حکم شرعی کاشت ابرو و صحت وضو بعد از آن چیست؟

حکم شرعی کاشت ابرو اگر عرفا قسمتی از مو به حساب بیاید و قابل رشد باشد اشکالی ندارد ولی اگر بعد از کاشت ابرو آب به بشره پوست نرسد، وضو اشکال دارد.

حکم شرعی کاشت ابرو

ستاره | سرویس مذهبی – آیا میدانید حکم شرعی کاشت ابرو چیست؟ اگر مو عرفا جزیی از بدن شده و به صورت طبیعی موی فرد محسوب می‌شود مثل بقیه افراد می‌باشد اما اگر موها را به وسیله‌ای به موضع بچسبانند به طوری که بشره پوست زیر چسب قرار گرفته و برداشتن آن مشکل است احتیاطاً تیمم هم بکند. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا کاشت ابرو مانع وضو می‌گردد یا خیر؟

حکم کاشت ابرو . حکم شرعی هاشور ابرو

 

حکم شرعی کاشت ابرو

آیا کاشت ابرو مانع وضو است؟

آیت الله اراکی: اگر مانع رسیدن آب به بشره است باید بر طرف شود.

آیت الله بهجت: اگر آب به پوست ابرو برسد، اشکال ندارد.

آیت الله تبریزی: اگر مو را کاشته باشد مانعی ندارد ولی باید آب را در وضو مثل غسل به زیر موها برساند و شستن موها و مسح بر آنها کافی نیست.

آیت الله خامنه ای: اگر مانع رسیدن آب به پوست صورت نیست وضو صحیح است.

آیت الله صافی گلپایگانی: اگر کاشتن مو به نحوی باشد که مو به بدن متصل می شود و رشد می کند مانند موی طبیعی، در این صورت غسل و وضو هر دو صحیح است ولی چنانچه مو روی حاجبی بافته شده باشد و آن را به وسیله چسب و غیر ذلک به سر بچسبانند، جایز نیست و در صورت چسباندن اگر قابل کندن نباشد باید علاوه بر وضو و غسل جبیره ای، تیمم بدل از غسل یا وضو نیز بنماید.

آیت الله فاضل لنکرانی: اگر مو عرفا جزء بدن شده و به صورت طبیعی موی او شمرده می شود مثل بقیه افراد می باشد اما اگر موها را به وسیله ای چسباندند به طوری که بشره زیر چسب قرار گرفته و برداشتن آن مشکل است روی همان چسب یا به بیخ موها وصل نماید و احتیاطاً تیمم هم بکند.

آیت الله مکارم شیرازی: اگر منظور از ترمیم کاشتن مو است و آب به پوست بدن برای وضو و غسل می رسد اشکالی ندارد و اگر منظور خال کوبی با رنگ است که زیر پوست قرار می گیرد آن هم اشکالی ندارد در غیر این صورت حکم جبیره را دارد.

آیت الله نوری همدانی: اگر فعلاً جزء صورت محسوب می شود.

آیت الله وحید خراسانی: اگر در جای وضو و غسل چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست یا موجب حرج است بنابر احتیاط واجب جمع کند بین وضو یا غسل جبیره ای و تیمم.

امام خمینی: در وضو، اگر مانعی برای رسیدن آب به ظاهر اعضا باشد، باید بر طرف شود، اما زیر ناخن‌ها جزو ظاهر اعضا نیست و وجود جرم در زیر آن برای وضو اشکالی ندارد. لذا فقها در این‌باره می‌گویند: اگر زیر ناخن چرک [و جرم] باشد، وضو اشکال ندارد، ولى اگر ناخن را بگیرند [و چرک باقی بماند] باید براى وضو آن چرک را برطرف کنند و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرک زیر مقدارى را که از معمول بلندتر است برطرف نمایند.

آیت الله سیستانی: به احتیاط واجب باید بین وضو و تیمم و غسل و تیمم جمع کند.

آیت الله شبیری زنجانی: اگر به طوری کاشته شده باشد که امکان برداشتن آن وجود ندارد یا موجب عسر و حرج است، وضو بر روی آن صحیح است.

 

حکم کاشت ابرو . حکم هاشور از نظر مراجع

 

حکم اکستنشن مژه (کاشت مژه مصنوعی)

حکم اکستنشن مژه به شرح زیر است:

آیت الله خامنه‌ای: اگر درآوردنش هنگام وضو و غسل برای او ممکن بوده و حرج و مشقت نداشته باشد، وضو و غسل با وجود چنین مانعى باطل است و اگر درآوردنش ممکن نباشد و یا همراه با حرج و مشقت باشد، ایجاد چنین مانعى که موجب تبدّل وظیفه وضو و غسل به وضو و غسل جبیره‌اى مى‌شود، چنانچه در غیر وقت نماز باشد، مانع ندارد ولى در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به ایجاد مانع نماید، و چنانچه نتواند در وقت وضو یا غسل آن مانع را برطرف کند و یا بر طرف کردن مانع حرج و مشقت داشته باشد، باید به وظیفه غسل و وضوى جبیره‌اى عمل کند؛ یعنى با دست مرطوب مانع را مسح نماید.

آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که مانع رسیدن آب به بدن نباشد اشکالی ندارد و اگر مانع باشد تنها در صورت ضرورت جایز است، و در این صورت حکم جبیره دارد.

آیت الله سیستانی: اگر مانع رسیدن آب به مژه‌ها هر چند به نحو جزئی شود جایز نیست.

آیت الله نوری همدانی: چنانچه مانع وصول آب به پوست و مواضع غسل یا وضو باشد اشکال دارد و برای غسل یا وضو باید ازاله شود.

آیت الله صافی گلپایگانی: چنانچه توسط نامحرم بوده و یا مانع از رسیدن آب در وضو و غسل به بدن باشد حرام است ولی در صورت ارتکاب، باید علاوه بر وضو و غسل جبیره‌ای احتیاطاً تیمم بدل از غسل یا وضو نیز بنماید.

آیت الله هادوی تهرانی:

اگر چسب قسمت انتهای مژه را نگیرد و روی پوست نریزد مانع وضو و غسل نیست که البته فرض نادر یا غیر واقعی است. در غیر این صورت باید برای وضو و غسل مانع را برطرف کند و اگر امکان برطرف کردن آن وجود ندارد و یا موجب عسر و حرج می شود باید به وظیفه جبیره عمل کند.


ستاره
Logo