های از گوشت ماهی می‌خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.
 
آنلی بیتون: خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.
 
لیلا برایت: خوردن ماهى خشک در خواب، نشانه‌ بيمارى است.
 
تونی کریسپ: خوردن ماهی در خواب به درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و معاشرت و مصاحبت با آنان اشاره دارد. او همچنین خورده شدن انسان توسط ماهی را به غرایز و احساسات غیرعقلانی می‌داند که بیننده خواب را تهدید می‌کند که خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی از جمله این تعابیر است.
 

کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن اینکه ماهی می‌خورید نماد باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح است.

 

تعبیر خواب ماهی گرفتن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می‌کنید، نشانه آن است که نقشه‌های دشمنان شما را پریشان می‌کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می‌کند تا از دام آن‌ها بگریزید.
 • اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می‌آورید.

تونی کریسپ گرفتن ماهی در خواب را نشانه‌ای از خلق حالت ذهنی پذیرا تعبیر کرده است. نشانه‌ای که به بصیرتی که در ژرفنا پنهان است اجازه ورود و آشکار شدن و شناخته شدن می‌دهد. 

کارل گوستاو یونگ گرفتن ماهی سفید در خواب را به این معنی می‌داند که شما احتمالا باور‌های روحی‌تان را مورد سوال قرار میدهید.

تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ماهی بزرگ

حضرت دانیال می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت است.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه یک ماهی خیلی خیلی بزرگ به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از یک مساله‌ی احساسی دوری می‌کنید، به قدری که رفته رفته رشد می‌کند و به یک مساله‌ی بزرگ تبدیل می‌شود. شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می‌کنید که روی رفاه تان اثر می‌گذارد. خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می‌کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می‌کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند).

لوک اویتنهاو دیدن ماهی‌های بزرگ در خواب را به "رضایت" تعبیر کرده است. 
 

تعبیر خواب ماهی کوچک

حضرت دانیال (ع) فرموده‌اند دیدن ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.

‌‌لوک اویتنهاو ماهی‌های کوچک در خواب را نشانه شکست می‌داند. 

بعضی دیگر از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر ماهی کوچک، مسافرت است.

یونگ خواب دیدن اینکه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله می‌کند را بیانگر این مساله می‌داند که نباید توانایی‌های کسی را به خاطر جثه‌ی کوچکش دست کم بگیرید. در نظر بگیرید که آیا با ماهی کوچک همدردی می‌کنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم است.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن ماهی قرمز در خواب را به فر و شکوه برای بیننده خواب تعبیر کرده است. او همچنین می‌گوید اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آنطور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می‌شوید و به آرزوهای خود می‌رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می‌کنید که به آرزوهایش برسد.

لوک اویتنهاو از معبرین غربی ماهی‌های قرمز را بیانگر ازدواج با فردی ثروتمند می‌داند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ماهی قرمز

 

تعبیر خواب ماهی مرده

لوک لویتنهاو دیدن ماهی مرده در خواب را نشانه ناراحتی می‌داند. 
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق دردآوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.
 
تونی کریسپ دیدن ماهی مرده در خواب را به ابراز نشدن غرایز اساسی تعبیر کرده است.
 

تعبیر خواب انواع ماهی (قزل آلا، شورو...)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • ماهی سفید بخت و اقبال است.
 • ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت است.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت است، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.
 
اچ ميلر مى‌گويد:
 • اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، به اين معنا است كه آينده‌ى درخشانى خواهيد داشت.
 • ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.
 • ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت آن است كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.
برايت مى‌گويد:
 • اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.
 • ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است.
 • ديدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است.
 • ديدن ماهى كولى در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناخوشايند است.

تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟


کارل گوستاو یونگ
روانشناس بزرگ آلمانی برای حالات مختلف ماهی در خواب، تعابیر متفاوتی بیان کرده است که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانیم:
 • شنا کردن ماهی: دیدن ماهی‌ای که در خوابتان شنا می‌کند بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده است. تعبیر دیگر این است که شناکردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی که حامله می‌شوند خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است.

 • ماهی پخته: خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این است که شما به درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید.

 • تمیز کردن ماهی (پاک کردن ماهی): خواب دیدن اینکه شما ماهی را تمیز می‌کنید بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه‌ای تغییر می‌دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور می‌کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی‌کنید.

 • تیغ ماهی: دیدن تیغ ماهی در خوابتان به نگرش، افکار یا دیدگاه‌های قدیمی اشاره دارد که قبلا روشن شده است. شما این ایده‌ها را پرورش داده اید و از آن کسب دانش کرده اید.

 • بازار ماهی: خواب دیدن اینکه به بازار ماهی می‌روید بیانگر لذت و شادی است.

 • ماهی فاسد: دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی‌ای است که شما با تظاهر به شادی، اینگونه می‌نمایانید که غم ندارید.

 

تونی کریسپ نیز در  کتاب فرهنگ تفسیر رویا اینگونه درباره تعبیر دیدن ماهی در خواب می‌نویسد:

شخصی به احساساتی که مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز می‌دهد. با جاری شدن احساسات، فرد ادراک جدیدی از نفس را حس میکند، و این فرایند در رویا به صورت ماهی نمایش داده می‌شود؛ نگرش، کردار و غرایزی از ما که با دیگر اعضای بشریت یکسان است - ناخودآگاه جمعی - و سائقه ها و شناختی که از آن سرچشمه می‌گیرد؛ غرایز جنسی در مورد تولید مثل، ماهیان بسیار ریز همان اسپرم ها هستند و بدین معنا ما آن ماهی ریز اسپرمی هستیم که مسیر شگرفی به سوی رشد و تبدیل شدن به آدمی در پیش دارد. ماهی ممکن است خردی باشد که، با در نظر گرفتن سیر و سلوک ما در مکان و زمان، هنوز به خودآگاهی ما نرسیده است. 

ماهی ها و آبزیان: هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد. 

ماهیان ریز بسیار در یک ظرف: این تصویر می‌تواند نشان دهنده اسپرم و باردار شدن و یا میل به باردار شدن باشد. 

 

