تعبیر خواب گنجشک – گنجشک مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب گنجشک مرده، تعبیر خواب بدست آوردن گنجشک، تعبیر خواب آواز گنجشک، تعبیر خواب خوردن گنجشک و تعبیر خواب جوجه گنجشک همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی –  گنجشک در ظاهر پرنده ای است آرام که آزاری نمی‌رساند ولی برای مزارع و درختان بسیار زیان رسان است. مردی بدون اصل و نسب که بسیار پر سر و صدا و پر هیاهوست در خواب‌های ما به شکل گنجشک ظاهر می‌گردد. در اصل تعبیر خواب گنجشک بیانگر هوس‌های زودگذر است همانگونه که گنجشک می‌تواند به سرعت پر بکشد و فرار کند این تمایلات نفسانی زودگذرند. البته معبرین اختلاف نظرهایی در مورد تعبیر خواب گنجشک دارند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. با تعبیر خواب گنجشک همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب مردن گنجشک - تعبیر خواب گنجشک ابن سیرین - تعبیر خواب گنجشک زخمی - تعبیر خواب غذا دادن به گنجشک - تعبیر دیدن گنجشک مرده در خواب

تعبیر خواب گنجشک

 

تعبیر خواب گنجشک

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: دیدن گنجشک در خواب دلیل بر مردی با قدر و جاه کند
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گنجشک، کودک کوچک و خردسال می‌باشد و هر خوب و بدی که در گنجشک ببینی به کودک خردسال برمی‌گردد
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر گنجشک، چنانچه یک عدد باشد، فرزند است.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند: 
تعبیر خواب گنجشک عبارت‌ است از:
 1. پادشاه
 2. حاکم و والی
 3. مردی با قدر و ارزش زیاد
 4. غلام زیبا
 5. قاضی
 6. بازرگان
 7. مرد راهزن
 8. مردی اهل خصومت و دشمنی
 9. مردی که نسبت به آمیزش کردن حریص می‌باشد
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مردی مدعی قدرت برخورد می‌کنید که بر او مسلط می‌شوید و پیروزی حاصل می‌نمایید.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • گنجشک: دعوا و تشنج
 • گرفتن آن: ملاقات غیر منتظره
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلی است
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن گنجشک در خواب، نشانه آن است که زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد، با علاقه و محبت به داستان‌های غم انگیز دیگران گوش می‌سپارد و با بخشندگی به دیگران، محبوبیتی به دست می‌آورید.
 • دیدن گنجشکی زخمی در خواب، نشانه اضطراب و پریشان خاطر شدن است.
 

تعبیر خواب بدست آوردن گنجشک

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گنجشک‌های زیادی به دست آورده‌ای، به این معنی است که بر گروهی بزرگی و سروری می‌کنی و مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی گنجشک‌های زیادی به تو بخشیده‌اند، بیانگر این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال به دست می‌آوری.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر عفیف و پاکدامن نباشی و در خواب ببینی که گنجشکی را با دام و تله گرفته‌ای، یعنی به شخصی حقیر و بی‌قدر و منزلت نیرنگ می‌زنی و بر او غلبه می‌کنی.

 

تعبیر خواب گنجشک رنگی (سرخ و زرد)

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی گنجشک سرخی را شکار کرده‌ای با زن زیبایی ازدواج خواهی کرد.
 • اگر ببینی گنجشک زردی به دست آورده‌ای، یعنی با زنی که مثل آدم‌های مریض می‌باشد و رنگ پریده و زرد است ازدواج می‌کنی.

 

تعبیر خواب جوجه گنجشک

محمد بن سیرین:
 • اگر ببینی جوجه‌های گنجشک را شکار می‌کنی و گردن آن‌ها را هم شکسته و در کیسه می‌اندازی معلم کودکان می‌شوی و آن‌ها را به شدت کتک می‌زنی و مجروح می‌سازی.
 • اگر ببینی جوجه‌های گنجشک را از لانه بیرون آورده‌ای نشانه این است که از حلال و حرام فرزندانی خواهی داشت.

 

تعبیر خواب خوردن گنجشک

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گوشت گنجشک ماده‌ای خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه که خورده‌ای از مال و اموال زنی به تو خواهد رسید.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر ببینی گوشت گنجشک می‌خوری از مال و اموال فرزند مصرف می‌کنی.
 • اگر ببینی گنجشک را در دهان خودت گذاشتی و قورت دادی صاحب فرزند خواهی شد.

 

تعبیر خواب گنجشک مرده

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گنجشک را کشته‌ای یا اینکه در دست تو مرده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیانی می‌شوی و فرزندت از دنیا می‌رود.

