اوقات شرعی کردستان

اوقات شرعی استان قروه، سنندج، مریوان، بیجار، بانه و سقز از استان کردستان، اوقات شرعی کردستان

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی کردستان امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی کردستان به تفکیک شهرها

اوقات شرعی استان قروه، سنندج، مریوان، بیجار، بانه و سقز از استان کردستان

 

اوقات شرعی قروه

اذان صبح به افق قروه
۰۵:۴۶:۵۰
 
طلوع افتاب به افق قروه
۰۷:۱۷:۳۱
 
اذان ظهر به افق قروه
۱۲:۱۳:۰۲
 
غروب آفتاب به افق قروه
۱۷:۰۷:۱۵
 
اذان مغرب به افق قروه

۱۷:۲۶:۱۴

 

اوقات شرعی سنندج

اذان صبح به افق سنندج
۰۵:۵۰:۱۱
 
طلوع افتاب به افق سنندج
۰۷:۲۱:۰۳
 
اذان ظهر به افق سنندج
۱۲:۱۶:۱۲
 
غروب آفتاب به افق سنندج
۱۷:۱۰:۰۳
 
اذان مغرب به افق سنندج

۱۷:۲۹:۰۵

 

اوقات شرعی مریوان

اذان صبح به افق مریوان
۰۵:۵۳:۴۶
 
طلوع افتاب به افق مریوان
۰۷:۲۴:۵۳
 
اذان ظهر به افق مریوان
۱۲:۱۹:۲۹
 
غروب آفتاب به افق مریوان
۱۷:۱۲:۴۷
 
اذان مغرب به افق مریوان

۱۷:۳۱:۵۲

 

اوقات شرعی بیجار

اذان صبح به افق بیجار
۰۵:۴۸:۴۱
 
طلوع افتاب به افق بیجار
۰۷:۲۰:۱۵
 
اذان ظهر به افق بیجار
۱۲:۱۳:۵۳
 
غروب آفتاب به افق بیجار
۱۷:۰۶:۱۲
 
اذان مغرب به افق بیجار

۱۷:۲۵:۲۴

 

اوقات شرعی بانه

اذان صبح به افق بانه
۰۵:۵۵:۳۷
 
طلوع افتاب به افق بانه
۰۷:۲۷:۱۹
 
اذان ظهر به افق بانه
۱۲:۲۰:۴۱
 
غروب آفتاب به افق بانه
۱۷:۱۲:۴۴
 
اذان مغرب به افق بانه

۱۷:۳۱:۵۸

 

اوقات شرعی سقز

اذان صبح به افق سقز
۰۵:۵۴:۲۱
 
طلوع افتاب به افق سقز
۰۷:۲۶:۲۱
 
اذان ظهر به افق سقز
۱۲:۱۹:۰۵
 
غروب آفتاب به افق سقز
۱۷:۱۰:۳۰
 
اذان مغرب به افق سقز

۱۷:۲۹:۴۸


ستاره
Logo