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
khaboroya.com
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۳۹
در انتظار بررسی: ۰
SADISH
۱۳ روز پیش
با سلام وخسته نباشید.
درست یکمی قبل از اذان ظهر(حدوده چنج دقیقه)خواب دیدم که یه پرنده ی شکاری که فکر کنم باز یا شاهین بود در حیاط خونه ی مادربزرگم رو یه درخت بزرگ نشسته.....در ضمن اون پرنده رو در جهان واقعی داییم از جوجگی بزرگ کرده بود.
با تشکر.
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. سوءظن اطراف شما و کارهایتان کمین می‌کند. لازمست با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: نمادی از بینش است. لازمست روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید (با دقت تحت نظرش بگیرید). تعبیر دیگر: روی هدف‌ها و آرمان‌هایتان تمرکز می‌کنید.
رها
۲۵ روز پیش
سلام خواب دیدم یه پسربچه یک سالع مدام باهام بود هرجاکه میرفتم اونم میبردم و نگرانش بودم خیلی برام اشنابود بااین که چهرشو ندیدم ولی درعین اشنابودن نمیشناختمش یه دفه دیدم یه جایی باهاش نشستم و جلومون سه چهارتا تنگ شیشه ای گذاشتس و توشون ماهی قرمز از اینا که سرسفره هفت سین میزاریم وجود داشت .دیشب هم یکی از اقوام که تازگیا مدرش فوت کرده رو تو خواب دیدم که داریم باهم بحث و دعوای لفظی میکنیم .تعبیرش چیه؟
خواب‌تان نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. به احساسات‌تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده‌اید. همچنین ممکنست حس کنید که زندگی‌تان به هیچ کجا نمی‌رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید.
مهدی
۲۷ روز پیش
سلام.وقتتون بخیر.ممنونم از اینکه وقت میذارین و خوابها رو تعبیر میکنین و اکثرشون هم درسته.
من چند بار تا حالا خواب یه برکه ی آب زلال دیدم که توی یه سبزه زار بزرگه و پر از ماهیه و به راحتی میتونستم ماهی ها رو بگیرمشون.
چند بار برام تکرار شده.
ممنونم اگه تعبیری داره بهم بگین.
خواهش می‌کنم. خواب‌تان نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره‌ی وضعیت‌تان و آنچه در زندگی‌تان رخ می‌دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات‌تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد.
اصغر
۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم یه تنگ ماهی با دو تا ماهی قرمز داریم که یکیش پرید بیرون و خواهرم رفت که برش گردونه توش دوباره.اما دیگه بیدار شدم نفهمیدم موفق شد یا نه.
تعبیرش چیه؟
خواب‌تان یعنی به احساسات‌تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده‌اید. همچنین ممکنست حس کنید که زندگی‌تان به هیچ کجا نمی‌رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید. بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است.
Zok
۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم با اتوبوس به جایی میریم داخل اتوبوس هوا خوبه اما بیرون و برف و لغزنده .اما اطمینان دارم درون امنه و خطری در کار نیست.
به جایی میرسیم که رودخونه است و همه در حال دیدن اون.
ماهیها رو میبینم و اونجا دوتا ماهی کنارهم میبینم که یکیش به قدری روی بدنش پر از جواهرات زیباست چیزهایی شبیه صدف اما در خواب شبیه جواهر و رنگارنگ که دوست دارم به همه نشونش بدم .
خواب‌تان یعنی همرنگ جماعت می‌شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی‌تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی‌تان به آنسو می‌رود) کنترلی ندارید. همچنین بیانگر مانع‌ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع‌ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی‌تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید.
Zok
۱ ماه پیش
ممنون از تعبیرتون.
اما فکر میکنم یه جای این تعبیر میلنگه .اگر برای همه ماهی نماد یه چیز باشه و اتوبوس یه چیز .پس چرا باید من ماهی رو ببینم که خیلی خاصه و بیشتر از اتوبوس و برف ،ماهی در خواب به چشمم بیاد اونم یک ماهی بسیار زیبا ؟
این مسأله به این دلیل است که از شما شناختی از روحیه‌ها، فکرها، زندگی، اطرافیان و شخصیت شما اطلاعاتی در دسترس‌مان نیست که بتوان تعبیرهایتان را دقیق‌تر از این برایتان انجام داد. زیرا جزئیات پارامترهای نامبرده بشدت بااهمیت هستند و مؤثر در تعبیرها. همچنین جزئیات خواب، در تعبیرش فوق‌العاده کارگر خواهد بود. موفق باشید!
Zok
۱ ماه پیش
ماهی ها یعنی چی؟
ماهیان هم در تعبیرتان گنجانده شده‌اند و چیزی از قلم نیوفتاده است.
رضا
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو جوب اب مشغول ماهیگیری هستیم منو پسر عموم با دست بعد یه چند تا ماهی زرد میبینیم هر دو مون میخایم بره خودمون بگیریمش
خواب‌تان نشانگر جریان ایده‌های تازه و عمیق است. همچنین نمادی از جریان احساسات شماست. می‌تواند نکته‌ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. یعنی با احساسات سرکوب‌شده‌تان روبرو می‌شوید و آنها را به سطح می‌آورید. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
Elia
۱ ماه پیش
سلام
شب اول خواب دیدم در آب هستم و ماهی های ریز و کوچک در حال خوردن پاهایم ماهی های زیاد بودن و تا زانو روی پاهایم بودن.
در شب دوم خواب دیدم در خیابان هستم یک قوچ دنبالم میکند که برای فرار از آن میخواهم از کوچه های شهر بروم و همچنین در این حین مدفوع نیز میکنم و بچه به دنیا می آورم در صورتی که من مجرد هستم.
ممکن است این دو خواب به هم مربوط باشند و خبری داشته باشد چون در دوشب متوالی دیده ام.
ممنون از سایت خوب و پاسخگویی شما
خواب‌تان بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که منفی و کثیف‌اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم‌آور باشند. منفی بودن زندگی‌تان را رها کنید!
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام
در خواب دیدم در حال پیدا کردن ماهی کوچک نوروز در مغازه هستم که نمیتونم پیدا کند در اخر پیدا کردم تعبیرش؟
خواب‌تان یعنی با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است. بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است.
فريبا
۱ ماه پیش
سلام
من خواب ديدم سر ميز ناهار با كساني كه دوسشون ندارم ناهار ميخورم ليوان آب رو برداشتم كه آب بخورم متوجه شدم توي ليوان آب كه پر از آب بود چيزهايي ديده ميشد بعد وقتي دقت كردم كلي ماهي توي ليوان آب من بود روي آب ماهي هاي ريز سفيد و آبي كمرنگ بود و ته ليوانم يك عدد ماهي كوچك قرمز بود
خواب‌تان بیانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. بیانگر شفا، جوان‌سازی دوباره است. تعبیر دیگر: یعنی به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می‌شوید. اگر از لیوان می‌نوشید، نمادی مثبت است. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد.
Roksana
۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم ک رفتم ماهی بگیرم
در یک محوطه حوض مانند ک طول زیادی داشت ماهی های زیاد شنا میکردند یک ماهی سیاه سیاه ک خیلی توپر بود به من نگاه کرد سرشو چرخوند و خندید
و بعدش چهار پنچ تا ماهی سیاه دیگر در کنارش اومدند
انگار دوست داشتن من انها را بخرم
و من ب فروشنده گفتم ک اون ها رو میخوام
فروشنده در واقعیت مردی بود ک من میشناختمش
و او ب من لبخند زد و گفت باشه
ولی یادم رفته بود کیف پولمو بیارم
زنگ زدم مادرم و اونجا منتظر بودم تا مادرم بیاد
خواب‌تان بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
سارا
۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم : ی فضای بزرگی ، پر از حوض و سطل های رنگی بود. تو ی هر کدوم تعدادی ماهی ریز و درشت وجود داشت. که توی اب شنا میکردن. زنده بودن اما جاشون تنگ بود. ی دفعه دو تا ماهی به چشمم خورد که افتاده بودن رو زمین کوچیکه تکون میخورد و بزرگه بی حرکت بود سریع کوچیکه رو انداختم توی اب تا نمیره. ماهی کوچیک نجات پیدا کرد بزرگه رو گرفتم توی دستم با اون که بی حرکت بود اما هنوز زنده بود همه جا رو گشتم تا ی سطل یا حوض پیدا کنم که جا داشته باشه ماهی بزرگ رو بندازم توش. هر چی میگشتم همه فضاها پر بود و جا نداشت. دنبال گشتن و تلاش بودم که خوابم تموم‌شد. لطفا تعبیر میکنید
خواب‌تان یعنی موقعیت فعلی‌تان بهبود می‌یابد. یعنی فراوانی و عشق و رفاه در راه است. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است.
نازیلا
۱ ماه پیش
سلام ممنون برا وقتی که میذارید، خواب دیدم با عمه ام رفتیم یک مجتمع تجاری بعد عمه ام رفت یک تنگ ماهی اورد که من برم از داخل حوض خیلی بزرگ وسط مجتمع داخلش ماهی بندازم، رفتم داخل حوض البته کمی پاهام خیس شد ، داخل حوض میلیونها ماهی بود که بیشترشون خیلی کوچیک و رنگارنگ بودن، یکی از ماهیهارو با ملاقه کشیدم بیرون انداختم داخل تنگ، اما دیدم داره اب تنگ خالی میشه و ماهی نمی تونه شنا کنه به عمه ام گفتم تنگ سوراخه، رفت یکی دیگه اورد و دوباره چندتا ماهی با ملاقه گرفتم رنگارنگ بودن ماهیا، و ریختم داخل تنگ جدید، تعبیرش چیه؟
خواب‌تان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. همچنین می‌تواند بعنوان جایگزین مادر دیده شود. نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره‌ی وضعیت‌تان و آنچه در زندگی‌تان رخ می‌دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات‌تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید. بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد.
علی
۱ ماه پیش
سلام
چندوقت پیش خواب دیدم که در محیطی بسیار زیبا (مانند بهشت) قدم میزدم
بیشتر آن محیط را یک سبزه زار تشکیل میداد
من هم مشغول قدم زدن در آن سبزه زار بودم
در آن محیط فقط یک درخت تنومند با برگ های سبز و تنه ی زیبا دیده میشد
و همچنین در آن محیط یک رود بسیار زلال هم بود
که پل سنگی قدیمی روی آن قرار داشت
و یک مرد ناشناس روی پل بود و مشغول ماهی گیری با قلاب بود
آن مرد به من یک تور ماهی گیری داد
من تور را داخل آب قرار دادم
و یک ماهی بزرگ در تور من افتاد تلاش میکردم ماهی را از آب بیرون بیاورم اما ماهی مرا به طور مداوم به اینطرف و آنطرف پرتاب میکرد
تعبیر این خواب چیست؟
خواب دیدن اینکه در بهشت هستید، نمادی از تمایل‌تان برای دستیابی به کمال معنوی است. بیانگر تمایل‌تان برای عقب‌نشینی نسبت به استرس‌هایی است که در دنیای واقعی دارید. تعبیر دیگر: در جهان خودتان زندگی می‌کنید و واقع‌بین نیستید. چمنزار، نمادی از باز بودن و پنهان بودن بطور همزمان است. لازمست بیاموزید میان وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان می‌نمایانید و وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان را مخفی نگه می‌دارید (جلویش را می‌گیرید)، تعادل ایجاد کنید. درخت، نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اگر پل روی آب باشد، یعنی دوره‌ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. اگر از پل، داخل آب بیفتید، یعنی اجازه می‌دهید جلوی احساس‌تان گرفته شود و شما را از پیش رفتن بازدارد. اینکه ماهیگیری می‌کنید، یعنی با احساسات سرکوب‌شده‌تان روبرو می‌شوید و آنها را به سطح می‌آورید.
فاطمه
۱ ماه پیش
سلام.خواب دیدم در خونمون بازه و کسی ک دوسش داشتم از در اومد داخل و جفت من نشست.من بلند شدم ک برم براش ماهی (آزاد) درست کنم ولی پاک کردنش رو بلد نبودم اما ی خانوم یادم داد.ماهی رو پاک کردم ولی نیمه کاره رهاش کردم و وقتی از اشپزخونه برگشتم دیدم اون کسی ک دوسش داشتم رفته بود.
تعبیر چیه؟
خواب دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. معشوق‌تان، می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. آشپزخانه، یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. اینکه ماهی را تمیز می‌کنید، یعنی ابراز احساسی‌تان را به شیوه‌ای تغییر می‌دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. خودتان را سانسور می‌کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی‌کنید. دیدن زن، بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید.
انیس
۱ ماه پیش
من دختری هستم دیشب خواب دیدم که یکی از آشناها ماهی بزرگ با گوشتی سفید و پولک های نقره ای رنگ دلش میخواد اونا رو بندازه دور ولی من مانع شدم گفتم این بهترین ماهی هست و شروع به پاک کردن ماهی ها شدم و پولک ماهی رو گرفتم شستم و در اخر به آرد و ادویه ها غلطوندم و سرخ کردم . در ادامه خواب پسری دیدم که در زندگی واقعی در رابطه هستیم ولی عشق یکطرفه از جانب من هست و ایشون خیلی شخصیت خوب و جوان لایقی هستن شروع به گفتن حرف های محبت آمیز میکند که تا حالا من نشنیده بودم ازش و بعدش خواب یک کیک تقریباً بزرگ دیدم که اون رو بریده بودم و کمی خوردم ازش و گفتم بعد از اینکه ماهی خوردم کیک رو میخوریم میخواهم بدونم تعبیر خوابم چی میتونه باشه؟؟؟