 

تعبیر خواب آواز گنجشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی گنجشک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر خوبی می‌شنوی.
اگر ببینی گنجشک‌های زیادی بانگ و فریاد و آواز می‌کنند با مردی که اهل دعوا و ستیزه و آشوب است سر و کار پیدا می‌کنی.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شنیدن آواز گنجشک این است که سخن‌های شگفت انگیزی می‌شنوی و دچار حیرت خواهی شد.
مطیعی تهرانی: اگر گنجشکان بسیاری را بر درخت دیدید که صدا می‌کردند و جیک جیک می‌نمودند کسانی پشت سر شما بد می گویند و عیب جویی می‌نمایند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عیبی در شما سراغ دارند که نمی‌خواهند بگویند یا نمی‌توانند فاش کنند.
 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان59 Comments
 1. سلام.خواب ديدم رفتم دستشويي كه ٢ تا پنجره بزرگ داشت. پنجره ها باز بودند و پشت پنجره ها حفاظ داشت. ديدم پشت پنجره اول يك خفاش كوچولو نشسته و پشت پنجره دوم روي همه حفاظ ها گنجشك نشسته يعني ٤ رديف پر از گنجشك. و من نگران بودم كه گنجشك ها و خفاش بيان تو خونه. رفتم خيلي آروم هر دو تا پنجره ها رو بستم و نيومدن توي خونه. ممنون ميشم تعبيرش رو بگين

  • سلام! خوابتان علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. نمایانگر امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره ی خانه تاریک باشد، نمایانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است. علامتی از نجاست، اهریمنان و نارضایتی است. تعبیر دیگر: نمایانگر تولد مجدد و پتانسیل درک نشده (کشف نشده) است. لازمست عادت های قدیمی را کنار گذارید. مسیر فعلی تان با هدف های و مسیر رشد تازه تان سازگار نیستند. ممکنست نمایانگر موقعیتی ناشناخته باشد و اینکه چگونه کورکورانه وارد موقعیتی می شوید و با آن روبرو می شوید. لازمست حقیقت ها را بدقت بیشتری ارزیابی کنید. ممکنست جناسی از حس حماقت یا دیوانگی باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «گنجشک نشسته» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • ممنون.ادامه خواب
    گنجشك نشسته يعني ٤ رديف پر از گنجشك. و من نگران بودم كه گنجشك ها و خفاش بيان تو خونه. رفتم خيلي آروم هر دو تا پنجره ها رو بستم و نيومدن توي خونه. ممنون ميشم تعبيرش رو بگين

    • مدیر سایت آذر 15, 1399 at 2:42 ق.ظ

     خواهش می کنم! در ادامه: حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. نمایانگر کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: علامتی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می دهید. رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساسات تان را به آنان بنمایانید. نمایانگر ترس است. یعنی ارزش تان را کم می دانید.

 2. سلام خسته نباشید .من خوابیدم که درخانه هستم و چندقفس درخانه هست که چند گنجشک داخل هر قفس هست و قصد قرارداشتن ولی من نمیزاشتم و داخل قفس ۴گنجشک مرده بود این تعبیرش ممنون میشم بگید.

  • سلام ممنون! خوابتان یعنی حس می کنید در بیان تان محدود می شوید و ناگهان آزادی تان را از دست می دهید. ممکنست ناامیدی و معنویتی مهارشده را تجربه کنید. ممکنست نمایانگر این باشد که حس پرنده ای زندانی را دارید. نمایانگر کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: علامتی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می دهید. تعبیر دیگر: نشانگر ناامیدی است. خود را نگران مشکلات ناشی از ذهن تان می دانید. علامت ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای دشوار و چیزهای زمینی است. همچنین نمایانگر موضوع های مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.

 3. سلام خواب دیدم تعداد پله های زیادی رو دارم طی میکنم که اشتباها پام رو بچه گنجشکی میره و کشته میشه و در اثر این اتفاق تمام عکسهای شخصیم به دست غریبه ای افتاده و سعی در بردن آبروم داره… بعدا متوجه شدم مادر اون بچه گنجشک در حقیقت از اجنه بوده و اون بچه گنجشک هم همینطور… و همون اجنه سعی در بردن آبروم داشته و من برای رفع خطرش مادر اون گنجشک رو پیش گربه ای انداختم تا شکارش کنه

  • سلام! خوابتان نمایانگر کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: علامتی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می دهید. گویای فکرهای سرکوب شده ی شماست. در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می روید. به مانع هایی اشاره دارد که در زندگی تان تجربه می کنید. بشدت نگران چیزی هستید که دیگران درباره تان می گویند یا فکر می کنند. تعبیر دیگر: رسوایی، یعنی لازمست توجهتان را مجدد متمرکز مسأله های مهم تر کنید. بیانگر چیزیست که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. یعنی حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. بکوشید بفهمید که جن چه می خواهد یا به دنبال چیست! ممکنست شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالت های فکری و رفتاری دمده تان را ترک و رها کنید.

