تعبیر خواب لال شدن

دیدن لال شدن در خواب به گفته ابن سیرین نشانه ضعف، فساد و تباهی در ایمان و دینداری است. با تعبیر خواب لال شدن همراه مجله اینترنتی ستاره باشید
تعبیر خواب لال شدن

ستاره | سرویس سرگرمی – لال شدن در خواب به معنای ضعف و ناقص شدن ایمان است. سست شدن در دینداری به تعبیر محمد بن سیرین خود را در خواب به صورت لال شدن نشان خواهد داد.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب دختر لال - تعبیر خواب دیدن لال - تعبیر خواب لال شدن مرده - تعبیر خواب مرد لال - تعبیر خواب لکنت زبان - تعبیر خواب بند آمدن زبان

تعبیر خواب لال شدن

جابر مغربی می‌گوید دیدن لال شدن در رؤیا دلیل بر فساد و تباهی در دین است.

در جایی دیگر اسماعیل بن اشعث می‌گوید اگر سر زبانت طوری بریده شده باشد که نتوانی صحبت کنی به این معنی است که کار و امور زندگی تو به وسیله دیگری (وکیل) انجام می‌گیرد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب خودت زبانت را بریدی تا نتوانی حرف بزنی نشانه این است که از زدن حرف‌های باطل توبه کرده و کم حرف می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:


تعبیرهای لال شدن عبارت‌اند از:

 1. تنگدستی

 2. بدی حال و روز

 3. غم و اندوه

 4. خسارت و مضیقه در معاش و معیشت

 5. مصیبت

 6. کاهش و ضرر و زیان مال و اموال

 7. ضعف در دینداری

 

تبلیغات در ستاره

تعبیر خواب لال شدن (معبرین غربی)

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • لال: (لال بودن) به دیگران اعتماد نکنید.

 • دیدن آدم‌های لال: شما از یک راز آگاهی خواهید یافت.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید لال هستید، علامت آن است که نمی‌توانید با چرب زبانی دیگران را به آنچه می‌خواهید، ترغیب کنید. 

 • اگر فرد لالی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوستانی بی وفا خواهد یافت.

 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان

طبقه بندی:
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام. من خواب دیدم که توی مرز بودم با یسری معترض داشتیم شعار میدادیم و آدمای اونور حصار مرز داشتن ما رو تهدید به سکوت کردن و برگشتن میکردن. چند نفر رفتن جلو و راحت از روی حصار رد شدن. اعتراض داشت شدت میگرفت. منم رفتم جلو اما هنوز پامو نزاشتم اونور، یه بمبی چیزی از طرف پلیس مرزی بهم پرتاب شدم. یه حس ناتوانی و الکنی محض داشتم و حتی نمیتونستم جابجا بشم. اینقدر وضع جسمیم خراب بود که هیچکس حتی نمیتونست بهم دست بزنه. ضمنا توی این حادثه من پسر بودم نه دختر. تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست برای خودتان و حقوق‌تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله‌ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. ترسی درونی دارید. بیانگر مانع یا حائلی است که ممکنست در مسیرتان قرار داشته باشد. ممکنست در ابراز خودتان، احساس محدود بودن یا خفگی کنید. چیزی هست که از آن چشم‌پوشی کرده‌اید و لازمست توجه نزدیک‌تری به آن کنید. شاید لازمست درباره‌ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. اگر پرتابی باشدت باشد، یعنی ممکنست غافلگیر شوید. لازمست ویژگی‌های خاصی از جنس مخالف را در خود ایجاد کنید. تعبیر دیگر: ممکنست آنقدر مانند جنس مخالف‌تان رفتار کرده‌اید که گویا کم‌کم به جنس مخالف‌تان تبدیل شده‌اید و شاید نیازست ویژگی‌های جنسیت‌تان را ابراز کنید. ببینید در زندگی‌تان چگونه جنسیت واقعی‌تان را زندگی می‌کنید و زنانگی و مردانگی‌تان به چه صورت سرکوب یا ابراز شده می‌باشند.

ستاره
Logo