خواب دیدن شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. دیدن گوشت و ماهی، بیانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. اینکه ماهی را تمیز می‌کنید، یعنی ابراز احساسی‌تان را به شیوه‌ای تغییر می‌دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. خودتان را سانسور می‌کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی‌کنید. دیدن معشوق‌تان، می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. دیدن کیک، یعنی لازمست بیاموزید بار کاری‌تان را بجای اینکه بکوشید همه‌اش را خودتان بینجامید، تقسیم کنید و تخصیص دهید. همچنین نمادی از خودخواهی یا حس اینست که به عدالتْ تقسیم صورت نگرفته است. جنبه‌ی مثبت قضیه اینست که ممکنست بیانگر دستاورد و اتمام چیزی باشد.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم تومحل کارمون به هرکدوم از پرسنل یه ماهی خیلی بزرگ دادن من اونو توکمدم شخصی محل کارم گذاشتم ومدام یه سگ کوچک قصد داشت بره سراغش و من درکمدو میبستم وقتی به خونه برگشتم متوجه شدم ماهی نیاوردم و مونده توکمد خیلی ناراحت شدم چون تا فردا تو گرما خراب میشد دوس داشتم برگردم بیارمش اما راه دور بود فرداش برگشتم وچون خراب شده بود دورانداختمش
خواب دیدن محل کارتان یعنی نمی‌توانید کارتان را در اداره بگذارید و به خانه بیایید. زیادی کار می‌کنید و زیادی فکر می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از عملی بودن، جایگاه، دستاورد و جایگاهتان در دنیاست. سگ، نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب‌تان، قادرتان می‌سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست بیانگر کسی در زندگی‌تان باشد که این ویژگی‌ها را دارد. همچنین سگ‌ها ممکنست نمادی از خواهر، برادر، بچه‌ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می‌کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند. اینکه ماهی را در کمد می‌گذارید، یعنی چیزی هست که می‌کوشید پنهانش کنید. از رویارویی با مسأله یا مشکلی، خودداری می‌کنید. اینکه فراموش می‌کنید، بیانگر نگرانی‌های زندگی است. تعبیر دیگر: فراموش کردن، ممکنست بیانگر این باشد که بطور ناخودآگاه تمایل دارید که چیزی را پشت سر گذارید. در سطح مستقیم‌تر، می‌تواند ضمیر ناخودآگاهتان باشد که به شما، یک تاریخ یا قرار ملاقات فراموش‌شده را می‌گوید یا به شما یادآوری می‌کند. ماهی فاسد، بیانگر پریشانیی است که با تظاهر به شادی، اینگونه می‌نمایانید که غم ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر موردهای ناخودآگاه است که خودشان را به آرامی می‌نمایانند. تعبیر دیگر: نمادی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام چک‌شان کنید.
افسانه
۲ ماه پیش
سلام وقت بخیر
برادر من تو خواب دیدند که ی ماهی کوچک دستشه و یک طوطی
بعد ی کلاغی اومده ماهی رو خورده بیانگر چیه؟
خواب دیدن ماهی کوچک، بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. طوطی، بیانگر پیام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می‌شود. لازمست درباره‌ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می‌تواند بیانگر فردی در زندگی‌تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت‌انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می‌کند یا حتی مسخره می‌کند. کلاغ، بیانگر مرگ و جنبه‌های تاریک‌تر شخصیت شماست. می‌تواند به عادت‌های آزاردهنده‌تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: ممکنست حامل پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. اینکه کلاغ حمله می‌کند، بیانگر کشمکش‌تان با ضمیر ناخودآگاهتان است.
زینب
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دراتاق نشیمن خونمون نشسته بودم که یک ماهی بسیار زیبای سفید و آبی درتنگ روبه روی من بود ولی وقتی ماهی مرا دید ازشدت علاقه ای که به من پیدا کرده بود از تنگ آمد بیرون و به سمت من آمدو مرا بغل کرد و بوسید(همه این احساس علاقه ماهی را به خودم در خواب احساس کردم )
محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن اینکه در اتاق نشیمن هستید، بیانگر تصویری است که از خودتان به دیگران می‌نمایانید و روشی است که زندگی‌تان را پیش می‌برید. بیانگر باورهای اولیه‌تان درباره‌ی خودتان است و اینکه کی هستید. دیدن تنگ، یعنی به احساسات‌تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده‌اید. همچنین ممکنست حس کنید که زندگی‌تان به هیچ کجا نمی‌رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید. دیدن ماهیی که شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
فرناز
۲ ماه پیش
خواب دیدم ایستادم روی یک سکویی که زیربام دریاست و داخل دریا ماهی های بزرگ و فراوان بودند تو ساحل نبودمها یه سکوی بتنی مانندی بود ولی مقابلش دریا بود.
خواب دیدن اینکه روی سکو هستید، یعنی به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. دیدن ماهیی که شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
...
۲ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم من و بابام روبرو یه آکواریوم بزرگ وایسادیم و داریم به ماهی های زینتی نگاه میکنیم یکیشون که آبی بود رفتارهای جالبی از خودش نشون میداد
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. دیدن آکواریوم، یعنی به احساسات‌تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده‌اید. همچنین ممکنست حس کنید که زندگی‌تان به هیچ کجا نمی‌رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید. دیدن ماهیی که شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
اکرم
۲ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم سرم چیزی شده دست کشیدم روی سرم لابلای موهام،بعداز چنددقیقه متوجه شدم که بین اثر انگشت دستم که شیاراش بزرگ و خشن شده چند تا تخم شپش گیر کرده، من خواستم بریزمش توی جوب یا اینکع با دستم بترکونمشون،به محض اینکه میترکونم یه ماهی کوچیک ازش میزنه بیرون و خیلی سریع رشد میکنه و بزرگ میشه مثل ماهیهایی که عادی توی ماهی فروشان میفروشن، چندتارو نزاشتم بیش ازحد بزرگ بشن کشتمشون و دورانداختم کسی نبینه،اما دونه آخری خیلی بزرگ میشه ازدستم سر میخوره میفته تو جوب خیابون و با یه ذره آبی که اون کف هست داره جون میکنه، و همش میگفتم پس انقد ماهی تو سر من مونده بوده که تخم گذاشته، تعبیرش چی میشه،ممنون میشم بگین.
خواب دیدن شپش، بیانگر ناامیدی، پریشانی و احساس گناه است. ممکنست حس کنید از نظر احساسی یا فیزیکی، پاک نیستید. تعبیر دیگر: بیانگر فرد، موقعیت یا رابطه‌ای است که می‌خواهید از خودتان دورش کنید. ممکنست حس کنید دارد از شما سوءاستفاده می‌شود. ماهی، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).
فاطمه
۳ ماه پیش
سلام و با تشكر از زحمات شما
من خواب ديدم داخل آب هستيم با خانوادم آب هم كاملا زلال بود بعد چند لحظه ديديم كه ماهي هاي زيادي آمدن داخل آب اولش ناراحت شديم بعد گفتيم اين ماهي ها را فرستادن تا ما بخوريم ممنون ميشم تعبير كنين
خواب دیدن خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. آب آرام و تمیز، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. دیدن ماهیی که شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
نیلی
۳ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که توی حیاط بودم مامانم کنارم رد شد و ی ماهی چکشی که توی پلاستیک بود بهم داد و گفت مواظبش باش و رفت.
توی پلاستیک خیلی اب کم بود فقط سر ماهی تو اب بود بقیه بدنش تو اب نبود من نگران ماهیه بودم که نمیتونه نفس بکشه و خیلی میپرید ترسیدم و اونو توی حوض انداختم توی اون حوض سه تا ماهی قرمز (ماهی عید) بود که دوتاش خیلی کوچیک بودن یکیش بزرگتر از اون دوتا بود وقتی ماهی چکشی رو انداختم توی حوض اول اون دوتا ماهی کوچیکه رو و بعد اون کمی بزرگ تره رو خورد و من داشتم داد میزدم مامان ماهیات
تعبیرش چی میشه؟
خواب دیدن حیاط، بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. مادرتان، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. دیدن ماهیی که شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). حوض، بیانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می‌نمایاند. تعبیر دیگر: نمادی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام بازبینی‌شان کنید. دیدن ماهی قرمز عید، بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. اینکه ماهی کوچک به ماهی بزرگ‌تری حمله می‌کند، یعنی نباید توانایی‌های کسی را بخاطر جثه‌ی کوچکش دستکم بگیرید!
زهرا
۳ ماه پیش
سلام‌من خواب دیدم به بازار ماهی فروشی رفدم ۳ تا ماهی قزل الای بزرگ‌گرفتم که بعدش توجهم به یک ماهیی سفید با پولکای سفید دیگه جلب شد که میخواستم اونم بخرم میشه بگین ک چه تعبیری داره
خواب دیدن اینکه اینکه به یک بازار ماهی می‌روید، نشانگر لذت و شادی است. اینکه خرید می‌کنید، یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. اینکه خرید می‌کنید، نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه نیاز دارید که بینجامیدش را در نظر گیرید! اینکه سه‌تا می‌خرید، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده یا رفتار پرخاشجویی در زندگی‌تان است. حس می‌کنید از تعادل خارج شده‌اید.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم سه ماهی کوچیک(یه ابی و دو تا سفید)تو جیبم دارم و نگران بودم آب توی جیبم تموم بشه بمیرن و تند دنبال دریا میگشتم و همسرم نمیخواست اونارو به دریا بریزم.وقتی برگشتیم ماهیارو ریختم توی ظرف بزرگ و ماهیا بزرگ و زیبا شده بودن، و ماهی آبی خیلی زیبا بود و سعی میکرد از آب بیاد بیرون، وقتی میومد نمیتونست نفس بکشه برمیگشت توی آب ولی دوباره بیرون میامد. یه بار اومد بیرون از آب و تبدیل به یه نوزاد دختر شد.و ما نوزادو بغل کردیم
خواب دیدن جیب، بیانگر توانایی‌های نهفته و توسعه‌نیافته است. از قدرت‌هایتان به کامل‌ترین شکل استفاده نمی‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از رازهاست. اگر جیب، سوراخ است، یعنی منابع یا توانایی‌هایتان در حال خالی شدن و هدر رفتن‌اند. دیدن ماهیی که شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). اینکه به دنبال چیزی هستید، یعنی نیاز دارید چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. نوزاد، بیانگر پروژه‌ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که یک رود بزرگ هست و داخل اون ماهی های سیاهی هستن و آب آنقدر زلال بود که من شن های زمین را میدیدم و توی آب رفتم و خواستم که ماهی بگیرم به ماهی کوچک گرفتم اما هر چه سعی میکردم ماهی بزرگتری بگیرم نمیشد... بعد نمیدونم قبلش بود یا بعدش که دیدم آب داره خیلی زیاد میشه و داخل رود ماهی نبود
خواب دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. دیدن ماهیی که شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). اینکه ماهیگیری می‌کنید، یعنی با احساسات سرکوب‌شده‌تان روبرو می‌شوید و آنها را به سطح می‌آورید.
زهرا
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی خانه مادربزگم هستم ویک جوی آب هست که درآن ماهی های زیادی (ماهی قزل آلا)درون یک آب بسیارزلال هستندودریک قسمت دیگه خوابم خوشه های انگور زیادی پشت یک گاری بودومن داشتم انگورهای زردرنگ وشیرینی رامی خوردم ممنون اگه تعبیرکنید
خواب دیدن خانه‌ی پدربزرگ/مادربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. آب آرام و تمیز، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. دیدن ماهیی که شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). دیدن خوشه‌ی انگور، نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. بیانگر تمایلات احساسی است. خوردن انگور، بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سختکوشی‌تان پاسخ داده خواهد شد و پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر: به جاودانگی و از خودگذشتگی اشاره دارد.
ناشناس
۳ ماه پیش
من خواب دیدم یک لیوان آب روی میز بود بطرفش رفتم ، برداشتم که آب بخورم دوستمو پشت لبوان دیدم و گفت لیوان منه ، یک دفعه داخل لیوان رو نگاه کردم پر بود از ماهی های خیلی ریز مرده ، تا نگاهشون کردم ، ماهیها بشدت بزرگ و رنگی و زیبا و زنده می شدند و از لیوان بیرون می پریدند منم با استرس از اینکه دوباره نمی رند خیلی سریع آنها رو جمع می کردم و داخل لیوان پر آب که حالا خیلی بزرگ شده بود می نداختم ، ماهی ها خیلی زیاد و زیبا بودن و تند تند بزرگ می شدند زنده می شدند و بالا و پایین می پریدتد و من اونارو تو آب می نداختم
خواب دیدن لیوان نوشیدنی، بیانگر شفا، جوان‌سازی دوباره است. تعبیر دیگر: یعنی به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می‌شوید. اگر از لیوان می‌نوشید، نمادی مثبت است. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. دیدن ماهیی که شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). خواب دیدن اینکه کسی یا چیزی، بزرگ‌تر از حد معمول‌اند، یعنی خودتان یا دیگری را بالا می‌بینید. ممکنست تمایل داشته باشید که در موقعیت یا رابطه‌ای، تسلط یابید و چیره باشید.