 4. سلام من خواب دیدم شب بود رفتم تو حیاط خونمون که کمی برنج برای گنجشک ها بریزم فردا بیان بخورن ولی همون موقع گنجشکا اومدن شروع کردن به خوردن برنج ها و اصلا از منم نمیترسیدن.وقتی میخواستم برم یکی از گنجشک ها ایقدر منو دنبال کرد که از یجایی افتاد و مرد و من همون موقع عذاب وجدان گرفتم تو خواب گربه میکردم که همون موقع از خواب پریدم ممنونم از پاسخگثیی وسایت عالیتون

  • سلام! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. علامتی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است. نمایانگر کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: علامتی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می دهید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

 5. سلام خواب دیدم یه گنجشک وارد اتاقم شد با هم دوست شدیم تا بعد ۰ن وقت رفت یکی دیگم با خودش اورد و بعد مدتی ۴ جوجه به دنیا اوردن .گنجشک خیلی با من دوست بود گاهی کلامتی هم به زبان میاورد اتاقم مثل اشیانه بود براشون .ممنوت از تعبیرتون .مجرد هستم .

  • سلام! خواب‌تان بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. نمایانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است. نمایانگر کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: علامتی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می‌دهید. زمان شروعی تازه است. تعبیر دیگر: ممکنست قیاسی از خانه‌ی خودتان و پناهگاه روحانی‌تان باشد. می‌گوید با بخش روحانی‌تان هماهنگ‌تر باشید و روی گسترش آن کار کنید. تعبیر دیگر، نمایانگر راحتی، امنیت، خانه، حمایت یا فرصت‌های جدیدی است. شرایط لانه را در نظر بگیرید و اینکه چگونه موازی موقعیت خانه و زندگی‌تان می‌شود. تعبیر دیگر، به معنای وابستگی عاطفی و احساسی است. نمایانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: نمایانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید.

 6. سلام و خسته نباشید من خواب دیدم ی گنجشک را در دست دارم و میخواستم زنده زنده خاک کنم با عجله میخواستم گنجشک رو خاک کنم تا فرار نکند

  لطفا تعبیرشو بگین ممنون

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمایانگر کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: علامتی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می‌دهید.

 7. سلام من توی خواب حس کردم یچیزی به ساق پام چسبیده و مثل نیش زدن اذیت میکنه و هرچی تکونش میدادم از شلوارم جدا نمیشد! تااینکه آخر با زور و گریه جداش کردم پرتش کردم و دیدم یه گنجشکه.

  • سلام! خواب‌تان یعنی در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. نمایانگر کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: علامتی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می‌دهید. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید).

 8. سلام،من وقتی۷_۸ سالم بودم که خواب دیدم توی حیاط مون تعداد زیادی گنجشک روی شاخه های درختان نشسته اند و جیک جیک می کنند به طوریکه صدایشان به داخل خانه می آمد من به حیاط رفتم و وقتی من وارد حیاط شدم گنجشک ها با شدت بیشتری جیک جیک کردند.گنجشک هایی که در خوابم دیدم خیلی زیاد بودند به طوریکه شاخه های درختان دیده نمی شد.

  • سلام! خواب‌تان نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. گویای قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. گویای کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: نمادی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می‌دهید. نمایانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست.

 9. سلام خسته نباشید خواب دیدم که یه مار بسیار برزگ و سیاه رنگ توسط یه گنجشک کوچیک خورده میشه و من از اون مار نجات پیدا میکنم تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. خطر نهفته، گناه، فقدان آزادی و آمیزش آشکار را می‌نمایاند. همچنین ممکنست مشابه رابطه‌ای باشد که در آن احساس محدودیت یا محصوریت کنید. از سوی دیگر: ممکنست دلالت بر اراده‌تان داشته باشد. بیانگر کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: نمادی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می‌دهید.

 10. سلام

  من خواب دیدم نون خشک هایی که تو خونه داریم رو بردم تو تراس..بعد اونجا تو یه کیسه چند تا گنجشک بود که من یکیش رو دراوردم و آزاد کردم و میخواستم بعدی رو هم آزاد کنم ..چند تا گنجشک هم رو پشت بوم خونه کناری بود .. بعد یه دفعه یه جغد اومد کنار همون گنجشک ها و به طرف من حمله کرد که من از خواب بیدار شدم

  ممنون میشم تعبیرش رو بگید.. تشکر

  • سلام! خواب‌تان یعنی تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله‌های نردبان اجتماعی را یکی‌یکی بالا می‌روید. گویای نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. نمادی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: گویای بارها و مسئولیت‌هایتان است. بیانگر کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: نمادی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می‌دهید. نمادی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی‌تان مرتبط هستید. مترادف تاریکی و ضمیر ناخودآگاه است. ممکنست به شما بگوید که گذشته یا رفتارهای منفی خاصی را رها کنید.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور