آیا ازدواج شیعه با سنی جایز است؟

ازدواج زن شیعه با مرد سنی طبق نظر بسیاری از مراجع تقلید مکروه است و جایز نیست اما ازدواج مرد شیعه با زن سنی بر اساس شرایط خاصی جایز است.

ستاره | سرویس مذهبی – شیعه و سنی هر دو مسلمان و در اعتقادات، احکام، اخلاق و… دارای مشترکات زیادی هستند و البته اختلاف هایی هم دارند که قابل انکار نیست، اما این اختلاف ها نباید منجر به خصومت و دشمنی شود و به اساس اتحاد و برادری اسلامی ضربه وارد سازد.

 

ازدواج شیعه با سنی . ازدواج دختر شیعه با پسر سنی

 

ازدواج زن شیعه با مرد سنی چه حکمی دارد؟

امام خمینی: مکروه است و احتیاط مستحب ترک ازدواج است.

آیت الله بهجت: جایز نیست. نمی توان دختر یا زن شیعه را به عقد مرد سنی در آورد به احتیاط تکلیفی. كراهت دارد، به اختلاف مراتب در دورى از ایمان (به معناى اثنى عشرى بودن) و مى تواند در هر یك از زن و مرد به عناوین ثانویه حرام باشد و بدین لحاظ حكم موارد، مختلف است.

آیت الله تبریزی: ازدواج مزبور به جهت اینکه مورد خوف گمراهی نسبت به خود زن یا فرزندان وی می باشد جایز نیست.

آیت الله خامنه ای: ازدواج زن شیعه با مرد سنى اگر خوف خطر براى مذهب نباشد، اشکال ندارد.

آیت الله سیستانی: اگر بیم انحراف و گمراهی باشد، جایز نیست.

آیت الله صافی گلپایگانی: بنابر قول مشهور جائز نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی: فی نفسه اشکالی ندارد ولی برای حفظ عقائد زن مناسب است حتی الامکان با مرد شیعه ازدواج کند. بهتر است با مرد سنی ازدواج نکند.

آیت الله گلپایگانی: ازدواج زن شیعه با مرد سنی غیر ناصی مکروه است پس احتیاط مستحب ترک ازدواج است.

آیت الله مکارم شیرازی: ازدواج زنان شیعه با مردان اهل سنت با توجه به خطر انحراف مذهبی اشکال دارد.

آیت الله نوری همدانی: اگر مطمئن است که هویّت مذهبی خود را حفظ می کند، اشکال ندارد.

آیت الله وحید خراسانی: برای زن شیعه جایز است که با مرد سنی ازدواج کند، البته کراهت دارد بلکه بنابر احتیاط مستحب ترک کند مگر زمانی که بترسد از گمراهی پس در این صورت حرام است.

آیت الله گرامی: چون معمولاً خوف زوال عقیده است جایز نیست تكلیفاً، گرچه باطل نیست وضعاً.

آیت الله مظاهری: زن شیعه می تواند به عقد سنّی درآید ولی سزاوار نیست كه این كار عملی شود.

آیت الله محقق کابلی: ازدواج شیعه با سنی غیر متعصب البته كراهت دارد اما اگر خوف انحرات داشته باشد جایز نیست.

آیت الله محمدصادق روحانی: مانعی ندارد.

آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی: نسبت به وهابی ها و مطلق ناصبی ها كه دشمن اهل بیت عصمت و طهارت (ع) می باشند ازدواج با آنها حرام است و نجس می باشند، بلكه از كافر و سگ نجس ترند، لكن اگر وهابی اتفاقاً دشمن اهل بیت (ع) نباشد حكم سایر سنی ها را دارد و اما سایر سنی ها كه ناصبی نیستند، پس ازدواج با آنها كراهت شدید دارد و علی الاظهر حرام نیست و زن باید مطمئن باشد كه شوهر در دیانت او تأثیر نخواهد كرد و اگر از آن محل بیرون شود و با شیعه ازدواج نماید بسیار خوب است و علی ای حال باید به طریق شیعه عقد نماید.

آیت الله اردبیلی:‌ از نظر شرعی اشكال ندارد و جایز است ولی تا آنجائی كه ممكن است با پسر شیعه ازدواج كند، چرا كه ممكن است اگر با پسر سنّی ازدواج كند در دختر تأثیر گذاشته و به مذهب او خللی ایجاد كند و یا در او تردیدی به وجود بیاورد چنانچه در روایتی به این علت اشاره دارد و همچنین در مورد تربیت اولاد و مذهب آنها در آینده دچار مشكل می شوند.

 

ازدواج شیعه با سنی . ازدواج شیعه و سنی

 

ازدواج مرد شیعه با زن سنی چه حکمی دارد؟

امام خمینی: نکاح مرد شیعه با زن سنی غیر ناصبی جایز است.

آیت الله بهجت: ازدواج مرد شیعه با زن سنی اشکال ندارد (در غیر ناصبى و غالى جایز است.) و بهتر است سعی در شیعه شدن او بینجامد.

آیت الله تبریزی: ازدواج مرد شیعه با زن سنی جایز است مگر خوف گمراهی باشد.

آیت الله خامنه ای: مانع ندارد. نکاح انقطاعی با مجوسیه، اشکال ندارد.

آیت الله سیستانی: ازدواج مومن (شیعه) با زن سنی غیر ناصبی جایز است مگر خوف گمراهی رود که حرام است.

آیت الله صافی گلپایگانی: اشکالی در جواز ازدواج مرد شیعه با زن سنی غیر ناصی نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی: ازدواج مرد شیعه با زن سنی مانعی ندارد.

آیت الله گلپایگانی: اشکالی در جواز ازدواج مرد شیعه با زن سنی غیر ناصبی نیست.

آیت الله مکارم شیرازی: ازدواج مردان شیعه با زنان اهل سنت اشکالی ندارد.

آیت الله نوری همدانی: اگر مطمئن است هویت مذهبی خود را حفظ می کند جایز است.

آیت الله وحید خراسانی: برای مرد شعیه جایز است ازدواج با زن سنی، مگر از گمراهی بترسد.

آیت الله مظاهری: مرد شیعه می تواند با زن سنّی ازدواج كند.

آیت الله محقق کابلی: ازدواج شیعه با سنی غیر متعصب البته كراهت دارد اما اگر خوف انحرات داشته باشد جایز نیست.

آیت الله وحیدی خراسانی: در صورت خوف گمراهى حرام است، ولى در صورتى كه خوف گمراهى در اعتقادات و مذهب نباشد، ازدواج با مخالفین (غیرشیعه دوازده امامى) كه از نواصب، غُلات و خوارج نباشند، به طور موقت یا دائم با رعایت شرائط معتبر مكروه است.

 

مطلب ازدواج موقت با زن غیرمسلمان چه حکمی دارد؟ را نیز در ستاره بخوانید.


ستاره
Logo