سینا
۳ ماه پیش
با سلام خدمت اساتید
دیشب خواب دیدم که جلو در خونمون رودخونه زلال اب بود و خونواده ام بودند ماهی های زیادی که شاید ۵۰ سانت قدشون بود سفید رنگ با دندونهای بزرگ همش میپریدن بالا و دندونشون به هم میزدن همشون به ترتیب سر از آب بیرون اورده بودن کنار هم و خیلی زیاد بودن..ممنون میشم تعبیر کنید
خواب دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. دیدن ماهیی که شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). دیدن ماهی پرنده، یعنی از نظر احساسی، حس آزادی و مهارنشدگی دارید.
Sajad Ashori
۳ ماه پیش
با عرض سلام و احترام
شب خواب دیدم که داداشم واسم ماهی هدیه میده و من خیلی خوشحال میشم ولی فردای آن شب آب که ماهی توش است خود به خود کثیف میشه گویا ماهی داخل آب دستشوی شو انجام داده بعد من میرم و یه ظرف دیگر میارم که ماهی رو توش بندازم که زنده بمونه خونه تاریک بود من نتونستم ماهی رو ببینم به برادرم میگم چراغو روشن کنه وقتی روشن میکنه داخل آب ماهی نیست سنگ پشت است و یه عنکبوت بزرگ.
میشه لطف کنین و تعبیرشو بگید
این خواب اشاره به تصمیمات مهمی است که لازم است به زودی در زمینه های احساسی اتخاذ کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند آینده ی احساسی شما را تحت تاثیر قرار دهد . اجازه ندهید شکست ها و افکار منفی گذشته، شما را از مسائل احساسی و شادی های جدیدی که می توانید در این زمینه تجربه کنید دلسرد کند . شما خودتان را سانسور می‌کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی‌کنید.
سمیه
۴ ماه پیش
سلام و وقت بخیر و خیته نباشید .
من ان شاءالله که خیر باشه خواب دیدم تو یه دریا ماهی های تقریبا بزرگ بودن نمیدونم کوسه ماهی بودن یا خیر.. بعد یکیشون که کوچکتر بود داخل مشنبی ای که من تو آب کرده بودم رفته بود منم تو همون آب پوستش رو براحتی کندم ( مثل پوست انداختن حشرات ) و ماهی رنگش عوض شد . من میخواستم بگیرمش دودل بودم و میگفتم اگه خونه ام نزدبک بود حتما میگرفتم .
آخر گویا گرفتمش و ماهی تبدیل به یه بچه بسیار شیرین و خوش قیافه شد ، انقدر دوست داشتنی که دلم میخوایت بچه ام بشه با ابنکه اصلا دیگه حوصله بچه داری در واقعیت ندارم . بعد هر چی بهش میگفتم نیای بچه من بشی مبگفت نه . ولی خیلی شیرین بود ، آخرش فقط متوجه نشدم که راضی شد یا خیر .
سلام؛ ممنون. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر روزی یا منفعت است. از لحاظ روانشناسی: دیدن دریا در خوابتان بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. مثل همه ی نماد های آب، بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکن است سخت باشد. دیدن ماهیی که در خوابتان شنا می کند بیانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده است. بویژه، گرفتن ماهی سفید در خوابتان به این معنی است که شما ممکن است باور های روحی تان را مورد سوال قرار میدهید. تعبیر دیگر این است که شناکردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی که حامله می شوند خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است (از دستتان می رود؛ سر می خورد). بچه نمادی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است.
امیرو
۴ ماه پیش
سلام خواب دیدم یک ماهی قرمز خریدم آوردم خونه بعد تو پلاستیک بود پلاستیک با ماهی انداختم تو یه آکواریوم تا انداختم ماهی قرمز را با بچه های زیاد دیدم که با آب آکواریوم زیاد شدند ووبعد دیدم چندتایی آنها بزرگ شدند
سلام؛ بخشهای مهم خوابتان: خواب دیدن اینکه خرید می کنید نمادی از نیاز ها و تمایلاتتان است. بیانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی پیش روی شماست. ماهی قرمز، بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر این است که ماهی قرمز عید بیانگر موضوعات احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. آکواریوم، بیانگر این است که شما به احساسات خود واقف هستید اما هنوز با آنها رو برو نشده اید. همچنین شما ممکن است حس کنید که زندگی تان به هیچ کجا نمی رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر این است که آکواریوم ممکن است بیانگر این باشد که نیاز است آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید.
داود
۴ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم رییسم گفته برو غذا تهیه کن برا بر و بچه ها. من یه ماهی بزرگ گرفتم بعد نگاه می‌کنم میبینم این ماهیه یه ماهی دیگه رو قلفتی قورت داده که هنوز کاملا زنده و سرحاله و داره سعی می‌کنه بپره بیرون از شکم اونیکی.
و یه هشت پای کوچکتر که چسبیده بود بهشون و میخواست به جفتشون احاطه کنه و یواش یواش هضمشون کنه. بعد من دارم فکر می‌کنم که این هشت پا رو هم می‌تونم ازش غذا درست کنم.
دیدن رئیستان در خواب بیانگر جنبه ی ریاست وار یا اختیاردار شخصیت شماست. رئیس شما ممکن است اعتماد به نفس و جنبه ی قاطعانه ی شخصیت شما را نشان دهد. درباره مسائل شما را در مورد کنترل و اختیار است. تعبیر دیگر این است که دیدن رئیستان در خواب ممکن است بیانگر این است که خیلی خود را درگیر کارتان می کنید. از منظر منفی، بیانگر این است که رئیس در خوابتان ممکن است نمادی از محدودیت های شما و نبود آزادی یا اصالت (ابتکار) باشد. ماهی، بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه ای تغییر می دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور می کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی کنید. دیدن هشتپا، به این معنی است که شما گرفتار یک موضوع سخت هستید. قضاوت شما مبهم می شود. تعبیر دیگر این است که هشتپا بیانگر این است که شما تمام توجه و عشقتان معطوف یک نفر است و خیلی به یک رابطه چسبیده اید (زندگی تان را در آن رابطه خلاصه کرده اید).
دخترک
۴ ماه پیش
سلام ببخشید من شب خواب دیدم که یه شیشه ی کوچولو پر از ماهی ریز تو دستمه که مال یه فرد دیگست که گویا ماهی هاش سحر انگیزن بعد وقتی درشو باز کردم یه ماهی قرمز کمرنگ مخلوط با طلایی بیرون پرید و تبدیل به یه نوزاد شیرین شد که از درون میتونست با من حرف بزنه بعد من سعی میکردم اروم اش کنم و بخوابونمش که در اخر خوابید و انگار که پسر بود ودیگه اون نوزاد مال من بود بعد دوباره تبدیل به همون ماهی شد و گذاشتمش تو قوطیش
دیدن ماهی در خوابتان، بیانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده است. تعبیر دیگر این است که شنا کردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. دیدن نوزاد در خوابتان بیانگر یک پروژه کاملا جدید است. بیانگر امکانات و فرصت هاست.
ام البنین
۴ ماه پیش
سلام .
من خوابدیم گلدونی شبیه به اکواریوم گرفتم ک در ان یک ماهی خیلی قدیمی با قدمت زیاد گرفتم ماهی ام کوچک بود وفتی اوردمش خونه آبش کم بود وقتی داشتم زیادش میکردم اب ظرف رو خاکها به سمت بالا اومد و بعد ماهی رو پیدا نکردم
دیدن گلدان در خوابتان نمادی از رحم و همه ی چیزهای زنانه است. شما آغوشتان به روی انتقاد یا پیشنهاد باز است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر خلاقیت است. اگر گلدان پر نقش و نگار، گران یا فانتزی باشد، بیانگر این است که دوست دارید مرکز توجه باشید. دیدن آکواریوم، بیانگر این است که شما به احساسات خود واقف هستید اما هنوز با آنها رو برو نشده اید. همچنین شما ممکن است حس کنید که زندگی تان به هیچ کجا نمی رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر این است که آکواریوم ممکن است بیانگر این باشد که نیاز است آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید. دیدن ماهی ای که در خوابتان شنا می کند بیانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده است.
sd
۴ ماه پیش
سلام ، خسته نباشید، من خواب دیدم ماهی زیاد یکی از اقوام داره ، کوچیک و بزرگ...و یکی از ماهی های بزرگ شروع به خوردن باقی ماهی ها میکنه! و هرچی ما به اون شخص میگیم بیا ماهیاتو نجات بده ، اهمیتی نمیده و اجازه میده ماهی بزرگ ، همه ی ماهی های دیگه رو بخوره...ممنون میشم اگه کمک کنید!
دیدن ماهیی که در خوابتان شنا می کند بیانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: شنا کردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. این خواب، بیانگر این است که نباید توانایی های کسی را به خاطر جثه اش دست کم بگیرید.
مهدی
۵ ماه پیش
سلام.وقتتون بخیر.ممنون میشم خوابمو تعبیر کنین.بعد از ظهر جمعه ساعت ۲ که نهارم نخورده بودم خواب دیدم یه ابر سیاه داره میاد سمت خونم گفتم حتما خیلی بارون داره بعد نزدیک که شد دیدم همش ماهیه که داره از اسمون با بارون میریزه رو زمین.ماهی ها تازه و زنده بودن اندازه یه متر و دونوع ماهی بود یکیش سرچکشی و یه نوعشم ازهمینایی که خاکستری تیره ان و توی رودخونه ها هستن.بعد من از هر دونوعش شروع کردم جمع کردن ببرم خونه.خیلی ذوق داشتم
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: به معنای رحمت و برکت است. از لحاظ روانشناسی: دیدن ابر های سیاه یا طوفانی در خوابتان نمادی از افسردگی یا خشم است. بیانگر این است که به زودی احساساتتان فوران می کند. تعبیر دیگر این است که در یک موقعیت، کمی خرد یا سردرگم است. پس خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که ذهنتان ابری است. دیدن اینگونه ماهی، بیانگر این است که از نظر احساسی، حس آزادی و مهارنشدگی دارید.
شیلان
۵ ماه پیش
سلام منمنون میشم که تعبیر خواب من رو بگید چون برام خیلی مهم خواب دیدم که بیرون از استخر نشستم و ناگهان یک دختر خردسال داخل استخر افتاد و داشت غرق میشد که پریدم داخل استخر تا نجاتش بدم و دیدم که دختر خردسالی که اول افتاد توی آب تبدیل به یک نوزاد شد که کف استخر بود، هنگامی که اونو به سطح آب آوردم احساس کردم که خودم هم دارم غرق میشم اما تلاش کردم و نوزاد رو به لبه ی استخر رسوندم و خودم هم از آب بیرون اومدم. همه داشتن با تعجب به من نگاه میکردن و وقتی که نوزاد رو از آب بیرون آوردم دیدم که به جای نوزاد یک ماهی مرکب بنفش رو در بغل دارم که سعی نجاتش رو دارم تا از خفگی نجاتش بدهم.
دیدن استخر پر از آب در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید احساساتتان را تایید کرده درک کنید. زمان آن رسیده که با سر درون احساساتتان بپرید و با آنها سرو کار داشته باشید. تعبیر دیگر این است که استخر بیانگر این است که تمایل به تمیز شدن دارید. شما نیاز دارید که گذشته را بشویید. همچنین نمادی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. شما نیاز دارید که استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که استخر بیانگر این است که نیاز دارید احساساتتان را تایید کنید و بفهمید. زمان آن رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودر رو شوید. شما نیاز دارید که خودتان را تمیز کنید و آسیب های گذشته را بشویید. اینکه شما کسی را از غرق شدن نجات می دهید بیانگر این است که به صورت موفقیت آمیز، احساسات و ویژگی های خاصی را تایید کرده اید که توسط قربانی در حال غرق شدن به نمایش گذاشته شده است. دیدن نجات یک بچه ی در حال غرق شدن به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر باشید و کمک را از جانب دیگران بپذیرید. تغییر ماهیت، یعنی شما خودباوری کمی دارید.
پانيذ
۵ ماه پیش
سلام من خواب ديدم يه ماهي كوچك طوسي توي خشكي افتاده كنارشم درياچس
آب درياچه رو ميگيرم و ميريزم رو ماهي تا نميره
اینگونه خواب که به ماهی کمک می‌کنید، نشانگر آن است که سعی در تقویت درک و فهم خویش دارید؛ در واقع سعی می‌کنید از برخی مسائل سر در آورید. دیدن دریاچه در خوابتان بیانگر حالت احساسی ذهن شماست. شما حس می‌کنید محدود شده‌اید و نمی‌توانید احساساتتان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که دریاچه ممکن است برای شما تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، نمادی از آرامش درونی شماست. اگر دریاچه پریشان باشد، شما ممکن است وارد پریشانی احساسی می‌شوید. دیدن دریاچه در خوابتان بیانگر آرامش است. شما نیاز به زمان ساکت‌تر و آرام‌تر بیشتری برای خودتان دارید. زمان آن رسیده است که به موقعیت خود و اینکه چطور در زندگی‌تان پیش می‌روید فکر کنید. تعبیر دیگر این است که دریاچه بیانگر این است که شما تمایل دارید احساساتتان را محدود نگه دارید و مدام حواس‌تان بهش باشد. شما از نظر احساسی فردی آرام هستید!‍
صبا
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم به مناسبت پایان دانشگاهم دارم توی محل کارم به رییس دایره و رییس کل شیرینی تعارف میکنم.اول جعبه شیرینی رو جلوی رییس دایره گرفتم که با ه ردوتا دستش 5-6 تا شیرینی برداشت .وقتی جعبه رو جلوی رییس کل گرفتم دیدم بخ جای شیرینی ، توی جعبه، برش های شرخ شده ی ماهیه
رییسم با دیدن این صحنه خنده اش گرفت، یه چیزی گفت که همه خندیدن و یه تیکه از اون ماهی ها برداشت


