اوقات شرعی کرمان

اوقات شرعی شهرستان های جیرفت، بم، بافت، سیرجان، بردسیر، کرمان، رفسنجان و زرند از استان کرمان، اوقات شرعی کرمان

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی کرمان امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی کرمان به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های جیرفت، بم، بافت، سیرجان، بردسیر، کرمان، رفسنجان و زرند از استان کرمان

 

اوقات شرعی جیرفت

اذان صبح به افق جیرفت
۰۴:۵۷:۴۴
 
طلوع افتاب به افق جیرفت
۰۶:۲۲:۰۵
 
اذان ظهر به افق جیرفت
۱۱:۳۲:۴۰
 
غروب آفتاب به افق جیرفت
۱۶:۴۱:۵۸
 
اذان مغرب به افق جیرفت

۱۶:۵۹:۲۷

 

اوقات شرعی بم

اذان صبح به افق بم
۰۴:۵۵:۴۵
 
طلوع افتاب به افق بم
۰۶:۲۰:۱۵
 
اذان ظهر به افق بم
۱۱:۳۰:۲۵
 
غروب آفتاب به افق بم
۱۶:۳۹:۱۹
 
اذان مغرب به افق بم

۱۶:۵۶:۵۱

 

اوقات شرعی بافت

اذان صبح به افق بافت
۰۵:۰۳:۱۹
 
طلوع افتاب به افق بافت
۰۶:۲۷:۵۷
 
اذان ظهر به افق بافت
۱۱:۳۷:۴۷
 
غروب آفتاب به افق بافت
۱۶:۴۶:۲۰
 
اذان مغرب به افق بافت

۱۷:۰۳:۵۴

 

اوقات شرعی سیرجان

اذان صبح به افق سیرجان
۰۵:۰۷:۲۳
 
طلوع افتاب به افق سیرجان
۰۶:۳۲:۱۲
 
اذان ظهر به افق سیرجان
۱۱:۴۱:۳۳
 
غروب آفتاب به افق سیرجان
۱۶:۴۹:۳۶
 
اذان مغرب به افق سیرجان

۱۷:۰۷:۱۳

 

اوقات شرعی بردسیر

اذان صبح به افق بردسیر
۰۵:۰۴:۲۴
 
طلوع افتاب به افق بردسیر
۰۶:۲۹:۳۸
 
اذان ظهر به افق بردسیر
۱۱:۳۷:۵۴
 
غروب آفتاب به افق بردسیر
۱۶:۴۴:۵۴
 
اذان مغرب به افق بردسیر

۱۷:۰۲:۳۶

 

اوقات شرعی کرمان

اذان صبح به افق کرمان
۰۵:۰۲:۵۶
 
طلوع افتاب به افق کرمان
۰۶:۲۸:۳۰
 
اذان ظهر به افق کرمان
۱۱:۳۵:۵۷
 
غروب آفتاب به افق کرمان
۱۶:۴۲:۰۶
 
اذان مغرب به افق کرمان

۱۶:۵۹:۵۳

 

اوقات شرعی رفسنجان

اذان صبح به افق رفسنجان
۰۵:۰۷:۰۰
 
طلوع افتاب به افق رفسنجان
۰۶:۳۲:۳۴
 
اذان ظهر به افق رفسنجان
۱۱:۳۹:۵۹
 
غروب آفتاب به افق رفسنجان
۱۶:۴۶:۰۷
 
اذان مغرب به افق رفسنجان

۱۷:۰۳:۵۴

 

اوقات شرعی زرند

اذان صبح به افق زرند
۰۵:۰۵:۳۵
 
طلوع افتاب به افق زرند
۰۶:۳۱:۳۷
 
اذان ظهر به افق زرند
۱۱:۳۷:۵۲
 
غروب آفتاب به افق زرند
۱۶:۴۲:۴۹
 
اذان مغرب به افق زرند

۱۷:۰۰:۴۳


ستاره
Logo