راستی چند وقت پیشم خواب دیدم که که پاهام تا مچ توی ابه و کلی ماهی توی اب درحال شنا کردن هستن منم دست بردم داخل اون اب زلال و یه ماهی درشت که به رنگ طلایی نزدیک بود برداشتم.

( لازم به ذکره که بنا به دلایلی مدت زیادیه که رییس کل رو ندیدم و محیط کارمون از ایشون دور شده )
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر به دست آوردن مال می‌باشد. از لحاظ روانشناسی: دیدن شیرینی در خوابتان بیانگر زیاده‌روی، هوسرانی و لذایذ ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده‌اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: خواب، استعاره‌ای از عشق‌تان یا یک شخص خاص در زندگی‌تان است. دیدن رئیس‌تان، بیانگر جنبه‌ی ریاست‌وار یا اختیاردار شخصیت شماست. رئیس‌تان ممکنست اعتماد به نفس و جنبه‌ی قاطعانه‌ی شخصیت‌تان را نشان دهد. درباره‌ی مسائل‌تان را در مورد کنترل و اختیار است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر باشد که خیلی خود را درگیر کارتان می‌کنید. از منظر منفی، ممکنست نمادی از محدودیت‌های شما و نبود آزادی یا اصالت (ابتکار) باشد. دیدن آب آرام و تمیز، به این معناست که با روحیات خود سازگارید (با معنویات سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره‌ی جوانسازی است. ماهیی که شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده است. گرفتن ماهی در خوابتان به این معناست که شما ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی است که شما به دست می‌آورید.
محمد
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو یه مسیر در حال رفتن به محل کارم هستم این مسیر بیابانی مانند خاکی بود که رود دراز و کم عمق در این مسیر وجود داره که با من هم مسیر و ماهی های فراوانی تو اون وجود دارن که براحتی قابل گرفتن می باشند تصمیم می گیرم ماهی از آب بگیرم خیلی راحت یه ماهی متوسط زرد رنگ طلایی از آب گرفتم وباز به راهم ادامه دادم عمق رود همینطور کمتر میشد بالاخره به جایی مثل بازار رسیدم که عمق آب بسیار کم می باشد ماهی های بزرگتر در آن می باشند ولی به سختی شنا می کند و افرادی صاحب آنها هستند و اجازه گرفتن آنها را نداشتم ودر نهایت به محل کار خودم میرسم که انگار شریکی دارم
راه رفتن در یک مسیر باز در خواب‌تان، بیانگر شفافیت فکر و آرامش ذهنی است. نمادی از پیشرفت شما می‌باشد. مسیر خاکی، بیانگر این است که مسیر به سمت هدف‌هایتان، تلاش و کار، طلب خواهد کرد. ممکن است پیش از اینکه پیشرفت را ببینید، زمان و استقامت بخواهد. دیدن جریان آب در خواب‌تان، بیانگر جریان ایده‌های تازه و ژرف است. جریان آب، نمادی از جریان احساسات شما است. تعبیر دیگر، این است که خواب، ممکن است جناسی از چیزی باشد که با سرعتی ثابت، در حال جاری شدن است. شاید شما نیاز دارید که صبورتر باشید. دیدن رود در خواب‌تان، بیانگر جریان انرژی شخصی و آزاد کردن احساسات پایدار است. تعبیر دیگر، این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما در دردسر یا خطر هستید. دیدن ماهیی که در خواب‌تان شنا می‌کند، بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شما است. در نتیجه، گرفتن ماهی، بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. بویژه، گرفتن ماهی در خواب‌تان به این معنی است که شما ممکن است باورهای روحی‌تان را مورد سوال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر، این است که شنا کردن ماهی در خواب‌تان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. خواب دیدن اینکه شما در یک بازار هستید، بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که شما الآن در زندگی ندارید. شما ممکن است به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. موارد خاصی را در نظر بگیرید که برای خرید آنها رفته‌اید. تعبیر دیگر، این است که بازار، بیانگر صرفه‌جویی است.
علیرضا
۵ ماه پیش
سلام ممنون میشم لطفا تعبیر خواب من رو بگید چون خیلی نگرانم...
من خواب دیدم ماهی های نسبتا خیلی بزرگ از سقف یک جایی اویزان بودن و در حال جون دادن بودن ، بنظر میومدم تلاش میکردن زنده بمونن و من هم از پایین داشتم تماشاشون میکردم و دلم براشون میسوخت که یهو یکی از ماهی ها خودش رو انداخت روی من؛ انگار که برای زنده موندنش داشت به من پناه میاورد
تشکر
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: این خواب، بیانگر اندوه برای شما است. از لحاظ روانشناسی: هنگامی که عزم می‌کنیم حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه‌های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی‌ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی، نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد. همچنین، بیانگر چشم‌انداز ذهنی یا معنوی است. ممکن است نمادی از محدوده‌ای باشد که برای خود تعیین کرده‌اید. نمادی از مانعی بین دو حالت خودآگاه است. شما از خودآگاه، ذهن و باورهاتان حمایت می‌کنید یا پناهشان می‌دهید. خواب، مروری از این است که چگونه خودتان را می‌بینید و فکر می ‌نید چکسی هستید. بنیان سفت و سخت و جای پای محکم در موقعیت پیشرفته‌ی خود ندارید و از این سبب، احساس ناامنی و اضطراب دارید. دوست عزیز! برای انجام هر عملی در زندگی‌تان نیاز به اعتماد به نفس یا به عبارت دیگر، خودباوری دارید که می‌بایست این عامل مهم را در خودتان تقویت کنید. این خواب، بیانگر این است که خودباوری شما ضعیف است که این را از عامل‌هایی مثل نداشتن پشتیبان می‌دانید. امید به خدا داشته باشید و توکل به او کنید که به شما کمک خواهد شد! موفق باشید!
Solmaz
۶ ماه پیش
سلام،
خواب دیدم یه خانمی کف دستش پر دونه‌های ریز به اندازه منجوق بود و گفت اینا تخم ماهی هستن، بعد اونارو ریخت توی یه لگن متوسط آب. بعد از حدود ۳۰ ثانیه یهو تخمها به ترتیب تبدیل شدن به ماهی های کوچیک و خیلی به سرعت رشد میکردن، سرهاشون کمی بزرگتر از بدنشون بود، توی خواب فکر میکردم قزل آلا هستن ولی سرشون بیشتر شبیه گربه ماهی بود. منم از دیدن این صحنه تبدیل شدن تخمها به ماهی و رشد کردنشون خیلی داشتم تعجب میکردم.
ممنون میشم تعبیرشو بگین
در این خواب، مشخص نکرده‌اید که این ماهیان را برای شما آورده‌اند یا خیر؛ چه رنگی بوده‌اند؛ آب، زلال بود یا خیر. به هر صورت، تعبیر را برایتان انجام می‌دهیم. دوست عزیز! اگر این ماهیان را به شما داده باشند (مثلا بعنوان هدیه)، باید این مژده را به شما دهم که منفعتی بسیار (معمولا ثروت مالی) در انتظار شما خواهد بود که از سوی کسی به شما خواهد رسید. گویا این منفعت، بسرعت رشد خواهد کرد و برایتان بزرگ‌تر از قبل خواهد شد (سودهایی از آن نصیب‌تان خواهد شد). اگر ماهیان، سفید بوده باشند، بخت و اقبال، نصیب‌تان خواهند شد. اگر ماهیان، زرد طلایی بوده باشند، پول و مال و ثروت، نصیب‌تان خواهند بود. اگر ماهیان، سرخ بوده باشند، فر و شکوه، نصیب‌تان خواهد بود. به طور کلی، خواب شما تعبیر از خوبی‌ها دارد و مژده از خبرهای خوب می‌دهد. شکرگذاری را فراموش نکنید و ناامیدی را از زندگی‌تان دور کنید که إن‌شاءالله بهترین‌ها در مسیر زندگی‌تان قرار دارند! موفق و پیروز باشید!
علي علي
۶ ماه پیش
سلام خواب من اينطور است كه در خانه تنها بودم داشتم غذا مرغ ميخوردم كه ميهماني كه من خوشم نمي آيد آمد و به او گفتم ماهى هم داريم
روي گاز ماهي سرخ شده ي نصفه اي (كه انگار نصفش را قبلا خورده بوديم) داخل ماهيتابه بود كه وقتي ديدمش زنده شد، من از ترسم رفتم انقدر به سرش ضربه زدم تا انگار مُرد،
لطفا تعبيرش را بفرماييد ممنونم.
این خواب، نشان می‌دهد که رزق زندگی‌تان فراوان است یا خواهد بود؛ همچنین رزق بیشتری در انتظارتان خواهد بود که گویا مایل به آن نیستید؛ این رزق بیشتر ممکن است از راه کاری جدید رخ دهد که شما راغب به آن نیستید. اما باید بدانید که برخی مشغله‌ها گرچه بظاهر برایتان نامطلوب هستند، ولی برایتان خیرها و برکت‌هایی را به دنبال خواهند داشت که شاید مسیر زندگی‌تان را تغییر دهند و باعث خرسندی شما نسبت به آن مشلغه‌ها شوند. لذا پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی یا انجام عملی، بهتر است با اشخاصی که باتجربه‌تر از شما و البته معتمد نیز هستند، مشورت کنید تا إن‌شاءالله در آینده کمتر دچار پشیمانی شوید. البته شکرگذاری از حضرت حق را در زندگی‌تان فراموش نکنید که این وظیفه‌ی هر بنده‌ای از ولی‌نعمت خویش است. موفق و پیروز باشید!
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشی .ببخشیدمن خواب دیدم خونه برادرم یه مراسم تولدبرگزارشده که کیک ندادندبجاش چلوکباب وچلوماهی دادندوچون جمعیت کم امده بودندغذااضافه اومده بودودم درازشون تشکرمیکردم بابت حضورشان وقتی دیدم همه بادستان پرمیرن که یه بشقاب برنج وکلی کباب روشه میره سریع رفتم وبه زن برادرم گفتم اینابرگردونیم وغذاروازشون پس بگیریم چه خبره اگه غذا اضافه اومده برای خودمان نگه داریم این همه ندیم ببرن ویکم ببرن وقتی همه برگشتن که غذاهاروازشون بگیریم وکمتربدیم گفتم واسه برادرم ماهی نگه داریددیدم تویه ظرف پرماهی پخته که دوتاش با بقیه فرق میکردن که ازیه خانم گرفته بودیم وبجاش دوتاماهی خام سفیدکوچک میدادیم که اون خانم گفت حدااقل یکی ازاون ماهی هایی که بابقیه فرق داشتن روبدیم وگفتیم نه بازم ماهی خام بردارولی این ماهی پخته رونمیدیم که گفت اون ماهی عامون وهیچ خاسیتی نداره گفتم اشکال نداره اومدیه ماهی خام برداره که اون ماهی چندبارجیق کشیدواون خانم ماهی روازتوظرف کنارگزاشت وگفت این ماهی بایدعمل بشه ویه بشقاب دیگه جلوش گزاش که یه ماهی هایی تندازه صدف یاگوش ماهی بودکه اون خانم میخواست تو سیخ ردکنه وگفت اگه این دوماهی سفیدکه اندازه کف دست بودروبزاره روماهی های پخته بومیگره ومن دراین حال که ازجیق ماهی تعجب کرده بودم دیدم زن برادرم لب پرتگاه نشسته وروبرگه های کوچک یادداشت میکنه به چه کسانی غذادادیم ببره که یهوباداومدوبرگه هاروهمش پخش کرد.ببخشیدخیلی کلافه ام لطف کنیدوتعبیرش راارسال کنید
این خواب، نشان می‌دهد که برادرتان به منفعتی مالی دست خواهد یافت که از آن سوری را برپا خواهد کرد. امّا شما از این سور، ناراضی خواهید بود؛ زیرا می‌ترسید که این مال، نفله شود. امّا چنین نیست. پس، نگرانی را به دل راه ندهید!
Unknown
۶ ماه پیش
سلام. خواب دیدم،یه ماهی پوست و گوشتش شکافته شده بود و استخوان هاش معلوم بود و می دونستم که درد زیادی داره ولی سعی داشتم زخمشو با نخ بدوزم و نجاتش بدم. ممنون میشم تعبیر کنید
هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم یک ماهی خیلیی بزرگ توو خونمون هست. از داخلش یه ادم دراومد ک اون آدم هم عادی نبود نمیدونم نمیتونست حرف بزنه مریض بود و مشکل ذهنی داشت. بعدشم رفت.
ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه ظهور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید. این خواب از شما می خواهد تا با پیگیری افکار و اهداف تان در زندگی واقعی به کشف استعدادهای پنهان تان نزدیک تر شوید
ارش
۷ ماه پیش
در خواب دیدم ماهیهای ریز زیادی از ظرفی داخل ظرفی در حمام که پر از ابه میریزم پرورش بدم بخشی از ماهیها داخل اب زیاد حمام ریخنند و من گفنم ایراد نداره بقیه رو هم داخل اب حمام ریخنم ماهیها ریز و خیلی ریز بودند یکی ریز بود قرمز بود
ماهی های کوچک در خواب نماد غم و اندوه هایی است که در زندگی واقعی خواهید داشت. اینکه آنها را پرورش میدادید اشاره به پذیرش و پرداختن به آن ناراحتی هاست. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله آگاه باشید و از پرداختن به مسائلی که موجب ناراحتی و اندوه شما خواهد شد خودداری نمایید. این خواب با موضوعاتی که در بیداری با آنها مواجه هستید مرتبط است.
سجاد
۷ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم داداشم داشت به شوخی سرشو توی ماهی که تقریبا دو متر بود فرو میبرد و ماهی سر داداشمو گاز گرفت و ول نمیکرد؟؟؟؟
خواب دیدن اینکه یک ماهی بزرگ تلاش می‌کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می‌کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند) به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید برادرتان کاری یا هدفی را آغاز کرده که کسانی یا چیزی مشکلاتی برای رسیدن به این هدف برای ایشان ایجاد می کنند باید مقاوم باشند و برای رسیدن به هدفشان تلاش کنند
هدی عساکره
۷ ماه پیش
سلام خسته نباشید ببخشید من خواب‌دیدم که من وهمسرم رفتیم بازارماهی بخریم ماهی هم‌ تازه وبزرگ وارزان هم بودن
حیوانات در خواب نماد غرایز درونی ما هستند و ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه حضور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید. این خواب با مسئله ای که این روزها درگیرش بوده اید مرتبط است.
فرناز
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم شخصی که برام خیلی عزیز و خیلی هم دوسش دارم ماهی دستش رو گاز گرفته و حتی گوشت انگشتش هم دیده میشه
ماهی در خواب اشاره به قدرت فرد برای کسب تجربه و ریسک پذیری های جدید دارد. مانند فردی که می تواند شرایط را برای رسیدن به نتایج شغلی یا تحصیلی بهتر مدیریت کند یا برای کسب منافع جدید دست به ریسک های مفید و حساب شده بزند. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را در خود دست کم نگرفته و از آن برای گسترش منافع خود در زندگی بیداری استفاده کنید. این موقعیت در رابطه با شخصی که در خواب دیده اید می باشد.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام
من خواب میدیدم یک اکواریوم پررر از ماهی های خیلی کوچک سیاه و زرد است و من در حال جابه جا کردن این ماهی ها بودم.
آکواریوم در خواب نماد موقعیتی است که بستگی به موجودات داخلش تعبیر میگردد. ماهی های کوچک در خواب نماد غم و اندوه هایی است که در زندگی واقعی خواهید داشت. همچنین رنگ سیاه و زرد نیز اشاره به همین ناراحتی هاست. این خواب شما مربوط به مسائلی است که در بیداری با آنها مواجه هستید.
ف
۸ ماه پیش
ممنون عالی بود
رضا
۹ ماه پیش
سلام
خواب دیدم گربه ای در حال خوردن یک ماهی متوسط بود که متعلق به من بود. لطف کنید تعبیر کنید
گربه در خواب نماد سهل انگاری و غفلت از مسائل مهم است. همچنین میتواند اشاره به پرداختن به موضوعات بی ارزش در اوقات فراغت. از طرفی دیگر ماهای در خواب نماد فرصت ها و اهدافی است که موجب رشد و افزایش مهارت های تان خواهد شد. این خواب به شما میگوید که با توجه به آنچه از معنای گربه گفته شد، در حال از دست دادن فرصت ها هستید.
بدون نام
۹ ماه پیش
من خواب دیدم تو بالکن خونه امون که طبقه اول یه آپارتمان هست با خواهرزاده ام که یه دختر ۴ساله است داریم حیاط رو نگاه می کنیم ولی کف حیاط پر از آب صاف است که کفش دیده میشه و ماهی ها دارن شنا می کنن اما عمق آب زیاد نیست من به خواهرزاده ام گفتم بیا ماهی بگیریم و یه چوب بلند مثل دسته تی که سرش مانند قلاب آهنی هست رو که سرش یه ماهی کوچک هست به طرف یه ماهی بزرگ دراز کردم ماهی قلاب رو گرفت البته به خاطر ماهی کوچک ولی دهانش زخمی شد و کشیدم بالا و انداختم تو کف بالکن.لحظه ای که ماهی رو گرفتم شاد بودم ولی وقتی ماهی رو انداختم کف بالکن و شروع کرد به جون دادن دلم سوخت.رنگ گوشت ماهی از پوستش معلوم بود و گوشتش مثل سالمون قرمز بود یه کم هم تیره تر از سالمون سرخ بود وقتی به ماهی نگاه کردم به خواهرزاده ام گفتم ماهی گناه داره بیا ولش کنیم و ماهی رو انداختم تو آب ولی با این که خونه ما طبقه اول هست و من از این فاصله ماهی رو گرفتم ولی موقع انداختن تو آب ماهی یه ارتفاع بلندی رو طی کرد مثل ته دره یا از بالای ساختمان ۲۰ طبقه انگار ولش کردم و وقتی رسید به آب صداداد و آب انگار ماهی رو خورد و من دیگه ندیدمش خوشحال بودم ماهی رو رها کردم ولی نگران زخمش هم بودم.
میشه لطفا تعبیرش رو بگید.
این خواب اشاره به فرصت ها و تجارب جدیدی دارد که به شما کمک می کند تا به تقویت مهارت های شخصی و گسترش منافع خود در زمینه های مالی یا شغلی بپردازید.
الهام
۹ ماه پیش
من خواب دیدم که رفتیم استخر و یه استخرپر از ماهیای رنگی کوچولو بودو تو استخر دیگه یه سفره ماهی که یه هشت پا کوچولو بود دخترم داشت تو استخر ماهیا شنا میکرد چسبید به دم یه ماهی اون ماهی انقدر کشیدش تا پرتش کرد توی استخر سفره ماهی اون سفره ماهی اونو بلعید ولی چون دقیق ندیده بودم شک داشتم رفتم همه جادنبالش گشتم حتی رفتم تو یه استخر دیگه اونجا جلویچشمم سفره ماهی یه دختره 6 ساله رو بلعید برگشتم به همه بگم که این سفره ماهی بلعیده گفتم ولی ادامه ی خواب رو ندیدم خیلی پریشونم درضمن باید بگم که این دختری که بلعیده شد دختر همسرم بوده من مادرش نییتم ولی خیلی پریشونم لطفا تعبیر خوابو بگید ممنون
حیوانات در خواب نماد غرایز درونی ما هستند و ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه حضور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید.
بدون نام
۹ ماه پیش
ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩ..ﻣﻤﻨﻮﻥ
میلاد
۹ ماه پیش
من خواب دیده بودم که کلی ماهی هایی کوچیک با رنگایی عجیب و شکلایی عجیب داشتم صورت شویی دستشویی و بستم توش اب پر کردم انداختمشون اون تو بعد یهو اب داشت میرفت داخل ماهیی ها انقدر ریز شدن رفتن داخل سوراخ هر کاری کردم نتونستم درشون بیارم
ماهی در خواب اشاره به قدرت فرد برای کسب تجربه و ریسک پذیری های جدید دارد. مانند فردی که می تواند شرایط را برای رسیدن به نتایج شغلی یا تحصیلی بهتر مدیریت کند یا برای کسب منافع جدید دست به ریسک های مفید و حساب شده بزند. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را در خود دست کم نگرفته و از آن برای گسترش منافع خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
hadis
۱۰ ماه پیش
با سلام
من خواب دیدم از یه استخر گوچیک با تور ماهی گیری یک نفر یه کووه ماهی صید کرده داره جمعشون میکنه و چک میکنه که خراب نباشن ماهی های زیری
این خواب از شما میخواهد تا در موقعیت و فرصت های جدید به رشد و پیشرفت تان در زمینه های مختلف کمک کنید. استخر کوچک در خواب، نماد فرصت هایی است که شما آن را دست کم گرفته اید و ماهی به قدرت و مهارت های جدید که ناشی از کشف استعدادهاست اشاره میکند.
Sevda
۱۰ ماه پیش
من خواب دیدم یہ مراسم شادی ھست کہ دران میرقصم و پام میخورہ تنگ ھا میریزن و ماھی کوچیک ھا میمیرن و زیردلم دردمیگیرہ و بعد دوستم بھم میگ ماھی رفتہ اونجات و بعد بازور ماھی زایما ن میکنم و مدفوع زیاد طوری ک دستام پرمدفوع میشہ
این خواب از شما میخواهد تا از پرداختن به افکار و اهداف و انگیزه هایی که در گذشته برای تان مفید و نشاط آور بوده اما اکنون دیگر سودی برای تان ندارد خودداری کنید.
مهدی نعمتی
۱۰ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید! من امروز حوالی ساعت یازده صبح خواب دیدم که یه ماهی قرمز خیلی بزرگ و تپل حتی بزرگ تر از کف دست روی زمین در حال جون دادنه و من به فردی که اونجا بود خبر دادم و اون هم تنگی رو پر اب کرده و ماهی رو به داخلش گذاشت ولی ماهی از اون بیرون پرید و به داخل حوض رفت ولی خوب نمیتونست شنا کنه و اون فرد گفت دیگه کارش تمومه این ماهی بعد از اونجا بیرون اومدم و دیدم تو رودخونه چندین ماهی قرمز و سفید (منظورم رنگش نیست و خود ماهی سفید نظرمه) در حال شنا هستن و انگار دارن فرار میکنن که یک سری هاشونم تو قسمت های کم عمق رود گیر کرده بودن و دایی بنده در حال گرفتن اون ها بود...تعبیرش رو بی زحمت بگید ممنون میشم
این خواب به فرصت های جدید در زندگی شما اشاره دارد که موجب رشد و ترقی شما خواهد شد. این خواب بهش ما میگوید که عمر این فرصت ها کوتاه است.
*ehsam*
۱۱ ماه پیش
باسلام وخسته نباشید!بنده خواب دیدم که پسرداییم یه سبد سه طبق ماهی برامون آورده بعدمنتظرموندم مامانم بیاد یدفعه ای رفتم تو حیاط دیدم مامانم داره جوجه کباب درست میکنه بهش گفتم اینهمه ماهی داریم چراماهی درست نکردی گفت یه روز دیگه بعدش دیدم خانوادگی سریه سفره هستیم داریم ماهی سرخ شده بابرنج می خوریم، ممنون میشم تعبیرکنید، باتشکر
ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه ظهور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید.
علی
۱۱ ماه پیش
من خواب دیدم توی یه رودخانه شنا میکردم که یک ماهی سفید تقریبا بزرگ گرفتم. میخواستم بکشمش اما دلم نیومد.تعبیرش چی میتونه باشه
این خواب از شما میخواهد تا با پیگیری افکار و اهداف تان در زندگی واقعی به کشف استعدادهای پنهان تان نزدیک تر شوید.
آرزو کلهری
۱۱ ماه پیش
سلام خوب هستین من خواب دیدم تو خونه قدیمیمون هستم رفتم توی حیاط گوشه حیاط یه تاپ بود یه ماهی روش گیر کرده بود تلاش میکردم از لای میله نجاتش بدم خیلی بزرگ و خوشگل بود به رنگ سفید ابی بود بعد گوشه خونه چندتا جعبه میوه بود یه دفعه اتیش گرفتن عمم اب ریخت شعلش بیشتر شد منم تو حیاط دنبال خاک میگشتم که بریزم روش پدر مرحومم بود با بیل خاک برداشتم میخواست بیلو ازم بگیره بهش ندادم خاکو روی اتیش ریختم خاموشش کردم بعد سمت ماهیه رفتم میله تابو ازش جدا کردم جالبیش این بود بدون اب زنده بود نشست باله های قشنگی داشت با دوتا بالاش دستمو گرفت خیلی حس خوبی بود به داداشم گفتم ببین چه قشنگ دستمو گرفته بعد داداشم هرکاری کرد نتونست مثل من با دستاش بالای ماهیو بگیره ممنونم تعبیرشو بگین
حیوانات در خواب نماد غرایز درونی ما هستند و ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه حضور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید.
یاس
۱۱ ماه پیش
سلام.خواب دیدم رودخانه وسط شهر بدلیل بی کفایتی مردم از مسیرش منحرف شده ما هم از اونجا رد میشدیم با ماشین . تو اون آب پر از ماهیان غول پیکر مرده شاید هزاران ماهی مرده که ما از روشون رد میشدیم.
این خواب نشان دهندهء نوعی افکار و رفتارهای منفی شماست که موجب عدم انجام مسئولیت های تان به درستی، شده است.
مینو
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که با دوست پسرم توی جمع خانوادگی نشستیم و غذا ماهی بود ولی اون گفت ماهی دوست ندارم مگر اینکه تو برام پاکش کنی منم ماهی رو چهار قسمتش کردم و جز چند تا تکه استخوان ، استخوان دیگری نداشت. خواستم بپرسم خوابم تعبیر خاصی دارد یا نه؟
این خواب به آگاهی و انگیزه شما در پرداختن به مسئولیت های تان اشاره دارد. مسئولیت هایی در زمینه خواسته های شخصی تان، نه فقط روابط عاطفی.
فاطمه
۱۱ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم که یک حوضچه کوچک پر از ماهی های قرمز کوچیک مثل ماهی قرمزهای عید بود ومنم ازشون درمیاوردم ومیخوردم،بعد یادم افتاد که گفتن نباید ماهی قرمزهای عید رو خورد.بعد دیدم کف آب ذره های قرمز از ماهی ها جمع شده.ممنونم تعبیرش رو بهم بگید
این خواب خبر از موقعیت های خوبی در زندگی شما دارد. اما نباید با حرص و طمع نسبت به این موقعیت برخورد کنید.
zahra
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که مادربزرگم دو تا ماهی قرمز عید که بزرگ بودن روبه من داد که بزارمش توتنگ توی تنگ هم یه ماهی قرمز دیگر بود اما من ماهیارا داخل استکان انداختم که جاشون بد بودوداشتن خفه میشدن ولی دوباره انداختمشون توی تنگ
استعداد ها و توانایی هایی در وجودتان است که ریشه در افکار و اعتقادات قدیمی شما دارد. این خواب از شما میخواهد تا آنها راپیدا کنید اما باید آمادگی لازم برای شکوفایی و یادگیری آنها را نیز در خود تقویت کنید تا نتیجه خوبی به دست آید.
هیفا
۱ سال پیش
سلام تعبیر خواب گرفتن تعداد زیادی ماهی از سنگ دستشویی چیه ممنون میشم جواب بدین
این خواب شما خبر از کشف استعدادها و توانایی هایی در وجودتان دارد که برای بدست آوردنشان لازم است با ترس و نگرانی هایتان مقابله کنید. استعداد ها لزوما در زمینه های فوق العاده هنری و خلاقانه نیستند. گاهی کشف و یادگیری یک مهارت در گفتگو یا حتی آرامش قبل خواب، میتواند انسان را تا حد زیادی از منظر شخصیتی بالا ببرد.
آلاله
۱ سال پیش
با سلام و احترام.من خواب دیدم رو یک کوه بودم که ماسه ای بود.یهو چشمم به یک ماهی افتاد که فک کنم خاکستری بود روش طرح داشت.روبرومو که نگاه کردم دریا بود فک کنم اون ماهی از دریا اونجا افتاده بود اندازشم معمولی بود نه بزرگ نه کوچیک میخواستم ماهی رو برسونم به دریا تو مسیرم جوی های روان آب بود ابش کم بود ماهی رو هرازگاهی میزاشتم تو اون اب که نمیره باز به راهم ادامه میدادم که برسونمش به دریا...تا نزدیک دریا رفتم ولی ازخواب پاشدم ماهی هنوز تو دستم زنده بود ولی نفس نفس میزد.لطف میکنید تعبیرشو بگین.ممنون.
سلام. شما در حال گذراندن موقعیت سختی در یک موضوع خاصی هستید. که برای دستیابی به آرامش و نشاط باید اولاً به فرصت ها و تجارب جدید بپردازید که به شما کمک می کند تا به تقویت مهارت های شخصی و گسترش منافع خود در زمینه های مالی یا شغلی دست پیدا کنید. و دوماً اینکه از افکار و ذهنیّت خود در ضمیر ناخودآگاه غافل نشوید. تا هرچه زودتر به ابن مهم نائل گردید.
Mmm
۱ سال پیش
سلام خسته نباشین من خواب دیدم میبینم که دیوار بین ما و همسایه مون پر ماهیه یعنی یه جورایی خونه همسایمون پر آب بود و توشم ماهی بود بعد این ماهییا خودشونو از تو آب مینداختن تو حیاط ما جون میدادن میخواستم تعبیرشو بدونم
سلام. حیوانات در خواب نماد غرایز درونی ما هستند و ماهی استعدادهای ما هستند که باید به عرصه حضور برسند و شکوفا گردند. از سختی راه برای کشف این توانایی ها و مهارت ها نهراسید و البته که نیاز به آموزش و یادگیری دارید.
Moh
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم ماهی های قرمز و کوچک دنبالم میکردن تعبیرش چیه؟
Fazii Joon
۱ سال پیش
سلام
برای من خواب دیدن که سیل اومده یه عالمه ماهی آورده که تو خوابش من همه ماهی هارو جمع می کنم می ندازم تو آکواریوم پر آب. تعبیرش چی می تونه باشه؟؟
ممنون میشم‌
Pouya
۱ سال پیش
سلام خسته نباشین
من خواب دیدم کناره یه رود بسیار وسیع در حال گردش بودم ۲تا ماهی دیدم که کنار رود داخل آب ایستادن انگار داشتن استراحت میکردن یکی از ماهی ها خیلی بزرگ بود به اندازه یک انسان به رنگ سیاه اونیکی ماهی هم بزرگ بود حدود ۵۰سانت ب رنگ سفید من کنار آب بودم که دیدم ماهی بزرگ از آب پرید بیرون افتاد تو خشکی من دویدم سمتش ک ماهی رو بگیریم دوباره پرید هوا که بره تو رود من تو هوا گرفتمش بعدش دیدم اون یکی ماهی سفید رو هم گرفتم تو دستم بود پوستش ب رنگ زرد طلایی بود عینه زرهای کوچیک میدرخشید اون ماهی اوردم خونه ب مادرم دادم تو خونه پخت با همه خانواده خوردیم بعدشم ب فکر اوردن اون ماهی بزرگ بودم میخواستم برم بیارمش از خواب بیدار شدم لطفا تعبیرش کنین.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام خواب ديدم تو زيرزمين خونه قبليمان تو حوضش ٣تاماهي قرمز بزرگ بود اومدم ٢تا ماهي قرمز كه امسال عيد خريده بودندرا اظافه كنم ديدم تو زير زمين ٢ تا گربه كوچولو خوابيده اند دلم نيومد بندازم بيرون بعد ديدم يه گربه بزرگتر ميخواد بيا زيرزمين سريع در را بستم تا نياد رفتم آب حوض را باز كنم به خيال اينكه ماهي ها فضاشون بيشتر شه اما آب بجاي بيشتر شدن كم ميشد ديدم دريچه زير حوض و گربه بزرگه باز كرده تا خواستم جلو سوراخه تخليه حوض و بگيرم گربه بزرگه ماهي كوچكها را بلعيده بود خواستم با فشار دادن شكم گربه ماهي هاي خررده را پس بندازه كه ديدم خونه زيادي از دهن گربه پاشيد بيرون وبيحال افتاد و من تاراحت بيدار شدم
ناشناس
۸ ماه پیش
چقدر وحشتناک و تخیلی
ارش
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که ماهی های سفید و بزرگ زیادی تو آسمون بودن و حرکت میکردن
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم توی حمام ی مقدار اب زلال جم شده حدود دویست تاماهی کوچیک سیاه شنا میکنن.منم جم میکردم تو تشت میریختم میگفتم مامان بیا ماهی قزل آلا
masomeh
۱ سال پیش
سلام تشکر می کنم از مطالب مفیدتون.
من دیشب خواب دیدم تو خونه ام با مادرم کنار در ایستاده بودیم دستمو به صورت کاسه ای نگه داشته بودم و داخلش یه ماهی خیلی زیبا نقره ای رنگ خیلی کوچیک بود اما دم و باله هاش انقدر بلند بودن که کامل کف دستم پر بود بعد یهو احساس کردم ماهی ناحیه کنار رگ ها و مچ دستمو داره گاز می گیره نگران شدم اما مادرم گفت چیزهایی خاصی نیست بعد دیدم ماهی دستمو سوراخ کرد و وارد بدنم شد هر چی من تلاش می کردم بکشمش بیرون آ افاقه نکرد آخر دمش کنده شد موند دست من و خودش داخل بدنم موند بیدار شدم.
مهرسا
۱ سال پیش
سلام من دختری مجردم . مادربزرگم هم تازه فوت کردند . خواب دیدم در یه خونه ای هستم و ختم مادربزرگمه و من خیلی زیاد گریه می کنم برای مادربزرگم . صدای گریه خانم ها رو هم میشنیدم . از شدت گریه بیهوش شدم و روم یه سطل اب ریختند. یه قسمت دیگه ای از خوابم دیدم که حیاطش رفتم و حیاطش پر اب بود که زلال و شفاف و یه عالمه ماهی قرمز تو اب بود که شاد و سرحال مشغول شنا بودن . حتی در حیاط که دستشویی بود هم پر اب بود و ماهی ها شنا می کردن. لطفا تعبیرشو بگین ممنون.
بدون نام
۱ سال پیش
من خواب دیدم ماهی از دریا آمد بیرون وماهی که در خشکی بود خورد تعبیر چیست
ناشناس
۱ سال پیش
من دختری مجردهستم خواب دیدم کلی ماهی کوچک و بزرگ بود که بعضی هاشون مرده بودن وقتی انداختمشون تو آب زنده شدن تعبیرش چی میشه
این خواب اشاره به فرصت ها و تجارب جدیدی دارد که به شما کمک می کند تا به تقویت مهارت های شخصی و گسترش منافع خود در زمینه های مالی یا شغلی بپردازید.
محمد حسین
۱ سال پیش
سلام خواب دیدن در یک کشور خارجی هستم و یک اکواریم بزرگ به بزرگی یک اشپز خانه و اتاق خواب بود و اب بسیار زلالی داشت و انواع ماهی ها ریز و تقریبا دشت رنگابه رنگ بود خیلی هم زیاد بودند و منظره بسیار زیبایی بود و خیلی لذت میبردم. خواب را بعد از طلوع افتاب دیدم در شب قبلش به خدا گفتم خدایا میخوام این کار را بکنم بهم نشان بده که خوب است یا نه.

دو الی سه شب بعد خواب دیدم دو کیسه دارم در یک کیسه دو ماهی با رنگ های یکی سبز و دیگری آبی بودند و بسیار زیبا بودند و پولک های درخشانی داشتند.در کیسه دیگر ماهی قرمز بسیاز زیبایی بود که تا کنون نظیر او را ندیده بودم و پولک های بسیار درخشانی داشت و ترکیب درنگش بسیار خوب بود و من از داشتن انها خیلی خوشحال بودم چون هیچ کس مانند انها را نداشت
ممنون میشم تعبیر بفرمایید
ربابه
۱ سال پیش
با سلام و احترام و سپاس از سایت خوب و پربارتون
بنده خوابی رو مدام طی ماه های اخیر می بینم و نمیفهمم معنیش چیه ممنون میشم اکر بتونید تعبیر کنید
خواب ماهی های فراوانی رو در تنگ یا آکواریوم می بینم که صاحبشون شدم ولی مدام در حال زیاد شدن هستن و ظرفیت ظرف جوابگوشون نیست. تلاش بسیاری میکنم نجاتشون بدم اما از اونجا که ماهی های خیلی بزرگی بینشون هست نمیتونم نجاتشون بدم و ماهی های کوچیک معمکلا تلف میشن یا تیکه تیکه میشن
این خواب اشاره به ریسک های جدیدی دارد که منجر به گسترش منافع شما در زمینه های مالی یا شغلی خواهد شد.
Cm
۱ سال پیش
با سلام
من خواب دیدم که توی ظرف برنج بدن ماهی بزرگ پخته شده و لذیذی هست(به جز سر و دم)(استخوان هم داشت).اول برش داشتم و به نظرم بد بود(چون خودم زیاد به ماهی علاقه ندارم)ولی بعد به نظرم خوب اومد و خوردم
تعبیرش چیه؟ممنون.
این خواب اشاره به ریسک های جدیدی دارد که منجر به گسترش منافع شما در زمینه های مالی یا شغلی خواهد شد.
بدون نام
۱ سال پیش
من خواب دیدم ی رودخانه زلال ماهی های بزرگ داره گوسفندا رفته بودن اب بخورن در حین اب خوردن ماهی شکار میکردن تعبیر چیه
این خواب اشاره به ریسک های جدیدی دارد که منجر به گسترش منافع شما در زمینه های مالی یا شغلی خواهد شد.
نسا
۱ سال پیش
من تو خواب ماهی های قرمز کوچیک و بزرگ زیادی دیدم‌تو یه تنگ کوچیک ولی ابش اونقدر الوده بود که همه ماهی های سرشونو در اورده بودن بیرون داشتن نفس میکشیدن بعضی ها از تنگ میپریدن بیرون من‌ مینداختمون تو تنگ البته بینشون ماهی های سیاه و زرد خوشگلم بود تعبیرش چیه؟
این خواب اشاره به تصمیمات مهمی است که لازم است به زودی در زمینه های احساسی اتخاذ کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند آینده ی احساسی شما را تحت تاثیر قرار دهد.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام، من خواب دیدم ک چنتا ماهی قرمز تو طرفشویی شنا میکنند و ی جورایی گیر کردن، بعد من برشون میدارم و میندازم تو اکواریوم، میشه تعبیرشو بگید؟
این خواب اشاره به تصمیمات مهمی است که لازم است به زودی در زمینه های احساسی اتخاذ کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند آینده ی احساسی شما را تحت تاثیر قرار دهد.
غزال
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید ببخشید من خواب دیدم ی عالمه ماهی کوچیک بودن بعد یکیشون یهو بقیه رو می بلعید و در اخر دونه دونه از دهنش اومد بیرون تعبیر چیع؟
این خواب اشاره به ریسک های جدیدی دارد که منجر به گسترش منافع شما در زمینه های مالی یا شغلی خواهد شد.
باب اله
۱ سال پیش
یک تصمیم بزرگ خواهید گرفت که پس اندازای شما خرج آن خواهد شد
Ms
۱ سال پیش
سلام وقت بخیر..من دیروز صبح خواب دیدم توی پیاله ماهی های ریز و قرمز هستن که آب پیاله خشک شده و ماهیا خشک شدن..و وقتی دیدمشون تو پیاله آب ریختم و ماهیا که خشک شده بودن دوباره زنده شدم..ماهیا خیلی ریز بودن میشه لطفا برام تعبیر خوابم رو بگین ممنونم..
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید شکست ها و افکار منفی گذشته، شما را از مسائل احساسی و شادی های جدیدی که می توانید در این زمینه تجربه کنید دلسرد کند.
فرشاد
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم تو یه نهری یه ماهی صورتی که بالای سرش شکل یک گل با گلبرگهای زیاد بود شنا میکرد.اول با دستم گرفتمش، با خودم گفتم تا خونه میدوم زود میرسونمش به خونه.دو تا دندون بزرگ برآمده دیدم درآورد گازم میگرفت.زود سرشو کردم تو آب دیدم تند تند تنفس میکنه.گفتم زود میرسونمش خونمون که تو نزدیکی نهر بود.کشیدمش بیرون زود دویدم به سمت خونه اما بازم وسطای راه شروع کرد به گاز گرفتن.تندتر دویدم دیدم داره یه چیزایی رو بالا میاره روم.ترسیدم انداختمش زمین.رفتم ورش دارم به راهم ادامه بدم که بیدار شدم.خلاصه نتونستم برسونمش خونه.ممنون میشم تعبیرش رو بیان کنید.باتشکر از شما
این خواب اشاره به تجارب و ریسک های جدیدی دارد که برای رسیدن به خواسته ها و اهداف قلبی خود لازم است بپذیرید. همچنین این خواب می تواند نشان دهنده ی فردی خوش ذوق یا هنرمند باشد که می تواند با شناخت و به کار گیری استعداد های درونی خود، به گسترش منافع خود در زندگی کمک کند.
کوثر
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که یک دلقک ماهی دارم و آن را در شیشه ای بزرگ گذاشته بودم ، بعد از چند روز او بی تاب بود ، به سطح آب می آمد و بیرون را نگاه می کرد و سعی می کرد از شیشه بیرون بپرد ، همچنین خود را به مردگی زد. رفتم تا آبش را عوض کنم ابتدا او را در ظرف کوچکی گذاشتم و بعد در ظرف بزرگی تا شیشه اش را بشورم . حواسم نبود که پلاستیکی از جوانه گندم آنجا پاره شد و همه اش در ظرفش ریخت . او با ناراحتی به من نگاه می کرد ، سرش را از آب بیرون می آورد و با نگرانی نگاهم می کرد به او گفتم " مارلین چه شده ؟ " ناگهان او خود را به بیرون پرت کرد و در کنار اجاق گاز خود را انداخت بسیار سراسیمه او را بلند کردم و در تنگ گذاشتم. ولی دیر شده بود پوستش سوخته بود و با چهره ای وحشت زده در آب شناور بود. همان لحظه لب خودم هم سوخت پوستش را گرفتم که بکنم و پوست لب ام کامل کنده شد و بسیار ناراحت و پریشان شدم که با ناله ای از خواب بیدار شدم.
ماهی در خواب به غریزه ی درونی شما برای کسب تجربه، ثروت و مهارت اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس کلافگی، عدم استراحت و خشم، شما را از پیگیری خواسته هایتان باز داشته و منجر به گرفتن تصمیمات ناگهانی و حساب نشده شود.
Arman
۱ سال پیش
سلام.من خواب دیدم یه قسمتی از خونه ی ما ک یادمم نمیاد کجا بود کوسه بود و من بالاتر از سطح اون کوسه قرار داشتم و ماهی سفید میدادم بهش که بخوره.یکمم ترس داشتم.چه تعبیری داره؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران از ترس و نگرانی شما در مورد مسائل متافیزیکی، سو استفاده کنند.
Delaram
۱ سال پیش
جالب بود ،ولی اون خوابی ک من دیدم نبود
Mona
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید.من دختر مجرد هستم.خواب دیدم پسر خالم یه ماهی قرمز کوچیک رو انداخت توی دست من.منم همش نگران ماهی بودم که نمیره برا همین انداختمش توی لیوان آب که زنده بمونه.
ممنون میشم تعبیرش کنین.
ماهی در خواب، به لزوم کسب تجربه و ریسک پذیری اشاره دارد. فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست. برای این که دلیل حضور او را درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
...
۱ سال پیش
عالی بود